logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
10 maj 2004, poniedziałek 38
11 maj 2004, wtorek 9
12 maj 2004, środa 28
13 maj 2004, czwartek 21
14 maj 2004, piątek 22
15 maj 2004, sobota 17
16 maj 2004, niedziela 13
17 maj 2004, poniedziałek 9
18 maj 2004, wtorek 9
19 maj 2004, środa 14
21 maj 2004, piątek 53
23 maj 2004, niedziela 17
16 maj 2005, poniedziałek 60
17 maj 2005, wtorek 35
18 maj 2005, środa 38
19 maj 2005, czwartek 27
20 maj 2005, piątek 46
21 maj 2005, sobota 15
22 maj 2005, niedziela 33
23 maj 2005, poniedziałek 28
24 maj 2005, wtorek 34
25 maj 2005, środa 31
26 maj 2005, czwartek 9
27 maj 2005, piątek 14
28 maj 2005, sobota 34
29 maj 2005, niedziela 43
15 maj 2006, poniedziałek 82
16 maj 2006, wtorek 88
17 maj 2006, środa 102
18 maj 2006, czwartek 167
19 maj 2006, piątek 88
20 maj 2006, sobota 96
21 maj 2006, niedziela 68
22 maj 2006, poniedziałek 84
23 maj 2006, wtorek 122
24 maj 2006, środa 83
25 maj 2006, czwartek 107
26 maj 2006, piątek 89
27 maj 2006, sobota 129
28 maj 2006, niedziela 76
14 maj 2007, poniedziałek 6
15 maj 2007, wtorek 27
21 maj 2007, poniedziałek 31
22 maj 2007, wtorek 18
23 maj 2007, środa 21
24 maj 2007, czwartek 11
25 maj 2007, piątek 78
12 maj 2008, poniedziałek 64
13 maj 2008, wtorek 106
14 maj 2008, środa 150
15 maj 2008, czwartek 117
16 maj 2008, piątek 114
17 maj 2008, sobota 29
18 maj 2008, niedziela 76
19 maj 2008, poniedziałek 169
20 maj 2008, wtorek 205
21 maj 2008, środa 78
22 maj 2008, czwartek 66
23 maj 2008, piątek 75
24 maj 2008, sobota 136
25 maj 2008, niedziela 71
11 maj 2009, poniedziałek 52
12 maj 2009, wtorek 84
13 maj 2009, środa 111
14 maj 2009, czwartek 67
15 maj 2009, piątek 71
16 maj 2009, sobota 72
17 maj 2009, niedziela 30
18 maj 2009, poniedziałek 86
19 maj 2009, wtorek 160
20 maj 2009, środa 102
21 maj 2009, czwartek 94
22 maj 2009, piątek 110
23 maj 2009, sobota 76
24 maj 2009, niedziela 48
17 maj 2010, poniedziałek 251
18 maj 2010, wtorek 235
19 maj 2010, środa 219
20 maj 2010, czwartek 415
21 maj 2010, piątek 101
22 maj 2010, sobota 12
23 maj 2010, niedziela 47
24 maj 2010, poniedziałek 131
25 maj 2010, wtorek 71
26 maj 2010, środa 143
27 maj 2010, czwartek 171
28 maj 2010, piątek 111
29 maj 2010, sobota 25
30 maj 2010, niedziela 105
16 maj 2011, poniedziałek 399
17 maj 2011, wtorek 406
18 maj 2011, środa 460
19 maj 2011, czwartek 474
20 maj 2011, piątek 351
21 maj 2011, sobota 198
22 maj 2011, niedziela 122
23 maj 2011, poniedziałek 528
24 maj 2011, wtorek 420
25 maj 2011, środa 400
26 maj 2011, czwartek 718
27 maj 2011, piątek 351
28 maj 2011, sobota 174
29 maj 2011, niedziela 156
14 maj 2012, poniedziałek 199
15 maj 2012, wtorek 218
16 maj 2012, środa 185
17 maj 2012, czwartek 297
18 maj 2012, piątek 137
19 maj 2012, sobota 96
20 maj 2012, niedziela 143
21 maj 2012, poniedziałek 278
22 maj 2012, wtorek 165
23 maj 2012, środa 229
24 maj 2012, czwartek 239
25 maj 2012, piątek 211
26 maj 2012, sobota 130
27 maj 2012, niedziela 143
13 maj 2013, poniedziałek 222
14 maj 2013, wtorek 357
15 maj 2013, środa 332
16 maj 2013, czwartek 388
17 maj 2013, piątek 266
18 maj 2013, sobota 224
19 maj 2013, niedziela 176
20 maj 2013, poniedziałek 571
21 maj 2013, wtorek 726
22 maj 2013, środa 330
23 maj 2013, czwartek 443
24 maj 2013, piątek 388
25 maj 2013, sobota 168
26 maj 2013, niedziela 273
12 maj 2014, poniedziałek 527
13 maj 2014, wtorek 600
14 maj 2014, środa 600
15 maj 2014, czwartek 707
16 maj 2014, piątek 806
17 maj 2014, sobota 703
18 maj 2014, niedziela 708
19 maj 2014, poniedziałek 841
20 maj 2014, wtorek 1282
21 maj 2014, środa 977
22 maj 2014, czwartek 1008
23 maj 2014, piątek 1520
24 maj 2014, sobota 458
25 maj 2014, niedziela 642
11 maj 2015, poniedziałek 326
12 maj 2015, wtorek 968
13 maj 2015, środa 490
14 maj 2015, czwartek 1058
15 maj 2015, piątek 878
16 maj 2015, sobota 247
17 maj 2015, niedziela 839
18 maj 2015, poniedziałek 460
19 maj 2015, wtorek 770
20 maj 2015, środa 530
21 maj 2015, czwartek 628
22 maj 2015, piątek 1011
23 maj 2015, sobota 223
24 maj 2015, niedziela 433
16 maj 2016, poniedziałek 927
17 maj 2016, wtorek 461
18 maj 2016, środa 1342
19 maj 2016, czwartek 882
20 maj 2016, piątek 337
21 maj 2016, sobota 171
22 maj 2016, niedziela 520
23 maj 2016, poniedziałek 276
24 maj 2016, wtorek 443
25 maj 2016, środa 877
26 maj 2016, czwartek 329
27 maj 2016, piątek 699
28 maj 2016, sobota 838
29 maj 2016, niedziela 245
15 maj 2017, poniedziałek 494
16 maj 2017, wtorek 346
17 maj 2017, środa 342
18 maj 2017, czwartek 169
19 maj 2017, piątek 336
20 maj 2017, sobota 153
21 maj 2017, niedziela 213
22 maj 2017, poniedziałek 583
23 maj 2017, wtorek 249
24 maj 2017, środa 301
25 maj 2017, czwartek 352
26 maj 2017, piątek 337
27 maj 2017, sobota 303
28 maj 2017, niedziela 241
14 maj 2018, poniedziałek 805
15 maj 2018, wtorek 501
16 maj 2018, środa 503
17 maj 2018, czwartek 759
18 maj 2018, piątek 456
19 maj 2018, sobota 738
20 maj 2018, niedziela 442
21 maj 2018, poniedziałek 70
Sumaryczna ilość odwiedzin: 56897
corner   corner