logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec
      minus Zarządzenia - 2005 rok
         minus ZARZĄDZENIE NR 1
         minus ZARZĄDZENIE NR 2
         minus ZARZĄDZENIE NR 3
         minus ZARZĄDZENIE NR 4
         minus ZARZĄDZENIE NR 5
         minus ZARZĄDZENIE NR 6
         minus ZARZĄDZENIE NR 7
         minus ZARZĄDZENIE NR 8
         minus ZARZĄDZENIE NR 9
         minus ZARZĄDZENIE NR 10
         minus ZARZĄDZENIE NR 11
         minus ZARZĄDZENIE NR 12
         minus ZARZĄDZENIE NR 13
         minus ZARZĄDZENIE NR 14
         minus ZARZĄDZENIE NR 15
         minus ZARZĄDZENIE NR 16
         minus ZARZĄDZENIE NR 17
         minus Zarządzenie Nr 18
         minus Zarządzenie Nr 19
         minus ZARZĄDZENIE NR 21
         minus ZARZĄDZENIE NR 22
         minus ZARZĄDZENIE NR 23
         minus ZARZĄDZENIE NR 24
         minus ZARZĄDZENIE NR 25
         minus ZARZĄDZENIE NR 26
         minus ZARZĄDZENIE NR 27
         minus ZARZĄDZENIE NR 28
         minus ZARZĄDZENIE NR 29
         minus ZARZĄDZENIE NR 30
         minus ZARZĄDZENIE NR 31
         minus ZARZĄDZENIE NR 32
         minus ZARZĄDZENIE NR 33
         minus ZARZĄDZENIE NR 34
         minus ZARZĄDZENIE NR 35
         minus ZARZĄDZENIE NR 36
         minus ZARZĄDZENIE NR 38
      plus Zarządzenia - 2006 rok
      plus Zarządzenia - 2007 rok
      minus Zarządzenia - 2008 rok
      minus Zarządzenia - 2009 rok
      minus Zarządzenia - 2010 rok
      minus Zarządzenia -2011 rok
      minus Zarządzenia - 2012 rok
      minus Zarządzenia - 2013 rok
      minus Zarządzenia - 2014 rok
      minus Zarządzenia- 2015 rok
      minus Zarządzenia - 2016 rok
      minus Zarządzenia - 2017 rok
      minus Zarządzenia - 2018 rok
      minus Zarządzenia - 2019 rok
   minus Kompetencje Wójta
   plus Oświadczenia majątkowe Wójta
   minus Obwieszczenia Wójta
   minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Z A R Z Ą D Z E N I E    N R  26/2005

 

               Wójta  Gminy  Mirzec  z  dnia  8  sierpnia  2005  r.

 

w  sprawie  :  powołania  komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia 

                        przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie  oświetlenia    

                        ulicznego  na terenie gminy Mirzec

 

Zadanie Nr I - Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0560 T Mirzec Podkowalów

Ilość odwiedzin: 1398
Skrócony opis: w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Wójt Gminy Bogusław Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy Bogusław Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2005-08-08 11:03:29
Data udostępnienia informacji: 2005-08-08 11:03:29
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-09 10:23:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner