logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
9 luty 2004, poniedziałek 1
10 luty 2004, wtorek 3
11 luty 2004, środa 3
12 luty 2004, czwartek 28
13 luty 2004, piątek 16
14 luty 2004, sobota 2
15 luty 2004, niedziela 1
16 luty 2004, poniedziałek 1
17 luty 2004, wtorek 5
18 luty 2004, środa 5
19 luty 2004, czwartek 10
22 luty 2004, niedziela 1
14 luty 2005, poniedziałek 13
15 luty 2005, wtorek 31
16 luty 2005, środa 150
17 luty 2005, czwartek 62
18 luty 2005, piątek 70
19 luty 2005, sobota 48
20 luty 2005, niedziela 100
21 luty 2005, poniedziałek 72
22 luty 2005, wtorek 46
23 luty 2005, środa 35
24 luty 2005, czwartek 14
25 luty 2005, piątek 38
26 luty 2005, sobota 33
27 luty 2005, niedziela 21
13 luty 2006, poniedziałek 72
14 luty 2006, wtorek 96
15 luty 2006, środa 93
16 luty 2006, czwartek 99
17 luty 2006, piątek 325
18 luty 2006, sobota 88
19 luty 2006, niedziela 81
20 luty 2006, poniedziałek 68
21 luty 2006, wtorek 117
22 luty 2006, środa 116
23 luty 2006, czwartek 174
24 luty 2006, piątek 96
25 luty 2006, sobota 105
26 luty 2006, niedziela 85
11 luty 2008, poniedziałek 49
12 luty 2008, wtorek 99
13 luty 2008, środa 74
14 luty 2008, czwartek 74
15 luty 2008, piątek 61
16 luty 2008, sobota 17
17 luty 2008, niedziela 66
18 luty 2008, poniedziałek 25
19 luty 2008, wtorek 111
20 luty 2008, środa 59
21 luty 2008, czwartek 109
22 luty 2008, piątek 101
23 luty 2008, sobota 35
24 luty 2008, niedziela 280
9 luty 2009, poniedziałek 80
10 luty 2009, wtorek 136
11 luty 2009, środa 61
12 luty 2009, czwartek 29
13 luty 2009, piątek 32
14 luty 2009, sobota 17
15 luty 2009, niedziela 38
16 luty 2009, poniedziałek 46
17 luty 2009, wtorek 42
18 luty 2009, środa 70
19 luty 2009, czwartek 63
20 luty 2009, piątek 47
21 luty 2009, sobota 25
22 luty 2009, niedziela 11
15 luty 2010, poniedziałek 120
16 luty 2010, wtorek 100
17 luty 2010, środa 177
18 luty 2010, czwartek 171
19 luty 2010, piątek 171
20 luty 2010, sobota 91
21 luty 2010, niedziela 109
22 luty 2010, poniedziałek 116
23 luty 2010, wtorek 175
24 luty 2010, środa 108
25 luty 2010, czwartek 145
26 luty 2010, piątek 139
27 luty 2010, sobota 97
28 luty 2010, niedziela 135
14 luty 2011, poniedziałek 130
15 luty 2011, wtorek 277
16 luty 2011, środa 175
17 luty 2011, czwartek 233
18 luty 2011, piątek 75
19 luty 2011, sobota 89
20 luty 2011, niedziela 177
21 luty 2011, poniedziałek 165
22 luty 2011, wtorek 266
23 luty 2011, środa 254
24 luty 2011, czwartek 276
25 luty 2011, piątek 138
26 luty 2011, sobota 92
27 luty 2011, niedziela 125
13 luty 2012, poniedziałek 212
14 luty 2012, wtorek 278
15 luty 2012, środa 153
16 luty 2012, czwartek 168
17 luty 2012, piątek 276
18 luty 2012, sobota 66
19 luty 2012, niedziela 104
20 luty 2012, poniedziałek 232
21 luty 2012, wtorek 238
22 luty 2012, środa 246
23 luty 2012, czwartek 254
24 luty 2012, piątek 166
25 luty 2012, sobota 93
26 luty 2012, niedziela 170
11 luty 2013, poniedziałek 308
12 luty 2013, wtorek 155
13 luty 2013, środa 460
14 luty 2013, czwartek 219
15 luty 2013, piątek 288
16 luty 2013, sobota 166
17 luty 2013, niedziela 172
18 luty 2013, poniedziałek 299
19 luty 2013, wtorek 409
20 luty 2013, środa 389
21 luty 2013, czwartek 182
22 luty 2013, piątek 230
23 luty 2013, sobota 253
24 luty 2013, niedziela 215
10 luty 2014, poniedziałek 324
11 luty 2014, wtorek 384
12 luty 2014, środa 506
13 luty 2014, czwartek 547
14 luty 2014, piątek 427
15 luty 2014, sobota 387
16 luty 2014, niedziela 386
17 luty 2014, poniedziałek 529
18 luty 2014, wtorek 878
19 luty 2014, środa 423
20 luty 2014, czwartek 641
21 luty 2014, piątek 445
22 luty 2014, sobota 415
23 luty 2014, niedziela 447
9 luty 2015, poniedziałek 583
10 luty 2015, wtorek 180
11 luty 2015, środa 241
12 luty 2015, czwartek 849
13 luty 2015, piątek 368
14 luty 2015, sobota 158
15 luty 2015, niedziela 260
16 luty 2015, poniedziałek 247
17 luty 2015, wtorek 283
18 luty 2015, środa 432
19 luty 2015, czwartek 301
20 luty 2015, piątek 276
21 luty 2015, sobota 898
22 luty 2015, niedziela 234
15 luty 2016, poniedziałek 543
16 luty 2016, wtorek 636
17 luty 2016, środa 392
18 luty 2016, czwartek 728
19 luty 2016, piątek 1310
20 luty 2016, sobota 382
21 luty 2016, niedziela 385
22 luty 2016, poniedziałek 883
23 luty 2016, wtorek 673
24 luty 2016, środa 650
25 luty 2016, czwartek 754
26 luty 2016, piątek 553
27 luty 2016, sobota 155
28 luty 2016, niedziela 577
13 luty 2017, poniedziałek 614
14 luty 2017, wtorek 612
15 luty 2017, środa 659
16 luty 2017, czwartek 762
17 luty 2017, piątek 620
18 luty 2017, sobota 512
19 luty 2017, niedziela 462
20 luty 2017, poniedziałek 667
21 luty 2017, wtorek 560
22 luty 2017, środa 956
23 luty 2017, czwartek 1179
24 luty 2017, piątek 691
25 luty 2017, sobota 653
26 luty 2017, niedziela 703
12 luty 2018, poniedziałek 632
13 luty 2018, wtorek 435
14 luty 2018, środa 568
15 luty 2018, czwartek 599
16 luty 2018, piątek 6444
17 luty 2018, sobota 5511
18 luty 2018, niedziela 283
19 luty 2018, poniedziałek 433
20 luty 2018, wtorek 598
21 luty 2018, środa 790
22 luty 2018, czwartek 949
23 luty 2018, piątek 699
24 luty 2018, sobota 273
Sumaryczna ilość odwiedzin: 63542
corner   corner