logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
minus Konsultacje społeczne
   minus Zarządzenie Nr 0050.77.2012 z dnia 12 listopada 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 0050.55.2013 Wójta Gminy Mirzec z dnia 13 września 2013r.w sprawie:przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirzec
   plus Ogłoszenie Wójta Gminy Mirzec
   minus Formularz konsultacji społecznych
   minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020 -tekst jedn.
   minus Informacja Wójta Gminy Mirzec
   minus Zarządzenie Nr 0050.64.2013 Wójta Gminy Mirzec z dnia 29 października 2013r. w sprawie przeprowadznia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Mirzec oraz podmiotami w
   minus Zarządzenie Nr 0050.63.2014 Wójta Gminy Mirzec z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Mirzec oraz podmiota
   minus Zarządzenie Nr 0050.89.2015 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z orgaqnizacjami pozarządowymi " Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok."
   minus Formularz konsultacyjny Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok.
   minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirzec na lata 2016-2022
   minus Zarządzenie Nr 0050.68.2016 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z orgaqnizacjami pozarządowymi " Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok."
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Szanowni Mieszkańcy !

    Gmina Mirzec przystąpiła do sporządzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Mirzec na lata 2016-2022.   W obecnej chwili zakończyły  się warsztaty z udziałem grupy lokalnych ekspertów , co zaowocowało wypracowaniem wstępnego projektu dokumentu strategii.

Głównym przesłaniem strategii jest podjęcie systemowych rozwiązań problemów społecznych występujących w Gminie Mirzec i destabilizujących życie mieszkańców. Zapewnienie odpowiednich warunków do prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin jest podstawowym zadaniem efektywnej polityki lokalnej, którą zamierza realizować  gmina Mirzec .

Wobec niniejszego serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do włączenia się w proces konsultacji społecznych w formie zgłaszania uwag na formularzu dostępnym w sekretariacie urzędu gminy w Mircu oraz  siedzibie GOPS ( parter budynku urzędu gminy w Mircu). Niniejszy formularz podobnie jak projekt strategii rozwiązywania problemów społecznych dostępny jest na BIP gminy Mirzec w zakładce:  Prawo lokalne – konsultacje społeczne poz. 11 ,,Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Mirzec na lata 2016-2022. W tym katalogu jest zamieszczony projekt strategii wraz z  formularzem uwag /propozycji. http://ugmirzec.sisco.info/?id=1608

Wypełniony formularz konsultacyjny zawierający uwagi/propozycje/ do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirzec n lata 2016 – 2022” można przekazać wybierając jedną z poniższych form:

-Przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@ekoinnmar.pl albo  ug_mirzec@poczta.onet.pl oraz  na adres:  promocja.mirzec@vp.pl

- Przesłać pocztą tradycyjną na adres : Urząd Gminy, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

- Pozostawić formularz na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Mircu.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 18 lipca do 28 lipca 2016 r.

Szczegółowych informacji udzielają pani Grażyna Potrzeszcz kierownik GOPS w Mircu Tel 41 2713010 oraz  Paweł Lewkowicz –  wiceprzewodniczący  zespołu  ds. opracowania  gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Mirzec na lata 2016-2022, tel. 041 2767194, mail: promocja.mirzec@vp.pl

    Z góry dziękuję za zainteresowanie.

Mirosław Seweryn

Wójt gminy Mirzec

Ilość odwiedzin: 562
Nazwa dokumentu: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirzec na lata 2016-2022
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Lewkowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Lewkowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Szara-Słyk
Data wytworzenia informacji: 2016-07-15 08:19:42
Data udostępnienia informacji: 2016-07-15 08:19:42
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-15 15:32:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner