logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
minus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   minus Wiceprzewodniczący Rady Gminy
   plus Komisje Rady Gminy
   plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec
   plus Projekty Uchwał Rady Gminy
   minus Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2011 rok
   minus Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2012 rok
   minus Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2013 rok
   minus Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2010-2014
      minus Gralec Robert Paweł
      minus Rokita Piotr Jacek
      minus Derlatka Antoni Jan
      minus Driański Marcin Łukasz
      minus Idzik-Napiórkowska Agnieszka Ilona
      minus Raczyński Jan
      minus Kozieł Kazimierz Tadeusz
      minus Kruk Jan
      minus Myszka Jan Jerzy
      minus Pomorski Andrzej
      minus Sobczyk Tadeusz
      minus Seweryn Mirosław Piotr
      minus Stompór Roman
      minus Zagajny Ireneusz Jacek
      minus Raczyński Czesław
   minus Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2014 rok.
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Gralec Robert Paweł
2. Rokita Piotr Jacek
3. Derlatka Antoni Jan
4. Driański Marcin Łukasz
5. Idzik-Napiórkowska Agnieszka Ilona
6. Raczyński Jan
7. Kozieł Kazimierz Tadeusz
8. Kruk Jan
9. Myszka Jan Jerzy
10. Pomorski Andrzej
11. Sobczyk Tadeusz
12. Seweryn Mirosław Piotr
13. Stompór Roman
14. Zagajny Ireneusz Jacek
15. Raczyński Czesław

Ilość odwiedzin: 4812
Nazwa dokumentu: Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2010-2014
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Szara-Słyk
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Szara-Słyk
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Szara-Słyk
Data wytworzenia informacji: 2011-03-09 13:17:59
Data udostępnienia informacji: 2011-03-09 13:17:59
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-09 13:18:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner