logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
minus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   minus Wiceprzewodniczący Rady Gminy
   plus Komisje Rady Gminy
   plus Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec
   minus Projekty Uchwał Rady Gminy
      minus Sesja nr I
      minus Sesja nr II
      minus Sesja nr III
      minus Sesja nr IV
      minus Sesja nr V
      minus Sesja nr VI
      minus Sesja nr VII
      minus Sesja nr IX
      minus Sesja X
   minus Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2011 rok
   minus Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2012 rok
   minus Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2013 rok
   plus Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2010-2014
   minus Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2014 rok.
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Załączniki do pobrania: 2011-03-24 14:10:54 - Projekt uchwały w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2011 rok (125.50 kB)
2011-03-25 10:26:22 - Załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie (20.86 kB)
2011-03-25 10:28:00 - załącznik Nr 4 i 5 do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie (44.50 kB)
2011-03-25 10:29:05 - Załącznik Nr 6 do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie (34.00 kB)
2011-03-25 10:29:57 - Załącznik Nr 7 do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie (31.50 kB)
2011-03-25 10:30:42 - Załącznik Nr 8 do projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie (28.00 kB)
2011-03-25 10:32:48 - Projekt uchwały w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012 (24.50 kB)
2011-03-25 10:33:58 - Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego (26.50 kB)
2011-03-25 11:33:12 - Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (11.18 kB)
2011-03-25 11:35:55 - Załącznik do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (111.50 kB)
2011-03-25 11:38:24 - Projekt uchwały w sprawie: trybu i sposobu odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego (31.91 kB)
2011-03-25 11:39:41 - projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli z terenu Gminy Mirzec na 2011 rok (12.90 kB)
2011-03-25 11:54:44 - Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/19/2011 w Rady Gminy w Mircu z dnia 02 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2018 i Uchwały Nr VI/31/2011 z dn (48.50 kB)
2011-03-25 12:03:39 - Projekt uchwały w sprawie:ustalenia maks, kwoty dofinans. doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinan. przysługuje w roku budżet. 2011 (12.36 kB)
2011-03-28 12:17:38 - Projekt uchwały w sprawie: rozszerzenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Mircu (47.86 kB)

Ilość odwiedzin: 1423
Nazwa dokumentu: Sesja nr VII
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Szara-Słyk
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Szara-Słyk
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Szara-Słyk
Data wytworzenia informacji: 2011-03-24 14:07:30
Data udostępnienia informacji: 2011-03-24 14:07:30
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-28 12:17:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner