logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
minus Struktura organizacyjna
   minus Organizacja Urzędu
   minus Godziny urzędowania
   minus Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
      minus Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
         minus Sławomir Majchrzak
         minus Elżbieta Ewa Tunia-Niewczas
         minus Grażyna Alicja Potrzeszcz
         minus Katarzyna Tomczak Kubarek
         minus Renata Magdalena Błędzińska
         minus Agata Mundzik
         minus Lidia Anna Drożdżał Wojciechowska
         minus Katarzyna Małgorzata Rychlik Idzkiewicz
         minus Jacek Królak
         minus Beata Teresa Witkowska
         minus Halina Elżbieta Celuch
         minus Dorota Celina Tomaszewska
         minus Krystyna Julia Król
         minus Elżbieta Krystyna Cedro
         minus Alicja Ewa Raczyńska
         minus Beata Bogusława Stefańska
      plus Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
      plus Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
      minus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
      minus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
      minus Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
      minus Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
      minus Oświadczenia majatkowe za 2013 rok
      minus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
      minus Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
      minus Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
   plus Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
   minus Oświadczenia majątkowe Zastepcy Wójta
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Załączniki do pobrania: 2007-08-20 10:37:15 - strona1 (153.47 kB)
2007-08-20 10:38:31 - strona2 (157.03 kB)
2007-08-20 10:38:56 - strona3 (107.77 kB)

Ilość odwiedzin: 1534
Skrócony opis: PZOZ Ośrodek Zdrowia w Mircu - Lekarz, Dyrektor
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Ewa Tunia-Niewczas
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Ewa Tunia-Niewczas
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2007-08-20 10:36:22
Data udostępnienia informacji: 2007-08-20 10:36:22
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-20 11:13:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner