logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
minus 2015 rok
   plus LUTY 2015
   plus MARZEC 2015
   plus KWIECIEŃ 2015
   plus MAJ 2015
   plus CZERWIEC 2015
   plus LIPIEC 2015
   plus SIERPIEŃ 2015
   plus WRZESIEŃ 2015
   plus PAŹDZIERNIK 2015
   minus LISTOPAD 2015
      minus Zadanie nr 1 pn: „Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Ostrożanka” Zadanie nr 2 pn: „Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Osiny”
      minus Wykonanie i montaż płyt nagrobkowych na mogiłach leśnych w ilości 3 sztuk
      minus Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych na terenie gminy Mirzec na rok 2016
   plus GRUDZIEŃ 2015
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
minus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


 Znak: IRG.271.47.2015.SP                                                                      Mirzec, dnia 13.11.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp)

Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie:

Zadanie nr 1 pn: „Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Ostrożanka”

Zadanie nr 2 pn: „Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Osiny”

 

I. Zamawiający:

 

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

www.mirzec.pl, tel/fax.: 41 276 71 70

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż bram garażowych dla jednostki OSP w Ostrożance oraz OSP w Osinach. Bramy powinny być wykonane z podwójnej blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, ocieplone i wypełnione pianką poliuretanową o minimalnej grubości ścianki 40 mm. Bramy powinny być segmentowa w kolorze czerwonym zbliżonym do RAL 3000. Przetłoczenia zewnętrzne V-profil. Obie bramy powinny posiadać drzwi serwisowe 90’ umieszczone w płacie bramy oraz świetliki w górnej połaci bramy, a także powinny posiadać napęd elektryczny wraz z niezbędnym sprzętem (silnik, fotokomórki, pilot, itp.). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także demontaż starych bram garażowych, a następnie montaż nowych bram, który  powinien być zgodny z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej.

Dane techniczne dotyczące bram:

 1. Zadanie nr 1: Brama dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ostrożanka:

 

 1. Szerokość 3490 mm, wysokość 3510 mm.
 2. Zewnętrzne: powleczona lakierem w kolorze czerwonym zbliżonym do RAL 3000, wewnętrznie: powleczona lakierem w kolorze białym zbliżonym do RAL 9016.
 3. Przetłoczenia zewnętrzne V-profil (wewnętrzne pasy poziome).
 4. Rodzaj bramy: płyta bramy z segmentów stalowych, wysokość segmentu 500 i 610 mm.
 5. Materiał: podwójna blacha stalowa ocynkowana ogniowo, ocieplona wypełniona pianką poliuretanową, bez freonu, gr. Ścianki minimum 40 mm
 6. Ościeżnica: profilowana, ocynkowana ogniowo, z blachy stalowej z pionowymi prowadnicami (wymiennymi) z ochroną przed włożeniem dłoni.
 7. Uszczelnienie progu z podwójną przylgą, boczne listwy uszczelniające z przylgą, uszczelnienie pomiędzy każdym segmentem bramy oraz uszczelnienie nadproża.
 8. Zestaw sprężyn stanowiący przeciwwagę płyty bramy (25 000 cykli otwórz/zamknij).
 9. Okucia: Zabezpieczenie na wypadek pęknięcia sprężyn, zabezpieczenia na wypadek zerwania linek, uchwyty rolek na zawiasach ocynkowane z rolkami przestawnymi z tworzywa sztucznego, łożyskowane tłoczenie,  zawiasy środkowe łączące poszczególne segmenty bramy ocynkowane.
 10. Drzwi serwisowe 90’ umieszczone w płacie bramy (po stronie lewej patrząc od zewnątrz), zgodnie ze wzorem i kolorem bramy, okute profilem aluminiowym w kolorze aluminium anodowanego, wyposażone w samozamykacz listwowy, klamkę oraz wkładkę na klucz. Drzwi powinny posiadać próg przejściowy o wysokości 80 mm.
 11. Przeszklenie: przełożenie okien ze starej bramy.
 12. Zestaw automatyki do bramy zawierający: silnik, chwytak do wału napędowego 1”, podświetlany przycisk, uchwyt montażu na ścianie, fotokomórki, co najmniej dwa 2-kanałowe piloty.
 13. Gwarancja: minimum 2 lata

 

 1. Zadanie nr 2: Brama dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Osiny:
 1. Szerokość 3330 mm, wysokość 3160 mm
 2. Zewnętrzne: powleczona lakierem w kolorze czerwonym zbliżonym do RAL 3000, wewnętrznie: powleczona lakierem w kolorze białym zbliżonym do RAL 9016.
 3. Przetłoczenia zewnętrzne V-profil (wewnętrzne pasy poziome).
 4. Rodzaj bramy: płyta bramy z segmentów stalowych, wysokość segmentu 500 i 610 mm.
  1. Materiał: podwójna blacha stalowa ocynkowana ogniowo, ocieplona wypełniona pianką poliuretanową, bez freonu, gr. Ścianki minimum 40 mm
 5. Ościeżnica: profilowana, ocynkowana ogniowo, z blachy stalowej z pionowymi prowadnicami (wymiennymi) z ochrona przed włożeniem dłoni.
 6. Uszczelnienie progu z podwójną przylgą, boczne listwy uszczelniające z przylgą, uszczelnienie pomiędzy każdym segmentem bramy oraz uszczelnienie nadproża.
 7. Uszczelnienie progu z podwójną przylgą, boczne listwy uszczelniające z przylgą, uszczelnienie pomiędzy każdym segmentem bramy oraz uszczelnienie nadproża.
 8. Zestaw sprężyn stanowiący przeciwwagę płyty bramy (25 000 cykli otwórz/zamknij).
 9. Okucia: Zabezpieczenie na wypadek pęknięcia sprężyn, zabezpieczenia na wypadek zerwania linek, uchwyty rolek na zawiasach ocynkowane z rolkami przestawnymi z tworzywa sztucznego, łożyskowane tłoczenie,  zawiasy środkowe łączące poszczególne segmenty bramy ocynkowane.
 10. Drzwi serwisowe 90’ umieszczone w płacie bramy (po stronie prawej patrząc od zewnątrz), zgodnie ze wzorem i kolorem bramy, okute profilem aluminiowym w kolorze aluminium anodowanego, wyposażone w samozamykacz listwowy, klamkę oraz wkładkę na klucz. Drzwi powinny posiadać próg przejściowy o wysokości 80 mm.
 11. Przeszklenie: świetliki o wymiarach 605x295 mm wypełnione szkłem akrylowym zespolonym w ramie. Ramka czarna z PCV w ilości 3 sztuk.
 12. Zestaw automatyki do bramy zawierający: silnik, chwytak do wału napędowego 1”, podświetlany przycisk, uchwyt montażu na ścianie, fotokomórki, co najmniej dwa 2-kanałowe piloty.
 13. Gwarancja: minimum 2 lata.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Wykonawca zobowiązany jest zdemontować stare bramy garażowe w ramach wykonywanego zadania.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z wiedzą                          techniczną i sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami oraz przepisami zawartymi w Polskich Normach i prawie budowlanym.
 3. Wszystkie prace związane z prawidłowym montażem bram garażowych, czyli, zamontowanie bram, wykonanie mechaniczne otworów, uzupełnienie traktów kablowych celem poprawnego działania automatyki bramy garażowej, Wykonawca wykona w ramach zadania.
 4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętymi robotami.
 5. Wykonawca udzieli gwarancji 24 miesiące, a także wykona w tym czasie co najmniej dwa bezpłatne przeglądy techniczne bram.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik w formie  pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
 • posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia

 

IV. Warunki udziału w zapytaniu cenowym:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności -  Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia:

 • zaakceptowany projekt umowy.

VI. Termin wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 18.12.2015 r.

VII. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec – budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance – Ostrożanaka 32, 27-220 Mirzec, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach – Osiny 10, 27-220 Mirzec.

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 18.11.2015 r. godzina 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec – ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn. Zadanie nr 1 pn: „Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Ostrożanka”

Zadanie nr 2 pn: „Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Osiny”

IX. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Sławomir Płaneta, tel. 41/2767191, fax. 41/2767190.

X. Tryb udzielania zamówienia:

         

 1. Zapytanie ofertowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemne lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga)

XI. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 24 miesiące gwarancji na nowe bramy garażowe, a także w przeciągu okresu gwarancyjnego wykona co najmniej dwa bezpłatne przeglądy gwarancyjne bram.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego robót zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: Zadanie nr 1 pn: „Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Ostrożanka”

Zadanie nr 2 pn: „Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Osiny”

 

Załączniki do zapytania:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

 

                                                                                Zastępca Wójta Gminy Mirzec

                                                                                       /-/ Dariusz Stachowicz

Ilość odwiedzin: 1150
Nazwa dokumentu: Zadanie nr 1 pn: „Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Ostrożanka” Zadanie nr 2 pn: „Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Osiny”
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Nowak, Sławomir Płaneta
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Nowak, Sławomir Płaneta
Osoba, która wprowadzała dane: Ryszard Nowak
Data wytworzenia informacji: 2015-11-13 13:14:38
Data udostępnienia informacji: 2015-11-13 13:14:38
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-27 15:08:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner