logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary Michał Makowski 2019-09-13 14:48:55
Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary Michał Makowski 2019-09-13 14:39:10
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-09-13 14:19:11
"Podniesienie walorów użytkowych remizy OSP w Jagodnem" Magdalena Maśny-Stompor 2019-09-12 10:15:32
Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary Michał Makowski 2019-09-11 14:57:37
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-09-11 14:24:44
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-09-11 14:00:58
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-09-11 10:33:08
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-09-11 10:28:29
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-09-11 10:16:45
„Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock” Magdalena Podsiadło 2019-09-11 10:06:56
"Podniesienie walorów użytkowych remizy OSP w Jagodnem" Magdalena Maśny-Stompor 2019-09-10 14:39:01
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny od szkoły w kierunku lasu” Sławomir Płaneta 2019-09-10 13:42:58
Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce Magdalena Podsiadło 2019-09-09 16:06:14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny od szkoły w kierunku lasu” Sławomir Płaneta 2019-09-09 15:48:33
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny od szkoły w kierunku lasu” Sławomir Płaneta 2019-09-09 15:45:21
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mircu za 2018 rok. Katarzyna Kąpała 2019-09-09 08:57:16
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2019-09-06 14:50:13
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-09-06 13:23:39
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-09-05 13:48:48
Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce Sławomir Płaneta 2019-09-04 15:42:06
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Katarzyna Kąpała 2019-09-04 14:43:19
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2019-09-04 14:42:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-09-04 08:22:15
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny od szkoły w kierunku lasu Sławomir Płaneta 2019-09-03 14:04:10
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007 T Poduchowne – Korzonek” – II etap Sławomir Płaneta 2019-09-03 14:00:54
„Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec” Sławomir Płaneta 2019-09-03 13:57:02
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny od szkoły w kierunku lasu Sławomir Płaneta 2019-09-03 08:42:54
Ogłoszenia o naborze na Dyrektora SPZOZ Ośrodka Zdrowia w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-09-02 12:23:16
Ogłoszenia o naborze Magdalena Szara-Słyk 2019-09-02 12:18:20
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny od szkoły w kierunku lasu Sławomir Płaneta 2019-08-30 15:24:17
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec- etap I, obejmujący: Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Mirzec”. Magdalena Maśny-Stompor 2019-08-30 14:59:37
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec- etap I, obejmujący: Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Mirzec”. Magdalena Maśny-Stompor 2019-08-30 14:55:09
Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce Magdalena Podsiadło 2019-08-30 14:44:55
Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce Sławomir Płaneta 2019-08-30 14:31:18
Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock Sławomir Płaneta 2019-08-30 14:15:40
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-08-30 13:10:14
„Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec” Sławomir Płaneta 2019-08-30 13:06:39
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007 T Poduchowne – Korzonek” – II etap Sławomir Płaneta 2019-08-30 13:05:26
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007 T Poduchowne – Korzonek” – II etap Sławomir Płaneta 2019-08-29 14:42:17
„Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec” Sławomir Płaneta 2019-08-29 11:11:22
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-08-28 13:36:13
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-08-28 08:00:34
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-08-26 12:27:59
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-08-26 09:27:42
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-08-22 09:56:53
Zarządzenia - 2019 rok Katarzyna Kąpała 2019-08-22 09:54:02
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007 T Poduchowne – Korzonek” – II etap Sławomir Płaneta 2019-08-22 08:11:46
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007 T Poduchowne – Korzonek” – II etap Sławomir Płaneta 2019-08-22 08:02:50
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007 T Poduchowne – Korzonek” – II etap Sławomir Płaneta 2019-08-22 07:42:54
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-08-21 13:40:44
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-08-21 09:57:54
Dostawę ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” Agata Mundzik 2019-08-20 10:44:33
Dostawę ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” Agata Mundzik 2019-08-20 10:43:29
Dostawę ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” Agata Mundzik 2019-08-20 10:40:32
DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIRCU oraz SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYCHOWIE STARYM Agata Mundzik 2019-08-20 10:23:18
Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock Sławomir Płaneta 2019-08-19 15:35:21
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007 T Poduchowne – Korzonek” – II etap Sławomir Płaneta 2019-08-19 11:27:09
Sierpień 2019 Sławomir Płaneta 2019-08-19 11:26:44
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Katarzyna Kąpała 2019-08-13 15:27:39
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-08-13 10:54:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-08-12 14:36:50
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-08-09 14:54:14
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-08-08 13:40:00
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-08-05 12:39:35
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-08-05 12:37:04
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-08-05 12:35:03
w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/8/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego Magdalena Szara-Słyk 2019-08-05 11:04:10
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2019-2027 Magdalena Szara-Słyk 2019-08-05 10:57:49
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Całościowy remont drogi gminnej nr 347011T Mirzec Majorat - Tychów Nowy” Sławomir Płaneta 2019-08-02 12:27:24
Całościowy remont drogi gminnej nr 347011T Mirzec Majorat - Tychów Nowy Sławomir Płaneta 2019-08-01 15:17:46
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Administrator: Robert Janus 2019-07-30 14:50:22
„Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock” Administrator: Robert Janus 2019-07-29 14:55:05
opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie 40 przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie gminy Mirzec pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ściekó Magdalena Maśny-Stompor 2019-07-29 10:08:21
Informacja o wynikach naboru Katarzyna Kąpała 2019-07-26 14:42:22
Zarządzenia - 2019 rok Katarzyna Kąpała 2019-07-26 14:33:32
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-07-26 09:38:52
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-25 12:17:40
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-25 11:07:24
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-25 09:55:37
Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy za 2017 rok Administrator: Robert Janus 2019-07-25 07:35:55
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-24 10:35:16
Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy za 2017 rok Administrator: Robert Janus 2019-07-24 09:34:26
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Administrator: Robert Janus 2019-07-24 09:31:51
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Administrator: Robert Janus 2019-07-24 09:19:38
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-07-23 11:17:50
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-07-23 11:05:48
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2019-07-23 08:12:04
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2019-07-23 08:11:00
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-22 16:18:38
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalno – pożarniczego marki STAR 244 Magdalena Maśny-Stompor 2019-07-18 14:49:34
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalno – pożarniczego marki STAR 244 Magdalena Maśny-Stompor 2019-07-18 14:47:40
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalno – pożarniczego marki STAR 244 Magdalena Maśny-Stompor 2019-07-18 14:45:57
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347003T od drogi powiatowej Nr 0565T do drogi gminnej Nr 347013T od km 0+000 do km 0+520” Sławomir Płaneta 2019-07-17 09:04:57
Remont drogi gminnej Nr 347003T od drogi powiatowej Nr 0565T do drogi gminnej Nr 347013T od km 0+000 do km 0+520 Sławomir Płaneta 2019-07-17 08:57:43
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347003T od drogi powiatowej Nr 0565T do drogi gminnej Nr 347013T od km 0+000 do km 0+520” Sławomir Płaneta 2019-07-16 15:25:54
Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” do dwóch szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec Agata Mundzik 2019-07-16 12:01:11
Zarządzenia - 2019 rok Katarzyna Kąpała 2019-07-16 09:58:54
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-15 11:21:55
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-12 13:31:19
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-12 13:08:11
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-12 12:59:14
Jan Adam Zawisza Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:52:57
Teresa Ewa Sieczka Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:52:39
Sylwester Robert Spadło Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:52:12
Stanisław Daniel Seweryn Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:51:39
Sylwia Błach Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:51:01
Radosław Jan Gralec Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:50:39
Piotr Kruk Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:48:59
Marian Tadeusz Stompor Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:48:27
Mirosław Niewczas Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:47:31
Marcin Grzegorz Gwóźdź Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:46:45
Marcin Drabik Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:46:20
Kazimierz Tadeusz Kozieł Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:45:44
Anna Justyna Kawalec Magdalena Szara-Słyk 2019-07-11 14:30:43
Agnieszka Ilona Idzik-Napiórkowska Magdalena Szara-Słyk 2019-07-11 14:30:06
Mieczysław Józef Strycharski Magdalena Szara-Słyk 2019-07-11 14:29:31
Remont drogi gminnej Nr 347003T od drogi powiatowej Nr 0565T do drogi gminnej Nr 347013T od km 0+000 do km 0+520 Sławomir Płaneta 2019-07-11 13:00:44
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-11 12:35:12
„Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock” Administrator: Robert Janus 2019-07-11 12:07:43
„Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock” Administrator: Robert Janus 2019-07-10 16:39:59
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Michał Makowski 2019-07-10 14:23:09
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-07-09 14:38:37
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-09 12:11:42
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-09 11:09:33
w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowegowraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirzec za 2018 rok Katarzyna Kąpała 2019-07-09 08:19:49
Remont drogi gminnej Nr 347003T od drogi powiatowej Nr 0565T do drogi gminnej Nr 347013T od km 0+000 do km 0+520 Sławomir Płaneta 2019-07-08 15:08:48
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-08 13:32:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-08 12:48:55
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2019-07-08 12:41:24
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2019-07-08 12:38:45
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-08 12:22:35
Informacja o wynikach naboru Magdalena Szara-Słyk 2019-07-05 15:11:36
Zarządzenia - 2019 rok Katarzyna Kąpała 2019-07-05 13:58:05
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-05 08:06:40
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-05 08:04:23
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-07-04 08:22:48
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Katarzyna Kąpała 2019-07-02 15:06:04
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka”, Magdalena Maśny-Stompor 2019-07-02 13:52:50
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Katarzyna Kąpała 2019-07-02 08:55:27
Zarządzenia - 2019 rok Katarzyna Kąpała 2019-07-01 15:38:26
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-07-01 08:29:42
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-07-01 08:23:06
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-06-28 08:16:52
Informacja o wynikach naboru Administrator: Robert Janus 2019-06-26 22:43:05
"Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka" Magdalena Maśny-Stompor 2019-06-25 09:49:57
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347022T od drogi gminnej Nr 347011T do drogi gminnej Nr 347021T od km 0+000 do km 0+640” Sławomir Płaneta 2019-06-24 09:43:17
"Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka" Magdalena Maśny-Stompor 2019-06-21 14:21:54
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-06-21 13:09:32
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-06-21 13:07:22
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Całościowy remont drogi gminnej nr 347011T Mirzec Majorat - Tychów Nowy” Sławomir Płaneta 2019-06-19 15:25:58
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Michał Makowski 2019-06-19 12:15:10
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Michał Makowski 2019-06-19 12:11:15
Remont drogi gminnej Nr 347022T od drogi gminnej Nr 347011T do drogi gminnej Nr 347021T od km 0+000 do km 0+640 Sławomir Płaneta 2019-06-19 12:07:44
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347022T od drogi gminnej Nr 347011T do drogi gminnej Nr 347021T od km 0+000 do km 0+640” Sławomir Płaneta 2019-06-19 11:25:42
Informacja o wynikach naboru Administrator: Robert Janus 2019-06-18 16:38:33
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Administrator: Robert Janus 2019-06-18 16:38:09
Ogłoszenia o naborze Administrator: Robert Janus 2019-06-18 16:37:43
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM Agata Mundzik 2019-06-18 13:41:13
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM Agata Mundzik 2019-06-18 13:37:06
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów specjalno – pożarniczych marki: Jelcz 004, Star 244 i Star 244 RS Magdalena Maśny-Stompor 2019-06-18 11:28:00
"Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka" Magdalena Maśny-Stompor 2019-06-17 14:03:40
"Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka" Magdalena Maśny-Stompor 2019-06-17 13:48:54
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec Michał Makowski 2019-06-14 09:53:45
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu Gminy i elektronicznego zarządzania dokumentacją w Referacie Ogólnoorganizacyjny Magdalena Szara-Słyk 2019-06-13 09:25:28
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym Magdalena Szara-Słyk 2019-06-13 09:24:27
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Magdalena Szara-Słyk 2019-06-13 09:23:52
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-06-13 09:16:26
Regulamin naboru Magdalena Szara-Słyk 2019-06-12 13:29:03
Całościowy remont drogi gminnej nr 347011T Mirzec Majorat - Tychów Nowy Sławomir Płaneta 2019-06-12 12:46:38
Remont drogi gminnej Nr 347022T od drogi gminnej Nr 347011T do drogi gminnej Nr 347021T od km 0+000 do km 0+640 Sławomir Płaneta 2019-06-11 14:33:43
Kompetencje Wójta Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:30:42
Oświadczenie majatkowe Wójta za 2012 rok Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:29:48
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:29:24
Oświadczenie majątkowe Wójta styczeń 2015 roku Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:29:10
Oświadczenie majątkowe wójta - początek kadencji Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:28:54
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2006 rok Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:28:17
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2005 rok Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:28:08
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2004 rok Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:27:59
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2003 rok Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:27:49
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2002 rok Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:26:53
Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:26:37
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce - część II Magdalena Maśny-Stompor 2019-06-11 08:16:17
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Michał Makowski 2019-06-10 13:41:36
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2018 rok Dominika Dzik 2019-06-10 09:17:30
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-06-07 15:21:31
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-06-07 15:20:38
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-06-07 15:12:39
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce - część II Magdalena Maśny-Stompor 2019-06-07 15:06:06
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ew. gr. 1773/1 – obręb geodezyjny Osiny” Sławomir Płaneta 2019-06-07 14:48:40
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Tychów Nowy w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2019-06-07 09:37:45
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Magdalena Szara-Słyk 2019-06-05 15:29:45
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-06-05 14:24:49
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ew. gr. 1773/1 – obręb geodezyjny Osiny” Sławomir Płaneta 2019-06-05 12:01:52
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-06-05 11:20:48
Całościowy remont drogi gminnej nr 347011T Mirzec Majorat - Tychów Nowy Sławomir Płaneta 2019-06-05 11:13:24
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-06-03 16:42:03
w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2019-06-03 16:30:58
w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowan Magdalena Szara-Słyk 2019-06-03 16:30:04
w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowan Magdalena Szara-Słyk 2019-06-03 16:22:55
w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2019-06-03 16:22:03
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-06-03 15:10:54
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-06-03 14:42:41
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2019-06-03 12:52:59
Opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2017 - 2019 Michał Makowski 2019-05-31 14:57:52
Opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2017 - 2019 Michał Makowski 2019-05-30 14:00:01
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2019-05-30 10:17:06
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-05-29 15:15:40
Wykonanie wraz z dostawą gadżetów promocyjnych gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2019-05-29 12:40:46
Jan Adam Zawisza Magdalena Szara-Słyk 2019-05-28 13:56:11
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 315 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu Magdalena Maśny-Stompor 2019-05-27 13:13:29
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-05-25 11:08:35
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-05-24 11:11:46
Ogłoszenie konkursuna kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym Magdalena Szara-Słyk 2019-05-23 08:52:35
Ogłoszenia o naborze Magdalena Szara-Słyk 2019-05-23 08:51:57
Ogłoszenia o naborze Magdalena Szara-Słyk 2019-05-23 08:41:19
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-05-23 08:37:32
Opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2017 - 2019 Michał Makowski 2019-05-22 14:57:22
Opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2017 - 2019 Michał Makowski 2019-05-22 14:57:07
Opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2017 - 2019 Michał Makowski 2019-05-22 14:56:50
Opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2017 - 2019 Michał Makowski 2019-05-22 14:56:10
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 315 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu Magdalena Maśny-Stompor 2019-05-22 13:53:25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji WOO-I.4207.20.2017.MK7 Michał Makowski 2019-05-20 13:27:03
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-05-20 08:06:55
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2019-05-17 13:30:41
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 315 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu Sławomir Płaneta 2019-05-17 13:01:47
Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2019-05-17 13:01:38
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 315 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu Sławomir Płaneta 2019-05-17 12:32:35
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 315 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu Sławomir Płaneta 2019-05-16 14:35:40
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 315 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu Sławomir Płaneta 2019-05-16 14:31:06
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-05-16 10:25:07
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-05-16 10:22:58
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar funkcjonalny A Magdalena Szara-Słyk 2019-05-16 09:06:23
Wykonanie wraz z dostawą gadżetów promocyjnych gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2019-05-15 14:29:05
"Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce- część I- dokumentacja projektowa" Magdalena Maśny-Stompor 2019-05-15 13:03:24
"Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część II Magdalena Maśny-Stompor 2019-05-15 12:53:55
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-05-15 08:30:15
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-05-14 13:31:38
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-05-13 13:43:32
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-10 11:53:59
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-10 11:53:21
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-10 11:43:38
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-10 11:42:35
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu Wanda Węgrzyn 2019-05-10 11:40:04
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu Wanda Węgrzyn 2019-05-10 11:38:51
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu Wanda Węgrzyn 2019-05-10 11:38:05
Gmina - Zbiorczo Wanda Węgrzyn 2019-05-10 11:02:41
Gmina - Zbiorczo Wanda Węgrzyn 2019-05-10 11:01:53
Gmina - Zbiorczo Wanda Węgrzyn 2019-05-10 10:58:52
Gmina - Zbiorczo Wanda Węgrzyn 2019-05-10 10:56:05
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-05-10 10:44:37
Gmina - Zbiorczo Wanda Węgrzyn 2019-05-10 10:28:58
Gmina - Zbiorczo Wanda Węgrzyn 2019-05-10 10:27:45
Gmina - Zbiorczo Wanda Węgrzyn 2019-05-10 10:23:54
Szkoła Podstawowa Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-10 10:10:22
Urząd Gminy Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 15:02:17
Urząd Gminy Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 15:00:27
Urząd Gminy Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:58:31
Urząd Gminy Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:54:12
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:36:23
Centrum Usług Wspólnych Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:35:33
Przedszkole Jagodne Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:35:02
Przedszkole Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:34:27
Szkoła Podstawowa Jagodne Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:33:50
Szkoła Podstawowa Gadka Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:33:06
Szkoła Podstawowa Trębowiec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:31:12
Szkoła Podstaowa Osiny Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:30:32
Szkoła Podstawowa Tychów Nowy Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:29:47
Szkoła Podstawowa Tychów Stary Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:29:16
Szkoła Podstawowa Małyszyn Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:28:36
Szkoła Podstawowa Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:27:54
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:13:56
Centrum Usług Wspólnych Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:13:17
Przedszkole Jagodne Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:12:33
Przedszkole Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:11:40
Szkoła Podstawowa Jagodne Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:11:00
Szkoła Podstawowa Gadka Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:10:21
Szkoła Podstawowa Trębowiec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:09:41
Szkoła Podstaowa Osiny Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:08:29
Szkoła Podstawowa Tychów Nowy Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:07:17
Szkoła Podstawowa Tychów Stary Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:04:03
Szkoła Podstawowa Małyszyn Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:00:32
Szkoła Podstawowa Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:46:22
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:14:59
Centrum Usług Wspólnych Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:13:50
Przedszkole Jagodne Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:12:58
Przedszkole Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:11:49
Szkoła Podstawowa Jagodne Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:10:25
Szkoła Podstawowa Gadka Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:09:16
Szkoła Podstawowa Trębowiec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:08:28
Szkoła Podstaowa Osiny Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:07:27
Szkoła Podstawowa Tychów Nowy Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:03:50
Szkoła Podstawowa Tychów Stary Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:02:52
Szkoła Podstawowa Małyszyn Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:01:42
Szkoła Podstawowa Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:00:17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:50:47
Centrum Usług Wspólnych Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:43:13
Przedszkole Jagodne Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:39:00
Przedszkole Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:33:12
Szkoła Podstawowa Jagodne Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:31:23
Szkoła Podstawowa Gadka Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:28:40
Szkoła Podstawowa Trębowiec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:25:50
Szkoła Podstaowa Osiny Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:23:11
Szkoła Podstawowa Tychów Nowy Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:19:33
Szkoła Podstawowa Tychów Stary Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:18:24
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2019-05-09 12:01:17
Szkoła Podstawowa Małyszyn Wanda Węgrzyn 2019-05-09 11:04:22
Szkoła Podstawowa Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 11:02:15
Wykonanie wraz z dostawą gadżetów promocyjnych gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2019-05-08 13:34:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 14:08:48
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 13:48:18
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 12:56:37
Agnieszka Idzik Napiórkowska Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:41:51
Jan Jerzy Myszka Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:40:12
Jan Adam Zawisza Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:35:25
Ireneusz Jacek Zagajny Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:33:20
Stanisław Daniel Seweryn Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:31:13
Sylwester Robert Spadło Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:28:29
Teresa Ewa Sieczka Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:26:17
Jan Raczyński Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:24:46
Jan Jerzy Myszka Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:23:11
Marek Kukiełka Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:21:39
Piotr Michał Kruk Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:20:02
Radosław Jakub Koniarz Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:18:24
Kazimierz Tadeusz Kozieł Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:16:44
Robert Paweł Gralec Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:15:01
Radosław Jan Gralec Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:13:01
Marcin Łukasz Driański Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:10:46
Teresa Ewa Sieczka Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:01:31
Kazimierz Tadeusz Kozieł Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 10:58:11
Mirosław Niewczas Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 10:51:41
Stanisław Daniel Seweryn Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 10:41:41
Jan Adam Zawisza Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 10:37:54
Agnieszka Ilona Idzik-Napiórkowska Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 10:35:20
Piotr Kruk Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 10:30:59
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-05-07 10:05:59
Budżet Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2019-05-07 09:58:14
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2019-05-07 09:43:31
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2019-05-07 09:37:52
Rok 2019 Adamczyk Małgorzata 2019-05-07 09:24:03
Budżet Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2019-05-07 08:05:08
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-05-06 20:05:57
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2019-05-06 12:31:51
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2019-05-06 12:30:48
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-05-06 10:18:26
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-05-06 09:20:41
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-30 15:15:12
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-04-30 11:46:15
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-04-30 09:53:08
Marcin Grzegorz Gwóźdź Administrator: Robert Janus 2019-04-29 15:06:23
Anna Justyna Kawalec Administrator: Robert Janus 2019-04-29 15:04:36
Marian Tadeusz Stompor Administrator: Robert Janus 2019-04-29 15:01:21
Marcin Drabik Administrator: Robert Janus 2019-04-29 14:59:19
Sylwia Błach Administrator: Robert Janus 2019-04-29 14:56:18
Mieczysław Józef Strycharski Administrator: Robert Janus 2019-04-29 14:55:38
Mieczysław Józef Strycharski Administrator: Robert Janus 2019-04-29 14:49:05
Sylwester Robert Spadło Administrator: Robert Janus 2019-04-29 14:46:52
Radosław Jan Gralec Administrator: Robert Janus 2019-04-29 14:43:18
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-04-29 10:31:26
"Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce- część I- dokumentacja projektowa" Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-26 14:46:14
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2019-04-26 14:37:57
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-04-26 13:08:55
Jan Adam Zawisza Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:59:07
Radosław Jan Gralec Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:57:41
Jan Jerzy Myszka Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:57:11
Sylwester Robert Spadło Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:56:46
Piotr Michał Kruk Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:56:25
Marcin Łukasz Driański Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:56:12
Robert Paweł Gralec Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:56:02
Agnieszka Idzik Napiórkowska Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:55:52
Kazimierz Tadeusz Kozieł Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:55:42
Radosław Jakub Koniarz Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:55:31
Marek Kukiełka Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:55:17
Jan Raczyński Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:55:07
Stanisław Daniel Seweryn Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:54:50
Teresa Ewa Sieczka Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:54:38
Ireneusz Jacek Zagajny Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:54:27
Jan Adam Zawisza Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:54:16
Jan Adam Zawisza Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:41:29
Teresa Ewa Sieczka Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:41:20
Sylwester Robert Spadło Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:41:11
Stanisław Daniel Seweryn Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:41:02
Sylwia Błach Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:40:50
Radosław Jan Gralec Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:40:41
Piotr Kruk Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:40:31
Marian Tadeusz Stompor Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:40:22
Mirosław Niewczas Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:40:12
Marcin Grzegorz Gwóźdź Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:40:04
Marcin Drabik Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:39:54
Kazimierz Tadeusz Kozieł Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:39:46
Anna Justyna Kawalec Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:39:33
Agnieszka Ilona Idzik-Napiórkowska Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:39:23
Mieczysław Józef Strycharski Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:38:55
Zakup wraz z montażem 6 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2019-04-26 10:04:25
Zakup wraz z montażem 6 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2019-04-25 10:52:34
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-04-24 15:12:32
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-24 15:02:52
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-04-24 14:59:56
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-04-24 14:26:41
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2023 roku Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-24 10:19:31
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn."Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-24 07:49:06
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2023 roku Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-23 10:55:05
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-19 12:03:53
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-19 12:03:08
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-19 12:02:10
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-19 12:01:41
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-19 12:00:31
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-19 11:57:47
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-04-18 10:29:00
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-04-18 09:29:04
"Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-17 14:48:10
"Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-17 11:14:21
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-04-16 12:50:54
"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. " Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem" Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-16 12:28:46
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-04-16 12:08:20
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-04-16 10:05:02
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-04-15 12:19:08
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-04-15 10:57:15
"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. " Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem" Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-15 10:48:00
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-04-12 15:12:35
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-04-10 15:10:36
"Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem" Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-10 09:25:45
"Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem" Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-09 13:20:39
Harmonogram wywozu odpadów stałych na 2014 rok Łukasz Zaręba 2019-04-09 11:27:59
Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2019-04-09 11:04:28
"Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-09 10:28:33
Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2019-04-09 10:04:27
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2019-04-09 09:40:08
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-04-08 11:16:53
w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowan Magdalena Szara-Słyk 2019-04-05 12:37:16
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2019-2027 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-05 12:17:43
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2019-2027 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-05 12:02:03
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-04-05 09:48:22
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-04-04 14:59:47
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-04-04 13:02:44
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-04-04 12:21:06
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2019-04-04 09:41:06
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2019-04-04 09:15:50
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-04-02 14:50:27
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-04-02 14:49:06
"Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-02 14:14:41
"Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-02 14:10:09
"Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-02 13:27:54
"Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-02 13:26:34
"Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-02 13:25:02
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-04-02 11:05:15
Kwiecień 2019 Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-01 11:53:57
Marzec 2019 Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-01 11:37:42
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-04-01 10:32:46
Wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych Agnieszka Kukla 2019-03-29 15:15:21
Dostęp do Informacji Publicznej Magdalena Szara-Słyk 2019-03-29 10:38:58
Centralny rejestr umów i porozumień Magdalena Szara-Słyk 2019-03-29 10:37:28
Dostęp do Informacji Publicznej Magdalena Szara-Słyk 2019-03-29 08:05:04
Wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych Agnieszka Kukla 2019-03-28 10:23:40
Wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych Agnieszka Kukla 2019-03-27 15:12:01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2019-03-27 14:59:30
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-03-27 14:56:34
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-03-27 08:41:54
Ewidencja Ludności, USC Katarzyna Tomczak 2019-03-26 13:59:43
Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2019-2023 Agnieszka Kukla 2019-03-26 08:03:03
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-03-22 08:43:20
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-03-22 08:41:09
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-03-21 13:32:33
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2019-03-21 12:58:40
"Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Osinach" Magdalena Maśny-Stompor 2019-03-21 10:48:17
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-03-19 14:53:52
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2019-03-19 10:20:52
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2019-03-19 10:19:37
"Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Osinach" Magdalena Podsiadło 2019-03-15 14:23:19
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-03-15 12:21:34
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-03-15 11:58:14
Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2019-2023 Agnieszka Kukla 2019-03-14 15:18:34
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-03-14 09:46:47
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-03-14 09:44:48
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-03-14 09:34:18
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-03-14 09:33:54
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Michał Makowski 2019-03-14 09:17:27
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-03-14 08:55:54
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-03-12 11:01:57
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Część I-Szkoła Agnieszka Kukla 2019-03-07 13:46:08
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-03-07 13:44:43
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-03-07 13:43:32
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-03-07 13:42:16
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2019-03-07 13:37:29
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2019-03-07 13:36:40
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-03-07 13:35:03
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-03-07 13:33:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Część I-Szkoła Agnieszka Kukla 2019-03-07 10:45:54
„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu” w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zag Agnieszka Kukla 2019-03-06 15:21:49
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-03-06 14:37:36
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wyrażeniu stanowiska o realizacji przedsiewzięcia - Przebudowa gazociągu Lubienia - Parszów Michał Makowski 2019-03-06 08:20:53
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-03-05 13:53:00
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-03-05 10:34:07
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-03-05 10:32:29
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-03-05 10:29:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wyrażeniu stanowiska o realizacji przedsiewzięcia - Przebudowa gazociągu Lubienia - Parszów Michał Makowski 2019-03-04 14:20:35
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-03-04 10:01:37
Pełnienie funkcji inspektora na realizację zadania „Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej” Magdalena Podsiadło 2019-03-01 13:55:54
zmieniająca uchwaLE w sprawie uchwalenia "Programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie gminy Mirzec na lata 2019-2023 Magdalena Szara-Słyk 2019-03-01 08:23:37
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-03-01 08:11:16
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-03-01 07:43:43
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-02-28 20:36:16
Pełnienie funkcji inspektora na realizację zadania „Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej” Magdalena Podsiadło 2019-02-28 14:24:45
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2019-02-28 13:43:47
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2019-02-28 13:42:56
Rok 2019 Adamczyk Małgorzata 2019-02-28 10:24:22
Rok 2019 Adamczyk Małgorzata 2019-02-28 10:23:02
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2019-02-27 15:16:48
„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu” w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zag Magdalena Podsiadło 2019-02-26 14:16:38
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-26 11:30:25
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-26 10:59:41
"Budowa parkingu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem" Magdalena Maśny-Stompor 2019-02-25 13:24:43
Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym oraz drogi gminnej nr 347023 T Mirzec koło cmentarza Sławomir Płaneta 2019-02-25 13:24:25
Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym oraz drogi gminnej nr 347023 T Mirzec koło cmentarza Sławomir Płaneta 2019-02-25 13:23:07
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-25 12:41:46
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-25 09:03:30
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-02-22 12:42:05
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-22 11:26:06
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-02-22 09:12:07
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-02-22 09:10:17
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-02-22 09:09:47
„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu” w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zag Magdalena Podsiadło 2019-02-21 14:10:41
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2019-02-21 08:48:19
Sołtysi i Rady Sołeckie kadencja 2019-2024 Magdalena Szara-Słyk 2019-02-20 12:56:20
Sołtysi i Rady Sołeckie kadencja 2019-2024 Magdalena Szara-Słyk 2019-02-20 12:48:25
Sołtysi i Rady Sołeckie Magdalena Szara-Słyk 2019-02-20 12:25:17
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2019-2024 Magdalena Szara-Słyk 2019-02-20 12:22:03
Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym oraz drogi gminnej nr 347023 T Mirzec koło cmentarza Sławomir Płaneta 2019-02-19 14:24:48
Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym oraz drogi gminnej nr 347023 T Mirzec koło cmentarza Sławomir Płaneta 2019-02-19 14:24:31
„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu” w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zag Magdalena Podsiadło 2019-02-18 16:07:12
„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu” w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zag Magdalena Podsiadło 2019-02-18 14:31:13
„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu” w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zag Magdalena Podsiadło 2019-02-18 14:29:00
„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu” w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zag Magdalena Podsiadło 2019-02-18 12:57:06
„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu” w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zag Magdalena Podsiadło 2019-02-18 12:55:49
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-18 08:13:48
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn; ”Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” – dokumentacja projektowa Magdalena Maśny-Stompor 2019-02-15 11:33:28
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2019-02-14 13:18:03
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-14 12:41:26
Dostawa środków czystości dla jednostek z terenu Gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2019-02-14 09:05:59
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2019-02-14 09:05:01
Dostawa artykułów biurowych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2019-02-14 09:03:54
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-14 08:14:42
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-13 13:09:07
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-13 13:08:33
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-13 13:03:49
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-13 13:03:16
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-13 12:53:46
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-13 12:53:22
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-13 12:50:40
Informacja dotycząca "Programu azotanowego" Michał Makowski 2019-02-12 14:48:11
„Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym” Sławomir Płaneta 2019-02-12 09:23:36
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-12 08:20:27
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-11 14:59:50
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn; ”Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” – dokumentacja projektowa Sławomir Płaneta 2019-02-11 13:33:06
„Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym” Sławomir Płaneta 2019-02-11 13:18:44
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów Magdalena Podsiadło 2019-02-08 14:50:00
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-02-08 09:30:22
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-08 09:14:48
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-02-06 12:32:50
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-02-06 09:32:23
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-02-06 09:28:33
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2019-2024 Magdalena Szara-Słyk 2019-02-05 09:49:24
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn; ”Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” – dokumentacja projektowa Sławomir Płaneta 2019-02-04 11:03:28
w sprawie powołania Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-02-04 09:08:33
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-02-04 09:07:24
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku Sławomir Płaneta 2019-02-01 15:10:45
„Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku Sławomir Płaneta 2019-02-01 15:10:25
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku Sławomir Płaneta 2019-02-01 15:10:02
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2019-02-01 14:26:33
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2019-2024 Magdalena Szara-Słyk 2019-01-31 14:22:07
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-31 14:19:35
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-31 14:17:29
Piotr Michał Kruk Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:44:57
Marcin Łukasz Driański Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:44:33
Radosław Jan Gralec Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:43:55
Robert Paweł Gralec Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:43:25
Kazimierz Tadeusz Kozieł Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:41:47
Marek Kukiełka Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:41:20
Radosław Jakub Koniarz Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:40:55
Jan Jerzy Myszka Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:40:24
Jan Raczyński Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:39:58
Stanisław Daniel Seweryn Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:39:31
Teresa Ewa Sieczka Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:39:09
Sylwester Robert Spadło Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:38:46
Ireneusz Jacek Zagajny Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:38:19
Jan Adam Zawisza Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:37:46
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2019-01-29 14:46:05
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-01-29 13:17:49
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku Sławomir Płaneta 2019-01-29 08:34:10
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-01-28 16:18:12
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2019-01-28 14:42:51
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-01-28 14:26:38
„Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku Sławomir Płaneta 2019-01-28 13:54:33
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku Sławomir Płaneta 2019-01-28 13:53:48
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat. Agnieszka Kukla 2019-01-28 12:25:59
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2019-2024 Magdalena Szara-Słyk 2019-01-26 00:08:13
WYBORY SOŁTYSÓW Magdalena Szara-Słyk 2019-01-26 00:01:42
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-25 14:07:28
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-25 14:06:19
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-25 14:05:13
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-25 14:04:35
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-25 13:49:28
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-25 13:42:00
Informacja dotycząca "Programu azotanowego" Michał Makowski 2019-01-25 12:42:59
Zastepca Przewodniczącego Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2019-01-25 12:07:32
Przewodniczący Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2019-01-25 12:06:32
Dane podstawowe Administrator: Robert Janus 2019-01-25 12:04:28
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2019-01-24 15:30:14
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Magdalena Podsiadło 2019-01-24 10:48:36
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2019-01-23 15:20:24
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat. Magdalena Podsiadło 2019-01-23 08:51:09
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 15:01:43
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji budżetu Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:58:07
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji rolnej i rozwoju gminy Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:55:38
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji zdrowia, oświaty i kultury Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:55:31
w sprawie: obnizenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:55:22
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:55:06
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:54:51
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:54:44
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji zdrowia, oświaty i kultury Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:54:28
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji rolnej i rozwoju gminy Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:54:19
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji budżetu Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:54:09
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji budżetu Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:48:49
w sprawie powołania Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:48:27
w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:48:15
w sprawie powołania Komisji zdrowia, oświaty i kultury Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:47:44
w sprawie powołania Komisji rolnej i rozwoju gminy Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:47:29
w sprawie powołania Komisji rolnej i rozwoju gminy Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:47:09
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:46:49
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:45:47
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:45:37
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:45:22
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:42:49
w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla grupy taryfowej OŚ1 - gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:29:20
w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych scieków dla grupy taryfowej OŚ1 - gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:28:25
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków dozywiania w formie posiłku, świadczenia pienięznego na zakup posiłku lub zywnosci albo świadczenia rzeczowego w postaci produktóew żywnościowych dla osób o Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:17:28
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objetych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:08:13
w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora "Senior" w Gminie Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:01:14
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Mircu na 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 13:58:26
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r. Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 13:02:25
zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Mircu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia wysokości stawki tej opłaty Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 12:39:31
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów Magdalena Podsiadło 2019-01-21 12:33:46
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji budżetu Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 11:19:34
w sprawie powołania Komisji rolnej i rozwoju gminy Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 11:04:52
Sołtysi i Rady Sołeckie Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 09:36:28
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2019-01-18 09:48:31
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów Sławomir Płaneta 2019-01-17 15:06:29
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-01-17 13:42:44
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-16 14:35:29
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-16 13:49:31
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-16 08:18:06
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów Magdalena Podsiadło 2019-01-15 14:41:48
INTERPELACJE Magdalena Szara-Słyk 2019-01-15 07:47:08
INTERPELACJE Magdalena Szara-Słyk 2019-01-15 07:45:18
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2019-01-14 16:28:15
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-14 13:58:58
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-14 13:58:17
INTERPELACJE Magdalena Szara-Słyk 2019-01-11 15:20:43
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat. Magdalena Podsiadło 2019-01-11 15:01:10
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat. Magdalena Podsiadło 2019-01-11 14:57:23
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat. Magdalena Podsiadło 2019-01-11 14:52:35
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-10 12:36:48
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-10 12:36:22
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-10 12:35:59
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-10 12:35:35
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-10 12:34:57
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2019-01-09 11:46:27
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2019-01-04 15:12:03
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2019-01-04 15:10:26
Harmonogram odbioru odpadów- 2015r., 2016r. Łukasz Zaręba 2019-01-04 14:49:10
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2019-01-04 14:46:03
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2019-01-04 14:07:14
Dług publiczny Adamczyk Małgorzata 2019-01-04 13:12:50
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2019-01-04 11:12:27
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 II Agnieszka Kukla 2019-01-03 08:12:15
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 II Agnieszka Kukla 2019-01-03 08:09:21
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2019-01-02 13:33:02
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2019-01-02 11:06:26
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2018-12-28 15:29:58
INTERPELACJE Magdalena Szara-Słyk 2018-12-28 14:49:33
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 II Agnieszka Kukla 2018-12-28 14:43:13
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 Agnieszka Kukla 2018-12-21 14:27:51
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 Agnieszka Kukla 2018-12-21 14:24:35
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 Agnieszka Kukla 2018-12-19 12:59:20
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 Agnieszka Kukla 2018-12-17 15:19:01
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w latach 2019 –2020 Sławomir Płaneta 2018-12-17 14:52:12
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Sławomir Płaneta 2018-12-17 14:51:00
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Sławomir Płaneta 2018-12-17 14:50:32
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Sławomir Płaneta 2018-12-13 13:22:08
Rok 2019 Adamczyk Małgorzata 2018-12-11 10:26:11
Uchwały i informacje w sprawie podatków i opłat na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2018-12-11 09:51:18
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2019 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2028 Adamczyk Małgorzata 2018-12-11 09:39:18
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2025 Adamczyk Małgorzata 2018-12-11 09:30:41
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Sławomir Płaneta 2018-12-07 13:15:14
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 Agnieszka Kukla 2018-12-07 11:31:15
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 Agnieszka Kukla 2018-12-07 11:30:15
Grudzień 2018 Agnieszka Kukla 2018-12-07 11:07:24
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2018-12-07 09:36:24
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-12-06 11:31:08
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Sławomir Płaneta 2018-12-05 15:21:10
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-05 08:02:45
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-05 07:56:15
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-05 07:55:49
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-05 07:54:49
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-12-04 13:37:33
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-12-04 13:36:49
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-12-04 13:35:48
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-12-04 13:34:41
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:51:48
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:50:58
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:50:32
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:47:44
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:24:51
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:24:22
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:23:49
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:23:24
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:22:54
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:22:26
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-12-03 12:43:56
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-12-03 12:43:18
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-12-03 12:41:29
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-12-03 12:36:44
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-12-03 12:34:47
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-12-03 12:28:14
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 15:08:55
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:24:28
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:23:49
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:22:25
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:21:45
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:21:11
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:20:31
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:19:51
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:19:06
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:18:20
Konsultacje społeczne Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 10:04:53
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 10:03:34
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 10:02:56
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Sławomir Płaneta 2018-11-29 14:50:56
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ NAD PROJEKTAMI UCHAŁ PODJĘTYCH NA SESJACH RADY GMIN W MIRCU Magdalena Szara-Słyk 2018-11-29 08:52:24
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2018-11-27 15:26:42
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w latach 2019 –2020 Sławomir Płaneta 2018-11-27 13:08:33
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Agnieszka Kukla 2018-11-26 13:14:34
Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym Magdalena Podsiadło 2018-11-23 14:33:05
wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz 2 szt. plakatu informacyjnego stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn.: „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze Magdalena Podsiadło 2018-11-23 13:21:27
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-11-23 10:16:10
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-11-23 10:15:30
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-11-23 10:08:48
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-11-23 10:07:49
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-11-23 10:07:22
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych położonych n Michał Makowski 2018-11-23 10:04:04
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-11-23 09:55:11
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-11-23 09:54:01
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-11-23 09:46:22
Radni Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2018-11-23 08:31:43
Zastepca Przewodniczącego Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2018-11-23 08:15:48
Przewodnicząca Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2018-11-23 08:12:22
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2018-11-23 08:10:54
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Agnieszka Kukla 2018-11-22 15:06:50
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Agnieszka Kukla 2018-11-22 15:05:32
wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz 2 szt. plakatu informacyjnego stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn.: „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze Magdalena Podsiadło 2018-11-21 14:28:41
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-11-21 13:13:39
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-11-21 13:13:14
Budżet Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-11-21 13:12:34
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-11-21 13:10:21
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Magdalena Podsiadło 2018-11-19 14:36:44
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-11-19 10:04:06
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018r. Magdalena Szara-Słyk 2018-11-16 08:45:17
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-16 08:32:25
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-11-16 08:29:30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym” Sławomir Płaneta 2018-11-15 13:09:29
Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym Sławomir Płaneta 2018-11-15 13:08:26
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2018-11-14 09:09:45
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2018-11-14 09:07:58
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym” Sławomir Płaneta 2018-11-14 09:02:00
wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz 2 szt. plakatu informacyjnego stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn.: „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze Magdalena Podsiadło 2018-11-13 14:13:09
wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz 2 szt. plakatu informacyjnego stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn.: „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze Magdalena Podsiadło 2018-11-13 13:53:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środo Michał Makowski 2018-11-08 11:17:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Łukasz Zaręba 2018-11-08 11:10:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Łukasz Zaręba 2018-11-08 11:01:44
Statut Administrator: Robert Janus 2018-11-07 12:58:29
„Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym” Magdalena Podsiadło 2018-11-06 13:20:17
Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym Sławomir Płaneta 2018-11-05 13:04:34
„Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym” Magdalena Podsiadło 2018-11-05 11:48:04
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-10-31 14:05:13
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Magdalena Podsiadło 2018-10-31 13:25:58
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-10-29 11:43:57
Zakup laptopów (komputer przenośny) Magdalena Podsiadło 2018-10-26 12:54:12
Zakup laptopów (komputer przenośny) Magdalena Podsiadło 2018-10-26 09:04:52
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2018-10-25 10:48:57
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-10-24 14:51:16
„Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełniania wymogów ustawowych Magdalena Podsiadło 2018-10-24 10:55:44
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2018-10-24 07:59:55
„Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełniania wymogów ustawowych Magdalena Podsiadło 2018-10-23 11:39:21
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychów Nowy" Magdalena Podsiadło 2018-10-22 13:51:43
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-10-20 09:49:10
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-10-20 09:00:49
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr Sławomir Płaneta 2018-10-17 15:18:45
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr Sławomir Płaneta 2018-10-17 15:08:55
Zakup laptopów (komputer przenośny) Magdalena Podsiadło 2018-10-16 12:42:34
Zakup laptopów (komputer przenośny) Magdalena Podsiadło 2018-10-16 12:19:05
Zakup laptopów (komputer przenośny) Magdalena Podsiadło 2018-10-16 12:18:01
Zakup laptopów (komputer przenośny) Magdalena Podsiadło 2018-10-16 12:04:41
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychów Nowy" Magdalena Podsiadło 2018-10-15 17:01:27
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-10-12 14:55:59
Konsultacje społeczne Magdalena Szara-Słyk 2018-10-11 14:00:57
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-10-11 13:43:07
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-10-10 08:32:42
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychów Nowy" Magdalena Podsiadło 2018-10-09 14:45:27
„Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie” – wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Mirzec Sławomir Płaneta 2018-10-09 14:40:27
Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry Michał Makowski 2018-10-09 10:53:51
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr Sławomir Płaneta 2018-10-05 15:12:15
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-10-04 14:48:16
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychowie Nowym” Magdalena Podsiadło 2018-10-04 14:14:39
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Magdalena Szara-Słyk 2018-10-03 14:47:28
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Magdalena Szara-Słyk 2018-10-03 14:45:38
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-10-03 10:30:47
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-10-02 14:53:24
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Dominika Dzik 2018-10-02 12:07:12
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Dominika Dzik 2018-10-02 12:01:35
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki na działkach nr ewid. 935, 1805” Sławomir Płaneta 2018-10-01 08:28:05
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki na działkach nr ewid. 935, 1805” na długości 600 mb. Sławomir Płaneta 2018-10-01 08:14:54
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-28 15:02:40
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr Sławomir Płaneta 2018-09-28 15:01:51
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr Sławomir Płaneta 2018-09-28 14:57:51
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr Sławomir Płaneta 2018-09-28 14:51:23
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-28 14:39:29
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-09-28 11:40:18
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Magdalena Szara-Słyk 2018-09-28 10:25:46
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Dominika Dzik 2018-09-28 09:29:44
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Dominika Dzik 2018-09-28 09:27:08
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-28 08:26:23
Rok 2018 Dominika Dzik 2018-09-27 11:18:19
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok Dominika Dzik 2018-09-27 11:14:16
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-27 11:09:30
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-27 10:56:31
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Dominika Dzik 2018-09-27 10:22:30
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Dominika Dzik 2018-09-27 10:14:32
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Dominika Dzik 2018-09-27 10:09:19
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2018 rok Dominika Dzik 2018-09-27 08:47:08
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Michał Makowski 2018-09-26 14:01:17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła” od km 1+110,41 do km 1+414,19 Sławomir Płaneta 2018-09-25 09:54:37
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-25 07:57:40
w sprawie wzniesienia pomnika z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Magdalena Szara-Słyk 2018-09-24 14:56:49
w sprawie wzniesienia pomnika z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Magdalena Szara-Słyk 2018-09-24 14:43:33
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalno-poarniczego marki Jelcz 004 Administrator: Robert Janus 2018-09-24 14:41:24
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania, pn.„Wykonanie zadaszenia widowni amfiteatru w Mircu wraz z doposażeniem sceny widowiskowej” w ramach operacji, pn. „ Rozbudowa i doposażenie Magdalena Maśny-Stompor 2018-09-24 11:15:13
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła” od km 1+110,41 do km 1+414,19 Sławomir Płaneta 2018-09-21 08:49:42
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-20 13:18:42
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Magdalena Szara-Słyk 2018-09-19 14:27:25
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-09-19 14:17:07
„Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła” od km 1+110,41 do km 1+414,19 Sławomir Płaneta 2018-09-18 13:52:39
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania, pn.„Wykonanie zadaszenia widowni amfiteatru w Mircu wraz z doposażeniem sceny widowiskowej” w ramach operacji, pn. „ Rozbudowa i doposażenie Agnieszka Kukla 2018-09-17 14:54:31
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-14 07:32:26
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalno-poarniczego marki Jelcz 004 Administrator: Robert Janus 2018-09-12 13:37:11
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Magdalena Podsiadło 2018-09-12 08:39:34
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-09-11 15:16:49
Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy za 2017 rok Administrator: Robert Janus 2018-09-11 08:09:00
w sprawie wzniesienia pomnika z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polske Niepodległości Magdalena Szara-Słyk 2018-09-10 11:22:28
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Magdalena Szara-Słyk 2018-09-10 11:11:03
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-09-10 10:09:58
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalno-poarniczego marki Jelcz 004 Administrator: Robert Janus 2018-09-07 12:14:24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki na działkach nr ewid. 935, 1805” Sławomir Płaneta 2018-09-07 08:21:40
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki na działkach nr ewid. 935, 1805” na długości 600 mb. Sławomir Płaneta 2018-09-07 08:21:18
„Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła” od km 1+110,41 do km 1+414,19 Sławomir Płaneta 2018-09-06 12:47:04
Dostawa do SP w Tychowie Nowym ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 12:03:16
Dostawa do SP w Trębowcu ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 12:02:38
Dostawa do SP w Osinach ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 12:01:59
Dostawa do SP w Małyszynie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 12:01:15
Dostawa do SP w Gadce ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 11:58:53
Dostawa do SP w Tychowie Nowym ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 09:37:36
Dostawa do SP w Osinach ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 09:36:48
Dostawa do SP w Trębowcu ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 09:35:57
Dostawa do SP w Małyszynie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 09:35:12
Dostawa do SP w Gadce ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 09:33:08
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-05 10:06:49
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-05 10:02:29
Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-09-05 08:37:30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym” Sławomir Płaneta 2018-09-04 12:17:08
Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym Sławomir Płaneta 2018-09-04 12:16:32
Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-09-04 10:30:03
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-08-31 15:34:59
„Wykonanie zadaszenia widowni amfiteatru w Mircu wraz z doposażeniem sceny widowiskowej” w ramach operacji, pn. „ Rozbudowa i doposażenie sceny widowiskowej w Mircu” Magdalena Maśny-Stompor 2018-08-31 13:58:29
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2018-08-29 14:56:05
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym” Sławomir Płaneta 2018-08-28 15:30:28
„Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła” od km 1+110,41 do km 1+414,19 Sławomir Płaneta 2018-08-28 11:35:45
Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym Sławomir Płaneta 2018-08-28 10:50:38
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Magdalena Szara-Słyk 2018-08-24 15:23:34
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-08-24 15:14:09
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”. Magdalena Podsiadło 2018-08-24 14:29:52
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”. Sławomir Płaneta 2018-08-24 14:15:07
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-08-23 11:53:09
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-08-22 13:30:32
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa – ul. Langiewicza – Mirzec Malcówki” Sławomir Płaneta 2018-08-22 11:59:50
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa – ul. Langiewicza – Mirzec Malcówki” Sławomir Płaneta 2018-08-21 15:24:00
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-08-21 12:30:35
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-08-21 12:22:10
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-08-21 12:17:00
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-08-21 12:08:54
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-08-21 12:01:50
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Magdalena Maśny-Stompor 2018-08-20 14:19:53
Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym Sławomir Płaneta 2018-08-20 13:55:03
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:27:02
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:23:05
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:13:24
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:09:03
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:03:31
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:03:11
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:02:47
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budo Magdalena Podsiadło 2018-08-17 13:44:16
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budo Magdalena Podsiadło 2018-08-17 13:39:54
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budo Magdalena Podsiadło 2018-08-17 13:39:22
Dostawa do SP w Osinach ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-08-17 11:27:59
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”. Magdalena Podsiadło 2018-08-17 10:41:48
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”. Magdalena Podsiadło 2018-08-17 10:37:35
Kontynuacja przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budowlano – montażowych w budynku wielofu Magdalena Podsiadło 2018-08-16 14:37:15
Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa – ul. Langiewicza – Mirzec Malcówki Sławomir Płaneta 2018-08-14 11:08:39
DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI W MIRCU w terminie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Agata Mundzik 2018-08-14 10:52:04
wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”. Magdalena Podsiadło 2018-08-14 10:47:25
"Zakup wyposażenia Klubu Senior + w ramach zadania: " Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec" Magdalena Maśny-Stompor 2018-08-13 15:12:36
"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. "Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec" Magdalena Maśny-Stompor 2018-08-13 15:11:43
Utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Mirzec Magdalena Maśny-Stompor 2018-08-13 14:02:27
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek” Magdalena Podsiadło 2018-08-10 09:02:07
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek” Magdalena Podsiadło 2018-08-10 08:39:46
Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne – Korzonek Magdalena Podsiadło 2018-08-08 15:16:52
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Trębowcu Dużym Magdalena Podsiadło 2018-08-07 14:04:08
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Trębowcu Dużym Magdalena Podsiadło 2018-08-07 14:02:27
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-08-03 08:15:12
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Magdalena Podsiadło 2018-08-02 15:00:24
Kontynuacja przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budowlano – montażowych w budynku wielofu Magdalena Podsiadło 2018-08-01 12:57:16
Piotr Michał Kruk Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:05:14
Marcin Łukasz Driański Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:04:35
Radosław Jan Gralec Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:03:49
Robert Paweł Gralec Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:03:11
Agnieszka Idzik Napiórkowska Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:02:24
Kazimierz Tadeusz Kozieł Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:01:24
Radosław Jakub Koniarz Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:00:36
Marek Kukiełka Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:59:50
Jan Jerzy Myszka Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:59:08
Jan Raczyński Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:58:29
Stanisław Daniel Seweryn Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:57:49
Teresa Ewa Sieczka Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:57:04
Sylwester Robert Spadło Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:56:27
Ireneusz Jacek Zagajny Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:55:40
Jan Adam Zawisza Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:54:40
wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”. Magdalena Podsiadło 2018-07-30 15:11:36
"Zakup wyposażenia Klubu Senior + w ramach zadania: " Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec" Magdalena Maśny-Stompor 2018-07-27 14:30:43
Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa – ul. Langiewicza – Mirzec Malcówki Sławomir Płaneta 2018-07-27 12:48:40
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Sławomir Płaneta 2018-07-27 12:47:27
"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. "Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec" Magdalena Maśny-Stompor 2018-07-26 14:47:19
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Sławomir Płaneta 2018-07-26 10:56:03
Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.:"Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka" od km 0+000 do km 0+138 Sławomir Płaneta 2018-07-26 08:07:45
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek” Sławomir Płaneta 2018-07-25 08:08:34
Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.:"Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka" od km 0+000 do km 0+138 Sławomir Płaneta 2018-07-24 11:07:47
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Sławomir Płaneta 2018-07-23 14:38:08
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Sławomir Płaneta 2018-07-23 14:22:44
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Sławomir Płaneta 2018-07-23 14:18:40
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Sławomir Płaneta 2018-07-23 14:14:03
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2018-07-23 11:30:29
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM w terminie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Agata Mundzik 2018-07-20 13:08:30
Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne – Korzonek Sławomir Płaneta 2018-07-20 12:36:29
DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI W MIRCU w terminie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Agata Mundzik 2018-07-20 12:08:33
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Trębowcu Dużym Magdalena Maśny-Stompor 2018-07-18 13:26:44
Utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Mirzec Magdalena Maśny-Stompor 2018-07-17 12:55:34
Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.:"Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka" od km 0+000 do km 0+138 Sławomir Płaneta 2018-07-17 07:50:43
Utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Mirzec Magdalena Podsiadło 2018-07-13 13:29:30
Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK do trzech szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec Agata Mundzik 2018-07-13 13:08:20
Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK do trzech szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec Agata Mundzik 2018-07-13 13:04:41
Utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Mirzec Sławomir Płaneta 2018-07-10 14:55:53
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część II-Szkoł Agnieszka Kukla 2018-07-10 14:10:43
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-07-10 13:51:10
Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka" Sławomir Płaneta 2018-07-10 11:51:53
Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka" Sławomir Płaneta 2018-07-10 11:32:14
Wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem Agnieszka Kukla 2018-07-10 09:02:31
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-07-06 14:14:30
Wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem Sławomir Płaneta 2018-07-06 07:49:26
Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne – Korzonek Sławomir Płaneta 2018-07-05 14:35:25
Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne – Korzonek Sławomir Płaneta 2018-07-05 14:28:31
"Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych dla projektu pn. " Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktycz Sławomir Płaneta 2018-07-05 12:28:27
"Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych dla projektu pn. " Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktycz Magdalena Podsiadło 2018-07-04 14:12:10
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-07-04 13:45:17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część II-Szkoł Agnieszka Kukla 2018-07-04 07:41:01
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część II-Szkoł Agnieszka Kukla 2018-07-04 07:40:38
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-07-02 12:05:13
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-07-02 09:43:34
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali g Magdalena Podsiadło 2018-07-02 08:48:42
„Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec” Sławomir Płaneta 2018-06-29 13:20:22
"Remont pomieszczeń w budynku OSP Osiny" Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-29 13:02:35
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-06-29 12:52:06
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali g Magdalena Podsiadło 2018-06-27 13:34:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2018-06-26 15:27:41
"Remont pomieszczeń w budynku OSP Osiny" Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-26 07:56:32
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część II-Szkoł Agnieszka Kukla 2018-06-25 15:08:14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali g Magdalena Podsiadło 2018-06-22 14:57:46
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Podsiadło 2018-06-21 10:41:14
„Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie Magdalena Podsiadło 2018-06-20 11:28:44
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance” Magdalena Podsiadło 2018-06-19 13:47:32
Pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „B Magdalena Podsiadło 2018-06-19 13:44:34
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część IV – Sz Agnieszka Kukla 2018-06-19 13:07:27
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym.: „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększen Sławomir Płaneta 2018-06-15 15:24:16
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część IV – Sz Sławomir Płaneta 2018-06-15 13:20:47
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2018-06-14 15:17:51
Zgłoszenie instalacji Łukasz Zaręba 2018-06-14 15:08:38
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym.: „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększen Sławomir Płaneta 2018-06-14 14:54:14
Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032 Łukasz Zaręba 2018-06-14 14:29:53
„Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec” Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-14 13:45:33
Pomoc "de minimis" Administrator: Robert Janus 2018-06-14 11:51:57
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2018-06-13 15:17:38
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2018-06-13 15:10:19
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Sławomir Płaneta 2018-06-13 13:14:51
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2018-06-13 10:04:06
Obwieszczenia Wójta Magdalena Szara-Słyk 2018-06-12 15:11:01
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małyszynie. Magdalena Szara-Słyk 2018-06-12 13:15:46
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-06-12 13:08:07
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2018-06-11 13:18:48
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2018-06-11 11:24:52
"Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach" Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-08 08:28:53
"Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach" Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-07 14:58:08
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część IV – Sz Agnieszka Kukla 2018-06-07 12:59:51
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-06-07 12:52:33
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym.: „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększen Magdalena Podsiadło 2018-06-06 14:38:08
Maj 2018 Magdalena Podsiadło 2018-06-06 14:23:16
w sprawie przyjęcia aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023" Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:34:50
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy, nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Gminie Mirzec” Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:33:54
w sprawie przyjęcia aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023" Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:31:53
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-06-05 14:27:21
w sprawie przyjęcia"Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023" Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:20:57
w sprawie: "Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec..." Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:20:37
w sprawie przyjęcia"Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023" Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:19:22
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:14:25
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 13:38:47
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-06-05 12:11:52
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 10:59:59
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2018-06-05 09:32:32
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2018-06-05 09:30:59
"Zakup zestawu biesiadnego" Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-04 14:20:54
"Zakup zestawu biesiadnego" Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-04 10:21:01
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2018-05-30 14:14:32
„Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie Magdalena Podsiadło 2018-05-30 13:48:03
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-05-30 10:07:33
Sprawozdania z wykonania budżetu Dominika Dzik 2018-05-30 08:30:33
Budżet Gminy Mirzec na 2018 rok Dominika Dzik 2018-05-30 08:27:46
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Dominika Dzik 2018-05-30 08:24:09
Ewidencja Ludności, USC Katarzyna Tomczak 2018-05-29 13:24:13
"Zakup zestawu biesiadnego" Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-25 15:12:40
Zakup zestawu biesiadnego Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-25 13:02:34
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Podsiadło 2018-05-25 11:58:15
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-05-24 15:12:04
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-05-24 11:56:16
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2018-05-23 15:05:19
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-05-22 14:24:03
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Podsiadło 2018-05-22 13:26:31
Zakup zestawu biesiadnego Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-22 08:22:36
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-16 15:11:23
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Część V – Szkoła Podstawowa Agnieszka Kukla 2018-05-16 15:10:05
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-16 15:07:08
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-16 14:50:17
"Zakup zestawu biesiadnego" Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-16 14:46:35
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-05-16 14:32:32
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-05-16 14:32:07
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2018-05-15 10:54:03
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-05-14 13:35:32
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-05-14 09:40:06
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-05-14 09:37:33
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-05-11 11:10:55
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Podsiadło 2018-05-11 07:50:31
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Sławomir Płaneta 2018-05-10 15:21:25
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Podsiadło 2018-05-09 17:53:57
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Podsiadło 2018-05-09 17:53:33
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Podsiadło 2018-05-09 17:45:11
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Agnieszka Kukla 2018-05-09 15:38:45
Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-09 08:16:55
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Agnieszka Kukla 2018-05-09 07:57:21
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Agnieszka Kukla 2018-05-08 15:27:21
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2018-05-08 14:29:15
"Zakup zestawu biesiadnego" Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-08 11:10:00
"Zakup zestawu biesiadnego" Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-08 11:09:01
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-05-07 15:23:19
Rok 2018 Adamczyk Małgorzata 2018-05-07 14:50:09
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2018-05-07 11:30:35
Obwieszczenia Wójta Magdalena Szara-Słyk 2018-05-04 08:59:27
Rewitalizacja II Magdalena Szara-Słyk 2018-05-04 08:57:15
Obwieszczenia Wójta Magdalena Szara-Słyk 2018-05-04 08:48:20
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-04-30 14:45:39
„Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie Magdalena Podsiadło 2018-04-30 11:24:55
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-04-30 09:48:09
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Agnieszka Kukla 2018-04-26 14:46:48
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2018-04-26 13:38:33
Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym Magdalena Maśny-Stompor 2018-04-26 13:18:36
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-04-26 10:18:31
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-04-26 09:31:52
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-04-26 09:28:32
„Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie Magdalena Podsiadło 2018-04-25 14:19:45
Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym Ryszard Nowak 2018-04-23 15:19:35
Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym Ryszard Nowak 2018-04-23 15:08:25
„Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie Magdalena Podsiadło 2018-04-23 14:55:12
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Agnieszka Kukla 2018-04-19 10:05:05
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Agnieszka Kukla 2018-04-19 10:00:17
Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym Ryszard Nowak 2018-04-19 07:56:00
Doposażenie jednostek OSP gminy Mirzec w sprzęt ratowniczy do udzielania pomocy poszkodowanym Administrator: Robert Janus 2018-04-18 15:01:07
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-04-18 08:50:10
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-04-10 15:28:03
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-04-10 15:20:22
Podatki i opłaty lokalne Adamczyk Małgorzata 2018-04-10 11:23:21
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2018-04-10 10:51:10
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2018-04-10 10:49:21
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2018-04-10 10:47:56
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2018-04-10 10:45:48
Podatki i opłaty lokalne Adamczyk Małgorzata 2018-04-10 10:35:51
Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2018-04-09 14:56:36
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2018-04-09 14:21:45
Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec” - „Przebudowa budynku O Magdalena Podsiadło 2018-04-09 12:07:06
Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec” - „Przebudowa budynku O Magdalena Podsiadło 2018-04-06 15:26:12
Rewitalizacja II Magdalena Szara-Słyk 2018-04-06 15:24:39
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-04-06 15:21:44
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-04-05 14:42:22
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-04-05 14:35:19
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-04-04 15:10:09
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn "Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne-etap III, obejm Magdalena Maśny-Stompor 2018-04-04 13:07:00
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-04-03 13:34:23
Przebudowa drogi gminnej Nr 347006T Poduchowne – Korzonek Sławomir Płaneta 2018-03-30 08:49:51
Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III obejmujące: „Modernizację sali gimnastycznej w Mircu” Magdalena Maśny-Stompor 2018-03-29 11:29:50
Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2018-03-29 10:45:46
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance” Magdalena Podsiadło 2018-03-27 12:56:21
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-03-26 15:10:52
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2018-03-23 11:08:36
Przebudowa drogi gminnej Nr 347006T Poduchowne – Korzonek Sławomir Płaneta 2018-03-22 12:58:30
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-03-22 10:24:10
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance” Magdalena Podsiadło 2018-03-22 08:42:32
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance” Magdalena Podsiadło 2018-03-22 08:41:39
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance Magdalena Podsiadło 2018-03-21 14:41:43
Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2018-03-20 09:15:35
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-03-16 14:21:01
Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2018-03-16 13:16:56
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-03-15 11:48:23
Rok 2018 Adamczyk Małgorzata 2018-03-14 14:51:43
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF Adamczyk Małgorzata 2018-03-14 14:43:57
2018 Adamczyk Małgorzata 2018-03-14 13:37:09
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance” Magdalena Podsiadło 2018-03-14 12:18:24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance” Magdalena Podsiadło 2018-03-14 12:16:32
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance” Magdalena Podsiadło 2018-03-14 12:06:32
Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2018-03-14 08:36:29
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-03-13 10:01:28
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2018-03-12 15:58:44
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance Magdalena Podsiadło 2018-03-12 14:28:21
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2018-03-12 09:01:29
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-03-09 13:14:15
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-03-08 13:53:45
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2018-03-08 08:31:15
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance Magdalena Podsiadło 2018-03-07 15:12:37
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-03-06 14:18:59
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-03-05 14:40:32
w sprawie: zmiany w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2018-2024 Magdalena Szara-Słyk 2018-03-02 10:01:01
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedsz Magdalena Szara-Słyk 2018-03-02 09:55:04
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedsz Magdalena Szara-Słyk 2018-03-02 09:54:42
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedsz Magdalena Szara-Słyk 2018-03-02 09:54:15
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-03-01 13:05:21
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2018-02-28 15:21:32
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2018-02-28 15:15:15
Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III obejmujące: „Modernizację sali gimnastycznej w Mircu” Magdalena Maśny-Stompor 2018-02-28 13:38:41
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-02-28 11:20:34
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-02-28 10:03:52
Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance Magdalena Podsiadło 2018-02-28 09:52:00
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. Administrator: Robert Janus 2018-02-27 15:05:16
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2018-02-27 14:29:21
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2018-02-27 14:27:53
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2018-02-27 14:26:54
„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie” Sławomir Płaneta 2018-02-27 08:29:31
„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie” Sławomir Płaneta 2018-02-23 15:26:49
„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie” Sławomir Płaneta 2018-02-23 15:23:44
Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka Sławomir Płaneta 2018-02-23 12:02:16
Informacja o stanie mienia komunalnego na lata 2015-2017 znajduje się w zakładce Budżet Dominika Dzik 2018-02-22 12:26:28
Informacja o stanie mienia komunalnego na lata 2015-2017 znajduje się w zakładce Budżet Dominika Dzik 2018-02-22 12:24:42
Informacja o stanie mienia komunalnego na lata 2015-2017 znajduje się w zakładce Budżet Dominika Dzik 2018-02-22 12:24:00
Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka Sławomir Płaneta 2018-02-22 12:03:38
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2018-02-21 07:55:36
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2018-02-21 07:51:08
Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III obejmujące: „Modernizację sali gimnastycznej w Mircu” Sławomir Płaneta 2018-02-20 15:08:43
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie Sławomir Płaneta 2018-02-16 10:57:21
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie Sławomir Płaneta 2018-02-16 08:17:24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn "Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne-etap III, obejm Magdalena Maśny-Stompor 2018-02-15 13:09:09
Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka Sławomir Płaneta 2018-02-14 15:11:56
Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka Sławomir Płaneta 2018-02-14 15:09:34
Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka Sławomir Płaneta 2018-02-14 15:06:07
Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka Sławomir Płaneta 2018-02-14 15:03:43
Pełnienie funkcji managera dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” Agnieszka Kukla 2018-02-14 15:00:31
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-02-14 14:53:56
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie Sławomir Płaneta 2018-02-14 08:31:09
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie Sławomir Płaneta 2018-02-12 14:26:47
Dług publiczny Adamczyk Małgorzata 2018-02-12 11:52:27
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-02-12 11:48:34
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III” obejmujące: „Modernizację sali gimnastycznej w Mir Sławomir Płaneta 2018-02-12 11:02:27
Uchwały Łukasz Zaręba 2018-02-09 13:18:49
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-02-09 09:03:06
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-02-08 11:29:13
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-02-08 11:00:48
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-02-08 10:56:44
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-02-08 10:43:08
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie Sławomir Płaneta 2018-02-08 10:11:24
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Małyszynie Sławomir Płaneta 2018-02-08 10:07:59
Pełnienie funkcji managera dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” Agnieszka Kukla 2018-02-06 11:24:50
Pełnienie funkcji managera dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” Agnieszka Kukla 2018-02-06 11:19:46
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-02-05 10:01:24
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-02-05 09:55:01
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/229/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego Magdalena Szara-Słyk 2018-02-02 13:19:56
w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2018-02-02 13:19:29
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-02-02 13:11:43
Pełnienie funkcji managera dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” Agnieszka Kukla 2018-01-30 09:23:12
Pełnienie funkcji managera projektu dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” Agnieszka Kukla 2018-01-30 09:18:56
2018 rok Agnieszka Kukla 2018-01-30 09:08:42
Pełnienie funkcji Managera projektu dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-01-29 11:18:52
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Sławomir Płaneta 2018-01-29 11:14:37
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Sławomir Płaneta 2018-01-26 15:00:51
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III” obejmujące: „Modernizację sali gimnastycznej w Mir Sławomir Płaneta 2018-01-26 12:49:27
Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2018 Sławomir Płaneta 2018-01-25 10:49:56
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-01-24 15:03:13
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-01-24 14:44:27
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-01-24 14:43:09
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-01-24 14:41:02
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-01-24 13:50:08
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-01-24 08:59:55
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. " Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym" Magdalena Maśny-Stompor 2018-01-24 07:52:11
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-01-23 13:40:37
Pełnienie funkcji Managera projektu dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-01-23 12:42:04
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. " Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym" Magdalena Maśny-Stompor 2018-01-22 14:53:45
„Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. Sławomir Płaneta 2018-01-22 10:49:55
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Ryszard Nowak 2018-01-19 14:36:23
Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka - wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej Magdalena Maśny-Stompor 2018-01-19 10:30:33
Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka - wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej Magdalena Maśny-Stompor 2018-01-18 15:15:00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Sławomir Płaneta 2018-01-18 15:10:39
„Budowa drogi gminnej 347016T Jagodne Kolonia” wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej Agnieszka Kukla 2018-01-18 09:48:43
Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym Agnieszka Kukla 2018-01-18 08:47:57
„Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. Sławomir Płaneta 2018-01-18 08:25:50
Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2018 Sławomir Płaneta 2018-01-17 12:51:56
„Budowa drogi gminnej 347016T Jagodne Kolonia” wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej Agnieszka Kukla 2018-01-17 12:43:42
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III” obejmujące: „Modernizację sali gimnastycznej w Mir Sławomir Płaneta 2018-01-17 09:00:58
Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym Agnieszka Kukla 2018-01-16 14:32:05
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-01-15 16:25:54
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-01-15 16:25:26
Pełnienie funkcji Managera projektu dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-01-12 15:16:06
„Budowa drogi gminnej 347016T Jagodne Kolonia” wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej Agnieszka Kukla 2018-01-12 10:06:08
Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym Agnieszka Kukla 2018-01-12 08:28:14
Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie Starym Agnieszka Kukla 2018-01-11 14:34:49
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-01-11 14:31:59
„Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. Sławomir Płaneta 2018-01-11 14:27:15
„Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. Sławomir Płaneta 2018-01-11 14:24:09
Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka - wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej Agnieszka Kukla 2018-01-11 14:13:00
Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka - wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej Agnieszka Kukla 2018-01-11 14:03:44
„Budowa drogi gminnej 347016T Jagodne Kolonia” wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej Agnieszka Kukla 2018-01-11 14:01:14
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-01-11 11:08:58
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2018 Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 12:18:33
w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec w 2017 roku” Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 11:49:55
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trębowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Trębowcu Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 11:38:18
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trębowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Trębowcu Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 11:29:42
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Osinachw ośmioletnią Szkołę Podstawową w Osinach Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 11:24:54
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Małyszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Małyszynie Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 10:35:34
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Małyszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Małyszynie Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 10:35:22
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej z OddziałamiIntegracyjnymi w Jagodnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 10:19:31
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gadce Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 10:09:17
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 09:24:10
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Mircu w Szkołę Podstawową Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 09:23:31
w sprawie: przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji zadania w ramach projektu pn.,, Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 09:03:04
w sprawie: Zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r. Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 09:02:47
w sprawie: przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji zadania w ramach projektu pn.,, Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 09:01:28
w sprawie: Zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r. Magdalena Szara-Słyk 2018-01-10 09:01:02
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2018-01-08 12:47:39
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III” obejmujący: „Modernizacje sali gimnastycznej w Mir Ryszard Nowak 2018-01-04 09:29:45
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2018-01-03 12:19:20
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - etap III” obejmujący: „Modernizacje sali gimnastycznej w Mir Ryszard Nowak 2017-12-29 12:55:11
„Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w 2018r.” Michał Makowski 2017-12-29 11:07:08
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-12-28 09:49:38
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-12-27 14:48:39
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-12-20 09:41:47
„Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w 2018r.” Michał Makowski 2017-12-14 15:21:22
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Ryszard Nowak 2017-12-14 10:24:31
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-12-14 09:24:34
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyc Ryszard Nowak 2017-12-11 15:38:07
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Ryszard Nowak 2017-12-11 14:50:24
Rejestr działalności regulowanej/Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Łukasz Zaręba 2017-12-08 13:40:42
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2017-12-08 12:41:55
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Ryszard Nowak 2017-12-08 08:17:16
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap II” obejmujące: „Doposażenie pracowni matematyczno-przyr Ryszard Nowak 2017-12-06 13:31:56
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-12-06 10:52:49
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Ryszard Nowak 2017-12-05 13:31:13
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I obejmują Ryszard Nowak 2017-12-04 11:43:43
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Ryszard Nowak 2017-12-04 11:27:26
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Ryszard Nowak 2017-12-04 11:22:32
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Ryszard Nowak 2017-12-01 10:56:04
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Ryszard Nowak 2017-11-29 14:19:08
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-11-29 12:43:09
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Gad Ryszard Nowak 2017-11-28 14:21:24
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap II” obejmujące: „Doposażenie pracowni matematyczno-przyr Ryszard Nowak 2017-11-23 12:19:17
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-11-23 10:33:56
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-23 09:24:32
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-23 09:21:01
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-11-22 13:43:50
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-11-22 13:16:21
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-11-22 13:10:42
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-11-22 12:31:10
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-11-22 12:24:47
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2024 Adamczyk Małgorzata 2017-11-22 12:06:41
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2024 Adamczyk Małgorzata 2017-11-22 12:04:32
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2024 Adamczyk Małgorzata 2017-11-22 12:03:07
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-11-21 11:41:57
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2017-11-20 13:01:50
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-11-20 10:48:45
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap II” obejmujące: „Doposażenie pracowni matematyczno-przyr Ryszard Nowak 2017-11-20 10:12:52
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap II” obejmujące: „Doposażenie pracowni matematyczno-przyr Ryszard Nowak 2017-11-17 15:21:12
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-17 15:20:47
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2017-11-17 15:19:44
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap II” obejmujące: „Doposażenie pracowni matematyczno-przyr Ryszard Nowak 2017-11-17 14:54:41
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap II” obejmujące: „Doposażenie pracowni matematyczno-przyr Ryszard Nowak 2017-11-17 14:29:33
Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK do trzech szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec Agata Mundzik 2017-11-15 14:15:50
Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK do trzech szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec Agata Mundzik 2017-11-15 14:13:17
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2017-11-13 13:18:57
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-11-13 11:51:39
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:50:56
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:50:43
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:49:52
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:47:55
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:46:50
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:45:24
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:43:58
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:40:52
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:39:35
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:36:57
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:36:04
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:33:30
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:31:56
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:30:08
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:28:13
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:25:11
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:24:21
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:23:55
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:23:07
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:20:36
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:19:05
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:17:39
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:14:25
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:14:13
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:10:19
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:01:31
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 11:00:53
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 10:56:23
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap II” obejmujące: „Doposażenie pracowni matematyczno-przyr Ryszard Nowak 2017-11-09 10:54:10
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 10:51:50
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 10:47:05
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 10:45:56
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-11-09 10:32:11
LISTPOAD Ryszard Nowak 2017-11-07 12:22:16
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-11-07 09:08:34
Konkursu na Partnera MŚP Administrator: Robert Janus 2017-10-30 10:28:12
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-10-27 12:36:37
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-10-27 12:35:01
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-10-27 12:34:23
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-10-27 12:33:11
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-10-26 11:28:05
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-10-26 10:06:31
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2017-10-26 10:04:42
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2017-10-25 15:50:17
Rewitalizacja II Magdalena Szara-Słyk 2017-10-25 15:48:04
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-10-25 15:45:43
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2017-10-25 15:41:53
Ogłoszenie Wójta Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2017-10-25 15:28:37
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2017-10-25 15:26:40
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-10-25 12:45:44
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-10-25 11:21:20
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-10-24 14:03:10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o podaniu do publicznej wiadomości wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744" Michał Makowski 2017-10-23 12:44:59
Decyzje Środowiskowe Michał Makowski 2017-10-23 12:01:41
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-10-20 12:40:10
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-10-20 12:33:52
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2017-10-16 12:48:23
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-10-16 12:47:04
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" Magdalena Szara-Słyk 2017-10-12 10:32:29
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-10-10 11:43:22
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-10-10 11:37:23
Remont strażnicy OSP w Osinach obejmujący swoim zakresem wymianę pokrycia dachowego Ryszard Nowak 2017-10-10 07:45:19
Remont strażnicy OSP w Osinach obejmujący swoim zakresem wymianę pokrycia dachowego Ryszard Nowak 2017-10-09 14:37:16
Program Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-10-05 10:42:40
Program Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-10-05 10:42:14
Program Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-10-05 10:28:37
Program Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-10-05 10:26:54
Koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Mirzec w roku 2018 i 2019 Ryszard Nowak 2017-10-04 14:59:19
Koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Mirzec w roku 2018 i 2019 Ryszard Nowak 2017-10-04 11:57:23
Koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Mirzec w roku 2018 i 2019 Ryszard Nowak 2017-10-04 11:52:12
Opracowanie „Programu profilaktyki wad postawy, nadwagi i otyłości z zajęciami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z terenu gminy Mirzec do 2022 roku”. Agata Mundzik 2017-10-03 10:37:11
Remont strażnicy OSP w Osinach obejmujący swoim zakresem wymianę pokrycia dachowego Ryszard Nowak 2017-10-02 10:13:05
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-10-02 08:30:03
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tychów Stary poprzez zakup samochodu ciężarowego używanego przeznaczonego pod zabudowę pożarniczą Ryszard Nowak 2017-09-28 15:27:49
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-09-27 13:59:57
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w miejscowościach Osiny, Małyszyn i Mirzec Ryszard Nowak 2017-09-25 12:17:00
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w miejscowościach Osiny, Małyszyn i Mirzec Ryszard Nowak 2017-09-25 11:27:07
Koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Mirzec w roku 2018 i 2019 Ryszard Nowak 2017-09-25 10:52:02
Koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Mirzec Ryszard Nowak 2017-09-25 10:47:59
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tychów Stary poprzez zakup samochodu ciężarowego używanego przeznaczonego pod zabudowę pożarniczą Ryszard Nowak 2017-09-22 15:31:56
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tychów Stary poprzez zakup samochodu ciężarowego używanego przeznaczonego pod zabudowę pożarniczą Ryszard Nowak 2017-09-22 15:31:00
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tychów Stary poprzez zakup samochodu ciężarowego używanego przeznaczonego pod zabudowę pożarniczą Ryszard Nowak 2017-09-22 15:28:32
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tychów Stary poprzez zakup samochodu ciężarowego używanego przeznaczonego pod zabudowę pożarniczą Ryszard Nowak 2017-09-22 15:28:24
Zarządzenia - 2017 rok Administrator: Robert Janus 2017-09-21 12:24:49
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:30:20
Publiczna Szkoła Podstawowa w Trębowcu Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:29:37
Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:28:56
Publiczne Przedszkole w Mircu Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:28:37
Dane podstawowe Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:28:11
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:27:23
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:27:04
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:26:47
Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:26:27
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:20:50
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2017-09-21 10:19:46
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-09-20 10:57:44
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-09-20 10:44:09
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 630 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Ryszard Nowak 2017-09-18 12:54:26
„Renowacja nagrobka Jadwigi Prendowskiej w miejscowości Czyżów Szlachecki”. Ryszard Nowak 2017-09-18 08:44:18
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 630 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Ryszard Nowak 2017-09-12 13:01:55
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki” Ryszard Nowak 2017-09-12 09:29:39
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki” Ryszard Nowak 2017-09-12 09:24:32
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki Ryszard Nowak 2017-09-12 09:15:40
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki Ryszard Nowak 2017-09-12 09:14:24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny” Ryszard Nowak 2017-09-12 07:56:04
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny” Ryszard Nowak 2017-09-11 14:25:58
Zarządzenia - 2017 rok Administrator: Robert Janus 2017-09-11 10:07:10
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-09-08 14:47:48
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Mirzecd instrumentem płatniczym Magdalena Szara-Słyk 2017-09-08 14:40:53
w sprawie: założenia Spółdzielni z siedzibą w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-09-08 14:38:18
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny” Ryszard Nowak 2017-09-07 15:21:53
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Gad Ryszard Nowak 2017-09-07 15:10:07
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny Ryszard Nowak 2017-09-07 15:03:39
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 630 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Ryszard Nowak 2017-09-06 12:32:10
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 630 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Ryszard Nowak 2017-09-06 12:31:02
Rok 2017 Administrator: Robert Janus 2017-09-06 11:34:52
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 630 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Ryszard Nowak 2017-09-05 12:40:16
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-09-05 10:33:03
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2017-09-05 10:31:42
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Gad Ryszard Nowak 2017-09-01 09:27:56
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 630 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Ryszard Nowak 2017-08-31 14:43:02
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-08-31 11:02:14
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-08-31 10:57:40
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Gad Ryszard Nowak 2017-08-30 12:47:51
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny Ryszard Nowak 2017-08-25 14:31:55
„Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Gad Ryszard Nowak 2017-08-22 11:00:02
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP Mirzec Agata Mundzik 2017-08-22 09:22:15
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP Tychów Stary Agata Mundzik 2017-08-22 09:21:52
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej Agata Mundzik 2017-08-22 09:21:27
Opracowanie „Programu profilaktyki wad postawy, nadwagi i otyłości z zajęciami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z terenu gminy Mirzec do 2022 roku”. Agata Mundzik 2017-08-22 09:20:55
DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI W MIRCU Agata Mundzik 2017-08-22 09:20:22
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM Agata Mundzik 2017-08-22 09:19:55
Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Mircu. Agata Mundzik 2017-08-22 09:18:28
Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II Ryszard Nowak 2017-08-21 14:58:42
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn..„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec”. Ryszard Nowak 2017-08-21 14:52:27
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn..„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec”. Ryszard Nowak 2017-08-21 14:46:33
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-08-21 13:59:45
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-08-21 13:51:11
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-08-21 13:49:47
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn..„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec”. Ryszard Nowak 2017-08-18 14:29:04
Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II Ryszard Nowak 2017-08-18 10:17:51
Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II Ryszard Nowak 2017-08-18 10:17:07
Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II Ryszard Nowak 2017-08-18 10:03:25
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki” Ryszard Nowak 2017-08-17 11:43:51
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki Ryszard Nowak 2017-08-17 11:40:30
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki Ryszard Nowak 2017-08-17 11:30:32
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki” Ryszard Nowak 2017-08-17 11:30:13
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki” Ryszard Nowak 2017-08-17 11:20:03
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki Ryszard Nowak 2017-08-17 11:15:29
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki” Ryszard Nowak 2017-08-17 11:14:58
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki” Ryszard Nowak 2017-08-17 11:13:13
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny Ryszard Nowak 2017-08-16 14:42:28
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP Tychów Satry Agata Mundzik 2017-08-16 13:12:52
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej Agata Mundzik 2017-08-16 10:37:15
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. .„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec”. Ryszard Nowak 2017-08-14 14:41:54
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-08-10 14:39:37
Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II Ryszard Nowak 2017-08-10 12:12:01
Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II Ryszard Nowak 2017-08-10 10:30:22
Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II Ryszard Nowak 2017-08-10 10:18:56
Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II Ryszard Nowak 2017-08-10 10:16:58
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki” Ryszard Nowak 2017-08-09 13:32:28
Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka" Łukasz Zaręba 2017-08-08 12:37:41
Decyzje środowiskowe Łukasz Zaręba 2017-08-08 12:35:16
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-08-08 12:04:14
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec Ryszard Nowak 2017-08-08 09:25:13
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny Ryszard Nowak 2017-08-08 09:09:57
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny Ryszard Nowak 2017-08-07 13:33:01
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-08-07 10:13:46
na zadanie pnOpracowanie „Programu profilaktyki wad postawy, nadwagi i otyłości z zajęciami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z terenu gminy Mirzec do 2022 roku”. Agata Mundzik 2017-08-04 10:21:18
SIERPIEŃ Ryszard Nowak 2017-08-03 13:36:55
SIERPIEŃ Ryszard Nowak 2017-08-03 13:33:25
SIERPIEŃ Ryszard Nowak 2017-08-03 13:32:28
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-08-02 10:32:04
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-08-02 10:26:15
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-08-02 09:44:00
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-08-01 15:19:17
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM Agata Mundzik 2017-08-01 13:18:18
DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI W MIRCU Agata Mundzik 2017-07-31 13:50:54
Piotr Michał Kruk Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:16:06
Marcin Łukasz Driański Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:15:42
Radosław Jan Gralec Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:15:23
Robert Paweł Gralec Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:14:57
Kazimierz Tadeusz Kozieł Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:14:32
Radosław Jakub Koniarz Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:14:02
Marek Kukiełka Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:13:38
Jan Jerzy Myszka Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:13:15
Jan Raczyński Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:12:55
Stanisław Daniel Seweryn Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:12:34
Teresa Ewa Sieczka Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:12:13
Sylwester Robert Spadło Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:11:52
Ireneusz Jacek Zagajny Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:11:26
Jan Adam Zawisza Administrator: Robert Janus 2017-07-31 09:11:04
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Administrator: Robert Janus 2017-07-31 08:48:03
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2016 rok Administrator: Robert Janus 2017-07-31 08:23:06
Agnieszka Idzik Napiórkowska Administrator: Robert Janus 2017-07-31 08:22:47
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Ryszard Nowak 2017-07-28 09:22:49
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Ryszard Nowak 2017-07-27 14:17:05
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Administrator: Robert Janus 2017-07-25 09:47:41
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec Ryszard Nowak 2017-07-21 13:13:16
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-07-20 14:54:20
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Ga Ryszard Nowak 2017-07-19 12:29:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-07-18 14:35:55
Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-07-18 14:34:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-07-18 14:30:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-07-18 14:29:47
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Ga Ryszard Nowak 2017-07-18 12:43:14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2017-07-13 13:16:52
„Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 - łącznik Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa” – część II – prace związane z wykonaniem wiaty biesiadnej Ryszard Nowak 2017-07-13 08:21:27
„Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 - łącznik Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa” – część I – prace związane z wykonaniem ogrodzenia. Ryszard Nowak 2017-07-13 08:17:22
„Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 - łącznik Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa” – część I – prace związane z wykonaniem ogrodzenia. Ryszard Nowak 2017-07-13 08:12:28
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Ga Ryszard Nowak 2017-07-12 15:25:51
„Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 - łącznik Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa” – część II – prace związane z wykonaniem wiaty biesiadnej Ryszard Nowak 2017-07-12 15:09:49
„Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 - łącznik Mirzec ul. Langiewicza - Mirzec Poddąbrowa” – część I – prace związane z wykonaniem ogrodzenia. Ryszard Nowak 2017-07-12 14:18:30
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny Ryszard Nowak 2017-07-12 11:28:43
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny Ryszard Nowak 2017-07-11 13:01:17
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-07-11 11:49:16
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-07-11 09:50:47
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-07-11 09:33:53
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2017-07-11 07:27:51
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-07-11 07:26:55
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec Ryszard Nowak 2017-07-10 15:27:18
DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI W MIRCU Agata Mundzik 2017-07-10 14:42:29
Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Mircu. Agata Mundzik 2017-07-10 13:26:35
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Ryszard Nowak 2017-07-07 14:39:09
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Ga Ryszard Nowak 2017-07-06 14:50:11
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-07-05 10:34:20
w sprawie zmiany uchwały o połączeniu samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu i Gminnego Domu Kultury i Intwegracji w Mircu i utworzenia Biblioteki i Ośrodka Kultury G Magdalena Szara-Słyk 2017-07-05 10:26:14
wsprawie: zmiany Uchwały nr XXIII/145/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie "Przystąpienia do opracowania Programu gimnastyki korekcyjnej i zapobiegania wadom postawy ciała wśród Magdalena Szara-Słyk 2017-07-05 10:11:40
wsprawie zmiany uchwały o połączeniu samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu i Gminnego Domu Kultury i Intwegracji w Mircu i utworzenia Biblioteki i Ośrodka Kultury Gm Magdalena Szara-Słyk 2017-07-05 10:07:33
wsprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec za 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-07-05 09:53:13
Zimowe utrzymanie drog gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2017-2018,2018-2019,2019-2020 Ryszard Nowak 2017-07-04 13:21:08
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-07-04 10:19:39
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-07-04 10:04:23
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-07-04 10:03:00
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-07-04 10:00:49
Zimowe utrzymanie drog gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2017-2018,2018-2019,2019-2020 Ryszard Nowak 2017-07-04 09:28:58
Zimowe utrzymanie drog gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2017-2018,2018-2019,2019-2020 Ryszard Nowak 2017-07-04 09:24:04
Zimowe utrzymanie drog gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2017-2018,2018-2019,2019-2020 Ryszard Nowak 2017-07-04 09:03:49
„Wykonanie altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Gadce” Ryszard Nowak 2017-07-04 08:07:56
Rok 2016 Adamczyk Małgorzata 2017-07-03 14:59:13
„Wykonanie altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Gadce” Ryszard Nowak 2017-07-03 09:07:30
„Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I” obejmujące: 1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Ga Ryszard Nowak 2017-06-30 08:19:54
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na Ryszard Nowak 2017-06-29 13:49:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-06-22 15:26:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-06-22 15:23:50
Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-06-22 15:17:56
Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Michał Makowski 2017-06-22 15:08:03
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 12:46:53
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 12:46:16
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 12:42:53
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 12:28:39
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 12:22:50
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 11:23:32
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 11:23:08
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 11:21:05
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 10:58:58
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-06-22 10:57:42
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-06-22 08:49:02
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM Agata Mundzik 2017-06-21 13:40:58
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-06-20 15:11:08
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” Ryszard Nowak 2017-06-20 10:58:13
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-06-20 10:51:37
Zimowe utrzymanie drog gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2017-2018,2018-2019,2019-2020 Ryszard Nowak 2017-06-19 12:52:10
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017r. Magdalena Szara-Słyk 2017-06-14 10:40:35
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-06-14 10:18:22
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-06-14 10:09:08
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-06-14 09:41:00
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-06-14 08:39:27
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Administrator: Robert Janus 2017-06-08 12:04:30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” Ryszard Nowak 2017-06-06 15:18:33
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2017-06-06 14:58:50
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Administrator: Robert Janus 2017-06-06 11:34:14
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2017-06-06 07:02:37
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-06-06 07:00:13
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-06-05 14:52:14
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-06-05 14:45:18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydananiu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2017-06-05 13:59:53
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2017-06-01 10:19:22
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-05-30 15:26:40
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” Ryszard Nowak 2017-05-30 08:35:30
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-05-29 15:55:33
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” Ryszard Nowak 2017-05-29 15:49:06
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-05-29 14:01:31
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744" Łukasz Zaręba 2017-05-26 14:25:46
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu do Inspektora Sanitarnego i przedł. term. załatw. sprawy -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744" Łukasz Zaręba 2017-05-26 14:17:53
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Łukasz Zaręba 2017-05-24 15:21:04
„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” dł. 115,0 mb Ryszard Nowak 2017-05-23 09:01:14
„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” dł. 115,0 mb Ryszard Nowak 2017-05-22 07:46:18
„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” dł. 130,0 mb Ryszard Nowak 2017-05-15 09:19:45
„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” dł. 130,0 mb Ryszard Nowak 2017-05-12 14:10:49
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym 2017-05-11 15:18:40
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-05-11 14:36:54
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-05-11 14:32:24
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-05-11 14:25:29
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-05-11 14:17:44
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-05-11 14:11:38
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-05-11 09:31:50
„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 356 w miejscowości Tychów Stary” dł. 130,0 mb Ryszard Nowak 2017-05-10 14:19:59
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-05-10 07:46:23
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2017-05-09 14:11:46
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Administrator: Robert Janus 2017-05-09 13:06:02
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap” Ryszard Nowak 2017-05-09 09:27:47
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-05-08 09:37:52
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-05-08 09:17:22
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-05-05 14:54:40
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap” Ryszard Nowak 2017-05-05 09:06:18
Obwieszczenie RDOŚ Kielce -"Prace na lini kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz" Łukasz Zaręba 2017-05-04 09:46:16
Decyzje środowiskowe Łukasz Zaręba 2017-05-04 09:42:36
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-05-04 08:36:51
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-04-28 15:18:04
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-04-28 15:08:14
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2017-04-28 14:19:07
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2017-04-28 14:16:15
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2017-04-28 14:01:56
Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2017-04-28 13:31:09
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2017-04-28 07:53:39
Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap Ryszard Nowak 2017-04-27 14:46:31
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-04-26 15:27:14
Przebudowa drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś Ryszard Nowak 2017-04-26 13:15:40
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś” Ryszard Nowak 2017-04-26 13:09:39
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 347006T Poduchowne - Korzonek” Ryszard Nowak 2017-04-26 13:03:59
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2017-04-25 12:36:00
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2017-04-25 12:29:18
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-04-25 12:20:53
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-04-25 11:56:36
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2017-04-25 11:49:10
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 347006T Poduchowne - Korzonek”. Ryszard Nowak 2017-04-19 08:49:14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2017-04-13 12:38:01
Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap Ryszard Nowak 2017-04-12 15:24:40
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-04-11 08:30:20
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-04-11 08:19:58
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-04-11 08:16:30
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-04-11 08:15:50
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 347006T Poduchowne - Korzonek”. Ryszard Nowak 2017-04-11 08:10:52
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-04-11 07:52:11
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wykonaj” dokumentacji technicznej oraz dostawy wraz z montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowości Jagodne i Tychów Nowy Ryszard Nowak 2017-04-10 15:19:26
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 347006T Poduchowne - Korzonek”. Ryszard Nowak 2017-04-07 15:29:36
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 347006T Poduchowne - Korzonek”. Ryszard Nowak 2017-04-07 15:28:20
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-04-07 15:23:28
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-04-07 15:20:39
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-04-07 15:19:34
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-04-07 15:10:02
Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap Ryszard Nowak 2017-04-05 14:52:06
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wykonaj” dokumentacji technicznej oraz dostawy wraz z montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowości Jagodne i Tychów Nowy Ryszard Nowak 2017-04-05 14:13:23
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2017-04-04 10:33:04
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-04-04 10:30:32
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-04-04 09:35:17
Dług publiczny Adamczyk Małgorzata 2017-04-03 11:31:29
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wykonaj” dokumentacji technicznej oraz dostawy wraz z montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowości Jagodne i Tychów Nowy Ryszard Nowak 2017-03-31 15:22:04
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF Dominika Dzik 2017-03-31 12:07:16
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-03-30 12:09:23
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-03-27 16:50:46
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 347006T Poduchowne - Korzonek”. Ryszard Nowak 2017-03-27 15:40:42
Przebudowa drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś Ryszard Nowak 2017-03-27 13:27:42
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś” Ryszard Nowak 2017-03-27 13:25:23
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap” Ryszard Nowak 2017-03-22 15:25:03
Przebudowa drogi gminnej NR 347014T w Osinach - II etap Ryszard Nowak 2017-03-22 15:23:25
Przebudowa drogi gminnej NR 347014T w Osinach - II etap Ryszard Nowak 2017-03-21 14:04:26
Inicjatywy lokalne Administrator: Robert Janus 2017-03-21 13:22:16
Statut Administrator: Robert Janus 2017-03-21 10:07:17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” Ryszard Nowak 2017-03-20 16:06:14
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-03-20 10:36:12
Konsultacje społeczne Magdalena Szara-Słyk 2017-03-17 15:07:50
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-03-17 08:58:16
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-03-16 15:21:44
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-15 15:19:18
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-15 15:18:40
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 T w Osinach – II etap” Ryszard Nowak 2017-03-15 15:09:23
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” Ryszard Nowak 2017-03-15 15:05:44
Przebudowa drogi gminnej NR 347014T w Osinach - II etap Ryszard Nowak 2017-03-13 14:53:04
w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Mirzec na lata 2017-2020 Magdalena Szara-Słyk 2017-03-10 14:31:57
w sprawie przyjęcicia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Mirzec na lata 2017-2020 Magdalena Szara-Słyk 2017-03-10 14:31:26
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-03-10 13:44:29
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-03-10 12:17:50
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-03-10 11:39:27
Przebudowa drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś Ryszard Nowak 2017-03-09 15:18:37
Przebudowa drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś Ryszard Nowak 2017-03-09 15:07:38
Przebudowa drogi gminnej nr 347015 T Jagodne Stara Wieś Ryszard Nowak 2017-03-09 15:03:34
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017” Ryszard Nowak 2017-03-09 14:55:15
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017” Ryszard Nowak 2017-03-09 14:53:51
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-09 09:15:21
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:57:35
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:56:24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:51:18
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:50:14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:42:57
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:42:37
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:42:08
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:40:42
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:40:21
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:39:58
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:39:14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa" Michał Makowski 2017-03-08 14:38:15
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Michał Makowski 2017-03-08 14:34:47
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mo Michał Makowski 2017-03-08 14:33:27
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Administrator: Robert Janus 2017-03-08 14:33:24
MARZEC Michał Makowski 2017-03-08 14:16:13
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017” Ryszard Nowak 2017-03-08 08:46:11
Przebudowa drogi gminnej NR 347014T w Osinach - II etap Ryszard Nowak 2017-03-07 15:30:09
Inicjatywy lokalne Administrator: Robert Janus 2017-03-07 13:46:44
„Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017” Ryszard Nowak 2017-03-07 10:07:13
„Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017” Ryszard Nowak 2017-03-06 13:49:14
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-03-03 11:37:10
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym Ryszard Nowak 2017-03-03 11:29:29
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-03-02 08:34:27
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„ Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i asfaltowej na terenie Gminy Mirzec”. Ryszard Nowak 2017-03-01 08:27:46
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-28 14:47:58
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-28 14:44:37
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„ Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i asfaltowej na terenie Gminy Mirzec”. Ryszard Nowak 2017-02-28 12:52:11
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-02-28 12:27:32
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-02-28 09:09:15
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-27 15:38:02
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„ Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i asfaltowej na terenie Gminy Mirzec”. Ryszard Nowak 2017-02-23 11:36:11
„Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” Ryszard Nowak 2017-02-23 11:19:16
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec” Ryszard Nowak 2017-02-23 11:16:56
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec” Ryszard Nowak 2017-02-23 11:12:45
Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „ Ryszard Nowak 2017-02-22 13:06:09
Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „ Ryszard Nowak 2017-02-22 13:04:34
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2017-02-22 11:22:29
Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „ Ryszard Nowak 2017-02-20 09:54:51
Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „ Ryszard Nowak 2017-02-20 09:54:06
Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „ Ryszard Nowak 2017-02-20 09:53:52
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2017-02-16 14:05:20
Zarządzenia - 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-02-16 08:49:07
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Magdalena Szara-Słyk 2017-02-16 08:10:06
wsprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Magdalena Szara-Słyk 2017-02-16 08:05:01
Obwieszczenie RDOŚ Warszawa dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa farmy wiatrowej " Mirów - Wierzbica" Michał Makowski 2017-02-15 12:31:50
Obwieszczenie RDOŚ Warszawa dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa farmy wiatrowej " Mirów - Wierzbica" Michał Makowski 2017-02-15 12:27:46
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2017-02-15 11:48:30
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017” Ryszard Nowak 2017-02-14 13:26:49
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017” Ryszard Nowak 2017-02-14 13:25:51
„Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2017” Ryszard Nowak 2017-02-14 13:14:40
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-13 12:19:04
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-13 12:18:34
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-13 12:18:00
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-13 12:17:05
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-13 12:05:38
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-13 12:01:49
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-13 12:00:13
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-13 11:57:38
Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Michał Makowski 2017-02-13 11:54:07
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2017-02-13 10:17:06
Wykonanie dokumentacji budowlano -wykonawczej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec. Ryszard Nowak 2017-02-13 09:13:55
Wykonanie dokumentacji budowlano -wykonawczej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec. Ryszard Nowak 2017-02-13 09:09:38
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2017-02-10 07:31:07
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2017-02-09 12:40:10
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2017-02-09 12:38:07
Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „ Ryszard Nowak 2017-02-08 15:26:22
Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „ Ryszard Nowak 2017-02-08 15:25:48
Opracowanie Studium Wykonalności, kompleksowego Wniosku Aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i niezbędnymi dokumentami do jego opracowania dla zadania inwestycyjnego, pn. : „ Ryszard Nowak 2017-02-08 15:15:14
Wykonanie dokumentacji budowlano -wykonawczej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec. Ryszard Nowak 2017-02-08 11:35:22
Wykonanie dokumentacji budowlano -wykonawczej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec. Ryszard Nowak 2017-02-08 11:30:46
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-02-08 09:27:35
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-02-08 09:23:34
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-02-08 09:23:16
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-02-08 09:22:48
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-02-07 12:04:54
„Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r. Ryszard Nowak 2017-01-31 15:17:49
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Administrator: Robert Janus 2017-01-31 13:41:30
Wykonanie dokumentacji budowlano -wykonawczej pod budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec. Ryszard Nowak 2017-01-31 12:29:28
„Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r. Ryszard Nowak 2017-01-30 14:53:12
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania Michał Makowski 2017-01-30 14:17:24
Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku Ryszard Nowak 2017-01-27 15:13:58
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2017-01-27 08:51:51
w sprawie: przyjęcia "Aneksu Nr 1 do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Magdalena Szara-Słyk 2017-01-25 11:21:58
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-01-24 15:24:39
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-01-24 15:02:09
Budżet Gminy Mirzec na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-01-24 15:01:50
Uchwały Rady Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2017-01-24 14:57:42
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2017-01-24 14:57:18
Budżet gminy na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2017-01-24 14:56:53
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Adamczyk Małgorzata 2017-01-24 14:50:34
Rok 2017 Adamczyk Małgorzata 2017-01-24 14:50:03
Rok 2017 Adamczyk Małgorzata 2017-01-24 14:49:13
„Świadczenie usług transportowych” w terminie od 01.02.207 r. do 31.12.2017 r. Ryszard Nowak 2017-01-24 12:20:23
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-24 11:21:40
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-24 11:07:35
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec Michał Makowski 2017-01-20 12:22:52
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec Michał Makowski 2017-01-20 12:18:06
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec Michał Makowski 2017-01-20 12:04:52
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec Michał Makowski 2017-01-20 12:02:31
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec Michał Makowski 2017-01-20 11:59:25
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-20 08:26:48
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-20 08:23:07
Plany Pracy Rady Gminy w Mircu i stałych komisji na 2017r. Magdalena Szara-Słyk 2017-01-19 11:26:18
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2017-01-19 08:07:06
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-16 15:37:30
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-13 13:12:58
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-13 13:11:18
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Administrator: Robert Janus 2017-01-12 14:20:49
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2017-01-11 11:35:26
w sprawie: ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i odzdziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podsta Magdalena Szara-Słyk 2017-01-11 10:38:56
w sprawie aktualizacji programu "Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Mirzec na lata 2016-2022" Magdalena Szara-Słyk 2017-01-11 10:38:19
w sprawie aktualizacji programu "Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Gminy Mirzec na lata 2016-2022" Magdalena Szara-Słyk 2017-01-11 10:26:30
w sprawie: dopłaty do ceny1m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej - gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2017-01-11 09:24:39
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-01-11 08:39:46
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa Magdalena Podsiadło 2017-01-10 14:59:52
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa Magdalena Podsiadło 2017-01-10 13:49:14
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa Magdalena Podsiadło 2017-01-10 13:45:50
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa Magdalena Podsiadło 2017-01-10 13:05:49
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-09 15:34:45
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-09 15:30:27
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-09 15:29:47
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2017-01-09 15:02:25
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2017-01-09 13:59:31
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2017-01-04 14:30:04
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2017-01-04 14:27:32
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2017-01-04 14:22:40
Wykonanie dokumentacji technicznej projektowo- wykonawczej na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka” Magdalena Podsiadło 2017-01-02 15:40:47
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa Magdalena Podsiadło 2017-01-02 14:40:48
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – dokumentacja projektowa Magdalena Podsiadło 2017-01-02 14:29:28
STYCZEŃ Magdalena Podsiadło 2017-01-02 14:28:08
STYCZEŃ Magdalena Podsiadło 2017-01-02 13:21:22
rok 2017 Magdalena Podsiadło 2017-01-02 12:35:29
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 10:28:07
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 10:23:41
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 10:22:56
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 10:18:12
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 10:16:06
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 10:01:15
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 09:59:00
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 09:11:08
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 09:05:58
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 08:43:25
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 08:30:28
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2016-12-30 08:25:33
Rewitalizacja II Magdalena Szara-Słyk 2016-12-28 13:48:29
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-12-28 11:52:01
Rewitalizacja II Magdalena Szara-Słyk 2016-12-21 14:31:56
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM Agata Mundzik 2016-12-21 13:25:01
Rejestr działalności regulowanej/Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Łukasz Zaręba 2016-12-20 12:30:09
„KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC” Ryszard Nowak 2016-12-19 15:10:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium Łukasz Zaręba 2016-12-19 13:10:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 13:07:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 13:05:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 13:04:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 13:02:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 13:01:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 13:00:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 12:58:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 12:57:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 12:43:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o przystąpieniu do opracowania nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec oraz strategicznej oceny oddziaływania na Łukasz Zaręba 2016-12-19 12:43:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu Michał Makowski 2016-12-19 12:31:16
Rok 2017 Dominika Dzik 2016-12-14 10:48:52
Rok 2017 Dominika Dzik 2016-12-14 10:48:46
Rok 2017 Dominika Dzik 2016-12-14 10:47:38
Rok 2017 Dominika Dzik 2016-12-14 10:47:08
Rok 2017 Dominika Dzik 2016-12-14 10:44:15
Rok 2017 Dominika Dzik 2016-12-14 10:42:38
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2016-12-14 10:28:24
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2016-12-14 10:27:27
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2016-12-14 10:26:36
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2016-12-14 10:24:57
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2016-12-14 10:22:33
„KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC” Ryszard Nowak 2016-12-13 15:21:23
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM Agata Mundzik 2016-12-13 13:27:17
Dowóz uczniów z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum w Mircu Agata Mundzik 2016-12-13 13:08:02
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM Agata Mundzik 2016-12-13 10:32:29
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-12-09 14:46:02
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2016-12-09 13:52:36
„KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC” Ryszard Nowak 2016-12-08 15:20:08
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-12-07 14:26:29
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spó Magdalena Szara-Słyk 2016-12-05 11:30:22
w sprawie: "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczności i o wolonta Magdalena Szara-Słyk 2016-12-02 15:19:19
w sprawie: zmian w budżecie Gminy w mircu na 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-12-02 15:07:47
Budżet Adamczyk Małgorzata 2016-12-02 15:04:32
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-12-02 15:01:59
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na okres od 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spó Magdalena Szara-Słyk 2016-12-02 15:00:26
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2017 Magdalena Szara-Słyk 2016-12-02 14:58:42
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-12-01 13:23:06
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w latach 2017 –2018 Ryszard Nowak 2016-11-29 14:54:31
"Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirze Administrator: Robert Janus 2016-11-28 08:24:31
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-11-25 13:47:31
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-11-24 11:11:06
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w latach 2017 –2018 Ryszard Nowak 2016-11-22 12:24:21
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-11-22 10:17:32
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-11-22 09:21:08
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2016-11-21 15:59:47
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-11-21 15:41:18
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w 2017 roku” Ryszard Nowak 2016-11-21 11:42:43
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w 2017 roku” Ryszard Nowak 2016-11-21 11:34:24
Obwieszczenie RDOŚ Warszawa dotyczące budowy farmy wiatrowej " Mirów - Wierzbica" Łukasz Zaręba 2016-11-18 13:38:09
Decyzje środowiskowe Łukasz Zaręba 2016-11-18 13:29:02
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w latach 2017 –2018 Ryszard Nowak 2016-11-18 12:37:29
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w latach 2017 –2018 Ryszard Nowak 2016-11-17 12:27:43
"Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirze Administrator: Robert Janus 2016-11-17 10:24:22
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-11-15 10:58:48
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „ Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu” Ryszard Nowak 2016-11-15 10:58:25
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:47:50
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:47:04
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:46:07
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:44:54
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:43:32
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:43:04
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:42:26
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:41:56
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:41:48
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:41:20
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:40:41
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:40:05
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:39:11
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:38:20
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:37:49
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:37:05
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:35:42
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:34:02
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023 Dominika Dzik 2016-11-15 10:32:24
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2016-11-15 10:27:38
Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu Ryszard Nowak 2016-11-14 10:32:15
„Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2017-2018” Ryszard Nowak 2016-11-10 13:02:01
„Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2017-2018” Ryszard Nowak 2016-11-10 12:59:57
Konsultacje społeczne Magdalena Szara-Słyk 2016-11-08 15:12:03
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2016-11-08 15:09:05
Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu Ryszard Nowak 2016-11-07 14:15:16
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-11-07 12:58:22
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy w Mircu w sprawieudzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego Magdalena Szara-Słyk 2016-11-07 11:47:55
wsprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-11-07 11:42:10
„Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2017-2018” Ryszard Nowak 2016-11-04 08:25:47
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-11-03 14:27:46
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-11-03 14:12:53
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2016-10-28 15:13:05
„Wykonanie poszerzenia jezdni na drodze gminnej 347006T Poduchowne – Korzonek” na długości 247 mb. Ryszard Nowak 2016-10-28 14:03:10
„Przebudowa drogi gminnej Nr 347015T Jagodne Stara Wieś” – na długości 321,48 mb Ryszard Nowak 2016-10-28 13:58:13
„Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła” – na długości 166 mb Ryszard Nowak 2016-10-28 13:46:15
Administrator: Robert Janus 2016-10-28 13:30:37
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-10-28 11:26:06
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-10-27 11:01:58
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-10-27 10:54:04
Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu Ryszard Nowak 2016-10-26 13:33:03
Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu Ryszard Nowak 2016-10-26 13:26:08
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-10-25 14:48:55
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-10-25 12:35:13
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-10-25 11:55:31
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-10-25 09:14:36
„Wykonanie poszerzenia jezdni na drodze gminnej 347006T Poduchowne – Korzonek” na długości 247 mb. Ryszard Nowak 2016-10-25 07:44:06
„Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła” – na długości 166 mb Ryszard Nowak 2016-10-25 07:40:16
Zarządzenia - 2016 rok Administrator: Robert Janus 2016-10-20 11:50:53
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-10-19 13:52:38
„Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570T Osiny Mokre Niwy” (odcinek o dł. 429,6 m) Ryszard Nowak 2016-10-18 14:36:23
„Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki – Mirzec Langiewicza” (odcinek o dł.616m) Ryszard Nowak 2016-10-18 14:30:14
„Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 3470007T Mirzec Poduchowne - Korzonek” (odcinek o dł. 298m) Ryszard Nowak 2016-10-18 14:27:10
„Przebudowa drogi gminnej Nr 347015T Jagodne Stara Wieś” – na długości 321,48 mb Ryszard Nowak 2016-10-18 14:19:03
„Przebudowa drogi gminnej Nr 347015T Jagodne Stara Wieś” – na długości 321,48 mb Ryszard Nowak 2016-10-17 10:22:22
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-10-17 08:49:11
Wykaz jednostek Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2016-10-13 13:42:11
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2016-10-13 13:41:43
Podatki i opłaty lokalne Adamczyk Małgorzata 2016-10-13 13:40:26
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Magdalena Szara-Słyk 2016-10-12 15:20:10
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Magdalena Szara-Słyk 2016-10-10 14:28:46
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-10-10 14:07:52
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/156/206 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2016-2020 Magdalena Szara-Słyk 2016-10-10 14:02:17
w sprawie: zmiany w Uchwale Rady Gminy w mircu w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2016-10-10 13:54:42
w sprawie:przekształcenia jednostki organizacyjnej Gminy Mirzec "Zespołu Obsługi Eknomiczno - Administracyjne Szkół i Przedszkoli w Mircu" wjednostkę organizacyjną Gminy Mirzec "Centrum Usług Magdalena Szara-Słyk 2016-10-10 12:30:16
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Mirzec na lata 2016-2020 Magdalena Szara-Słyk 2016-10-10 12:23:56
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania zażaleniowego na postanowienie RDOŚ Michał Makowski 2016-10-10 09:44:25
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-10-06 08:08:17
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Magdalena Szara-Słyk 2016-10-05 14:35:31
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-10-05 10:32:04
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-10-05 10:24:41
„Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570T Osiny Mokre Niwy” (odcinek o dł. 429,6 m) Ryszard Nowak 2016-10-03 20:12:19
„Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki – Mirzec Langiewicza” (odcinek o dł.616m) Ryszard Nowak 2016-10-03 20:09:57
„Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 3470007T Mirzec Poduchowne - Korzonek” (odcinek o dł. 298m) Ryszard Nowak 2016-10-03 20:07:25
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Magdalena Szara-Słyk 2016-10-03 15:42:39
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-09-27 14:36:37
Zarządzenia - 2016 rok Administrator: Robert Janus 2016-09-27 14:35:13
Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne dla pracowni przedmiotowych w sołectwach Gadka, Osiny i Administrator: Robert Janus 2016-09-16 14:54:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-09-16 11:03:20
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-09-14 14:08:16
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług przez przedsiębiorców Michał Makowski 2016-09-14 13:57:14
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-09-14 07:31:56
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-09-13 13:25:59
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy na działkach o nr ewid. 354, 267/1 w granicach pasa drogowego Ryszard Nowak 2016-09-12 15:24:43
Zarządzenia - 2016 rok Administrator: Robert Janus 2016-09-12 14:50:25
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 347027T Mirzec Majorat II długość 100,0 mb szerokość 3,5 mb Ryszard Nowak 2016-09-09 12:25:15
Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością gminy w Tychowie Nowym na długości 170,0 mb i szerokości 3,0 mb Ryszard Nowak 2016-09-09 09:24:52
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Czerwona – działka 2040 na długości 80,0 mb i szerokości 3,5 mb Ryszard Nowak 2016-09-09 09:23:17
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 347029T Ostrożanka do młyna – długość 350,0mb szerokość 3,0 mb Ryszard Nowak 2016-09-08 12:46:21
Rok 2016 Administrator: Robert Janus 2016-09-08 10:01:07
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF Adamczyk Małgorzata 2016-09-06 15:29:35
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2016-09-06 15:28:10
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-09-06 14:08:35
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-09-06 13:56:40
Wykonanie ciek z elementów prefabrykowanych na drodze gminnej 347006T Poduchowne – Korzonek na długości 163 mb Ryszard Nowak 2016-09-06 08:45:24
Wykonanie ciek z elementów prefabrykowanych na drodze gminnej 347006T Poduchowne – Korzonek na długości 163 mb Ryszard Nowak 2016-09-06 08:43:47
Zapytanie ofertowe na dostawę urn wyborczych Administrator: Robert Janus 2016-09-05 15:01:12
Administrator: Robert Janus 2016-09-01 13:46:41
Kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej gospodarki finansowej Gminy Mirzec za 2015 rok i inne wybrane okresy. Administrator: Robert Janus 2016-08-31 12:26:32
Wykonanie ciek z elementów prefabrykowanych na drodze gminnej 347006T Poduchowne – Korzonek na długości 163 mb Ryszard Nowak 2016-08-31 11:12:04
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF Dominika Dzik 2016-08-30 13:22:50
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF Dominika Dzik 2016-08-30 13:21:28
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF Dominika Dzik 2016-08-30 13:17:21
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF Dominika Dzik 2016-08-30 13:16:23
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-08-30 12:26:11
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-08-29 10:40:01
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - o wydaniu postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność zażalenia na postanowienie RDOŚ z dnia 29.01.2016r Michał Makowski 2016-08-29 09:04:53
Zapytanie ofertowe na dostawę urn wyborczych Administrator: Robert Janus 2016-08-25 15:36:50
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej w Gadce” – na działce nr ewid gr. 476/2 w Gadce Magdalena Podsiadło 2016-08-25 13:07:26
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2016-08-24 13:00:02
Dane podstawowe Administrator: Robert Janus 2016-08-24 08:11:35
Gminna Biblioteka Publiczna Administrator: Robert Janus 2016-08-24 08:10:05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - o wydaniu postanowienia podejmujacego postępowanie w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-08-22 14:47:20
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług przez przedsiębiorców Michał Makowski 2016-08-18 13:42:52
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług przez przedsiębiorców Michał Makowski 2016-08-18 13:30:33
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług przez przedsiębiorców Michał Makowski 2016-08-18 13:14:43
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług jakie powinien spełniać przedsiębiorca Michał Makowski 2016-08-18 12:48:52
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług - Michał Makowski 2016-08-18 12:44:59
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług - Michał Makowski 2016-08-18 12:43:50
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług - Michał Makowski 2016-08-18 12:42:32
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług - Michał Makowski 2016-08-18 12:41:05
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług - Michał Makowski 2016-08-18 12:39:56
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług - Michał Makowski 2016-08-18 12:36:40
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług - Michał Makowski 2016-08-18 12:32:28
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług - Michał Makowski 2016-08-18 12:20:27
Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług - Michał Makowski 2016-08-18 12:14:37
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (wzór wniosku) Michał Makowski 2016-08-18 12:10:25
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (wzór wniosku) Michał Makowski 2016-08-18 12:00:11
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (wzór wniosku) Michał Makowski 2016-08-18 11:56:47
Administrator: Robert Janus 2016-08-09 12:50:12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wpłynięciu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa gazociągu Lubienia - Parszów Michał Makowski 2016-08-04 15:05:18
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Administrator: Robert Janus 2016-08-04 08:45:37
Piotr Michał Kruk Administrator: Robert Janus 2016-08-04 08:38:09
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły podstawowej w Osinach” Ryszard Nowak 2016-08-02 13:16:28
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa Ryszard Nowak 2016-08-02 13:01:22
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-07-29 12:28:01
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-07-29 08:25:02
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec za 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-07-27 15:08:54
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec za 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-07-27 15:02:58
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec za 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-07-27 14:59:37
w sprawie:określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w Magdalena Szara-Słyk 2016-07-27 14:15:48
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy w Mircu za 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-07-27 13:37:02
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-07-27 13:09:22
Mirosław Seweryn Magdalena Szara-Słyk 2016-07-27 12:57:54
Agnieszka Idzik Napiórkowska Magdalena Szara-Słyk 2016-07-27 12:54:25
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-07-26 13:03:37
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa Ryszard Nowak 2016-07-25 15:24:27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744" Michał Makowski 2016-07-22 13:40:52
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-07-22 12:14:57
Marcin Łukasz Driański Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:35:34
Radosław Jan Gralec Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:34:39
Robert Paweł Gralec Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:33:48
Kazimierz Tadeusz Kozieł Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:32:42
Radosław Jakub Koniarz Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:31:49
Marek Kukiełka Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:29:52
Jan Jerzy Myszka Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:28:42
Jan Raczyński Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:27:49
Stanisław Daniel Seweryn Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:26:39
Teresa Ewa Sieczka Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:25:28
Sylwester Robert Spadło Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:22:54
Ireneusz Jacek Zagajny Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:20:01
Jan Adam Zawisza Magdalena Szara-Słyk 2016-07-21 14:15:46
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2016-07-18 14:05:04
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Magdalena Szara-Słyk 2016-07-18 13:02:01
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirzec na lata 2016-2022 Magdalena Szara-Słyk 2016-07-15 15:32:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2016-07-15 10:47:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2016-07-15 10:40:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie ... Michał Makowski 2016-07-15 08:33:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2016-07-14 14:58:14
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa Magdalena Podsiadło 2016-07-14 12:38:15
„Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym” Ryszard Nowak 2016-07-14 11:46:59
Wniosek o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Łukasz Zaręba 2016-07-13 10:23:21
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2016-07-07 14:44:05
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa Magdalena Podsiadło 2016-07-07 11:34:29
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM w terminie od 01 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Administrator: Robert Janus 2016-07-06 13:14:46
Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020 Administrator: Robert Janus 2016-07-06 09:19:47
Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020 -tekst jedn. Administrator: Robert Janus 2016-07-06 09:18:15
„Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym” Ryszard Nowak 2016-07-06 09:12:34
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowalów” Ryszard Nowak 2016-07-05 12:13:51
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa Magdalena Podsiadło 2016-07-04 15:12:25
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec” – dokumentacja projektowa.a Magdalena Podsiadło 2016-07-04 15:09:52
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347015T Jagodne Stara Wieś” Ryszard Nowak 2016-07-04 10:42:57
„Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym” Ryszard Nowak 2016-07-04 10:28:38
„Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym” Ryszard Nowak 2016-07-04 10:25:32
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-07-01 14:55:55
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-06-30 14:30:00
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-06-30 11:41:43
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:44:56
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:43:40
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:42:01
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:31:38
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:30:56
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:30:05
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:29:21
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:27:01
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:26:17
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok Administrator: Robert Janus 2016-06-30 09:25:21
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-06-27 10:03:03
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-06-23 12:49:21
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-06-23 12:14:49
Wniosek o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Łukasz Zaręba 2016-06-23 09:47:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2016-06-20 12:59:29
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2016-06-20 12:21:46
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-06-17 14:16:36
Wójt Gminy Administrator: Robert Janus 2016-06-15 11:04:16
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Magdalena Szara-Słyk 2016-06-14 15:09:56
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2016-06-14 10:04:25
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2016-06-14 10:02:21
Przewodnicząca Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-06-14 09:50:06
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-06-14 09:45:35
Przewodnicząca Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-06-14 09:44:50
Wójt Gminy Administrator: Robert Janus 2016-06-14 09:43:55
Rejestr działalności regulowanej/Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Łukasz Zaręba 2016-06-10 14:25:41
Przebudowa dachu na zapleczu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małyszynie Magdalena Podsiadło 2016-06-09 14:02:26
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-06-08 14:36:25
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2016-06-08 14:14:03
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-06-03 08:28:28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2016-06-02 13:57:48
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko - rozbudowa drogi powiatowej 0561T Mirzec ( Michał Makowski 2016-06-02 13:55:38
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko - rozbudowa drogi powiatowej 0561T Michał Makowski 2016-06-02 13:53:44
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach Michał Makowski 2016-06-02 13:52:01
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-06-02 10:19:22
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-06-02 10:01:19
Harmonogram odbioru odpadów- 2015r. Łukasz Zaręba 2016-05-31 09:34:14
Rejestr działalności regulowanej/Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Łukasz Zaręba 2016-05-31 09:29:34
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych Łukasz Zaręba 2016-05-31 09:24:15
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-31 08:49:40
2016 Administrator: Robert Janus 2016-05-25 13:05:44
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Michał Makowski 2016-05-25 10:19:16
Przebudowa dachu na zapleczu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małyszynie Magdalena Podsiadło 2016-05-24 14:56:17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środwisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc Michał Makowski 2016-05-23 11:45:11
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środwisko -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc Michał Makowski 2016-05-23 11:43:56
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu o -"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Tychów Stary- Starachowice Michał Makowski 2016-05-23 11:41:41
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 347007T Mirzec Poduchowne - Korzonek".. Magdalena Podsiadło 2016-05-20 13:03:22
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki - Mirzec ul. Langiewicza”. Magdalena Podsiadło 2016-05-20 13:02:06
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570TOsiny Mokre Niwy”. Magdalena Podsiadło 2016-05-20 12:58:25
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 347004T Podborki – Majorat” Ryszard Nowak 2016-05-18 14:49:55
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Tychowie Starym Magdalena Podsiadło 2016-05-18 14:12:08
Przebudowa drogi gminnej 347004T Podborki - Majorat o dł. 1284 mb Ryszard Nowak 2016-05-18 08:34:16
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2016-05-17 14:33:36
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2016-05-13 15:09:05
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-05-13 15:05:06
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego. Magdalena Szara-Słyk 2016-05-12 14:48:01
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-05-12 14:30:13
w sprawie: Przystąpienia do opracowania Programu gimnastyki korekcyjnej i zapobiegania wadom postywy ciała wśród uczniów z terenu gminy Mirzec na lata 2017-2022 Magdalena Szara-Słyk 2016-05-12 14:15:11
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-05-12 13:21:56
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-05-12 13:19:37
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-10 14:32:18
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-10 14:13:12
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-10 14:09:27
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-10 13:13:13
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-10 13:10:01
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2016-05-10 10:21:42
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2016-05-10 10:18:43
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-05-06 09:57:15
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-05-06 09:35:31
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-05-06 09:34:53
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-05-06 09:33:40
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-05-06 09:32:09
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Magdalena Szara-Słyk 2016-05-06 08:27:14
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-05 13:27:02
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki - Mirzec ul. Langiewicza”. Magdalena Podsiadło 2016-05-05 13:26:52
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-05 13:24:03
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-05 13:22:07
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-05 13:20:39
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-05-05 13:17:45
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570TOsiny Mokre Niwy”. Magdalena Podsiadło 2016-05-05 13:02:42
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0570TOsiny Mokre Niwy”. Magdalena Podsiadło 2016-05-05 13:00:23
Zawiadomienie/ Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-05-05 09:27:58
Zawiadomienie/ Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-05-05 08:34:05
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-05-05 08:12:56
Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2016 Ryszard Nowak 2016-05-04 07:44:05
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-28 11:19:30
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-28 11:14:14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 347004T Podborki – Majorat” Ryszard Nowak 2016-04-28 07:37:23
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-04-27 13:03:46
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-04-27 13:03:03
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-04-27 13:02:22
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-04-27 13:01:43
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-04-27 12:57:33
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o ponownym wystąpieniu do inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej- rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga Michał Makowski 2016-04-26 14:13:56
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2016-04-25 12:22:50
Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2016 Ryszard Nowak 2016-04-25 09:14:36
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec za 2014rok Łukasz Zaręba 2016-04-22 13:06:45
Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2016-04-22 12:41:39
Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2016-04-22 12:25:22
Przebudowa drogi gminnej 347004T Podborki - Majorat o dł. 1284 mb Ryszard Nowak 2016-04-22 09:36:07
Przebudowa drogi gminnej 347004T Podborki - Majorat o dł. 1284 mb Ryszard Nowak 2016-04-22 09:17:39
Przebudowa drogi gminnej 347004T Podborki - Majorat o dł. 1284 mb Ryszard Nowak 2016-04-22 09:12:27
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Magdalena Szara-Słyk 2016-04-19 14:28:21
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Magdalena Szara-Słyk 2016-04-19 13:39:52
ZAPYTANIE CENOWE - RENOWACJA I ODNOWA ZABYTKOWEGO POMNIKA E. KRAUZE Administrator: Robert Janus 2016-04-19 12:15:20
ZAPYTANIE CENOWE - RENOWACJA I ODNOWA ZABYTKOWEGO POMNIKA J. POSTEK Administrator: Robert Janus 2016-04-19 12:15:00
Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych Michał Makowski 2016-04-19 12:11:21
Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych Michał Makowski 2016-04-19 12:11:12
Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry Michał Makowski 2016-04-19 12:02:47
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Magdalena Szara-Słyk 2016-04-18 13:08:47
Statut Magdalena Szara-Słyk 2016-04-15 15:13:03
Statut Magdalena Szara-Słyk 2016-04-15 15:09:21
Przebudowa drogi gminnej 347004T Podborki - Majorat o dł. 1284 mb Ryszard Nowak 2016-04-15 11:52:10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wyst. - rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. 744 Michał Makowski 2016-04-15 11:24:45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wyst. - rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. 744 Michał Makowski 2016-04-15 11:24:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przedłużeniu terminu w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko - rozbudowa dr Michał Makowski 2016-04-15 11:21:27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przedłużeniu terminu w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko - rozbudowa dr Michał Makowski 2016-04-15 11:18:48
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Magdalena Szara-Słyk 2016-04-14 12:01:25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zażaleniu Stoważyszenia Lepsze Jutro na postanowienie z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-04-14 09:30:21
ZAPYTANIE CENOWE - RENOWACJA I ODNOWA ZABYTKOWEGO POMNIKA J. POSTEK Administrator: Robert Janus 2016-04-12 08:25:14
ZAPYTANIE CENOWE - RENOWACJA I ODNOWA ZABYTKOWEGO POMNIKA E. KRAUZE Administrator: Robert Janus 2016-04-12 08:24:49
Apel do społeczeństwa o nie wypalanie traw i pozostałości roślinnych Michał Makowski 2016-04-11 14:18:57
"Wymiana dachu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jagodnem" Ryszard Nowak 2016-04-11 11:24:46
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2016-04-08 14:15:16
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-04-08 13:39:32
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-04-08 12:18:19
Komisje Rady Gminy - składy osobowe Administrator: Robert Janus 2016-04-07 11:39:42
Przewodnicząca Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-04-07 11:38:10
Przewodniczący Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-04-07 11:37:28
Plany Pracy Rady Gminy w Mircu i stałych komisji na 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-04-07 11:08:28
Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018 Magdalena Szara-Słyk 2016-04-07 10:23:21
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-04-07 08:42:20
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:46:39
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:44:59
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:42:10
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:38:56
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:36:48
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:24:06
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:23:15
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:20:01
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:18:42
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-06 08:07:05
"Wymiana dachu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jagodnem" Ryszard Nowak 2016-04-05 11:15:41
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-05 10:11:19
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-05 10:05:53
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-04 14:51:36
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-04 14:45:11
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-04 14:37:21
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-04 14:29:30
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-04 14:24:13
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-04-04 14:23:32
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Magdalena Szara-Słyk 2016-04-04 13:22:08
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-04-04 13:11:50
Dług publiczny Adamczyk Małgorzata 2016-03-31 15:23:48
Wymiana dachu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jagodnem Ryszard Nowak 2016-03-31 12:45:36
Wymiana dachu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jagodnem Ryszard Nowak 2016-03-31 12:44:46
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2016-03-23 12:02:17
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2016-03-23 12:01:24
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2016-03-23 12:00:43
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2016-03-23 11:58:42
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o odmowie uzupełnienia postanowienia RDOŚ w Warszawie z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-03-22 14:59:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o wpływie odpowiedzi Inwestora MW Rzeczniów Sp. zo.o. na uwagi i wnioski w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-03-22 14:55:00
Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Tych Michał Makowski 2016-03-21 15:25:22
Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2016-03-21 15:24:21
Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2016-03-21 15:21:54
Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2016-03-21 15:21:14
Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Ty Michał Makowski 2016-03-21 15:20:21
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Magdalena Szara-Słyk 2016-03-18 15:23:36
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2016-03-18 14:42:09
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2016-03-18 14:33:22
Dane podstawowe Administrator: Robert Janus 2016-03-17 07:32:18
Wójt Gminy Administrator: Robert Janus 2016-03-17 07:31:41
Przewodniczący Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2016-03-17 07:31:03
Zastępca Wójta Administrator: Robert Janus 2016-03-17 07:30:05
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2016-03-17 07:28:45
Wójt Gminy Administrator: Robert Janus 2016-03-17 07:27:54
wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn: „Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec”. Magdalena Podsiadło 2016-03-16 11:03:44
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu do inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej- rozbudowa drogi 0561T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. 744 Michał Makowski 2016-03-16 09:48:56
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu do inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej - rozbudowa drogi 0561 T Mirzec (Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. 7 Michał Makowski 2016-03-16 09:48:25
Komunikat ARiMR dotyczący zgłaszania przemieszczania trzody chlewnej Michał Makowski 2016-03-16 08:48:36
Komunikat ARiMR Michał Makowski 2016-03-16 08:47:11
ZAPYTANIE CENOWE - RENOWACJA I ODNOWA ZABYTKOWEGO POMNIKA J. POSTEK Administrator: Robert Janus 2016-03-16 08:03:57
ZAPYTANIE CENOWE - RENOWACJA I ODNOWA ZABYTKOWEGO POMNIKA E. KRAUZE Administrator: Robert Janus 2016-03-16 08:03:20
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2016-03-15 15:14:30
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2016-03-15 15:10:20
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-03-15 09:53:44
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2016-03-15 09:50:58
„Wykonanie izolacji pionowej i ocieplenie fundamentów w budynku Szkoły Podstawowej w Gadce” Ryszard Nowak 2016-03-10 08:58:21
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-03-09 15:26:33
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Przebudowa budynku remizy OSP w Jagodnem” Magdalena Podsiadło 2016-03-07 15:20:18
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-03-07 07:58:15
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-03-04 15:01:55
Wykonanie przebudowy budynku remizy OSP w Osinach – wykonanie posadzki w pomieszczeniach garażowych Magdalena Podsiadło 2016-03-04 15:00:27
Wykonanie przebudowy budynku remizy OSP w Osinach – wykonanie posadzki w pomieszczeniach garażowych Magdalena Podsiadło 2016-03-04 14:58:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów złożeniu zażalenia do SKO od postanowienia o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-03-04 13:50:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów złożeniu zażalenia do SKO od postanowienia o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-03-04 13:49:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów złożeniu zażalenia do SKO na postanowienie o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-03-04 13:48:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów złożeniu zażalenia na postanowienie o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Pomocna Dłoń do SKO w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2016-03-04 13:47:58
Zarządzenia - 2016 rok Administrator: Robert Janus 2016-03-03 13:53:13
„Wykonanie izolacji pionowej i ocieplenie fundamentów w budynku Szkoły Podstawowej w Gadce” Ryszard Nowak 2016-03-01 14:25:50
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-03-01 14:00:40
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-02-26 09:38:17
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-02-25 09:26:29
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-02-25 09:25:29
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-02-25 09:01:29
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-02-22 07:58:41
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-02-19 15:19:49
„Wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” Administrator: Robert Janus 2016-02-19 14:43:11
ZAPYTANIE OFERTOWE Administrator: Robert Janus 2016-02-19 14:20:07
Wykonanie Studium Wykonalności inwestycji oraz wstępnego kosztorysu opracowanego metodą wskaźnikową dla projektu pn.,, Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryz Administrator: Robert Janus 2016-02-19 14:18:45
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347014T Osiny – II etap ” Ryszard Nowak 2016-02-16 08:54:19
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-02-11 15:17:03
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-02-11 15:07:15
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-02-11 13:04:45
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małyszynie w ramach funduszu sołeckiego pn. ,,Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małyszynie”. Magdalena Podsiadło 2016-02-11 11:05:30
„Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Mirzec” Ryszard Nowak 2016-02-11 08:41:17
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym” Ryszard Nowak 2016-02-10 10:28:51
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-02-10 10:05:52
„Wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” Ryszard Nowak 2016-02-10 08:42:37
„Wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” Ryszard Nowak 2016-02-10 08:40:31
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-02-09 07:56:35
LUTY 2016 Administrator: Robert Janus 2016-02-08 10:03:11
ZAPYTANIE OFERTOWE Administrator: Robert Janus 2016-02-08 10:02:04
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-02-08 10:01:51
Wykonanie Studium Wykonalności inwestycji oraz wstępnego kosztorysu opracowanego metodą wskaźnikową dla projektu pn.,, Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryz Administrator: Robert Janus 2016-02-08 10:01:35
ZAPYTANIE OFERTOWE Administrator: Robert Janus 2016-02-08 07:33:43
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30 000 EURO Administrator: Robert Janus 2016-02-08 07:31:38
w sprawie: uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mirzec - opracowanie na lata 2015-2031 Magdalena Szara-Słyk 2016-02-05 11:02:38
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-02-04 08:59:49
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-02-03 15:20:51
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF) Michał Makowski 2016-02-03 11:01:26
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347003T Ostrożanka – Krzewa” Magdalena Podsiadło 2016-02-02 09:19:17
Przebudowa drogi gminnej 347033T w miejscowości Gadka Kościół – Gadka Szkoła Magdalena Podsiadło 2016-02-02 09:18:12
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małyszynie w ramach funduszu sołeckiego pn. ,,Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małyszynie”. Magdalena Podsiadło 2016-02-01 09:51:44
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-29 10:05:03
„Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Mirzec” Ryszard Nowak 2016-01-29 07:56:07
„Świadczenie usług transportowych” Ryszard Nowak 2016-01-28 11:17:51
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-28 08:21:28
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-28 08:11:13
Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, na terenie Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2016-01-27 13:45:42
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-27 12:30:37
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2016-01-27 12:01:48
Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2016-01-27 11:59:58
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym” Ryszard Nowak 2016-01-26 13:43:24
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347014T Osiny – II etap ” Ryszard Nowak 2016-01-26 13:39:58
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347003T Ostrożanka – Krzewa” Magdalena Podsiadło 2016-01-26 13:36:54
Przebudowa drogi gminnej 347033T w miejscowości Gadka Kościół – Gadka Szkoła Magdalena Podsiadło 2016-01-26 13:33:12
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym” Ryszard Nowak 2016-01-26 12:39:50
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347014T Osiny – II etap ” Ryszard Nowak 2016-01-26 12:39:02
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347003T Ostrożanka – Krzewa” Magdalena Podsiadło 2016-01-26 12:37:31
Przebudowa drogi gminnej 347033T w miejscowości Gadka Kościół – Gadka Szkoła Magdalena Podsiadło 2016-01-26 12:35:38
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347003T Ostrożanka – Krzewa” Magdalena Podsiadło 2016-01-22 13:46:11
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347003T Ostrożanka – Krzewa” Magdalena Podsiadło 2016-01-22 13:44:05
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-22 09:27:50
Wieloletnia Prognoza Finansowa Adamczyk Małgorzata 2016-01-21 14:44:46
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2016 rok Adamczyk Małgorzata 2016-01-21 14:28:15
Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, na terenie Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2016-01-20 13:01:10
„Świadczenie usług transportowych” Ryszard Nowak 2016-01-19 15:17:55
„Świadczenie usług transportowych” Ryszard Nowak 2016-01-19 15:17:28
„Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym” Ryszard Nowak 2016-01-19 13:41:35
„Przebudowa drogi gminnej 347014T Osiny – II etap ” Ryszard Nowak 2016-01-19 13:41:04
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347003T Ostrożanka – Krzewa” Magdalena Podsiadło 2016-01-19 13:00:44
„Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym” Ryszard Nowak 2016-01-19 12:54:50
„Przebudowa drogi gminnej 347014T Osiny – II etap ” Ryszard Nowak 2016-01-19 12:40:44
wykonanie dokumentacji technicznej – projekt budowlano-wykonawczy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej 347003T Ostrożanka – Krzewa” Magdalena Podsiadło 2016-01-19 12:12:09
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-18 15:29:38
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-18 15:10:51
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-01-15 14:38:33
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-01-15 14:36:53
Zarządzenia - 2016 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-01-15 14:29:24
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-01-15 14:28:11
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-01-15 14:03:37
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-01-15 13:58:11
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-01-15 13:57:01
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-01-15 13:56:29
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2016-01-15 13:54:22
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 Administrator: Robert Janus 2016-01-15 13:52:16
WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Administrator: Robert Janus 2016-01-15 13:52:06
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2016-01-15 09:04:52
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-15 08:45:22
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-14 15:28:49
Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, na terenie Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2016-01-13 11:31:09
Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, na terenie Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2016-01-13 11:29:50
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-01-13 09:03:19
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-01-12 15:03:56
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2016-01-12 14:59:27
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-12 13:39:06
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2016-01-12 11:25:24
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-11 11:18:28
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Magdalena Szara-Słyk 2016-01-11 11:09:05
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Administrator: Robert Janus 2016-01-07 11:00:38
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Administrator: Robert Janus 2016-01-05 10:14:35
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2016-01-05 09:55:38
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-12-30 15:19:34
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Administrator: Robert Janus 2015-12-30 09:28:38
Wybory uzupełniające - 21 luty 2016 r. Administrator: Robert Janus 2015-12-30 08:55:14
Zarządzenie Nr 0050.20.2015 Wójta Gminy Mirzec z dnia 7 kwietnia 2015r w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP Polskiej z Administrator: Robert Janus 2015-12-30 08:49:35
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn: „Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych Tradycji w Magdalena Podsiadło 2015-12-29 09:13:55
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2015-12-16 14:47:13
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-12-16 09:06:21
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-12-16 09:02:55
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 08:45:17
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 08:44:42
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 08:44:19
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 08:43:25
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 08:40:32
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 08:38:51
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 08:37:46
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 08:13:10
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 08:03:29
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości Michał Makowski 2015-12-14 07:53:04
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-12-08 15:20:43
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-12-08 15:11:43
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/93/2015 Rady Gminy z dnia 30 października 2015 roku w sprawie Wielelotniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2015-2020 Magdalena Szara-Słyk 2015-12-08 13:34:01
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego Magdalena Szara-Słyk 2015-12-08 11:18:56
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn: „Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych Tradycji w Magdalena Podsiadło 2015-12-08 11:04:39
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2016 Magdalena Szara-Słyk 2015-12-08 10:53:42
Wieloletnia Prognoza Finansowa Dominika Dzik 2015-12-07 14:46:32
Wieloletnia Prognoza Finansowa Dominika Dzik 2015-12-07 14:45:55
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Dominika Dzik 2015-12-07 14:33:11
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Dominika Dzik 2015-12-07 14:30:06
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 14:16:03
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 14:09:22
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 14:07:11
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 14:06:01
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 14:02:38
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 14:01:33
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 13:56:47
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 13:54:07
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 13:52:25
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 13:50:57
Podatki i opłaty lokalne Dominika Dzik 2015-12-07 13:43:42
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2015-12-06 16:35:06
Wójt Gminy Administrator: Robert Janus 2015-12-06 16:32:13
Dane podstawowe Administrator: Robert Janus 2015-12-06 16:31:50
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych na terenie gminy Mirzec na rok 2016 Magdalena Podsiadło 2015-12-01 08:15:57
Zadanie nr 1 pn: „Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Ostrożanka” Zadanie nr 2 pn: „Montaż i zakup bramy garażowej w budynku OSP Osiny” Ryszard Nowak 2015-11-27 15:08:07
Wykonanie i montaż płyt nagrobkowych na mogiłach leśnych w ilości 3 sztuk Magdalena Podsiadło 2015-11-27 09:29:38
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na trenie Gminy Mirzec Ryszard Nowak 2015-11-27 09:21:30
Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2015-11-24 14:05:12
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2015-11-24 14:04:18
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na trenie Gminy Mirzec Ryszard Nowak 2015-11-24 13:29:48
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na trenie Gminy Mirzec Ryszard Nowak 2015-11-24 07:50:44
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2015-11-23 11:04:57
Konsultacje społeczne Magdalena Szara-Słyk 2015-11-23 11:01:43
Konsultacje społeczne Magdalena Szara-Słyk 2015-11-23 10:10:44
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-11-19 10:57:03
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych na terenie gminy Mirzec na rok 2016 Magdalena Podsiadło 2015-11-19 10:12:13
Wykonanie i montaż płyt nagrobkowych na mogiłach leśnych w ilości 3 sztu Magdalena Podsiadło 2015-11-18 13:42:04
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na trenie Gminy Mirzec Ryszard Nowak 2015-11-17 15:14:20
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Magdalena Podsiadło 2015-11-09 14:05:30
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-11-09 09:37:23
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2015-11-06 11:18:07
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-11-06 11:07:09
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-11-06 08:25:13
„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 347010T w miejscowości Gadka Majorat” Magdalena Podsiadło 2015-11-05 14:16:39
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VII/35/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego Magdalena Szara-Słyk 2015-11-05 14:02:45
Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019 Magdalena Szara-Słyk 2015-11-05 13:26:39
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/86/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 września 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2015-2020. Magdalena Szara-Słyk 2015-11-05 13:16:29
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V /18/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ora Magdalena Szara-Słyk 2015-11-05 13:04:14
w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starchowicach na kadencję 2016-2019. Magdalena Szara-Słyk 2015-11-05 11:35:16
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-11-05 08:50:44
Administrator: Robert Janus 2015-11-05 08:19:43
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-11-04 15:06:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów w sprawie zawiadomienia o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa, przed wydaniem decyzji na budowę farmy wiatrowej Michał Makowski 2015-11-02 15:14:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów w sprawie zawiadomienia o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa, zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz mozliwościami składania uwag i wnio Michał Makowski 2015-11-02 15:12:49
„Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-11-02 14:47:07
„Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-11-02 14:36:25
„Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-11-02 14:36:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o przedłuzeniu terminy wydania decyzji w sprawie budowy farmy wiatrowej Michał Makowski 2015-11-02 12:31:10
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2015-10-30 10:38:19
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-10-29 12:51:05
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-10-29 12:45:16
„Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, na terenie Gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-10-29 12:01:56
„Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, na terenie Gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-10-29 12:00:30
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-10-29 08:57:23
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2015-10-27 08:06:20
Publiczne Gimnazjum z Oddz. Integr. w Mircu Administrator: Robert Janus 2015-10-27 08:02:01
„Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-10-23 08:46:34
„Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-10-23 08:45:55
WYBORY SEJM SENAT 2015 Magdalena Szara-Słyk 2015-10-21 11:32:15
WYBORY SEJM SENAT 2015 Magdalena Szara-Słyk 2015-10-21 11:22:57
Ogłoszenie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Magdalena Szara-Słyk 2015-10-20 15:09:23
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2015-10-20 14:22:09
Budowa podjazdu wejścia dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Osinach Magdalena Podsiadło 2015-10-16 09:57:04
WYBORY SEJM SENAT 2015 Magdalena Szara-Słyk 2015-10-15 14:05:31
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-10-15 14:01:05
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-10-14 15:28:08
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2015-10-14 15:07:13
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec Dominika Dzik 2015-10-14 15:03:52
Majątek Gminy Dominika Dzik 2015-10-14 15:01:26
Majątek Gminy Dominika Dzik 2015-10-14 15:00:28
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2015-10-07 15:16:47
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2015-10-07 11:18:32
WYBORY SEJM SENAT 2015 Magdalena Szara-Słyk 2015-10-07 09:08:45
WYBORY SEJM SENAT 2015 Magdalena Szara-Słyk 2015-10-06 13:17:58
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-10-06 13:11:44
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-10-06 09:27:44
WYBORY SEJM SENAT 2015 Magdalena Szara-Słyk 2015-10-05 14:02:10
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-10-05 13:59:00
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2015-10-02 15:25:32
WYBORY SEJM SENAT 2015 Magdalena Szara-Słyk 2015-10-02 15:15:34
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-09-30 08:27:54
WYBORY SEJM SENAT 2015 Administrator: Robert Janus 2015-09-29 12:44:08
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Magdalena Podsiadło 2015-09-28 14:34:12
Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata 2015-2020 Administrator: Robert Janus 2015-09-28 09:56:08
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego wykonania zadania pn: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2015-09-28 09:33:26
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Magdalena Podsiadło 2015-09-23 12:52:32
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Magdalena Podsiadło 2015-09-23 12:40:48
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-09-22 14:51:14
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-09-22 14:11:13
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Administrator: Robert Janus 2015-09-22 12:35:54
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-09-22 08:19:29
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Magdalena Podsiadło 2015-09-21 13:27:42
WYBORY SEJM SENAT 2015 Administrator: Robert Janus 2015-09-21 09:18:45
WYBORY DO SENATU 2014 Administrator: Robert Janus 2015-09-21 08:40:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia i przedłużeniu terminu wydania decyzji w sprawie przebudowy drogi Tychów Nowy - Ostrożanka Michał Makowski 2015-09-17 15:08:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia w sprawie przebudowy drogi Tychów Nowy - Ostrożanka Michał Makowski 2015-09-17 15:05:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu postanowienia droga Tychów Nowy - Ostrożanka Michał Makowski 2015-09-17 15:01:35
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2015-09-17 14:31:24
Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata 2015-2020 Magdalena Podsiadło 2015-09-16 15:10:56
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-09-16 14:53:59
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-09-11 09:07:17
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-09-09 13:51:48
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-09-09 13:46:14
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-09-09 13:38:59
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy na działce o nr ewid. 356” dł. około 875 mb Magdalena Podsiadło 2015-09-08 13:53:27
Zadanie nr 1 „Remont drogi stanowiącej dojazd do cmentarza grzebalnego w Osinach” Zadanie nr 2 „Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiny w kierunku cmentarza” Magdalena Podsiadło 2015-09-08 11:40:22
Zadanie nr 1 „Remont drogi stanowiącej dojazd do cmentarza grzebalnego w Osinach” Zadanie nr 2 „Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiny w kierunku cmentarza” Magdalena Podsiadło 2015-09-08 10:00:56
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-09-01 11:39:36
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2015-09-01 11:35:41
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2015-09-01 11:23:11
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2015-09-01 11:17:30
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2015-09-01 11:12:57
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2015-09-01 11:04:11
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:55:18
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:48:09
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:40:43
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:30:10
Marcin Łukasz Driański Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:16:19
Ireneusz Jacek Zagajny Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:13:28
Teresa Ewa Sieczka Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:09:54
Kazimierz Tadeusz Kozieł Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:07:22
Jan Adam Zawisza Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:04:22
Jan Raczyński Administrator: Robert Janus 2015-09-01 10:00:52
Radosław Jan Gralec Administrator: Robert Janus 2015-09-01 09:58:21
Agnieszka Idzik Napiórkowska Administrator: Robert Janus 2015-09-01 09:55:31
Marek Kukiełka Administrator: Robert Janus 2015-09-01 09:52:15
Sylwester Robert Spadło Administrator: Robert Janus 2015-09-01 09:49:39
Stanisław Daniel Seweryn Administrator: Robert Janus 2015-09-01 09:46:40
Robert Paweł Gralec Administrator: Robert Janus 2015-09-01 09:43:58
Radosław Jakub Koniarz Administrator: Robert Janus 2015-09-01 09:40:46
Jan Jerzy Myszka Administrator: Robert Janus 2015-09-01 09:37:21
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-08-31 08:29:17
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy na działce o nr ewid. 356” dł. około 875 mb Magdalena Podsiadło 2015-08-26 08:37:34
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-08-21 15:13:33
WRZESIEŃ 2015 Magdalena Podsiadło 2015-08-14 12:31:25
WRZESIEŃ 2015 Magdalena Podsiadło 2015-08-14 12:30:44
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy na działce o nr ewid. 356” dł. około 875 mb Magdalena Podsiadło 2015-08-14 12:27:15
„Przebudowa budynku remizy OSP w Tychowie Nowym” – projekt. Magdalena Podsiadło 2015-08-14 12:16:34
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-08-14 10:05:27
Zarządzenia- 2015 rok Administrator: Robert Janus 2015-08-14 09:59:49
Karty informacyjne 2015 rok Łukasz Zaręba 2015-08-14 09:43:29
Karty informacyjne 2015 rok Łukasz Zaręba 2015-08-14 09:41:39
Karty informacyjne 2015 rok Łukasz Zaręba 2015-08-14 09:34:39
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-08-14 08:47:49
SIERPIEŃ 2015 Magdalena Podsiadło 2015-08-13 15:32:33
Zadanie nr 1 „Remont drogi stanowiącej dojazd do cmentarza grzebalnego w Osinach” Zadanie nr 2 „Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiny w kierunku cmentarza” Magdalena Podsiadło 2015-08-13 15:31:27
Zadanie nr 1 „Remont drogi stanowiącej dojazd do cmentarza grzebalnego w Osinach” Zadanie nr 2 „Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiny w kierunku cmentarza” Magdalena Podsiadło 2015-08-13 15:30:39
Zarządzenia- 2015 rok Administrator: Robert Janus 2015-08-12 11:42:27
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-08-12 11:41:47
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-08-12 11:29:59
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-08-12 10:52:28
Zarządzenia- 2015 rok Administrator: Robert Janus 2015-08-12 10:48:44
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-08-11 15:09:45
Zarządzenia- 2015 rok Administrator: Robert Janus 2015-08-11 15:09:28
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-08-11 11:36:55
Zarządzenia- 2015 rok Administrator: Robert Janus 2015-08-11 11:34:26
„Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-08-10 13:15:08
Zarządzenia- 2015 rok Administrator: Robert Janus 2015-08-10 10:56:24
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-08-10 10:52:22
Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Mirów o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Wspólne Dobro Gminy Jastrząb Łukasz Zaręba 2015-08-06 10:00:23
Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Mirów o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Wspólne Dobro Gminy Jastrząb Łukasz Zaręba 2015-08-06 09:51:54
Decyzje środowiskowe Łukasz Zaręba 2015-08-06 09:51:01
Decyzje środowiskowe Łukasz Zaręba 2015-08-06 09:49:56
„Przebudowa budynku remizy OSP w Tychowie Nowym” – projekt. Magdalena Podsiadło 2015-08-05 15:02:31
„Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małyszynie” Magdalena Podsiadło 2015-08-05 14:59:52
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-08-03 10:24:47
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-07-29 15:18:31
„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-07-29 08:51:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zebranych dowodach i materiałach w sprawie przebudowy drogi Osiny - Trębowiec Łukasz Zaręba 2015-07-28 11:52:59
Decyzje środowiskowe Michał Makowski 2015-07-28 11:45:09
Decyzje środowiskowe Michał Makowski 2015-07-28 11:45:03
Decyzje środowiskowe Michał Makowski 2015-07-28 11:28:22
Referendum 2015 Administrator: Robert Janus 2015-07-28 07:45:57
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-07-24 11:30:59
Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-07-24 09:27:48
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-07-23 11:53:29
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2015-07-23 08:41:32
„Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małyszynie” Magdalena Podsiadło 2015-07-22 14:59:00
„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-07-21 09:15:08
Wykonanie remontu dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małyszynie w ramach realizowanego zadania pn.: „Przebudowa dachu na budynku sali gimn Magdalena Podsiadło 2015-07-20 10:57:10
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/50/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2015-2020 Magdalena Szara-Słyk 2015-07-17 15:03:12
w sprawie: zatwierdzenia spawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Mirzec za 2014 rok. Magdalena Szara-Słyk 2015-07-17 13:45:37
„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec” Magdalena Podsiadło 2015-07-15 14:54:42
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2015 rok Adamczyk Małgorzata 2015-07-15 08:38:31
„Przebudowa przepustów pod wjazdami do posesji wraz z wykonaniem odmulenia istniejących rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej 347014T w miejscowości Osiny” Magdalena Podsiadło 2015-07-13 14:53:59
Karty informacyjne 2015 rok Łukasz Zaręba 2015-07-13 10:17:21
Karty informacyjne 2015 rok Łukasz Zaręba 2015-07-10 13:59:00
karta informacyjna 5/2015 Łukasz Zaręba 2015-07-10 13:54:24
karta informacyjna 5/2015 Łukasz Zaręba 2015-07-10 13:35:32
wykonanie remontu dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małyszynie w ramach realizowanego zadania pn.: „Przebudowa dachu na budynku sali gimn Magdalena Podsiadło 2015-07-10 12:24:48
Obwieszczenie RDOŚ Kielce o wydaniu postanowienia droga Osiny - Trębowiec Łukasz Zaręba 2015-07-10 10:11:17
Zarządzenia- 2015 rok Magdalena Szara-Słyk 2015-07-09 14:38:31
„Przebudowa przepustów pod wjazdami do posesji wraz z wykonaniem odmulenia istniejących rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej 347014T w miejscowości Osiny” Magdalena Podsiadło 2015-07-07 14:25:37
„Przebudowa przepustów pod wjazdami do posesji wraz z wykonaniem odmulenia istniejących rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej 347014T w miejscowości Osiny” Magdalena Podsiadło 2015-07-07 14:18:14