logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
minus Bezpłatne porady prawne
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
minus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   minus Zastepca Przewodniczącego Rady Gminy
   minus Radni Rady Gminy
   minus Transmisje Sesji Rady Gminy
   minus INTERPELACJE I ZAPYTANIA
   minus Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu.
   minus PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI
   minus Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu
   plus Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus Spis Rolny 2020
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Załączniki do pobrania: 2019-02-06 09:24:42 - Protokół z I sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 22 listopada 2018r. (2.56 MB)
2019-02-06 09:26:10 - Protokół z II sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2018r. (1.83 MB)
2019-02-06 09:32:06 - Protokół z III sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 14 grudnia 2018r. (704.27 kB)
2019-02-06 09:28:19 - Protokół z IV sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018r. (1.82 MB)
2019-03-01 08:09:41 - Protokół z V sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 31 stycznia 2019r. (3.34 MB)
2019-03-01 08:11:08 - Protokół z VI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Mircu z dnia 18 lutego 2019r. (619.25 kB)
2019-03-19 14:53:38 - Protokół z VII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 27 lutego 2019r. (2.10 MB)
2019-04-04 13:02:34 - Protokół z VIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 29 marca 2019r. (719.81 kB)
2019-05-07 12:50:15 - Protokół z IX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 29 marca 2019r. (2.26 MB)
2019-06-03 16:41:38 - Protokół z X sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 26 kwietnia 2019r. (2.52 MB)
2019-07-02 08:55:22 - Protokół z XI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 31 maja 2019r. (2.09 MB)
2019-08-13 15:26:37 - Protokół z XII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 28 czerwca2019r. (11.12 MB)
2019-09-27 13:16:44 - Protokół z XIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lipca 2019r. (8.92 MB)
2019-09-27 13:18:03 - Protokół z XIV sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 30 sierpnia 2019r. (12.38 MB)
2019-11-05 14:16:26 - Protokół z XV sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 27 września 2019r. (3.66 MB)
2019-12-02 11:51:59 - Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 25 października 2019 roku (2.35 MB)
2020-01-09 14:12:22 - Protokół z XVII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 29 listopada 2019 roku (2.24 MB)
2020-02-04 11:10:11 - Protokół z XVIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2019 roku (3.38 MB)
2020-02-04 11:12:02 - Protokół z XIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 13 stycznia 2020 roku (627.19 kB)
2020-02-11 10:35:38 - Protokół z XX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 31 stycznia 2020 roku (3.40 MB)
2020-04-03 08:35:23 - Protokół z XXII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 28 lutego 2020 roku (1.65 MB)
2020-05-05 08:57:56 - Protokół z XXIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 27 marca 2020 roku (1.78 MB)
2020-06-10 12:44:29 - Protokół z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 30 kwietnia 2020 roku (2.12 MB)
2020-06-30 09:39:30 - Protokół z XXV sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 29 maja 2020 (1.54 MB)

Ilość odwiedzin: 2603
Nazwa dokumentu: Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu
Podmiot udostępniający: Rada Gminy w Mircu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Raczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Raczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Raczyńska
Data wytworzenia informacji: 2019-02-06 09:08:46
Data udostępnienia informacji: 2019-02-06 09:08:46
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-30 09:39:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner