logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec
      minus Zarządzenia - 2005 rok
         minus ZARZĄDZENIE NR 1
         minus ZARZĄDZENIE NR 2
         minus ZARZĄDZENIE NR 3
         minus ZARZĄDZENIE NR 4
         minus ZARZĄDZENIE NR 5
         minus ZARZĄDZENIE NR 6
         minus ZARZĄDZENIE NR 7
         minus ZARZĄDZENIE NR 8
         minus ZARZĄDZENIE NR 9
         minus ZARZĄDZENIE NR 10
         minus ZARZĄDZENIE NR 11
         minus ZARZĄDZENIE NR 12
         minus ZARZĄDZENIE NR 13
         minus ZARZĄDZENIE NR 14
         minus ZARZĄDZENIE NR 15
         minus ZARZĄDZENIE NR 16
         minus ZARZĄDZENIE NR 17
         minus Zarządzenie Nr 18
         minus Zarządzenie Nr 19
         minus ZARZĄDZENIE NR 21
         minus ZARZĄDZENIE NR 22
         minus ZARZĄDZENIE NR 23
         minus ZARZĄDZENIE NR 24
         minus ZARZĄDZENIE NR 25
         minus ZARZĄDZENIE NR 26
         minus ZARZĄDZENIE NR 27
         minus ZARZĄDZENIE NR 28
         minus ZARZĄDZENIE NR 29
         minus ZARZĄDZENIE NR 30
         minus ZARZĄDZENIE NR 31
         minus ZARZĄDZENIE NR 32
         minus ZARZĄDZENIE NR 33
         minus ZARZĄDZENIE NR 34
         minus ZARZĄDZENIE NR 35
         minus ZARZĄDZENIE NR 36
         minus ZARZĄDZENIE NR 38
      plus Zarządzenia - 2006 rok
      plus Zarządzenia - 2007 rok
      minus Zarządzenia - 2008 rok
      minus Zarządzenia - 2009 rok
      minus Zarządzenia - 2010 rok
      minus Zarządzenia -2011 rok
      minus Zarządzenia - 2012 rok
      minus Zarządzenia - 2013 rok
      minus Zarządzenia - 2014 rok
      minus Zarządzenia- 2015 rok
      minus Zarządzenia - 2016 rok
      minus Zarządzenia - 2017 rok
      minus Zarządzenia - 2018 rok
      minus Zarządzenia - 2019 rok
   minus Kompetencje Wójta
   plus Oświadczenia majątkowe Wójta
   minus Obwieszczenia Wójta
   minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. ZARZĄDZENIE NR 1
w sprawie: powołania komisji odbioru inwestycji p.n.
2. ZARZĄDZENIE NR 2
W sprawie utworzenia funduszu nagród w 2005 roku .
3. ZARZĄDZENIE NR 3
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie budowy drogi lokalnej we wsi Osiny Mokra Niwa, gmina Mirzec.
4. ZARZĄDZENIE NR 4
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia wyboru ofert na zakup materiałów biurowych.
5. ZARZĄDZENIE NR 5
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieoganiczonego na udzielenie kredytu długoterminowego, bezgotówkowego w wysokości 751 600 PLN na sfinansowani
6. ZARZĄDZENIE NR 6
W sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż gruntów Gminy Mirzec
7. ZARZĄDZENIE NR 7
w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2005 rok.
8. ZARZĄDZENIE NR 8
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
9. ZARZĄDZENIE NR 9
w sprawie : powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego p.n.
10. ZARZĄDZENIE NR 10
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
11. ZARZĄDZENIE NR 11
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Mircu.
12. ZARZĄDZENIE NR 12
w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenie jej zadań i trybu pracy.
13. ZARZĄDZENIE NR 13
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
14. ZARZĄDZENIE NR 14
w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Mirzec na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
15. ZARZĄDZENIE NR 15
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
16. ZARZĄDZENIE NR 16
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
17. ZARZĄDZENIE NR 17
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do pól we wsi Mirzec, gmina Mirzec.
18. Zarządzenie Nr 18
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu rowów odwadniających w miejscowości Gadka oraz Osiny, gmina Mirzec.
19. Zarządzenie Nr 19
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Mircu, gmina Mirzec.
20. ZARZĄDZENIE NR 21
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
21. ZARZĄDZENIE NR 22
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na realizację zadania pn.
22. ZARZĄDZENIE NR 23
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
23. ZARZĄDZENIE NR 24
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
24. ZARZĄDZENIE NR 25
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
25. ZARZĄDZENIE NR 26
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mirzec
26. ZARZĄDZENIE NR 27
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
27. ZARZĄDZENIE NR 28
w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 25 września 2005 roku.
28. ZARZĄDZENIE NR 29
w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2006 rok.
29. ZARZĄDZENIE NR 30
w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.
30. ZARZĄDZENIE NR 31
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę ogrodzenia trwałego przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Jagodnem
31. ZARZĄDZENIE NR 32
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
32. ZARZĄDZENIE NR 33
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
33. ZARZĄDZENIE NR 34
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
34. ZARZĄDZENIE NR 35
w sprawie : powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług koparko-ładowarką , pługopiaskarką oraz dostarczenie mieszanki s
35. ZARZĄDZENIE NR 36
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Mircu
36. ZARZĄDZENIE NR 38
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Ilość odwiedzin: 1537
Osoba, która wytworzyła informację: Wójt Gminy Bogusław Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy Bogusław Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2005-01-02 10:21:15
Data udostępnienia informacji: 2005-01-02 10:21:15
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-09 10:07:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner