logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
minus Bezpłatne porady prawne
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
minus WYBORY SOŁTYSÓW
   minus Sołtysi i Rady Sołeckie kadencja 2019-2024
   minus Sołtysi i Rady Sołeckie kadencja 2015-2019
   minus Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2015-2019
   minus Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2019-2024
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus Spis Rolny 2020
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Lp.

Sołectwo

Sołtys

Przewodniczący Rady Sołeckiej

Członkowie Rady Sołeckiej

1.

Gadka

Górska Alicja

Bilska Elżbieta

Bidzińska Elżbieta

Bilska Elżbieta

Górska Alicja

Iwoła Mariusz

Rafalski Jacek

Strzelec Andrzej

Zając Anna

2.

Jagodne

Sieczka Teresa

Sieczka Marian

Biernacka Agnieszka

Derlatka Zofia

Kawalec Alicja

Kawalec Anna

Sieczka Marian

Sieczka Teresa

Tarabasz Wiesława

3.

Małyszyn

Stepień Iwona

Kwapień Justyna

Błach Ryszard
Duda Dariusz
Kawałek Krzysztof
Kozieł Paweł

Kwapień Justyna
Okrutny Iwona
Stępień Iwona

4.

Mirzec I

Stepień Joanna

Salwa-Pastuszka Alicja

Barszcz Zofia
Derlatka Justyna
Kosa Sylwester
Nosowicz Tadeusz

Salwa-Pastuszka Alicja
Stępień Joanna
Pyzowski Andrzej

5.

Mirzec II

Kalista Bernadeta

Kąpała Katarzyna

Kalista Bernadeta

Kąpała Katarzyna
Stompor Jacek
Szary Kazimierz
Wojciechowski Marcin
Wysocka Barbara
Zaborski Jarosław

6.

Osiny

Stompór Roman

Dudek Jarosław

Bielecka Agnieszka

Dudek Jarosław
Gwóźdź Justyna
Kępa Mateusz
Seweryn Iwona
Sobczyk Roman
Stompór Roman

7.

Ostrożanka

Chojnacki Tadeusz

Kosno Sławomir

Barszcz Marzena,
Chmielewski Dariusz,
Chojnacki Tadeusz

Kosno Sławomir
Myszka Zofia,
Nachyła Edyta
Zięba Eugeniusz

8.

Trębowiec

Seweryn Stanisław

Majstrak Lidia

Dzik Stefan

Franecki Marcin

Gralec Krzysztof

Majstrak Lidia

Nowak Tomasz

Podgórski Henryk

Seweryn Stanisław

9.

Tychów Nowy

Matysek Jadwiga

Płusa Paweł

Jóźwidzka Jolanta
Kozieł Krystyna
Marlica Urszula
Matysek Jadwiga
Pacek Jolanta
Pacek Leszek

Płusa Paweł

10.

Tychów Stary

Myszka Jan

Sobczyk Tadeusz

Gut Marzena
Kuźdub Tomasz
Myszka Jan
Płusa Michał
Rokita Grzegorz

Sobczyk Tadeusz
Witkowska Beata

Ilość odwiedzin: 936
Nazwa dokumentu: Sołtysi i Rady Sołeckie kadencja 2019-2024
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Szara-Słyk
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Szara-Słyk
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Szara-Słyk
Data wytworzenia informacji: 2019-02-20 12:27:12
Data udostępnienia informacji: 2019-02-20 12:27:12
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-20 12:56:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner