logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
minus Bezpłatne porady prawne
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Rolnictwo
   minus Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych
   minus Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry
   minus Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF)
   minus Komunikat ARR ws dopłat do materiału siewnego
   minus Ramowe zasady współpracy Biogazowni w Starachowicach - Bioelektrownie Świętokrzyskie MK Sp. z o.o. z mieszkańcami gminy Mirzec
   minus Szacowanie skutków klęsk żywiołowych - 2013
   minus Szacowanie skutków klęsk żywiołowych - 2014
   minus Informacja ARiMR dla poszkodowanych rolników w przypadku wystąpienia siły wyższej.
   minus LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
   minus Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter de minimis w rolnictwie
   minus Lista odmian zalecanych do uprawy w woj. Świętokrzyskim na 2016r.
   minus Komunikat ARiMR dotyczący zgłaszania przemieszczania trzody chlewnej
   minus Apel do społeczeństwa o nie wypalanie traw i pozostałości roślinnych
   minus Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku
   minus Informacja dotycząca "Programu azotanowego"
   minus Wskazówki dla rolników w przypadku uboju zwierząt poza rzeźnią
   minus Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny oraz przy prowadzeniu "Rzeźni rolniczej"
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus Spis Rolny 2020
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Bioelektrownie Świętokrzyskie MK Sp. z o.o.

ul. Targowa 18, 25-516 Kielce

Dyrektor

Pełnomocnik Zarządu

ds. realizacji inwestycji

Wojciech Łukaszek

Zasady wpółpracy :

Produkcja substratów (masy zielonej)

  • Kontraktacja na okres od 5 – 24 lat
  • Umowy zawierane indywidualne
  • Rozliczenia gotówkowe, barterowe (nawóz produkowany w bioelektrowni z możliwością dalszej odsprzedaży za zielonkę lub kiszonkę dostarczoną do bioelektrowni) lub łączone
  • Opieka i doradztwo agrotechniczne

Wypowiedzenie umowy przez rolnika z rocznym wyprzedzeniem bez konsekwencji finansowych z jego strony

 

Użyczenie ziemi

  • Umowy na okres 5 – 24 lat
  • Umowy zawierane indywidualne
  • Właściciel zatrzymuje dopłaty obszarowe i dodatkowo 200 zł za użyczenie gruntów za każdy ha użyczonego gruntu

Wypowiedzenie umowy przez rolnika z rocznym wyprzedzeniem bez konsekwencji finansowych z jego strony z jednoczesną gwarancją przywrócenia ziemi do stanu sprzed umowy na koszt bioelektrowni

 

Jeżeli inwestor pozyska na zasadzie użyczenia minimum 500 ha ziemi pod uprawy roślin energetycznych na potrzeby bioelektrowni Starachowice, to przy magazynie surowcowym w gminie Mirzec powstanie baza maszynowa, z której będą mogli korzystać nieodpłatnie ( zwracając jedynie koszt paliwa i wynagrodzenie operatora sprzętu ) wszyscy producenci biomasy z gminy Mirzec, którzy podpiszą umowę na produkcję i dostawę substratów do bioelektrowni Starachowice.

 

Wyjściowe propozycje cen kontraktacyjnych:

Zielonki

1 tona zielonki z kukurydzy energetycznej – 90 zł

1 tona zielonki z topinamburu (łodygi i bulwy) – 80 zł

1 tona zielonki z traw energetycznych – 40 - 45 zł

1 tona zielonki z perzu wydłużonego zbitokępkowego – 50 zł

1 tona surowych buraków energetycznych (korzeń i liście) – 80 zł

Kiszonki

1 tona kiszonki z kukurydzy energetycznej – 110 zł

1 tona kiszonki z topinamburu (łodygi i bulwy) – 100 zł

1 tona kiszonki z traw – 55 zł

1 tona kiszonki z perzu wydłużonego zbitokępkowego – 60 zł

1 tona kiszonki z buraków energetycznych (korzeń i liście) – 90 zł

 

Ceny innych substratów uzgadniane będą indywidualnie.

  • Ceny ulegają corocznie waloryzacji o poziom inflacji
  • Ceny co pół roku indeksowane są o zmianę współczynnika ceny 1 litra oleju napędowego

 

Źródło:wykorzystano opracowanie Bioelektrownie Świętokrzyskie MK Sp. z o.o. 

Ilość odwiedzin: 3005
Nazwa dokumentu: Ramowe zasady współpracy Biogazowni w Starachowicach - Bioelektrownie Świętokrzyskie MK Sp. z o.o. z mieszkańcami gminy Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Makowski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Makowski
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Makowski
Data wytworzenia informacji: 2014-08-27 11:06:34
Data udostępnienia informacji: 2014-08-27 11:06:34
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-27 12:14:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner