logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
10 listopad 2003, poniedziałek 4
12 listopad 2003, środa 18
14 listopad 2003, piątek 1
17 listopad 2003, poniedziałek 149
18 listopad 2003, wtorek 21
19 listopad 2003, środa 2
20 listopad 2003, czwartek 13
21 listopad 2003, piątek 27
22 listopad 2003, sobota 1
23 listopad 2003, niedziela 1
8 listopad 2004, poniedziałek 8
9 listopad 2004, wtorek 35
10 listopad 2004, środa 13
11 listopad 2004, czwartek 24
12 listopad 2004, piątek 20
13 listopad 2004, sobota 40
14 listopad 2004, niedziela 8
15 listopad 2004, poniedziałek 30
16 listopad 2004, wtorek 13
17 listopad 2004, środa 25
18 listopad 2004, czwartek 19
19 listopad 2004, piątek 25
20 listopad 2004, sobota 44
21 listopad 2004, niedziela 37
14 listopad 2005, poniedziałek 77
15 listopad 2005, wtorek 60
16 listopad 2005, środa 135
17 listopad 2005, czwartek 79
18 listopad 2005, piątek 41
19 listopad 2005, sobota 25
20 listopad 2005, niedziela 49
21 listopad 2005, poniedziałek 53
22 listopad 2005, wtorek 35
23 listopad 2005, środa 100
24 listopad 2005, czwartek 93
25 listopad 2005, piątek 144
26 listopad 2005, sobota 71
27 listopad 2005, niedziela 71
13 listopad 2006, poniedziałek 255
14 listopad 2006, wtorek 245
15 listopad 2006, środa 224
16 listopad 2006, czwartek 130
17 listopad 2006, piątek 138
18 listopad 2006, sobota 127
19 listopad 2006, niedziela 144
20 listopad 2006, poniedziałek 122
21 listopad 2006, wtorek 147
22 listopad 2006, środa 185
23 listopad 2006, czwartek 166
24 listopad 2006, piątek 239
25 listopad 2006, sobota 109
26 listopad 2006, niedziela 150
12 listopad 2007, poniedziałek 52
13 listopad 2007, wtorek 222
14 listopad 2007, środa 76
15 listopad 2007, czwartek 52
16 listopad 2007, piątek 59
17 listopad 2007, sobota 63
18 listopad 2007, niedziela 60
19 listopad 2007, poniedziałek 22
20 listopad 2007, wtorek 103
21 listopad 2007, środa 128
22 listopad 2007, czwartek 56
23 listopad 2007, piątek 76
24 listopad 2007, sobota 55
25 listopad 2007, niedziela 36
10 listopad 2008, poniedziałek 29
11 listopad 2008, wtorek 99
12 listopad 2008, środa 54
13 listopad 2008, czwartek 216
14 listopad 2008, piątek 24
15 listopad 2008, sobota 37
16 listopad 2008, niedziela 28
17 listopad 2008, poniedziałek 28
18 listopad 2008, wtorek 46
19 listopad 2008, środa 44
20 listopad 2008, czwartek 51
21 listopad 2008, piątek 14
22 listopad 2008, sobota 62
23 listopad 2008, niedziela 74
9 listopad 2009, poniedziałek 92
10 listopad 2009, wtorek 225
11 listopad 2009, środa 37
12 listopad 2009, czwartek 84
13 listopad 2009, piątek 71
14 listopad 2009, sobota 52
15 listopad 2009, niedziela 198
16 listopad 2009, poniedziałek 171
17 listopad 2009, wtorek 60
18 listopad 2009, środa 101
19 listopad 2009, czwartek 93
20 listopad 2009, piątek 92
21 listopad 2009, sobota 64
22 listopad 2009, niedziela 76
15 listopad 2010, poniedziałek 199
16 listopad 2010, wtorek 166
17 listopad 2010, środa 126
18 listopad 2010, czwartek 324
19 listopad 2010, piątek 120
20 listopad 2010, sobota 116
21 listopad 2010, niedziela 250
22 listopad 2010, poniedziałek 1050
23 listopad 2010, wtorek 303
24 listopad 2010, środa 355
25 listopad 2010, czwartek 316
26 listopad 2010, piątek 160
27 listopad 2010, sobota 187
28 listopad 2010, niedziela 188
14 listopad 2011, poniedziałek 181
15 listopad 2011, wtorek 214
16 listopad 2011, środa 178
17 listopad 2011, czwartek 155
18 listopad 2011, piątek 255
19 listopad 2011, sobota 46
20 listopad 2011, niedziela 90
21 listopad 2011, poniedziałek 253
22 listopad 2011, wtorek 141
23 listopad 2011, środa 346
24 listopad 2011, czwartek 108
25 listopad 2011, piątek 183
26 listopad 2011, sobota 87
27 listopad 2011, niedziela 151
12 listopad 2012, poniedziałek 325
13 listopad 2012, wtorek 413
14 listopad 2012, środa 252
15 listopad 2012, czwartek 215
16 listopad 2012, piątek 249
17 listopad 2012, sobota 581
18 listopad 2012, niedziela 227
19 listopad 2012, poniedziałek 361
20 listopad 2012, wtorek 344
21 listopad 2012, środa 369
22 listopad 2012, czwartek 355
23 listopad 2012, piątek 257
24 listopad 2012, sobota 171
25 listopad 2012, niedziela 264
11 listopad 2013, poniedziałek 317
12 listopad 2013, wtorek 798
13 listopad 2013, środa 692
14 listopad 2013, czwartek 415
15 listopad 2013, piątek 551
16 listopad 2013, sobota 587
17 listopad 2013, niedziela 559
18 listopad 2013, poniedziałek 559
19 listopad 2013, wtorek 564
20 listopad 2013, środa 639
21 listopad 2013, czwartek 696
22 listopad 2013, piątek 708
23 listopad 2013, sobota 412
24 listopad 2013, niedziela 514
10 listopad 2014, poniedziałek 795
11 listopad 2014, wtorek 562
12 listopad 2014, środa 516
13 listopad 2014, czwartek 789
14 listopad 2014, piątek 873
15 listopad 2014, sobota 1112
16 listopad 2014, niedziela 967
17 listopad 2014, poniedziałek 1036
18 listopad 2014, wtorek 523
19 listopad 2014, środa 809
20 listopad 2014, czwartek 832
21 listopad 2014, piątek 854
22 listopad 2014, sobota 208
23 listopad 2014, niedziela 351
9 listopad 2015, poniedziałek 162
10 listopad 2015, wtorek 327
11 listopad 2015, środa 192
12 listopad 2015, czwartek 283
13 listopad 2015, piątek 371
14 listopad 2015, sobota 205
15 listopad 2015, niedziela 422
16 listopad 2015, poniedziałek 240
17 listopad 2015, wtorek 289
18 listopad 2015, środa 279
19 listopad 2015, czwartek 263
20 listopad 2015, piątek 293
21 listopad 2015, sobota 213
22 listopad 2015, niedziela 424
14 listopad 2016, poniedziałek 246
15 listopad 2016, wtorek 1190
16 listopad 2016, środa 620
17 listopad 2016, czwartek 934
18 listopad 2016, piątek 832
19 listopad 2016, sobota 441
20 listopad 2016, niedziela 1232
21 listopad 2016, poniedziałek 1063
22 listopad 2016, wtorek 1791
23 listopad 2016, środa 1157
24 listopad 2016, czwartek 611
25 listopad 2016, piątek 605
26 listopad 2016, sobota 201
27 listopad 2016, niedziela 223
13 listopad 2017, poniedziałek 386
14 listopad 2017, wtorek 392
15 listopad 2017, środa 4515
16 listopad 2017, czwartek 448
17 listopad 2017, piątek 1679
18 listopad 2017, sobota 2966
19 listopad 2017, niedziela 233
20 listopad 2017, poniedziałek 632
21 listopad 2017, wtorek 871
22 listopad 2017, środa 3196
23 listopad 2017, czwartek 709
24 listopad 2017, piątek 609
25 listopad 2017, sobota 433
26 listopad 2017, niedziela 955
12 listopad 2018, poniedziałek 2220
13 listopad 2018, wtorek 2453
14 listopad 2018, środa 1607
15 listopad 2018, czwartek 2613
16 listopad 2018, piątek 3071
17 listopad 2018, sobota 2553
18 listopad 2018, niedziela 2364
19 listopad 2018, poniedziałek 2802
20 listopad 2018, wtorek 2480
21 listopad 2018, środa 881
Sumaryczna ilość odwiedzin: 92320
corner   corner