logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
minus 2015 rok
   plus LUTY 2015
   minus MARZEC 2015
      minus Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
      minus Odbudowa drogi gminnej Gadka Leśniczówka nr 347009T, nr ewid. Dz. 1898 dł. 630 mb od km 0+900 do km 1+530 - opracowanie dokumentacji
      minus Wyposażenie remizy strażackiej w Trębowcu na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej.
      minus Rozbiórka budynku po byłej hydroforni w miejscowości Mirzec Malcówki
      minus Wyposażenie remizy strażackiej w Trębowcu na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej.
      minus Budowa drogi gminnej 347010Tw miejscowości Gadka Majorat
      minus Budowa podjazdu wejścia dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Osinach
   plus KWIECIEŃ 2015
   plus MAJ 2015
   plus CZERWIEC 2015
   plus LIPIEC 2015
   plus SIERPIEŃ 2015
   plus WRZESIEŃ 2015
   plus PAŹDZIERNIK 2015
   plus LISTOPAD 2015
   plus GRUDZIEŃ 2015
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Zamówienia publiczne do 30 000 Euro > 2015 rok > MARZEC 2015

Spis dokumentów:
1. Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
2. Odbudowa drogi gminnej Gadka Leśniczówka nr 347009T, nr ewid. Dz. 1898 dł. 630 mb od km 0+900 do km 1+530 - opracowanie dokumentacji
3. Wyposażenie remizy strażackiej w Trębowcu na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej.
4. Rozbiórka budynku po byłej hydroforni w miejscowości Mirzec Malcówki
5. Wyposażenie remizy strażackiej w Trębowcu na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej.
6. Budowa drogi gminnej 347010Tw miejscowości Gadka Majorat
7. Budowa podjazdu wejścia dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Osinach

Ilość odwiedzin: 948
Nazwa dokumentu: MARZEC 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Podsiadło
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Podsiadło
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podsiadło
Data wytworzenia informacji: 2015-03-13 08:43:51
Data udostępnienia informacji: 2015-03-13 08:43:51
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-13 08:46:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner