logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
minus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   minus Zastepca Przewodniczącego Rady Gminy
   minus Radni Rady Gminy
   minus Transmisje Sesji Rady Gminy
   minus INTERPELACJE I ZAPYTANIA
   minus Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu.
   minus PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI
   minus Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu
   plus Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-12-28 14:49:17 - Interpelacje Radnego Mieczysława Strycharskiego od nr 1 do nr 4 (1.25 MB)
2019-01-15 07:41:37 - Interpelacja nr 5 - Radnego Piotra Kruka (233.01 kB)
2019-01-15 07:43:01 - Interpelacja nr 6 - Radnego Piotra Kruka (374.60 kB)
2019-01-15 07:44:16 - Zapytanie nr 7 - Radnego Piotra Kruka (640.95 kB)
2019-01-17 13:42:19 - Zapytanie nr 8 - Radnego Piotra Kruka (272.86 kB)
2019-01-29 13:17:06 - Interpelacja nr 9 - Radnego Sylwestra Spadło (217.42 kB)
2019-01-28 16:17:57 - Interpelacja nr 10 - Radnego Sylwestra Spadło (1.00 MB)
2019-01-28 14:24:55 - Interpelacja nr 11 - Radnego Piotra Kruka (285.13 kB)
2019-01-28 14:26:25 - Interpelacja nr 12 - Radnego Jana Zawiszy (209.88 kB)
2019-02-08 09:13:31 - Interpelacja nr 13 - Radnego Sylwestra Spadło (289.18 kB)
2019-02-12 08:19:49 - Załącznik do interpelacji nr 13 (119.94 kB)
2019-02-08 09:14:03 - Interpelacja nr 14 - Radnego Sylwestra Spadło (230.29 kB)
2019-02-11 14:57:05 - Interpelacja nr 15 - Radnej Teresy Sieczki (200.98 kB)
2019-02-11 14:57:55 - Interpelacja nr 16 - Radnej Sylwii Błach (233.58 kB)
2019-02-18 08:13:06 - Interpelacja nr 17 - Radnej Sylwii Błach (373.21 kB)
2019-02-11 14:59:18 - Interpelacja nr 18 - Radnej Sylwii Błach (253.42 kB)
2019-02-14 08:14:32 - Interpelacja nr 19 - Radnego Piotra Kruka (242.18 kB)
2019-02-08 09:14:38 - Interpelacja nr 20 - Radnego Piotra Kruka (404.98 kB)
2019-02-14 12:41:11 - Interpelacja nr 22 - Radnej Anny Kawalec (363.68 kB)
2019-02-25 08:44:50 - Interpelacja nr 21 - Radnego Piotra Kruka (1.14 MB)
2019-02-22 11:25:52 - Interpelacja nr 23 - Radnego Piotra Kruka (1.13 MB)
2019-02-25 12:41:10 - Interpelacja nr 23 część II - Radnego Piotra Kruka (1.25 MB)
2019-02-25 08:47:04 - Interpelacja nr 24 - Radnego Mariana Stompora (364.91 kB)
2019-02-25 08:47:54 - Interpelacja nr 25 - Radnego Mariana Stompora (370.22 kB)
2019-02-26 10:59:16 - Interpelacja nr 26 - Radnego Mariana Stompora (190.18 kB)
2019-02-25 09:03:12 - Interpelacja nr 27 - Radnego Mariana Stompora (358.21 kB)
2019-03-01 07:43:35 - Interpelacja nr 28 - Radnego Sylwestra Spadło (329.64 kB)
2019-03-04 10:01:28 - Interpelacja nr 29 - Radnej Sylwii Błach (352.66 kB)
2019-03-15 12:21:27 - Interpelacja nr 30- Radnej Sylwii Błach (298.19 kB)
2019-04-16 12:03:25 - Część II do odp. na interpelacje nr 30 (126.60 kB)
2019-03-21 13:32:01 - Interpelacja nr 31 - Radnego Piotra Kruka (1.08 MB)
2019-03-22 08:43:15 - Interpelacja nr 32 - Radnego Mieczysława Strycharskiego (205.65 kB)
2019-04-01 10:30:31 - Interpelacja nr 33 - Radnej Teresy Sieczki (178.00 kB)
2019-07-09 12:05:50 - Część II do odpowiedzi na interpelacje nr 33 (17.11 kB)
2019-03-27 08:41:44 - Interpelacja nr 34 - Radnej Sylwii Błach (259.46 kB)
2019-04-02 14:48:59 - Interpelacja nr 35 - Radnego Piotra Kruka (485.45 kB)
2019-04-16 09:42:24 - Część II do odpowiedzi na interpelacje nr 35 (153.78 kB)
2019-04-01 10:31:24 - Interpelacja nr 36 - Radnego Mirosława Niewczasa (354.66 kB)
2019-04-01 10:31:59 - Interpelacja nr 37 - Radnego Mirosława Niewczasa (319.73 kB)
2019-04-12 15:11:58 - Interpelacja nr 38 - Radnej Anny Kawalec (230.19 kB)
2019-04-10 15:09:42 - Interpelacja nr 39 - Radnej Sylwii Błach (181.94 kB)
2019-04-10 15:10:30 - Interpelacja nr 40 - Radnej Anny Kawalec (197.84 kB)
2019-04-15 10:56:45 - Interpelacja nr 41 - Radnej Anny Kawalec (237.83 kB)
2019-04-30 11:21:04 - Interpelacja nr 42 - Radnego Mieczysława Strycharskiego (183.38 kB)
2019-05-15 08:27:25 - Część II do odpowiedzi na interpelacje nr 42 (235.02 kB)
2019-04-30 11:26:02 - Interpelacja nr 43 - Radnego Mirosława Niewczasa (235.08 kB)
2019-04-30 11:46:02 - Interpelacja nr 44 - Radnego Mirosława Niewczasa (299.24 kB)
2019-05-07 14:07:51 - Interpelacja nr 45 - Radnego Radosława Gralca (180.72 kB)
2019-05-06 09:20:30 - Interpelacja nr 46 - Radnego Radosława Gralca (185.78 kB)
2019-05-06 10:16:21 - Interpelacja nr 47 - Radnego Radosława Gralca (205.28 kB)
2019-05-06 10:16:54 - Interpelacja nr 48 - Radnego Radosława Gralca (184.62 kB)
2019-05-06 10:18:03 - Interpelacja nr 49 - Radnego Radosława Gralca (180.35 kB)
2019-05-07 14:08:39 - Interpelacja nr 50 - Radnego Radosława Gralca (275.61 kB)
2019-05-14 13:31:34 - Interpelacja nr 51 - Radnego Mieczysława Strycharskiego (302.77 kB)
2019-06-03 14:42:09 - Interpelacja nr 52 - Radnej Agnieszki Idzik-Napiórkowskiej (3.61 MB)
2019-05-29 15:12:43 - Interpelacja nr 53 - Radnego Sylwestra Spadło (481.00 kB)
2019-06-03 15:10:42 - Interpelacja nr 54 - Radnej Teresy Sieczki (308.58 kB)
2019-06-07 15:20:29 - Interpelacja nr 55 - Radnego Mariana Stompora (184.49 kB)
2019-07-01 08:22:56 - Interpelacja nr 56- Radnego Marcina Drabika (83.19 kB)
2019-07-01 08:27:16 - Interpelacja nr 57- Radnego Marcina Drabika (108.75 kB)
2019-07-08 12:38:26 - Interpelacja nr 58- Radnego Piotra Kruka (241.43 kB)
2019-07-05 08:06:35 - Interpelacja nr 59- Radnego Sylwestra Spadło (21.74 kB)
2019-07-08 13:01:51 - Część II do odpowiedzi na interpelacje nr 58 (39.67 kB)
2019-07-08 12:48:32 - Interpelacja nr 60 - Radnego Sylwestra Spadło (36.20 kB)
2019-07-12 13:07:06 - Część II do odpowiedzi na interpelacje nr 60 (1.82 MB)
2019-07-08 12:44:52 - Interpelacja nr 61- Radnego Mariana Stompora (54.04 kB)
2019-08-12 14:27:39 - Część II do odpowiedzi na interpelację nr 61 M. Stompora (864.71 kB)
2019-07-08 13:16:58 - Interpelacja nr 62 - Radnej Teresy Sieczki (29.68 kB)
2019-08-12 14:28:37 - Część II do odpowiedzi na interpelację nr 62 T. Sieczki (1.52 MB)
2019-07-08 13:21:27 - Interpelacja nr 63 - Radnej Teresy Sieczki (30.23 kB)
2019-07-24 10:34:07 - Część II do odpowiedzi na interpelację nr 63 T. Sieczka (673.60 kB)
2019-07-09 11:08:56 - Interpelacja nr 64- Radnego Piotra Kruka (12.81 MB)
2019-07-08 13:25:53 - Interpelacja nr 65 - Radnego Piotra Kruka (51.95 kB)
2019-08-12 14:29:00 - Część II do odpowiedzi na interpelację nr 65 P. Kruka (846.25 kB)
2019-07-08 13:31:44 - Interpelacja nr 66- Radnego Radosława Gralca (23.82 kB)
2019-07-15 11:21:33 - Interpelacja nr 67- Radnego Radosława Gralca (1.05 MB)
2019-07-11 12:34:55 - Interpelacja nr 68- Radnego Radosława Gralca (657.96 kB)
2019-07-08 12:29:50 - Interpelacja nr 69- Radnego Radosława Gralca (16.95 kB)
2019-07-08 12:22:29 - Interpelacja nr 70- Radnego Radosława Gralca (17.91 kB)
2019-07-22 16:17:33 - Interpelacja nr 71- Radnej Sylwii Błach (1.04 MB)
2019-07-25 11:07:00 - Interpelacja nr 72- Radnej Sylwii Błach (1.87 MB)
2019-07-22 16:18:16 - Interpelacja nr 73- Radnego Marcina Gwoździa (1.10 MB)
2019-07-22 16:18:34 - Interpelacja nr 74 -Radnego Marcina Gwoździa (1.23 MB)
2019-07-25 09:55:25 - Interpelacja nr 75 -Radnej Anny Kawalec (2.96 MB)
2019-08-13 10:53:13 - Część II do odpowiedzi na interpelację nr 75 A. Kawalec (899.50 kB)
2019-08-08 13:32:56 - Interpelacja nr 76 - Radnej Anny Kawalec (1.09 MB)
2019-07-25 12:17:34 - Interpelacja nr 77- Radnego Jana Zawiszy (1.95 MB)
2019-08-09 14:53:49 - Interpelacja nr 78 - Radnego Marcina Gwoździa (1.12 MB)
2019-08-26 09:26:32 - Interpelacja nr 79 - Radnego Marcina Gwoździa (736.16 kB)
2019-08-26 09:27:01 - Interpelacja nr 80 - Radnego Marcina Drabika (554.88 kB)
2019-08-28 08:00:26 - Interpelacja nr 81 - Radnego Marcina Drabika (1.61 MB)
2019-09-23 13:47:36 - II część odpowiedzi na interpelację nr 81 Marcina Drabika (669.91 kB)
2019-09-04 08:16:57 - Interpelacja nr 82- Radnego Radosława Gralca (1.08 MB)
2019-09-04 08:17:21 - Interpelacja nr 83- Radnego Radosława Gralca (3.01 MB)
2019-09-04 08:20:04 - Interpelacja nr 84- Radnego Radosława Gralca (1.06 MB)
2019-09-04 08:20:22 - Interpelacja nr 85- Radnego Radosława Gralca (1.04 MB)
2019-09-04 08:22:11 - Interpelacja nr 86- Radnego Radosława Gralca (1.07 MB)
2019-09-20 07:51:35 - Interpelacja nr 87 - Radnego Marcina Drabika (1.13 MB)
2019-09-17 11:23:05 - Interpelacja nr 88- Radnego Stanisława Seweryna (2.73 MB)
2019-10-01 09:19:22 - II część na Interpelację nr 88- Radnego Stanisława Seweryna (1.47 MB)
2019-09-17 11:54:42 - Interpelacja nr 89 - Radnego Sylwestra Spadło (2.29 MB)
2019-09-17 11:23:41 - Interpelacja nr 90- Radnej Anny Kawalec (1.62 MB)
2019-10-01 09:17:17 - II część odpowiedzi na Interpelację nr 90- Radnej Anny Kawalec (682.94 kB)
2019-09-17 11:24:03 - Interpelacja nr 91- Radnej Anny Kawalec (1.03 MB)
2019-09-20 07:52:14 - Interpelacja nr 92- Radnego Mieczysława Strycharskiego (1.64 MB)
2019-09-23 14:34:03 - Interpelacja nr 93- Radnego Mieczysława Strycharskiego (1.63 MB)
2019-09-26 11:56:15 - Interpelacja nr 94 - Radnego Marcina Gwoździa (1.08 MB)
2019-09-20 11:09:16 - Interpelacja nr 95 - Radnego Marcina Gwoździa (1.12 MB)
2019-10-03 14:48:40 - Interpelacja nr 96- Radnego Mieczysława Strycharskiego (549.79 kB)

Ilość odwiedzin: 3864
Nazwa dokumentu: INTERPELACJE I ZAPYTANIA
Podmiot udostępniający: Rada Gminy w Mircu
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Szara-Słyk
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Szara-Słyk
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Kąpała
Data wytworzenia informacji: 2018-12-28 13:55:38
Data udostępnienia informacji: 2018-12-28 13:55:38
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-03 14:48:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner