logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
minus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Konsultacje społeczne
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-05-07 16:10:31
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:34:02
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:33:36
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:33:11
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:32:55
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:32:38
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:32:16
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:29:11
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:28:13
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:26:59
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:24:15
Dostawa roślin, kwiatów jednorocznych wraz z usługą obsadzenia rabat, donic w miejscowości Mirzec Magdalena Podsiadło 2021-05-06 09:55:05
Projekt studium II wyłożenie Michał Makowski 2021-05-06 09:49:10
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2021-05-06 09:47:55
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowqego planu zagosp[odarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2021-05-06 09:44:15
Wniosek - zawiadomienie Urzędu Górniczego w Kielcach o zamiarze podjęcia wydobywania piasków / żwirów przez osobę fizyczną Michał Makowski 2021-05-06 09:32:39
Wniosek - zawiadomienie Urzędu Górniczego w Kielcach o zamiarze podjęcia wydobywania piasków / żwirów przez osobę fizyczną Michał Makowski 2021-05-06 09:29:24
Wniosek - zawiadomienie Urzędu Górniczego w Kielcach o zamiarze podjęcia wydobywania piasków / żwirów przez osobę fizyczną Michał Makowski 2021-05-06 09:28:21
Wniosek - zawiadomienie Urzędu Górniczego w Kielcach o zamiarze podjęcia wydobywania piasków / żwirów przez osobę fizyczną Michał Makowski 2021-05-06 09:15:41
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. administracyjno- informatycznych w Referacie Ogólnoorganizacyjnym Katarzyna Kąpała 2021-05-05 15:19:50
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2021-05-05 09:59:50
Wirus grypy ptaków (HPAI) Milena Miernik 2021-05-04 12:30:53
Zasady dotyczące prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności selektywnego zbierania odpadów Łukasz Zaręba 2021-05-04 10:05:14
Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2021-04-30 15:20:17
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2021-04-30 15:16:53
Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2021-04-30 15:13:27
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-04-30 15:04:28
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2021-04-30 14:48:36
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-04-27 14:16:44
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 15:17:06
Opracowanie ekspertyzy technicznej dot. piwnic w zakresie zawilgocenia ścian i podłóg w budynku Klubu Wiejskiego „NIWY” w Tychowie Nowym Magdalena Podsiadło 2021-04-26 15:13:44
KWIECIEŃ Magdalena Podsiadło 2021-04-26 15:11:04
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 12:23:21
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:54:08
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:49:12
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:26:53
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:22:46
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:20:33
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:19:40
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:19:06
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:17:41
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:16:05
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:15:30
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:12:12
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:12:00
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:11:38
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:11:04
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-04-26 10:21:09
Opracowanie ekspertyzy technicznej dot. piwnic w zakresie zawilgocenia ścian i podłóg w budynku Klubu Wiejskiego „NIWY” w Tychowie Nowym Magdalena Podsiadło 2021-04-23 15:24:27
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia nis Agnieszka Kukla 2021-04-22 15:20:16
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie gminy Mirzec w okresie od 01.05.2021 r. do 31.12.2021r.” Sławomir Płaneta 2021-04-22 09:58:01
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia nis Agnieszka Kukla 2021-04-22 09:48:42
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2021-04-21 13:39:33
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-04-19 13:30:01
Opracowanie ekspertyzy technicznej dot. piwnic w zakresie zawilgocenia ścian i podłóg w budynku Klubu Wiejskiego „NIWY” w Tychowie Nowym Magdalena Podsiadło 2021-04-19 12:51:08
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia nis Magdalena Podsiadło 2021-04-15 13:00:14
Raport o stanie dostępności Katarzyna Kąpała 2021-04-15 09:41:45
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2021-04-15 08:20:25
Opracowanie ekspertyzy technicznej dot. piwnic w zakresie zawilgocenia ścian i podłóg w budynku Klubu Wiejskiego „NIWY” w Tychowie Nowym Magdalena Podsiadło 2021-04-13 15:13:17
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia nis Agnieszka Kukla 2021-04-13 11:29:44
Petycja nr 1- Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Katarzyna Kąpała 2021-04-12 12:08:52
Petycja nr 1- Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Katarzyna Kąpała 2021-04-12 10:39:33
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/69/2019 RG w Mircu z dnia 26.04.2019 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar funkcjonalny A Małgorzata Raczyńska 2021-04-12 09:55:16
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2021-04-09 14:15:04
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-04-09 14:14:03
Kwiecień 2021 Magdalena Podsiadło 2021-04-09 13:36:20
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie gminy Mirzec w okresie od 01.05.2021 r. do 31.12.2021r.” Sławomir Płaneta 2021-04-09 12:25:50
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie gminy Mirzec w okresie od 01.05.2021 r. do 31.12.2021r.” Sławomir Płaneta 2021-04-09 10:04:03
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2021-04-09 09:26:07
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia nis Agnieszka Kukla 2021-04-09 08:45:51
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia nis Agnieszka Kukla 2021-04-09 08:23:54
Inicjatywy lokalne Katarzyna Kąpała 2021-04-06 12:16:08
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2021-04-02 13:13:31
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia nis Sławomir Płaneta 2021-04-02 09:39:16
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-04-01 13:03:27
Pomoc "de minimis" Katarzyna Kąpała 2021-03-30 15:16:18
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne Łukasz Zaręba 2021-03-30 09:42:18
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2021-03-29 14:37:36
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2021-03-29 14:17:13
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia nis Agnieszka Kukla 2021-03-29 14:07:06
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2021-03-26 11:41:18
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2021-03-25 14:27:15
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-03-25 14:13:52
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-25 13:06:08
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-03-24 12:21:25
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Szkoła Podstawowa w Małyszynie Katarzyna Kąpała 2021-03-23 12:30:44
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2021-03-19 15:02:01
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-19 11:57:28
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2021-03-19 11:39:27
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-19 10:44:53
opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny-Mokra Niwa” Magdalena Podsiadło 2021-03-18 15:22:15
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach następujących zadań.:1. Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem.2.Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodne Agnieszka Kukla 2021-03-18 14:11:32
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Szkoła Podstawowa w Mircu Katarzyna Kąpała 2021-03-17 13:59:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-03-17 13:02:51
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-17 11:14:43
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-17 11:12:57
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-17 10:07:51
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-17 09:51:35
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-17 09:48:04
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-17 09:45:16
opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny-Mokra Niwa” Magdalena Podsiadło 2021-03-16 14:21:02
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-16 13:12:02
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-16 12:55:40
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-16 12:50:18
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach następujących zadań.:1. Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem.2.Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodne Agnieszka Kukla 2021-03-16 09:29:31
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach następujących zadań.:1. Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem.2.Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodne Agnieszka Kukla 2021-03-16 09:04:58
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach następujących zadań.:1. Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem.2.Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodne Agnieszka Kukla 2021-03-16 09:02:51
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach następujących zadań.:1. Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem.2.Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodne Agnieszka Kukla 2021-03-16 08:51:59
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2021-03-12 15:02:46
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-03-12 14:56:43
Inicjatywy lokalne Katarzyna Kąpała 2021-03-12 14:38:11
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia nis Agnieszka Kukla 2021-03-12 12:41:22
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2021-03-12 11:59:59
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-03-12 10:50:05
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-03-11 14:43:45
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-03-11 13:51:48
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2021-03-09 12:14:07
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I” Michał Makowski 2021-03-08 15:29:41
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych Łukasz Zaręba 2021-03-08 11:01:38
Petycja nr 1- w sprawie referendum ludowego Katarzyna Kąpała 2021-03-05 14:26:41
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2021-03-05 13:29:29
Informacja o miejscu zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Łukasz Zaręba 2021-03-05 12:52:11
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2021-03-05 12:13:41
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I” Michał Makowski 2021-03-05 08:53:30
Petycja nr 1- w sprawie Rządu Ludowego Katarzyna Kąpała 2021-03-05 08:26:54
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-03-03 14:19:43
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej En Małgorzata Raczyńska 2021-03-03 10:49:23
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2021-03-03 10:39:40
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dr. woj. nr 744 na odcinku Tychów Stary - Starac Magdalena Szara-Słyk 2021-03-01 13:41:01
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dr. woj. nr 744 na odcinku Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwo Magdalena Szara-Słyk 2021-03-01 13:34:04
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-03-01 13:29:47
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Magdalena Szara-Słyk 2021-03-01 13:25:21
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2021-03-01 12:51:25
Obwieszczenie Dyr. Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania do wydania poz. wodnoprawnych- Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej 744 w kierunku wsi Trębowiec Krupów - Michał Makowski 2021-02-26 14:27:21
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania do wydania pozwoleń wodnoprawnych- Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębow Michał Makowski 2021-02-26 14:26:05
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania do wydania pozwoleń wodnoprawnych dla realizacji inwestycji: "Przebudowa drogi wewnetrznej odchodzącej od drogi wojwódzkiej nr Michał Makowski 2021-02-26 14:24:36
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania do wydania pozwoleń wodnoprawnych dla realizacji inwestycji: Michał Makowski 2021-02-26 14:23:24
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-26 14:16:23
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-25 15:05:36
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I” Michał Makowski 2021-02-25 14:11:56
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I” Michał Makowski 2021-02-25 14:11:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I” Michał Makowski 2021-02-25 14:07:46
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-02-25 13:44:08
Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku (zaktualizowany na dzień 24.02.2021 r.) Sławomir Płaneta 2021-02-24 12:17:22
Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku (zaktualizowany na dzień 24.02.2021 r.) Sławomir Płaneta 2021-02-24 12:06:50
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-23 12:07:34
Bezpłatne porady prawne -2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-02-23 11:58:37
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-22 13:28:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Michał Makowski 2021-02-19 14:49:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Michał Makowski 2021-02-19 14:48:06
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-19 10:19:05
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Milena Miernik 2021-02-19 08:16:25
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-02-18 12:46:22
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-18 10:00:22
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0568T Małyszyn Górny – Małyszyn Stary Agnieszka Kukla 2021-02-17 12:42:17
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0568T Małyszyn Górny – Małyszyn Stary Agnieszka Kukla 2021-02-17 12:39:30
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0568T Małyszyn Górny – Małyszyn Stary Agnieszka Kukla 2021-02-17 12:37:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Michał Makowski 2021-02-16 15:31:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Michał Makowski 2021-02-16 15:30:57
Inicjatywy lokalne Katarzyna Kąpała 2021-02-15 15:24:32
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:19:31
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:18:42
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:16:49
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:14:48
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:14:30
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:08:15
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:05:28
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:04:34
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:03:59
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:03:33
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:02:41
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:00:12
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 12:59:49
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 12:58:23
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 12:55:04
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 12:50:21
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 12:49:02
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-12 12:20:10
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-12 12:16:12
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-10 14:19:25
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-10 10:39:32
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-10 10:38:10
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osinach Katarzyna Kąpała 2021-02-10 07:58:52
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-02-09 11:29:28
Zarządzenie nr 0050.12.20121 Wójta Gminy Mirzec z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mirzec II w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Michał Makowski 2021-02-09 07:53:05
Zarządzenie nr 0050.12.20121 Wójta Gminy Mirzec z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mirzec II w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Michał Makowski 2021-02-09 07:52:44
Zarządzenie nr 0050.12.20121 Wójta Gminy Mirzec z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mirzec II w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Michał Makowski 2021-02-09 07:51:56
Zarządzenie nr 0050.12.20121 Wójta Gminy Mirzec z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mirzec II w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Michał Makowski 2021-02-09 07:48:29
Zarządzenie nr 0050.12.20121 Wójta Gminy Mirzec z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mirzec II w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mariola Mołdawa 2021-02-09 07:44:18
Zarządzenie nr 0050.12.20121 Wójta Gminy Mirzec z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mirzec II w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mariola Mołdawa 2021-02-09 07:42:36
"Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-02-08 14:44:28
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-02-08 14:40:39
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-02-08 14:35:52
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-02-08 14:34:56
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0568T Małyszyn Górny – Małyszyn Stary Agnieszka Kukla 2021-02-08 12:29:47
Dług publiczny Adamczyk Małgorzata 2021-02-04 11:41:52
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-02-04 11:34:23
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-04 09:51:32
Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych dla projektu: pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny”, Magdalena Maśny-Stompor 2021-02-03 13:49:59
Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych oraz plakatów promocyjnych dla projektu: pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące zadania: Nr 1 -Budowę boisk Magdalena Maśny-Stompor 2021-02-03 13:48:14
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-02-03 13:01:32
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2021-02-02 15:33:20
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2021-02-02 15:23:22
Bezpłatne porady prawne- 2020 rok Katarzyna Kąpała 2021-02-02 15:19:21
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2021-02-02 15:18:10
Bezpłatne porady prawne -2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-02-02 15:14:03
"Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-02-02 11:57:29
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirzec na lata 2021 - 2023 Małgorzata Raczyńska 2021-02-02 11:35:36
w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Starachowickiego Małgorzata Raczyńska 2021-02-02 11:23:41
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2021-02-02 11:18:29
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-02-02 10:24:36
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2021-02-02 10:23:24
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2021-02-02 10:23:08
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2021-02-02 10:17:28
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2021-02-01 15:12:06
Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych oraz plakatów promocyjnych dla projektu: pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące zadania: Nr 1 -Budowę boisk Magdalena Maśny-Stompor 2021-02-01 14:43:36
Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych dla projektu: pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny”, Magdalena Maśny-Stompor 2021-02-01 14:42:05
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-01 13:24:40
Bezpłatne porady prawne -2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-02-01 08:00:31
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-01-29 08:18:52
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-28 13:00:56
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-01-28 10:28:47
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-01-28 10:26:06
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-01-28 10:23:16
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-01-28 10:12:36
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Milena Miernik 2021-01-27 15:30:42
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Milena Miernik 2021-01-27 10:47:56
Konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Mirzec w 2012 roku Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:24:25
Pytanie i odpowiedź do SIWZ -"Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2015 roku" Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:24:13
Remont drogi gminnej Nr 347021 T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat polegający na naprawie zniszczonej drogi wraz z odwodnieniem Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:24:04
Zawiadomienie o wyborze oferty Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:23:55
DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKÓŁ : zadanie 1. Dowóz dzieci z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum w Mircu zadanie 2. Dowóz dzieci z terenu gminy Mirzec do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:23:47
Przebudowa i rozbudowa budynku byłej Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Twórczości Ludowej w Osinach – dostawa i wyposażenie w sprzęt i meble Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:23:39
Ogłoszenie o przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:23:29
Rozbudowa remizy OSP w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:23:18
Budowa placów zabaw na terenie gminy Mirzec przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Gadce i w Małyszynie w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:23:03
Dokumentacja techniczna dla projektu Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:22:52
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI SZKOLNYCH Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:22:45
Remont drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk (długość odcinka - 0,55 km) Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:22:34
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonie 2011-2012 Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:22:25
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach; 2011 – 2012, 2012-2013, 2013-2014 Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:22:18
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach; 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:22:11
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2015 roku. Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:22:05
Konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Mirzec w 2011 roku Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:21:42
Budowa i uzupełnienie linii napowietrznej oświetlenia drogowego w Gminie Mirzec. Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:21:11
ogłoszenie o udzieleniu umowy Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:21:03
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Trębowcu Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:20:52
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec. Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:20:44
Ogłoszenia o zamówieniu 256668 - 2010 Termorenowacja PZOZ w Mircu i termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Mircu Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:20:36
Zagospodarowanie terenu wraz z budową boisk sportowych, obiektów małej architektury i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:20:04
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:19:50
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:19:41
Pytania i odpowiedzi do SIWZ na "Udzielenia kredytu długoterminowego bezgotówkowego" Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:19:34
Sprostowanie do SIWZ na udzielenie kredytu Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:18:46
Pytania i odpowiedzi do SIWZ na "Udzielenia kredytu długoterminowego bezgotówkowego" Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:18:36
Zmiana w do Specyfikacji Istostnych Warunków Zamówienia na udzielenie kredytu Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:18:27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 164576-2010 w portalu UZP Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:18:18
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego dotyczącego udzielenia kredytu długoterminowego Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:18:02
Ogłoszenie o przetargu na "Udzielenie kredytu długoterminowego bezgotówkowego" Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:17:50
Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ - "Udzielenia kredytu długoterminowego" Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:17:37
zawiadimienie o wyborze oferty Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:17:28
zawiadomienie o wyborze oferty Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:16:59
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:16:51
Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na termorenowację budynku PZOZ w Mircu wraz z zagospodarowaniem terenu i termomodernizację budynku Świetlicy ś Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:16:42
Przebudowa i rozbudowa budynku byłej Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Twórczości Ludowej w Osinach Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:14:43
Ogłoszenie o przetargu na "Udzielenie kredytu długoterminowego bezgotówkowego" Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:14:33
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego dotyczącego udzielenia kredytu długoterminowego Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:14:22
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:14:11
Ogłoszenie o przetargu na "Udzielenie kredytu długoterminowego bezgotówkowego" Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:14:01
sprostowanie SIWZ i zmiana terminu składania ofert w przetargu na zadanie inwestycyjne" Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Osinach wraz ze zmiana sposobu użytkowania na cen Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:13:52
Pytania i odpowiedzi do SIWZ -Centrum Twórczości Ludowej w Osinach Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:13:21
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ - Centrum Twórczości Ludowej w Osinach Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:13:12
Przebudowa i rozbudowa budynku byłej Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Twórczości Ludowej w Osinach Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:12:59
2015 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:11:36
Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2014 rok. Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:06:28
Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2010-2014 Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:06:14
Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2013 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:06:02
Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2012 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:05:52
Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2011 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:05:41
Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:05:26
Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2006-2010 Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:05:07
Projekty Uchwał Rady Gminy Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:03:23
Zarządzenia - 2012 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:02:21
Zarządzenia -2011 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:02:03
Zarządzenia - 2010 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:01:37
Zarządzenia - 2009 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:01:25
Zarządzenia - 2008 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:01:10
Zarządzenia - 2006 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:00:55
Zarządzenia - 2005 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:00:46
Zarządzenia - 2007 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:00:37
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-01-26 14:47:28
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-01-26 14:25:47
RAPORT O STANIE GMINY Magdalena Szara-Słyk 2021-01-26 10:16:06
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-26 10:05:14
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-26 08:58:45
Przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy w Mircu oraz w pozostałych jednostkach Agata Mundzik 2021-01-26 08:51:19
Organizacja Urzędu Katarzyna Kąpała 2021-01-22 13:34:40
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-22 12:03:00
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-22 12:02:18
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-01-21 09:38:42
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-01-21 09:37:22
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2021-01-21 09:35:20
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2021-01-21 09:32:42
PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI Małgorzata Raczyńska 2021-01-20 10:16:18
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Milena Miernik 2021-01-19 15:53:48
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Milena Miernik 2021-01-19 15:49:44
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Milena Miernik 2021-01-19 15:48:43
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-01-19 14:23:21
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-01-19 14:22:44
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-01-19 14:22:14
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-01-19 14:21:31
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-01-19 14:20:56
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Milena Miernik 2021-01-19 12:06:10
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-18 15:29:15
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Milena Miernik 2021-01-18 15:25:32
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-18 14:09:09
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-18 13:56:22
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2021-01-15 13:10:53
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-15 10:12:50
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-14 10:48:41
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-14 10:43:02
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-13 13:54:56
Zapytanie cenowe Agata Mundzik 2021-01-13 12:19:20
Zapytanie cenowe Agata Mundzik 2021-01-13 12:18:18
STYCZEŃ Agata Mundzik 2021-01-13 12:09:32
STYCZEŃ Agata Mundzik 2021-01-13 11:56:56
Bezpłatne porady prawne -2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-12 13:26:34
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2021-01-12 13:24:30
Bezpłatne porady prawne -2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-12 13:18:14
Bezpłatne porady prawne -2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-12 13:17:23
Bezpłatne porady prawne -2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-12 13:17:13
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2021-01-12 11:34:38
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-01-12 07:56:22
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2021-01-11 14:08:31
Redakcja Biuletynu Katarzyna Kąpała 2021-01-11 12:54:16
Redakcja Biuletynu Katarzyna Kąpała 2021-01-11 12:53:11
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Milena Miernik 2021-01-11 09:33:37
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Katarzyna Kąpała 2021-01-11 09:32:44
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Katarzyna Kąpała 2021-01-11 09:32:18
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Milena Miernik 2021-01-11 09:28:55
2021 ROK Katarzyna Kąpała 2021-01-11 08:31:20
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2021-01-08 08:20:18
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 14:26:55
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2021 rok Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 10:22:51
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2021 rok Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 10:20:58
PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 10:20:08
PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 09:36:50
PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 09:36:10
PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 09:35:48
PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 09:34:53
PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 09:33:33
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 09:24:31
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Mircu na 2021 rok Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 09:21:31
w sprawie zuchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2021 rok Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 09:14:46
Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2021-01-04 14:49:07
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-01-04 14:01:42
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-01-04 14:01:31
Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2021-01-04 11:25:08
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-01-04 10:33:53
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-01-04 10:21:18
Dostawa artykułów biurowych do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-30 09:39:28
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-30 09:39:06
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2020-12-30 09:37:42
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-12-29 13:56:35
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-12-29 13:55:26
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-12-29 13:54:44
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2020-12-29 13:46:45
Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-28 14:09:26
Dostawa artykułów biurowych do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-28 14:08:53
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-28 14:08:19
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2020-12-23 09:00:42
„Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” Magdalena Maśny-Stompor 2020-12-22 15:07:58
Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-22 14:14:50
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2020-12-22 13:56:35
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-22 13:54:41
Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-21 15:24:38
Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-21 15:24:17
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-12-18 13:15:36
Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-18 13:14:53
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2020-12-18 07:41:10
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-18 07:40:06
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2020-12-17 14:36:29
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2020-12-17 14:33:39
ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w jednostkach organizacyjnych Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2020-12-17 11:57:47
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-12-16 13:33:56
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-12-16 13:16:54
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2020 – 2027 Małgorzata Raczyńska 2020-12-16 10:56:23
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2020-12-16 10:54:00
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-12-16 10:53:13
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Magdalena Maśny-Stompor 2020-12-16 09:24:05
„Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” Magdalena Maśny-Stompor 2020-12-15 14:43:45
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-15 11:52:31
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-15 11:44:42
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-15 11:41:26
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro Katarzyna Kąpała 2020-12-15 11:34:44
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-12-14 15:08:53
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-12-14 15:07:21
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-12-14 12:40:55
ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w jednostkach organizacyjnych Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2020-12-14 08:59:14
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2020-12-10 15:23:16
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2020-12-10 15:20:25
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirze Michał Makowski 2020-12-10 15:19:01
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirze Michał Makowski 2020-12-10 15:17:57
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-10 15:09:12
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-10 15:08:36
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-10 15:08:23
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-10 15:06:53
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-10 15:05:48
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-10 15:04:15
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-10 15:02:07
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-10 15:01:46
Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb Sławomir Płaneta 2020-12-10 09:44:17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb” Sławomir Płaneta 2020-12-10 09:43:18
Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb Sławomir Płaneta 2020-12-10 09:24:52
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-12-09 15:27:24
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-12-09 15:25:45
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-12-09 15:20:38
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Agnieszka Kukla 2020-12-09 15:06:24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec” Agnieszka Kukla 2020-12-09 13:20:25
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Agnieszka Kukla 2020-12-09 12:39:01
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Agnieszka Kukla 2020-12-09 12:32:38
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Agnieszka Kukla 2020-12-08 12:53:28
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec” Agnieszka Kukla 2020-12-04 11:05:33
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2020-12-04 08:54:04
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich Małgorzata Raczyńska 2020-12-04 08:21:46
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2020-12-03 13:30:00
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Agnieszka Kukla 2020-12-03 13:13:41
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-12-03 12:32:30
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-12-02 14:47:51
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-12-02 14:43:21
Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+ Katarzyna Kąpała 2020-12-02 12:29:16
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-12-02 11:39:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb” Sławomir Płaneta 2020-12-02 10:38:27
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-12-02 08:04:53
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2020-11-30 10:44:12
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-11-30 10:33:42
„Remont drogi dojazdowej położonej na dz. nr ewid. gr. 181 w miejscowości Ostrożanka” na odcinku o długości 120 mb Sławomir Płaneta 2020-11-27 15:18:19
Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb Sławomir Płaneta 2020-11-27 13:35:25
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Magdalena Maśny-Stompor 2020-11-27 12:12:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb” Sławomir Płaneta 2020-11-24 12:29:29
„Remont drogi dojazdowej położonej na dz. nr ewid. gr. 181 w miejscowości Ostrożanka” na odcinku o długości 120 mb Sławomir Płaneta 2020-11-24 10:55:58
„Remont drogi dojazdowej położonej na dz. nr ewid. gr. 181 w miejscowości Ostrożanka” na odcinku o długości 120 mb Sławomir Płaneta 2020-11-24 10:54:57
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2020-11-23 11:35:41
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-11-23 10:52:40
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-11-23 10:52:00
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-11-23 10:51:11
Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2020-11-20 15:30:25
Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb Sławomir Płaneta 2020-11-20 12:23:29
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-11-20 11:40:13
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-11-20 11:16:49
„Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” Magdalena Maśny-Stompor 2020-11-18 13:33:23
„Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu poprzez budowę wewnętrznej instalacji gazowej.” Magdalena Maśny-Stompor 2020-11-17 12:32:48
LISTOPAD 2020 Magdalena Maśny-Stompor 2020-11-17 12:30:30
„Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu poprzez budowę wewnętrznej instalacji gazowej.” Magdalena Maśny-Stompor 2020-11-13 10:19:43
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2020-11-12 13:18:13
„Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu poprzez budowę wewnętrznej instalacji gazowej.” Magdalena Maśny-Stompor 2020-11-12 12:01:04
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-11-12 11:45:53
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-11-12 11:40:04
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-11-12 11:34:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Michał Makowski 2020-11-09 15:22:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Michał Makowski 2020-11-09 15:21:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Michał Makowski 2020-11-09 15:21:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Michał Makowski 2020-11-09 15:19:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Michał Makowski 2020-11-09 15:17:47
„Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” Magdalena Maśny-Stompor 2020-11-09 14:55:41
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-11-06 15:19:59
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-11-06 15:15:57
Kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca gospodarki finansowej Gminy Mirzec za 2019 rok i inne wybrane okresy. Anna Piątek 2020-11-04 14:45:19
Wyniki kontroli Anna Piątek 2020-11-04 14:40:31
Wyniki kontroli Anna Piątek 2020-11-04 14:39:28
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Magdalena Maśny-Stompor 2020-11-04 13:52:31
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-11-04 12:14:59
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2020-11-04 10:55:21
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-11-04 10:06:23
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2020-11-04 10:05:06
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II” Sławomir Płaneta 2020-11-03 11:14:34
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-11-03 08:33:23
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2020-10-30 14:49:34
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-10-30 08:49:03
„Razem Bezpieczniej” – „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” – Część III – Dostawa wraz z montażem barierek ochronnych U-11a (szczebelkowych) oraz w Sławomir Płaneta 2020-10-29 09:31:43
„Razem Bezpieczniej” – „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” – Część III – Dostawa wraz z montażem barierek ochronnych U-11a (szczebelkowych) oraz w Sławomir Płaneta 2020-10-29 09:30:56
„Razem Bezpieczniej” – „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” – Część III – Dostawa wraz z montażem barierek ochronnych U-11a (szczebelkowych) oraz w Sławomir Płaneta 2020-10-29 09:29:56
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-10-28 13:42:40
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-10-28 13:26:03
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-10-27 14:40:05
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-10-26 14:22:54
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2020-10-23 13:41:43
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-10-23 10:51:23
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2020-10-22 14:41:33
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2020-10-22 12:11:51
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2020-10-22 12:10:26
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-10-22 12:09:02
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-10-22 09:35:25
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II” Sławomir Płaneta 2020-10-21 13:02:52
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II” Sławomir Płaneta 2020-10-21 12:48:07
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II” Sławomir Płaneta 2020-10-21 10:11:18
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-10-21 10:04:44
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2020-10-20 10:40:54
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2020-10-19 14:00:56
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2020-10-19 13:53:02
"Przebudowa drogi dojazdowej położonej na działce nr 460/2 w Małyszynie Dolnym" na odcinku o długości 170 mb Sławomir Płaneta 2020-10-19 12:41:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-10-19 12:33:53
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-10-19 10:25:54
"Przebudowa drogi dojazdowej położonej na działce nr 460/2 w Małyszynie Dolnym" na odcinku o długości 170 mb Sławomir Płaneta 2020-10-16 10:31:29
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-10-16 07:52:39
Pomoc "de minimis" Katarzyna Kąpała 2020-10-15 15:10:42
Pomoc "de minimis" Katarzyna Kąpała 2020-10-15 15:09:58
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-10-15 14:36:47
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-10-15 14:33:00
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-10-15 13:56:44
Kompleksowe opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+” Katarzyna Kąpała 2020-10-15 12:30:50
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-10-13 10:42:13
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II” Sławomir Płaneta 2020-10-13 10:11:41
„Razem Bezpieczniej” – „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” – Część II – Dostawa wraz z montażem znaków pionowych Sławomir Płaneta 2020-10-13 10:00:41
„Razem Bezpieczniej” – „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” – Część I – Utwardzenie terenu w okolicach OSP Gadka Sławomir Płaneta 2020-10-13 09:24:20
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-10-12 14:41:16
„Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach” Sławomir Płaneta 2020-10-12 13:27:57
„Razem Bezpieczniej” – „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” – Część III – Dostawa wraz z montażem barierek ochronnych U-11a (szczebelkowych) oraz w Sławomir Płaneta 2020-10-09 12:58:00
„Razem Bezpieczniej” – „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” – Część II – Dostawa wraz z montażem znaków pionowych Sławomir Płaneta 2020-10-09 10:50:22
„Razem Bezpieczniej” – „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” – Część I – Utwardzenie terenu w okolicach OSP Gadka Sławomir Płaneta 2020-10-09 09:13:41
Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w wymiarze 176 godzin w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Agata Mundzik 2020-10-08 14:56:40
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II” Sławomir Płaneta 2020-10-08 12:04:13
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2020-10-08 10:33:23
„Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach” Sławomir Płaneta 2020-10-07 14:37:10
„Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach” Sławomir Płaneta 2020-10-07 14:33:49
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-10-02 08:26:46
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” na odcinku o długości 500 mb (II etap) Sławomir Płaneta 2020-10-01 13:11:10
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” na odcinku o długości 500 mb (II etap) Sławomir Płaneta 2020-10-01 13:06:31
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2020-10-01 10:06:53
Pomoc "de minimis" Katarzyna Kąpała 2020-09-30 15:19:28
„Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach” Sławomir Płaneta 2020-09-30 14:53:34
Kompleksowe opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+” Katarzyna Kąpała 2020-09-30 14:35:47
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-09-30 10:57:57
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2020r Małgorzata Raczyńska 2020-09-29 10:59:18
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-09-29 10:06:45
Budowa rowu melioracyjnego w sołectwie Tychów Nowy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0565 T w Tychowie Nowym na wysokości posesji 157,158,159” Sławomir Płaneta 2020-09-29 08:04:26
Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach Sławomir Płaneta 2020-09-25 14:52:01
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-24 14:16:26
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-24 14:08:10
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-24 12:40:12
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-24 12:38:50
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-24 11:58:10
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-24 11:57:06
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-24 11:55:35
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-24 10:35:45
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-24 08:16:56
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” na odcinku o długości 500 mb (II etap) Sławomir Płaneta 2020-09-24 08:05:03
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-23 13:20:43
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-23 12:57:59
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” na odcinku o długości 500 mb (II etap) Sławomir Płaneta 2020-09-23 12:00:12
Kompleksowe opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+” Katarzyna Kąpała 2020-09-22 14:20:20
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-22 13:51:08
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-22 13:50:36
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-22 13:50:10
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec Krupów – etap II” Sławomir Płaneta 2020-09-22 13:47:42
Zakup wraz z montażem 5 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-09-22 13:41:38
Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Agnieszka Kukla 2020-09-21 08:36:00
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Magdalena Podsiadło 2020-09-18 15:31:56
Spis Rolny 2020 Milena Miernik 2020-09-18 12:04:52
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-09-18 11:14:03
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2020-09-17 14:13:59
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2020-09-17 14:02:56
Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Agnieszka Kukla 2020-09-17 13:45:42
Spis Rolny 2020 Milena Miernik 2020-09-16 13:36:23
Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach Sławomir Płaneta 2020-09-16 12:56:10
Budowa rowu melioracyjnego w sołectwie Tychów Nowy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0565 T w Tychowie Nowym na wysokości posesji 157,158,159” Sławomir Płaneta 2020-09-15 10:59:53
Zakup wraz z montażem 5 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-09-14 12:25:43
Zakup wraz z montażem 5 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-09-14 12:20:38
Zakup wraz z montażem 5 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-09-14 10:23:30
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-14 09:17:55
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec Krupów – etap II” Sławomir Płaneta 2020-09-14 09:13:59
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec Krupów – etap II” Sławomir Płaneta 2020-09-14 09:05:35
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Magdalena Maśny-Stompor 2020-09-14 08:39:24
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec Krupów – etap II” Sławomir Płaneta 2020-09-14 07:31:59
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-11 09:08:55
Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Magdalena Maśny-Stompor 2020-09-11 09:08:52
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2020-09-10 14:10:03
Sołectwo Jagodne Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:52:36
Sołectwo Małyszyn Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:52:05
Sołectwo Tychów Nowy Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:51:35
Sołectwo Trębowiec Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:51:04
Sołectwo Mirzec II Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:50:19
Sołectwo Mirzec I Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:49:43
Sołectwo Tychów Stary Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:47:14
Sołectwo Osiny Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:46:53
Sołectwo Ostrożanka Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:46:24
Sołectwo Gadka Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:45:38
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec Krupów – etap II” Sławomir Płaneta 2020-09-09 13:44:11
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-09 12:14:47
Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach Sławomir Płaneta 2020-09-09 08:25:40
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-09-08 13:22:42
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-09-08 13:09:33
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2020-09-08 12:37:09
Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach Sławomir Płaneta 2020-09-07 15:16:07
„Budowa rowu melioracyjnego w sołectwie Tychów Nowy” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0565 T w Tychowie Nowym na wysokości posesji 157,158,159 Sławomir Płaneta 2020-09-07 14:10:12
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-07 14:09:40
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Starachowicach i objęcie nowych udziałów poprzez wniesienie wkładu niepieniężne Małgorzata Raczyńska 2020-09-07 09:21:02
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Mircu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych o Małgorzata Raczyńska 2020-09-07 09:19:42
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Starachowicach i objęcie nowych udziałów przez Gminę Mirzec i pokrycie ich gotó Małgorzata Raczyńska 2020-09-07 09:09:48
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Starachowicach i objęcie nowych udziałów przez Gminę Mirzec i pokrycie ich gotó Małgorzata Raczyńska 2020-09-07 09:08:38
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2020-09-07 08:41:17
Informacja półroczna i roczna z wykonania budżetu 2020 r. Adamczyk Małgorzata 2020-09-04 13:35:37
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-09-04 11:25:51
Informacja półroczna i roczna z wykonania budżetu 2020 r. Adamczyk Małgorzata 2020-09-03 11:56:31
Sprawozdania półroczne i roczne 2020 r. Adamczyk Małgorzata 2020-09-03 11:54:07
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-09-03 11:47:28
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-09-03 11:32:51
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-09-03 11:18:46
„Budowa rowu melioracyjnego w sołectwie Tychów Nowy” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0565 T w Tychowie Nowym na wysokości posesji 157,158,159 Sławomir Płaneta 2020-09-02 10:46:38
”Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu poprzez budowę wewnętrznej instalacji gazowej.”– dokumentacja projektowa. Magdalena Maśny-Stompor 2020-09-01 14:57:03
”Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu poprzez budowę wewnętrznej instalacji gazowej.”– dokumentacja projektowa. Magdalena Maśny-Stompor 2020-09-01 10:29:49
„Budowa rowu melioracyjnego w sołectwie Tychów Nowy” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0565 T w Tychowie Nowym na wysokości posesji 157, 158, 1 Sławomir Płaneta 2020-08-26 14:27:32
”Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu poprzez budowę wewnętrznej instalacji gazowej.”– dokumentacja projektowa. Magdalena Maśny-Stompor 2020-08-26 12:18:59
Pomoc "de minimis" Magdalena Szara-Słyk 2020-08-25 09:27:40
Konserwacja rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Tychów Nowy na długości 1100 mb Sławomir Płaneta 2020-08-24 14:34:41
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2020-08-24 12:18:49
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2020-08-24 12:15:51
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-08-20 08:47:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2020-08-19 14:26:16
Konserwacja rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Tychów Nowy na długości 1100 mb Sławomir Płaneta 2020-08-19 12:48:43
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-08-19 10:41:48
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Część I- Budynek OSP w Osinach, Część II-Budynek OSP w Jagodnym”. Magdalena Maśny-Stompor 2020-08-17 12:16:30
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizacje budowy oświetlenia na terenie gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2020-08-17 12:14:56
Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Magdalena Maśny-Stompor 2020-08-17 11:47:26
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-08-17 11:15:05
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Część I- Budynek OSP w Osinach, Część II-Budynek OSP w Jagodnym”. Magdalena Maśny-Stompor 2020-08-14 15:18:43
„Konserwacja rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Tychów Nowy na długości 1100 mb” Sławomir Płaneta 2020-08-11 12:50:57
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-08-11 08:31:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-08-11 08:28:05
Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Magdalena Podsiadło 2020-08-10 14:56:23
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023” Sławomir Płaneta 2020-08-07 12:38:37
„Konserwacja rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Tychów Nowy na długości 1100 mb” Sławomir Płaneta 2020-08-07 11:06:52
Oświadczenie majątkowowe za 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-08-07 09:20:58
Oświadczenia majątkowe Magdalena Szara-Słyk 2020-08-07 09:11:36
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-08-07 09:05:50
Przebudowa łazienki z dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych oraz naprawa i wykończenie ścian i sufitów w salach w ramach proje-26-0129/19 pn. „Wsparcie rodziny – sukcesem gminy Magdalena Podsiadło 2020-08-06 11:58:32
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-08-05 10:03:24
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-08-05 10:02:17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi pn. : „Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectw Gminy Mirzec”. Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-31 15:13:41
Przebudowa łazienki z dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych oraz naprawa i wykończenie ścian i sufitów w salach w ramach proje-26-0129/19 pn. „Wsparcie rodziny – sukcesem gminy Magdalena Podsiadło 2020-07-31 14:21:58
"Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Agata Mundzik 2020-07-31 13:45:59
Zapytanie ofertowe: "Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Agata Mundzik 2020-07-31 13:44:12
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-07-31 13:01:06
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-07-31 12:53:32
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi pn. : „Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectw Gminy Mirzec”. Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-31 10:49:41
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizacje budowy oświetlenia na terenie gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2020-07-31 10:48:27
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Małyszyn” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-30 14:37:34
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-30 14:34:57
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Osiny” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-30 14:32:40
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Trębowiec” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-30 14:30:32
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Trębowiec” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-30 13:14:02
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Osiny” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-30 13:12:45
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-30 13:11:24
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Małyszyn” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-30 13:09:56
Klub Dziecięcy "BĄCZEK" w Tychowie Starym Agata Mundzik 2020-07-30 12:59:42
Placówka Wsparcia Dziennego (PWD) Agata Mundzik 2020-07-30 12:51:56
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Część I- Budynek OSP w Osinach, Część II-Budynek OSP w Jagodnym”. Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-30 11:35:28
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-29 14:24:12
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Ostrożanka” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-29 09:12:44
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec II Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-28 08:26:13
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2020-07-27 14:22:40
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-24 15:13:58
Nabór na wolne stanowisko pracy Katarzyna Kąpała 2020-07-24 08:59:37
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-07-23 14:40:51
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Osiny” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-23 13:50:18
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-07-23 10:53:53
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Małyszyn” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-23 10:27:34
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-07-22 13:33:53
Placówka Wsparcia Dziennego (PWD) Katarzyna Kąpała 2020-07-22 10:17:44
: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc str Magdalena Podsiadło 2020-07-21 15:07:06
: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc str Magdalena Podsiadło 2020-07-21 15:05:49
Sprawozdania półroczne i roczne 2019 r. Adamczyk Małgorzata 2020-07-21 11:56:19
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-07-21 11:53:05
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec II Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-20 14:35:52
Klub Dziecięcy "BĄCZEK" w Tychowie Starym Agata Mundzik 2020-07-20 14:30:53
Klub Dziecięcy "BĄCZEK" w Tychowie Starym Agata Mundzik 2020-07-20 14:29:18
Klub Dziecięcy "BĄCZEK" w Tychowie Starym Agata Mundzik 2020-07-20 14:22:52
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-07-20 10:36:16
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-07-20 09:16:49
Placówka Wsparcia Dziennego (PWD) Katarzyna Kąpała 2020-07-20 09:15:48
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-17 14:15:12
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Gadka” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-17 14:13:01
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Jagodne” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-17 14:10:31
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2020-07-17 13:35:52
LIPIEC Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-17 13:00:22
LIPIEC Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-17 12:58:24
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-17 10:48:45
Placówka Wsparcia Dziennego (PWD) Katarzyna Kąpała 2020-07-16 15:28:03
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-07-16 08:20:20
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Gadka” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-15 11:48:27
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023” Sławomir Płaneta 2020-07-15 11:02:54
Placówka Wsparcia Dziennego (PWD) Katarzyna Kąpała 2020-07-14 14:11:51
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 13:55:59
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Jagodne” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-14 12:43:42
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 12:24:57
Jan Adam Zawisza Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:41:56
Teresa Ewa Sieczka Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:36:00
Sylwester Robert Spadło Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:35:29
Stanisław Daniel Seweryn Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:34:58
Sylwia Błach Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:34:26
Radosław Jan Gralec Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:34:06
Piotr Kruk Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:33:26
Marian Tadeusz Stompor Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:33:03
Mirosław Niewczas Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:32:06
Mieczysław Józef Strycharski Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:29:44
Marcin Grzegorz Gwóźdź Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:28:56
Marcin Drabik Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:27:36
Kazimierz Tadeusz Kozieł Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:27:00
Anna Justyna Kawalec Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:26:23
Agnieszka Ilona Idzik-Napiórkowska Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:25:45
Mieczysław Józef Strycharski Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:23:37
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:18:50
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2020-07-14 10:14:28
Konkurs na OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach pro Magdalena Podsiadło 2020-07-14 09:30:08
Konkurs na OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach pro Magdalena Podsiadło 2020-07-14 09:28:48
Konkurs na OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach pro Magdalena Podsiadło 2020-07-14 09:27:49
Konkurs na OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach pro Magdalena Podsiadło 2020-07-13 15:30:13
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023” Sławomir Płaneta 2020-07-13 10:52:24
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Magdalena Podsiadło 2020-07-13 10:51:47
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Magdalena Podsiadło 2020-07-10 15:18:42
Ogłoszenia o naborze Katarzyna Kąpała 2020-07-09 14:05:44
Zapytanie ofertowe: "Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Agata Mundzik 2020-07-09 11:47:52
"Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Agata Mundzik 2020-07-09 11:35:52
"Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Agata Mundzik 2020-07-09 11:20:30
"Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Agata Mundzik 2020-07-09 11:19:16
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-08 14:44:23
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-08 14:38:00
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-07-08 13:09:28
Zapytanie ofertowe: "Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Katarzyna Kąpała 2020-07-08 11:09:11
"Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-08 09:06:36
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-07-07 12:38:50
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2020-07-07 11:05:37
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023 Sławomir Płaneta 2020-07-07 10:51:19
„Remont dróg gminnych oraz dojazdowych na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2020-07-07 10:43:23
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Gadka” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-07 08:29:26
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-07-06 13:16:27
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-07-06 13:09:55
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-07-06 13:04:10
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-06 12:17:25
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Anna Piątek 2020-07-06 08:18:57
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Magdalena Podsiadło 2020-07-03 14:43:47
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Magdalena Podsiadło 2020-07-03 14:28:43
Klub Dziecięcy "BĄCZEK" w Tychowie Starym Katarzyna Kąpała 2020-07-03 13:43:37
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023 Sławomir Płaneta 2020-07-03 10:48:30
Konkurs na OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach pro Magdalena Podsiadło 2020-07-02 15:00:48
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-07-01 14:10:07
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-07-01 14:08:13
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-07-01 14:06:12
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2020-07-01 12:24:08
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2020-07-01 12:20:29
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Anna Piątek 2020-07-01 10:13:31
: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc str Magdalena Podsiadło 2020-06-30 14:57:25
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-30 11:25:09
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-30 10:44:15
„Remont dróg gminnych oraz dojazdowych na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2020-06-30 10:43:34
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2020-06-30 09:39:45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia wyjasniającego do decyzji na żądanie strony Michał Makowski 2020-06-29 14:10:47
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia wyjasniającego do decyzji na żądanie strony Michał Makowski 2020-06-29 14:02:06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia wyjasniającego do decyzji na żądanie strony Michał Makowski 2020-06-29 14:01:08
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-26 15:34:59
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-26 14:20:41
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-06-25 10:31:33
Konkurs na OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach pro Magdalena Podsiadło 2020-06-24 15:14:27
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-24 08:22:14
Informacja o wynikach naboru Katarzyna Kąpała 2020-06-23 16:28:20
Nabór na wolne stanowiska pracy Katarzyna Kąpała 2020-06-23 16:26:55
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-23 10:40:12
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2020-06-22 08:39:17
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2020-06-22 08:35:38
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II Magdalena Podsiadło 2020-06-19 13:07:00
Wykonanie oznakowania poziomego na drodze gminnej nr 347011T oraz na parkingu przed budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy w Mircu Sławomir Płaneta 2020-06-18 14:04:01
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-18 13:16:05
Spis Rolny 2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-17 12:34:06
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-17 12:33:53
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-17 12:32:29
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-17 12:29:09
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-06-17 11:04:04
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-17 09:35:23
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-17 09:17:02
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-16 09:40:52
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-16 09:22:36
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 330 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych” Sławomir Płaneta 2020-06-16 08:52:49
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-15 22:13:12
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II Magdalena Podsiadło 2020-06-15 15:30:50
Spis Rolny 2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-15 12:21:22
Spis Rolny 2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-15 12:14:57
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-13 10:20:41
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-13 10:18:21
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-12 18:35:04
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-12 17:01:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Michał Makowski 2020-06-12 14:06:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Podduchowne - Korzonek – E Michał Makowski 2020-06-12 14:05:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowie drogi gminnej nr 347007T Podduchowne - Korzonek – Michał Makowski 2020-06-12 14:03:35
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II Magdalena Podsiadło 2020-06-12 14:01:48
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2020-06-10 12:44:42
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-10 12:30:14
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-10 12:27:56
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-10 11:18:39
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 330 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych” Sławomir Płaneta 2020-06-10 11:05:23
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-09 15:18:27
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-09 15:09:06
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-09 14:54:31
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-09 14:52:44
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-09 14:51:41
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-09 14:38:11
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-09 14:36:46
Petycja nr 1-w interesie publicznym- Stop zagrożeniu zdrowia i życia Katarzyna Kąpała 2020-06-09 09:17:14
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-09 08:40:29
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-09 08:29:52
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-09 08:23:04
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-09 08:20:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-09 08:19:43
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-09 08:15:16
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-08 14:57:34
Spis Rolny 2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-08 14:56:53
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 330 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych” Sławomir Płaneta 2020-06-08 13:50:46
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 330 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych” Sławomir Płaneta 2020-06-08 13:49:43
„Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec – Krupów” Sławomir Płaneta 2020-06-08 13:00:28
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec – Krupów” (I etap) Sławomir Płaneta 2020-06-08 12:52:38
Wykonanie oznakowania poziomego na drodze gminnej nr 347011T oraz na parkingu przed budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy w Mircu Sławomir Płaneta 2020-06-08 11:29:47
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 15:21:19
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 15:20:44
Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy za 2015 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:59:05
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2014 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:58:57
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2013 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:58:51
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2012 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:58:43
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2011 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:58:35
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2010 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:58:27
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:58:21
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:58:14
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:58:07
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:58:01
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:57:54
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:57:47
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:57:39
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:29:18
Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy za 2015 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:37:35
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2014 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:37:27
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2013 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:37:18
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2012 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:37:10
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2011 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:36:59
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2010 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:36:52
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:36:46
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:36:34
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:36:25
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:36:19
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:36:03
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:35:54
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:35:47
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:33:47
Petycja nr 1-w interesie publicznym- Stop zagrożeniu zdrowia i życia Katarzyna Kąpała 2020-06-03 12:24:36
RAPORT O STANIE GMINY MIRZEC ZA 2019 ROK Magdalena Szara-Słyk 2020-06-02 14:02:44
„Koszenie traw i chwastów przy drogach gminnych oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Mirzec w latach 2020-2021” Sławomir Płaneta 2020-06-02 13:51:14
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II Magdalena Podsiadło 2020-06-01 15:14:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-01 11:17:53
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-01 07:58:50
„Zakup, dostawa i montaż mebli w ramach zadania, pn. „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec.” Magdalena Podsiadło 2020-05-29 14:42:05
Konkurs na OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach pro Magdalena Podsiadło 2020-05-29 14:37:57
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2020-05-29 13:18:24
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2020-05-29 13:08:13
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-05-29 12:15:27
Konkurs na OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach pro Katarzyna Kąpała 2020-05-28 15:48:35
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2020-05-28 10:21:36
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2020-05-28 10:21:20
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2020-05-28 10:21:03
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2020-05-28 10:20:34
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-26 08:09:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2020-05-25 14:43:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2020-05-25 14:42:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2020-05-25 14:18:46
„Zakup, dostawa i montaż mebli w ramach zadania, pn. „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec.” Magdalena Podsiadło 2020-05-22 15:27:11
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-22 15:23:13
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-22 15:20:03
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-22 08:18:07
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-21 13:09:08
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-21 13:08:50
Harmonogram odbioru odpadów- 2019r. Łukasz Zaręba 2020-05-20 12:40:37
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2020-05-20 12:35:18
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-19 14:13:05
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec – Krupów” (I etap) Sławomir Płaneta 2020-05-19 10:59:48
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-19 08:29:21
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-19 08:28:18
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2020-05-18 14:50:04
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2020-05-18 14:40:47
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2020-05-18 12:13:29
„Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec – Krupów” Sławomir Płaneta 2020-05-15 13:34:07
Konkurs na OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach pro Magdalena Podsiadło 2020-05-15 08:22:58
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-14 12:10:03
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-13 12:50:40
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w okresie od 01.05.2020r. do 30.04.2021r. Sławomir Płaneta 2020-05-13 07:56:30
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2020-05-12 13:15:52
„Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec – Krupów” (I etap) Sławomir Płaneta 2020-05-12 11:28:00
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-11 14:21:48
Zakup, dostawa i montaż mebli w ramach zadania, pn. „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec.” Magdalena Podsiadło 2020-05-07 12:59:30
Zakup, dostawa i montaż mebli w ramach zadania, pn. „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec.” Magdalena Podsiadło 2020-05-07 12:58:58
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2020-05-07 10:09:48
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścici Małgorzata Raczyńska 2020-05-07 10:07:39
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścici Małgorzata Raczyńska 2020-05-07 10:07:27
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścici Małgorzata Raczyńska 2020-05-07 10:06:32
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścici Małgorzata Raczyńska 2020-05-07 10:06:00
Zakup, dostawa i montaż mebli w ramach zadania, pn. „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec.” Magdalena Podsiadło 2020-05-06 15:04:51
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-06 12:32:07
Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2020-05-06 09:29:45
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” Magdalena Maśny-Stompor 2020-05-05 13:34:12
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-05 13:23:15
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-05 12:59:38
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2020-05-05 08:58:01
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2020-05-04 13:21:47
Raczyński Czesław Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:23:26
Zagajny Ireneusz Jacek Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:23:08
Stompór Roman Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:22:52
Seweryn Mirosław Piotr Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:22:30
Sobczyk Tadeusz Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:22:13
Pomorski Andrzej Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:21:05
Myszka Jan Jerzy Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:20:48
Kruk Jan Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:20:31
Kozieł Kazimierz Tadeusz Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:20:11
Raczyński Jan Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:19:20
Idzik-Napiórkowska Agnieszka Ilona Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:19:04
Driański Marcin Łukasz Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:18:44
Derlatka Antoni Jan Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:18:21
Rokita Piotr Jacek Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:18:02
Gralec Robert Paweł Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:17:26
Komisje Rady Gminy Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:16:40
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:16:23
Przewodniczący Rady Gminy Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:15:46
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:14:52
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:14:45
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:14:36
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:14:29
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:14:23
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:14:09
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:13:57
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:13:50
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:13:23
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:13:14
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:12:42
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:12:34
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:12:28
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:12:21
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:12:13
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:11:45
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:11:39
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:11:30
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:11:23
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:11:16
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:11:01
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:10:54
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:10:47
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:10:39
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:10:33
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:10:23
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:10:16
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:10:09
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:10:03
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:09:54
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:09:44
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:09:37
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:09:30
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:09:23
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:09:16
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:09:05
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:08:57
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:08:50
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:08:44
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:08:37
Oświadczenie majątkowe radnej za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:08:26
Oświadczenie majątkowe radnej za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:06:16
Oświadczenie majątkowe radnej za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:06:08
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:06:01
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:05:44
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:05:29
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:05:22
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:05:15
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:05:08
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:04:57
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:04:46
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:04:39
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:04:33
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:04:24
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:04:10
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:03:56
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:03:30
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:03:08
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:02:39
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:01:57
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:01:50
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:01:41
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:01:26
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:01:18
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:01:09
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:00:54
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-04 11:00:50
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:00:38
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:00:31
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:00:20
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:00:09
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:00:01
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:59:53
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:59:46
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:59:22
Oświadczenie majatkowe Wójta za 2012 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:46:13
Oświadczenie majatkowe Wójta za 2011 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:46:06
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2010 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:45:55
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:45:49
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:45:36
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:45:29
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2006 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:45:22
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2005 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:44:49
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2004 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:44:41
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2003 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:44:34
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2002 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:44:26
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:44:05
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:43:52
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 347013 T Małyszyn - Krzewa – II etap” Sławomir Płaneta 2020-04-30 14:29:39
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2020-04-30 14:12:54
„Utworzenie Klubu Dziecięcego „Bączek” w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2020-04-30 12:39:16
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-04-29 14:09:13
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” Magdalena Maśny-Stompor 2020-04-28 13:51:50
Sprawozdania półroczne i roczne 2019 r. Adamczyk Małgorzata 2020-04-27 13:04:43
Sprawozdania półroczne i roczne 2019 r. Adamczyk Małgorzata 2020-04-27 12:53:53
zakup, dostawa i montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu komputerowego i pomiarowego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec”. Magdalena Podsiadło 2020-04-24 14:07:54
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” Magdalena Maśny-Stompor 2020-04-23 13:52:40
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-04-22 12:12:50
zakup, dostawa i montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu komputerowego i pomiarowego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec”. Magdalena Podsiadło 2020-04-21 15:00:06
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2020-04-21 14:52:37
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2020-04-21 14:51:17
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w okresie od 01.05.2020r. do 30.04.2021r. Magdalena Podsiadło 2020-04-20 14:24:55
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-04-20 10:16:26
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” Magdalena Maśny-Stompor 2020-04-17 15:28:02
zakup, dostawa i montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu komputerowego i pomiarowego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec”. Magdalena Podsiadło 2020-04-17 15:26:49
KWIECIEŃ 2020r. Magdalena Maśny-Stompor 2020-04-17 15:21:54
KWIECIEŃ 2020r. Magdalena Maśny-Stompor 2020-04-17 15:17:03
KWIECIEŃ 2020r. Magdalena Maśny-Stompor 2020-04-17 15:05:19
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-04-17 14:33:05
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące: Nr 1-Budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Tr Magdalena Maśny-Stompor 2020-04-17 11:04:16
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące zadania: Nr 1 -Budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Trębowcu, Nr 2-Przebudowę i remont istniejącego boiska przy Magdalena Maśny-Stompor 2020-04-17 10:54:04
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-04-17 09:36:28
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące: Nr 1-Budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Tr Magdalena Maśny-Stompor 2020-04-16 15:08:42
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-04-16 12:05:10
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2020-04-16 11:48:16
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-04-16 11:44:53
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-04-16 11:42:47
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2020-04-16 11:42:03
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-04-16 08:30:16
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-04-16 08:15:22
zakup, dostawa i montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu komputerowego i pomiarowego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec”. Magdalena Podsiadło 2020-04-15 15:26:59
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-04-15 15:03:18
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2020-04-15 13:27:36
„Utworzenie Klubu Dziecięcego „Bączek” w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2020-04-15 13:08:35
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-04-14 13:40:49
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w okresie od 01.05.2020r. do 30.04.2021r. Sławomir Płaneta 2020-04-14 12:56:15
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-04-14 10:47:50
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-04-14 10:10:47
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-04-14 10:06:10
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-04-10 09:53:50
Petycja nr 1-w interesie publicznym- Stop zagrożeniu zdrowia i życia Katarzyna Kąpała 2020-04-09 15:04:31
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w okresie od 01.05.2020r. do 30.04.2021r. Magdalena Maśny-Stompor 2020-04-08 15:26:59
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2020-04-07 11:44:45
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-04-07 09:01:27
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2020-04-06 11:22:10
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w okresie od 01.05.2020r. do 30.04.2021r. Magdalena Podsiadło 2020-04-03 14:31:22
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 347013 T Małyszyn - Krzewa – II etap” Sławomir Płaneta 2020-04-03 10:25:12
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące: Nr 1-Budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Tr Sławomir Płaneta 2020-04-03 10:16:27
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2020-04-03 09:48:09
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2020-04-03 09:39:07
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2020-04-03 08:37:24
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-04-03 08:32:07
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-04-03 08:27:29
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach” Sławomir Płaneta 2020-04-02 14:16:38
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące zadania: Nr 1 -Budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Trębowcu, Nr 2-Przebudowę i remont istniejącego boiska przy Sławomir Płaneta 2020-04-02 13:51:29
„Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego” w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2020-04-02 09:00:06
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-04-02 08:06:19
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2020-04-01 13:24:44
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w okresie od 01.05.2020r. do 30.04.2021r. Magdalena Maśny-Stompor 2020-04-01 11:02:43
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-03-31 15:44:23
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące zadania: Nr 1 -Budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Trębowcu, Nr 2-Przebudowę i remont istniejącego boiska przy Magdalena Maśny-Stompor 2020-03-31 14:09:50
„Utworzenie Klubu Dziecięcego „Bączek” w Tychowie Starym” Sławomir Płaneta 2020-03-30 16:09:48
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w okresie od 01.05.2020r. do 30.04.2021r. Sławomir Płaneta 2020-03-30 16:08:15
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące zadania: Nr 1 -Budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Trębowcu, Nr 2-Przebudowę i remont istniejącego boiska przy Sławomir Płaneta 2020-03-30 16:07:52
„Utworzenie Klubu Dziecięcego „Bączek” w Tychowie Starym” Magdalena Maśny-Stompor 2020-03-30 15:32:50
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w okresie od 01.05.2020r. do 30.04.2021r. Magdalena Podsiadło 2020-03-30 15:29:57
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące zadania: Nr 1 -Budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Trębowcu, Nr 2-Przebudowę i remont istniejącego boiska przy Magdalena Maśny-Stompor 2020-03-30 15:27:18
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące zadania: Nr 1 -Budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Trębowcu, Nr 2-Przebudowę i remont istniejącego boiska przy Magdalena Maśny-Stompor 2020-03-30 15:26:39
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-03-27 15:06:45
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-03-27 15:00:06
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-03-27 13:14:55
„Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych- WiFi4EU” Katarzyna Kąpała 2020-03-26 13:31:08
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-03-26 09:04:08
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-03-26 09:01:48
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w okresie od 01.05.2020r. do 30.04.2021r. Magdalena Podsiadło 2020-03-25 15:18:41
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące zadania: Nr 1 -Budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Trębowcu, Nr 2-Przebudowę i remont istniejącego boiska przy Sławomir Płaneta 2020-03-25 14:41:46
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-03-25 12:43:35
„Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych- WiFi4EU” Katarzyna Kąpała 2020-03-23 14:22:32
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-03-23 13:59:15
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące: Nr 1-Budowę boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Tr Sławomir Płaneta 2020-03-23 13:06:11
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2020-03-23 12:28:16
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2020-03-23 11:32:27
„Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych- WiFi4EU” Magdalena Maśny-Stompor 2020-03-20 14:49:21
Nabór na wolne stanowiska pracy Katarzyna Kąpała 2020-03-20 14:10:59
Nabór na wolne stanowiska pracy Katarzyna Kąpała 2020-03-20 13:56:51
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-03-20 08:30:13
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-03-18 11:06:38
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-03-18 10:12:35
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-03-18 10:05:17
"Utworzenie Klubu Dziecięcego „Bączek” w Tychowie Starym” Magdalena Maśny-Stompor 2020-03-18 09:06:43
„Koszenie traw i chwastów przy drogach gminnych oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Mirzec w latach 2020-2021” Sławomir Płaneta 2020-03-18 07:59:21
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach” Sławomir Płaneta 2020-03-17 15:18:53
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2020-03-17 12:33:18
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2020-03-17 12:14:27
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-03-17 11:59:10
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-03-17 11:56:13
„Koszenie traw i chwastów przy drogach gminnych oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Mirzec w latach 2020-2021” Sławomir Płaneta 2020-03-16 13:11:11
„Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych- WiFi4EU” Magdalena Maśny-Stompor 2020-03-13 21:05:55
„Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych- WiFi4EU” Magdalena Maśny-Stompor 2020-03-13 21:04:23
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach” Sławomir Płaneta 2020-03-13 10:09:18
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-03-12 09:37:43
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-03-12 09:36:05
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach” Sławomir Płaneta 2020-03-12 09:27:17
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-03-12 09:16:04
„Dostawa wyposażenia Klubu dziecięcego” w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2020-03-10 14:06:59
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-03-10 13:47:40
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-03-10 13:07:12
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-03-10 13:05:34
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-03-10 09:02:22
Dług publiczny Adamczyk Małgorzata 2020-03-09 14:55:07
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-03-09 12:36:00
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-03-09 12:31:19
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2020-03-06 13:36:55
„Koszenie traw i chwastów przy drogach gminnych oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Mirzec w latach 2020-2021” Sławomir Płaneta 2020-03-06 12:41:04
"Utworzenie Klubu Dziecięcego „Bączek” w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2020-03-05 15:03:52
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Milena Miernik 2020-03-05 13:35:43
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2020-03-05 11:55:42
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-03-04 11:15:06
Ogłoszenie nr 1 z dnia 02 marca 2020 r. w sparwie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 rok z Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2020-03-04 07:58:40
Ogłoszenie nr 1 z dnia 02 marca 2020 r. w sparwie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 rok z Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2020-03-04 07:54:43
Ogłoszenie nr 1 z dnia 02 marca 2020 r. w sparwie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 rok z Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2020-03-04 07:48:07
Ogłoszenie nr 1 z dnia 02 marca 2020 r. w sparwie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 rok z Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2020-03-04 07:45:38
Ogłoszenie nr 1 z dnia 02 marca 2020 r. w sparwie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 rok z Gminy Mirzec Mariola Mołdawa 2020-03-02 15:14:09
Ogłoszenie nr 1 z dnia 02 marca 2020 r. w sparwie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 rok z Gminy Mirzec Mariola Mołdawa 2020-03-02 15:12:15
Ogłoszenie nr 1 z dnia 02 marca 2020 r. w sparwie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 rok z Gminy Mirzec Mariola Mołdawa 2020-03-02 15:06:37
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2020-03-02 12:07:01
Opracowania raportu z postępów realizacji działań w ramach monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec, za lata 2016-2019. Magdalena Maśny-Stompor 2020-02-28 14:19:28
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-02-28 12:59:03
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2020-02-28 09:02:17
"Utworzenie Klubu Dziecięcego „Bączek” w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2020-02-27 12:37:51
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-02-26 15:30:11
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2020-02-25 15:00:08
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2020-02-25 12:32:32
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-02-25 12:31:11
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-02-25 11:09:44
„Dostawa dywanów i materacy” w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2020-02-24 15:13:23
„Opracowanie aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2020-02-24 12:11:04
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-02-21 15:10:49
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-02-21 15:06:54
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-02-21 11:17:45
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENTA DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ Katarzyna Kąpała 2020-02-21 08:25:01
Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun/Opiekunka dziecięca w Klubie Dziecięcym Katarzyna Kąpała 2020-02-21 08:08:52
Nabór na wolne stanowiska pracy Katarzyna Kąpała 2020-02-21 08:07:56
„Dostawa i montaż mebli” w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2020-02-21 07:50:18
opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem” Magdalena Podsiadło 2020-02-20 15:17:42
opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem” Magdalena Podsiadło 2020-02-20 15:16:07
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-02-20 14:33:34
"Utworzenie Klubu Dziecięcego „Bączek” w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2020-02-20 12:54:05
„Opracowanie aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2020-02-20 10:13:05
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Katarzyna Kąpała 2020-02-20 08:21:11
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Katarzyna Kąpała 2020-02-19 10:22:40
Gminna Komisja Wyborcza w Mircu Katarzyna Kąpała 2020-02-19 10:21:57
WYBORY SEJM SENAT 2015 Katarzyna Kąpała 2020-02-19 10:21:27
Referendum 2015 Katarzyna Kąpała 2020-02-19 10:21:10
Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r. Katarzyna Kąpała 2020-02-19 10:20:55
Zapytanie ofertowe na "Prowadzenie zajęć edukacyjnych" w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Katarzyna Kąpała 2020-02-19 10:14:22
Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa wyposażenia Klubu dziecięcego” Katarzyna Kąpała 2020-02-19 10:08:57
Załatwianie spraw obywateli Katarzyna Kąpała 2020-02-19 09:58:38
Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020 Katarzyna Kąpała 2020-02-19 09:58:14
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Katarzyna Kąpała 2020-02-19 09:57:57
Katarzyna Kąpała 2020-02-19 09:57:35
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2020-02-19 09:54:59
Katarzyna Kąpała 2020-02-19 09:54:31
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-02-19 09:52:45
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2020-02-19 08:59:59
opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem” Magdalena Podsiadło 2020-02-18 15:23:01
"Utworzenie Klubu Dziecięcego „Bączek” w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2020-02-18 15:15:06
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-02-18 10:44:20
„Opracowanie aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2020-02-18 08:32:04
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-02-17 15:45:21
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2020-02-17 12:47:13
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2020-02-17 12:45:33
Sołectwa Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2020-02-17 08:22:31
Katarzyna Kąpała 2020-02-17 08:22:22
Sekretarz Gminy Katarzyna Kąpała 2020-02-17 08:22:11
Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 Katarzyna Kąpała 2020-02-17 08:22:00
PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI Katarzyna Kąpała 2020-02-17 08:21:33
Transmisje Sesji Rady Gminy Katarzyna Kąpała 2020-02-17 08:17:25
Radni Rady Gminy Katarzyna Kąpała 2020-02-17 08:17:12
Zastepca Przewodniczącego Rady Gminy Katarzyna Kąpała 2020-02-17 08:17:03
Przewodniczący Rady Gminy Katarzyna Kąpała 2020-02-17 08:16:51
Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023 Katarzyna Kąpała 2020-02-17 08:16:35
Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018 Katarzyna Kąpała 2020-02-17 08:16:24
Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014 Katarzyna Kąpała 2020-02-17 08:16:13
Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010 Katarzyna Kąpała 2020-02-17 08:16:01
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I Katarzyna Kąpała 2020-02-17 08:15:41
Oświadczenia majątkowe Wójta Katarzyna Kąpała 2020-02-17 08:15:22
Zarządzenia -2011 rok Katarzyna Kąpała 2020-02-17 08:14:46
Zarządzenia - 2010 rok Katarzyna Kąpała 2020-02-17 08:14:34
Zarządzenia - 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-02-17 08:11:50
Zarządzenia - 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-02-17 07:54:52
Katarzyna Kąpała 2020-02-17 07:51:05
Katarzyna Kąpała 2020-02-17 07:45:59
Zarządzenia - 2007 rok Katarzyna Kąpała 2020-02-17 07:45:44
Katarzyna Kąpała 2020-02-17 07:45:35
Katarzyna Kąpała 2020-02-17 07:45:18
Wójt Gminy Katarzyna Kąpała 2020-02-17 07:44:32
Informacja o wynikach naboru Katarzyna Kąpała 2020-02-14 15:26:10
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-02-14 15:23:04
„Opracowanie aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2020-02-14 15:14:46
opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem” Magdalena Podsiadło 2020-02-14 14:38:27
opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem” Magdalena Podsiadło 2020-02-14 14:37:15
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-02-14 13:38:02
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-02-13 11:57:25
Zamówienia Katarzyna Kąpała 2020-02-13 10:44:02
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-02-13 08:07:55
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-02-12 13:44:20
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Katarzyna Kąpała 2020-02-11 10:35:49
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-02-11 08:38:26
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2020 roku Sławomir Płaneta 2020-02-10 15:19:14
„Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2020 roku Sławomir Płaneta 2020-02-10 15:10:30
Klub Dziecięcy "BĄCZEK" w Tychowie Starym Katarzyna Kąpała 2020-02-10 13:39:58
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2020 roku Sławomir Płaneta 2020-02-10 13:28:28
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2020-02-07 13:50:00
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2020-02-05 10:06:39
Petycja nr 2 - Wniosek o ujęcie w projekcie II etapu Rewitalizacji barierek zabezpieczających wzdłuż chodnika oraz świateł pulsujących Katarzyna Kąpała 2020-02-05 10:05:55
Petycja nr 1 - Wniosek o utworzenie rowu melioracyjnego Katarzyna Kąpała 2020-02-05 10:05:47
2016 Katarzyna Kąpała 2020-02-05 10:05:36
Regionalna Izba Obrachunkowa - Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Mirzec w wybranych okresach od 2008 roku do dnia zakończenia kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w Katarzyna Kąpała 2020-02-05 10:04:46
Wyniki kontroli Katarzyna Kąpała 2020-02-05 10:03:59
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Katarzyna Kąpała 2020-02-05 10:03:24
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2020-02-05 10:02:58
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2020-02-05 10:02:23
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2020-02-05 10:01:59
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Katarzyna Kąpała 2020-02-05 10:01:48
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2020-02-05 10:01:32
Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu rok szkolny 2014/15 Katarzyna Kąpała 2020-02-05 10:01:05
Statut Katarzyna Kąpała 2020-02-05 10:00:54
Publiczne Gimnazjum z Oddz. Integr. w Mircu Katarzyna Kąpała 2020-02-05 10:00:42
Katarzyna Kąpała 2020-02-05 10:00:15
Publiczna Szkoła Podstawowa w Trębowcu Katarzyna Kąpała 2020-02-05 10:00:05
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osinach Katarzyna Kąpała 2020-02-05 09:59:51
Statut Katarzyna Kąpała 2020-02-05 09:59:11
Szkoła Podstawowa w Gadce Katarzyna Kąpała 2020-02-05 09:58:52
Katarzyna Kąpała 2020-02-05 09:58:42
Publiczne Przedszkole w Mircu Katarzyna Kąpała 2020-02-05 09:58:32
Katarzyna Kąpała 2020-02-05 09:58:23
Katarzyna Kąpała 2020-02-05 09:58:04
Centrum Usług Wspólnych Katarzyna Kąpała 2020-02-05 09:57:42
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2020-02-05 09:56:35
Klub Dziecięcy "BĄCZEK" w Tychowie Starym Katarzyna Kąpała 2020-02-05 09:46:56
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Katarzyna Kąpała 2020-02-04 14:51:54
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Katarzyna Kąpała 2020-02-04 14:35:08
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Katarzyna Kąpała 2020-02-04 11:12:11
w sprawie: utworzenia Klubu Dziecięcego „Bączek” w Tychowie Starym oraz nadania statutu Katarzyna Kąpała 2020-02-04 10:40:01
Zakup, dostawa i montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec” Magdalena Podsiadło 2020-02-03 15:09:52
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-02-03 15:08:38
Zakup, dostawa i montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec” Magdalena Podsiadło 2020-01-31 15:24:13
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2020-01-30 18:18:51
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-01-30 15:25:22
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-01-30 14:44:06
Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Łukasz Zaręba 2020-01-29 15:04:14
Rejestr działalności regulowanej/Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Łukasz Zaręba 2020-01-29 15:01:35
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2020-01-29 14:06:24
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-01-29 13:51:50
Zarządzenia - 2019 rok Katarzyna Kąpała 2020-01-29 13:41:18
Zakup, dostawa i montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec” Magdalena Podsiadło 2020-01-29 12:33:57
Zakup, dostawa i montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec” Magdalena Podsiadło 2020-01-29 12:32:03
Rok 2020 Adamczyk Małgorzata 2020-01-27 12:43:48
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2020 roku Sławomir Płaneta 2020-01-27 10:07:22
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2020 roku Sławomir Płaneta 2020-01-24 14:52:33
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o zamiarze przystąpienia do projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Lasów Starachowickich Michał Makowski 2020-01-24 14:48:01
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2020 roku Sławomir Płaneta 2020-01-24 14:24:05
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2020 roku Sławomir Płaneta 2020-01-24 14:18:40
„Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2020 roku Sławomir Płaneta 2020-01-24 12:41:59
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2020-01-24 12:02:09
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2020 roku Sławomir Płaneta 2020-01-24 10:37:39
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2020 roku Sławomir Płaneta 2020-01-24 10:30:48
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-01-23 09:58:38
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2020-01-21 12:01:45
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2020-01-21 12:00:45
Przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy w Mircu oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Mirzec Agata Mundzik 2020-01-21 11:00:00
Zakup, dostawa, montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego do obiektu Zamawiającego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec” Magdalena Podsiadło 2020-01-20 14:43:52
Zakup, dostawa, montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego do obiektu Zamawiającego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec” Magdalena Podsiadło 2020-01-17 14:45:10
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-01-17 08:36:38
Nabór na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej Katarzyna Kąpała 2020-01-16 08:38:25
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Katarzyna Kąpała 2020-01-16 08:26:02
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020 Katarzyna Kąpała 2020-01-16 08:08:24
Nabór na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej Katarzyna Kąpała 2020-01-16 08:01:53
Zarządzenia - 2019 rok Katarzyna Kąpała 2020-01-15 10:29:05
Zarządzenia - 2019 rok Katarzyna Kąpała 2020-01-15 09:29:44
Zarządzenia - 2018 rok Katarzyna Kąpała 2020-01-15 08:00:33
Zakup, dostawa, montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego do obiektu Zamawiającego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec” Magdalena Podsiadło 2020-01-14 14:36:52
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-01-13 12:46:19
Zakup, dostawa, montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego do obiektu Zamawiającego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec” Magdalena Podsiadło 2020-01-10 10:02:48
Zakup, dostawa, montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego do obiektu Zamawiającego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec” Magdalena Podsiadło 2020-01-10 10:00:53
Zakup, dostawa, montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego do obiektu Zamawiającego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec” Magdalena Podsiadło 2020-01-10 08:19:02
Zakup, dostawa, montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego do obiektu Zamawiającego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec” Magdalena Podsiadło 2020-01-10 08:15:33
Zakup, dostawa, montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego do obiektu Zamawiającego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec” Magdalena Podsiadło 2020-01-10 08:14:18
Zakup, dostawa, montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego do obiektu Zamawiającego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec” Magdalena Podsiadło 2020-01-10 08:12:15
ROK 2020 Magdalena Podsiadło 2020-01-09 15:06:42
Zakup, dostawa, montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego do obiektu Zamawiającego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec” Magdalena Podsiadło 2020-01-09 15:03:48
STYCZEŃ 2020 Magdalena Podsiadło 2020-01-09 15:00:42
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Katarzyna Kąpała 2020-01-09 14:12:29
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Katarzyna Kąpała 2020-01-09 11:04:56
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-01-09 10:08:38
w sprawieUchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2020-2027 Katarzyna Kąpała 2020-01-08 11:08:17
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2019-2027 Katarzyna Kąpała 2020-01-08 11:04:42
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2020-01-08 09:40:21
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2020-01-08 09:36:41
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2020-01-08 09:34:54
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) dla jednostek z terenu Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2020-01-07 15:26:24
Dostawa tonerów do drukarek dla jednostek z terenu Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2020-01-07 15:26:11
Dostawa artykułów biurowych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2020-01-07 15:25:41
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 - odcinek Tychów Stary - Starachowice Michał Makowski 2020-01-07 13:32:29
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 Michał Makowski 2020-01-07 13:29:48
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego Michał Makowski 2020-01-07 13:28:10
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) dla jednostek z terenu Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2020-01-03 15:25:23
Dostawa tonerów do drukarek dla jednostek z terenu Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2020-01-03 15:24:13
Dostawa artykułów biurowych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2020-01-03 15:21:21
Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2020-01-02 15:10:07
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-12-31 13:20:29
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-12-31 12:38:52
Dostawa tonerów do drukarek dla jednostek z terenu Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2019-12-30 15:32:25
Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Mirzec Magdalena Maśny-Stompor 2019-12-30 13:54:07
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347010 Gadka – Majorat (II etap)" Sławomir Płaneta 2019-12-28 10:19:06
Remont drogi gminnej nr 347010 Gadka – Majorat (II etap) Sławomir Płaneta 2019-12-28 10:10:40
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-12-27 15:28:57
Remont drogi gminnej nr 347010 Gadka – Majorat (II etap) Sławomir Płaneta 2019-12-27 13:37:42
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-12-27 13:07:35
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-12-27 08:41:41
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347010 Gadka – Majorat (II etap)" Sławomir Płaneta 2019-12-24 10:11:49
Informacja o wynikach naboru Katarzyna Kąpała 2019-12-23 20:24:02
Dostawa artykułów biurowych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2019-12-23 16:19:43
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu Katarzyna Kąpała 2019-12-23 15:52:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-12-23 15:51:06
Petycja nr 1- Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Katarzyna Kąpała 2019-12-23 09:49:06
ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w jednostkach organizacyjnych Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2019-12-20 12:28:59
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2019-12-20 09:42:48
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2019-12-20 09:31:43
Remont drogi gminnej nr 347010 Gadka – Majorat (II etap) Sławomir Płaneta 2019-12-19 15:14:10
Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Mirzec Magdalena Maśny-Stompor 2019-12-19 14:15:54
Statut Katarzyna Kąpała 2019-12-19 08:55:55
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-12-19 08:21:16
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Mirzec.” Magdalena Maśny-Stompor 2019-12-17 13:21:25
Budżet Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2019-12-17 11:16:46
Uchwały i informacje w sprawie podatków i opłat na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2019-12-17 11:14:42
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2020 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2029 Adamczyk Małgorzata 2019-12-17 11:09:04
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2019 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2029 Adamczyk Małgorzata 2019-12-17 10:51:25
Uchwały i informacje w sprawie podatków i opłat na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2019-12-17 10:50:54
Uchwały i informacje w sprawie podatków i opłat na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2019-12-17 10:48:25
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2019-12-13 12:10:00
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2019-12-13 12:00:53
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-12-13 11:39:52
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-12-13 11:30:26
Zarządzenia - 2019 rok Katarzyna Kąpała 2019-12-12 15:22:41
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Agnieszka Kukla 2019-12-11 14:51:16
ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w jednostkach organizacyjnych Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2019-12-11 13:51:01
ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w jednostkach organizacyjnych Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2019-12-11 13:50:08
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2019-12-11 11:59:56
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2019-12-11 11:59:03
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-12-10 14:06:01
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-12-06 07:58:42
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2019-12-05 13:02:40
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2019-12-05 12:58:34
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2019-12-05 12:57:55
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2019-12-05 12:57:31
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2019-12-05 12:57:02
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2019-12-05 12:56:23
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2019-12-05 12:55:50
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2019-12-05 12:55:30
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2019-12-05 12:53:38
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2019-12-05 12:52:57
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2019-12-05 12:52:43
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2019-12-05 12:52:09
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2019-12-05 12:51:33
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych położonych n Michał Makowski 2019-12-05 12:50:36
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych położonych n Michał Makowski 2019-12-05 12:49:01
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu Katarzyna Kąpała 2019-12-05 12:01:39
w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n Katarzyna Kąpała 2019-12-05 08:24:24
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2020 Katarzyna Kąpała 2019-12-05 08:19:48
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-12-04 15:14:52
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-12-04 12:54:05
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-12-04 12:53:21
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-12-04 09:31:48
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-12-04 08:36:43
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Magdalena Podsiadło 2019-12-02 15:14:24
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Katarzyna Kąpała 2019-12-02 11:52:06
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Katarzyna Kąpała 2019-12-02 11:16:00
„Modernizacja budynku OSP Tychów Nowy polegająca na remoncie garażu” Magdalena Podsiadło 2019-12-02 11:12:37
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2019-12-02 10:22:03
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-11-29 14:36:36
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-11-28 14:14:12
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2019-11-28 13:20:43
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-11-28 11:50:07
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Agnieszka Kukla 2019-11-27 14:55:34
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Agnieszka Kukla 2019-11-27 14:53:08
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-11-27 14:52:50
Rejestr Petycji Katarzyna Kąpała 2019-11-25 13:34:33
Przetargi Katarzyna Kąpała 2019-11-25 13:33:30
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2019-11-25 13:33:01
Służba zdrowia Katarzyna Kąpała 2019-11-25 13:32:11
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Magdalena Podsiadło 2019-11-21 14:56:47
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2019-11-18 15:58:11
Rok 2019 Adamczyk Małgorzata 2019-11-18 15:04:47
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-11-18 14:28:52
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-11-18 13:39:21
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok Administrator: Robert Janus 2019-11-14 13:17:02
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok Administrator: Robert Janus 2019-11-14 13:16:08
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok Administrator: Robert Janus 2019-11-14 13:13:16
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok Administrator: Robert Janus 2019-11-14 13:12:50
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok Administrator: Robert Janus 2019-11-14 13:12:42
Administrator: Robert Janus 2019-11-14 13:12:35
Administrator: Robert Janus 2019-11-14 13:12:00
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2019-11-14 09:47:44
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2019-11-13 15:28:55
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2019-11-13 15:28:34
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2019-11-13 15:25:20
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2019-11-13 15:23:53
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2019-11-13 15:22:34
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2019-11-13 14:54:04
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2019-11-13 14:43:33
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2019-11-13 14:34:20
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2019-11-13 14:33:00
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2019-11-13 14:30:46
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2019-11-13 14:19:56
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2019-11-13 14:18:33
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona Agnieszka Kukla 2019-11-08 15:07:34
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat Agnieszka Kukla 2019-11-08 15:06:27
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat Agnieszka Kukla 2019-11-08 15:05:52
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347013T Krzewa –Małyszyn Górny Agnieszka Kukla 2019-11-08 15:05:09
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347013T Krzewa –Małyszyn Górny Agnieszka Kukla 2019-11-08 15:03:33
„Modernizacja budynku OSP Tychów Nowy polegająca na remoncie garażu” Magdalena Podsiadło 2019-11-07 13:25:12
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona Agnieszka Kukla 2019-11-07 10:26:40
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat Agnieszka Kukla 2019-11-07 10:21:03
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347013T Krzewa –Małyszyn Górny Agnieszka Kukla 2019-11-07 10:16:33
Zarządzenia - 2019 rok Katarzyna Kąpała 2019-11-06 11:39:31
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych” Sławomir Płaneta 2019-11-06 07:41:56
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-11-05 15:15:50
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2019-11-05 14:44:53
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2019-11-05 14:43:25
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-11-05 14:27:11
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-11-05 14:16:48
Godziny urzędowania Magdalena Szara-Słyk 2019-11-05 13:45:05
Organizacja Urzędu Magdalena Szara-Słyk 2019-11-05 13:42:01
Uchwały Magdalena Szara-Słyk 2019-11-05 13:40:32
Zastępca Wójta Magdalena Szara-Słyk 2019-11-05 13:37:26
Dane teleadresowe Magdalena Szara-Słyk 2019-11-05 13:21:48
Dane podstawowe Magdalena Szara-Słyk 2019-11-05 13:21:21
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych” Sławomir Płaneta 2019-11-05 08:05:17
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-10-31 11:02:59
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona Agnieszka Kukla 2019-10-31 10:51:17
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat Agnieszka Kukla 2019-10-31 10:44:10
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347013T Krzewa –Małyszyn Górny Agnieszka Kukla 2019-10-31 10:42:51
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347013T Krzewa –Małyszyn Górny Agnieszka Kukla 2019-10-31 10:39:59
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat Agnieszka Kukla 2019-10-31 10:39:16
wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu Magdalena Podsiadło 2019-10-30 14:25:15
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-10-30 09:43:50
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-10-30 09:40:16
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-10-30 09:22:05
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-10-30 09:14:14
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2019-10-29 15:21:55
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat Agnieszka Kukla 2019-10-29 13:46:52
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347013T Krzewa –Małyszyn Górny Agnieszka Kukla 2019-10-29 13:44:37
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona Agnieszka Kukla 2019-10-29 13:41:44
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona Agnieszka Kukla 2019-10-29 10:04:15
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży-Czerwona Agnieszka Kukla 2019-10-29 10:03:46
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347013T Krzewa –Małyszyn Górny Agnieszka Kukla 2019-10-28 16:35:40
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat Agnieszka Kukla 2019-10-28 16:33:48
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat Agnieszka Kukla 2019-10-28 16:33:41
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-10-28 16:06:33
Kadra Pedagogiczna Katarzyna Kąpała 2019-10-28 15:19:15
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym Katarzyna Kąpała 2019-10-28 15:18:42
Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Katarzyna Kąpała 2019-10-28 15:18:10
Statut SP z OI Katarzyna Kąpała 2019-10-28 15:17:58
Statut Katarzyna Kąpała 2019-10-28 15:16:07
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mircu Katarzyna Kąpała 2019-10-28 15:15:04
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem Katarzyna Kąpała 2019-10-28 15:13:32
Oświata Katarzyna Kąpała 2019-10-28 15:11:42
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Katarzyna Kąpała 2019-10-28 14:44:01
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIRZEC w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec obejmującego obszar funkcjonalny A Michał Makowski 2019-10-28 14:31:18
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Katarzyna Kąpała 2019-10-28 13:44:00
Obwieszczenia Wójta Katarzyna Kąpała 2019-10-28 13:31:23
Obwieszczenia Wójta Katarzyna Kąpała 2019-10-28 13:28:49
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych Sławomir Płaneta 2019-10-28 12:53:13
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych Sławomir Płaneta 2019-10-28 12:50:43
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” Sławomir Płaneta 2019-10-28 12:45:27
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy Sławomir Płaneta 2019-10-28 12:02:35
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347013T Krzewa –Małyszyn Górny Agnieszka Kukla 2019-10-25 13:46:18
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Katarzyna Kąpała 2019-10-25 12:33:19
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-10-24 14:24:15
„Wykonanie konserwacji drzewostanu przy drodze gminnej nr 347013T Małyszyn - Krzewa” Sławomir Płaneta 2019-10-21 15:09:43
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych Sławomir Płaneta 2019-10-21 15:04:50
Sprawozdania półroczne i roczne 2019 r. Adamczyk Małgorzata 2019-10-18 10:36:12
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-10-18 10:29:29
„Wykonanie konserwacji drzewostanu przy drodze gminnej nr 347013T Małyszyn - Krzewa” Sławomir Płaneta 2019-10-16 12:45:26
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy Sławomir Płaneta 2019-10-15 09:37:58
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych Sławomir Płaneta 2019-10-15 08:57:53
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” Sławomir Płaneta 2019-10-14 15:51:00
Remont drogi gminnej 347031 T Osiny Majorat Sławomir Płaneta 2019-10-14 09:41:27
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-10-10 10:03:38
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy Sławomir Płaneta 2019-10-10 08:32:59
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2019-10-09 15:28:04
Zarządzenia - 2019 rok Katarzyna Kąpała 2019-10-09 15:21:11
„Wykonanie konserwacji drzewostanu przy drodze gminnej nr 347013T Małyszyn - Krzewa” Sławomir Płaneta 2019-10-09 12:50:22
„Wykonanie konserwacji drzewostanu przy drodze gminnej nr 347013T Małyszyn - Krzewa” Sławomir Płaneta 2019-10-09 11:29:47
„Wykonanie konserwacji drzewostanu przy drodze gminnej nr 347013T Małyszyn - Krzewa” Sławomir Płaneta 2019-10-09 11:26:41
Zarządzenia - 2019 rok Katarzyna Kąpała 2019-10-08 12:42:49
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 rok Katarzyna Kąpała 2019-10-08 08:13:38
Zapytanie cenowe na dostawę oleju opałowego do Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w Jagodnem Agata Mundzik 2019-10-07 15:10:01
Zapytanie cenowe na dostawę oleju opałowego do SP w Osinach Agata Mundzik 2019-10-07 15:09:14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” Sławomir Płaneta 2019-10-07 13:03:16
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” Sławomir Płaneta 2019-10-07 13:02:33
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy Sławomir Płaneta 2019-10-07 11:36:28
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-10-04 13:16:51
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-10-04 13:10:43
Remont drogi gminnej 347031 T Osiny Majorat Sławomir Płaneta 2019-10-04 11:30:23
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy Sławomir Płaneta 2019-10-04 07:51:37
Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary - II Michał Makowski 2019-10-03 15:07:13
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-10-03 14:48:50
Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary - II Michał Makowski 2019-10-03 10:38:13
zakup, dostawa, montaż wraz z pierwszym uruchomieniem sprzętu medycznego do obiektu Zamawiającego na potrzeby zadania pn.: „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec”. Magdalena Podsiadło 2019-10-03 10:26:40
wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu Magdalena Podsiadło 2019-10-03 09:01:47
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-10-03 07:59:14
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-10-02 11:54:49
w sprawie upoważnienie wójta Gminy Mirzec do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2019-10-02 09:34:49
Zagospodarowanie terenu za szkołą podstawową w Mircu poprzez utwardzenie placu kostką brukową Sławomir Płaneta 2019-10-02 09:34:06
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-10-01 15:21:15
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-10-01 09:24:06
Obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Mircu Magdalena Podsiadło 2019-09-30 11:02:07
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Katarzyna Kąpała 2019-09-27 14:32:46
Statut Katarzyna Kąpała 2019-09-27 13:21:15
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Katarzyna Kąpała 2019-09-27 13:18:16
wykonanie drenażu opaskowego budynku OSP Jagodne w ramach zadana pn.: „Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu Magdalena Podsiadło 2019-09-26 14:39:25
„Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu” Magdalena Podsiadło 2019-09-26 13:41:53
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-09-26 11:56:40
Informacja o wynikach naboru Katarzyna Kąpała 2019-09-26 11:48:14
Informacja o wynikach naboru Katarzyna Kąpała 2019-09-26 11:46:18
Zagospodarowanie terenu za szkołą podstawową w Mircu poprzez utwardzenie placu kostką brukową Sławomir Płaneta 2019-09-26 11:25:13
Obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Mircu Sławomir Płaneta 2019-09-26 08:57:58
Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary - II Michał Makowski 2019-09-25 14:27:13
Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary - II Michał Makowski 2019-09-25 14:26:08
Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary - II Michał Makowski 2019-09-25 14:25:28
Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary II Michał Makowski 2019-09-25 14:24:31
Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary Michał Makowski 2019-09-25 14:24:04
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-09-25 13:55:09
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-09-24 08:19:12
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-09-23 16:58:53
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-09-23 14:34:16
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-09-23 13:50:34
Obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Mircu Sławomir Płaneta 2019-09-20 14:40:19
Obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Mircu Sławomir Płaneta 2019-09-20 13:52:43
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-09-20 11:09:51
Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary Michał Makowski 2019-09-20 10:44:57
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-09-20 08:02:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2019-09-19 14:09:14
Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary Michał Makowski 2019-09-19 13:00:37
„Modernizacja budynku OSP Jagodne polegająca na remoncie garażu” Magdalena Podsiadło 2019-09-18 14:05:50
Zagospodarowanie terenu za szkołą podstawową w Mircu poprzez utwardzenie placu kostką brukową Sławomir Płaneta 2019-09-18 13:44:58
Zarządzenia - 2019 rok Katarzyna Kąpała 2019-09-18 10:01:10
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-09-18 10:00:42
Zarządzenia - 2019 rok Katarzyna Kąpała 2019-09-18 09:55:57
Obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Mircu Sławomir Płaneta 2019-09-18 09:12:37
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-09-17 11:55:00
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-09-17 11:24:09
„Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock” Magdalena Maśny-Stompor 2019-09-17 08:47:15
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Podniesienie walorów użytkowych remizy OSP w Jagodnem” Magdalena Maśny-Stompor 2019-09-16 11:44:44
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-09-16 08:58:47
Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary Michał Makowski 2019-09-13 14:48:55
Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary Michał Makowski 2019-09-13 14:39:10
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-09-13 14:19:11
"Podniesienie walorów użytkowych remizy OSP w Jagodnem" Magdalena Maśny-Stompor 2019-09-12 10:15:32
Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary Michał Makowski 2019-09-11 14:57:37
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-09-11 14:24:44
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-09-11 14:00:58
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-09-11 10:33:08
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-09-11 10:28:29
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-09-11 10:16:45
„Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock” Magdalena Podsiadło 2019-09-11 10:06:56
"Podniesienie walorów użytkowych remizy OSP w Jagodnem" Magdalena Maśny-Stompor 2019-09-10 14:39:01
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny od szkoły w kierunku lasu” Sławomir Płaneta 2019-09-10 13:42:58
Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce Magdalena Podsiadło 2019-09-09 16:06:14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny od szkoły w kierunku lasu” Sławomir Płaneta 2019-09-09 15:48:33
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny od szkoły w kierunku lasu” Sławomir Płaneta 2019-09-09 15:45:21
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mircu za 2018 rok. Katarzyna Kąpała 2019-09-09 08:57:16
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2019-09-06 14:50:13
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-09-06 13:23:39
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-09-05 13:48:48
Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce Sławomir Płaneta 2019-09-04 15:42:06
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Katarzyna Kąpała 2019-09-04 14:43:19
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2019-09-04 14:42:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-09-04 08:22:15
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny od szkoły w kierunku lasu Sławomir Płaneta 2019-09-03 14:04:10
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007 T Poduchowne – Korzonek” – II etap Sławomir Płaneta 2019-09-03 14:00:54
„Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec” Sławomir Płaneta 2019-09-03 13:57:02
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny od szkoły w kierunku lasu Sławomir Płaneta 2019-09-03 08:42:54
Ogłoszenia o naborze na Dyrektora SPZOZ Ośrodka Zdrowia w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-09-02 12:23:16
Ogłoszenia o naborze Magdalena Szara-Słyk 2019-09-02 12:18:20
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiny od szkoły w kierunku lasu Sławomir Płaneta 2019-08-30 15:24:17
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec- etap I, obejmujący: Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Mirzec”. Magdalena Maśny-Stompor 2019-08-30 14:59:37
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec- etap I, obejmujący: Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Mirzec”. Magdalena Maśny-Stompor 2019-08-30 14:55:09
Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce Magdalena Podsiadło 2019-08-30 14:44:55
Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce Sławomir Płaneta 2019-08-30 14:31:18
Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock Sławomir Płaneta 2019-08-30 14:15:40
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-08-30 13:10:14
„Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec” Sławomir Płaneta 2019-08-30 13:06:39
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007 T Poduchowne – Korzonek” – II etap Sławomir Płaneta 2019-08-30 13:05:26
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007 T Poduchowne – Korzonek” – II etap Sławomir Płaneta 2019-08-29 14:42:17
„Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec” Sławomir Płaneta 2019-08-29 11:11:22
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-08-28 13:36:13
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-08-28 08:00:34
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-08-26 12:27:59
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-08-26 09:27:42
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-08-22 09:56:53
Zarządzenia - 2019 rok Katarzyna Kąpała 2019-08-22 09:54:02
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007 T Poduchowne – Korzonek” – II etap Sławomir Płaneta 2019-08-22 08:11:46
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007 T Poduchowne – Korzonek” – II etap Sławomir Płaneta 2019-08-22 08:02:50
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007 T Poduchowne – Korzonek” – II etap Sławomir Płaneta 2019-08-22 07:42:54
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-08-21 13:40:44
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Katarzyna Kąpała 2019-08-21 09:57:54
Dostawę ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” Agata Mundzik 2019-08-20 10:44:33
Dostawę ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” Agata Mundzik 2019-08-20 10:43:29
Dostawę ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” Agata Mundzik 2019-08-20 10:40:32
DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIRCU oraz SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYCHOWIE STARYM Agata Mundzik 2019-08-20 10:23:18
Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock Sławomir Płaneta 2019-08-19 15:35:21
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007 T Poduchowne – Korzonek” – II etap Sławomir Płaneta 2019-08-19 11:27:09
Sierpień 2019 Sławomir Płaneta 2019-08-19 11:26:44
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Katarzyna Kąpała 2019-08-13 15:27:39
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-08-13 10:54:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-08-12 14:36:50
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-08-09 14:54:14
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-08-08 13:40:00
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-08-05 12:39:35
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-08-05 12:37:04
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-08-05 12:35:03
w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/8/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego Magdalena Szara-Słyk 2019-08-05 11:04:10
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2019-2027 Magdalena Szara-Słyk 2019-08-05 10:57:49
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Całościowy remont drogi gminnej nr 347011T Mirzec Majorat - Tychów Nowy” Sławomir Płaneta 2019-08-02 12:27:24
Całościowy remont drogi gminnej nr 347011T Mirzec Majorat - Tychów Nowy Sławomir Płaneta 2019-08-01 15:17:46
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Administrator: Robert Janus 2019-07-30 14:50:22
„Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock” Administrator: Robert Janus 2019-07-29 14:55:05
opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie 40 przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie gminy Mirzec pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ściekó Magdalena Maśny-Stompor 2019-07-29 10:08:21
Informacja o wynikach naboru Katarzyna Kąpała 2019-07-26 14:42:22
Zarządzenia - 2019 rok Katarzyna Kąpała 2019-07-26 14:33:32
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-07-26 09:38:52
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-25 12:17:40
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-25 11:07:24
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-25 09:55:37
Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy za 2017 rok Administrator: Robert Janus 2019-07-25 07:35:55
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-24 10:35:16
Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy za 2017 rok Administrator: Robert Janus 2019-07-24 09:34:26
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Administrator: Robert Janus 2019-07-24 09:31:51
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok Administrator: Robert Janus 2019-07-24 09:19:38
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-07-23 11:17:50
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-07-23 11:05:48
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2019-07-23 08:12:04
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2019-07-23 08:11:00
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-22 16:18:38
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalno – pożarniczego marki STAR 244 Magdalena Maśny-Stompor 2019-07-18 14:49:34
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalno – pożarniczego marki STAR 244 Magdalena Maśny-Stompor 2019-07-18 14:47:40
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalno – pożarniczego marki STAR 244 Magdalena Maśny-Stompor 2019-07-18 14:45:57
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347003T od drogi powiatowej Nr 0565T do drogi gminnej Nr 347013T od km 0+000 do km 0+520” Sławomir Płaneta 2019-07-17 09:04:57
Remont drogi gminnej Nr 347003T od drogi powiatowej Nr 0565T do drogi gminnej Nr 347013T od km 0+000 do km 0+520 Sławomir Płaneta 2019-07-17 08:57:43
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347003T od drogi powiatowej Nr 0565T do drogi gminnej Nr 347013T od km 0+000 do km 0+520” Sławomir Płaneta 2019-07-16 15:25:54
Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” do dwóch szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec Agata Mundzik 2019-07-16 12:01:11
Zarządzenia - 2019 rok Katarzyna Kąpała 2019-07-16 09:58:54
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-15 11:21:55
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-12 13:31:19
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-12 13:08:11
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-12 12:59:14
Jan Adam Zawisza Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:52:57
Teresa Ewa Sieczka Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:52:39
Sylwester Robert Spadło Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:52:12
Stanisław Daniel Seweryn Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:51:39
Sylwia Błach Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:51:01
Radosław Jan Gralec Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:50:39
Piotr Kruk Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:48:59
Marian Tadeusz Stompor Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:48:27
Mirosław Niewczas Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:47:31
Marcin Grzegorz Gwóźdź Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:46:45
Marcin Drabik Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:46:20
Kazimierz Tadeusz Kozieł Magdalena Szara-Słyk 2019-07-12 08:45:44
Anna Justyna Kawalec Magdalena Szara-Słyk 2019-07-11 14:30:43
Agnieszka Ilona Idzik-Napiórkowska Magdalena Szara-Słyk 2019-07-11 14:30:06
Mieczysław Józef Strycharski Magdalena Szara-Słyk 2019-07-11 14:29:31
Remont drogi gminnej Nr 347003T od drogi powiatowej Nr 0565T do drogi gminnej Nr 347013T od km 0+000 do km 0+520 Sławomir Płaneta 2019-07-11 13:00:44
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-11 12:35:12
„Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock” Administrator: Robert Janus 2019-07-11 12:07:43
„Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock” Administrator: Robert Janus 2019-07-10 16:39:59
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Michał Makowski 2019-07-10 14:23:09
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-07-09 14:38:37
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-09 12:11:42
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-09 11:09:33
w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowegowraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirzec za 2018 rok Katarzyna Kąpała 2019-07-09 08:19:49
Remont drogi gminnej Nr 347003T od drogi powiatowej Nr 0565T do drogi gminnej Nr 347013T od km 0+000 do km 0+520 Sławomir Płaneta 2019-07-08 15:08:48
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-08 13:32:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-08 12:48:55
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2019-07-08 12:41:24
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2019-07-08 12:38:45
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-08 12:22:35
Informacja o wynikach naboru Magdalena Szara-Słyk 2019-07-05 15:11:36
Zarządzenia - 2019 rok Katarzyna Kąpała 2019-07-05 13:58:05
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-05 08:06:40
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2019-07-05 08:04:23
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-07-04 08:22:48
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Katarzyna Kąpała 2019-07-02 15:06:04
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka”, Magdalena Maśny-Stompor 2019-07-02 13:52:50
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Katarzyna Kąpała 2019-07-02 08:55:27
Zarządzenia - 2019 rok Katarzyna Kąpała 2019-07-01 15:38:26
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-07-01 08:29:42
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-07-01 08:23:06
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-06-28 08:16:52
Informacja o wynikach naboru Administrator: Robert Janus 2019-06-26 22:43:05
"Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka" Magdalena Maśny-Stompor 2019-06-25 09:49:57
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347022T od drogi gminnej Nr 347011T do drogi gminnej Nr 347021T od km 0+000 do km 0+640” Sławomir Płaneta 2019-06-24 09:43:17
"Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka" Magdalena Maśny-Stompor 2019-06-21 14:21:54
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-06-21 13:09:32
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-06-21 13:07:22
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Całościowy remont drogi gminnej nr 347011T Mirzec Majorat - Tychów Nowy” Sławomir Płaneta 2019-06-19 15:25:58
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Michał Makowski 2019-06-19 12:15:10
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Michał Makowski 2019-06-19 12:11:15
Remont drogi gminnej Nr 347022T od drogi gminnej Nr 347011T do drogi gminnej Nr 347021T od km 0+000 do km 0+640 Sławomir Płaneta 2019-06-19 12:07:44
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej Nr 347022T od drogi gminnej Nr 347011T do drogi gminnej Nr 347021T od km 0+000 do km 0+640” Sławomir Płaneta 2019-06-19 11:25:42
Informacja o wynikach naboru Administrator: Robert Janus 2019-06-18 16:38:33
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Administrator: Robert Janus 2019-06-18 16:38:09
Ogłoszenia o naborze Administrator: Robert Janus 2019-06-18 16:37:43
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM Agata Mundzik 2019-06-18 13:41:13
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM Agata Mundzik 2019-06-18 13:37:06
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów specjalno – pożarniczych marki: Jelcz 004, Star 244 i Star 244 RS Magdalena Maśny-Stompor 2019-06-18 11:28:00
"Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka" Magdalena Maśny-Stompor 2019-06-17 14:03:40
"Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka" Magdalena Maśny-Stompor 2019-06-17 13:48:54
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec Michał Makowski 2019-06-14 09:53:45
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu Gminy i elektronicznego zarządzania dokumentacją w Referacie Ogólnoorganizacyjny Magdalena Szara-Słyk 2019-06-13 09:25:28
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym Magdalena Szara-Słyk 2019-06-13 09:24:27
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Magdalena Szara-Słyk 2019-06-13 09:23:52
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-06-13 09:16:26
Regulamin naboru Magdalena Szara-Słyk 2019-06-12 13:29:03
Całościowy remont drogi gminnej nr 347011T Mirzec Majorat - Tychów Nowy Sławomir Płaneta 2019-06-12 12:46:38
Remont drogi gminnej Nr 347022T od drogi gminnej Nr 347011T do drogi gminnej Nr 347021T od km 0+000 do km 0+640 Sławomir Płaneta 2019-06-11 14:33:43
Kompetencje Wójta Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:30:42
Oświadczenie majatkowe Wójta za 2012 rok Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:29:48
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2014 rok Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:29:24
Oświadczenie majątkowe Wójta styczeń 2015 roku Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:29:10
Oświadczenie majątkowe wójta - początek kadencji Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:28:54
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2006 rok Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:28:17
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2005 rok Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:28:08
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2004 rok Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:27:59
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2003 rok Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:27:49
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2002 rok Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:26:53
Administrator: Robert Janus 2019-06-11 08:26:37
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce - część II Magdalena Maśny-Stompor 2019-06-11 08:16:17
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Michał Makowski 2019-06-10 13:41:36
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2018 rok Dominika Dzik 2019-06-10 09:17:30
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-06-07 15:21:31
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-06-07 15:20:38
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-06-07 15:12:39
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce - część II Magdalena Maśny-Stompor 2019-06-07 15:06:06
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ew. gr. 1773/1 – obręb geodezyjny Osiny” Sławomir Płaneta 2019-06-07 14:48:40
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Tychów Nowy w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2019-06-07 09:37:45
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Magdalena Szara-Słyk 2019-06-05 15:29:45
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-06-05 14:24:49
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ew. gr. 1773/1 – obręb geodezyjny Osiny” Sławomir Płaneta 2019-06-05 12:01:52
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-06-05 11:20:48
Całościowy remont drogi gminnej nr 347011T Mirzec Majorat - Tychów Nowy Sławomir Płaneta 2019-06-05 11:13:24
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-06-03 16:42:03
w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2019-06-03 16:30:58
w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowan Magdalena Szara-Słyk 2019-06-03 16:30:04
w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowan Magdalena Szara-Słyk 2019-06-03 16:22:55
w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2019-06-03 16:22:03
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-06-03 15:10:54
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-06-03 14:42:41
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2019-06-03 12:52:59
Opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2017 - 2019 Michał Makowski 2019-05-31 14:57:52
Opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2017 - 2019 Michał Makowski 2019-05-30 14:00:01
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2019-05-30 10:17:06
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-05-29 15:15:40
Wykonanie wraz z dostawą gadżetów promocyjnych gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2019-05-29 12:40:46
Jan Adam Zawisza Magdalena Szara-Słyk 2019-05-28 13:56:11
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 315 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu Magdalena Maśny-Stompor 2019-05-27 13:13:29
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-05-25 11:08:35
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-05-24 11:11:46
Ogłoszenie konkursuna kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym Magdalena Szara-Słyk 2019-05-23 08:52:35
Ogłoszenia o naborze Magdalena Szara-Słyk 2019-05-23 08:51:57
Ogłoszenia o naborze Magdalena Szara-Słyk 2019-05-23 08:41:19
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-05-23 08:37:32
Opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2017 - 2019 Michał Makowski 2019-05-22 14:57:22
Opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2017 - 2019 Michał Makowski 2019-05-22 14:57:07
Opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2017 - 2019 Michał Makowski 2019-05-22 14:56:50
Opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2017 - 2019 Michał Makowski 2019-05-22 14:56:10
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 315 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu Magdalena Maśny-Stompor 2019-05-22 13:53:25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji WOO-I.4207.20.2017.MK7 Michał Makowski 2019-05-20 13:27:03
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-05-20 08:06:55
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2019-05-17 13:30:41
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 315 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu Sławomir Płaneta 2019-05-17 13:01:47
Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2019-05-17 13:01:38
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 315 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu Sławomir Płaneta 2019-05-17 12:32:35
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 315 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu Sławomir Płaneta 2019-05-16 14:35:40
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 315 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu Sławomir Płaneta 2019-05-16 14:31:06
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-05-16 10:25:07
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-05-16 10:22:58
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar funkcjonalny A Magdalena Szara-Słyk 2019-05-16 09:06:23
Wykonanie wraz z dostawą gadżetów promocyjnych gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2019-05-15 14:29:05
"Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce- część I- dokumentacja projektowa" Magdalena Maśny-Stompor 2019-05-15 13:03:24
"Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część II Magdalena Maśny-Stompor 2019-05-15 12:53:55
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-05-15 08:30:15
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-05-14 13:31:38
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-05-13 13:43:32
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-10 11:53:59
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-10 11:53:21
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-10 11:43:38
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-10 11:42:35
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu Wanda Węgrzyn 2019-05-10 11:40:04
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu Wanda Węgrzyn 2019-05-10 11:38:51
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu Wanda Węgrzyn 2019-05-10 11:38:05
Gmina - Zbiorczo Wanda Węgrzyn 2019-05-10 11:02:41
Gmina - Zbiorczo Wanda Węgrzyn 2019-05-10 11:01:53
Gmina - Zbiorczo Wanda Węgrzyn 2019-05-10 10:58:52
Gmina - Zbiorczo Wanda Węgrzyn 2019-05-10 10:56:05
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-05-10 10:44:37
Gmina - Zbiorczo Wanda Węgrzyn 2019-05-10 10:28:58
Gmina - Zbiorczo Wanda Węgrzyn 2019-05-10 10:27:45
Gmina - Zbiorczo Wanda Węgrzyn 2019-05-10 10:23:54
Szkoła Podstawowa Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-10 10:10:22
Urząd Gminy Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 15:02:17
Urząd Gminy Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 15:00:27
Urząd Gminy Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:58:31
Urząd Gminy Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:54:12
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:36:23
Centrum Usług Wspólnych Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:35:33
Przedszkole Jagodne Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:35:02
Przedszkole Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:34:27
Szkoła Podstawowa Jagodne Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:33:50
Szkoła Podstawowa Gadka Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:33:06
Szkoła Podstawowa Trębowiec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:31:12
Szkoła Podstaowa Osiny Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:30:32
Szkoła Podstawowa Tychów Nowy Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:29:47
Szkoła Podstawowa Tychów Stary Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:29:16
Szkoła Podstawowa Małyszyn Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:28:36
Szkoła Podstawowa Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:27:54
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:13:56
Centrum Usług Wspólnych Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:13:17
Przedszkole Jagodne Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:12:33
Przedszkole Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:11:40
Szkoła Podstawowa Jagodne Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:11:00
Szkoła Podstawowa Gadka Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:10:21
Szkoła Podstawowa Trębowiec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:09:41
Szkoła Podstaowa Osiny Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:08:29
Szkoła Podstawowa Tychów Nowy Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:07:17
Szkoła Podstawowa Tychów Stary Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:04:03
Szkoła Podstawowa Małyszyn Wanda Węgrzyn 2019-05-09 14:00:32
Szkoła Podstawowa Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:46:22
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:14:59
Centrum Usług Wspólnych Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:13:50
Przedszkole Jagodne Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:12:58
Przedszkole Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:11:49
Szkoła Podstawowa Jagodne Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:10:25
Szkoła Podstawowa Gadka Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:09:16
Szkoła Podstawowa Trębowiec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:08:28
Szkoła Podstaowa Osiny Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:07:27
Szkoła Podstawowa Tychów Nowy Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:03:50
Szkoła Podstawowa Tychów Stary Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:02:52
Szkoła Podstawowa Małyszyn Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:01:42
Szkoła Podstawowa Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 13:00:17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:50:47
Centrum Usług Wspólnych Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:43:13
Przedszkole Jagodne Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:39:00
Przedszkole Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:33:12
Szkoła Podstawowa Jagodne Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:31:23
Szkoła Podstawowa Gadka Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:28:40
Szkoła Podstawowa Trębowiec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:25:50
Szkoła Podstaowa Osiny Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:23:11
Szkoła Podstawowa Tychów Nowy Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:19:33
Szkoła Podstawowa Tychów Stary Wanda Węgrzyn 2019-05-09 12:18:24
Rewitalizacja II Administrator: Robert Janus 2019-05-09 12:01:17
Szkoła Podstawowa Małyszyn Wanda Węgrzyn 2019-05-09 11:04:22
Szkoła Podstawowa Mirzec Wanda Węgrzyn 2019-05-09 11:02:15
Wykonanie wraz z dostawą gadżetów promocyjnych gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2019-05-08 13:34:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 14:08:48
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 13:48:18
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 12:56:37
Agnieszka Idzik Napiórkowska Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:41:51
Jan Jerzy Myszka Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:40:12
Jan Adam Zawisza Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:35:25
Ireneusz Jacek Zagajny Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:33:20
Stanisław Daniel Seweryn Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:31:13
Sylwester Robert Spadło Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:28:29
Teresa Ewa Sieczka Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:26:17
Jan Raczyński Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:24:46
Jan Jerzy Myszka Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:23:11
Marek Kukiełka Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:21:39
Piotr Michał Kruk Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:20:02
Radosław Jakub Koniarz Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:18:24
Kazimierz Tadeusz Kozieł Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:16:44
Robert Paweł Gralec Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:15:01
Radosław Jan Gralec Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:13:01
Marcin Łukasz Driański Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:10:46
Teresa Ewa Sieczka Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 11:01:31
Kazimierz Tadeusz Kozieł Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 10:58:11
Mirosław Niewczas Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 10:51:41
Stanisław Daniel Seweryn Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 10:41:41
Jan Adam Zawisza Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 10:37:54
Agnieszka Ilona Idzik-Napiórkowska Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 10:35:20
Piotr Kruk Magdalena Szara-Słyk 2019-05-07 10:30:59
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-05-07 10:05:59
Budżet Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2019-05-07 09:58:14
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2019-05-07 09:43:31
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2019-05-07 09:37:52
Rok 2019 Adamczyk Małgorzata 2019-05-07 09:24:03
Budżet Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2019-05-07 08:05:08
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-05-06 20:05:57
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2019-05-06 12:31:51
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2019-05-06 12:30:48
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-05-06 10:18:26
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-05-06 09:20:41
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-30 15:15:12
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-04-30 11:46:15
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-04-30 09:53:08
Marcin Grzegorz Gwóźdź Administrator: Robert Janus 2019-04-29 15:06:23
Anna Justyna Kawalec Administrator: Robert Janus 2019-04-29 15:04:36
Marian Tadeusz Stompor Administrator: Robert Janus 2019-04-29 15:01:21
Marcin Drabik Administrator: Robert Janus 2019-04-29 14:59:19
Sylwia Błach Administrator: Robert Janus 2019-04-29 14:56:18
Mieczysław Józef Strycharski Administrator: Robert Janus 2019-04-29 14:55:38
Mieczysław Józef Strycharski Administrator: Robert Janus 2019-04-29 14:49:05
Sylwester Robert Spadło Administrator: Robert Janus 2019-04-29 14:46:52
Radosław Jan Gralec Administrator: Robert Janus 2019-04-29 14:43:18
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-04-29 10:31:26
"Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Gadce- część I- dokumentacja projektowa" Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-26 14:46:14
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2019-04-26 14:37:57
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-04-26 13:08:55
Jan Adam Zawisza Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:59:07
Radosław Jan Gralec Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:57:41
Jan Jerzy Myszka Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:57:11
Sylwester Robert Spadło Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:56:46
Piotr Michał Kruk Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:56:25
Marcin Łukasz Driański Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:56:12
Robert Paweł Gralec Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:56:02
Agnieszka Idzik Napiórkowska Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:55:52
Kazimierz Tadeusz Kozieł Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:55:42
Radosław Jakub Koniarz Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:55:31
Marek Kukiełka Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:55:17
Jan Raczyński Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:55:07
Stanisław Daniel Seweryn Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:54:50
Teresa Ewa Sieczka Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:54:38
Ireneusz Jacek Zagajny Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:54:27
Jan Adam Zawisza Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:54:16
Jan Adam Zawisza Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:41:29
Teresa Ewa Sieczka Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:41:20
Sylwester Robert Spadło Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:41:11
Stanisław Daniel Seweryn Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:41:02
Sylwia Błach Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:40:50
Radosław Jan Gralec Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:40:41
Piotr Kruk Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:40:31
Marian Tadeusz Stompor Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:40:22
Mirosław Niewczas Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:40:12
Marcin Grzegorz Gwóźdź Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:40:04
Marcin Drabik Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:39:54
Kazimierz Tadeusz Kozieł Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:39:46
Anna Justyna Kawalec Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:39:33
Agnieszka Ilona Idzik-Napiórkowska Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:39:23
Mieczysław Józef Strycharski Administrator: Robert Janus 2019-04-26 10:38:55
Zakup wraz z montażem 6 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2019-04-26 10:04:25
Zakup wraz z montażem 6 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2019-04-25 10:52:34
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-04-24 15:12:32
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-24 15:02:52
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-04-24 14:59:56
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-04-24 14:26:41
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2023 roku Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-24 10:19:31
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn."Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-24 07:49:06
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2023 roku Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-23 10:55:05
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-19 12:03:53
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-19 12:03:08
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-19 12:02:10
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-19 12:01:41
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-19 12:00:31
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-19 11:57:47
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-04-18 10:29:00
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-04-18 09:29:04
"Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-17 14:48:10
"Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-17 11:14:21
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-04-16 12:50:54
"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. " Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem" Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-16 12:28:46
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-04-16 12:08:20
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-04-16 10:05:02
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-04-15 12:19:08
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-04-15 10:57:15
"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. " Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem" Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-15 10:48:00
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-04-12 15:12:35
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-04-10 15:10:36
"Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem" Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-10 09:25:45
"Utwardzenie placu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem" Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-09 13:20:39
Harmonogram wywozu odpadów stałych na 2014 rok Łukasz Zaręba 2019-04-09 11:27:59
Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2019-04-09 11:04:28
"Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-09 10:28:33
Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2019-04-09 10:04:27
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2019-04-09 09:40:08
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-04-08 11:16:53
w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowan Magdalena Szara-Słyk 2019-04-05 12:37:16
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2019-2027 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-05 12:17:43
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2019-2027 Magdalena Szara-Słyk 2019-04-05 12:02:03
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-04-05 09:48:22
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-04-04 14:59:47
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-04-04 13:02:44
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-04-04 12:21:06
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2019-04-04 09:41:06
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2019-04-04 09:15:50
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-04-02 14:50:27
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-04-02 14:49:06
"Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-02 14:14:41
"Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-02 14:10:09
"Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-02 13:27:54
"Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-02 13:26:34
"Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I"- część I Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-02 13:25:02
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-04-02 11:05:15
Kwiecień 2019 Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-01 11:53:57
Marzec 2019 Magdalena Maśny-Stompor 2019-04-01 11:37:42
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-04-01 10:32:46
Wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych Agnieszka Kukla 2019-03-29 15:15:21
Dostęp do Informacji Publicznej Magdalena Szara-Słyk 2019-03-29 10:38:58
Centralny rejestr umów i porozumień Magdalena Szara-Słyk 2019-03-29 10:37:28
Dostęp do Informacji Publicznej Magdalena Szara-Słyk 2019-03-29 08:05:04
Wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych Agnieszka Kukla 2019-03-28 10:23:40
Wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych Agnieszka Kukla 2019-03-27 15:12:01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2019-03-27 14:59:30
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-03-27 14:56:34
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-03-27 08:41:54
Ewidencja Ludności, USC Katarzyna Tomczak 2019-03-26 13:59:43
Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2019-2023 Agnieszka Kukla 2019-03-26 08:03:03
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-03-22 08:43:20
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-03-22 08:41:09
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-03-21 13:32:33
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2019-03-21 12:58:40
"Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Osinach" Magdalena Maśny-Stompor 2019-03-21 10:48:17
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-03-19 14:53:52
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2019-03-19 10:20:52
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2019-03-19 10:19:37
"Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Osinach" Magdalena Podsiadło 2019-03-15 14:23:19
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-03-15 12:21:34
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-03-15 11:58:14
Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2019-2023 Agnieszka Kukla 2019-03-14 15:18:34
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-03-14 09:46:47
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Administrator: Robert Janus 2019-03-14 09:44:48
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-03-14 09:34:18
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-03-14 09:33:54
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Michał Makowski 2019-03-14 09:17:27
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-03-14 08:55:54
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-03-12 11:01:57
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Część I-Szkoła Agnieszka Kukla 2019-03-07 13:46:08
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-03-07 13:44:43
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-03-07 13:43:32
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-03-07 13:42:16
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2019-03-07 13:37:29
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2019-03-07 13:36:40
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-03-07 13:35:03
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-03-07 13:33:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” Część I-Szkoła Agnieszka Kukla 2019-03-07 10:45:54
„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu” w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zag Agnieszka Kukla 2019-03-06 15:21:49
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-03-06 14:37:36
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wyrażeniu stanowiska o realizacji przedsiewzięcia - Przebudowa gazociągu Lubienia - Parszów Michał Makowski 2019-03-06 08:20:53
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-03-05 13:53:00
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-03-05 10:34:07
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-03-05 10:32:29
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-03-05 10:29:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wyrażeniu stanowiska o realizacji przedsiewzięcia - Przebudowa gazociągu Lubienia - Parszów Michał Makowski 2019-03-04 14:20:35
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-03-04 10:01:37
Pełnienie funkcji inspektora na realizację zadania „Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej” Magdalena Podsiadło 2019-03-01 13:55:54
zmieniająca uchwaLE w sprawie uchwalenia "Programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie gminy Mirzec na lata 2019-2023 Magdalena Szara-Słyk 2019-03-01 08:23:37
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-03-01 08:11:16
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-03-01 07:43:43
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-02-28 20:36:16
Pełnienie funkcji inspektora na realizację zadania „Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej” Magdalena Podsiadło 2019-02-28 14:24:45
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2019-02-28 13:43:47
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2019-02-28 13:42:56
Rok 2019 Adamczyk Małgorzata 2019-02-28 10:24:22
Rok 2019 Adamczyk Małgorzata 2019-02-28 10:23:02
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2019-02-27 15:16:48
„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu” w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zag Magdalena Podsiadło 2019-02-26 14:16:38
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-26 11:30:25
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-26 10:59:41
"Budowa parkingu w obrębie Szkoły Podstawowej w Jagodnem" Magdalena Maśny-Stompor 2019-02-25 13:24:43
Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym oraz drogi gminnej nr 347023 T Mirzec koło cmentarza Sławomir Płaneta 2019-02-25 13:24:25
Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym oraz drogi gminnej nr 347023 T Mirzec koło cmentarza Sławomir Płaneta 2019-02-25 13:23:07
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-25 12:41:46
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-25 09:03:30
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-02-22 12:42:05
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-22 11:26:06
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-02-22 09:12:07
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-02-22 09:10:17
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-02-22 09:09:47
„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu” w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zag Magdalena Podsiadło 2019-02-21 14:10:41
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2019-02-21 08:48:19
Sołtysi i Rady Sołeckie kadencja 2019-2024 Magdalena Szara-Słyk 2019-02-20 12:56:20
Sołtysi i Rady Sołeckie kadencja 2019-2024 Magdalena Szara-Słyk 2019-02-20 12:48:25
Sołtysi i Rady Sołeckie Magdalena Szara-Słyk 2019-02-20 12:25:17
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2019-2024 Magdalena Szara-Słyk 2019-02-20 12:22:03
Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym oraz drogi gminnej nr 347023 T Mirzec koło cmentarza Sławomir Płaneta 2019-02-19 14:24:48
Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym oraz drogi gminnej nr 347023 T Mirzec koło cmentarza Sławomir Płaneta 2019-02-19 14:24:31
„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu” w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zag Magdalena Podsiadło 2019-02-18 16:07:12
„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu” w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zag Magdalena Podsiadło 2019-02-18 14:31:13
„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu” w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zag Magdalena Podsiadło 2019-02-18 14:29:00
„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu” w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zag Magdalena Podsiadło 2019-02-18 12:57:06
„Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu” w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zag Magdalena Podsiadło 2019-02-18 12:55:49
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-18 08:13:48
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn; ”Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” – dokumentacja projektowa Magdalena Maśny-Stompor 2019-02-15 11:33:28
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2019-02-14 13:18:03
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-14 12:41:26
Dostawa środków czystości dla jednostek z terenu Gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2019-02-14 09:05:59
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2019-02-14 09:05:01
Dostawa artykułów biurowych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2019-02-14 09:03:54
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-14 08:14:42
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-13 13:09:07
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-13 13:08:33
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-13 13:03:49
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-13 13:03:16
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-13 12:53:46
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-13 12:53:22
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-13 12:50:40
Informacja dotycząca "Programu azotanowego" Michał Makowski 2019-02-12 14:48:11
„Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym” Sławomir Płaneta 2019-02-12 09:23:36
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-12 08:20:27
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-11 14:59:50
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn; ”Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” – dokumentacja projektowa Sławomir Płaneta 2019-02-11 13:33:06
„Geodezyjne wznowienie granic pasa drogowego drogi wewnętrznej nr dz. 224 w Tychowie Nowym” Sławomir Płaneta 2019-02-11 13:18:44
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów Magdalena Podsiadło 2019-02-08 14:50:00
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-02-08 09:30:22
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-02-08 09:14:48
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2019-02-06 12:32:50
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-02-06 09:32:23
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-02-06 09:28:33
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2019-2024 Magdalena Szara-Słyk 2019-02-05 09:49:24
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn; ”Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” – dokumentacja projektowa Sławomir Płaneta 2019-02-04 11:03:28
w sprawie powołania Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-02-04 09:08:33
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-02-04 09:07:24
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku Sławomir Płaneta 2019-02-01 15:10:45
„Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku Sławomir Płaneta 2019-02-01 15:10:25
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku Sławomir Płaneta 2019-02-01 15:10:02
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2019-02-01 14:26:33
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2019-2024 Magdalena Szara-Słyk 2019-01-31 14:22:07
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-31 14:19:35
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-31 14:17:29
Piotr Michał Kruk Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:44:57
Marcin Łukasz Driański Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:44:33
Radosław Jan Gralec Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:43:55
Robert Paweł Gralec Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:43:25
Kazimierz Tadeusz Kozieł Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:41:47
Marek Kukiełka Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:41:20
Radosław Jakub Koniarz Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:40:55
Jan Jerzy Myszka Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:40:24
Jan Raczyński Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:39:58
Stanisław Daniel Seweryn Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:39:31
Teresa Ewa Sieczka Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:39:09
Sylwester Robert Spadło Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:38:46
Ireneusz Jacek Zagajny Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:38:19
Jan Adam Zawisza Administrator: Robert Janus 2019-01-30 07:37:46
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2019-01-29 14:46:05
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-01-29 13:17:49
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku Sławomir Płaneta 2019-01-29 08:34:10
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-01-28 16:18:12
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2019-01-28 14:42:51
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-01-28 14:26:38
„Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku Sławomir Płaneta 2019-01-28 13:54:33
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2019 roku Sławomir Płaneta 2019-01-28 13:53:48
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat. Agnieszka Kukla 2019-01-28 12:25:59
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2019-2024 Magdalena Szara-Słyk 2019-01-26 00:08:13
WYBORY SOŁTYSÓW Magdalena Szara-Słyk 2019-01-26 00:01:42
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-25 14:07:28
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-25 14:06:19
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-25 14:05:13
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-25 14:04:35
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-25 13:49:28
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-25 13:42:00
Informacja dotycząca "Programu azotanowego" Michał Makowski 2019-01-25 12:42:59
Zastepca Przewodniczącego Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2019-01-25 12:07:32
Przewodniczący Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2019-01-25 12:06:32
Dane podstawowe Administrator: Robert Janus 2019-01-25 12:04:28
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2019-01-24 15:30:14
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Magdalena Podsiadło 2019-01-24 10:48:36
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2019-01-23 15:20:24
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat. Magdalena Podsiadło 2019-01-23 08:51:09
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 15:01:43
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji budżetu Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:58:07
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji rolnej i rozwoju gminy Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:55:38
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji zdrowia, oświaty i kultury Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:55:31
w sprawie: obnizenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2019 Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:55:22
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:55:06
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:54:51
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:54:44
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji zdrowia, oświaty i kultury Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:54:28
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji rolnej i rozwoju gminy Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:54:19
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji budżetu Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:54:09
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji budżetu Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:48:49
w sprawie powołania Komisji rewizyjnej Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:48:27
w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:48:15
w sprawie powołania Komisji zdrowia, oświaty i kultury Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:47:44
w sprawie powołania Komisji rolnej i rozwoju gminy Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:47:29
w sprawie powołania Komisji rolnej i rozwoju gminy Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:47:09
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:46:49
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych wchodzących w skład komisji Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:45:47
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:45:37
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:45:22
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:42:49
w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla grupy taryfowej OŚ1 - gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:29:20
w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych scieków dla grupy taryfowej OŚ1 - gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:28:25
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków dozywiania w formie posiłku, świadczenia pienięznego na zakup posiłku lub zywnosci albo świadczenia rzeczowego w postaci produktóew żywnościowych dla osób o Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:17:28
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objetych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:08:13
w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora "Senior" w Gminie Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 14:01:14
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Mircu na 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 13:58:26
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r. Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 13:02:25
zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Mircu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia wysokości stawki tej opłaty Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 12:39:31
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów Magdalena Podsiadło 2019-01-21 12:33:46
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji budżetu Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 11:19:34
w sprawie powołania Komisji rolnej i rozwoju gminy Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 11:04:52
Sołtysi i Rady Sołeckie Magdalena Szara-Słyk 2019-01-21 09:36:28
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek z terenu Gminy Mirzec Administrator: Robert Janus 2019-01-18 09:48:31
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów Sławomir Płaneta 2019-01-17 15:06:29
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Magdalena Szara-Słyk 2019-01-17 13:42:44
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-16 14:35:29
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-16 13:49:31
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-16 08:18:06
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów Magdalena Podsiadło 2019-01-15 14:41:48
INTERPELACJE Magdalena Szara-Słyk 2019-01-15 07:47:08
INTERPELACJE Magdalena Szara-Słyk 2019-01-15 07:45:18
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2019-01-14 16:28:15
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-14 13:58:58
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-14 13:58:17
INTERPELACJE Magdalena Szara-Słyk 2019-01-11 15:20:43
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat. Magdalena Podsiadło 2019-01-11 15:01:10
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat. Magdalena Podsiadło 2019-01-11 14:57:23
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347011T Mirzec Majorat – Tychów Nowy i przy drodze gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat. Magdalena Podsiadło 2019-01-11 14:52:35
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-10 12:36:48
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-10 12:36:22
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-10 12:35:59
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-10 12:35:35
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2019-01-10 12:34:57
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2019-01-09 11:46:27
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2019-01-04 15:12:03
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2019-01-04 15:10:26
Harmonogram odbioru odpadów- 2015r., 2016r. Łukasz Zaręba 2019-01-04 14:49:10
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2019-01-04 14:46:03
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2019-01-04 14:07:14
Dług publiczny Adamczyk Małgorzata 2019-01-04 13:12:50
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2019-01-04 11:12:27
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 II Agnieszka Kukla 2019-01-03 08:12:15
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 II Agnieszka Kukla 2019-01-03 08:09:21
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2019-01-02 13:33:02
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2019-01-02 11:06:26
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2018-12-28 15:29:58
INTERPELACJE Magdalena Szara-Słyk 2018-12-28 14:49:33
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 II Agnieszka Kukla 2018-12-28 14:43:13
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 Agnieszka Kukla 2018-12-21 14:27:51
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 Agnieszka Kukla 2018-12-21 14:24:35
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 Agnieszka Kukla 2018-12-19 12:59:20
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 Agnieszka Kukla 2018-12-17 15:19:01
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w latach 2019 –2020 Sławomir Płaneta 2018-12-17 14:52:12
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Sławomir Płaneta 2018-12-17 14:51:00
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Sławomir Płaneta 2018-12-17 14:50:32
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Sławomir Płaneta 2018-12-13 13:22:08
Rok 2019 Adamczyk Małgorzata 2018-12-11 10:26:11
Uchwały i informacje w sprawie podatków i opłat na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2018-12-11 09:51:18
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2019 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2028 Adamczyk Małgorzata 2018-12-11 09:39:18
Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2025 Adamczyk Małgorzata 2018-12-11 09:30:41
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Sławomir Płaneta 2018-12-07 13:15:14
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 Agnieszka Kukla 2018-12-07 11:31:15
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2019-2020 Agnieszka Kukla 2018-12-07 11:30:15
Grudzień 2018 Agnieszka Kukla 2018-12-07 11:07:24
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Magdalena Szara-Słyk 2018-12-07 09:36:24
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-12-06 11:31:08
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Sławomir Płaneta 2018-12-05 15:21:10
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-05 08:02:45
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-05 07:56:15
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-05 07:55:49
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-05 07:54:49
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-12-04 13:37:33
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-12-04 13:36:49
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-12-04 13:35:48
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-12-04 13:34:41
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:51:48
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:50:58
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:50:32
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:47:44
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:24:51
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:24:22
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:23:49
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:23:24
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:22:54
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-12-04 09:22:26
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-12-03 12:43:56
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-12-03 12:43:18
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-12-03 12:41:29
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-12-03 12:36:44
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-12-03 12:34:47
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-12-03 12:28:14
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 15:08:55
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:24:28
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:23:49
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:22:25
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:21:45
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:21:11
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:20:31
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:19:51
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:19:06
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 13:18:20
Konsultacje społeczne Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 10:04:53
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 10:03:34
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-30 10:02:56
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Sławomir Płaneta 2018-11-29 14:50:56
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ NAD PROJEKTAMI UCHAŁ PODJĘTYCH NA SESJACH RADY GMIN W MIRCU Magdalena Szara-Słyk 2018-11-29 08:52:24
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2018-11-27 15:26:42
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w latach 2019 –2020 Sławomir Płaneta 2018-11-27 13:08:33
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Agnieszka Kukla 2018-11-26 13:14:34
Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym Magdalena Podsiadło 2018-11-23 14:33:05
wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz 2 szt. plakatu informacyjnego stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn.: „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze Magdalena Podsiadło 2018-11-23 13:21:27
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-11-23 10:16:10
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-11-23 10:15:30
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-11-23 10:08:48
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-11-23 10:07:49
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2018-11-23 10:07:22
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych położonych n Michał Makowski 2018-11-23 10:04:04
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-11-23 09:55:11
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-11-23 09:54:01
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2019 i 2020 Michał Makowski 2018-11-23 09:46:22
Radni Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2018-11-23 08:31:43
Zastepca Przewodniczącego Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2018-11-23 08:15:48
Przewodnicząca Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2018-11-23 08:12:22
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Administrator: Robert Janus 2018-11-23 08:10:54
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Agnieszka Kukla 2018-11-22 15:06:50
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Agnieszka Kukla 2018-11-22 15:05:32
wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz 2 szt. plakatu informacyjnego stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn.: „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze Magdalena Podsiadło 2018-11-21 14:28:41
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-11-21 13:13:39
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-11-21 13:13:14
Budżet Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-11-21 13:12:34
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-11-21 13:10:21
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Magdalena Podsiadło 2018-11-19 14:36:44
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-11-19 10:04:06
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018r. Magdalena Szara-Słyk 2018-11-16 08:45:17
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-11-16 08:32:25
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-11-16 08:29:30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym” Sławomir Płaneta 2018-11-15 13:09:29
Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym Sławomir Płaneta 2018-11-15 13:08:26
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2018-11-14 09:09:45
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2018-11-14 09:07:58
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym” Sławomir Płaneta 2018-11-14 09:02:00
wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz 2 szt. plakatu informacyjnego stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn.: „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze Magdalena Podsiadło 2018-11-13 14:13:09
wykonanie i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz 2 szt. plakatu informacyjnego stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn.: „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze Magdalena Podsiadło 2018-11-13 13:53:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środo Michał Makowski 2018-11-08 11:17:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Łukasz Zaręba 2018-11-08 11:10:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Łukasz Zaręba 2018-11-08 11:01:44
Statut Administrator: Robert Janus 2018-11-07 12:58:29
„Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym” Magdalena Podsiadło 2018-11-06 13:20:17
Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym Sławomir Płaneta 2018-11-05 13:04:34
„Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tychowie Nowym” Magdalena Podsiadło 2018-11-05 11:48:04
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-10-31 14:05:13
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Magdalena Podsiadło 2018-10-31 13:25:58
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-10-29 11:43:57
Zakup laptopów (komputer przenośny) Magdalena Podsiadło 2018-10-26 12:54:12
Zakup laptopów (komputer przenośny) Magdalena Podsiadło 2018-10-26 09:04:52
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2018-10-25 10:48:57
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-10-24 14:51:16
„Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełniania wymogów ustawowych Magdalena Podsiadło 2018-10-24 10:55:44
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2018-10-24 07:59:55
„Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełniania wymogów ustawowych Magdalena Podsiadło 2018-10-23 11:39:21
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychów Nowy" Magdalena Podsiadło 2018-10-22 13:51:43
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-10-20 09:49:10
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-10-20 09:00:49
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr Sławomir Płaneta 2018-10-17 15:18:45
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr Sławomir Płaneta 2018-10-17 15:08:55
Zakup laptopów (komputer przenośny) Magdalena Podsiadło 2018-10-16 12:42:34
Zakup laptopów (komputer przenośny) Magdalena Podsiadło 2018-10-16 12:19:05
Zakup laptopów (komputer przenośny) Magdalena Podsiadło 2018-10-16 12:18:01
Zakup laptopów (komputer przenośny) Magdalena Podsiadło 2018-10-16 12:04:41
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychów Nowy" Magdalena Podsiadło 2018-10-15 17:01:27
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-10-12 14:55:59
Konsultacje społeczne Magdalena Szara-Słyk 2018-10-11 14:00:57
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-10-11 13:43:07
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-10-10 08:32:42
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychów Nowy" Magdalena Podsiadło 2018-10-09 14:45:27
„Bezpieczeństwo pieszych w bezpiecznej gminie” – wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Mirzec Sławomir Płaneta 2018-10-09 14:40:27
Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry Michał Makowski 2018-10-09 10:53:51
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr Sławomir Płaneta 2018-10-05 15:12:15
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-10-04 14:48:16
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tychowie Nowym” Magdalena Podsiadło 2018-10-04 14:14:39
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Magdalena Szara-Słyk 2018-10-03 14:47:28
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Magdalena Szara-Słyk 2018-10-03 14:45:38
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-10-03 10:30:47
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-10-02 14:53:24
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Dominika Dzik 2018-10-02 12:07:12
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Dominika Dzik 2018-10-02 12:01:35
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki na działkach nr ewid. 935, 1805” Sławomir Płaneta 2018-10-01 08:28:05
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki na działkach nr ewid. 935, 1805” na długości 600 mb. Sławomir Płaneta 2018-10-01 08:14:54
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-28 15:02:40
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr Sławomir Płaneta 2018-09-28 15:01:51
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr Sławomir Płaneta 2018-09-28 14:57:51
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec  w ramach zadań : Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III” Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbr Sławomir Płaneta 2018-09-28 14:51:23
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-28 14:39:29
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-09-28 11:40:18
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Magdalena Szara-Słyk 2018-09-28 10:25:46
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Dominika Dzik 2018-09-28 09:29:44
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Dominika Dzik 2018-09-28 09:27:08
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-28 08:26:23
Rok 2018 Dominika Dzik 2018-09-27 11:18:19
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok Dominika Dzik 2018-09-27 11:14:16
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-27 11:09:30
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-27 10:56:31
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Dominika Dzik 2018-09-27 10:22:30
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Dominika Dzik 2018-09-27 10:14:32
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Dominika Dzik 2018-09-27 10:09:19
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2018 rok Dominika Dzik 2018-09-27 08:47:08
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Michał Makowski 2018-09-26 14:01:17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła” od km 1+110,41 do km 1+414,19 Sławomir Płaneta 2018-09-25 09:54:37
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-25 07:57:40
w sprawie wzniesienia pomnika z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Magdalena Szara-Słyk 2018-09-24 14:56:49
w sprawie wzniesienia pomnika z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Magdalena Szara-Słyk 2018-09-24 14:43:33
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalno-poarniczego marki Jelcz 004 Administrator: Robert Janus 2018-09-24 14:41:24
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania, pn.„Wykonanie zadaszenia widowni amfiteatru w Mircu wraz z doposażeniem sceny widowiskowej” w ramach operacji, pn. „ Rozbudowa i doposażenie Magdalena Maśny-Stompor 2018-09-24 11:15:13
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła” od km 1+110,41 do km 1+414,19 Sławomir Płaneta 2018-09-21 08:49:42
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-20 13:18:42
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Magdalena Szara-Słyk 2018-09-19 14:27:25
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-09-19 14:17:07
„Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła” od km 1+110,41 do km 1+414,19 Sławomir Płaneta 2018-09-18 13:52:39
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania, pn.„Wykonanie zadaszenia widowni amfiteatru w Mircu wraz z doposażeniem sceny widowiskowej” w ramach operacji, pn. „ Rozbudowa i doposażenie Agnieszka Kukla 2018-09-17 14:54:31
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-14 07:32:26
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalno-poarniczego marki Jelcz 004 Administrator: Robert Janus 2018-09-12 13:37:11
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Magdalena Podsiadło 2018-09-12 08:39:34
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-09-11 15:16:49
Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy za 2017 rok Administrator: Robert Janus 2018-09-11 08:09:00
w sprawie wzniesienia pomnika z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polske Niepodległości Magdalena Szara-Słyk 2018-09-10 11:22:28
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Magdalena Szara-Słyk 2018-09-10 11:11:03
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-09-10 10:09:58
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalno-poarniczego marki Jelcz 004 Administrator: Robert Janus 2018-09-07 12:14:24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki na działkach nr ewid. 935, 1805” Sławomir Płaneta 2018-09-07 08:21:40
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów – Mirzec Podborki na działkach nr ewid. 935, 1805” na długości 600 mb. Sławomir Płaneta 2018-09-07 08:21:18
„Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła” od km 1+110,41 do km 1+414,19 Sławomir Płaneta 2018-09-06 12:47:04
Dostawa do SP w Tychowie Nowym ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 12:03:16
Dostawa do SP w Trębowcu ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 12:02:38
Dostawa do SP w Osinach ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 12:01:59
Dostawa do SP w Małyszynie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 12:01:15
Dostawa do SP w Gadce ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 11:58:53
Dostawa do SP w Tychowie Nowym ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 09:37:36
Dostawa do SP w Osinach ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 09:36:48
Dostawa do SP w Trębowcu ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 09:35:57
Dostawa do SP w Małyszynie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 09:35:12
Dostawa do SP w Gadce ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-09-06 09:33:08
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-05 10:06:49
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-09-05 10:02:29
Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-09-05 08:37:30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym” Sławomir Płaneta 2018-09-04 12:17:08
Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym Sławomir Płaneta 2018-09-04 12:16:32
Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2018-09-04 10:30:03
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Magdalena Szara-Słyk 2018-08-31 15:34:59
„Wykonanie zadaszenia widowni amfiteatru w Mircu wraz z doposażeniem sceny widowiskowej” w ramach operacji, pn. „ Rozbudowa i doposażenie sceny widowiskowej w Mircu” Magdalena Maśny-Stompor 2018-08-31 13:58:29
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec Magdalena Szara-Słyk 2018-08-29 14:56:05
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym” Sławomir Płaneta 2018-08-28 15:30:28
„Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła” od km 1+110,41 do km 1+414,19 Sławomir Płaneta 2018-08-28 11:35:45
Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym Sławomir Płaneta 2018-08-28 10:50:38
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Magdalena Szara-Słyk 2018-08-24 15:23:34
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-08-24 15:14:09
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”. Magdalena Podsiadło 2018-08-24 14:29:52
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”. Sławomir Płaneta 2018-08-24 14:15:07
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-08-23 11:53:09
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-08-22 13:30:32
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa – ul. Langiewicza – Mirzec Malcówki” Sławomir Płaneta 2018-08-22 11:59:50
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa – ul. Langiewicza – Mirzec Malcówki” Sławomir Płaneta 2018-08-21 15:24:00
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-08-21 12:30:35
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-08-21 12:22:10
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-08-21 12:17:00
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-08-21 12:08:54
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-08-21 12:01:50
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Magdalena Maśny-Stompor 2018-08-20 14:19:53
Przebudowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym Sławomir Płaneta 2018-08-20 13:55:03
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:27:02
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:23:05
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:13:24
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:09:03
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:03:31
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w okręgu wyborczym nr 9 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:03:11
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Administrator: Robert Janus 2018-08-20 11:02:47
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budo Magdalena Podsiadło 2018-08-17 13:44:16
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budo Magdalena Podsiadło 2018-08-17 13:39:54
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budo Magdalena Podsiadło 2018-08-17 13:39:22
Dostawa do SP w Osinach ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Agata Mundzik 2018-08-17 11:27:59
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”. Magdalena Podsiadło 2018-08-17 10:41:48
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”. Magdalena Podsiadło 2018-08-17 10:37:35
Kontynuacja przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budowlano – montażowych w budynku wielofu Magdalena Podsiadło 2018-08-16 14:37:15
Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa – ul. Langiewicza – Mirzec Malcówki Sławomir Płaneta 2018-08-14 11:08:39
DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI W MIRCU w terminie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Agata Mundzik 2018-08-14 10:52:04
wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”. Magdalena Podsiadło 2018-08-14 10:47:25
"Zakup wyposażenia Klubu Senior + w ramach zadania: " Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec" Magdalena Maśny-Stompor 2018-08-13 15:12:36
"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. "Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec" Magdalena Maśny-Stompor 2018-08-13 15:11:43
Utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Mirzec Magdalena Maśny-Stompor 2018-08-13 14:02:27
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek” Magdalena Podsiadło 2018-08-10 09:02:07
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek” Magdalena Podsiadło 2018-08-10 08:39:46
Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne – Korzonek Magdalena Podsiadło 2018-08-08 15:16:52
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Trębowcu Dużym Magdalena Podsiadło 2018-08-07 14:04:08
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Trębowcu Dużym Magdalena Podsiadło 2018-08-07 14:02:27
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-08-03 08:15:12
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Magdalena Podsiadło 2018-08-02 15:00:24
Kontynuacja przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance w ramach operacji „Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka poprzez wykonanie robót budowlano – montażowych w budynku wielofu Magdalena Podsiadło 2018-08-01 12:57:16
Piotr Michał Kruk Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:05:14
Marcin Łukasz Driański Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:04:35
Radosław Jan Gralec Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:03:49
Robert Paweł Gralec Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:03:11
Agnieszka Idzik Napiórkowska Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:02:24
Kazimierz Tadeusz Kozieł Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:01:24
Radosław Jakub Koniarz Administrator: Robert Janus 2018-08-01 10:00:36
Marek Kukiełka Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:59:50
Jan Jerzy Myszka Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:59:08
Jan Raczyński Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:58:29
Stanisław Daniel Seweryn Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:57:49
Teresa Ewa Sieczka Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:57:04
Sylwester Robert Spadło Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:56:27
Ireneusz Jacek Zagajny Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:55:40
Jan Adam Zawisza Administrator: Robert Janus 2018-08-01 09:54:40
wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II”. Magdalena Podsiadło 2018-07-30 15:11:36
"Zakup wyposażenia Klubu Senior + w ramach zadania: " Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec" Magdalena Maśny-Stompor 2018-07-27 14:30:43
Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa – ul. Langiewicza – Mirzec Malcówki Sławomir Płaneta 2018-07-27 12:48:40
Wyposażenie obiektów kulturowych” w ramach zadania, pn. „ Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektó Sławomir Płaneta 2018-07-27 12:47:27
"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, pn. "Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec" Magdalena Maśny-Stompor 2018-07-26 14:47:19
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Sławomir Płaneta 2018-07-26 10:56:03
Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.:"Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka" od km 0+000 do km 0+138 Sławomir Płaneta 2018-07-26 08:07:45
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek” Sławomir Płaneta 2018-07-25 08:08:34
Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.:"Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka" od km 0+000 do km 0+138 Sławomir Płaneta 2018-07-24 11:07:47
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Sławomir Płaneta 2018-07-23 14:38:08
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Sławomir Płaneta 2018-07-23 14:22:44
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Sławomir Płaneta 2018-07-23 14:18:40
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 330 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych Sławomir Płaneta 2018-07-23 14:14:03
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mirzec i WPF na 2017 rok Adamczyk Małgorzata 2018-07-23 11:30:29
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM w terminie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Agata Mundzik 2018-07-20 13:08:30
Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne – Korzonek Sławomir Płaneta 2018-07-20 12:36:29
DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI W MIRCU w terminie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Agata Mundzik 2018-07-20 12:08:33
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Trębowcu Dużym Magdalena Maśny-Stompor 2018-07-18 13:26:44
Utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Mirzec Magdalena Maśny-Stompor 2018-07-17 12:55:34
Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.:"Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka" od km 0+000 do km 0+138 Sławomir Płaneta 2018-07-17 07:50:43
Utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Mirzec Magdalena Podsiadło 2018-07-13 13:29:30
Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK do trzech szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec Agata Mundzik 2018-07-13 13:08:20
Dostawa pomocy dydaktycznych określonych w programie rządowym „Aktywna tablica” niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK do trzech szkół podstawowych na terenie gminy Mirzec Agata Mundzik 2018-07-13 13:04:41
Utworzenia Klubu Seniora w miejscowości Mirzec Sławomir Płaneta 2018-07-10 14:55:53
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część II-Szkoł Agnieszka Kukla 2018-07-10 14:10:43
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-07-10 13:51:10
Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka" Sławomir Płaneta 2018-07-10 11:51:53
Przebudowa drogi gminnej nr 347033T poprzez budowę chodnika w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka" Sławomir Płaneta 2018-07-10 11:32:14
Wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem Agnieszka Kukla 2018-07-10 09:02:31
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-07-06 14:14:30
Wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych stanowiących obowiązkowy element promocji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem Sławomir Płaneta 2018-07-06 07:49:26
Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne – Korzonek Sławomir Płaneta 2018-07-05 14:35:25
Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne – Korzonek Sławomir Płaneta 2018-07-05 14:28:31
"Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych dla projektu pn. " Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktycz Sławomir Płaneta 2018-07-05 12:28:27
"Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych dla projektu pn. " Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktycz Magdalena Podsiadło 2018-07-04 14:12:10
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-07-04 13:45:17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część II-Szkoł Agnieszka Kukla 2018-07-04 07:41:01
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część II-Szkoł Agnieszka Kukla 2018-07-04 07:40:38
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-07-02 12:05:13
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-07-02 09:43:34
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali g Magdalena Podsiadło 2018-07-02 08:48:42
„Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec” Sławomir Płaneta 2018-06-29 13:20:22
"Remont pomieszczeń w budynku OSP Osiny" Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-29 13:02:35
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-06-29 12:52:06
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali g Magdalena Podsiadło 2018-06-27 13:34:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2018-06-26 15:27:41
"Remont pomieszczeń w budynku OSP Osiny" Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-26 07:56:32
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część II-Szkoł Agnieszka Kukla 2018-06-25 15:08:14
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali g Magdalena Podsiadło 2018-06-22 14:57:46
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Magdalena Podsiadło 2018-06-21 10:41:14
„Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie Magdalena Podsiadło 2018-06-20 11:28:44
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance” Magdalena Podsiadło 2018-06-19 13:47:32
Pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego nad kontynuacją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „B Magdalena Podsiadło 2018-06-19 13:44:34
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część IV – Sz Agnieszka Kukla 2018-06-19 13:07:27
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym.: „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększen Sławomir Płaneta 2018-06-15 15:24:16
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część IV – Sz Sławomir Płaneta 2018-06-15 13:20:47
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2018-06-14 15:17:51
Zgłoszenie instalacji Łukasz Zaręba 2018-06-14 15:08:38
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym.: „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększen Sławomir Płaneta 2018-06-14 14:54:14
Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032 Łukasz Zaręba 2018-06-14 14:29:53
„Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec” Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-14 13:45:33
Pomoc "de minimis" Administrator: Robert Janus 2018-06-14 11:51:57
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2018-06-13 15:17:38
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2018-06-13 15:10:19
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Sławomir Płaneta 2018-06-13 13:14:51
Dane teleadresowe Administrator: Robert Janus 2018-06-13 10:04:06
Obwieszczenia Wójta Magdalena Szara-Słyk 2018-06-12 15:11:01
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małyszynie. Magdalena Szara-Słyk 2018-06-12 13:15:46
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-06-12 13:08:07
Usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości Michał Makowski 2018-06-11 13:18:48
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2018-06-11 11:24:52
"Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach" Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-08 08:28:53
"Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach" Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-07 14:58:08
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ” część IV – Sz Agnieszka Kukla 2018-06-07 12:59:51
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2018 rok Adamczyk Małgorzata 2018-06-07 12:52:33
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym.: „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększen Magdalena Podsiadło 2018-06-06 14:38:08
Maj 2018 Magdalena Podsiadło 2018-06-06 14:23:16
w sprawie przyjęcia aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023" Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:34:50
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy, nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Gminie Mirzec” Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:33:54
w sprawie przyjęcia aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023" Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:31:53
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-06-05 14:27:21
w sprawie przyjęcia"Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023" Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:20:57
w sprawie: "Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec..." Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:20:37
w sprawie przyjęcia"Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023" Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:19:22
Zarządzenia - 2018 rok Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 14:14:25
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 13:38:47
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2018rok Adamczyk Małgorzata 2018-06-05 12:11:52
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2018-06-05 10:59:59
Dostęp do Informacji Publicznej Administrator: Robert Janus 2018-06-05 09:32:32
Centralny rejestr umów i porozumień Administrator: Robert Janus 2018-06-05 09:30:59
"Zakup zestawu biesiadnego" Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-04 14:20:54
"Zakup zestawu biesiadnego" Magdalena Maśny-Stompor 2018-06-04 10:21:01
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej Magdalena Podsiadło 2018-05-30 14:14:32
„Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie Magdalena Podsiadło 2018-05-30 13:48:03
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Agnieszka Kukla 2018-05-30 10:07:33
Sprawozdania z wykonania budżetu Dominika Dzik 2018-05-30 08:30:33
Budżet Gminy Mirzec na 2018 rok Dominika Dzik 2018-05-30 08:27:46
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok Dominika Dzik 2018-05-30 08:24:09
Ewidencja Ludności, USC Katarzyna Tomczak 2018-05-29 13:24:13
"Zakup zestawu biesiadnego" Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-25 15:12:40
Zakup zestawu biesiadnego Magdalena Maśny-Stompor 2018-05-25 13:02:34
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym wraz z łącznikiem oraz zagospodarowaniem ter