logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Statystyki miesięczne

Miesiąc i rok Odwiedzin Wykres
czerwiec 2003 28
lipiec 2003 408
sierpień 2003 259
wrzesień 2003 246
październik 2003 203
listopad 2003 337
grudzień 2003 336
styczeń 2004 1503
luty 2004 171
marzec 2004 506
kwiecień 2004 514
maj 2004 558
czerwiec 2004 611
lipiec 2004 808
sierpień 2004 1273
wrzesień 2004 948
październik 2004 709
listopad 2004 1006
grudzień 2004 861
styczeń 2005 1276
luty 2005 1167
marzec 2005 924
kwiecień 2005 866
maj 2005 1017
czerwiec 2005 1029
lipiec 2005 1538
sierpień 2005 2527
wrzesień 2005 1809
październik 2005 3584
listopad 2005 2983
grudzień 2005 3120
styczeń 2006 3015
luty 2006 2800
marzec 2006 3499
kwiecień 2006 3448
maj 2006 3211
czerwiec 2006 3825
lipiec 2006 4544
sierpień 2006 2997
wrzesień 2006 3478
październik 2006 4185
listopad 2006 4657
grudzień 2006 4685
styczeń 2007 3069
luty 2007 1
marzec 2007 673
kwiecień 2007 158
maj 2007 413
czerwiec 2007 3399
lipiec 2007 2019
sierpień 2007 1324
wrzesień 2007 1626
październik 2007 1286
listopad 2007 2765
grudzień 2007 2459
styczeń 2008 2637
luty 2008 2910
marzec 2008 3734
kwiecień 2008 5788
maj 2008 5221
czerwiec 2008 5665
lipiec 2008 2300
sierpień 2008 2468
wrzesień 2008 3107
październik 2008 3120
listopad 2008 1622
grudzień 2008 2025
styczeń 2009 2275
luty 2009 1671
marzec 2009 2228
kwiecień 2009 1937
maj 2009 2461
czerwiec 2009 3891
lipiec 2009 3153
sierpień 2009 4080
wrzesień 2009 3325
październik 2009 2332
listopad 2009 2874
grudzień 2009 2640
styczeń 2010 2772
luty 2010 3342
marzec 2010 5105
kwiecień 2010 4598
maj 2010 4473
czerwiec 2010 2387
lipiec 2010 2412
sierpień 2010 3633
wrzesień 2010 3246
październik 2010 3343
listopad 2010 6572
grudzień 2010 7390
styczeń 2011 5616
luty 2011 4614
marzec 2011 5779
kwiecień 2011 9911
maj 2011 11952
czerwiec 2011 10177
lipiec 2011 7286
sierpień 2011 8220
wrzesień 2011 10086
październik 2011 6273
listopad 2011 4763
grudzień 2011 5333
styczeń 2012 7558
luty 2012 5671
marzec 2012 7962
kwiecień 2012 7896
maj 2012 7658
czerwiec 2012 7773
lipiec 2012 6746
sierpień 2012 7080
wrzesień 2012 7898
październik 2012 9506
listopad 2012 8391
grudzień 2012 6176
styczeń 2013 7789
luty 2013 6511
marzec 2013 8453
kwiecień 2013 9285
maj 2013 10157
czerwiec 2013 8216
lipiec 2013 7704
sierpień 2013 9872
wrzesień 2013 8317
październik 2013 10361
listopad 2013 16072
grudzień 2013 17809
styczeń 2014 13426
luty 2014 12119
marzec 2014 14487
kwiecień 2014 10859
maj 2014 19449
czerwiec 2014 14066
lipiec 2014 11558
sierpień 2014 15040
wrzesień 2014 11731
październik 2014 12794
listopad 2014 18940
grudzień 2014 14083
styczeń 2015 12420
luty 2015 11567
marzec 2015 13968
kwiecień 2015 16410
maj 2015 17506
czerwiec 2015 16290
lipiec 2015 12789
sierpień 2015 16059
wrzesień 2015 13397
październik 2015 13819
listopad 2015 8590
grudzień 2015 9183
styczeń 2016 10437
luty 2016 16388
marzec 2016 19619
kwiecień 2016 17115
maj 2016 16297
czerwiec 2016 14240
lipiec 2016 15602
sierpień 2016 8337
wrzesień 2016 7218
październik 2016 9622
listopad 2016 19315
grudzień 2016 14444
styczeń 2017 17843
luty 2017 17095
marzec 2017 21516
kwiecień 2017 7815
maj 2017 9274
czerwiec 2017 20963
lipiec 2017 18893
sierpień 2017 27811
wrzesień 2017 19856
październik 2017 41203
listopad 2017 41126
grudzień 2017 56268
styczeń 2018 37708
luty 2018 26570
marzec 2018 23339
kwiecień 2018 18476
maj 2018 24744
czerwiec 2018 25574
lipiec 2018 27024
sierpień 2018 47537
wrzesień 2018 44080
październik 2018 66354
listopad 2018 78480
grudzień 2018 29500
Sumaryczna ilość odwiedzin: 1768502

Statystyki dzienne - grudzień 2018

Dzień Odwiedzin Wykres
1 2009
2 1840
3 2056
4 1551
5 1560
6 1699
7 2248
8 2272
9 2429
10 2257
11 2579
12 2073
13 1833
14 1909
15 1185
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
corner   corner