logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
minus 2017 rok
   plus STYCZEŃ
   plus LUTY
   plus MARZEC
   plus KWIECIEŃ
   plus MAJ
   plus CZERWIEC
   plus LIPIEC
   minus SIERPIEŃ
      minus Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. .„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec”.
      minus Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki”
      minus Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn..„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec”.
      minus Opracowanie „Programu profilaktyki wad postawy, nadwagi i otyłości z zajęciami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z terenu gminy Mirzec do 2022 roku”.
      minus Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej
      minus Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP Tychów Stary
      minus Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP Mirzec
   plus WRZESIEŃ
   plus PAŹDZIERNIK
   plus LISTOPAD
   plus GRUDZIEŃ
plus 2018 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Zamówienia publiczne do 30 000 Euro > 2017 rok > SIERPIEŃ

Spis dokumentów:
1. Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II
2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. .„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec”.
3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki
4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki”
5. Zakup czujników czadu dla mieszkańców sołectwa Mirzec II
6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn..„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec”.
7. Opracowanie „Programu profilaktyki wad postawy, nadwagi i otyłości z zajęciami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z terenu gminy Mirzec do 2022 roku”.
8. Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej
9. Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP Tychów Stary
10. Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP Mirzec

Ilość odwiedzin: 2161
Nazwa dokumentu: SIERPIEŃ
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Płaneta, Agnieszka Kukla
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Płaneta, Agnieszka Kukla
Osoba, która wprowadzała dane: Ryszard Nowak
Data wytworzenia informacji: 2017-07-21 13:34:05
Data udostępnienia informacji: 2017-07-21 13:34:05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-03 13:36:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner