logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
plus Ogłoszenia o naborze
minus Informacja o wynikach naboru
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obszaru funkcjonalnego A z 2023r.
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2023-2028
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Konsultacje społeczne
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
plus 2022 rok
plus 2023 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
minus Wybory 2023
minus Wybory ławników na kadencję 2024-2027
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
a A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Piotr Michał Kruk Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:57:23
Marcin Łukasz Driański Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:57:14
Radosław Jan Gralec Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:57:05
Robert Paweł Gralec Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:56:53
Agnieszka Idzik Napiórkowska Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:56:44
Kazimierz Tadeusz Kozieł Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:56:37
Radosław Jakub Koniarz Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:56:28
Marek Kukiełka Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:56:20
Jan Jerzy Myszka Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:56:09
Jan Raczyński Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:56:00
Stanisław Daniel Seweryn Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:55:52
Teresa Ewa Sieczka Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:55:45
Sylwester Robert Spadło Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:55:36
Ireneusz Jacek Zagajny Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:55:26
Jan Adam Zawisza Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:55:17
Mirosław Seweryn Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:54:45
Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014-2018 Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:30:30
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:30:18
Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:30:08
Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018 Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:29:34
Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014 Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:29:12
Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010 Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:28:44
Oświadczenie majatkowe Wójta za 2018 rok Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:27:29
Oświadczenie majątkowe wójta - początek kadencji Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:27:17
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2017 rok Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:27:08
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2016 rok Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:26:58
Oświadczenie majątkowe wójta - początek kadencji Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:26:50
Oświadczenie majątkowe Wójta styczeń 2015 roku Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:26:38
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2014 rok Katarzyna Kąpała 2024-03-18 12:26:23
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2023-08-25 13:18:54
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2023-08-25 13:14:58
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2023-08-07 13:07:54
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2023-06-16 13:33:05
RAPORT O STANIE GMINY Katarzyna Kąpała 2023-06-02 15:32:52
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2023-05-31 14:40:24
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.4.4210.61.2022.AB.ES z dnia 19.05.2023r. Michał Makowski 2023-05-29 13:06:54
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2023-05-29 09:46:24
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2023-05-26 13:34:24
Zarządzenia - 2023 rok Katarzyna Kąpała 2023-05-26 08:41:07
Jan Adam Zawisza Katarzyna Kąpała 2023-05-25 15:29:08
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.4.4210.330.2023.AB.ES z dnia 19.05.2023 r. Michał Makowski 2023-05-25 10:49:21
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.4.4210.440.2021.ABz dnia 19.05.2023r. Michał Makowski 2023-05-25 10:48:36
Dostęp do Informacji Publicznej Anna Piątek 2023-05-23 15:22:46
Zarządzenia - 2023 rok Katarzyna Kąpała 2023-05-23 14:03:46
Zarządzenia - 2023 rok Katarzyna Kąpała 2023-05-19 10:46:36
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2023 rok Katarzyna Rybaniec 2023-05-18 15:07:18
2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-05-18 11:02:48
2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-05-18 10:58:06
2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-05-18 10:51:40
2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-05-18 10:31:25
2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-05-18 10:26:06
2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-05-18 09:59:51
2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-05-18 09:39:50
2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-05-18 09:13:03
2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-05-18 09:12:23
2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-05-18 09:04:58
2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-05-18 09:02:36
2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-05-18 09:01:53
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-05-17 15:20:18
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-05-17 15:19:38
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-05-17 15:19:03
Zarządzenia - 2023 rok Katarzyna Kąpała 2023-05-17 10:01:20
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2023-05-16 13:35:50
Zarządzenia - 2023 rok Katarzyna Kąpała 2023-05-15 15:24:53
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze- Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu Katarzyna Kąpała 2023-05-12 14:57:17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347024 T Mirzec Majorat III” Sławomir Płaneta 2023-05-12 14:46:20
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2023-05-12 09:46:28
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2023-05-12 09:45:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2023-05-11 12:06:45
Udzielenie kredytu długoterminowego wysokości 6 042 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz finansowanie zadań inwestycyjnych Sławomir Płaneta 2023-05-10 13:06:42
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2023-05-09 11:53:23
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-05-09 10:01:38
Sprawozdania budżetowe za 2023 rok Katarzyna Rybaniec 2023-05-09 09:14:58
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-05-09 09:14:19
Wymiana oświatlenia w budynku SP w Osinach Agata Mundzik 2023-05-08 10:12:48
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-05-05 14:29:18
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-05-05 14:28:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2023-05-05 14:02:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2023-05-05 14:01:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2023-05-05 13:58:41
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2023-05-04 13:58:45
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2023-05-04 13:56:17
Wybory 2023 Katarzyna Kąpała 2023-05-04 10:36:30
Wybory 2023 Katarzyna Kąpała 2023-05-04 09:33:12
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w referacie Inwestycji Katarzyna Kąpała 2023-04-28 15:19:39
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347024 T Mirzec Majorat III” Sławomir Płaneta 2023-04-28 14:37:13
Zawiadomienie 2 o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2023-04-28 12:04:10
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2023-04-27 13:35:26
Wymiana oświatlenia w budynku SP w Osinach Agata Mundzik 2023-04-27 09:25:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Katarzyna Kąpała 2023-04-26 16:07:11
„Budowa altanki w miejscowości Mirzec Malcówki” realizowana w ramach funduszu sołeckiego Magdalena Podsiadło 2023-04-26 15:26:00
Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I Agnieszka Kukla 2023-04-26 15:24:41
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2027 roku Ryszard Nowak 2023-04-25 15:02:55
Zapytanie ofertowe na dostawę roślin, kwiatów jednorocznych wraz z usługą obsadzenia rabat, donic w miejscowości Mirzec Sławomir Płaneta 2023-04-24 15:25:55
Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I Agnieszka Kukla 2023-04-24 14:02:45
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-04-24 14:01:43
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-04-24 13:06:41
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2027 roku Ryszard Nowak 2023-04-24 12:28:56
„Budowa altanki w miejscowości Mirzec Malcówki” realizowana w ramach funduszu sołeckiego Magdalena Podsiadło 2023-04-21 15:20:56
Zapytanie cenowe na zakup i dostawę dwóch kserokopiarek Agata Mundzik 2023-04-21 14:07:52
Zapytanie cenowe na zakup i dostawę dwóch kserokopiarek Agata Mundzik 2023-04-21 14:03:51
Zapytanie ofertowe na dostawę roślin, kwiatów jednorocznych wraz z usługą obsadzenia rabat, donic w miejscowości Mirzec Sławomir Płaneta 2023-04-21 12:45:03
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-04-21 11:11:05
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu. Katarzyna Kąpała 2023-04-20 14:42:22
Informacje z oceny formalnej ofert złożonych w naborze na wolne stanowisko urzędnicze Katarzyna Kąpała 2023-04-20 14:41:53
Regulamin naboru Anna Piątek 2023-04-19 15:32:21
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-04-19 15:27:09
Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I Agnieszka Kukla 2023-04-19 12:10:23
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-04-18 15:25:00
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 15:15:59
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 15:14:57
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 15:14:11
Rok 2022 Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 13:50:48
Rok 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 13:49:58
Rok 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 13:49:45
Rok 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 13:49:17
Rok 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 13:48:53
Rok 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 13:48:27
Rok 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 13:46:27
Rok 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 13:45:55
Rok 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 13:44:44
Rok 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 13:44:16
Rok 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 13:39:58
Rok 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 13:38:47
Rok 2022 Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 09:51:32
Rok 2022 Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 09:49:55
Rok 2022 Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 09:48:54
Rok 2022 Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 09:43:38
Rok 2022 Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 09:40:35
Rok 2022 Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 09:17:20
Rok 2022 Katarzyna Rybaniec 2023-04-18 09:15:45
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2023-04-18 07:59:19
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2023-04-18 07:58:52
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-04-17 11:20:23
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-04-17 11:19:21
„Zakup wraz z dostawą kosiarki wysięgnikowej z głowicą koszącą (o szerokości min.105 cm)” Sławomir Płaneta 2023-04-14 10:32:04
Zarządzenia - 2023 rok Katarzyna Kąpała 2023-04-13 15:14:12
„Budowa altanki w miejscowości Mirzec Malcówki” realizowana w ramach funduszu sołeckiego Magdalena Podsiadło 2023-04-13 14:49:37
„Budowa altanki w miejscowości Mirzec Malcówki” realizowana w ramach funduszu sołeckiego Magdalena Podsiadło 2023-04-13 14:49:14
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-04-13 14:24:35
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-04-13 09:15:56
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-04-13 09:10:16
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2027 roku Ryszard Nowak 2023-04-12 12:11:41
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2027 roku Ryszard Nowak 2023-04-12 12:10:35
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-04-12 12:01:22
„Zakup wraz z dostawą kosiarki wysięgnikowej z głowicą koszącą (o szerokości min.105 cm)” Sławomir Płaneta 2023-04-12 11:40:53
Zarządzenia - 2023 rok Katarzyna Kąpała 2023-04-12 10:40:35
Zarządzenia - 2023 rok Katarzyna Kąpała 2023-04-12 09:17:40
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-04-12 08:48:48
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-04-12 08:47:55
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-04-12 08:31:21
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-04-12 08:28:59
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w referacie Inwestycji Katarzyna Kąpała 2023-04-11 15:12:16
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347005T Trębowiec Mały – droga wojewódzka nr 744” Sławomir Płaneta 2023-04-11 15:04:44
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-04-07 12:45:50
„Zakup wraz z dostawą kosiarki wysięgnikowej z głowicą koszącą (o szerokości min.105 cm)” Sławomir Płaneta 2023-04-07 11:08:25
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-04-06 15:16:31
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2023-04-04 15:08:43
Zarządzenia - 2023 rok Katarzyna Kąpała 2023-04-04 15:02:57
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2023-04-04 15:02:08
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2023-04-04 14:28:15
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2023-04-04 14:26:13
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2023-04-04 09:46:18
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji Małgorzata Raczyńska 2023-04-03 15:09:55
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2023-04-03 14:57:58
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2023-04-03 14:55:36
Inicjatywy lokalne Katarzyna Kąpała 2023-04-03 13:48:41
„Budowa altanki w miejscowości Mirzec Malcówki” realizowana w ramach funduszu sołeckiego Magdalena Podsiadło 2023-03-31 13:43:35
Dostęp do Informacji Publicznej Anna Piątek 2023-03-31 13:04:21
Oświadczenia majątkowe 2023 Katarzyna Kąpała 2023-03-31 12:06:10
„Budowa altanki w miejscowości Mirzec Malcówki” realizowana w ramach funduszu sołeckiego Magdalena Podsiadło 2023-03-30 14:36:40
„Budowa altanki w miejscowości Mirzec Malcówki” realizowana w ramach funduszu sołeckiego Magdalena Podsiadło 2023-03-30 14:33:52
„Budowa altanki w miejscowości Mirzec Malcówki” realizowana w ramach funduszu sołeckiego Magdalena Podsiadło 2023-03-30 14:33:24
„Budowa altanki w miejscowości Mirzec Malcówki” realizowana w ramach funduszu sołeckiego Magdalena Podsiadło 2023-03-30 14:32:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347005T Trębowiec Mały – droga wojewódzka nr 744” Sławomir Płaneta 2023-03-30 09:30:30
ASF-afrykański pomór świń Milena Jaworska 2023-03-29 12:32:34
Rolnictwo Milena Jaworska 2023-03-29 12:26:20
Rolnictwo Milena Jaworska 2023-03-29 12:24:42
Inicjatywy lokalne Katarzyna Kąpała 2023-03-24 13:14:23
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2023-03-24 13:13:34
Opracowanie Raportu z postępów realizacji działań w ramach monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec, za lata 2021-2022 Michał Makowski 2023-03-20 13:34:22
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-03-16 14:40:19
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-03-16 14:39:27
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-03-16 14:32:13
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-03-15 15:24:06
Zarządzenia - 2023 rok Magdalena Szara-Słyk 2023-03-15 15:13:10
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-03-15 13:51:17
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-03-15 13:42:29
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2023-03-15 12:09:56
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o WA.ZUZ.4.4210.43.2023.PL z dnia 8.03.2023 r. Sławomir Płaneta 2023-03-14 13:00:47
Opracowanie Raportu z postępów realizacji działań w ramach monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec, za lata 2021-2022 Michał Makowski 2023-03-13 14:05:54
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2023 roku Sławomir Płaneta 2023-03-10 15:19:15
Zarządzenia - 2023 rok Katarzyna Kąpała 2023-03-10 15:04:35
Zarządzenia - 2023 rok Katarzyna Kąpała 2023-03-10 14:52:17
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2023-03-10 11:27:17
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I” Agnieszka Kukla 2023-03-10 08:44:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obszaru funkcjonalnego A z 2023r. Katarzyna Nowakowska 2023-03-08 14:28:35
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2023-03-07 12:28:41
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I” Agnieszka Kukla 2023-03-06 13:46:12
Opracowanie Raportu z postępów realizacji działań w ramach monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec, za lata 2021-2022 Milena Jaworska 2023-03-03 12:54:55
Opracowanie Raportu z postępów realizacji działań w ramach monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec, za lata 2021-2022 Milena Jaworska 2023-03-03 12:54:20
Opracowanie Raportu z postępów realizacji działań w ramach monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec, za lata 2021-2022 Milena Jaworska 2023-03-03 12:54:06
Opracowanie Raportu z postępów realizacji działań w ramach monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec, za lata 2021-2022 Milena Jaworska 2023-03-03 12:53:48
Opracowanie Raportu z postępów realizacji działań w ramach monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec, za lata 2021-2022 Milena Jaworska 2023-03-03 12:53:26
Opracowanie Raportu z postępów realizacji działań w ramach monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec, za lata 2021-2022 Milena Jaworska 2023-03-03 12:53:03
MARZEC Milena Jaworska 2023-03-03 12:38:35
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2023 roku Sławomir Płaneta 2023-03-03 11:48:55
