logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
minus Sołectwa Gminy Mirzec
   minus Sołectwo Ostrożanka
   minus Sołectwo Tychów Stary
   minus Sołectwo Mirzec I
   minus Sołectwo Mirzec II
   minus Sołectwo Trębowiec
   minus Sołectwo Tychów Nowy
   minus Sołectwo Osiny
   minus Sołectwo Małyszyn
   minus Sołectwo Gadka
   minus Sołectwo Jagodne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


WŁADZE GMINY > Sołectwa Gminy Mirzec

Spis dokumentów:
1. Sołectwo Ostrożanka
2. Sołectwo Tychów Stary
3. Sołectwo Mirzec I
4. Sołectwo Mirzec II
5. Sołectwo Trębowiec
6. Sołectwo Tychów Nowy
7. Sołectwo Osiny
8. Sołectwo Małyszyn
9. Sołectwo Gadka
10. Sołectwo Jagodne

Załączniki do pobrania: 2016-09-01 13:41:49 - Uchwała Nr VII/41/03 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw. (164.88 kB)
2016-09-01 13:42:22 - Załącznik nr 1 (1.74 MB)
2016-09-01 13:42:50 - Załącznik nr 2 (1.71 MB)
2016-09-01 13:43:17 - Załącznik nr 3 (1.72 MB)
2016-09-01 13:43:45 - Załącznik nr 4 (1.73 MB)
2016-09-01 13:44:14 - Załącznik nr 5 (1.72 MB)
2016-09-01 13:44:45 - Załącznik nr 6 (1.72 MB)
2016-09-01 13:45:13 - Załącznik nr 7 (1.71 MB)
2016-09-01 13:45:40 - Załącznik nr 8 (1.73 MB)
2016-09-01 13:46:08 - Załącznik nr 9 (1.75 MB)
2016-09-01 13:46:35 - Załącznik nr 10 (1.72 MB)

Ilość odwiedzin: 7901
Nazwa dokumentu: Sołectwa Gminy Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator: Robert Janus
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator: Robert Janus
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2003-06-30 10:21:38
Data udostępnienia informacji: 2003-06-30 10:21:38
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-01 13:46:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner