logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
minus Bezpłatne porady prawne
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
minus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
   minus Regulamin naboru
   minus Ogłoszenia o naborze
      plus Archiwum naborów
      minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA ds. Gospodarki Odpadami
      minus LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO PODINSPEKTORA/ DS. GOSPODARKI ODPADAMI w Urzędzie Gminy w Mircu
      minus Ogłoszenie o naborze Nr 1/2013 na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu
      minus Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Mircu
      minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osinach oraz na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Mircu
      minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małyszynie.
      minus Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym
      minus Ogłoszenie konkursuna kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jagodnem
      minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
      minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym
      minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu Gminy i elektronicznego zarządzania dokumentacją w Referacie Ogólnoorganizacyjny
      minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym
      minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
      minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu
      minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu
      minus Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun/Opiekunka dziecięca w Klubie Dziecięcym
   minus Informacje z oceny formalnej ofert złożonych w naborze na wolne stanowisko urzędnicze
   minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu.
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus Spis Rolny 2020
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Archiwum naborów
2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA ds. Gospodarki Odpadami
3. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO PODINSPEKTORA/ DS. GOSPODARKI ODPADAMI w Urzędzie Gminy w Mircu
4. Ogłoszenie o naborze Nr 1/2013 na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu
5. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Mircu
6. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osinach oraz na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Mircu
7. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małyszynie.
8. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym
9. Ogłoszenie konkursuna kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jagodnem
10. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
11. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym
12. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu Gminy i elektronicznego zarządzania dokumentacją w Referacie Ogólnoorganizacyjny
13. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym
14. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
15. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu
16. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu
17. Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun/Opiekunka dziecięca w Klubie Dziecięcym

Ilość odwiedzin: 26026
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia o naborze
Osoba, która wytworzyła informację: Wójt Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Kąpała
Data wytworzenia informacji: 2007-03-14 10:08:37
Data udostępnienia informacji: 2007-03-14 10:08:37
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-09 14:05:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner