logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
 WŁADZE GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec
      plus Zarządzenia - 2005 rok
      plus Zarządzenia - 2006 rok
      plus Zarządzenia - 2007 rok
      minus Zarządzenia - 2008 rok
      minus Zarządzenia - 2009 rok
      minus Zarządzenia - 2010 rok
      minus Zarządzenia -2011 rok
      minus Zarządzenia - 2012 rok
      minus Zarządzenia - 2013 rok
      minus Zarządzenia - 2014 rok
      minus Zarządzenia- 2015 rok
      minus Zarządzenia - 2016 rok
      minus Zarządzenia - 2017 rok
      minus Zarządzenia - 2018 rok
      minus Zarządzenia - 2019 rok
   minus Kompetencje Wójta
   plus Oświadczenia majątkowe Wójta
   minus Obwieszczenia Wójta
   minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Konsultacje społeczne
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Załączniki do pobrania: 2011-01-07 14:58:32 - Zarządzenie nr 1 (24.50 kB)
2011-01-12 08:07:50 - Zarządzenie nr 2 (21.50 kB)
2011-01-12 08:08:46 - Zarządzenie nr 2 - załącznik (39.00 kB)
2011-01-21 13:54:57 - Zarządzenie nr 3 (43.50 kB)
2011-01-21 13:55:26 - Zarządzenie nr 4 (403.00 kB)
2011-01-27 09:21:52 - Zarządzenie nr 5 (24.50 kB)
2012-05-08 14:21:59 - Zarządzenie nr 6 (1.70 MB)
2011-03-09 10:53:20 - Zarządzenie nr 7 (89.00 kB)
2011-03-09 11:00:50 - Zarządzenie nr 8 (33.00 kB)
2011-03-09 11:30:30 - Zarządzenie nr 9 (31.00 kB)
2011-05-06 10:56:13 - Zarządzenie nr 10 (25.00 kB)
2011-05-06 13:33:04 - Zarządzenie nr 11 (240.66 kB)
2011-05-06 13:33:25 - Zarządzenie nr 12 (22.50 kB)
2011-05-06 10:58:04 - Zarządzenie nr 14 (112.00 kB)
2011-05-06 13:34:37 - Zarządzenie nr 15 (549.44 kB)
2011-05-06 13:35:05 - Zarządzenie nr 16 (342.50 kB)
2012-04-25 08:13:30 - Zarządzenie nr 17 (303.92 kB)
2011-05-06 13:49:05 - Zarządzenie nr 18 (445.97 kB)
2011-05-06 13:35:50 - Zarządzenie nr 19 (412.88 kB)
2011-05-06 13:38:01 - Zarządzenie nr 20 (58.50 kB)
2011-05-06 13:36:15 - Zarządzenie nr 21 (347.73 kB)
2011-05-06 13:37:02 - Zarządzenie nr 22 (1.86 MB)
2011-05-06 11:00:46 - Zarządzenie nr 23 (87.50 kB)
2011-05-06 13:39:16 - Zarzadzenie nr 24 (329.79 kB)
2011-05-06 13:39:54 - Zarządzenie nr 25 (375.60 kB)
2011-05-06 13:40:18 - Zarządzenie nr 26 (366.80 kB)
2011-06-16 12:21:37 - Zarządzenie nr 27 (518.77 kB)
2011-05-24 14:17:50 - Zarządzenie nr 28 (230.76 kB)
2011-05-24 14:25:09 - Zarządzenie nr 29 (404.38 kB)
2011-05-26 12:20:44 - Zarządzenie nr 30 (2.12 MB)
2011-10-13 09:15:36 - Zarządzenie nr 31 (975.50 kB)
2011-05-26 12:17:58 - Zarządzenie nr 32 (349.94 kB)
2011-06-15 09:26:35 - Zarządzenie nr 33 (381.03 kB)
2011-06-15 09:27:17 - Zarządzenie nr 34 (1.32 MB)
2011-06-15 09:28:01 - Zarządzenie nr 35 (771.61 kB)
2011-06-15 09:28:39 - Zarządzenie nr 36 (859.97 kB)
2011-06-15 09:29:10 - Zarządzenie nr 37 (394.28 kB)
2011-06-15 09:31:50 - Zarządzenie nr 38 (482.12 kB)
2011-06-15 09:36:08 - Zarządzenie nr 39 (1.51 MB)
2011-08-10 09:33:30 - Zarządzenie nr 40 (498.03 kB)
2011-10-13 09:16:29 - Zarządzenie nr 41 (194.84 kB)
2011-08-10 09:36:10 - Zarządzenie nr 42 (407.38 kB)
2011-08-10 09:38:45 - Zarządzenie nr 43 (379.28 kB)
2011-08-10 09:52:52 - Zarządznie nr 44 (535.61 kB)
2011-08-10 09:53:41 - Zarządzenie nr 45 (925.75 kB)
2011-08-10 09:56:15 - Zarządzenie nr 46 (581.66 kB)
2011-08-10 10:18:46 - Zarządzenie nr 47 (419.88 kB)
2011-08-10 10:19:47 - Zarządzenie nr 48 (1.52 MB)
2011-08-10 10:20:24 - Zarządzenie nr 49 (418.27 kB)
2011-08-10 10:21:13 - Zarządzenie nr 50 (789.28 kB)
2011-08-10 10:21:46 - Zarządzenie nr 51 (724.87 kB)
2011-08-10 10:22:27 - zarządzenie nr 52 (1003.18 kB)
2011-08-10 10:23:39 - Zarządzenie nr 53 (1.42 MB)
2011-08-10 10:26:02 - Zarządzenie nr 54 (696.96 kB)
2011-08-10 10:27:22 - Zarządzenie nr 55 (1.07 MB)
2011-08-10 10:28:30 - Zarządzenie nr 56 (324.70 kB)
2012-05-07 10:30:26 - Zarzadzenie Nr 57 (187.71 kB)
2011-10-13 08:50:18 - Zarządzenie nr 58 (161.48 kB)
2011-10-13 08:50:56 - Zarządzenie nr 59 (161.57 kB)
2011-10-13 08:51:31 - Zarządzenie nr 60 (475.20 kB)
2011-10-13 08:51:59 - Zarządzenie nr 61 (319.88 kB)
2011-08-23 14:31:50 - Zarządzenie nr 62 (417.32 kB)
2011-10-13 08:23:10 - Zarządzenie nr 63 (156.10 kB)
2011-10-13 08:26:35 - Zarządzenie nr 64 (840.98 kB)
2011-10-13 08:27:37 - Zarządzenie nr 65 (225.98 kB)
2011-10-13 08:28:57 - Zarządzenie nr 66 (186.13 kB)
2011-10-13 08:29:41 - Zarządzenie nr 67 (187.53 kB)
2011-10-13 08:31:08 - Zarządzenie nr 68 (192.00 kB)
2011-10-13 08:32:11 - Zarządzenie nr 69 (802.27 kB)
2011-10-13 08:32:37 - Zarządzenie nr 70 (199.29 kB)
2011-10-13 08:33:10 - Zarządzenie nr 71 (623.41 kB)
2011-10-13 08:33:54 - Zarządzenie nr 72 (283.11 kB)
2011-10-13 08:34:32 - Zarządzenie nr 73 (711.69 kB)
2012-05-07 10:30:55 - Zarządzenie Nr 74 (181.43 kB)
2011-11-14 10:40:37 - Zarządzenie nr 75 (233.15 kB)
2011-11-14 10:41:19 - Zarządzenie nr 76 (662.26 kB)
2011-11-14 10:42:26 - Zarządzenie nr 77 (846.26 kB)
2011-11-14 10:43:18 - Zarządzenie 78 (152.54 kB)
2012-05-08 15:06:04 - Zarządzenie nr 79 (120.83 kB)
2011-11-14 10:46:55 - Zarządzenie nr 80 (1.09 MB)
2011-11-14 10:47:28 - Zarządzenie nr 81 (253.39 kB)
2012-05-08 14:01:05 - Zarządzenie nr 82 (15.17 MB)
2012-05-08 14:13:18 - Zarządzenie nr 83 (177.05 kB)
2012-05-08 14:14:17 - Zarządzenie nr 84 (1001.66 kB)
2012-05-08 14:14:57 - Zarządzenie nr 85 (148.32 kB)
2012-05-08 14:15:28 - Zarządzenie nr 86 (281.00 kB)
2012-05-08 14:15:54 - Zarządzenie nr 87 (185.75 kB)
2012-05-08 14:16:25 - Zarządzenie nr 88 (960.76 kB)
2012-05-08 14:16:55 - Zarządzenie nr 89 (669.88 kB)
2012-05-08 14:17:29 - Zarządzenie nr 90 (591.61 kB)
2012-05-08 14:20:10 - Zarządzenie nr 91 (1.13 MB)
2012-05-08 14:18:49 - Zarządzenie nr 92 (1.10 MB)

Ilość odwiedzin: 6687
Nazwa dokumentu: Zarządzenia -2011 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Wójt Gminy Marek Kukiełka
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy Marek Kukiełka
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Szara-Słyk
Data wytworzenia informacji: 2011-01-07 14:29:20
Data udostępnienia informacji: 2011-01-07 14:29:20
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-08 15:09:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner