logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
minus Bezpłatne porady prawne
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
minus Program Integracji Społecznej
   minus Materiały z 2008 roku
   minus Materiały z 2009 roku
   plus Materiały z 2010 roku
   minus Materiały z 2011 roku
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
minus Spis Rolny 2020
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Załączniki do pobrania: 2009-03-03 08:18:06 - Informacja Ogóla o PIS (62.50 kB)
2009-03-03 08:22:18 - Zarządzenie nr 60/07 Wójta Gminy Mirzec z dnia 06.12.2007 roku w sprawie powołania zespołu ds. Programu Integracji Społecznej (PIS) (29.00 kB)
2009-03-03 08:23:30 - Plan działania Gminy Mirzec na 2008 rok (100.50 kB)
2009-03-03 08:24:48 - Podręcznik Realizacji Programu Integracji Społecznej (795.88 kB)
2009-03-03 08:26:54 - Zaproszenie do składania ofert na 2008 rok (261.00 kB)
2009-03-03 08:27:54 - List intencyjny (33.00 kB)
2009-03-03 08:28:30 - Umowa partnerska - wzór (66.00 kB)
2009-03-03 08:28:50 - Umowa współpracy (41.50 kB)
2009-03-03 08:29:27 - Konspekt planowanych zajęć (35.50 kB)
2009-03-03 08:30:19 - Kryteria oceny technicznej i merytorycznej (26.00 kB)
2009-03-03 08:34:45 - Zarządzenie nr 26/2008 Wójta Gminy Mirzec z dnia 26.06.2008 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsp (28.00 kB)
2009-03-03 08:35:51 - Wyniki Konkursu na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Wójta gminy Mirzec z Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (55.00 kB)
2009-03-03 08:38:09 - Raport z Oceny Ofert (197.00 kB)
2009-03-03 08:39:48 - Zarządzenie nr 25/2008 Wójta Gminy Mirzec z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie powołania osoby d/s nadzoru finansowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integra (27.50 kB)
2009-03-03 08:40:45 - Sprawozdanie kwartalne - wzór (54.00 kB)
2009-03-03 08:41:25 - Sprawozdanie końcowe - wzór (65.50 kB)
2009-03-03 08:41:58 - Anonimowa ankieta uczestnika projektu finansowanego z PIS (35.50 kB)
2009-03-03 08:48:51 - Zarządzenie nr 40/2008 Wójta Gminy Mirzec z dnia 20.10.2008 roku w sprawie powołania Zespołu d/s Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirzec (57.50 kB)
2009-03-03 09:00:33 - Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Przyjęta Uchwałą Nr XXVI/150/2008 Rady Gminy w Mircu z dnia 30.12.2008 roku (32.82 MB)
2009-03-03 09:01:31 - Zaproszenie skierowane przez Wójta Gminy Mirzec do jednego lub więcej podmiotów na realizację usługi społecznej, której wartość nie przekracza 2000 Euro / procedura CPP o małej wartości (181.00 kB)
2009-03-03 09:03:27 - Analiza PIS za 2008r i perspektywy na 2009 rok (83.00 kB)

Ilość odwiedzin: 3159
Nazwa dokumentu: Materiały z 2008 roku
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Osoba, która wytworzyła informację: Lewkowicz Paweł
Osoba, która odpowiada za treść: Lewkowicz Paweł
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Robert Janus
Data wytworzenia informacji: 2009-03-03 08:16:27
Data udostępnienia informacji: 2009-03-03 08:16:27
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-03 09:03:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner