logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
minus Bezpłatne porady prawne
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
minus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
   minus Przewodnicząca Rady Gminy
   minus Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
   plus Komisje Rady Gminy
   minus Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2015 rok
   minus Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu
   plus Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014-2018
   minus Plany Pracy Rady Gminy w Mircu i stałych komisji na 2016 rok
   minus Plany Pracy Rady Gminy w Mircu i stałych komisji na 2017r.
   minus Plany Pracy Rady Gminy w Mircu i stałych komisji na 2018 rok
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus Spis Rolny 2020
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Załączniki do protokołów Rady Gminy w Mircu są dostępne do wyglądu w pokoju 217 w Urzędzie Gminy w Mircu.

Załączniki do pobrania: 2015-02-17 11:43:39 - Protokół z I sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 01.12.2014 roku (20.77 MB)
2015-02-17 12:04:13 - Protokół z II sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 08.12.2014 roku. (14.47 MB)
2015-02-17 12:13:53 - Protokół z III sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 15.12.2014 roku. (44.83 MB)
2015-02-17 12:18:53 - Protokół z IV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 30.12.2014 roku. (17.23 MB)
2015-03-30 15:15:29 - Protokół z V sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 30.01.2015 (17.32 MB)
2015-03-30 15:20:52 - Protokół z VI sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 27.02.2014r. (19.16 MB)
2015-06-10 08:55:51 - Protokół z VII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 27.03.2015 roku. (28.66 MB)
2015-06-10 09:00:03 - Protokół z VIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 24.04.2015 roku (15.03 MB)
2015-07-23 08:32:47 - Protokół z IX sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 29.05.2015 roku (24.21 MB)
2015-09-17 14:26:51 - Protokół z X sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 26.06.2015 roku (26.60 MB)
2015-09-17 14:30:43 - Protokół z XI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 03 lipca 2015 roku (5.88 MB)
2015-10-07 15:16:07 - Protokół z XII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 03.08.2015 roku (7.04 MB)
2015-10-02 15:24:29 - Protokół z XIII sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 28.08.2015 (19.76 MB)
2015-11-06 11:15:49 - Protokół z XIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 25.09.2015 roku (15.50 MB)
2015-12-16 14:46:56 - Protokół z XV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 30.10.2015 (124.70 MB)
2016-01-15 08:57:46 - Protokół z XVI sesji Rady Gminy w Mircu odytej w dniu 27.11.2015 roku (34.17 MB)
2016-02-25 09:01:15 - Protokół z XVII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2015r. (16.01 MB)
2016-03-04 15:00:57 - Protokół z XVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2016r. (13.52 MB)
2016-04-08 12:17:45 - Protokół z XIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2016r. (19.08 MB)
2016-05-12 14:24:41 - Protokół z XX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 14 marca 2016r. (2.23 MB)
2016-05-12 14:26:35 - Protokół z XXI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 14 marca 2016r. (5.61 MB)
2016-05-12 14:29:59 - Protokół z XXII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 30 marca 2016r. (12.24 MB)
2016-06-27 10:01:29 - Protokół z XXIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 29 kwietnia 2016 r. (17.22 MB)
2016-07-27 13:08:50 - Protokół z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 31 maja 2016 r. (14.88 MB)
2016-10-25 12:34:51 - Protokół z XXV sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. (19.44 MB)
2016-10-25 14:48:43 - Protokół z XXVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 26 sierpnia 2016 roku (16.07 MB)
2016-11-24 11:10:20 - Protokół z XXVII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 30 września 2016 roku (1.40 MB)
2016-11-25 13:47:16 - Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 28 października 2016 r. (857.38 kB)
2016-12-28 11:51:34 - Protokół z XXIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 25 listopada 2016 (82.70 MB)
2017-01-31 13:40:19 - Protokół XXX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2016 (1.55 MB)
2017-01-31 13:41:26 - Protokół XXXI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 18 stycznia 2017 (489.21 kB)
2017-02-13 10:16:29 - Protokół z XXXII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 27 stycznia 2017r (1.21 MB)
2017-02-28 12:26:22 - Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 09 lutego 2017 r. (1.39 MB)
2017-03-30 12:06:58 - Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 27.02.2017r. (64.30 MB)
2017-05-04 08:36:31 - Protokół z XXXV sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 24 marca 2017 roku (51.50 MB)
2017-05-30 15:23:51 - Protokół z XXXVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 26 kwietnia 2017r. (50.41 MB)
2017-07-05 10:32:53 - Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 30 maja 2017r. (3.38 MB)
2017-08-07 10:13:02 - Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 26 czerwca 2017r. (3.33 MB)
2017-09-08 14:47:33 - Protokół z XXXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Mircu z dnia 7 sierpnia 2017r. (735.25 kB)
2017-10-02 08:28:16 - Protokół z XL sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 25 sierpnia 2017r. (8.16 MB)
2017-10-02 08:29:49 - Protokół z XLI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Mircuz dnia 18.09.2017 (1.29 MB)
2017-11-23 10:29:38 - Protokół z XLII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 29 września 2017r. (5.82 MB)
2017-11-23 10:32:53 - Protokół z XLIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Mircu z dnia 13 października 2017r. (1.76 MB)
2018-01-11 14:30:12 - Protokół z XLIV sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 30 października 2017r. (4.77 MB)
2018-01-11 14:31:37 - Protokół z XLV sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 24 listopada 2017r. (6.67 MB)
2018-02-02 13:11:25 - Protokół z XLVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017r. (8.21 MB)
2018-02-28 11:20:21 - Protokół z XLVII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 26 stycznia 2018r. (3.39 MB)
2018-04-04 15:09:35 - Protokół z XLVIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2018r (4.87 MB)
2018-04-26 09:28:04 - Protokół z XLIX sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 28 marca 2018r. (6.65 MB)
2018-04-26 09:31:26 - Protokół z L sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Mircu z dnia 9 kwietnia 2018r. (1.42 MB)
2018-06-05 13:38:02 - Protokół z LI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 25 kwietnia 2018r. (4.44 MB)
2018-06-29 12:51:44 - Protokół z LII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 25 maja 2018r. (1.23 MB)
2018-09-10 10:09:35 - Protokół z LIII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2018r. (983.50 kB)
2018-09-10 10:06:26 - Protokół z LIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Mircu z dnia 13 sierpnia 2018r. (629.46 kB)
2018-09-28 11:37:12 - Protokół z LV sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 31 sierpnia 2018r. (16.78 MB)
2018-10-20 09:47:52 - Protokół z LVI sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 28 września 2018r. (11.46 MB)
2018-11-16 08:29:17 - Protokół z LVII sesji Rady Gminy w Mircu z dnia 19 października 2018r. (1.49 MB)

Ilość odwiedzin: 11172
Nazwa dokumentu: Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu
Podmiot udostępniający: Rada Gminy w Mircu
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Szara-Słyk
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Szara-Słyk
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Szara-Słyk
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17 11:36:11
Data udostępnienia informacji: 2015-02-17 11:36:11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-16 08:29:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner