logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
minus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
   minus Zarządzenie Nr 0050.68.2016 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z orgaqnizacjami pozarządowymi " Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok."
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-03-18 12:13:56 - Zarządzenie nr 0050.18.2014 (1.46 MB)
2014-03-18 12:15:02 - wzór oferty (230.50 kB)
2014-03-18 12:15:33 - wzór umowy (97.00 kB)
2014-03-18 12:15:50 - sprawozdanie (174.00 kB)
2014-04-01 13:40:05 - Sprawozdanie z realizacji programu za 2013 rok (1.02 MB)
2015-03-04 13:00:54 - Sprawozdanie z realizacji programu za 2014 rok (1.43 MB)
2015-03-12 13:08:36 - Zarządzenie nr 0050.15.2015 (2.17 MB)
2015-04-13 15:16:12 - Nabór do Komisji Konkursowej - 2015 rok (474.32 kB)
2015-04-20 13:09:25 - Zarzadzenie Nr 0050.28.2015 Wójta Gminy Mirzec z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert ... (1.32 MB)
2015-04-22 10:30:02 - Informacja o wynikach z rozpatrzenia ofert w związku z zakończonym naborem knokursowym na realizację zadań publicznych... (696.09 kB)
2015-10-20 14:21:53 - Ogłoszenie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (22.53 MB)
2015-11-23 11:04:47 - Informacja o wyniku konsultacji społecznych (620.12 kB)
2016-03-15 15:08:15 - Sprawozdanie z realizacji programu za 2015 rok (1.84 MB)
2016-04-08 14:09:47 - Zarządzenie Nr 0050.23.2016 Wójta Gminy Mirzec - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2016 rok (2.38 MB)
2016-04-08 14:11:53 - Wzór oferty realizacji zadania publicznego (152.44 kB)
2016-04-08 14:14:00 - Wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego (88.76 kB)
2016-04-08 14:14:57 - Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (180.67 kB)
2016-04-25 12:22:42 - Nabór do Komisji Konkursowej na 2016 rok (491.05 kB)
2016-05-13 15:08:53 - Zarządzenie Nr 0050.30.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej (1.13 MB)
2016-05-17 14:33:06 - Informacja o wynikach z rozpatrzenia ofert 2016 rok (455.93 kB)
2016-08-24 12:58:30 - Ogłoszenie Wójta Gminy Mirzec dotyczące oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. (896.88 kB)
2016-11-08 15:08:56 - Informacja o wyniku konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok. (326.50 kB)
2017-03-08 14:33:18 - Sprawozdanie z realizacji programu za 2016 rok (890.14 kB)
2017-05-09 13:02:18 - Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Mirzec - ogłoszenie otwartego konkursu ofert w 2017 roku (1.20 MB)
2017-05-09 13:02:49 - Wzór oferty realizacji zadania publicznego (67.99 kB)
2017-05-09 13:03:51 - Wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego (45.39 kB)
2017-05-09 13:05:24 - Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (46.72 kB)
2017-05-09 13:05:54 - Nabór do Komisji Konkursowej na 2017 rok (245.20 kB)
2017-06-06 11:34:05 - Zarządzenie Nr 0050.36.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej (523.07 kB)
2017-06-08 12:04:26 - Informacja o wynikach z rozpatrzenia ofert 2017 rok (408.36 kB)
2017-10-25 15:25:43 - Wzór oferty zał. nr 1 (61.75 kB)
2017-10-25 15:26:10 - Wzór umowy zał.3 (54.75 kB)
2017-10-25 15:26:33 - Wzór sprawozdania zał. nr 5 (47.92 kB)
2017-10-25 15:34:17 - Zarządzenie Nr 0050.80/2017 z dnia25.10.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkuru ofert (887.44 kB)
2017-10-25 15:41:48 - Ogłoszenie Wójta Gminy Mirzec dot. oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. (645.95 kB)
2017-10-26 10:03:08 - Formularz konsultacji do Zarzadzenia Nr 0050.81.2017 (33.00 kB)
2017-10-26 10:04:14 - Zarządzenie Nr 0050.81.2017 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Wsółpracyz organizacjami pozarządowymi na 2018 rok (3.64 MB)
2017-11-13 13:18:28 - Informacja o wyniku konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy na 2018 rok. (503.96 kB)
2017-11-17 15:19:36 - Zarządzenie Nr 0050.87.2017 Wójta Gminy Mirzec z dnia 17.11.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej. (378.64 kB)
2017-11-20 13:01:31 - Informacja o wynikach z rozpatrzenia ofert (168.50 kB)
2018-02-08 10:39:14 - Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Mirzec z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę Mirzec do realizacji organizac (1011.68 kB)
2018-02-08 10:53:08 - Formularz oferty realizacji zadania publicznego (61.50 kB)
2018-02-08 10:54:23 - Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego (47.70 kB)
2018-02-08 10:54:52 - Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym (26.00 kB)
2018-02-08 10:56:01 - Wzór zaktualizowanego harmonogramu i opisu działań (41.00 kB)
2018-02-08 10:56:37 - Wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów (25.62 kB)
2018-02-09 09:02:10 - Wzór umowy (165.50 kB)
2018-02-14 14:53:50 - Nabór do Komisji Konkursowej na 2018 rok (406.15 kB)
2018-03-06 14:18:31 - Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Mirzec w sprawie powołania komisji konkursowej (251.61 kB)
2018-03-08 13:53:35 - Informacja o wynikach z rozpatrzenia ofert (426.78 kB)
2018-03-13 10:01:23 - Sprawozdanie z realizacji programu za 2017 (1.02 MB)
2018-08-31 15:34:53 - Ogłoszenie Wójta Gminy Mirzec dot. oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - tryb art. 19a (3.34 MB)

Nazwa dokumentu: Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Piatek
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Piątek
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Szara-Słyk
Data wytworzenia informacji: 2014-03-18 12:06:54
Data udostępnienia informacji: 2014-03-18 12:06:54
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-31 15:34:59

Wersja do wydruku...

corner   corner