logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
12 sierpień 2003, wtorek 38
13 sierpień 2003, środa 5
19 sierpień 2003, wtorek 13
21 sierpień 2003, czwartek 12
22 sierpień 2003, piątek 17
24 sierpień 2003, niedziela 27
9 sierpień 2004, poniedziałek 40
10 sierpień 2004, wtorek 24
11 sierpień 2004, środa 16
12 sierpień 2004, czwartek 17
13 sierpień 2004, piątek 18
14 sierpień 2004, sobota 47
15 sierpień 2004, niedziela 28
16 sierpień 2004, poniedziałek 16
17 sierpień 2004, wtorek 64
18 sierpień 2004, środa 26
19 sierpień 2004, czwartek 33
20 sierpień 2004, piątek 36
21 sierpień 2004, sobota 77
22 sierpień 2004, niedziela 30
15 sierpień 2005, poniedziałek 43
16 sierpień 2005, wtorek 39
17 sierpień 2005, środa 767
18 sierpień 2005, czwartek 91
19 sierpień 2005, piątek 70
20 sierpień 2005, sobota 59
21 sierpień 2005, niedziela 81
22 sierpień 2005, poniedziałek 51
23 sierpień 2005, wtorek 80
24 sierpień 2005, środa 93
25 sierpień 2005, czwartek 52
26 sierpień 2005, piątek 25
27 sierpień 2005, sobota 19
28 sierpień 2005, niedziela 18
14 sierpień 2006, poniedziałek 88
15 sierpień 2006, wtorek 51
16 sierpień 2006, środa 123
17 sierpień 2006, czwartek 88
18 sierpień 2006, piątek 65
19 sierpień 2006, sobota 52
20 sierpień 2006, niedziela 37
21 sierpień 2006, poniedziałek 104
22 sierpień 2006, wtorek 109
23 sierpień 2006, środa 175
24 sierpień 2006, czwartek 150
25 sierpień 2006, piątek 137
26 sierpień 2006, sobota 130
27 sierpień 2006, niedziela 70
13 sierpień 2007, poniedziałek 61
14 sierpień 2007, wtorek 12
15 sierpień 2007, środa 3
16 sierpień 2007, czwartek 13
17 sierpień 2007, piątek 33
18 sierpień 2007, sobota 21
19 sierpień 2007, niedziela 59
20 sierpień 2007, poniedziałek 92
21 sierpień 2007, wtorek 23
22 sierpień 2007, środa 65
23 sierpień 2007, czwartek 51
24 sierpień 2007, piątek 47
25 sierpień 2007, sobota 20
26 sierpień 2007, niedziela 50
11 sierpień 2008, poniedziałek 134
12 sierpień 2008, wtorek 98
13 sierpień 2008, środa 89
14 sierpień 2008, czwartek 69
15 sierpień 2008, piątek 163
17 sierpień 2008, niedziela 16
18 sierpień 2008, poniedziałek 110
19 sierpień 2008, wtorek 280
20 sierpień 2008, środa 152
21 sierpień 2008, czwartek 23
22 sierpień 2008, piątek 272
23 sierpień 2008, sobota 26
24 sierpień 2008, niedziela 4
10 sierpień 2009, poniedziałek 82
11 sierpień 2009, wtorek 56
12 sierpień 2009, środa 100
13 sierpień 2009, czwartek 80
14 sierpień 2009, piątek 67
15 sierpień 2009, sobota 80
16 sierpień 2009, niedziela 70
17 sierpień 2009, poniedziałek 87
18 sierpień 2009, wtorek 176
19 sierpień 2009, środa 109
20 sierpień 2009, czwartek 113
21 sierpień 2009, piątek 120
22 sierpień 2009, sobota 149
23 sierpień 2009, niedziela 94
16 sierpień 2010, poniedziałek 61
17 sierpień 2010, wtorek 71
18 sierpień 2010, środa 235
19 sierpień 2010, czwartek 118
20 sierpień 2010, piątek 63
21 sierpień 2010, sobota 52
22 sierpień 2010, niedziela 70
23 sierpień 2010, poniedziałek 101
24 sierpień 2010, wtorek 98
25 sierpień 2010, środa 35
26 sierpień 2010, czwartek 108
27 sierpień 2010, piątek 193
28 sierpień 2010, sobota 29
29 sierpień 2010, niedziela 803
15 sierpień 2011, poniedziałek 106
16 sierpień 2011, wtorek 274
17 sierpień 2011, środa 242
18 sierpień 2011, czwartek 178
19 sierpień 2011, piątek 170
20 sierpień 2011, sobota 124
21 sierpień 2011, niedziela 139
22 sierpień 2011, poniedziałek 239
23 sierpień 2011, wtorek 326
24 sierpień 2011, środa 175
25 sierpień 2011, czwartek 159
26 sierpień 2011, piątek 216
27 sierpień 2011, sobota 185
28 sierpień 2011, niedziela 441
13 sierpień 2012, poniedziałek 228
14 sierpień 2012, wtorek 230
15 sierpień 2012, środa 326
16 sierpień 2012, czwartek 194
17 sierpień 2012, piątek 149
18 sierpień 2012, sobota 269
19 sierpień 2012, niedziela 138
20 sierpień 2012, poniedziałek 216
21 sierpień 2012, wtorek 234
22 sierpień 2012, środa 241
23 sierpień 2012, czwartek 288
24 sierpień 2012, piątek 163
25 sierpień 2012, sobota 202
26 sierpień 2012, niedziela 310
12 sierpień 2013, poniedziałek 384
13 sierpień 2013, wtorek 975
14 sierpień 2013, środa 249
15 sierpień 2013, czwartek 126
16 sierpień 2013, piątek 290
17 sierpień 2013, sobota 415
18 sierpień 2013, niedziela 194
19 sierpień 2013, poniedziałek 370
20 sierpień 2013, wtorek 581
21 sierpień 2013, środa 294
22 sierpień 2013, czwartek 468
23 sierpień 2013, piątek 387
24 sierpień 2013, sobota 289
25 sierpień 2013, niedziela 520
11 sierpień 2014, poniedziałek 248
12 sierpień 2014, wtorek 563
13 sierpień 2014, środa 367
14 sierpień 2014, czwartek 407
15 sierpień 2014, piątek 131
16 sierpień 2014, sobota 416
17 sierpień 2014, niedziela 772
18 sierpień 2014, poniedziałek 578
19 sierpień 2014, wtorek 641
20 sierpień 2014, środa 477
21 sierpień 2014, czwartek 842
22 sierpień 2014, piątek 683
23 sierpień 2014, sobota 552
24 sierpień 2014, niedziela 551
10 sierpień 2015, poniedziałek 518
11 sierpień 2015, wtorek 705
12 sierpień 2015, środa 585
13 sierpień 2015, czwartek 734
14 sierpień 2015, piątek 651
15 sierpień 2015, sobota 548
16 sierpień 2015, niedziela 424
17 sierpień 2015, poniedziałek 500
18 sierpień 2015, wtorek 527
19 sierpień 2015, środa 551
20 sierpień 2015, czwartek 403
21 sierpień 2015, piątek 364
22 sierpień 2015, sobota 505
23 sierpień 2015, niedziela 319
15 sierpień 2016, poniedziałek 175
16 sierpień 2016, wtorek 260
17 sierpień 2016, środa 289
18 sierpień 2016, czwartek 187
19 sierpień 2016, piątek 446
20 sierpień 2016, sobota 94
21 sierpień 2016, niedziela 98
22 sierpień 2016, poniedziałek 278
23 sierpień 2016, wtorek 241
24 sierpień 2016, środa 310
25 sierpień 2016, czwartek 291
26 sierpień 2016, piątek 179
27 sierpień 2016, sobota 100
28 sierpień 2016, niedziela 79
14 sierpień 2017, poniedziałek 752
15 sierpień 2017, wtorek 597
16 sierpień 2017, środa 893
17 sierpień 2017, czwartek 669
18 sierpień 2017, piątek 701
19 sierpień 2017, sobota 238
20 sierpień 2017, niedziela 300
21 sierpień 2017, poniedziałek 1078
22 sierpień 2017, wtorek 815
23 sierpień 2017, środa 662
24 sierpień 2017, czwartek 888
25 sierpień 2017, piątek 613
26 sierpień 2017, sobota 861
27 sierpień 2017, niedziela 604
13 sierpień 2018, poniedziałek 1361
14 sierpień 2018, wtorek 1270
15 sierpień 2018, środa 1102
16 sierpień 2018, czwartek 1212
17 sierpień 2018, piątek 1664
18 sierpień 2018, sobota 6104
19 sierpień 2018, niedziela 6219
20 sierpień 2018, poniedziałek 3597
21 sierpień 2018, wtorek 1145
Sumaryczna ilość odwiedzin: 71495
corner   corner