logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


URZĄD GMINY > Dane teleadresowe

Szczegółowy spis telefonów do Urzędu Gminy w Mircu

(041) 27-67-170 (sekretariat – centrala)

(041) 27-67-190 (Fax)

Pokój

Rodzaj załatwianych spraw (stanowisko)

Nazwisko pracownika

Nr telefonu

Parter

121

Ewidencja ludności

Ewa Szczepanowska

(41) 27-67-183

120

USC

Katarzyna Tomczak

(41) 27-67-184

104

Kasa

Marta Minda

(41) 27-67-185

108

Pracownicy socjalni Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Elżbieta Cholewińska

Marta Drożdżał

Iwona Gonciarz

Anna Pońska

Małgorzata Barszcz

(41) 27-67-186

I piętro

203

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn

(41) 27-67-174

204

Zastępca skarbnika gminy

Urszula Barszcz

Dominika Dzik

(41) 27-67-175

205

Księgowość budżetowa

Płace, ubezpieczenia

Małgorzata Adamczyk

Elżbieta Kleczaj

(41) 27-67-176

206

Główna księgowa Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Nowak

(41) 27-67-177

207

Kierownik Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Potrzeszcz

(41) 27-13-010

(41) 27-67-197

208

Pracownicy administracyjno biurowi Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej

Michał Pałys

Agnieszka Kruk

(41) 27-67-187

209

Wymiar podatku

Grażyna Stachowicz

Danuta Strycharska

(41) 27-67-179

213

Kancelaria

Andrzej Kutwin

(41) 27-67-189

215

Księgowość podatkowa

Anna Skorupa

Katarzyna Malesza

(41) 27-67-177

216

Kultura i sport

 

Anna Piątek

Katarzyna Kąpała

(41) 27-67-181

217

Obsługa Rady Gminy

Kadry, Stypendia

Małgorzata Raczyńska

Magdalena Szara-Słyk

Milena Miernik

(41) 27-67-182

218

Przewodniczący Rady Gminy

Radca Prawny

Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Anna Kołłątaj

(41) 27-67-172

219

Sekretarz gminy

Marta Ziomek

(41) 27-67-173

220

Sekretariat

Karolina Nosowicz-Kijewska

(41) 27-67-170

221

Wójt

Mirosław Seweryn

(41) 27-67-171

II piętro

302

Inwestycje

Gospodarka komunalna, ochrona środowiska

Magdalena Podsiadło

Sławomir Płaneta

Agnieszka Kukla

(41) 27-67-191

303

Inwestycje drogowe, oświetlenie uliczne, azbest

 

Informatyk

Michał Górnicki

Magdalena Maśny-Stompor

Robert Janus

(41) 27-67-192

311

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy

Ryszard Nowak (41) 27-67-188
313 Budownictwo, planowanie przestrzenne

Katarzyna Nowakowska

(41) 27-67-170

wew. 201

314

Ochrona środowiska, Rolnictwo

Michał Makowski

Łukasz Zaręba

(41) 27-67-180

316

Promocja gminy

Paweł Lewkowicz

(41) 27-67-194

317

Geodezja, gospodarka nieruchomościami

Mariola Mołdawa

(41) 27-67-195

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

304

Płace

Ewa Barszcz

Halina Pomorska

---

305

Kierownik

Agata Mundzik

(41) 27-13-024

307

Główna księgowa

Zastępca

Dorota Szot

Irena Tarabasz

(41) 27-67-196

 

Ilość odwiedzin: 22136
Nazwa dokumentu: Dane teleadresowe
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator: Robert Janus
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator: Robert Janus
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2009-09-16 10:38:05
Data udostępnienia informacji: 2009-09-16 10:38:05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-13 10:04:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner