logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
minus Budżet
   minus Budżet Gminy Mirzec na 2006 rok
      minus KWARTALNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO 31-12-2006 ROKU
      minus SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2007 rok
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2008 rok
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2009 rok
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2010 rok
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2011 rok
   minus Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2011 rok
   minus Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2012 rok
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2012 rok
   minus Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2013 rok
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2013 rok
   minus Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2014 rok i Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2020
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2014 rok
   minus Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2015 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2020
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2015 rok
   minus Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2016 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016-2020
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2016 rok
   plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
   minus Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2017 rok
   minus Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2024
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2018 rok
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2019 rok
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. KWARTALNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO 31-12-2006 ROKU
2. SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

Załączniki do pobrania: 2007-03-15 11:11:21 - Plan budżetu gminy według uchwały budżetowej Nr XXXX/189/2006 Rady Gminy w Mircu z dnia 8 marca 2006 roku (718.50 kB)
2007-03-15 11:13:45 - UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY w podziale na działy, rozdziały i paragrafy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 7 z dnia 27 marca 2006 r. (157.50 kB)
2007-03-15 11:14:56 - UCHWAŁA XXXX/189/2006 RADY GMINY MIRZEC z dnia 08 marca 2006 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy w Mircu na 2006 rok. (42.50 kB)
2007-03-15 11:16:29 - UCHWAŁA Nr XLIV/206/2006 RADY GMINY MIRZEC z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok. (95.50 kB)
2007-03-15 11:17:28 - UCHWAŁA Nr XLI/200/2006 RADY GMINY MIRZEC z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok. (56.50 kB)
2007-03-15 11:19:14 - UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY w podziale na działy, rozdziały i paragrafy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 7/2006 z dnia 27 marca 2006 r. (240.00 kB)
2007-03-15 11:20:26 - ZARZĄDZENIE Nr 7/2006 WÓJTA GMINY w Mircu z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (25.50 kB)
2007-03-15 11:21:40 - ZARZĄDZENIE Nr 15/2006 WÓJTA GMINY MIRZEC z dnia 05 maja 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok. (45.00 kB)
2007-03-15 11:22:40 - ZARZĄDZENIE Nr 19/ WÓJTA GMINY MIRZEC z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok. (60.00 kB)
2007-03-15 11:23:46 - ZARZĄDZENIE Nr 22/2006 WÓJTA GMINY MIRZEC z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok. (50.00 kB)
2007-03-15 11:24:46 - ZARZĄDZENIE Nr 31/2006 WÓJTA GMINY MIRZEC z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok. (55.50 kB)
2007-03-15 11:26:05 - Przychody i rozchody budżetu - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/206/2006 RadyGminy w Mircu z dnia 27 czerwca 2006 (115.50 kB)
2007-03-15 11:27:20 - Dochody budżetu w 2006 roku - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXX/189/2006 Rady Gminy w Mircu z dnia 08 marca 2006 r. (115.50 kB)
2007-03-15 11:29:00 - Załączniki do uchwały Nr XXXX/189/2006 Rady Gminy w Mircu z dnia 08 marca 2006 r. (94.50 kB)
2007-03-15 11:30:13 - ZARZĄDZENIE Nr 42/2006 WÓJTA GMINY MIRZEC z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie: projektu budżetu Gminy Mirzec na 2007 rok. (29.00 kB)

Ilość odwiedzin: 4315
Nazwa dokumentu: Budżet Gminy Mirzec na 2006 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Skarbnik: Wanda Węgrzyn
Osoba, która odpowiada za treść: Skarbnik: Wanda Węgrzyn
Osoba, która wprowadzała dane: Adamczyk Małgorzata
Data wytworzenia informacji: 2007-03-15 08:47:07
Data udostępnienia informacji: 2007-03-15 08:47:07
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-06 09:42:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner