logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Załączniki do pobrania: 2016-03-18 15:14:09 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 marca 2016r. o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 (405.04 kB)
2016-03-18 15:16:16 - Zarządzenie Nr 28/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 (675.11 kB)
2016-03-18 15:19:06 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 18 marca 2016r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniajacych do Rady Gminy w Mircu, za (443.26 kB)
2016-03-18 15:22:59 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 18 marca 2016r. o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu w wyborach uzupełn (513.27 kB)
2016-04-04 13:18:44 - Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 29 marca 2016 roku (386.00 kB)
2016-04-04 13:21:25 - Zarządzenie Nr 0050.20.2016 Wójta Gminy Mirzec z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń związanych z wyborami (494.30 kB)
2016-04-14 12:01:10 - Zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu (152.05 kB)
2016-04-19 13:38:52 - Uchwała Nr 1/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu (435.13 kB)
2016-04-19 14:27:25 - Uchwała Nr 2/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie: wyboru zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu (428.58 kB)
2016-04-18 13:06:05 - Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu o składzie, siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Gminną Komisję Wyborczą (371.94 kB)
2016-05-06 08:15:21 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego do Rady Gminy w Mircu w wyborach uzupełniających (160.99 kB)
2016-05-06 08:22:04 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu z dnia 5 maja 2016 roku o przyznanych numerach list kandydatów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Mircu (155.08 kB)
2016-05-06 08:25:28 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu z dnia 5 maja 2016 roku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniajacych do Rady Gminy w Mircu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9 (202.98 kB)
2016-06-14 14:42:36 - Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania (2.98 MB)
2016-06-14 14:51:19 - Protokół z wyborów uzupełniających (23.90 MB)
2016-06-14 15:09:03 - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 13 czerwca 2016r. (6.41 MB)
2016-07-18 13:01:05 - Postanowienie KW w Kielcach 1 z 14.07.2016 w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Mircu (161.05 kB)

Ilość odwiedzin: 2062

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner