logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 04 września 2014 roku
2. Gminna Komisja Wyborcza w Mircu

Załączniki do pobrania: 2014-10-07 13:41:07 - Zarządzenie Nr 0050.59.2014 Wójta Gminy Mirzec z dnia 01 października 2014 roku (219.17 kB)
2014-10-07 13:42:13 - Zarządzenie Nr 0050.60.2014 Wójta Gminy Mirzec z dnia 01 października 2014 roku (257.52 kB)
2014-10-20 12:32:20 - Ogłoszenie o losowaniu numerów list i składów osobowych obwodowych komisji wyborczych. (20.50 kB)
2014-10-20 13:46:57 - Zarządzenie Nr 0050.60.1.2014 Wójta Gminy Mirzec z dnia 01 października 2014 roku (363.23 kB)
2014-10-20 13:47:53 - Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 01 października 2014 roku (684.36 kB)
2014-10-23 14:27:59 - Uchwała GKW w Mircu z dnia 22.10.2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych (1.19 MB)
2014-10-27 08:43:56 - Zarządzenie Nr 0050.55.2014 Wójta Gminy Mirzec z dnia 02 września 2014 roku (380.76 kB)
2014-10-27 13:21:47 - Uchwała GKW w Mircu z dnia 22.10.2014 roku w sprawie nadania numerów dla list (325.89 kB)
2014-10-27 13:23:01 - Uchwała GKW w Mircu z dnia 24.10.2014 roku w sprawie sporządzenia listy zarejestrowanych kandydatów na wójta. (405.22 kB)
2014-10-27 13:25:29 - Obwieszczenie GKW w Mircu z dnia 24.10.2014 roku o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Mirzec (215.63 kB)
2014-10-28 07:46:40 - Obwieszczenie GKW w Mircu z dnia 24.10.2014 roku o zarejestowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Mircu (1.00 MB)
2014-10-29 13:43:47 - Zarządzenie nr 0050.68.2014 Wójta Gminy Mirzec z dnia 27 października 2014 roku (675.05 kB)
2014-11-14 09:06:07 - Informacja o pełnieniu dyżuru w Urzędzie Gminy w Mircu (166.10 kB)
2014-11-19 08:50:49 - Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Mirzec (1.00 MB)
2014-11-19 08:55:42 - Protokół z wyborów do Rady Gminy w Mircu (12.28 MB)
2014-11-19 09:10:30 - Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu z dnia 18 listopada 2014r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Mirzec w dniu 30 listopada 2014r. (214.08 kB)
2014-11-28 09:47:02 - Informacja o pełnieniu dyżuru w Urzędzie Gminy w Mircu w ponownych wyborach Wójta Gminy Mirzec zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 roku (133.05 kB)
2014-12-01 08:35:20 - Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Mirzec (914.99 kB)
2014-12-01 09:10:00 - Wybory Wójta Gminy Mirzec ponowne głosowanie Nr obwodu głosowania 1 (850.18 kB)
2014-12-01 09:11:56 - Wybory Wójta Gminy Mirzec ponowne głosowanie Nr obwodu głosowania 2 (778.32 kB)
2014-12-01 09:12:48 - Wybory Wójta Gminy Mirzec ponowne głosowanie Nr obwodu głosowania 3 (975.77 kB)
2014-12-01 09:13:49 - Wybory Wójta Gminy Mirzec ponowne głosowanie Nr obwodu głosowania 4 (841.83 kB)
2014-12-01 09:14:35 - Wybory Wójta Gminy Mirzec ponowne głosowanie Nr obwodu głosowania 5 (839.42 kB)
2014-12-01 09:15:31 - Wybory Wójta Gminy Mirzec ponowne głosowanie Nr obwodu głosowania 6 (829.79 kB)
2014-12-01 09:17:01 - Wybory Wójta Gminy Mirzec ponowne głosowanie Nr obwodu głosowania 7 (816.17 kB)
2014-12-01 09:18:29 - Wybory Wójta Gminy Mirzec ponowne głosowanie Nr obwodu głosowania 8 (781.93 kB)
2014-12-01 09:19:18 - Wybory Wójta Gminy Mirzec ponowne głosowanie Nr obwodu głosowania 9 (834.05 kB)

Ilość odwiedzin: 1134

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner