logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
minus Bezpłatne porady prawne
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
minus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
   minus Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec
      minus Protokół z I sesji Rady Gminy w Mircu w dniu 30.11.2010r.
      minus Protokół z II sesji Rady Gminy w Mircu w dniu 30.11.2010r.
      minus Protokół z III sesji Rady Gminy w Mircu w dniu 15 grudnia 2010 roku.
      minus Protokół z IV sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 29.12.2010r.
      minus Protokół z V sesji Rady Gminy w Mircu w dniu 02 lutego 2011 roku.
      minus Protokół z VI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 23.02.2011r.
      minus Protokół z VII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 30.03.2011
      minus Protokół z VIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 28 kwietnia 2011r.
      minus Protokół z IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Mircu w dniu 11 maja 2011 roku.
      minus Protokół z X sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 25 maja 2011 roku
      minus Protokół z XI sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 29 czerwca 2011 roku.
      minus Protokół z XII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 roku.
      minus Protokół z XIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 28 września 2011 roku
      minus Protokół z XIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 26 października 2011 roku
      minus Protokół z XV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 30 listopada 2011 roku.
      minus Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 28 grudnia 2011 roku.
      minus Protokół z XVII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 25 stycznia 2012 roku.
      minus Protokół z XVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 29 lutego 2012 roku.
      minus Protokół z XIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 28 marca 2012 roku.
      minus Protokół z XX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2012 roku.
      minus Protokół z XXI sesji rady Gminy w Mircu z dnia 30 maja 2012
      minus Protokół z XXII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 27.06.2012r.
      minus Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 16 sierpnia 2012r.
      minus Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012r.
      minus Protokół z XXV Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 8 października 2012r.
      minus Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 30 października 2012r.
      minus Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 30 listopada 2012r.
      minus Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 27 grudnia 2012r.
      minus Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 30 stycznia 2013r.
      minus Protokół z XXX Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 27 lutego 2013r.
      minus Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 20 marca 2013r.
      minus Protokół z XXXII sesji Rady Gminy w Mircu w dniu 24 kwietnia 2013 roku.
      minus Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Mircu w dniu 22 maja 2013 roku
      minus Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 26 czerwca 2013 roku
      minus Protokół z XXXV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 28 sierpnia 2013 roku
      minus Protokół z XXXVI sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 25 września 2013 roku
      minus Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 11.10.2013 roku
      minus Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 29 października 2013 roku.
      minus Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 27 listopada 2013 roku.
      minus Protokół z XL sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 18 grudnia 2013 roku.
      minus Protokół z XLI sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 22 stycznia 2014 roku.
      minus Protokół z XLII sesji Rady Gminy w Mircu w dniu 19 luty 2014 roku.
      minus Protokół z XLIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 26 marca 2014 roku.
      minus Protokół z XLIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 30 kwietnia 2014 roku.
      minus Protokół z XLV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 28 maja 2014 roku.
      minus Protokół z XLVI sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 23 czerwca 2014 roku.
      minus Protokół z XLVII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 27 sierpnia 2014 roku.
      minus Protokół z XLVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 24 września 2014 roku
      minus Protokół z XLIX sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 28 września 2014 roku
      minus Protokół z L sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 29 października 2014 roku
      minus Protokół z LI sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 12 listopada 2014 roku
   plus Projekty Uchwał Rady Gminy
   minus Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2011 rok
   minus Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2012 rok
   minus Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2013 rok
   plus Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2010-2014
   minus Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2014 rok.
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus Spis Rolny 2020
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Ilość odwiedzin: 2016
Nazwa dokumentu: Protokół z XLVIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 24 września 2014 roku
Podmiot udostępniający: Rada Gminy Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Szara-Słyk
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Szara-Słyk
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Szara-Słyk
Data wytworzenia informacji: 2014-09-24 10:37:00
Data udostępnienia informacji: 2014-10-31 10:37:16
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-31 10:48:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner