logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 Agnieszka Kukla 2018-12-19 12:59:20
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 Agnieszka Kukla 2018-12-17 15:19:01
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w latach 2019 –2020 Sławomir Płaneta 2018-12-17 14:52:12
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Sławomir Płaneta 2018-12-17 14:51:00
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Sławomir Płaneta 2018-12-17 14:50:32
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Sławomir Płaneta 2018-12-13 13:22:08
Rok 2019 Adamczyk Małgorzata 2018-12-11 10:26:11
Uchwały i informacje w sprawie podatków i opłat na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2018-12-11 09:51:18
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2019 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2028 Adamczyk Małgorzata 2018-12-11 09:39:18
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2025 Adamczyk Małgorzata 2018-12-11 09:30:41
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Sławomir Płaneta 2018-12-07 13:15:14
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 Agnieszka Kukla 2018-12-07 11:31:15
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 Agnieszka Kukla 2018-12-07 11:30:15
Grudzień 2018 Agnieszka Kukla 2018-12-07 11:07:24
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2018-12-07 09:36:24
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-12-06 11:31:08
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Sławomir Płaneta 2018-12-05 15:21:10
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-05 08:02:45
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-05 07:56:15
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-05 07:55:49
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-05 07:54:49
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-12-04 13:37:33
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-12-04 13:36:49
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-12-04 13:35:48
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-12-04 13:34:41
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:51:48
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:50:58
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:50:32
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:47:44
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:24:51
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:24:22
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:23:49
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:23:24
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:22:54
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:22:26
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-12-03 12:43:56
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-12-03 12:43:18
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-12-03 12:41:29
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-12-03 12:36:44
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-12-03 12:34:47
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-12-03 12:28:14
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 15:08:55
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:24:28
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:23:49
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:22:25
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:21:45
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:21:11
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:20:31
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:19:51
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:19:06
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:18:20
Konsultacje społeczne Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 10:04:53
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 10:03:34
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 10:02:56
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Sławomir Płaneta 2018-11-29 14:50:56
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ NAD PROJEKTAMI UCHAŁ PODJĘTYCH NA SESJACH RADY GMIN W MIRCU Magdalena Szara-Słyk 2018-11-29 08:52:24
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2018-11-27 15:26:42
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w latach 2019 –2020 Sławomir Płaneta 2018-11-27 13:08:33
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Agnieszka Kukla 2018-11-26 13:14:34
Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym Magdalena Podsiadło 2018-11-23 14:33:05
wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz 2 szt. plakatu informacyjnego stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn.: „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze Magdalena Podsiadło 2018-11-23 13:21:27
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-11-23 10:16:10
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-11-23 10:15:30
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-11-23 10:08:48
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-11-23 10:07:49
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-11-23 10:07:22
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych położonych n Michał Makowski 2018-11-23 10:04:04
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-11-23 09:55:11
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-11-23 09:54:01
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-11-23 09:46:22
Radni Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2018-11-23 08:31:43
Zastepca Przewodniczącego Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2018-11-23 08:15:48
Przewodnicząca Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2018-11-23 08:12:22
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2018-11-23 08:10:54
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Agnieszka Kukla 2018-11-22 15:06:50
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Agnieszka Kukla 2018-11-22 15:05:32
wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz 2 szt. plakatu informacyjnego stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn.: „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze Magdalena Podsiadło 2018-11-21 14:28:41
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-11-21 13:13:39
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-11-21 13:13:14
Budżet Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-11-21 13:12:34
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-11-21 13:10:21
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Magdalena Podsiadło 2018-11-19 14:36:44
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-11-19 10:04:06
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018r. Magdalena Szara-Słyk 2018-11-16 08:45:17
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-16 08:32:25
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-11-16 08:29:30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym” Sławomir Płaneta 2018-11-15 13:09:29
Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym Sławomir Płaneta 2018-11-15 13:08:26
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2018-11-14 09:09:45
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2018-11-14 09:07:58
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym” Sławomir Płaneta 2018-11-14 09:02:00
wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz 2 szt. plakatu informacyjnego stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn.: „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze Magdalena Podsiadło 2018-11-13 14:13:09
wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz 2 szt. plakatu informacyjnego stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn.: „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze Magdalena Podsiadło 2018-11-13 13:53:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środo Michał Makowski 2018-11-08 11:17:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Łukasz Zaręba 2018-11-08 11:10:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Łukasz Zaręba 2018-11-08 11:01:44
Statut Administrator: Robert Janus 2018-11-07 12:58:29
„Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym” Magdalena Podsiadło 2018-11-06 13:20:17
Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym Sławomir Płaneta 2018-11-05 13:04:34
„Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym” Magdalena Podsiadło 2018-11-05 11:48:04
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-10-31 14:05:13
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Magdalena Podsiadło 2018-10-31 13:25:58
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-10-29 11:43:57
Zakup laptopów (komputer przenośny) Magdalena Podsiadło 2018-10-26 12:54:12
Zakup laptopów (komputer przenośny) Magdalena Podsiadło 2018-10-26 09:04:52
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2018-10-25 10:48:57
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-10-24 14:51:16
„Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełniania wymogów ustawowych Magdalena Podsiadło 2018-10-24 10:55:44
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2018-10-24 07:59:55
„Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełniania wymogów ustawowych Magdalena Podsiadło 2018-10-23 11:39:21
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychów Nowy" Magdalena Podsiadło 2018-10-22 13:51:43
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-10-20 09:49:10
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-10-20 09:00:49
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr Sławomir Płaneta 2018-10-17 15:18:45
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr Sławomir Płaneta 2018-10-17 15:08:55
Zakup laptopów (komputer przenośny) Magdalena Podsiadło 2018-10-16 12:42:34
Zakup laptopów (komputer przenośny) Magdalena Podsiadło 2018-10-16 12:19:05
Zakup laptopów (komputer przenośny) Magdalena Podsiadło 2018-10-16 12:18:01
Zakup laptopów (komputer przenośny) Magdalena Podsiadło 2018-10-16 12:04:41
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychów Nowy" Magdalena Podsiadło 2018-10-15 17:01:27
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-10-12 14:55:59
Konsultacje społeczne Magdalena Szara-Słyk 2018-10-11 14:00:57
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-10-11 13:43:07
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-10-10 08:32:42
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychów Nowy" Magdalena Podsiadło 2018-10-09 14:45:27
„Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie” – wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Mirzec Sławomir Płaneta 2018-10-09 14:40:27
Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry Michał Makowski 2018-10-09 10:53:51
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr Sławomir Płaneta 2018-10-05 15:12:15
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-10-04 14:48:16
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychowie Nowym” Magdalena Podsiadło 2018-10-04 14:14:39
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Magdalena Szara-Słyk 2018-10-03 14:47:28
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Magdalena Szara-Słyk 2018-10-03 14:45:38
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-10-03 10:30:47
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-10-02 14:53:24
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Dominika Dzik 2018-10-02 12:07:12
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Dominika Dzik 2018-10-02 12:01:35
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki na działkach nr ewid. 935, 1805” Sławomir Płaneta 2018-10-01 08:28:05
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki na działkach nr ewid. 935, 1805” na długości 600 mb. Sławomir Płaneta 2018-10-01 08:14:54
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-28 15:02:40
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr Sławomir Płaneta 2018-09-28 15:01:51
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr Sławomir Płaneta 2018-09-28 14:57:51
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr Sławomir Płaneta 2018-09-28 14:51:23
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-28 14:39:29
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-09-28 11:40:18
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Magdalena Szara-Słyk 2018-09-28 10:25:46
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Dominika Dzik 2018-09-28 09:29:44
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Dominika Dzik 2018-09-28 09:27:08
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-28 08:26:23
Rok 2018 Dominika Dzik 2018-09-27 11:18:19
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok Dominika Dzik 2018-09-27 11:14:16
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-27 11:09:30
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-27 10:56:31
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Dominika Dzik 2018-09-27 10:22:30
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Dominika Dzik 2018-09-27 10:14:32
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Dominika Dzik 2018-09-27 10:09:19
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2018 rok Dominika Dzik 2018-09-27 08:47:08
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Michał Makowski 2018-09-26 14:01:17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła” od km 1+110,41 do km 1+414,19 Sławomir Płaneta 2018-09-25 09:54:37
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-25 07:57:40
w sprawie wzniesienia pomnika z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Magdalena Szara-Słyk 2018-09-24 14:56:49
w sprawie wzniesienia pomnika z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Magdalena Szara-Słyk 2018-09-24 14:43:33
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalno-poarniczego marki Jelcz 004 Administrator: Robert Janus 2018-09-24 14:41:24
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania, pn.„Wykonanie zadaszenia widowni amfiteatru w Mircu wraz z doposażeniem sceny widowiskowej” w ramach operacji, pn. „ Rozbudowa i doposażenie Magdalena Maśny-Stompor 2018-09-24 11:15:13
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła” od km 1+110,41 do km 1+414,19 Sławomir Płaneta 2018-09-21 08:49:42
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-20 13:18:42
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Magdalena Szara-Słyk 2018-09-19 14:27:25
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-09-19 14:17:07
„Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła” od km 1+110,41 do km 1+414,19 Sławomir Płaneta 2018-09-18 13:52:39
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania, pn.„Wykonanie zadaszenia widowni amfiteatru w Mircu wraz z doposażeniem sceny widowiskowej” w ramach operacji, pn. „ Rozbudowa i doposażenie Agnieszka Kukla 2018-09-17 14:54:31
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-14 07:32:26
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalno-poarniczego marki Jelcz 004 Administrator: Robert Janus 2018-09-12 13:37:11
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Magdalena Podsiadło 2018-09-12 08:39:34
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-09-11 15:16:49
Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy za 2017 rok Administrator: Robert Janus 2018-09-11 08:09:00
w sprawie wzniesienia pomnika z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polske Niepodległości Magdalena Szara-Słyk 2018-09-10 11:22:28
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Magdalena Szara-Słyk 2018-09-10 11:11:03
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-09-10 10:09:58
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalno-poarniczego marki Jelcz 004 Administrator: Robert Janus 2018-09-07 12:14:24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki na działkach nr ewid. 935, 1805” Sławomir Płaneta 2018-09-07 08:21:40
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki na działkach nr ewid. 935, 1805” na długości 600 mb. Sławomir Płaneta 2018-09-07 08:21:18
„Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła” od km 1+110,41 do km 1+414,19 Sławomir Płaneta 2018-09-06 12:47:04
Dostawa do SP w Tychowie Nowym ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 12:03:16
Dostawa do SP w Trębowcu ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 12:02:38
Dostawa do SP w Osinach ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 12:01:59
Dostawa do SP w Małyszynie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 12:01:15
Dostawa do SP w Gadce ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 11:58:53
Dostawa do SP w Tychowie Nowym ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 09:37:36
Dostawa do SP w Osinach ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 09:36:48
Dostawa do SP w Trębowcu ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 09:35:57
Dostawa do SP w Małyszynie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 09:35:12
Dostawa do SP w Gadce ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 09:33:08
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-05 10:06:49
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-05 10:02:29
Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-09-05 08:37:30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym” Sławomir Płaneta 2018-09-04 12:17:08
Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym Sławomir Płaneta 2018-09-04 12:16:32
Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-09-04 10:30:03
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-08-31 15:34:59
„Wykonanie zadaszenia widowni amfiteatru w Mircu wraz z doposażeniem sceny widowiskowej” w ramach operacji, pn. „ Rozbudowa i doposażenie sceny widowiskowej w Mircu” Magdalena Maśny-Stompor 2018-08-31 13:58:29
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2018-08-29 14:56:05
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym” Sławomir Płaneta 2018-08-28 15:30:28
„Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła” od km 1+110,41 do km 1+414,19 Sławomir Płaneta 2018-08-28 11:35:45
Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym Sławomir Płaneta 2018-08-28 10:50:38
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Magdalena Szara-Słyk 2018-08-24 15:23:34
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-08-24 15:14:09
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”. Magdalena Podsiadło 2018-08-24 14:29:52
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”. Sławomir Płaneta 2018-08-24 14:15:07
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-08-23 11:53:09
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-08-22 13:30:32
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa – ul. Langiewicza – Mirzec Malcówki” Sławomir Płaneta 2018-08-22 11:59:50
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa – ul. Langiewicza – Mirzec Malcówki” Sławomir Płaneta 2018-08-21 15:24:00
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-08-21 12:30:35
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-08-21 12:22:10
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-08-21 12:17:00
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-08-21 12:08:54
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-08-21 12:01:50
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Magdalena Maśny-Stompor 2018-08-20 14:19:53
Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym Sławomir Płaneta 2018-08-20 13:55:03
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:27:02
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:23:05
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:13:24
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:09:03
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:03:31
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:03:11
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:02:47
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budo Magdalena Podsiadło 2018-08-17 13:44:16
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budo Magdalena Podsiadło 2018-08-17 13:39:54
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budo Magdalena Podsiadło 2018-08-17 13:39:22
Dostawa do SP w Osinach ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-08-17 11:27:59
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”. Magdalena Podsiadło 2018-08-17 10:41:48
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”. Magdalena Podsiadło 2018-08-17 10:37:35
Kontynuacja przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budowlano – montażowych w budynku wielofu Magdalena Podsiadło 2018-08-16 14:37:15
Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa – ul. Langiewicza – Mirzec Malcówki Sławomir Płaneta 2018-08-14 11:08:39
DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI W MIRCU w terminie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Agata Mundzik 2018-08-14 10:52:04
wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”. Magdalena Podsiadło 2018-08-14 10:47:25
"Zakup wyposażenia Klubu Senior + w ramach zadania: " Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec" Magdalena Maśny-Stompor 2018-08-13 15:12:36
"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. "Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec" Magdalena Maśny-Stompor 2018-08-13 15:11:43
Utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Mirzec Magdalena Maśny-Stompor 2018-08-13 14:02:27
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek” Magdalena Podsiadło 2018-08-10 09:02:07
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek” Magdalena Podsiadło 2018-08-10 08:39:46
Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne – Korzonek Magdalena Podsiadło 2018-08-08 15:16:52
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Trębowcu Dużym Magdalena Podsiadło 2018-08-07 14:04:08
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Trębowcu Dużym Magdalena Podsiadło 2018-08-07 14:02:27
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-08-03 08:15:12
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Magdalena Podsiadło 2018-08-02 15:00:24
Kontynuacja przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budowlano – montażowych w budynku wielofu Magdalena Podsiadło 2018-08-01 12:57:16
Piotr Michał Kruk Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:05:14
Marcin Łukasz Driański Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:04:35
Radosław Jan Gralec Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:03:49
Robert Paweł Gralec Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:03:11
Agnieszka Idzik Napiórkowska Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:02:24
Kazimierz Tadeusz Kozieł Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:01:24
Radosław Jakub Koniarz Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:00:36
Marek Kukiełka Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:59:50
Jan Jerzy Myszka Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:59:08
Jan Raczyński Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:58:29
Stanisław Daniel Seweryn Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:57:49
Teresa Ewa Sieczka Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:57:04
Sylwester Robert Spadło Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:56:27
Ireneusz Jacek Zagajny Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:55:40
Jan Adam Zawisza Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:54:40
wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”. Magdalena Podsiadło 2018-07-30 15:11:36
"Zakup wyposażenia Klubu Senior + w ramach zadania: " Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec" Magdalena Maśny-Stompor 2018-07-27 14:30:43
Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa – ul. Langiewicza – Mirzec Malcówki Sławomir Płaneta 2018-07-27 12:48:40
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Sławomir Płaneta 2018-07-27 12:47:27
"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. "Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec" Magdalena Maśny-Stompor 2018-07-26 14:47:19
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Sławomir Płaneta 2018-07-26 10:56:03
Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.:"Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka" od km 0+000 do km 0+138 Sławomir Płaneta 2018-07-26 08:07:45
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek” Sławomir Płaneta 2018-07-25 08:08:34
Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.:"Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka" od km 0+000 do km 0+138 Sławomir Płaneta 2018-07-24 11:07:47
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Sławomir Płaneta 2018-07-23 14:38:08
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Sławomir Płaneta 2018-07-23 14:22:44
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Sławomir Płaneta 2018-07-23 14:18:40
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Sławomir Płaneta 2018-07-23 14:14:03
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2018-07-23 11:30:29
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM w terminie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Agata Mundzik 2018-07-20 13:08:30
Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne – Korzonek Sławomir Płaneta 2018-07-20 12:36:29
DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI W MIRCU w terminie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Agata Mundzik 2018-07-20 12:08:33
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Trębowcu Dużym Magdalena Maśny-Stompor 2018-07-18 13:26:44
Utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Mirzec Magdalena Maśny-Stompor 2018-07-17 12:55:34
Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.:"Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka" od km 0+000 do km 0+138 Sławomir Płaneta 2018-07-17 07:50:43
Utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Mirzec Magdalena Podsiadło 2018-07-13 13:29:30
Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK do trzech szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec Agata Mundzik 2018-07-13 13:08:20
Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK do trzech szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec Agata Mundzik 2018-07-13 13:04:41
Utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Mirzec Sławomir Płaneta 2018-07-10 14:55:53
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część II-Szkoł Agnieszka Kukla 2018-07-10 14:10:43
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-07-10 13:51:10
Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka" Sławomir Płaneta 2018-07-10 11:51:53
Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka" Sławomir Płaneta 2018-07-10 11:32:14
Wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem Agnieszka Kukla 2018-07-10 09:02:31
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-07-06 14:14:30
Wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem Sławomir Płaneta 2018-07-06 07:49:26
Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne – Korzonek Sławomir Płaneta 2018-07-05 14:35:25
Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne – Korzonek Sławomir Płaneta 2018-07-05 14:28:31
"Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych dla projektu pn. " Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktycz Sławomir Płaneta 2018-07-05 12:28:27
"Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych dla projektu pn. " Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktycz Magdalena Podsiadło 2018-07-04 14:12:10
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-07-04 13:45:17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część II-Szkoł Agnieszka Kukla 2018-07-04 07:41:01
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część II-Szkoł Agnieszka Kukla 2018-07-04 07:40:38
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-07-02 12:05:13
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-07-02 09:43:34
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali g Magdalena Podsiadło 2018-07-02 08:48:42
„Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec” Sławomir Płaneta 2018-06-29 13:20:22
"Remont pomieszczeń w budynku OSP Osiny" Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-29 13:02:35
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-06-29 12:52:06
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali g Magdalena Podsiadło 2018-06-27 13:34:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2018-06-26 15:27:41
"Remont pomieszczeń w budynku OSP Osiny" Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-26 07:56:32
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część II-Szkoł Agnieszka Kukla 2018-06-25 15:08:14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali g Magdalena Podsiadło 2018-06-22 14:57:46
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Podsiadło 2018-06-21 10:41:14
„Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie Magdalena Podsiadło 2018-06-20 11:28:44
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance” Magdalena Podsiadło 2018-06-19 13:47:32
Pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „B Magdalena Podsiadło 2018-06-19 13:44:34
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część IV – Sz Agnieszka Kukla 2018-06-19 13:07:27
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym.: „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększen Sławomir Płaneta 2018-06-15 15:24:16
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część IV – Sz Sławomir Płaneta 2018-06-15 13:20:47
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2018-06-14 15:17:51
Zgłoszenie instalacji Łukasz Zaręba 2018-06-14 15:08:38
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym.: „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększen Sławomir Płaneta 2018-06-14 14:54:14
Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032 Łukasz Zaręba 2018-06-14 14:29:53
„Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec” Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-14 13:45:33
Pomoc "de minimis" Administrator: Robert Janus 2018-06-14 11:51:57
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2018-06-13 15:17:38
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2018-06-13 15:10:19
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Sławomir Płaneta 2018-06-13 13:14:51
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2018-06-13 10:04:06
Obwieszczenia Wójta Magdalena Szara-Słyk 2018-06-12 15:11:01
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małyszynie. Magdalena Szara-Słyk 2018-06-12 13:15:46
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-06-12 13:08:07
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2018-06-11 13:18:48
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2018-06-11 11:24:52
"Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach" Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-08 08:28:53
"Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach" Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-07 14:58:08
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część IV – Sz Agnieszka Kukla 2018-06-07 12:59:51
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-06-07 12:52:33
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym.: „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększen Magdalena Podsiadło 2018-06-06 14:38:08
Maj 2018 Magdalena Podsiadło 2018-06-06 14:23:16
w sprawie przyjęcia aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023" Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:34:50
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy, nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Gminie Mirzec” Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:33:54
w sprawie przyjęcia aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023" Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:31:53
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-06-05 14:27:21
w sprawie przyjęcia"Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023" Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:20:57
w sprawie: "Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec..." Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:20:37
w sprawie przyjęcia"Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023" Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:19:22
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:14:25
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 13:38:47
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-06-05 12:11:52
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 10:59:59
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2018-06-05 09:32:32
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2018-06-05 09:30:59
"Zakup zestawu biesiadnego" Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-04 14:20:54
"Zakup zestawu biesiadnego" Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-04 10:21:01
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2018-05-30 14:14:32
„Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie Magdalena Podsiadło 2018-05-30 13:48:03
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-05-30 10:07:33
Sprawozdania z wykonania budżetu Dominika Dzik 2018-05-30 08:30:33
Budżet Gminy Mirzec na 2018 rok Dominika Dzik 2018-05-30 08:27:46
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Dominika Dzik 2018-05-30 08:24:09
Ewidencja Ludności, USC Katarzyna Tomczak 2018-05-29 13:24:13
"Zakup zestawu biesiadnego" Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-25 15:12:40
Zakup zestawu biesiadnego Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-25 13:02:34
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Podsiadło 2018-05-25 11:58:15
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-05-24 15:12:04
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-05-24 11:56:16
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2018-05-23 15:05:19
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-05-22 14:24:03
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Podsiadło 2018-05-22 13:26:31
Zakup zestawu biesiadnego Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-22 08:22:36
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-16 15:11:23
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Część V – Szkoła Podstawowa Agnieszka Kukla 2018-05-16 15:10:05
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-16 15:07:08
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-16 14:50:17
"Zakup zestawu biesiadnego" Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-16 14:46:35
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-05-16 14:32:32
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-05-16 14:32:07
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2018-05-15 10:54:03
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-05-14 13:35:32
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-05-14 09:40:06
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-05-14 09:37:33
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-05-11 11:10:55
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Podsiadło 2018-05-11 07:50:31
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Sławomir Płaneta 2018-05-10 15:21:25
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Podsiadło 2018-05-09 17:53:57
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Podsiadło 2018-05-09 17:53:33
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Podsiadło 2018-05-09 17:45:11
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Agnieszka Kukla 2018-05-09 15:38:45
Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-09 08:16:55
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Agnieszka Kukla 2018-05-09 07:57:21
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Agnieszka Kukla 2018-05-08 15:27:21
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2018-05-08 14:29:15
"Zakup zestawu biesiadnego" Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-08 11:10:00
"Zakup zestawu biesiadnego" Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-08 11:09:01
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-05-07 15:23:19
Rok 2018 Adamczyk Małgorzata 2018-05-07 14:50:09
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2018-05-07 11:30:35
Obwieszczenia Wójta Magdalena Szara-Słyk 2018-05-04 08:59:27
Rewitalizacja II Magdalena Szara-Słyk 2018-05-04 08:57:15
Obwieszczenia Wójta Magdalena Szara-Słyk 2018-05-04 08:48:20
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-04-30 14:45:39
„Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie Magdalena Podsiadło 2018-04-30 11:24:55
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-04-30 09:48:09
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Agnieszka Kukla 2018-04-26 14:46:48
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2018-04-26 13:38:33
Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym Magdalena Maśny-Stompor 2018-04-26 13:18:36
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-04-26 10:18:31
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-04-26 09:31:52
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-04-26 09:28:32
„Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie Magdalena Podsiadło 2018-04-25 14:19:45
Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym Ryszard Nowak 2018-04-23 15:19:35
Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym Ryszard Nowak 2018-04-23 15:08:25
„Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie Magdalena Podsiadło 2018-04-23 14:55:12
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Agnieszka Kukla 2018-04-19 10:05:05
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Agnieszka Kukla 2018-04-19 10:00:17
Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym Ryszard Nowak 2018-04-19 07:56:00
Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym Administrator: Robert Janus 2018-04-18 15:01:07
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-04-18 08:50:10
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-04-10 15:28:03
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-04-10 15:20:22
Podatki i opłaty lokalne Adamczyk Małgorzata 2018-04-10 11:23:21
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2018-04-10 10:51:10
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2018-04-10 10:49:21
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2018-04-10 10:47:56
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2018-04-10 10:45:48
Podatki i opłaty lokalne Adamczyk Małgorzata 2018-04-10 10:35:51
Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2018-04-09 14:56:36
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2018-04-09 14:21:45
Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec” - „Przebudowa budynku O Magdalena Podsiadło 2018-04-09 12:07:06
Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec” - „Przebudowa budynku O Magdalena Podsiadło 2018-04-06 15:26:12
Rewitalizacja II Magdalena Szara-Słyk 2018-04-06 15:24:39
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-04-06 15:21:44
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-04-05 14:42:22
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-04-05 14:35:19
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-04-04 15:10:09
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn "Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne-etap III, obejm Magdalena Maśny-Stompor 2018-04-04 13:07:00
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-04-03 13:34:23
Przebudowa drogi gminnej Nr 347006T Poduchowne – Korzonek Sławomir Płaneta 2018-03-30 08:49:51
Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III obejmujące: „Modernizację sali gimnastycznej w Mircu” Magdalena Maśny-Stompor 2018-03-29 11:29:50
Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2018-03-29 10:45:46
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance” Magdalena Podsiadło 2018-03-27 12:56:21
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-03-26 15:10:52
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2018-03-23 11:08:36
Przebudowa drogi gminnej Nr 347006T Poduchowne – Korzonek Sławomir Płaneta 2018-03-22 12:58:30
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-03-22 10:24:10
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance” Magdalena Podsiadło 2018-03-22 08:42:32
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance” Magdalena Podsiadło 2018-03-22 08:41:39
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance Magdalena Podsiadło 2018-03-21 14:41:43
Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2018-03-20 09:15:35
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-03-16 14:21:01
Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2018-03-16 13:16:56
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-03-15 11:48:23
Rok 2018 Adamczyk Małgorzata 2018-03-14 14:51:43
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF Adamczyk Małgorzata 2018-03-14 14:43:57
2018 Adamczyk Małgorzata 2018-03-14 13:37:09
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance” Magdalena Podsiadło 2018-03-14 12:18:24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance” Magdalena Podsiadło 2018-03-14 12:16:32
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance” Magdalena Podsiadło 2018-03-14 12:06:32
Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2018-03-14 08:36:29
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-03-13 10:01:28
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2018-03-12 15:58:44
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance Magdalena Podsiadło 2018-03-12 14:28:21
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2018-03-12 09:01:29
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-03-09 13:14:15
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-03-08 13:53:45
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2018-03-08 08:31:15
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance Magdalena Podsiadło 2018-03-07 15:12:37
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-03-06 14:18:59
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-03-05 14:40:32
w sprawie: zmiany w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2018-2024 Magdalena Szara-Słyk 2018-03-02 10:01:01
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedsz Magdalena Szara-Słyk 2018-03-02 09:55:04
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedsz Magdalena Szara-Słyk 2018-03-02 09:54:42
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedsz Magdalena Szara-Słyk 2018-03-02 09:54:15
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-03-01 13:05:21
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2018-02-28 15:21:32
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2018-02-28 15:15:15
Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III obejmujące: „Modernizację sali gimnastycznej w Mircu” Magdalena Maśny-Stompor 2018-02-28 13:38:41
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-02-28 11:20:34
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-02-28 10:03:52
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance Magdalena Podsiadło 2018-02-28 09:52:00
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. Administrator: Robert Janus 2018-02-27 15:05:16
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2018-02-27 14:29:21
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2018-02-27 14:27:53
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2018-02-27 14:26:54
„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie” Sławomir Płaneta 2018-02-27 08:29:31
„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie” Sławomir Płaneta 2018-02-23 15:26:49
„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie” Sławomir Płaneta 2018-02-23 15:23:44
Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka Sławomir Płaneta 2018-02-23 12:02:16
Informacja o stanie mienia komunalnego na lata 2015-2017 znajduje się w zakładce Budżet Dominika Dzik 2018-02-22 12:26:28
Informacja o stanie mienia komunalnego na lata 2015-2017 znajduje się w zakładce Budżet Dominika Dzik 2018-02-22 12:24:42
Informacja o stanie mienia komunalnego na lata 2015-2017 znajduje się w zakładce Budżet Dominika Dzik 2018-02-22 12:24:00
Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka Sławomir Płaneta 2018-02-22 12:03:38
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2018-02-21 07:55:36
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2018-02-21 07:51:08
Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III obejmujące: „Modernizację sali gimnastycznej w Mircu” Sławomir Płaneta 2018-02-20 15:08:43
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie Sławomir Płaneta 2018-02-16 10:57:21
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie Sławomir Płaneta 2018-02-16 08:17:24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn "Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne-etap III, obejm Magdalena Maśny-Stompor 2018-02-15 13:09:09
Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka Sławomir Płaneta 2018-02-14 15:11:56
Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka Sławomir Płaneta 2018-02-14 15:09:34
Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka Sławomir Płaneta 2018-02-14 15:06:07
Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka Sławomir Płaneta 2018-02-14 15:03:43
Pełnienie funkcji managera dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” Agnieszka Kukla 2018-02-14 15:00:31
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-02-14 14:53:56
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie Sławomir Płaneta 2018-02-14 08:31:09
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie Sławomir Płaneta 2018-02-12 14:26:47
Dług publiczny Adamczyk Małgorzata 2018-02-12 11:52:27
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-02-12 11:48:34
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III” obejmujące: „Modernizację sali gimnastycznej w Mir Sławomir Płaneta 2018-02-12 11:02:27
Uchwały Łukasz Zaręba 2018-02-09 13:18:49
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-02-09 09:03:06
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-02-08 11:29:13
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-02-08 11:00:48
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-02-08 10:56:44
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-02-08 10:43:08
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie Sławomir Płaneta 2018-02-08 10:11:24
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie Sławomir Płaneta 2018-02-08 10:07:59
Pełnienie funkcji managera dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” Agnieszka Kukla 2018-02-06 11:24:50
Pełnienie funkcji managera dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” Agnieszka Kukla 2018-02-06 11:19:46
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-02-05 10:01:24
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-02-05 09:55:01
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/229/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego Magdalena Szara-Słyk 2018-02-02 13:19:56
w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2018-02-02 13:19:29
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-02-02 13:11:43
Pełnienie funkcji managera dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” Agnieszka Kukla 2018-01-30 09:23:12
Pełnienie funkcji managera projektu dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” Agnieszka Kukla 2018-01-30 09:18:56
2018 rok Agnieszka Kukla 2018-01-30 09:08:42
Pełnienie funkcji Managera projektu dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-01-29 11:18:52
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Sławomir Płaneta 2018-01-29 11:14:37
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Sławomir Płaneta 2018-01-26 15:00:51
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III” obejmujące: „Modernizację sali gimnastycznej w Mir Sławomir Płaneta 2018-01-26 12:49:27
Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2018 Sławomir Płaneta 2018-01-25 10:49:56
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-01-24 15:03:13
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-01-24 14:44:27
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-01-24 14:43:09
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-01-24 14:41:02
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-01-24 13:50:08
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-01-24 08:59:55
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. " Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym" Magdalena Maśny-Stompor 2018-01-24 07:52:11
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-01-23 13:40:37
Pełnienie funkcji Managera projektu dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-01-23 12:42:04
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. " Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym" Magdalena Maśny-Stompor 2018-01-22 14:53:45
„Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. Sławomir Płaneta 2018-01-22 10:49:55
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Ryszard Nowak 2018-01-19 14:36:23
Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka - wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej Magdalena Maśny-Stompor 2018-01-19 10:30:33
Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka - wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej Magdalena Maśny-Stompor 2018-01-18 15:15:00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Sławomir Płaneta 2018-01-18 15:10:39
„Budowa drogi gminnej 347016T Jagodne Kolonia” wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej Agnieszka Kukla 2018-01-18 09:48:43
Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym Agnieszka Kukla 2018-01-18 08:47:57
„Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. Sławomir Płaneta 2018-01-18 08:25:50
Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2018 Sławomir Płaneta 2018-01-17 12:51:56
„Budowa drogi gminnej 347016T Jagodne Kolonia” wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej Agnieszka Kukla 2018-01-17 12:43:42
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III” obejmujące: „Modernizację sali gimnastycznej w Mir Sławomir Płaneta 2018-01-17 09:00:58
Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym Agnieszka Kukla 2018-01-16 14:32:05
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-01-15 16:25:54
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-01-15 16:25:26
Pełnienie funkcji Managera projektu dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-01-12 15:16:06
„Budowa drogi gminnej 347016T Jagodne Kolonia” wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej Agnieszka Kukla 2018-01-12 10:06:08
Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym Agnieszka Kukla 2018-01-12 08:28:14
Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym Agnieszka Kukla 2018-01-11 14:34:49
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-01-11 14:31:59
„Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. Sławomir Płaneta 2018-01-11 14:27:15
„Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. Sławomir Płaneta 2018-01-11 14:24:09
Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka - wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej Agnieszka Kukla 2018-01-11 14:13:00
Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka - wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej Agnieszka Kukla 2018-01-11 14:03:44
„Budowa drogi gminnej 347016T Jagodne Kolonia” wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej Agnieszka Kukla 2018-01-11 14:01:14
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-01-11 11:08:58
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2018 Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 12:18:33
w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec w 2017 roku” Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 11:49:55
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trębowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Trębowcu Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 11:38:18
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trębowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Trębowcu Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 11:29:42
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Osinachw ośmioletnią Szkołę Podstawową w Osinach Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 11:24:54
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Małyszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Małyszynie Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 10:35:34
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Małyszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Małyszynie Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 10:35:22
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej z OddziałamiIntegracyjnymi w Jagodnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 10:19:31
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gadce Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 10:09:17
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 09:24:10
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Mircu w Szkołę Podstawową Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 09:23:31
w sprawie: przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji zadania w ramach projektu pn.,, Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 09:03:04
w sprawie: Zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r. Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 09:02:47
w sprawie: przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji zadania w ramach projektu pn.,, Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 09:01:28
w sprawie: Zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r. Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 09:01:02
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2018-01-08 12:47:39
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III” obejmujący: „Modernizacje sali gimnastycznej w Mir Ryszard Nowak 2018-01-04 09:29:45
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2018-01-03 12:19:20
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III” obejmujący: „Modernizacje sali gimnastycznej w Mir Ryszard Nowak 2017-12-29 12:55:11
„Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w 2018r.” Michał Makowski 2017-12-29 11:07:08
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-12-28 09:49:38
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-12-27 14:48:39
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-12-20 09:41:47
„Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w 2018r.” Michał Makowski 2017-12-14 15:21:22
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Ryszard Nowak 2017-12-14 10:24:31
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-12-14 09:24:34
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyc Ryszard Nowak 2017-12-11 15:38:07
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Ryszard Nowak 2017-12-11 14:50:24
Rejestr działalności regulowanej/Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Łukasz Zaręba 2017-12-08 13:40:42
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2017-12-08 12:41:55
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Ryszard Nowak 2017-12-08 08:17:16
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap II” obejmujące: „Doposażenie pracowni matematyczno-przyr Ryszard Nowak 2017-12-06 13:31:56
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-12-06 10:52:49
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Ryszard Nowak 2017-12-05 13:31:13
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I obejmują Ryszard Nowak 2017-12-04 11:43:43
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Ryszard Nowak 2017-12-04 11:27:26
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Ryszard Nowak 2017-12-04 11:22:32
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Ryszard Nowak 2017-12-01 10:56:04
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Ryszard Nowak 2017-11-29 14:19:08
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-11-29 12:43:09
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Gad Ryszard Nowak 2017-11-28 14:21:24
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap II” obejmujące: „Doposażenie pracowni matematyczno-przyr Ryszard Nowak 2017-11-23 12:19:17
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-11-23 10:33:56
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-23 09:24:32
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-23 09:21:01
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-11-22 13:43:50
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-11-22 13:16:21
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-11-22 13:10:42
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-11-22 12:31:10
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-11-22 12:24:47
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2024 Adamczyk Małgorzata 2017-11-22 12:06:41
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2024 Adamczyk Małgorzata 2017-11-22 12:04:32
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2024 Adamczyk Małgorzata 2017-11-22 12:03:07
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-11-21 11:41:57
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2017-11-20 13:01:50
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-11-20 10:48:45
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap II” obejmujące: „Doposażenie pracowni matematyczno-przyr Ryszard Nowak 2017-11-20 10:12:52
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap II” obejmujące: „Doposażenie pracowni matematyczno-przyr Ryszard Nowak 2017-11-17 15:21:12
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-17 15:20:47
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2017-11-17 15:19:44
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap II” obejmujące: „Doposażenie pracowni matematyczno-przyr Ryszard Nowak 2017-11-17 14:54:41
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap II” obejmujące: „Doposażenie pracowni matematyczno-przyr Ryszard Nowak 2017-11-17 14:29:33
Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK do trzech szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec Agata Mundzik 2017-11-15 14:15:50
Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK do trzech szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec Agata Mundzik 2017-11-15 14:13:17
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2017-11-13 13:18:57
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-11-13 11:51:39
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:50:56
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:50:43
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:49:52
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:47:55
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:46:50
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:45:24
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:43:58
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:40:52
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:39:35
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:36:57
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:36:04
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:33:30
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:31:56
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:30:08
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:28:13
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:25:11
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:24:21
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:23:55
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:23:07
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:20:36
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:19:05
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:17:39
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:14:25
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:14:13
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:10:19
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:01:31
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:00:53
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 10:56:23
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap II” obejmujące: „Doposażenie pracowni matematyczno-przyr Ryszard Nowak 2017-11-09 10:54:10
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 10:51:50
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 10:47:05
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 10:45:56
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 10:32:11
LISTPOAD Ryszard Nowak 2017-11-07 12:22:16
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-11-07 09:08:34
Konkursu na Partnera MŚP Administrator: Robert Janus 2017-10-30 10:28:12
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-10-27 12:36:37
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-10-27 12:35:01
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-10-27 12:34:23
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-10-27 12:33:11
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-10-26 11:28:05
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-10-26 10:06:31
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2017-10-26 10:04:42
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2017-10-25 15:50:17
Rewitalizacja II Magdalena Szara-Słyk 2017-10-25 15:48:04
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-10-25 15:45:43
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2017-10-25 15:41:53
Ogłoszenie Wójta Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2017-10-25 15:28:37
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2017-10-25 15:26:40
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-10-25 12:45:44
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-10-25 11:21:20
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-10-24 14:03:10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o podaniu do publicznej wiadomości wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744" Michał Makowski 2017-10-23 12:44:59
Decyzje Środowiskowe Michał Makowski 2017-10-23 12:01:41
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-10-20 12:40:10
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-10-20 12:33:52
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2017-10-16 12:48:23
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-10-16 12:47:04
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" Magdalena Szara-Słyk 2017-10-12 10:32:29
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-10-10 11:43:22
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-10-10 11:37:23
Remont strażnicy OSP w Osinach obejmujący swoim zakresem wymianę pokrycia dachowego Ryszard Nowak 2017-10-10 07:45:19
Remont strażnicy OSP w Osinach obejmujący swoim zakresem wymianę pokrycia dachowego Ryszard Nowak 2017-10-09 14:37:16
Program Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-10-05 10:42:40
Program Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-10-05 10:42:14
Program Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-10-05 10:28:37
Program Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-10-05 10:26:54
Koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Mirzec w roku 2018 i 2019 Ryszard Nowak 2017-10-04 14:59:19
Koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Mirzec w roku 2018 i 2019 Ryszard Nowak 2017-10-04 11:57:23
Koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Mirzec w roku 2018 i 2019 Ryszard Nowak 2017-10-04 11:52:12
Opracowanie „Programu profilaktyki wad postawy, nadwagi i otyłości z zajęciami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z terenu gminy Mirzec do 2022 roku”. Agata Mundzik 2017-10-03 10:37:11
Remont strażnicy OSP w Osinach obejmujący swoim zakresem wymianę pokrycia dachowego Ryszard Nowak 2017-10-02 10:13:05
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-10-02 08:30:03
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tychów Stary poprzez zakup samochodu ciężarowego używanego przeznaczonego pod zabudowę pożarniczą Ryszard Nowak 2017-09-28 15:27:49
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-09-27 13:59:57
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w miejscowościach Osiny, Małyszyn i Mirzec Ryszard Nowak 2017-09-25 12:17:00
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w miejscowościach Osiny, Małyszyn i Mirzec Ryszard Nowak 2017-09-25 11:27:07
Koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Mirzec w roku 2018 i 2019 Ryszard Nowak 2017-09-25 10:52:02
Koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Mirzec Ryszard Nowak 2017-09-25 10:47:59
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tychów Stary poprzez zakup samochodu ciężarowego używanego przeznaczonego pod zabudowę pożarniczą Ryszard Nowak 2017-09-22 15:31:56
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tychów Stary poprzez zakup samochodu ciężarowego używanego przeznaczonego pod zabudowę pożarniczą Ryszard Nowak 2017-09-22 15:31:00
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tychów Stary poprzez zakup samochodu ciężarowego używanego przeznaczonego pod zabudowę pożarniczą Ryszard Nowak 2017-09-22 15:28:32
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tychów Stary poprzez zakup samochodu ciężarowego używanego przeznaczonego pod zabudowę pożarniczą Ryszard Nowak 2017-09-22 15:28:24
Zarządzenia - 2017 rok Administrator: Robert Janus 2017-09-21 12:24:49
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:30:20
Publiczna Szkoła Podstawowa w Trębowcu Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:29:37
Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:28:56
Publiczne Przedszkole w Mircu Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:28:37
Dane podstawowe Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:28:11
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:27:23
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:27:04
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:26:47
Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:26:27
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:20:50
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:19:46
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-09-20 10:57:44
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-09-20 10:44:09
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 630 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Ryszard Nowak 2017-09-18 12:54:26
„Renowacja nagrobka Jadwigi Prendowskiej w miejscowości Czyżów Szlachecki”. Ryszard Nowak 2017-09-18 08:44:18
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 630 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Ryszard Nowak 2017-09-12 13:01:55
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki” Ryszard Nowak 2017-09-12 09:29:39
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki” Ryszard Nowak 2017-09-12 09:24:32
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki Ryszard Nowak 2017-09-12 09:15:40
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki Ryszard Nowak 2017-09-12 09:14:24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny” Ryszard Nowak 2017-09-12 07:56:04
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny” Ryszard Nowak 2017-09-11 14:25:58
Zarządzenia - 2017 rok Administrator: Robert Janus 2017-09-11 10:07:10
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-09-08 14:47:48
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Mirzecd instrumentem płatniczym Magdalena Szara-Słyk 2017-09-08 14:40:53
w sprawie: założenia Spółdzielni z siedzibą w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-09-08 14:38:18
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny” Ryszard Nowak 2017-09-07 15:21:53
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Gad Ryszard Nowak 2017-09-07 15:10:07
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny Ryszard Nowak 2017-09-07 15:03:39
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 630 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Ryszard Nowak 2017-09-06 12:32:10
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 630 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Ryszard Nowak 2017-09-06 12:31:02
Rok 2017 Administrator: Robert Janus 2017-09-06 11:34:52
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 630 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Ryszard Nowak 2017-09-05 12:40:16
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-09-05 10:33:03
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2017-09-05 10:31:42
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Gad Ryszard Nowak 2017-09-01 09:27:56
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 630 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Ryszard Nowak 2017-08-31 14:43:02
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-08-31 11:02:14
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-08-31 10:57:40
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Gad Ryszard Nowak 2017-08-30 12:47:51
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny Ryszard Nowak 2017-08-25 14:31:55
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Gad Ryszard Nowak 2017-08-22 11:00:02
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP Mirzec Agata Mundzik 2017-08-22 09:22:15
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP Tychów Stary Agata Mundzik 2017-08-22 09:21:52
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej Agata Mundzik 2017-08-22 09:21:27
Opracowanie „Programu profilaktyki wad postawy, nadwagi i otyłości z zajęciami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z terenu gminy Mirzec do 2022 roku”. Agata Mundzik 2017-08-22 09:20:55
DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI W MIRCU Agata Mundzik 2017-08-22 09:20:22
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM Agata Mundzik 2017-08-22 09:19:55
Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Mircu. Agata Mundzik 2017-08-22 09:18:28
Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II Ryszard Nowak 2017-08-21 14:58:42
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn..„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec”. Ryszard Nowak 2017-08-21 14:52:27
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn..„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec”. Ryszard Nowak 2017-08-21 14:46:33
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-08-21 13:59:45
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-08-21 13:51:11
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-08-21 13:49:47
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn..„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec”. Ryszard Nowak 2017-08-18 14:29:04
Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II Ryszard Nowak 2017-08-18 10:17:51
Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II Ryszard Nowak 2017-08-18 10:17:07
Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II Ryszard Nowak 2017-08-18 10:03:25
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki” Ryszard Nowak 2017-08-17 11:43:51
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki Ryszard Nowak 2017-08-17 11:40:30
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki Ryszard Nowak 2017-08-17 11:30:32
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki” Ryszard Nowak 2017-08-17 11:30:13
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki” Ryszard Nowak 2017-08-17 11:20:03
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki Ryszard Nowak 2017-08-17 11:15:29
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki” Ryszard Nowak 2017-08-17 11:14:58
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki” Ryszard Nowak 2017-08-17 11:13:13
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny Ryszard Nowak 2017-08-16 14:42:28
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP Tychów Satry Agata Mundzik 2017-08-16 13:12:52
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej Agata Mundzik 2017-08-16 10:37:15
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. .„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec”. Ryszard Nowak 2017-08-14 14:41:54
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-08-10 14:39:37
Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II Ryszard Nowak 2017-08-10 12:12:01
Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II Ryszard Nowak 2017-08-10 10:30:22
Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II Ryszard Nowak 2017-08-10 10:18:56
Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II Ryszard Nowak 2017-08-10 10:16:58
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki” Ryszard Nowak 2017-08-09 13:32:28
Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka" Łukasz Zaręba 2017-08-08 12:37:41
Decyzje środowiskowe Łukasz Zaręba 2017-08-08 12:35:16
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-08-08 12:04:14
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec Ryszard Nowak 2017-08-08 09:25:13
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny Ryszard Nowak 2017-08-08 09:09:57
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny Ryszard Nowak 2017-08-07 13:33:01
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-08-07 10:13:46
na zadanie pnOpracowanie „Programu profilaktyki wad postawy, nadwagi i otyłości z zajęciami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z terenu gminy Mirzec do 2022 roku”. Agata Mundzik 2017-08-04 10:21:18
SIERPIEŃ Ryszard Nowak 2017-08-03 13:36:55
SIERPIEŃ Ryszard Nowak 2017-08-03 13:33:25
SIERPIEŃ Ryszard Nowak 2017-08-03 13:32:28
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-08-02 10:32:04
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-08-02 10:26:15
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-08-02 09:44:00
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-08-01 15:19:17
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM Agata Mundzik 2017-08-01 13:18:18
DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI W MIRCU Agata Mundzik 2017-07-31 13:50:54
Piotr Michał Kruk Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:16:06
Marcin Łukasz Driański Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:15:42
Radosław Jan Gralec Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:15:23
Robert Paweł Gralec Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:14:57
Kazimierz Tadeusz Kozieł Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:14:32
Radosław Jakub Koniarz Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:14:02
Marek Kukiełka Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:13:38
Jan Jerzy Myszka Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:13:15
Jan Raczyński Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:12:55
Stanisław Daniel Seweryn Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:12:34
Teresa Ewa Sieczka Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:12:13
Sylwester Robert Spadło Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:11:52
Ireneusz Jacek Zagajny Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:11:26
Jan Adam Zawisza Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:11:04
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Administrator: Robert Janus 2017-07-31 08:48:03
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2016 rok Administrator: Robert Janus 2017-07-31 08:23:06
Agnieszka Idzik Napiórkowska Administrator: Robert Janus 2017-07-31 08:22:47
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Ryszard Nowak 2017-07-28 09:22:49
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Ryszard Nowak 2017-07-27 14:17:05
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Administrator: Robert Janus 2017-07-25 09:47:41
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec Ryszard Nowak 2017-07-21 13:13:16
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-07-20 14:54:20
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Ga Ryszard Nowak 2017-07-19 12:29:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-07-18 14:35:55
Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-07-18 14:34:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-07-18 14:30:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-07-18 14:29:47
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Ga Ryszard Nowak 2017-07-18 12:43:14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2017-07-13 13:16:52
„Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 - łącznik Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa” – część II – prace związane z wykonaniem wiaty biesiadnej Ryszard Nowak 2017-07-13 08:21:27
„Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 - łącznik Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa” – część I – prace związane z wykonaniem ogrodzenia. Ryszard Nowak 2017-07-13 08:17:22
„Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 - łącznik Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa” – część I – prace związane z wykonaniem ogrodzenia. Ryszard Nowak 2017-07-13 08:12:28
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Ga Ryszard Nowak 2017-07-12 15:25:51
„Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 - łącznik Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa” – część II – prace związane z wykonaniem wiaty biesiadnej Ryszard Nowak 2017-07-12 15:09:49
„Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 - łącznik Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa” – część I – prace związane z wykonaniem ogrodzenia. Ryszard Nowak 2017-07-12 14:18:30
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny Ryszard Nowak 2017-07-12 11:28:43
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny Ryszard Nowak 2017-07-11 13:01:17
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-07-11 11:49:16
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-07-11 09:50:47
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-07-11 09:33:53
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2017-07-11 07:27:51
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-07-11 07:26:55
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec Ryszard Nowak 2017-07-10 15:27:18
DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI W MIRCU Agata Mundzik 2017-07-10 14:42:29
Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Mircu. Agata Mundzik 2017-07-10 13:26:35
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Ryszard Nowak 2017-07-07 14:39:09
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Ga Ryszard Nowak 2017-07-06 14:50:11
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-07-05 10:34:20
w sprawie zmiany uchwały o połączeniu samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu i Gminnego Domu Kultury i Intwegracji w Mircu i utworzenia Biblioteki i Ośrodka Kultury G Magdalena Szara-Słyk 2017-07-05 10:26:14
wsprawie: zmiany Uchwały nr XXIII/145/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie "Przystąpienia do opracowania Programu gimnastyki korekcyjnej i zapobiegania wadom postawy ciała wśród Magdalena Szara-Słyk 2017-07-05 10:11:40
wsprawie zmiany uchwały o połączeniu samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu i Gminnego Domu Kultury i Intwegracji w Mircu i utworzenia Biblioteki i Ośrodka Kultury Gm Magdalena Szara-Słyk 2017-07-05 10:07:33
wsprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec za 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-07-05 09:53:13
Zimowe utrzymanie drog gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2017-2018,2018-2019,2019-2020 Ryszard Nowak 2017-07-04 13:21:08
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-07-04 10:19:39
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-07-04 10:04:23
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-07-04 10:03:00
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-07-04 10:00:49
Zimowe utrzymanie drog gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2017-2018,2018-2019,2019-2020 Ryszard Nowak 2017-07-04 09:28:58
Zimowe utrzymanie drog gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2017-2018,2018-2019,2019-2020 Ryszard Nowak 2017-07-04 09:24:04
Zimowe utrzymanie drog gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2017-2018,2018-2019,2019-2020 Ryszard Nowak 2017-07-04 09:03:49
„Wykonanie altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Gadce” Ryszard Nowak 2017-07-04 08:07:56
Rok 2016 Adamczyk Małgorzata 2017-07-03 14:59:13
„Wykonanie altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Gadce” Ryszard Nowak 2017-07-03 09:07:30
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Ga Ryszard Nowak 2017-06-30 08:19:54
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na Ryszard Nowak 2017-06-29 13:49:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-06-22 15:26:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-06-22 15:23:50
Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-06-22 15:17:56
Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-06-22 15:08:03
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 12:46:53
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 12:46:16
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 12:42:53
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 12:28:39
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 12:22:50
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 11:23:32
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 11:23:08
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 11:21:05
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 10:58:58
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 10:57:42
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-06-22 08:49:02
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM Agata Mundzik 2017-06-21 13:40:58
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-06-20 15:11:08
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” Ryszard Nowak 2017-06-20 10:58:13
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-06-20 10:51:37
Zimowe utrzymanie drog gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2017-2018,2018-2019,2019-2020 Ryszard Nowak 2017-06-19 12:52:10
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017r. Magdalena Szara-Słyk 2017-06-14 10:40:35
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-06-14 10:18:22
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-06-14 10:09:08
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-06-14 09:41:00
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-06-14 08:39:27
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Administrator: Robert Janus 2017-06-08 12:04:30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” Ryszard Nowak 2017-06-06 15:18:33
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2017-06-06 14:58:50
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Administrator: Robert Janus 2017-06-06 11:34:14
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2017-06-06 07:02:37
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-06-06 07:00:13
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-06-05 14:52:14
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-06-05 14:45:18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydananiu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2017-06-05 13:59:53
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2017-06-01 10:19:22
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-05-30 15:26:40
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” Ryszard Nowak 2017-05-30 08:35:30
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-05-29 15:55:33
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” Ryszard Nowak 2017-05-29 15:49:06
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-05-29 14:01:31
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744" Łukasz Zaręba 2017-05-26 14:25:46
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu do Inspektora Sanitarnego i przedł. term. załatw. sprawy -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744" Łukasz Zaręba 2017-05-26 14:17:53
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Łukasz Zaręba 2017-05-24 15:21:04
„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” dł. 115,0 mb Ryszard Nowak 2017-05-23 09:01:14
„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” dł. 115,0 mb Ryszard Nowak 2017-05-22 07:46:18
„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” dł. 130,0 mb Ryszard Nowak 2017-05-15 09:19:45
„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” dł. 130,0 mb Ryszard Nowak 2017-05-12 14:10:49
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym 2017-05-11 15:18:40
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-05-11 14:36:54
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-05-11 14:32:24
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-05-11 14:25:29
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-05-11 14:17:44
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-05-11 14:11:38
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-05-11 09:31:50
„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” dł. 130,0 mb Ryszard Nowak 2017-05-10 14:19:59
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-05-10 07:46:23
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-05-09 14:11:46
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Administrator: Robert Janus 2017-05-09 13:06:02
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap” Ryszard Nowak 2017-05-09 09:27:47
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-05-08 09:37:52
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-05-08 09:17:22
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-05-05 14:54:40
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap” Ryszard Nowak 2017-05-05 09:06:18
Obwieszczenie RDOŚ Kielce -"Prace na lini kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz" Łukasz Zaręba 2017-05-04 09:46:16
Decyzje środowiskowe Łukasz Zaręba 2017-05-04 09:42:36
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-05-04 08:36:51
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-04-28 15:18:04
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-04-28 15:08:14
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2017-04-28 14:19:07
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2017-04-28 14:16:15
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2017-04-28 14:01:56
Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2017-04-28 13:31:09
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2017-04-28 07:53:39
Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap Ryszard Nowak 2017-04-27 14:46:31
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-04-26 15:27:14
Przebudowa drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś Ryszard Nowak 2017-04-26 13:15:40
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś” Ryszard Nowak 2017-04-26 13:09:39
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 347006T Poduchowne - Korzonek” Ryszard Nowak 2017-04-26 13:03:59
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2017-04-25 12:36:00
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2017-04-25 12:29:18
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-04-25 12:20:53
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-04-25 11:56:36
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2017-04-25 11:49:10
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 347006T Poduchowne - Korzonek”. Ryszard Nowak 2017-04-19 08:49:14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2017-04-13 12:38:01
Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap Ryszard Nowak 2017-04-12 15:24:40
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-04-11 08:30:20
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-04-11 08:19:58
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-04-11 08:16:30
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-04-11 08:15:50
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 347006T Poduchowne - Korzonek”. Ryszard Nowak 2017-04-11 08:10:52
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-04-11 07:52:11
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wykonaj” dokumentacji technicznej oraz dostawy wraz z montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowości Jagodne i Tychów Nowy Ryszard Nowak 2017-04-10 15:19:26
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 347006T Poduchowne - Korzonek”. Ryszard Nowak 2017-04-07 15:29:36
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 347006T Poduchowne - Korzonek”. Ryszard Nowak 2017-04-07 15:28:20
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-04-07 15:23:28
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-04-07 15:20:39
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-04-07 15:19:34
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-04-07 15:10:02
Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap Ryszard Nowak 2017-04-05 14:52:06
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wykonaj” dokumentacji technicznej oraz dostawy wraz z montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowości Jagodne i Tychów Nowy Ryszard Nowak 2017-04-05 14:13:23
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2017-04-04 10:33:04
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-04-04 10:30:32
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-04-04 09:35:17
Dług publiczny Adamczyk Małgorzata 2017-04-03 11:31:29
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wykonaj” dokumentacji technicznej oraz dostawy wraz z montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowości Jagodne i Tychów Nowy Ryszard Nowak 2017-03-31 15:22:04
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF Dominika Dzik 2017-03-31 12:07:16
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-03-30 12:09:23
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-03-27 16:50:46
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 347006T Poduchowne - Korzonek”. Ryszard Nowak 2017-03-27 15:40:42
Przebudowa drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś Ryszard Nowak 2017-03-27 13:27:42
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś” Ryszard Nowak 2017-03-27 13:25:23
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap” Ryszard Nowak 2017-03-22 15:25:03
Przebudowa drogi gminnej NR 347014T w Osinach - II etap Ryszard Nowak 2017-03-22 15:23:25
Przebudowa drogi gminnej NR 347014T w Osinach - II etap Ryszard Nowak 2017-03-21 14:04:26
Inicjatywy lokalne Administrator: Robert Janus 2017-03-21 13:22:16
Statut Administrator: Robert Janus 2017-03-21 10:07:17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” Ryszard Nowak 2017-03-20 16:06:14
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-03-20 10:36:12
Konsultacje społeczne Magdalena Szara-Słyk 2017-03-17 15:07:50
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-03-17 08:58:16
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-03-16 15:21:44
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-15 15:19:18
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-15 15:18:40
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap” Ryszard Nowak 2017-03-15 15:09:23
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” Ryszard Nowak 2017-03-15 15:05:44
Przebudowa drogi gminnej NR 347014T w Osinach - II etap Ryszard Nowak 2017-03-13 14:53:04
w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Mirzec na lata 2017-2020 Magdalena Szara-Słyk 2017-03-10 14:31:57
w sprawie przyjęcicia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Mirzec na lata 2017-2020 Magdalena Szara-Słyk 2017-03-10 14:31:26
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-03-10 13:44:29
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-03-10 12:17:50
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-03-10 11:39:27
Przebudowa drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś Ryszard Nowak 2017-03-09 15:18:37
Przebudowa drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś Ryszard Nowak 2017-03-09 15:07:38
Przebudowa drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś Ryszard Nowak 2017-03-09 15:03:34
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017” Ryszard Nowak 2017-03-09 14:55:15
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017” Ryszard Nowak 2017-03-09 14:53:51
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-09 09:15:21
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:57:35
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:56:24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:51:18
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:50:14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:42:57
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:42:37
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:42:08
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:40:42
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:40:21
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:39:58
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:39:14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:38:15
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Michał Makowski 2017-03-08 14:34:47
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mo Michał Makowski 2017-03-08 14:33:27
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Administrator: Robert Janus 2017-03-08 14:33:24
MARZEC Michał Makowski 2017-03-08 14:16:13
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017” Ryszard Nowak 2017-03-08 08:46:11
Przebudowa drogi gminnej NR 347014T w Osinach - II etap Ryszard Nowak 2017-03-07 15:30:09
Inicjatywy lokalne Administrator: Robert Janus 2017-03-07 13:46:44
„Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017” Ryszard Nowak 2017-03-07 10:07:13
„Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017” Ryszard Nowak 2017-03-06 13:49:14
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-03-03 11:37:10
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-03-03 11:29:29
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-03-02 08:34:27
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„ Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i asfaltowej na terenie Gminy Mirzec”. Ryszard Nowak 2017-03-01 08:27:46
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-28 14:47:58
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-28 14:44:37
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„ Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i asfaltowej na terenie Gminy Mirzec”. Ryszard Nowak 2017-02-28 12:52:11
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-02-28 12:27:32
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-02-28 09:09:15
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-27 15:38:02
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„ Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i asfaltowej na terenie Gminy Mirzec”. Ryszard Nowak 2017-02-23 11:36:11
„Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” Ryszard Nowak 2017-02-23 11:19:16
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec” Ryszard Nowak 2017-02-23 11:16:56
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec” Ryszard Nowak 2017-02-23 11:12:45
Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „ Ryszard Nowak 2017-02-22 13:06:09
Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „ Ryszard Nowak 2017-02-22 13:04:34
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2017-02-22 11:22:29
Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „ Ryszard Nowak 2017-02-20 09:54:51
Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „ Ryszard Nowak 2017-02-20 09:54:06
Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „ Ryszard Nowak 2017-02-20 09:53:52
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2017-02-16 14:05:20
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-02-16 08:49:07
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Magdalena Szara-Słyk 2017-02-16 08:10:06
wsprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Magdalena Szara-Słyk 2017-02-16 08:05:01
Obwieszczenie RDOŚ Warszawa dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa farmy wiatrowej " Mirów - Wierzbica" Michał Makowski 2017-02-15 12:31:50
Obwieszczenie RDOŚ Warszawa dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa farmy wiatrowej " Mirów - Wierzbica" Michał Makowski 2017-02-15 12:27:46
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2017-02-15 11:48:30
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017” Ryszard Nowak 2017-02-14 13:26:49
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017” Ryszard Nowak 2017-02-14 13:25:51
„Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017” Ryszard Nowak 2017-02-14 13:14:40
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-13 12:19:04
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-13 12:18:34
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-13 12:18:00
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-13 12:17:05
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-13 12:05:38
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-13 12:01:49
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-13 12:00:13
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-13 11:57:38
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-13 11:54:07
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-02-13 10:17:06
Wykonanie dokumentacji budowlano -wykonawczej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec. Ryszard Nowak 2017-02-13 09:13:55
Wykonanie dokumentacji budowlano -wykonawczej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec. Ryszard Nowak 2017-02-13 09:09:38
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-02-10 07:31:07
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2017-02-09 12:40:10
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2017-02-09 12:38:07
Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „ Ryszard Nowak 2017-02-08 15:26:22
Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „ Ryszard Nowak 2017-02-08 15:25:48
Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „ Ryszard Nowak 2017-02-08 15:15:14
Wykonanie dokumentacji budowlano -wykonawczej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec. Ryszard Nowak 2017-02-08 11:35:22
Wykonanie dokumentacji budowlano -wykonawczej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec. Ryszard Nowak 2017-02-08 11:30:46
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-02-08 09:27:35
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-02-08 09:23:34
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-02-08 09:23:16
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-02-08 09:22:48
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-02-07 12:04:54
„Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r. Ryszard Nowak 2017-01-31 15:17:49
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Administrator: Robert Janus 2017-01-31 13:41:30
Wykonanie dokumentacji budowlano -wykonawczej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec. Ryszard Nowak 2017-01-31 12:29:28
„Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r. Ryszard Nowak 2017-01-30 14:53:12
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania Michał Makowski 2017-01-30 14:17:24
Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku Ryszard Nowak 2017-01-27 15:13:58
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2017-01-27 08:51:51
w sprawie: przyjęcia "Aneksu Nr 1 do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Magdalena Szara-Słyk 2017-01-25 11:21:58
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-01-24 15:24:39
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-01-24 15:02:09
Budżet Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-01-24 15:01:50
Uchwały Rady Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2017-01-24 14:57:42
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2017-01-24 14:57:18
Budżet gminy na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-01-24 14:56:53
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Adamczyk Małgorzata 2017-01-24 14:50:34
Rok 2017 Adamczyk Małgorzata 2017-01-24 14:50:03
Rok 2017 Adamczyk Małgorzata 2017-01-24 14:49:13
„Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.207 r. do 31.12.2017 r. Ryszard Nowak 2017-01-24 12:20:23
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-24 11:21:40
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-24 11:07:35
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec Michał Makowski 2017-01-20 12:22:52
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec Michał Makowski 2017-01-20 12:18:06
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec Michał Makowski 2017-01-20 12:04:52
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec Michał Makowski 2017-01-20 12:02:31
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec Michał Makowski 2017-01-20 11:59:25
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-20 08:26:48
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-20 08:23:07
Plany Pracy Rady Gminy w Mircu i stałych komisji na 2017r. Magdalena Szara-Słyk 2017-01-19 11:26:18
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2017-01-19 08:07:06
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-16 15:37:30
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-13 13:12:58
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-13 13:11:18
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Administrator: Robert Janus 2017-01-12 14:20:49
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2017-01-11 11:35:26
w sprawie: ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i odzdziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podsta Magdalena Szara-Słyk 2017-01-11 10:38:56
w sprawie aktualizacji programu "Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Mirzec na lata 2016-2022" Magdalena Szara-Słyk 2017-01-11 10:38:19
w sprawie aktualizacji programu "Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Mirzec na lata 2016-2022" Magdalena Szara-Słyk 2017-01-11 10:26:30
w sprawie: dopłaty do ceny1m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej - gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2017-01-11 09:24:39
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-01-11 08:39:46
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa Magdalena Podsiadło 2017-01-10 14:59:52
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa Magdalena Podsiadło 2017-01-10 13:49:14
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa Magdalena Podsiadło 2017-01-10 13:45:50
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa Magdalena Podsiadło 2017-01-10 13:05:49
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-09 15:34:45
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-09 15:30:27
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-09 15:29:47
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-01-09 15:02:25
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2017-01-09 13:59:31
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2017-01-04 14:30:04
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2017-01-04 14:27:32
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2017-01-04 14:22:40
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-02 15:40:47
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa Magdalena Podsiadło 2017-01-02 14:40:48
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa Magdalena Podsiadło 2017-01-02 14:29:28
STYCZEŃ Magdalena Podsiadło 2017-01-02 14:28:08
STYCZEŃ Magdalena Podsiadło 2017-01-02 13:21:22
rok 2017 Magdalena Podsiadło 2017-01-02 12:35:29
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 10:28:07
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 10:23:41
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 10:22:56
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 10:18:12
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 10:16:06
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 10:01:15
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 09:59:00
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 09:11:08
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 09:05:58
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 08:43:25
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 08:30:28
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 08:25:33
Rewitalizacja II Magdalena Szara-Słyk 2016-12-28 13:48:29
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-12-28 11:52:01
Rewitalizacja II Magdalena Szara-Słyk 2016-12-21 14:31:56
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM Agata Mundzik 2016-12-21 13:25:01
Rejestr działalności regulowanej/Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Łukasz Zaręba 2016-12-20 12:30:09
„KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC” Ryszard Nowak 2016-12-19 15:10:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium Łukasz Zaręba 2016-12-19 13:10:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 13:07:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 13:05:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 13:04:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 13:02:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 13:01:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 13:00:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 12:58:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 12:57:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 12:43:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 12:43:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu Michał Makowski 2016-12-19 12:31:16
Rok 2017 Dominika Dzik 2016-12-14 10:48:52
Rok 2017 Dominika Dzik 2016-12-14 10:48:46
Rok 2017 Dominika Dzik 2016-12-14 10:47:38
Rok 2017 Dominika Dzik 2016-12-14 10:47:08
Rok 2017 Dominika Dzik 2016-12-14 10:44:15
Rok 2017 Dominika Dzik 2016-12-14 10:42:38
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2016-12-14 10:28:24
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2016-12-14 10:27:27
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2016-12-14 10:26:36
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2016-12-14 10:24:57
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2016-12-14 10:22:33
„KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC” Ryszard Nowak 2016-12-13 15:21:23
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM Agata Mundzik 2016-12-13 13:27:17
Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum w Mircu Agata Mundzik 2016-12-13 13:08:02
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM Agata Mundzik 2016-12-13 10:32:29
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-12-09 14:46:02
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2016-12-09 13:52:36
„KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC” Ryszard Nowak 2016-12-08 15:20:08
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-12-07 14:26:29
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spó Magdalena Szara-Słyk 2016-12-05 11:30:22
w sprawie: "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczności i o wolonta Magdalena Szara-Słyk 2016-12-02 15:19:19
w sprawie: zmian w budżecie Gminy w mircu na 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-12-02 15:07:47
Budżet Adamczyk Małgorzata 2016-12-02 15:04:32
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-12-02 15:01:59
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spó Magdalena Szara-Słyk 2016-12-02 15:00:26
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2017 Magdalena Szara-Słyk 2016-12-02 14:58:42
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-12-01 13:23:06
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w latach 2017 –2018 Ryszard Nowak 2016-11-29 14:54:31
"Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirze Administrator: Robert Janus 2016-11-28 08:24:31
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-11-25 13:47:31
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-11-24 11:11:06
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w latach 2017 –2018 Ryszard Nowak 2016-11-22 12:24:21
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-11-22 10:17:32
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-11-22 09:21:08
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2016-11-21 15:59:47
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-11-21 15:41:18
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w 2017 roku” Ryszard Nowak 2016-11-21 11:42:43
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w 2017 roku” Ryszard Nowak 2016-11-21 11:34:24
Obwieszczenie RDOŚ Warszawa dotyczące budowy farmy wiatrowej " Mirów - Wierzbica" Łukasz Zaręba 2016-11-18 13:38:09
Decyzje środowiskowe Łukasz Zaręba 2016-11-18 13:29:02
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w latach 2017 –2018 Ryszard Nowak 2016-11-18 12:37:29
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w latach 2017 –2018 Ryszard Nowak 2016-11-17 12:27:43
"Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirze Administrator: Robert Janus 2016-11-17 10:24:22
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-11-15 10:58:48
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „ Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu” Ryszard Nowak 2016-11-15 10:58:25
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:47:50
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:47:04
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:46:07
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:44:54
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:43:32
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:43:04
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:42:26
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:41:56
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:41:48
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:41:20
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:40:41
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:40:05
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:39:11
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:38:20
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:37:49
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:37:05
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:35:42
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:34:02
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:32:24
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2016-11-15 10:27:38
Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu Ryszard Nowak 2016-11-14 10:32:15
„Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2017-2018” Ryszard Nowak 2016-11-10 13:02:01
„Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2017-2018” Ryszard Nowak 2016-11-10 12:59:57
Konsultacje społeczne Magdalena Szara-Słyk 2016-11-08 15:12:03
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2016-11-08 15:09:05
Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu Ryszard Nowak 2016-11-07 14:15:16
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-11-07 12:58:22
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy w Mircu w sprawieudzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego Magdalena Szara-Słyk 2016-11-07 11:47:55
wsprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-11-07 11:42:10
„Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2017-2018” Ryszard Nowak 2016-11-04 08:25:47
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-11-03 14:27:46
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-11-03 14:12:53
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2016-10-28 15:13:05
„Wykonanie poszerzenia jezdni na drodze gminnej 347006T Poduchowne – Korzonek” na długości 247 mb. Ryszard Nowak 2016-10-28 14:03:10
„Przebudowa drogi gminnej Nr 347015T Jagodne Stara Wieś” – na długości 321,48 mb Ryszard Nowak 2016-10-28 13:58:13
„Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła” – na długości 166 mb Ryszard Nowak 2016-10-28 13:46:15
Administrator: Robert Janus 2016-10-28 13:30:37
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-10-28 11:26:06
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-10-27 11:01:58
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-10-27 10:54:04
Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu Ryszard Nowak 2016-10-26 13:33:03
Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu Ryszard Nowak 2016-10-26 13:26:08
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-10-25 14:48:55
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-10-25 12:35:13
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-10-25 11:55:31
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-10-25 09:14:36
„Wykonanie poszerzenia jezdni na drodze gminnej 347006T Poduchowne – Korzonek” na długości 247 mb. Ryszard Nowak 2016-10-25 07:44:06
„Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła” – na długości 166 mb Ryszard Nowak 2016-10-25 07:40:16
Zarządzenia - 2016 rok Administrator: Robert Janus 2016-10-20 11:50:53
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-10-19 13:52:38
„Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570T Osiny Mokre Niwy” (odcinek o dł. 429,6 m) Ryszard Nowak 2016-10-18 14:36:23
„Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki – Mirzec Langiewicza” (odcinek o dł.616m) Ryszard Nowak 2016-10-18 14:30:14
„Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 3470007T Mirzec Poduchowne - Korzonek” (odcinek o dł. 298m) Ryszard Nowak 2016-10-18 14:27:10
„Przebudowa drogi gminnej Nr 347015T Jagodne Stara Wieś” – na długości 321,48 mb Ryszard Nowak 2016-10-18 14:19:03
„Przebudowa drogi gminnej Nr 347015T Jagodne Stara Wieś” – na długości 321,48 mb Ryszard Nowak 2016-10-17 10:22:22
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-10-17 08:49:11
Wykaz jednostek Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2016-10-13 13:42:11
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2016-10-13 13:41:43
Podatki i opłaty lokalne Adamczyk Małgorzata 2016-10-13 13:40:26
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Magdalena Szara-Słyk 2016-10-12 15:20:10
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Magdalena Szara-Słyk 2016-10-10 14:28:46
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-10-10 14:07:52
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/156/206 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2016-2020 Magdalena Szara-Słyk 2016-10-10 14:02:17
w sprawie: zmiany w Uchwale Rady Gminy w mircu w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2016-10-10 13:54:42
w sprawie:przekształcenia jednostki organizacyjnej Gminy Mirzec "Zespołu Obsługi Eknomiczno - Administracyjne Szkół i Przedszkoli w Mircu" wjednostkę organizacyjną Gminy Mirzec "Centrum Usług Magdalena Szara-Słyk 2016-10-10 12:30:16
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Mirzec na lata 2016-2020 Magdalena Szara-Słyk 2016-10-10 12:23:56
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania zażaleniowego na postanowienie RDOŚ Michał Makowski 2016-10-10 09:44:25
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-10-06 08:08:17
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Magdalena Szara-Słyk 2016-10-05 14:35:31
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-10-05 10:32:04
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-10-05 10:24:41
„Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570T Osiny Mokre Niwy” (odcinek o dł. 429,6 m) Ryszard Nowak 2016-10-03 20:12:19
„Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki – Mirzec Langiewicza” (odcinek o dł.616m) Ryszard Nowak 2016-10-03 20:09:57
„Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 3470007T Mirzec Poduchowne - Korzonek” (odcinek o dł. 298m) Ryszard Nowak 2016-10-03 20:07:25
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Magdalena Szara-Słyk 2016-10-03 15:42:39
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-09-27 14:36:37
Zarządzenia - 2016 rok Administrator: Robert Janus 2016-09-27 14:35:13
Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne dla pracowni przedmiotowych w sołectwach Gadka, Osiny i Administrator: Robert Janus 2016-09-16 14:54:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-09-16 11:03:20
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-09-14 14:08:16
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług przez przedsiębiorców Michał Makowski 2016-09-14 13:57:14
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-09-14 07:31:56
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-09-13 13:25:59
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy na działkach o nr ewid. 354, 267/1 w granicach pasa drogowego Ryszard Nowak 2016-09-12 15:24:43
Zarządzenia - 2016 rok Administrator: Robert Janus 2016-09-12 14:50:25
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 347027T Mirzec Majorat II długość 100,0 mb szerokość 3,5 mb Ryszard Nowak 2016-09-09 12:25:15
Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością gminy w Tychowie Nowym na długości 170,0 mb i szerokości 3,0 mb Ryszard Nowak 2016-09-09 09:24:52
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Czerwona – działka 2040 na długości 80,0 mb i szerokości 3,5 mb Ryszard Nowak 2016-09-09 09:23:17
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 347029T Ostrożanka do młyna – długość 350,0mb szerokość 3,0 mb Ryszard Nowak 2016-09-08 12:46:21
Rok 2016 Administrator: Robert Janus 2016-09-08 10:01:07
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF Adamczyk Małgorzata 2016-09-06 15:29:35
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2016-09-06 15:28:10
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-09-06 14:08:35
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-09-06 13:56:40
Wykonanie ciek z elementów prefabrykowanych na drodze gminnej 347006T Poduchowne – Korzonek na długości 163 mb Ryszard Nowak 2016-09-06 08:45:24
Wykonanie ciek z elementów prefabrykowanych na drodze gminnej 347006T Poduchowne – Korzonek na długości 163 mb Ryszard Nowak 2016-09-06 08:43:47
Zapytanie ofertowe na dostawę urn wyborczych Administrator: Robert Janus 2016-09-05 15:01:12
Administrator: Robert Janus 2016-09-01 13:46:41
Kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej gospodarki finansowej Gminy Mirzec za 2015 rok i inne wybrane okresy. Administrator: Robert Janus 2016-08-31 12:26:32
Wykonanie ciek z elementów prefabrykowanych na drodze gminnej 347006T Poduchowne – Korzonek na długości 163 mb Ryszard Nowak 2016-08-31 11:12:04
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF Dominika Dzik 2016-08-30 13:22:50
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF Dominika Dzik 2016-08-30 13:21:28
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF Dominika Dzik 2016-08-30 13:17:21
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF Dominika Dzik 2016-08-30 13:16:23
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-08-30 12:26:11
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-08-29 10:40:01
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - o wydaniu postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność zażalenia na postanowienie RDOŚ z dnia 29.01.2016r Michał Makowski 2016-08-29 09:04:53
Zapytanie ofertowe na dostawę urn wyborczych Administrator: Robert Janus 2016-08-25 15:36:50
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej w Gadce” – na działce nr ewid gr. 476/2 w Gadce Magdalena Podsiadło 2016-08-25 13:07:26
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2016-08-24 13:00:02
Dane podstawowe Administrator: Robert Janus 2016-08-24 08:11:35
Gminna Biblioteka Publiczna Administrator: Robert Janus 2016-08-24 08:10:05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - o wydaniu postanowienia podejmujacego postępowanie w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-08-22 14:47:20
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług przez przedsiębiorców Michał Makowski 2016-08-18 13:42:52
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług przez przedsiębiorców Michał Makowski 2016-08-18 13:30:33
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług przez przedsiębiorców Michał Makowski 2016-08-18 13:14:43
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług jakie powinien spełniać przedsiębiorca Michał Makowski 2016-08-18 12:48:52
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług - Michał Makowski 2016-08-18 12:44:59
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług - Michał Makowski 2016-08-18 12:43:50
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług - Michał Makowski 2016-08-18 12:42:32
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług - Michał Makowski 2016-08-18 12:41:05
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług - Michał Makowski 2016-08-18 12:39:56
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług - Michał Makowski 2016-08-18 12:36:40
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług - Michał Makowski 2016-08-18 12:32:28
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług - Michał Makowski 2016-08-18 12:20:27
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług - Michał Makowski 2016-08-18 12:14:37
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (wzór wniosku) Michał Makowski 2016-08-18 12:10:25
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (wzór wniosku) Michał Makowski 2016-08-18 12:00:11
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (wzór wniosku) Michał Makowski 2016-08-18 11:56:47
Administrator: Robert Janus 2016-08-09 12:50:12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wpłynięciu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa gazociągu Lubienia - Parszów Michał Makowski 2016-08-04 15:05:18
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Administrator: Robert Janus 2016-08-04 08:45:37
Piotr Michał Kruk Administrator: Robert Janus 2016-08-04 08:38:09
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły podstawowej w Osinach” Ryszard Nowak 2016-08-02 13:16:28
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa Ryszard Nowak 2016-08-02 13:01:22
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-07-29 12:28:01
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-07-29 08:25:02
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec za 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-07-27 15:08:54
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec za 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-07-27 15:02:58
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec za 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-07-27 14:59:37
w sprawie:określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w Magdalena Szara-Słyk 2016-07-27 14:15:48
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy w Mircu za 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-07-27 13:37:02
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-07-27 13:09:22
Mirosław Seweryn Magdalena Szara-Słyk 2016-07-27 12:57:54
Agnieszka Idzik Napiórkowska Magdalena Szara-Słyk 2016-07-27 12:54:25
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-07-26 13:03:37
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa Ryszard Nowak 2016-07-25 15:24:27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744" Michał Makowski 2016-07-22 13:40:52
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-07-22 12:14:57
Marcin Łukasz Driański Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:35:34
Radosław Jan Gralec Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:34:39
Robert Paweł Gralec Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:33:48
Kazimierz Tadeusz Kozieł Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:32:42
Radosław Jakub Koniarz Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:31:49
Marek Kukiełka Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:29:52
Jan Jerzy Myszka Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:28:42
Jan Raczyński Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:27:49
Stanisław Daniel Seweryn Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:26:39
Teresa Ewa Sieczka Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:25:28
Sylwester Robert Spadło Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:22:54
Ireneusz Jacek Zagajny Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:20:01
Jan Adam Zawisza Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:15:46
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2016-07-18 14:05:04
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Magdalena Szara-Słyk 2016-07-18 13:02:01
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirzec na lata 2016-2022 Magdalena Szara-Słyk 2016-07-15 15:32:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2016-07-15 10:47:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2016-07-15 10:40:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie ... Michał Makowski 2016-07-15 08:33:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2016-07-14 14:58:14
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa Magdalena Podsiadło 2016-07-14 12:38:15
„Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym” Ryszard Nowak 2016-07-14 11:46:59
Wniosek o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Łukasz Zaręba 2016-07-13 10:23:21
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2016-07-07 14:44:05
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa Magdalena Podsiadło 2016-07-07 11:34:29
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM w terminie od 01 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Administrator: Robert Janus 2016-07-06 13:14:46
Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020 Administrator: Robert Janus 2016-07-06 09:19:47
Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020 -tekst jedn. Administrator: Robert Janus 2016-07-06 09:18:15
„Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym” Ryszard Nowak 2016-07-06 09:12:34
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowalów” Ryszard Nowak 2016-07-05 12:13:51
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa Magdalena Podsiadło 2016-07-04 15:12:25
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa.a Magdalena Podsiadło 2016-07-04 15:09:52
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347015T Jagodne Stara Wieś” Ryszard Nowak 2016-07-04 10:42:57
„Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym” Ryszard Nowak 2016-07-04 10:28:38
„Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym” Ryszard Nowak 2016-07-04 10:25:32
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-07-01 14:55:55
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-06-30 14:30:00
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-06-30 11:41:43
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:44:56
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:43:40
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:42:01
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:31:38
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:30:56
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:30:05
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:29:21
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:27:01
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:26:17
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:25:21
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-06-27 10:03:03
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-06-23 12:49:21
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-06-23 12:14:49
Wniosek o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Łukasz Zaręba 2016-06-23 09:47:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2016-06-20 12:59:29
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2016-06-20 12:21:46
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-06-17 14:16:36
Wójt Gminy Administrator: Robert Janus 2016-06-15 11:04:16
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Magdalena Szara-Słyk 2016-06-14 15:09:56
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2016-06-14 10:04:25
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2016-06-14 10:02:21
Przewodnicząca Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-06-14 09:50:06
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-06-14 09:45:35
Przewodnicząca Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-06-14 09:44:50
Wójt Gminy Administrator: Robert Janus 2016-06-14 09:43:55
Rejestr działalności regulowanej/Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Łukasz Zaręba 2016-06-10 14:25:41
Przebudowa dachu na zapleczu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małyszynie Magdalena Podsiadło 2016-06-09 14:02:26
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-06-08 14:36:25
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2016-06-08 14:14:03
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-06-03 08:28:28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2016-06-02 13:57:48
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko - rozbudowa drogi powiatowej 0561T Mirzec ( Michał Makowski 2016-06-02 13:55:38
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko - rozbudowa drogi powiatowej 0561T Michał Makowski 2016-06-02 13:53:44
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach Michał Makowski 2016-06-02 13:52:01
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-06-02 10:19:22
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-06-02 10:01:19
Harmonogram odbioru odpadów- 2015r. Łukasz Zaręba 2016-05-31 09:34:14
Rejestr działalności regulowanej/Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Łukasz Zaręba 2016-05-31 09:29:34
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych Łukasz Zaręba 2016-05-31 09:24:15
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-31 08:49:40
2016 Administrator: Robert Janus 2016-05-25 13:05:44
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Michał Makowski 2016-05-25 10:19:16
Przebudowa dachu na zapleczu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małyszynie Magdalena Podsiadło 2016-05-24 14:56:17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środwisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc Michał Makowski 2016-05-23 11:45:11
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środwisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc Michał Makowski 2016-05-23 11:43:56
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu o -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Tychów Stary- Starachowice Michał Makowski 2016-05-23 11:41:41
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 347007T Mirzec Poduchowne - Korzonek".. Magdalena Podsiadło 2016-05-20 13:03:22
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki - Mirzec ul. Langiewicza”. Magdalena Podsiadło 2016-05-20 13:02:06
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570TOsiny Mokre Niwy”. Magdalena Podsiadło 2016-05-20 12:58:25
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 347004T Podborki – Majorat” Ryszard Nowak 2016-05-18 14:49:55
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Tychowie Starym Magdalena Podsiadło 2016-05-18 14:12:08
Przebudowa drogi gminnej 347004T Podborki - Majorat o dł. 1284 mb Ryszard Nowak 2016-05-18 08:34:16
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2016-05-17 14:33:36
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2016-05-13 15:09:05
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-05-13 15:05:06
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego. Magdalena Szara-Słyk 2016-05-12 14:48:01
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-05-12 14:30:13
w sprawie: Przystąpienia do opracowania Programu gimnastyki korekcyjnej i zapobiegania wadom postywy ciała wśród uczniów z terenu gminy Mirzec na lata 2017-2022 Magdalena Szara-Słyk 2016-05-12 14:15:11
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-05-12 13:21:56
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-05-12 13:19:37
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-10 14:32:18
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-10 14:13:12
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-10 14:09:27
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-10 13:13:13
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-10 13:10:01
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2016-05-10 10:21:42
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2016-05-10 10:18:43
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-05-06 09:57:15
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-05-06 09:35:31
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-05-06 09:34:53
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-05-06 09:33:40
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-05-06 09:32:09
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Magdalena Szara-Słyk 2016-05-06 08:27:14
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-05 13:27:02
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki - Mirzec ul. Langiewicza”. Magdalena Podsiadło 2016-05-05 13:26:52
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-05 13:24:03
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-05 13:22:07
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-05 13:20:39
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-05 13:17:45
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570TOsiny Mokre Niwy”. Magdalena Podsiadło 2016-05-05 13:02:42
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570TOsiny Mokre Niwy”. Magdalena Podsiadło 2016-05-05 13:00:23
Zawiadomienie/ Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-05-05 09:27:58
Zawiadomienie/ Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-05-05 08:34:05
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-05-05 08:12:56
Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2016 Ryszard Nowak 2016-05-04 07:44:05
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-28 11:19:30
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-28 11:14:14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 347004T Podborki – Majorat” Ryszard Nowak 2016-04-28 07:37:23
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-04-27 13:03:46
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-04-27 13:03:03
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-04-27 13:02:22
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-04-27 13:01:43
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-04-27 12:57:33
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o ponownym wystąpieniu do inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej- rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga Michał Makowski 2016-04-26 14:13:56
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2016-04-25 12:22:50
Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2016 Ryszard Nowak 2016-04-25 09:14:36
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec za 2014rok Łukasz Zaręba 2016-04-22 13:06:45
Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2016-04-22 12:41:39
Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2016-04-22 12:25:22
Przebudowa drogi gminnej 347004T Podborki - Majorat o dł. 1284 mb Ryszard Nowak 2016-04-22 09:36:07
Przebudowa drogi gminnej 347004T Podborki - Majorat o dł. 1284 mb Ryszard Nowak 2016-04-22 09:17:39
Przebudowa drogi gminnej 347004T Podborki - Majorat o dł. 1284 mb Ryszard Nowak 2016-04-22 09:12:27
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Magdalena Szara-Słyk 2016-04-19 14:28:21
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Magdalena Szara-Słyk 2016-04-19 13:39:52
ZAPYTANIE CENOWE - RENOWACJA I ODNOWA ZABYTKOWEGO POMNIKA E. KRAUZE Administrator: Robert Janus 2016-04-19 12:15:20
ZAPYTANIE CENOWE - RENOWACJA I ODNOWA ZABYTKOWEGO POMNIKA J. POSTEK Administrator: Robert Janus 2016-04-19 12:15:00
Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych Michał Makowski 2016-04-19 12:11:21
Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych Michał Makowski 2016-04-19 12:11:12
Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry Michał Makowski 2016-04-19 12:02:47
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Magdalena Szara-Słyk 2016-04-18 13:08:47
Statut Magdalena Szara-Słyk 2016-04-15 15:13:03
Statut Magdalena Szara-Słyk 2016-04-15 15:09:21
Przebudowa drogi gminnej 347004T Podborki - Majorat o dł. 1284 mb Ryszard Nowak 2016-04-15 11:52:10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wyst. - rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. 744 Michał Makowski 2016-04-15 11:24:45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wyst. - rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. 744 Michał Makowski 2016-04-15 11:24:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przedłużeniu terminu w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko - rozbudowa dr Michał Makowski 2016-04-15 11:21:27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przedłużeniu terminu w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko - rozbudowa dr Michał Makowski 2016-04-15 11:18:48
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Magdalena Szara-Słyk 2016-04-14 12:01:25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zażaleniu Stoważyszenia Lepsze Jutro na postanowienie z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-04-14 09:30:21
ZAPYTANIE CENOWE - RENOWACJA I ODNOWA ZABYTKOWEGO POMNIKA J. POSTEK Administrator: Robert Janus 2016-04-12 08:25:14
ZAPYTANIE CENOWE - RENOWACJA I ODNOWA ZABYTKOWEGO POMNIKA E. KRAUZE Administrator: Robert Janus 2016-04-12 08:24:49
Apel do społeczeństwa o nie wypalanie traw i pozostałości roślinnych Michał Makowski 2016-04-11 14:18:57
"Wymiana dachu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jagodnem" Ryszard Nowak 2016-04-11 11:24:46
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2016-04-08 14:15:16
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-04-08 13:39:32
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-04-08 12:18:19
Komisje Rady Gminy - składy osobowe Administrator: Robert Janus 2016-04-07 11:39:42
Przewodnicząca Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-04-07 11:38:10
Przewodniczący Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-04-07 11:37:28
Plany Pracy Rady Gminy w Mircu i stałych komisji na 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-04-07 11:08:28
Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018 Magdalena Szara-Słyk 2016-04-07 10:23:21
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-04-07 08:42:20
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:46:39
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:44:59
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:42:10
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:38:56
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:36:48
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:24:06
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:23:15
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:20:01
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:18:42
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:07:05
"Wymiana dachu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jagodnem" Ryszard Nowak 2016-04-05 11:15:41
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-05 10:11:19
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-05 10:05:53
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-04 14:51:36
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-04 14:45:11
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-04 14:37:21
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-04 14:29:30
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-04 14:24:13
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-04 14:23:32
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Magdalena Szara-Słyk 2016-04-04 13:22:08
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-04-04 13:11:50
Dług publiczny Adamczyk Małgorzata 2016-03-31 15:23:48
Wymiana dachu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jagodnem Ryszard Nowak 2016-03-31 12:45:36
Wymiana dachu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jagodnem Ryszard Nowak 2016-03-31 12:44:46
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2016-03-23 12:02:17
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2016-03-23 12:01:24
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2016-03-23 12:00:43
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2016-03-23 11:58:42
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o odmowie uzupełnienia postanowienia RDOŚ w Warszawie z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-03-22 14:59:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o wpływie odpowiedzi Inwestora MW Rzeczniów Sp. zo.o. na uwagi i wnioski w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-03-22 14:55:00
Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Tych Michał Makowski 2016-03-21 15:25:22
Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2016-03-21 15:24:21
Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2016-03-21 15:21:54
Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2016-03-21 15:21:14
Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Ty Michał Makowski 2016-03-21 15:20:21
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Magdalena Szara-Słyk 2016-03-18 15:23:36
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2016-03-18 14:42:09
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2016-03-18 14:33:22
Dane podstawowe Administrator: Robert Janus 2016-03-17 07:32:18
Wójt Gminy Administrator: Robert Janus 2016-03-17 07:31:41
Przewodniczący Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-03-17 07:31:03
Zastępca Wójta Administrator: Robert Janus 2016-03-17 07:30:05
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2016-03-17 07:28:45
Wójt Gminy Administrator: Robert Janus 2016-03-17 07:27:54
wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn: „Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec”. Magdalena Podsiadło 2016-03-16 11:03:44
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu do inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej- rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. 744 Michał Makowski 2016-03-16 09:48:56
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu do inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej - rozbudowa drogi 0561 T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. 7 Michał Makowski 2016-03-16 09:48:25
Komunikat ARiMR dotyczący zgłaszania przemieszczania trzody chlewnej Michał Makowski 2016-03-16 08:48:36
Komunikat ARiMR Michał Makowski 2016-03-16 08:47:11
ZAPYTANIE CENOWE - RENOWACJA I ODNOWA ZABYTKOWEGO POMNIKA J. POSTEK Administrator: Robert Janus 2016-03-16 08:03:57
ZAPYTANIE CENOWE - RENOWACJA I ODNOWA ZABYTKOWEGO POMNIKA E. KRAUZE Administrator: Robert Janus 2016-03-16 08:03:20
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2016-03-15 15:14:30
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2016-03-15 15:10:20
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-03-15 09:53:44
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-03-15 09:50:58
„Wykonanie izolacji pionowej i ocieplenie fundamentów w budynku Szkoły Podstawowej w Gadce” Ryszard Nowak 2016-03-10 08:58:21
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-03-09 15:26:33
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Przebudowa budynku remizy OSP w Jagodnem” Magdalena Podsiadło 2016-03-07 15:20:18
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-03-07 07:58:15
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-03-04 15:01:55
Wykonanie przebudowy budynku remizy OSP w Osinach – wykonanie posadzki w pomieszczeniach garażowych Magdalena Podsiadło 2016-03-04 15:00:27
Wykonanie przebudowy budynku remizy OSP w Osinach – wykonanie posadzki w pomieszczeniach garażowych Magdalena Podsiadło 2016-03-04 14:58:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów złożeniu zażalenia do SKO od postanowienia o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-03-04 13:50:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów złożeniu zażalenia do SKO od postanowienia o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-03-04 13:49:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów złożeniu zażalenia do SKO na postanowienie o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-03-04 13:48:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów złożeniu zażalenia na postanowienie o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Pomocna Dłoń do SKO w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-03-04 13:47:58
Zarządzenia - 2016 rok Administrator: Robert Janus 2016-03-03 13:53:13
„Wykonanie izolacji pionowej i ocieplenie fundamentów w budynku Szkoły Podstawowej w Gadce” Ryszard Nowak 2016-03-01 14:25:50
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-03-01 14:00:40
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-02-26 09:38:17
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-02-25 09:26:29
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-02-25 09:25:29
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-02-25 09:01:29
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-02-22 07:58:41
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-02-19 15:19:49
„Wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” Administrator: Robert Janus 2016-02-19 14:43:11
ZAPYTANIE OFERTOWE Administrator: Robert Janus 2016-02-19 14:20:07
Wykonanie Studium Wykonalności inwestycji oraz wstępnego kosztorysu opracowanego metodą wskaźnikową dla projektu pn.,, Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryz Administrator: Robert Janus 2016-02-19 14:18:45
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347014T Osiny – II etap ” Ryszard Nowak 2016-02-16 08:54:19
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-02-11 15:17:03
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-02-11 15:07:15
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-02-11 13:04:45
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małyszynie w ramach funduszu sołeckiego pn. ,,Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małyszynie”. Magdalena Podsiadło 2016-02-11 11:05:30
„Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Mirzec” Ryszard Nowak 2016-02-11 08:41:17
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym” Ryszard Nowak 2016-02-10 10:28:51
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-02-10 10:05:52
„Wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” Ryszard Nowak 2016-02-10 08:42:37
„Wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” Ryszard Nowak 2016-02-10 08:40:31
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-02-09 07:56:35
LUTY 2016 Administrator: Robert Janus 2016-02-08 10:03:11
ZAPYTANIE OFERTOWE Administrator: Robert Janus 2016-02-08 10:02:04
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-02-08 10:01:51
Wykonanie Studium Wykonalności inwestycji oraz wstępnego kosztorysu opracowanego metodą wskaźnikową dla projektu pn.,, Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryz Administrator: Robert Janus 2016-02-08 10:01:35
ZAPYTANIE OFERTOWE Administrator: Robert Janus 2016-02-08 07:33:43
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30 000 EURO Administrator: Robert Janus 2016-02-08 07:31:38
w sprawie: uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mirzec - opracowanie na lata 2015-2031 Magdalena Szara-Słyk 2016-02-05 11:02:38
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-02-04 08:59:49
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-02-03 15:20:51
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF) Michał Makowski 2016-02-03 11:01:26
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347003T Ostrożanka – Krzewa” Magdalena Podsiadło 2016-02-02 09:19:17
Przebudowa drogi gminnej 347033T w miejscowości Gadka Kościół – Gadka Szkoła Magdalena Podsiadło 2016-02-02 09:18:12
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małyszynie w ramach funduszu sołeckiego pn. ,,Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małyszynie”. Magdalena Podsiadło 2016-02-01 09:51:44
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-29 10:05:03
„Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Mirzec” Ryszard Nowak 2016-01-29 07:56:07
„Świadczenie usług transportowych” Ryszard Nowak 2016-01-28 11:17:51
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-28 08:21:28
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-28 08:11:13
Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, na terenie Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2016-01-27 13:45:42
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-27 12:30:37
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2016-01-27 12:01:48
Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2016-01-27 11:59:58
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym” Ryszard Nowak 2016-01-26 13:43:24
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347014T Osiny – II etap ” Ryszard Nowak 2016-01-26 13:39:58
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347003T Ostrożanka – Krzewa” Magdalena Podsiadło 2016-01-26 13:36:54
Przebudowa drogi gminnej 347033T w miejscowości Gadka Kościół – Gadka Szkoła Magdalena Podsiadło 2016-01-26 13:33:12
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym” Ryszard Nowak 2016-01-26 12:39:50
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347014T Osiny – II etap ” Ryszard Nowak 2016-01-26 12:39:02
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347003T Ostrożanka – Krzewa” Magdalena Podsiadło 2016-01-26 12:37:31
Przebudowa drogi gminnej 347033T w miejscowości Gadka Kościół – Gadka Szkoła Magdalena Podsiadło 2016-01-26 12:35:38
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347003T Ostrożanka – Krzewa” Magdalena Podsiadło 2016-01-22 13:46:11
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347003T Ostrożanka – Krzewa” Magdalena Podsiadło 2016-01-22 13:44:05
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-22 09:27:50
Wieloletnia Prognoza Finansowa Adamczyk Małgorzata 2016-01-21 14:44:46
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-01-21 14:28:15
Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, na terenie Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2016-01-20 13:01:10
„Świadczenie usług transportowych” Ryszard Nowak 2016-01-19 15:17:55
„Świadczenie usług transportowych” Ryszard Nowak 2016-01-19 15:17:28
„Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym” Ryszard Nowak 2016-01-19 13:41:35
„Przebudowa drogi gminnej 347014T Osiny – II etap ” Ryszard Nowak 2016-01-19 13:41:04
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347003T Ostrożanka – Krzewa” Magdalena Podsiadło 2016-01-19 13:00:44
„Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym” Ryszard Nowak 2016-01-19 12:54:50
„Przebudowa drogi gminnej 347014T Osiny – II etap ” Ryszard Nowak 2016-01-19 12:40:44
wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347003T Ostrożanka – Krzewa” Magdalena Podsiadło 2016-01-19 12:12:09
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-18 15:29:38
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-18 15:10:51
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-01-15 14:38:33
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-01-15 14:36:53
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-01-15 14:29:24
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-01-15 14:28:11
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-01-15 14:03:37
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-01-15 13:58:11
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-01-15 13:57:01
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-01-15 13:56:29
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-01-15 13:54:22
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 Administrator: Robert Janus 2016-01-15 13:52:16
WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Administrator: Robert Janus 2016-01-15 13:52:06
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-01-15 09:04:52
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-15 08:45:22
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-14 15:28:49
Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, na terenie Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2016-01-13 11:31:09
Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, na terenie Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2016-01-13 11:29:50
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-01-13 09:03:19
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-01-12 15:03:56
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-01-12 14:59:27
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-12 13:39:06
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2016-01-12 11:25:24
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-11 11:18:28
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-11 11:09:05
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Administrator: Robert Janus 2016-01-07 11:00:38
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Administrator: Robert Janus 2016-01-05 10:14:35
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2016-01-05 09:55:38
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-12-30 15:19:34
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Administrator: Robert Janus 2015-12-30 09:28:38
Wybory uzupełniające - 21 luty 2016 r. Administrator: Robert Janus 2015-12-30 08:55:14
Zarządzenie Nr 0050.20.2015 Wójta Gminy Mirzec z dnia 7 kwietnia 2015r w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP Polskiej z Administrator: Robert Janus 2015-12-30 08:49:35
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn: „Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych Tradycji w Magdalena Podsiadło 2015-12-29 09:13:55
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2015-12-16 14:47:13
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-12-16 09:06:21
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-12-16 09:02:55
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 08:45:17
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 08:44:42
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 08:44:19
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 08:43:25
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 08:40:32
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 08:38:51
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 08:37:46
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 08:13:10
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 08:03:29
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 07:53:04
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-12-08 15:20:43
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-12-08 15:11:43
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/93/2015 Rady Gminy z dnia 30 października 2015 roku w sprawie Wielelotniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2015-2020 Magdalena Szara-Słyk 2015-12-08 13:34:01
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego Magdalena Szara-Słyk 2015-12-08 11:18:56
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn: „Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych Tradycji w Magdalena Podsiadło 2015-12-08 11:04:39
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2016 Magdalena Szara-Słyk 2015-12-08 10:53:42
Wieloletnia Prognoza Finansowa Dominika Dzik 2015-12-07 14:46:32
Wieloletnia Prognoza Finansowa Dominika Dzik 2015-12-07 14:45:55
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Dominika Dzik 2015-12-07 14:33:11
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Dominika Dzik 2015-12-07 14:30:06
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 14:16:03
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 14:09:22
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 14:07:11
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 14:06:01
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 14:02:38
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 14:01:33
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 13:56:47
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 13:54:07
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 13:52:25
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 13:50:57
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 13:43:42
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2015-12-06 16:35:06
Wójt Gminy Administrator: Robert Janus 2015-12-06 16:32:13
Dane podstawowe Administrator: Robert Janus 2015-12-06 16:31:50
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych na terenie gminy Mirzec na rok 2016 Magdalena Podsiadło 2015-12-01 08:15:57
Zadanie nr 1 pn: „Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Ostrożanka” Zadanie nr 2 pn: „Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Osiny” Ryszard Nowak 2015-11-27 15:08:07
Wykonanie i montaż płyt nagrobkowych na mogiłach leśnych w ilości 3 sztuk Magdalena Podsiadło 2015-11-27 09:29:38
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na trenie Gminy Mirzec Ryszard Nowak 2015-11-27 09:21:30
Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2015-11-24 14:05:12
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2015-11-24 14:04:18
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na trenie Gminy Mirzec Ryszard Nowak 2015-11-24 13:29:48
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na trenie Gminy Mirzec Ryszard Nowak 2015-11-24 07:50:44
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2015-11-23 11:04:57
Konsultacje społeczne Magdalena Szara-Słyk 2015-11-23 11:01:43
Konsultacje społeczne Magdalena Szara-Słyk 2015-11-23 10:10:44
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-11-19 10:57:03
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych na terenie gminy Mirzec na rok 2016 Magdalena Podsiadło 2015-11-19 10:12:13
Wykonanie i montaż płyt nagrobkowych na mogiłach leśnych w ilości 3 sztu Magdalena Podsiadło 2015-11-18 13:42:04
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na trenie Gminy Mirzec Ryszard Nowak 2015-11-17 15:14:20
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Magdalena Podsiadło 2015-11-09 14:05:30
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-11-09 09:37:23
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2015-11-06 11:18:07
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-11-06 11:07:09
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-11-06 08:25:13
„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 347010T w miejscowości Gadka Majorat” Magdalena Podsiadło 2015-11-05 14:16:39
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VII/35/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego Magdalena Szara-Słyk 2015-11-05 14:02:45
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019 Magdalena Szara-Słyk 2015-11-05 13:26:39
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/86/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 września 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2015-2020. Magdalena Szara-Słyk 2015-11-05 13:16:29
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V /18/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ora Magdalena Szara-Słyk 2015-11-05 13:04:14
w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starchowicach na kadencję 2016-2019. Magdalena Szara-Słyk 2015-11-05 11:35:16
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-11-05 08:50:44
Administrator: Robert Janus 2015-11-05 08:19:43
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-11-04 15:06:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów w sprawie zawiadomienia o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa, przed wydaniem decyzji na budowę farmy wiatrowej Michał Makowski 2015-11-02 15:14:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów w sprawie zawiadomienia o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa, zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz mozliwościami składania uwag i wnio Michał Makowski 2015-11-02 15:12:49
„Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-11-02 14:47:07
„Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-11-02 14:36:25
„Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-11-02 14:36:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłuzeniu terminy wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2015-11-02 12:31:10
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2015-10-30 10:38:19
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-10-29 12:51:05
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-10-29 12:45:16
„Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, na terenie Gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-10-29 12:01:56
„Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, na terenie Gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-10-29 12:00:30
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-10-29 08:57:23
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2015-10-27 08:06:20
Publiczne Gimnazjum z Oddz. Integr. w Mircu Administrator: Robert Janus 2015-10-27 08:02:01
„Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-10-23 08:46:34
„Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-10-23 08:45:55
WYBORY SEJM SENAT 2015 Magdalena Szara-Słyk 2015-10-21 11:32:15
WYBORY SEJM SENAT 2015 Magdalena Szara-Słyk 2015-10-21 11:22:57
Ogłoszenie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Magdalena Szara-Słyk 2015-10-20 15:09:23
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2015-10-20 14:22:09
Budowa podjazdu wejścia dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Osinach Magdalena Podsiadło 2015-10-16 09:57:04
WYBORY SEJM SENAT 2015 Magdalena Szara-Słyk 2015-10-15 14:05:31
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-10-15 14:01:05
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-10-14 15:28:08
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2015-10-14 15:07:13
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2015-10-14 15:03:52
Majątek Gminy Dominika Dzik 2015-10-14 15:01:26
Majątek Gminy Dominika Dzik 2015-10-14 15:00:28
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2015-10-07 15:16:47
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2015-10-07 11:18:32
WYBORY SEJM SENAT 2015 Magdalena Szara-Słyk 2015-10-07 09:08:45
WYBORY SEJM SENAT 2015 Magdalena Szara-Słyk 2015-10-06 13:17:58
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-10-06 13:11:44
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-10-06 09:27:44
WYBORY SEJM SENAT 2015 Magdalena Szara-Słyk 2015-10-05 14:02:10
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-10-05 13:59:00
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2015-10-02 15:25:32
WYBORY SEJM SENAT 2015 Magdalena Szara-Słyk 2015-10-02 15:15:34
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-09-30 08:27:54
WYBORY SEJM SENAT 2015 Administrator: Robert Janus 2015-09-29 12:44:08
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Magdalena Podsiadło 2015-09-28 14:34:12
Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata 2015-2020 Administrator: Robert Janus 2015-09-28 09:56:08
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2015-09-28 09:33:26
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Magdalena Podsiadło 2015-09-23 12:52:32
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Magdalena Podsiadło 2015-09-23 12:40:48
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-09-22 14:51:14
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-09-22 14:11:13
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Administrator: Robert Janus 2015-09-22 12:35:54
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-09-22 08:19:29
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Magdalena Podsiadło 2015-09-21 13:27:42
WYBORY SEJM SENAT 2015 Administrator: Robert Janus 2015-09-21 09:18:45
WYBORY DO SENATU 2014 Administrator: Robert Janus 2015-09-21 08:40:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia i przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie przebudowy drogi Tychów Nowy - Ostrożanka Michał Makowski 2015-09-17 15:08:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia w sprawie przebudowy drogi Tychów Nowy - Ostrożanka Michał Makowski 2015-09-17 15:05:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia droga Tychów Nowy - Ostrożanka Michał Makowski 2015-09-17 15:01:35
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2015-09-17 14:31:24
Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata 2015-2020 Magdalena Podsiadło 2015-09-16 15:10:56
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-09-16 14:53:59
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-09-11 09:07:17
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-09-09 13:51:48
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-09-09 13:46:14
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-09-09 13:38:59
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy na działce o nr ewid. 356” dł. około 875 mb Magdalena Podsiadło 2015-09-08 13:53:27
Zadanie nr 1 „Remont drogi stanowiącej dojazd do cmentarza grzebalnego w Osinach” Zadanie nr 2 „Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiny w kierunku cmentarza” Magdalena Podsiadło 2015-09-08 11:40:22
Zadanie nr 1 „Remont drogi stanowiącej dojazd do cmentarza grzebalnego w Osinach” Zadanie nr 2 „Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiny w kierunku cmentarza” Magdalena Podsiadło 2015-09-08 10:00:56
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-09-01 11:39:36
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2015-09-01 11:35:41
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2015-09-01 11:23:11
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2015-09-01 11:17:30
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2015-09-01 11:12:57
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2015-09-01 11:04:11
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:55:18
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:48:09
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:40:43
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:30:10
Marcin Łukasz Driański Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:16:19
Ireneusz Jacek Zagajny Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:13:28
Teresa Ewa Sieczka Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:09:54
Kazimierz Tadeusz Kozieł Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:07:22
Jan Adam Zawisza Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:04:22
Jan Raczyński Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:00:52
Radosław Jan Gralec Administrator: Robert Janus 2015-09-01 09:58:21
Agnieszka Idzik Napiórkowska Administrator: Robert Janus 2015-09-01 09:55:31
Marek Kukiełka Administrator: Robert Janus 2015-09-01 09:52:15
Sylwester Robert Spadło Administrator: Robert Janus 2015-09-01 09:49:39
Stanisław Daniel Seweryn Administrator: Robert Janus 2015-09-01 09:46:40
Robert Paweł Gralec Administrator: Robert Janus 2015-09-01 09:43:58
Radosław Jakub Koniarz Administrator: Robert Janus 2015-09-01 09:40:46
Jan Jerzy Myszka Administrator: Robert Janus 2015-09-01 09:37:21
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-08-31 08:29:17
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy na działce o nr ewid. 356” dł. około 875 mb Magdalena Podsiadło 2015-08-26 08:37:34
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-08-21 15:13:33
WRZESIEŃ 2015 Magdalena Podsiadło 2015-08-14 12:31:25
WRZESIEŃ 2015 Magdalena Podsiadło 2015-08-14 12:30:44
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy na działce o nr ewid. 356” dł. około 875 mb Magdalena Podsiadło 2015-08-14 12:27:15
„Przebudowa budynku remizy OSP w Tychowie Nowym” – projekt. Magdalena Podsiadło 2015-08-14 12:16:34
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-08-14 10:05:27
Zarządzenia- 2015 rok Administrator: Robert Janus 2015-08-14 09:59:49
Karty informacyjne 2015 rok Łukasz Zaręba 2015-08-14 09:43:29
Karty informacyjne 2015 rok Łukasz Zaręba 2015-08-14 09:41:39
Karty informacyjne 2015 rok Łukasz Zaręba 2015-08-14 09:34:39
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-08-14 08:47:49
SIERPIEŃ 2015 Magdalena Podsiadło 2015-08-13 15:32:33
Zadanie nr 1 „Remont drogi stanowiącej dojazd do cmentarza grzebalnego w Osinach” Zadanie nr 2 „Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiny w kierunku cmentarza” Magdalena Podsiadło 2015-08-13 15:31:27
Zadanie nr 1 „Remont drogi stanowiącej dojazd do cmentarza grzebalnego w Osinach” Zadanie nr 2 „Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiny w kierunku cmentarza” Magdalena Podsiadło 2015-08-13 15:30:39
Zarządzenia- 2015 rok Administrator: Robert Janus 2015-08-12 11:42:27
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-08-12 11:41:47
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-08-12 11:29:59
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-08-12 10:52:28
Zarządzenia- 2015 rok Administrator: Robert Janus 2015-08-12 10:48:44
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-08-11 15:09:45
Zarządzenia- 2015 rok Administrator: Robert Janus 2015-08-11 15:09:28
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-08-11 11:36:55
Zarządzenia- 2015 rok Administrator: Robert Janus 2015-08-11 11:34:26
„Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-08-10 13:15:08
Zarządzenia- 2015 rok Administrator: Robert Janus 2015-08-10 10:56:24
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-08-10 10:52:22
Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Mirów o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Wspólne Dobro Gminy Jastrząb Łukasz Zaręba 2015-08-06 10:00:23
Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Mirów o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Wspólne Dobro Gminy Jastrząb Łukasz Zaręba 2015-08-06 09:51:54
Decyzje środowiskowe Łukasz Zaręba 2015-08-06 09:51:01
Decyzje środowiskowe Łukasz Zaręba 2015-08-06 09:49:56
„Przebudowa budynku remizy OSP w Tychowie Nowym” – projekt. Magdalena Podsiadło 2015-08-05 15:02:31
„Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małyszynie” Magdalena Podsiadło 2015-08-05 14:59:52
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-08-03 10:24:47
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-07-29 15:18:31
„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-07-29 08:51:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie przebudowy drogi Osiny - Trębowiec Łukasz Zaręba 2015-07-28 11:52:59
Decyzje środowiskowe Michał Makowski 2015-07-28 11:45:09
Decyzje środowiskowe Michał Makowski 2015-07-28 11:45:03
Decyzje środowiskowe Michał Makowski 2015-07-28 11:28:22
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-07-28 07:45:57
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-07-24 11:30:59
Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-07-24 09:27:48
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-07-23 11:53:29
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2015-07-23 08:41:32
„Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małyszynie” Magdalena Podsiadło 2015-07-22 14:59:00
„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-07-21 09:15:08
Wykonanie remontu dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małyszynie w ramach realizowanego zadania pn.: „Przebudowa dachu na budynku sali gimn Magdalena Podsiadło 2015-07-20 10:57:10
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/50/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2015-2020 Magdalena Szara-Słyk 2015-07-17 15:03:12
w sprawie: zatwierdzenia spawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Mirzec za 2014 rok. Magdalena Szara-Słyk 2015-07-17 13:45:37
„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-07-15 14:54:42
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-07-15 08:38:31
„Przebudowa przepustów pod wjazdami do posesji wraz z wykonaniem odmulenia istniejących rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej 347014T w miejscowości Osiny” Magdalena Podsiadło 2015-07-13 14:53:59
Karty informacyjne 2015 rok Łukasz Zaręba 2015-07-13 10:17:21
Karty informacyjne 2015 rok Łukasz Zaręba 2015-07-10 13:59:00
karta informacyjna 5/2015 Łukasz Zaręba 2015-07-10 13:54:24
karta informacyjna 5/2015 Łukasz Zaręba 2015-07-10 13:35:32
wykonanie remontu dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małyszynie w ramach realizowanego zadania pn.: „Przebudowa dachu na budynku sali gimn Magdalena Podsiadło 2015-07-10 12:24:48
Obwieszczenie RDOŚ Kielce o wydaniu postanowienia droga Osiny - Trębowiec Łukasz Zaręba 2015-07-10 10:11:17
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-07-09 14:38:31
„Przebudowa przepustów pod wjazdami do posesji wraz z wykonaniem odmulenia istniejących rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej 347014T w miejscowości Osiny” Magdalena Podsiadło 2015-07-07 14:25:37
„Przebudowa przepustów pod wjazdami do posesji wraz z wykonaniem odmulenia istniejących rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej 347014T w miejscowości Osiny” Magdalena Podsiadło 2015-07-07 14:18:14
„Przebudowa przepustów pod wjazdami do posesji wraz z wykonaniem odmulenia istniejących rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej 347014T w miejscowości Osiny” Magdalena Podsiadło 2015-07-07 14:17:10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum w Mircu Agata Mundzik 2015-07-07 14:05:19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum w Mircu Agata Mundzik 2015-07-07 13:59:07
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-07-07 09:50:28
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-07-07 08:02:59
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-07-03 14:05:59
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-07-03 14:03:05
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-07-03 10:11:47
Karty informacyjne 2015 rok Łukasz Zaręba 2015-07-02 13:46:03
karta informacyjna 4/2015 Łukasz Zaręba 2015-07-02 13:41:27
Karty informacyjne 2015 rok Łukasz Zaręba 2015-07-02 13:35:27
„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Podborki – Mirzec Czerwona” Magdalena Podsiadło 2015-07-01 14:16:09
Wykonanie odmulenia istniejących rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej 347014T w miejscowości Osiny oraz drogi wewnętrznej dojazdowej do pól Magdalena Podsiadło 2015-06-29 12:42:07
Wykonanie odmulenia istniejących rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej 347014T w miejscowości Osiny oraz drogi wewnętrznej dojazdowej do pól Magdalena Podsiadło 2015-06-29 12:37:26
Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry Michał Makowski 2015-06-25 11:23:27
„Dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Małyszyna Dolnego” (długość ok.150m) w systemie „ zaprojektuj i wybuduj” Magdalena Podsiadło 2015-06-25 08:22:11
Sołectwo Ostrożanka Administrator: Robert Janus 2015-06-24 11:01:31
Sołectwo Jagodne Administrator: Robert Janus 2015-06-24 11:01:10
Sołectwo Gadka Administrator: Robert Janus 2015-06-24 11:00:40
Sołectwo Małyszyn Administrator: Robert Janus 2015-06-24 11:00:10
Sołectwo Osiny Administrator: Robert Janus 2015-06-24 10:59:25
Sołectwo Tychów Nowy Administrator: Robert Janus 2015-06-24 10:58:38
Sołectwo Trębowiec Administrator: Robert Janus 2015-06-24 10:58:02
Sołectwo Mirzec II Administrator: Robert Janus 2015-06-24 10:57:23
Sołectwo Mirzec I Administrator: Robert Janus 2015-06-24 10:56:49
Sołectwo Tychów Stary Administrator: Robert Janus 2015-06-24 10:56:02
Sołectwo Ostrożanka Administrator: Robert Janus 2015-06-24 10:54:49
Sołtysi i Rady Sołeckie Administrator: Robert Janus 2015-06-24 10:52:17
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-06-23 11:09:03
SPROSTOWANIE Agata Mundzik 2015-06-22 12:20:23
Zarządzenia- 2015 rok Administrator: Robert Janus 2015-06-22 09:07:38
Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku OSP w Ostrożance Magdalena Podsiadło 2015-06-15 13:11:54
Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku OSP w Ostrożance Magdalena Podsiadło 2015-06-15 13:05:58
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp) na zadanie pn.DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM. Agata Mundzik 2015-06-15 12:55:09
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp) na zadanie pn.Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum w Mircu. Agata Mundzik 2015-06-15 12:33:49
„Dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Małyszyna Dolnego” (długość ok.150m) w systemie „ zaprojektuj i wybuduj” Magdalena Podsiadło 2015-06-15 11:21:03
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2015-06-10 09:00:24
w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/34/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 marca2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2015-2020 Magdalena Szara-Słyk 2015-06-10 08:00:58
w sprawie:zmiany Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XLIII/280/2014 z dnia 26.03.2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określajacego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych skł Magdalena Szara-Słyk 2015-06-09 15:10:08
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-06-09 12:07:37
Karty informacyjne 2015 rok Łukasz Zaręba 2015-06-09 08:59:43
Karty informacyjne 2015 rok Łukasz Zaręba 2015-06-09 08:58:59
Karty informacyjne 2015 rok Łukasz Zaręba 2015-06-09 08:57:15
Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku OSP w Ostrożance Magdalena Podsiadło 2015-06-03 13:09:45
Wybory ławników Administrator: Robert Janus 2015-06-02 08:07:13
CZERWIEC 2015 Magdalena Podsiadło 2015-06-01 15:14:42
CZERWIEC 2015 Magdalena Podsiadło 2015-06-01 15:04:53
CZERWIEC 2015 Magdalena Podsiadło 2015-06-01 14:32:56
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-06-01 08:15:36
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-06-01 08:12:25
Wykonanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej na realizację zadania pn: „Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Małyszynie” Magdalena Podsiadło 2015-05-29 14:44:03
Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku OSP w Ostrożance Magdalena Podsiadło 2015-05-29 13:55:51
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Mircu Administrator: Robert Janus 2015-05-29 09:17:39
Mirosław Seweryn Administrator: Robert Janus 2015-05-29 09:05:23
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-05-29 08:37:21
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Mirzec Ogrody ( dł.ok 900 m) w systemie zaprojektuj i wybuduj. Magdalena Podsiadło 2015-05-28 14:45:31
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec - II etap Magdalena Podsiadło 2015-05-28 14:32:30
Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych Michał Makowski 2015-05-28 13:59:18
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-05-28 08:55:49
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-05-22 15:17:56
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „ Odbudowa drogi gminnej Gadka Leśniczówka nr 347009T”od km 0+900 do km 1+530. Magdalena Podsiadło 2015-05-22 09:27:50
Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2015-05-20 14:02:03
Odbudowa drogi Gminnej Gadka Leśniczówka nr 347009 T,km 0+900 do 1+530 Ryszard Nowak 2015-05-20 13:04:00
WYBORY PREZYDENCKIE 2015r. Magdalena Szara-Słyk 2015-05-20 11:55:01
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2015-05-20 10:03:41
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2015-05-20 10:02:35
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015 Michał Makowski 2015-05-18 15:05:58
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-05-18 08:49:29
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-05-18 08:47:26
Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych Michał Makowski 2015-05-15 09:47:45
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Mirzec Ogrody ( dł.ok 900 m) w systemie zaprojektuj i wybuduj. Magdalena Podsiadło 2015-05-13 15:16:08
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-05-13 13:21:06
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-05-13 11:38:00
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015 Michał Makowski 2015-05-13 08:47:47
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015 Michał Makowski 2015-05-13 08:42:02
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015 Michał Makowski 2015-05-13 08:41:01
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015 Michał Makowski 2015-05-13 08:11:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „ Odbudowa drogi gminnej Gadka Leśniczówka nr 347009T”od km 0+900 do km 1+530. Magdalena Podsiadło 2015-05-12 14:22:52
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „ Odbudowa drogi gminnej Gadka Leśniczówka nr 347009T”od km 0+900 do km 1+530. Magdalena Podsiadło 2015-05-12 14:22:22
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „ Odbudowa drogi gminnej Gadka Leśniczówka nr 347009T”od km 0+900 do km 1+530. Magdalena Podsiadło 2015-05-12 14:21:38
MAJ 2015 Magdalena Podsiadło 2015-05-12 14:13:09
WYBORY PREZYDENCKIE 2015r. Administrator: Robert Janus 2015-05-12 12:52:25
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-05-07 14:18:30
WYBORY PREZYDENCKIE 2015r. Magdalena Szara-Słyk 2015-05-07 13:01:55
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-05-06 12:43:17
w sprawie: udziału Gminy Mirzec w tworzeniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem na Piaskowcu" oraz przystąpienia Gminy Mirzec do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem na Piskowcu Magdalena Szara-Słyk 2015-05-06 08:21:13
WYBORY PREZYDENCKIE 2015r. Magdalena Szara-Słyk 2015-05-05 15:18:45
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-05-05 15:15:07
Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiny w kierunku cmentarza Magdalena Podsiadło 2015-05-04 11:39:31
Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych Michał Makowski 2015-05-04 11:26:19
Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych Michał Makowski 2015-05-04 11:25:45
Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych Michał Makowski 2015-05-04 11:23:45
Odbudowa drogi Gminnej Gadka Leśniczówka nr 347009 T,km 0+900 do 1+530 Ryszard Nowak 2015-04-30 14:42:49
Odbudowa drogi Gminnej Gadka Leśniczówka nr 347009 T,km 0+900 do 1+530 Ryszard Nowak 2015-04-30 14:35:16
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2015-04-30 09:46:42
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2015-04-30 09:44:21
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-04-30 08:40:08
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-04-30 08:32:59
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań pn: 1.Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Ogrody 2.Dokończenie oświetlenia w miejscowości Małyszyn Dolny. Magdalena Podsiadło 2015-04-24 15:19:22
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2019 roku. Magdalena Podsiadło 2015-04-23 11:52:27
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej Gadka-Jagodne Łukasz Zaręba 2015-04-23 08:32:08
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-04-22 13:56:13
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2015-04-22 10:30:10
Dopłata do materiału siewnego - komunikat ARR Michał Makowski 2015-04-21 08:48:05
Szacowanie skutków klęsk żywiołowych - 2012 Michał Makowski 2015-04-21 08:46:03
WYBORY PREZYDENCKIE 2015r. Magdalena Szara-Słyk 2015-04-20 13:16:41
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2015-04-20 13:10:39
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-04-20 12:59:07
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr. 347026T w miejscowości Tychów Nowy Magdalena Podsiadło 2015-04-20 12:26:17
Przebudowa drogi gminnej Ostrożanka pod lasem nr 347028T Magdalena Podsiadło 2015-04-20 12:18:21
Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiny w kierunku cmentarza Magdalena Podsiadło 2015-04-20 08:48:36
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015 Michał Makowski 2015-04-17 13:35:59
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015 Michał Makowski 2015-04-17 13:31:42
WYBORY PREZYDENCKIE 2015r. Magdalena Szara-Słyk 2015-04-17 09:19:34
Zarządzenie Nr 0050.25.2015 Wójta Gminy Mirzec z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: powiłania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP Magdalena Szara-Słyk 2015-04-16 14:09:58
Zarządzenie Nr 0050.26.2015 Wójta Gminy Mirzec z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP Magdalena Szara-Słyk 2015-04-16 14:09:02
WYBORY PREZYDENCKIE 2015r. Magdalena Szara-Słyk 2015-04-16 14:08:12
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-04-16 13:49:39
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2019 roku. Magdalena Podsiadło 2015-04-16 10:43:08
Sprawozdania z wykonania budżetu Dominika Dzik 2015-04-16 09:12:35
Sprawozdania z wykonania budżetu Dominika Dzik 2015-04-16 09:11:49
Sprawozdania z wykonania budżetu Dominika Dzik 2015-04-16 09:09:35
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2015-04-16 09:06:23
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1maja 2015 r do 30 kwietnia 2019 Ryszard Nowak 2015-04-16 08:43:03
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-04-16 08:07:25
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-04-14 08:41:50
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-04-13 15:25:46
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2015-04-13 15:16:22
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-04-13 08:41:30
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1maja 2015 r do 30 kwietnia 2019 Ryszard Nowak 2015-04-10 15:13:19
w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich. Magdalena Szara-Słyk 2015-04-09 14:07:01
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-04-09 12:47:10
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-04-09 12:42:24
w sprawie: uznania skargi Pana Radosława Koniarza na działanie Wójta Gminy Mirzec za zasadną Magdalena Szara-Słyk 2015-04-07 11:23:43
WYBORY PREZYDENCKIE 2015r. Magdalena Szara-Słyk 2015-04-07 11:04:01
Zarządzenie Nr 0050.20.2015 Wójta Gminy Mirzec z dnia 7 kwietnia 2015r w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP Polskiej z Magdalena Szara-Słyk 2015-04-07 10:58:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 07 kwietnia 2015. Magdalena Szara-Słyk 2015-04-07 10:57:20
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-04-07 10:33:45
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-04-07 08:25:19
w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie przez Samodzielny Publiuczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mircu w trybie bezprzetargowym umów najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku Ośrod Magdalena Szara-Słyk 2015-04-02 15:31:43
w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie przez Samodzielny Publiuczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mircu w trybie bezprzetargowym umów najmu lkoali użytkowych znajdujących się w budynku Ośrod Magdalena Szara-Słyk 2015-04-02 15:29:10
w sprawie:zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-04-02 15:07:10
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-04-02 14:55:11
Wyposażenie remizy strażackiej w Trębowcu na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej. Magdalena Podsiadło 2015-04-02 14:52:13
Wieloletnia Prognoza Finansowa Adamczyk Małgorzata 2015-04-02 11:44:55
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-04-02 11:28:43
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań pn: 1.Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Mirzec Ogrody (długość ok. 900m). 2.Dokończenie oświet Magdalena Podsiadło 2015-04-02 11:12:14
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-04-02 08:25:43
Budowa drogi gminnej 347010Tw miejscowości Gadka Majorat Magdalena Podsiadło 2015-04-01 09:47:44
Budowa drogi gminnej 347010Tw miejscowości Gadka Majorat Magdalena Podsiadło 2015-04-01 09:46:54
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF) Michał Makowski 2015-04-01 07:54:23
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF) Michał Makowski 2015-04-01 07:53:22
Budowa podjazdu wejścia dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Osinach Magdalena Podsiadło 2015-03-31 13:37:49
Budowa podjazdu wejścia dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Osinach Magdalena Podsiadło 2015-03-31 13:32:52
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 12:23:31
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy. Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 11:26:02
w sprawie:zarządzenia pobory opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso. Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 11:25:51
w sprawie: określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem twor Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 11:25:37
w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec w 2015 roku" Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 11:25:26
w sprawie: współdziałania w partnerstwie, w tym z innymi gminami w realizacji Projektu pn. "WSPOLNA SPRAWA" w 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków E Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 11:25:13
w sprawie: współdziałania w partnerstwie, w tym z innymi gminami w realizacji Projektu pn. "WSPOLNA SPRAWA" w 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków E Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 11:25:02
w sprawie: zasad i warunków użytkowania herbu i flagi Gminy Mirzec. Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 11:24:49
o zamiarze likwidacji z dniem 31.08.2015r. Przedszkola Publicznego w Jagodnem i przekształcenia z dniem 01.09.2015 w oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej z OI w Jagodnem Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 11:24:32
o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 11:23:49
w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 11:22:59
o zamiarze likwidacji z dniem 31.08.2015r. Przedszkola Publicznego w Jagodnem i przekształcenia z dniem 01.09.2015 w oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej z OI w Jagodnem Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 11:21:35
w sprawie:zarządzenia pobory opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso. Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 11:21:24
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy. Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 11:21:15
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy. Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 11:18:32
w sprawie: zasad i warunków użytkowania herbu i flagi Gminy Mirzec. Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 10:44:44
w sprawie:zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 10:40:37
o zamiarze lkwidacji z dniem 31.08.2015r. Przedszkola Publicznego w Jagodnem i przekształcenia z dniem 01.09.2015 w oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej z OI w Jagodnem Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 10:36:01
w sprawie: określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem uzytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem jest Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 09:58:59
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy. Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 09:54:03
w sprawie: ustalenia wysokości wynagradzania za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy. Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 09:49:12
Projekty uchwał Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 09:15:30
Projekty uchwał Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 09:13:01
Projekty uchwał Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 08:57:07
Projekty uchwał Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 08:34:49
Rozbiórka budynku po byłej hydroforni w miejscowości Mirzec Malcówki Magdalena Podsiadło 2015-03-31 08:32:59
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2015-03-31 08:30:40
Budowa podjazdu wejścia dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Osinach Magdalena Podsiadło 2015-03-31 08:26:51
Budowa podjazdu wejścia dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Osinach Magdalena Podsiadło 2015-03-31 08:19:28
Budowa podjazdu wejścia dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Osinach Magdalena Podsiadło 2015-03-31 08:17:11
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2015-03-30 15:21:10
Wszczęcie postępowania na przebudowę drogi Gadka-Jagodne Łukasz Zaręba 2015-03-26 10:44:27
Wybory do Izb Rolniczych - 2015 Michał Makowski 2015-03-26 08:38:01
Wybory do Izb Rolniczych - 2015 Michał Makowski 2015-03-25 15:19:07
Wybory do Izb Rolniczych - 2015 Michał Makowski 2015-03-25 13:15:20
Wybory do Izb Rolniczych - 2015 Michał Makowski 2015-03-25 13:14:10
Wybory do Izb Rolniczych - 2015 Michał Makowski 2015-03-25 12:53:27
Rolnictwo Michał Makowski 2015-03-25 12:49:34
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-03-24 13:51:44
Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu rok szkolny 2014/15 Teresa Gach 2015-03-24 10:32:18
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF) Michał Makowski 2015-03-24 07:40:27
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF) Michał Makowski 2015-03-24 07:37:57
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym Magdalena Szara-Słyk 2015-03-23 12:35:35
Dług publiczny Adamczyk Małgorzata 2015-03-20 08:29:52
Budżet Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-03-20 08:22:39
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-03-20 08:17:33
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-03-20 08:13:02
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-03-20 08:09:00
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2015-03-20 08:07:25
Kwartalne informacje z wykonania budżetu gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2015-03-20 08:06:53
Wieloletnia Prognoza Finansowa Adamczyk Małgorzata 2015-03-20 08:06:09
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-03-20 08:05:41
Kwartalne informacje z wykonania budżetu gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2015-03-20 08:04:44
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2015-03-20 08:02:48
Kwartalne informacje z wykonania budżetu gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-03-20 08:00:52
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-03-20 07:58:30
Wyposażenie remizy strażackiej w Trębowcu na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej. Magdalena Podsiadło 2015-03-16 13:11:26
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-03-16 08:56:12
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-03-16 08:53:51
Dostawa wraz z montażem systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Gminy w Mircu oraz demontaż jednej jednostki systemu klimatyzacji w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Magdalena Podsiadło 2015-03-13 15:09:04
Rozbiórka budynku po byłej hydroforni w miejscowości Mirzec Malcówki Magdalena Podsiadło 2015-03-13 08:46:20
Wyposażenie remizy strażackiej w Trębowcu na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej. Magdalena Podsiadło 2015-03-13 08:45:40
Odbudowa drogi gminnej Gadka Leśniczówka nr 347009T, nr ewid. Dz. 1898 dł. 630 mb od km 0+900 do km 1+530 - opracowanie dokumentacji Magdalena Podsiadło 2015-03-13 08:45:12
Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej Magdalena Podsiadło 2015-03-13 08:44:40
Dostawa wraz z montażem systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Gminy w Mircu oraz demontaż jednej jednostki systemu klimatyzacji w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Magdalena Podsiadło 2015-03-13 08:42:17
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej Magdalena Podsiadło 2015-03-13 08:41:51
Budowa drogi dojazdowej do garażu OSP w Jagodnym Magdalena Podsiadło 2015-03-13 08:41:27
Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej Magdalena Podsiadło 2015-03-13 08:40:24
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2015-03-12 13:09:11
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-03-12 13:06:37
Dostawa wraz z montażem systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Gminy w Mircu oraz demontaż jednej jednostki systemu klimatyzacji w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Magdalena Podsiadło 2015-03-12 09:00:32
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej Magdalena Podsiadło 2015-03-11 14:04:52
Budowa drogi dojazdowej do garażu OSP w Jagodnym Magdalena Podsiadło 2015-03-11 14:00:04
Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej Magdalena Podsiadło 2015-03-11 09:40:24
Odbudowa drogi gminnej Gadka Leśniczówka nr 347009T, nr ewid. Dz. 1898 dł. 630 mb od km 0+900 do km 1+530 - opracowanie dokumentacji Magdalena Podsiadło 2015-03-11 09:29:36
Rozbiórka budynku po byłej hydroforni w miejscowości Mirzec Malcówki Magdalena Podsiadło 2015-03-06 14:27:59
Wyposażenie remizy strażackiej w Trębowcu na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej. Magdalena Podsiadło 2015-03-05 14:58:34
Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032 Michał Makowski 2015-03-05 10:40:58
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2015-03-04 13:13:27
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2015-03-04 13:01:07
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2015-03-04 12:56:09
Odbudowa drogi gminnej Gadka Leśniczówka nr 347009T, nr ewid. Dz. 1898 dł. 630 mb od km 0+900 do km 1+530 Magdalena Podsiadło 2015-03-04 08:18:42
Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej Magdalena Podsiadło 2015-03-03 14:24:53
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Michał Makowski 2015-03-03 12:21:40
Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej Magdalena Podsiadło 2015-03-02 14:29:47
Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-02-23 14:51:47
Budowa drogi dojazdowej do garażu OSP w Jagodnym Magdalena Podsiadło 2015-02-23 13:37:32
Szkody łowieckie w uprawach rolnych Michał Makowski 2015-02-20 08:36:01
Szkody łowieckie w uprawach rolnych Michał Makowski 2015-02-20 08:17:50
Szkody łowieckie w uprawach rolnych Michał Makowski 2015-02-19 15:19:38
Szkody łowieckie w uprawach rolnych Michał Makowski 2015-02-19 15:19:03
Szkody łowieckie w uprawach rolnych Michał Makowski 2015-02-19 14:47:22
Szkody łowieckie w uprawach rolnych Michał Makowski 2015-02-19 14:47:06
Szkody łowieckie w uprawach rolnych Michał Makowski 2015-02-19 14:31:58
Szkody łowieckie w uprawach rolnych Michał Makowski 2015-02-19 08:26:16
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej Magdalena Podsiadło 2015-02-18 12:46:51
Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej Magdalena Podsiadło 2015-02-18 12:45:44
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej Magdalena Podsiadło 2015-02-18 12:35:17
2015 rok Magdalena Podsiadło 2015-02-18 12:29:35
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej Magdalena Podsiadło 2015-02-18 12:29:09
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej Magdalena Podsiadło 2015-02-18 12:11:53
2015 rok Magdalena Podsiadło 2015-02-18 12:11:30
Szkody łowieckie w uprawach rolnych Michał Makowski 2015-02-18 11:13:40
Szkody łowieckie w uprawach rolnych Michał Makowski 2015-02-18 11:13:05
Szkody łowieckie w uprawach rolnych Michał Makowski 2015-02-18 11:03:22
Szkody łowieckie w uprawach rolnych Michał Makowski 2015-02-18 10:53:07
Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych - Szkolenie 2014 Michał Makowski 2015-02-18 10:48:43
Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych - Szkolenie 2014 Michał Makowski 2015-02-18 10:48:30
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2015-02-17 12:19:14
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-02-17 10:32:11
Protokół z L sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 29 października 2014 roku Magdalena Szara-Słyk 2015-02-17 09:52:56
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/122/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad zwrotu radnym gminy Mirzec kosztów podróży służbowych. Magdalena Szara-Słyk 2015-02-16 14:25:20
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/122/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sparwie zasad zwrotu radnym gminy Mirzec kosztów podróży służbowych. Magdalena Szara-Słyk 2015-02-16 14:18:00
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XL/255/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sparwie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Magdalena Szara-Słyk 2015-02-16 12:30:36
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XL/255/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sparwie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Magdalena Szara-Słyk 2015-02-16 12:28:53
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym Administrator: Robert Janus 2015-02-10 11:25:24
Administrator: Robert Janus 2015-02-10 11:24:20
Administrator: Robert Janus 2015-02-10 11:22:43
Usuwanie azbestu - wniosek Michał Makowski 2015-01-29 15:16:30
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-01-15 14:26:20
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-01-15 14:18:25
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2015-2019 Magdalena Szara-Słyk 2015-01-15 14:15:37
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-01-15 13:30:53
Zarządzenie - 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-01-15 13:28:33
Zarządzenia - 2014 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-01-14 08:38:11
Zarządzenia - 2014 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-01-13 14:42:07
Zarządzenia - 2014 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-01-13 14:17:40
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2015-01-12 09:51:08
Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032 Michał Makowski 2015-01-09 14:54:02
Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2015-01-09 09:16:51
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej Łukasz Zaręba 2015-01-09 08:41:33
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2015-01-09 08:37:24
w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej - gospoidarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2015-01-08 14:41:30
w sprawie:L dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej - gospoidarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2015-01-08 14:40:53
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2014 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-01-08 14:38:22
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2014 ok Adamczyk Małgorzata 2015-01-07 08:10:39
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2015-01-05 09:22:58
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2015-01-05 09:21:39
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2014 ok Adamczyk Małgorzata 2015-01-05 09:15:29
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym Administrator: Robert Janus 2015-01-05 08:17:32
Dane podstawowe Administrator: Robert Janus 2015-01-05 08:15:00
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Magdalena Szara-Słyk 2014-12-19 09:25:26
Komisje Rady Gminy - składy osobowe Magdalena Szara-Słyk 2014-12-19 08:55:00
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2014-12-18 12:10:03
Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry Michał Makowski 2014-12-18 10:16:25
Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry Michał Makowski 2014-12-18 10:05:17
Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry Michał Makowski 2014-12-18 10:03:58
Komisje Rady Gminy - składy osobowe Administrator: Robert Janus 2014-12-17 15:03:23
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2014-12-17 15:01:53
Wójt Gminy Administrator: Robert Janus 2014-12-17 14:57:55
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2014-12-16 13:32:02
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2014-12-16 13:31:11
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2014-12-16 13:30:24
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2014-12-16 13:26:58
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2014-12-16 13:25:51
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2014-12-16 13:24:10
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2014-12-16 13:23:08
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2014-12-16 13:22:47
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2014-12-16 13:12:27
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2014-12-16 13:10:55
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2014-12-16 13:08:56
w sprawie: zmiany Uchwały Nr I/2/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie: powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2014-12-16 09:06:27
Dostawa enerii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirzec Ryszard Nowak 2014-12-11 12:19:53
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w latach 01.01.2015 - 31.12.2016 Ryszard Nowak 2014-12-11 12:07:40
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30 000 EURO ( art.4 pkt.8 PZP) "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych na terenie gminy Mirzec na rok 2015" Ryszard Nowak 2014-12-11 11:50:20
Dostawa enerii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirzec Ryszard Nowak 2014-12-03 14:56:24
Kwartalne informacje z wykonania budżetu gminy Mirzec Dominika Dzik 2014-12-02 09:36:16
Sprawozdania z wykonania budżetu Dominika Dzik 2014-12-01 12:06:27
Sprawozdania z wykonania budżetu Dominika Dzik 2014-12-01 12:05:36
Sprawozdania z wykonania budżetu Dominika Dzik 2014-12-01 12:04:50
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Magdalena Szara-Słyk 2014-12-01 09:19:48
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Magdalena Szara-Słyk 2014-12-01 08:35:39
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Magdalena Szara-Słyk 2014-11-28 09:47:32
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2014-11-26 15:24:27
Budżet Adamczyk Małgorzata 2014-11-25 14:08:56
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2015 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2020 Adamczyk Małgorzata 2014-11-25 14:05:45
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2015 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2020 Adamczyk Małgorzata 2014-11-25 13:55:04
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2015 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2020 Adamczyk Małgorzata 2014-11-25 13:50:04
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2015 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2020 Adamczyk Małgorzata 2014-11-25 13:45:11
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Magdalena Szara-Słyk 2014-11-19 09:11:48
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Magdalena Szara-Słyk 2014-11-19 08:57:59
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w latach 01.01.2015 - 31.12.2016 Ryszard Nowak 2014-11-14 11:09:04
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Magdalena Szara-Słyk 2014-11-14 09:06:38
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Magdalena Szara-Słyk 2014-11-14 08:41:37
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Magdalena Szara-Słyk 2014-11-14 08:10:05
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Magdalena Szara-Słyk 2014-11-14 07:59:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środow Łukasz Zaręba 2014-11-10 09:56:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środow Łukasz Zaręba 2014-11-10 09:55:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystapieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowi Michał Makowski 2014-11-10 09:44:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środow Łukasz Zaręba 2014-11-10 09:38:25
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2014-11-06 14:03:39
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2014 ok Adamczyk Małgorzata 2014-11-03 11:48:50
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/305/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2014-2020 Magdalena Szara-Słyk 2014-10-31 11:01:33
Informacja Mariola Mołdawa 2014-10-31 07:58:02
Informacja Mariola Mołdawa 2014-10-31 07:53:11
Zarządzenia - 2014 rok Magdalena Szara-Słyk 2014-10-29 13:48:22
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Magdalena Szara-Słyk 2014-10-29 13:44:07
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/301/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2014-2020. Magdalena Szara-Słyk 2014-10-28 11:16:00
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę obswzaru granic aglomeracji Starachowice Magdalena Szara-Słyk 2014-10-28 11:15:11
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/295/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2014-2020. Magdalena Szara-Słyk 2014-10-28 10:20:33
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Administrator: Robert Janus 2014-10-28 07:47:16
Protokół z XLIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 30 kwietnia 2014 roku. Magdalena Szara-Słyk 2014-10-27 14:50:07
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Administrator: Robert Janus 2014-10-27 13:25:41
Zarządzenia - 2014 rok Magdalena Szara-Słyk 2014-10-27 10:34:48
Zarządzenia - 2014 rok Magdalena Szara-Słyk 2014-10-27 09:38:28
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Administrator: Robert Janus 2014-10-27 08:44:52
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2014-10-24 14:22:15
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Administrator: Robert Janus 2014-10-23 14:28:08
Ogłoszenie Starosty Mariola Mołdawa 2014-10-21 14:21:40
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Administrator: Robert Janus 2014-10-20 13:48:52
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Administrator: Robert Janus 2014-10-20 12:32:30
Udzielenie kredytu bezgotówkowego Ryszard Nowak 2014-10-17 08:22:16
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec Michał Makowski 2014-10-16 14:49:36
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec Michał Makowski 2014-10-16 13:53:31
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gadka w ramach zadania pn." Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Gadce Ryszard Nowak 2014-10-14 12:53:07
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej Łukasz Zaręba 2014-10-13 14:10:35
Udzielenie kredytu bezgotówkowego Ryszard Nowak 2014-10-10 15:11:47
Udzielenie kredytu bezgotówkowego Ryszard Nowak 2014-10-09 10:36:04
Wieloletnia Prognoza Finansowa Adamczyk Małgorzata 2014-10-09 09:00:02
Wieloletnia Prognoza Finansowa Adamczyk Małgorzata 2014-10-09 08:57:45
Wieloletnia Prognoza Finansowa Adamczyk Małgorzata 2014-10-09 08:56:13
Wieloletnia Prognoza Finansowa Adamczyk Małgorzata 2014-10-09 08:53:43
Udzielenie kredytu bezgotówkowego Ryszard Nowak 2014-10-08 13:58:47
Udzielenie kredytu bezgotówkowego Ryszard Nowak 2014-10-08 13:56:19
Sprawozdania z wykonania budżetu Adamczyk Małgorzata 2014-10-08 08:25:23
Sprawozdania z wykonania budżetu Adamczyk Małgorzata 2014-10-08 08:18:33
Sprawozdania z wykonania budżetu Adamczyk Małgorzata 2014-10-08 08:15:33
Udzielenie kredytu bezgotówkowego Ryszard Nowak 2014-10-08 08:11:06
Wieloletnia Prognoza Finansowa Adamczyk Małgorzata 2014-10-08 08:09:15
Wieloletnia Prognoza Finansowa Adamczyk Małgorzata 2014-10-08 08:08:20
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Administrator: Robert Janus 2014-10-07 13:42:34
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2014-10-06 11:25:55
Udzielenie kredytu bezgotówkowego Adamczyk Małgorzata 2014-10-06 10:28:46
Udzielenie kredytu Ryszard Nowak 2014-10-03 14:03:53
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2014 ok Adamczyk Małgorzata 2014-10-01 12:26:12
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Administrator: Robert Janus 2014-10-01 11:32:54
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Administrator: Robert Janus 2014-10-01 11:31:07
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2014-10-01 11:19:18
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP) - „Wykonanie nakładki asfaltowej na części drogi gminnej nr 347026T w miejscowości Tychów Nowy” Ryszard Nowak 2014-09-26 14:53:00
Gminna Komisja Wyborcza w Mircu Administrator: Robert Janus 2014-09-26 08:22:47
Gminna Komisja Wyborcza w Mircu Administrator: Robert Janus 2014-09-26 08:06:12
Zawiadomienie o wydanie decyzji środowiskowej przebudowa mostu w miejscowości Trębowiec Mały Łukasz Zaręba 2014-09-25 12:43:22
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2014-09-17 10:47:35
Wieloletnia Prognoza Finansowa Adamczyk Małgorzata 2014-09-09 12:47:02
Kwartalne informacje z wykonania budżetu gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2014-09-09 12:46:20
Wieloletnia Prognoza Finansowa Adamczyk Małgorzata 2014-09-09 12:43:36
Wieloletnia Prognoza Finansowa Adamczyk Małgorzata 2014-09-09 12:42:36
Wieloletnia Prognoza Finansowa Adamczyk Małgorzata 2014-09-09 12:41:53
Wieloletnia Prognoza Finansowa Adamczyk Małgorzata 2014-09-09 12:37:50
Wieloletnia Prognoza Finansowa Adamczyk Małgorzata 2014-09-09 12:35:08
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2014 ok Adamczyk Małgorzata 2014-09-09 12:08:24
Zapytanie Ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP) na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Ryszard Nowak 2014-09-05 12:38:50
Zarządzenia - 2014 rok Magdalena Szara-Słyk 2014-09-02 13:47:30
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym - etap II Ryszard Nowak 2014-09-02 12:27:41
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP) - „Przebudowa budynku remizy OSP w Osinach". Ryszard Nowak 2014-08-29 12:57:17
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2014-08-29 09:13:13
Ramowe zasady współpracy Biogazowni w Starachowicach - Bioelektrownie Świętokrzyskie MK Sp. z o.o. z mieszkańcami gminy Mirzec Michał Makowski 2014-08-27 12:14:07
Ramowe zasady współpracy mieszkańców gminy Mirzec z Biogazownią w Starachowicach - Bioelektrownie Świętokrzyskie MK Sp. z o.o. Michał Makowski 2014-08-27 12:13:26
Ramowe zasady współpracy mieszkańców gminy Mirzec z Biogazownią w Starachowicach - Bioelektrownie Świętokrzyskie MK Sp. z o.o. Michał Makowski 2014-08-27 12:01:22
apytanie Ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP) na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Ryszard Nowak 2014-08-26 15:05:55
Zarządzenia - 2014 rok Magdalena Szara-Słyk 2014-08-26 13:29:20
Zapytanie Ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP) "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mirzec Ogrody na działce o nr ewid. gr.2687 o dług Ryszard Nowak 2014-08-21 12:50:32
w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Strarachowicach w sprawie podziału powiatu starachowickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów opraz liczby radnych Magdalena Szara-Słyk 2014-08-20 14:34:05
w sprawie: zaciągniecia kredytu długoterminowego. Magdalena Szara-Słyk 2014-08-20 13:15:43
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/276/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy mirzec na lata 2014-2020 Magdalena Szara-Słyk 2014-08-20 13:08:09
w sprawie: zmian w bydżecie Gminy Mirzec na 2014 rok. Magdalena Szara-Słyk 2014-08-20 12:59:47
Seweryn Mirosław Piotr Magdalena Szara-Słyk 2014-08-20 10:20:35
Seweryn Mirosław Piotr Magdalena Szara-Słyk 2014-08-20 10:17:15
Raczyński Czesław Magdalena Szara-Słyk 2014-08-20 10:14:46
Seweryn Mirosław Piotr Administrator: Robert Janus 2014-08-20 08:22:03
Myszka Jan Jerzy Administrator: Robert Janus 2014-08-20 08:18:21
Driański Marcin Łukasz Administrator: Robert Janus 2014-08-20 08:12:06
Sobczyk Tadeusz Administrator: Robert Janus 2014-08-20 08:08:02
Zarządzenia - 2014 rok Magdalena Szara-Słyk 2014-08-19 13:02:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach- droga Podborki-Majorat Łukasz Zaręba 2014-08-19 12:57:13
Idzik-Napiórkowska Agnieszka Ilona Magdalena Szara-Słyk 2014-08-19 12:48:10
Pomorski Andrzej Magdalena Szara-Słyk 2014-08-19 12:36:54
Zagajny Ireneusz Jacek Magdalena Szara-Słyk 2014-08-19 12:31:23
Kozieł Kazimierz Tadeusz Magdalena Szara-Słyk 2014-08-19 12:26:04
Raczyński Jan Magdalena Szara-Słyk 2014-08-19 12:20:29
Gralec Robert Paweł Magdalena Szara-Słyk 2014-08-19 12:14:59
Stompór Roman Magdalena Szara-Słyk 2014-08-19 12:10:38
Derlatka Antoni Jan Magdalena Szara-Słyk 2014-08-19 12:05:03
Kruk Jan Magdalena Szara-Słyk 2014-08-19 11:55:00
Raczyński Czesław Magdalena Szara-Słyk 2014-08-19 11:44:29
Rokita Piotr Jacek Magdalena Szara-Słyk 2014-08-19 11:39:35
Zarządzenia - 2014 rok Magdalena Szara-Słyk 2014-08-19 11:20:01
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro - „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu" Ryszard Nowak 2014-08-19 11:03:53
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 tys. EURO (art. 4 pkt. 8 PZP) „Przebudowa budynku remizy OSP w Osinach” Ryszard Nowak 2014-08-19 11:02:25
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jagodnym w ramach Rządowego Programu RADOSNA SZKOŁA o projektowanej powierzchni Ryszard Nowak 2014-08-19 10:59:42
„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jagodnym w ramach Rządowego Programu „RADOSNA SZKOŁA” o projektowanej powierzchni 240,0 m²” oraz „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawow Ryszard Nowak 2014-08-14 08:41:56
Przebudowa budynku OSP w Trębowcu Ryszard Nowak 2014-08-13 08:45:13
Zapytanie Ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP) "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mirzec Ogrody na działce o nr ewid. gr.2687 o dług Ryszard Nowak 2014-08-07 14:32:19
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro - „Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Osinach” Ryszard Nowak 2014-08-07 14:31:50
Zapytanie Ofertowe o wartości poniżej 30 000 tys. EURO (art. 4 pkt. 8 PZP) "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mirzec Ogrody na działce o nr ewid. gr.2687 o dług Ryszard Nowak 2014-08-07 14:29:36
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mirzec Ogrody na działce o nr ewid. gr.2687 o długości.780 mb Ryszard Nowak 2014-08-07 14:20:29
Protokół z XLIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 30 kwietnia 2014 roku. Magdalena Szara-Słyk 2014-08-01 08:01:20
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2014-07-24 14:02:02
Zarządzenia - 2014 rok Administrator: Robert Janus 2014-07-22 07:39:13
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP w Osinach Ryszard Nowak 2014-07-18 12:28:47
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 Ryszard Nowak 2014-07-15 12:49:20
Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu Ryszard Nowak 2014-07-15 10:32:18
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro - „Przebudowa budynku remizy OSP w Osinach" Ryszard Nowak 2014-07-14 15:14:45
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP w Osinach Ryszard Nowak 2014-07-09 08:36:53
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2014-07-02 14:50:12
Oświadczenia majatkowe za 2013 rok Administrator: Robert Janus 2014-07-01 09:54:17
Oświadczenia majatkowe za 2013 rok Administrator: Robert Janus 2014-07-01 09:34:10
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2012 rok Administrator: Robert Janus 2014-07-01 09:20:55
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2012 rok Administrator: Robert Janus 2014-07-01 09:18:55
Oświadczenie majatkowe Wójta za 2012 rok Administrator: Robert Janus 2014-07-01 09:17:23
Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum w Mircu Agata Mundzik 2014-06-30 13:49:20
Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu Ryszard Nowak 2014-06-26 12:43:57
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2014 ok Adamczyk Małgorzata 2014-06-26 12:17:09
Zarządzenia - 2014 rok Magdalena Szara-Słyk 2014-06-25 08:36:21
Zarządzenia - 2014 rok Magdalena Szara-Słyk 2014-06-18 14:18:43
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro - „Remont drogi polegający na odbudowie drogi gminnej Gadka Leśniczówka nr 347009T o długości 100 m od k Ryszard Nowak 2014-06-18 14:13:25
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro - „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu" Ryszard Nowak 2014-06-17 11:38:03
Zarządzenia - 2014 rok Magdalena Szara-Słyk 2014-06-16 12:55:22
Zarządzenia - 2014 rok Magdalena Szara-Słyk 2014-06-16 12:51:27
Zarządzenia - 2014 rok Magdalena Szara-Słyk 2014-06-16 11:04:12
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Mirzec do Szkoły Podstawowej z OI w Jagodnem Agata Mundzik 2014-06-16 09:06:27
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 Ryszard Nowak 2014-06-11 10:57:17
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro - „Remont drogi polegający na odbudowie drogi gminnej Gadka Leśniczówka nr 347009T o długości 100 m od k Ryszard Nowak 2014-06-10 13:43:37
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny Ryszard Nowak 2014-06-09 12:39:23
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2014-06-05 08:50:05
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2014 ok Adamczyk Małgorzata 2014-06-04 12:12:44
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2014 ok Adamczyk Małgorzata 2014-06-04 12:06:47
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 Ryszard Nowak 2014-05-30 13:07:42
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Mirzec do Szkoły Podstawowej z OI w Jagodnem Agata Mundzik 2014-05-30 08:53:24
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2014-05-30 08:37:08
Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum w Mircu Agata Mundzik 2014-05-29 08:44:07
Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum w Mircu Agata Mundzik 2014-05-29 08:40:03
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny Ryszard Nowak 2014-05-28 11:42:21
Szacowanie skutków klęsk żywiołowych - 2014 Michał Makowski 2014-05-26 13:50:16
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny Ryszard Nowak 2014-05-19 13:15:49
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny Ryszard Nowak 2014-05-19 13:12:20
Odbudowa drogi gminnej Gadka Leśniczówka nr 347009 T Ryszard Nowak 2014-05-13 10:58:01
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Administrator: Robert Janus 2014-05-05 09:54:41
Zarządzenia - 2014 rok Administrator: Robert Janus 2014-05-05 09:53:10
Wieloletnia Prognoza Finansowa Adamczyk Małgorzata 2014-05-02 13:31:17
Sprawozdania z wykonania budżetu Adamczyk Małgorzata 2014-05-02 13:30:05
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Adamczyk Małgorzata 2014-05-02 12:18:29
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Adamczyk Małgorzata 2014-05-02 12:10:08
Kwartalne informacje z wykonania budżetu gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2014-05-02 12:07:11
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Adamczyk Małgorzata 2014-05-02 10:45:43
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2014-04-29 09:19:29
Odbudowa drogi gminnej Gadka Leśniczówka nr 347009 T Ryszard Nowak 2014-04-25 13:22:07
Dług publiczny Adamczyk Małgorzata 2014-04-25 09:31:23
Dług publiczny Adamczyk Małgorzata 2014-04-25 09:27:54
Dług publiczny Adamczyk Małgorzata 2014-04-25 08:52:37
Dług publiczny Adamczyk Małgorzata 2014-04-25 08:52:36
Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum w Mircu Agata Mundzik 2014-04-23 15:03:35
Informacja o wynikach rozpatrzenia ofert w związku z zakończonym naborem konkursowyn na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Mirzec do realizacji Ryszard Nowak 2014-04-23 12:30:25
Szkody łowieckie w uprawach rolnych Michał Makowski 2014-04-18 11:24:57
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Administrator: Robert Janus 2014-04-17 14:36:06
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Administrator: Robert Janus 2014-04-17 14:22:21
Zarządzenia - 2014 rok Administrator: Robert Janus 2014-04-17 12:25:02
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2014-04-09 10:43:27
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2014 ok Adamczyk Małgorzata 2014-04-09 10:41:31
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Administrator: Robert Janus 2014-04-08 11:58:26
Zarządzenia - 2014 rok Administrator: Robert Janus 2014-04-08 09:25:28
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Administrator: Robert Janus 2014-04-08 09:24:04
Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych - Szkolenie 2014 Michał Makowski 2014-04-04 11:56:56
Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych - Szkolenie 2014 Michał Makowski 2014-04-04 11:47:07
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter de minimis w rolnictwie Michał Makowski 2014-04-04 10:07:13
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter de minimis w rolnictwie Michał Makowski 2014-04-04 10:06:23
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter de minimis w rolnictwie Michał Makowski 2014-04-04 10:03:08
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter de minimis w rolnictwie Michał Makowski 2014-04-04 10:00:08
Wójt Gminy Mirzec ogłasza aukcje sprzedaży samochodu pożarniczego - Star A26P Administrator: Robert Janus 2014-04-02 11:24:34
Wójt Gminy Mirzec ogłasza aukcję sprzedaży samochodu pożarniczego - SKODA 706 Administrator: Robert Janus 2014-04-02 11:23:25
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Administrator: Robert Janus 2014-04-01 13:40:40
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości Michał Makowski 2014-03-26 09:19:50
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości Michał Makowski 2014-03-26 09:17:53
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości Michał Makowski 2014-03-26 09:12:11
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami - aktualizacja 2009 Michał Makowski 2014-03-26 08:53:37
Inicjatywy lokalne Administrator: Robert Janus 2014-03-20 13:35:17
Inicjatywy lokalne Administrator: Robert Janus 2014-03-20 13:33:45
Plany pracy Rady Gminy i stałych Komisji na 201 rok. Magdalena Szara-Słyk 2014-03-20 11:26:49
Zarządzenia - 2014 rok Magdalena Szara-Słyk 2014-03-19 13:32:28
Zarządzenia - 2014 rok Magdalena Szara-Słyk 2014-03-19 13:15:42
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Administrator: Robert Janus 2014-03-18 12:33:40
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Administrator: Robert Janus 2014-03-18 12:15:59
WYBORY SEJM SENAT 2011 Administrator: Robert Janus 2014-03-18 12:10:10
Zarządzenia - 2014 rok Administrator: Robert Janus 2014-03-07 14:43:38
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Administrator: Robert Janus 2014-03-07 14:42:45
Wójt Gminy Mirzec ogłasza aukcje na sprzedaż samochodu pożarniczego - Star A26P Administrator: Robert Janus 2014-03-05 12:33:59
Wójt Gminy Mirzec ogłasza aukcję samochodu pożarniczego - SKODA 706 Administrator: Robert Janus 2014-03-05 12:33:41
Zarządzenia - 2014 rok Administrator: Robert Janus 2014-03-05 12:21:06
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2014-03-03 09:11:51
Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry Michał Makowski 2014-02-25 12:25:36
Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry Michał Makowski 2014-02-25 12:23:22
Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry Michał Makowski 2014-02-25 12:16:40
Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry Michał Makowski 2014-02-25 12:15:27
Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry Michał Makowski 2014-02-25 11:56:47
Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry Michał Makowski 2014-02-25 11:53:36
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Michał Makowski 2014-02-24 14:20:03
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Michał Makowski 2014-02-24 14:19:22
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Michał Makowski 2014-02-24 14:17:49
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Michał Makowski 2014-02-24 14:16:28
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAW W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Michał Makowski 2014-02-24 14:14:44
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2014 ok Adamczyk Małgorzata 2014-02-21 09:46:41
w sprawie: skargi p. Eweliny Lewkowicz i Lidii Lewkowicz na działanie Wójta Gminy Mirzec. Magdalena Szara-Słyk 2014-02-21 07:47:15
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2014-02-20 11:17:25
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2014 ok Adamczyk Małgorzata 2014-02-07 13:25:43
Zarządzenia - 2013 rok Magdalena Szara-Słyk 2014-02-07 12:48:04
Informacja o miejscu zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do sk Łukasz Zaręba 2014-02-04 09:39:16
Informacja o miejscu zagospodarowania przez podmioty zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Łukasz Zaręba 2014-02-04 09:34:00
Informacja o miejscu zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozos Łukasz Zaręba 2014-02-04 09:28:44
Informacja o miejscu zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozos Łukasz Zaręba 2014-02-04 09:24:26
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej Łukasz Zaręba 2014-01-31 13:06:27
Obwieszczenie -Decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg wysokiego ciśnienia Michał Makowski 2014-01-31 11:58:01
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2014-01-27 09:23:08
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2013-2216 z uwzględnieniem lat 2017 -2020 Michał Makowski 2014-01-17 15:08:36
Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032 Michał Makowski 2014-01-17 15:05:32
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2013-2216 z uwzględnieniem lat 2017 -2020 Michał Makowski 2014-01-16 13:50:41
Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032 Michał Makowski 2014-01-16 13:20:28
Michał Makowski 2014-01-16 13:14:10
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVIII/168/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Magdalena Szara-Słyk 2014-01-09 08:20:08
w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2014-01-09 07:59:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie przedłuzenia terminu wydania decyczji oraz o zebranych dowodach i materiałach w sprawie decyzji celu publicznego - gazociąg wysokiego ciśnienia Michał Makowski 2014-01-08 13:45:03
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. Magdalena Szara-Słyk 2014-01-08 11:47:33
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Magdalena Szara-Słyk 2014-01-08 08:59:02
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/236/2013 RAdy Gminy Mirzec z dnia 11 października 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2013-2020 Magdalena Szara-Słyk 2014-01-08 08:49:02
Podatki i opłaty lokalne Adamczyk Małgorzata 2014-01-07 09:31:23
Budżet Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2014-01-07 09:21:18
Budżet Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2014-01-07 09:19:05
Budżet Gminy Mirzec na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2014-01-07 08:59:03
Zarządzenia - 2013 rok Magdalena Szara-Słyk 2014-01-03 12:42:26
Zarządzenia Wójta Gminy na 2013 rok Adamczyk Małgorzata 2014-01-03 10:19:43
Konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Mirzec w latach 2014-2016 Magdalena Kromer 2013-12-23 14:48:04
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2013 rok Adamczyk Małgorzata 2013-12-20 14:59:49
Zarządzenia Wójta Gminy na 2013 rok Adamczyk Małgorzata 2013-12-19 11:07:45
harmonogram wywozu odpadów stałych - 2012 r. Michał Makowski 2013-12-17 14:05:45
WNIOSEK O USUNIĘCIE I TRANSPORT ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2010 ROKU Michał Makowski 2013-12-17 14:05:06
Zarządzenia - 2013 rok Magdalena Szara-Słyk 2013-12-17 13:44:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie wszczęcia postępowania decyzji celu publicznego - gazociąg wysokiego ciśnienia Michał Makowski 2013-12-16 12:05:02
Obwieszczenie Wójta w sprawie decyzji celu publicznego - gazociąg wysokiego ciśnienia Michał Makowski 2013-12-16 12:04:12
Zarządzenia - 2013 rok Magdalena Szara-Słyk 2013-12-13 13:39:18
Zarządzenia - 2013 rok Magdalena Szara-Słyk 2013-12-13 13:25:38
Konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Mirzec w latach 2014-2016 Magdalena Kromer 2013-12-13 07:38:05
Konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Mirzec w latach 2014-2016 Magdalena Kromer 2013-12-13 07:35:32
Zarządzenia Wójta Gminy na 2013 rok Adamczyk Małgorzata 2013-12-06 09:49:42
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2013 rok Adamczyk Małgorzata 2013-12-03 13:21:17
Zarządzenia Wójta Gminy na 2013 rok Adamczyk Małgorzata 2013-12-03 13:17:29
Ogłoszenie o naborze Nr 1/2013 na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2013-11-25 13:40:24
Podatki i opłaty lokalne Adamczyk Małgorzata 2013-11-20 08:49:13
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2014 rok i Wieloletnia prognoza finansowa na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2013-11-20 08:40:07
Projekt budżetu gminy na 2014 rok i Wieloletnia prognoza finansowa na 2014 rok Adamczyk Małgorzata 2013-11-20 08:11:21
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirzec Magdalena Kromer 2013-11-15 15:06:44
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2013 rok Adamczyk Małgorzata 2013-11-07 09:37:05
Zarządzenia Wójta Gminy na 2013 rok Adamczyk Małgorzata 2013-11-07 08:53:09
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirzec Magdalena Kromer 2013-11-04 14:26:10
Zarządzenia Wójta Gminy na 2013 rok Adamczyk Małgorzata 2013-10-30 13:41:37
Zarządzenia Wójta Gminy na 2013 rok Adamczyk Małgorzata 2013-10-30 13:36:28
Zarządzenia - 2013 rok Magdalena Szara-Słyk 2013-10-30 12:46:43
wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych w ramach realizacji projektu: pn. „Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycz Magdalena Kromer 2013-10-30 10:05:17
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/231/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 września 2013r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020 Magdalena Szara-Słyk 2013-10-30 09:57:32
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Gminnego Domu Kultury i Integracji w Mircu nieruchomości zabudowanej położonej w Osinach oraz pomieszczeń użytkowych znajdujących si Magdalena Szara-Słyk 2013-10-30 09:42:25
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/220/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020 Magdalena Szara-Słyk 2013-10-30 09:25:07
w sprawie: zmian w budżecie Gminy w Mircu na 2013 rok. Magdalena Szara-Słyk 2013-10-30 09:24:29
Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu-wymiana więźby i pokrycia dachowego Magdalena Kromer 2013-10-25 08:41:16
Zarządzenia - 2013 rok Magdalena Szara-Słyk 2013-10-23 10:10:07
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirzec Magdalena Kromer 2013-10-21 11:06:56
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Adamczyk Małgorzata 2013-10-21 09:00:42
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2013 rok Adamczyk Małgorzata 2013-10-15 13:06:05
Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu-wymiana więźby i pokrycia dachowego Magdalena Kromer 2013-10-09 11:32:42
Zarządzenia - 2013 rok Administrator: Robert Janus 2013-10-08 07:49:37
Zarządzenia Wójta Gminy na 2013 rok Adamczyk Małgorzata 2013-10-07 13:31:33
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2013 rok Adamczyk Małgorzata 2013-10-02 11:30:52
Zarządzenia Wójta Gminy na 2013 rok Adamczyk Małgorzata 2013-10-02 09:50:06
Zarządzenia Wójta Gminy na 2013 rok Adamczyk Małgorzata 2013-09-06 09:08:37
Udzielenie kredytu w wysokości 1 061 263 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów k Ryszard Nowak 2013-08-30 10:23:41
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 795 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego Ryszard Nowak 2013-08-30 10:22:04
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2013 rok Adamczyk Małgorzata 2013-08-30 08:50:59
Sprawozdania z wykonania budżetu Dominika Dzik 2013-08-26 11:47:25
Sprawozdania z wykonania budżetu Dominika Dzik 2013-08-26 11:40:54
Wieloletnia Prognoza Finansowa Dominika Dzik 2013-08-26 11:38:28
Sprawozdania z wykonania budżetu Dominika Dzik 2013-08-26 11:35:55
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Dominika Dzik 2013-08-26 11:24:57
Uchwały Łukasz Zaręba 2013-08-26 09:24:54
Uchwały Łukasz Zaręba 2013-08-26 09:09:55
Uchwały Łukasz Zaręba 2013-08-26 09:05:57
Uchwały Łukasz Zaręba 2013-08-26 08:44:47
Uchwały Łukasz Zaręba 2013-08-26 08:39:31
Uchwały Łukasz Zaręba 2013-08-26 08:35:16
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 795 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego Ryszard Nowak 2013-08-21 09:43:25
Udzielenie kredytu w wysokości 1 061 263 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów k Ryszard Nowak 2013-08-21 09:39:57
Zarządzenia Wójta Gminy na 2013 rok Adamczyk Małgorzata 2013-08-20 14:16:35
Zarządzenia Wójta Gminy na 2013 rok Adamczyk Małgorzata 2013-08-20 14:12:08
Zarządzenia - 2013 rok Magdalena Szara-Słyk 2013-08-14 11:57:16
Zarządzenia - 2013 rok Magdalena Szara-Słyk 2013-08-08 13:16:50
Zarządzenia - 2013 rok Magdalena Szara-Słyk 2013-08-08 13:13:38
Udzielenie kredytu w wysokości 1 061 263 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów k Magdalena Kromer 2013-08-07 15:15:38
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 795 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego Administrator: Robert Janus 2013-08-07 10:57:17
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 795 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego Administrator: Robert Janus 2013-08-07 10:56:09
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 795 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego Administrator: Robert Janus 2013-08-07 10:53:32
Zarządzenia - 2013 rok Magdalena Szara-Słyk 2013-08-07 10:08:28
Zarządzenia - 2013 rok Magdalena Szara-Słyk 2013-08-07 10:03:41
Zarządzenia - 2013 rok Magdalena Szara-Słyk 2013-08-07 09:57:09
Zarządzenia - 2013 rok Magdalena Szara-Słyk 2013-08-06 14:22:22
Zarządzenia - 2013 rok Magdalena Szara-Słyk 2013-08-06 13:54:16
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Mirzec do SP z OI w Jagodnem Agata Mundzik 2013-07-31 12:49:20
Raczyński Czesław Administrator: Robert Janus 2013-07-31 09:18:40
Zagajny Ireneusz Jacek Administrator: Robert Janus 2013-07-31 09:17:50
Stompór Roman Administrator: Robert Janus 2013-07-31 09:16:47
Seweryn Mirosław Piotr Administrator: Robert Janus 2013-07-31 09:15:47
Sobczyk Tadeusz Administrator: Robert Janus 2013-07-31 09:15:00
Pomorski Andrzej Administrator: Robert Janus 2013-07-31 09:14:04
Myszka Jan Jerzy Administrator: Robert Janus 2013-07-31 09:13:01
Kruk Jan Administrator: Robert Janus 2013-07-31 09:12:04
Kozieł Kazimierz Tadeusz Administrator: Robert Janus 2013-07-31 09:11:07
Raczyński Jan Administrator: Robert Janus 2013-07-31 09:10:06
Idzik-Napiórkowska Agnieszka Ilona Administrator: Robert Janus 2013-07-31 09:08:58
Driański Marcin Łukasz Administrator: Robert Janus 2013-07-31 09:07:51
Derlatka Antoni Jan Administrator: Robert Janus 2013-07-31 09:06:53
Rokita Piotr Jacek Administrator: Robert Janus 2013-07-31 09:05:43
Gralec Robert Paweł Administrator: Robert Janus 2013-07-31 09:04:31
Sprawozdania z wykonania budżetu Dominika Dzik 2013-07-22 13:45:00
Sprawozdania z wykonania budżetu Dominika Dzik 2013-07-22 13:20:18
Sprawozdania z wykonania budżetu Dominika Dzik 2013-07-22 13:19:46
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Administrator: Robert Janus 2013-07-19 09:50:56
Zarządzenia Wójta Gminy na 2013 rok Adamczyk Małgorzata 2013-07-18 14:50:55
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Mirzec do SP z OI w Jagodnem Agata Mundzik 2013-07-17 09:28:18
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Mirzec do SP z OI w Jagodnem Agata Mundzik 2013-07-16 14:08:57
Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum w Mircu Agata Mundzik 2013-07-16 13:37:58
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAW W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Michał Makowski 2013-07-12 08:34:36
Lista odmian zalecanych do upraw w województwie świętokrzyskim Michał Makowski 2013-07-12 08:34:18
Informacja ARiMR dla poszkodowanych rolników w przypadku wystąpienia siły wyższej. Michał Makowski 2013-07-12 08:26:22
Informacja ARiMR dla poszkodowanych rolników w przypadku wystąpienia siły wyższej.