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-03-02 15:21:40
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-03-02 15:15:20
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-03-02 15:14:26
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-03-02 14:27:34
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-03-02 14:26:41
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-03-02 14:16:48
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-03-02 13:26:20
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-03-02 12:53:38
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-03-02 12:53:03
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-03-02 12:52:31
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-03-02 12:51:14
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-03-02 12:50:34
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-03-02 12:49:57
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-03-02 12:49:08
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-03-02 12:36:24
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-03-02 12:27:53
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-03-02 12:22:41
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-03-02 12:21:09
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I” Agnieszka Kukla 2023-03-01 08:45:17
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2023-02-28 13:47:47
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2023 roku Sławomir Płaneta 2023-02-24 07:47:59
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-02-23 15:20:36
Opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec za lata 2021-2022 Michał Makowski 2023-02-23 10:59:42
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-02-22 12:50:10
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-02-22 12:49:39
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-02-22 12:47:09
Sprawozdania budżetowe za 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-02-22 11:56:26
Sprawozdania budżetowe za 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-02-22 11:55:03
Sprawozdania budżetowe za 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-02-22 11:53:50
Sprawozdania budżetowe za 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-02-22 11:53:09
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-02-22 11:33:53
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-02-22 11:20:46
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Mircu Agata Mundzik 2023-02-21 12:53:44
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-02-20 15:10:11
Zarządzenia - 2022 rok Anna Piątek 2023-02-20 09:24:52
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2023-02-20 08:30:09
Budżet Gminy Mirzec na 2023 rok Katarzyna Rybaniec 2023-02-17 14:16:00
Sprawozdania budżetowe za 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-02-17 14:13:20
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-02-17 12:52:48
Opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec za lata 2021-2022 Michał Makowski 2023-02-16 13:06:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2023-02-16 10:05:58
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2023-02-15 12:08:30
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2023 roku Sławomir Płaneta 2023-02-14 12:15:13
Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na przyznanie dotacji w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku d Magdalena Podsiadło 2023-02-10 15:29:49
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-02-09 14:56:22
Opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec za lata 2021-2022 Michał Makowski 2023-02-09 12:52:29
Opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec za lata 2021-2022 Michał Makowski 2023-02-09 12:50:58
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze dojazdowej do cmentarza w miejscowości Osiny” Agnieszka Kukla 2023-02-09 10:30:42
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-02-08 14:50:38
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2023 roku Sławomir Płaneta 2023-02-08 13:17:04
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Mircu Agata Mundzik 2023-02-08 12:26:50
Przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy w Mircu oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy Mirzec Agata Mundzik 2023-02-08 09:21:21
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2023-02-07 15:04:00
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Katarzyna Kąpała 2023-02-07 09:57:30
Regulamin naboru Katarzyna Kąpała 2023-02-07 09:57:07
Informacja o wynikach naboru Katarzyna Kąpała 2023-02-07 09:55:25
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Katarzyna Kąpała 2023-02-07 09:54:00
Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na przyznanie dotacji w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku d Magdalena Podsiadło 2023-02-07 09:51:26
Informacja o wynikach naboru Katarzyna Kąpała 2023-02-07 09:42:29
Ogłoszenia o naborze Katarzyna Kąpała 2023-02-07 09:35:43
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Mircu Katarzyna Kąpała 2023-02-07 09:31:10
nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Mircu Katarzyna Kąpała 2023-02-07 09:23:43
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska Agata Mundzik 2023-02-07 08:57:04
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze dojazdowej do cmentarza w miejscowości Osiny” Agnieszka Kukla 2023-02-06 12:08:01
Przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy w Mircu oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy Mirzec Agata Mundzik 2023-02-06 09:36:49
Przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy w Mircu oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy Mirzec Agata Mundzik 2023-02-06 09:34:45
Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na przyznanie dotacji w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku d Magdalena Podsiadło 2023-02-03 15:10:10
Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na przyznanie dotacji w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku d Magdalena Podsiadło 2023-02-03 15:06:01
Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na przyznanie dotacji w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku d Magdalena Podsiadło 2023-02-03 15:00:01
Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na przyznanie dotacji w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku d Magdalena Podsiadło 2023-02-03 14:53:44
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Milena Jaworska 2023-02-03 13:19:31
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2023-02-03 13:14:54
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2023-02-03 13:14:04
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2023-02-03 13:04:25
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2023-02-03 12:59:17
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2023-02-02 15:38:01
Dostęp do Informacji Publicznej Anna Piątek 2023-02-02 13:38:06
Przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy w Mircu oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy Mirzec Agata Mundzik 2023-02-02 10:36:14
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-02-01 13:14:20
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-02-01 13:12:43
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-02-01 13:11:46
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-02-01 13:09:36
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2023-02-01 11:37:26
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Mirzec na lata 2023 - 2028 Małgorzata Raczyńska 2023-01-31 14:01:46
w sprawie Małgorzata Raczyńska 2023-01-31 13:46:54
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2023-01-31 13:40:53
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2023 roku Sławomir Płaneta 2023-01-31 11:53:59
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-01-31 10:51:43
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-01-31 10:51:04
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-01-31 10:50:27
Zarządzenia - 2023 rok Anna Piątek 2023-01-31 09:19:54
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2023-01-27 14:50:26
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2023 roku Sławomir Płaneta 2023-01-27 09:49:37
Zarządzenia - 2023 rok Katarzyna Kąpała 2023-01-26 13:17:38
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-01-26 11:50:59
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-01-26 11:50:15
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-01-26 11:49:31
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-01-26 11:45:14
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-01-26 11:45:06
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-01-26 11:41:30
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-01-26 11:15:51
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-01-26 11:15:02
Uchwały Rady Gminy na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-01-26 11:14:22
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-01-26 11:01:48
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-01-26 11:01:21
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2023 Katarzyna Rybaniec 2023-01-26 11:00:52
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2023-01-26 10:17:06
Zarządzenia - 2023 rok Magdalena Szara-Słyk 2023-01-25 09:02:18
Zarządzenia - 2023 rok Magdalena Szara-Słyk 2023-01-25 09:01:49
Opracowanie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2023-2026 oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych Gminy Mirzec” Milena Jaworska 2023-01-25 08:18:26
Zarządzenia - 2023 rok Magdalena Szara-Słyk 2023-01-25 08:01:32
Zarządzenia - 2023 rok Magdalena Szara-Słyk 2023-01-25 08:01:10
Opracowanie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2023-2026 oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych Gminy Mirzec” Milena Jaworska 2023-01-23 14:18:45
Zarządzenia - 2023 rok Magdalena Szara-Słyk 2023-01-23 13:45:29
Zarządzenia - 2023 rok Magdalena Szara-Słyk 2023-01-23 08:49:54
Zarządzenia - 2023 rok Katarzyna Kąpała 2023-01-19 15:06:00
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2023-01-18 10:00:48
Zarządzenia - 2023 rok Katarzyna Kąpała 2023-01-17 15:34:47
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2023-01-17 14:55:22
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2023-01-17 11:26:52
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2023-01-17 11:26:15
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-01-17 10:49:50
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2023-01-16 14:50:40
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-01-16 09:04:21
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2023-01-13 15:28:30
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2023-01-13 15:26:08
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2023-01-13 09:34:45
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2023 rok Małgorzata Raczyńska 2023-01-13 09:20:00
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2023 rok Małgorzata Raczyńska 2023-01-13 09:18:15
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2023 rok Małgorzata Raczyńska 2023-01-13 09:17:36
PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI Małgorzata Raczyńska 2023-01-13 09:10:25
Zarządzenia - 2023 rok Katarzyna Kąpała 2023-01-13 08:01:06
Zarządzenia - 2023 rok Katarzyna Kąpała 2023-01-12 15:29:44
Zarządzenia - 2023 rok Katarzyna Kąpała 2023-01-12 15:22:07
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2023-01-11 12:48:44
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2023-01-10 12:16:18
Zarządzenia 2023 rok Katarzyna Kąpała 2023-01-09 14:39:07
Zarządzenia 2023 rok Katarzyna Kąpała 2023-01-09 14:37:54
Zarządzenia - 2022 rok Anna Piątek 2023-01-05 12:48:01
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-01-05 09:20:46
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-01-05 09:20:10
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2023-01-05 09:07:47
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Katarzyna Kąpała 2023-01-03 15:28:35
Dostawa artykułów biurowych do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Katarzyna Kąpała 2023-01-03 15:28:00
Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Katarzyna Kąpała 2023-01-03 15:27:32
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2028 Małgorzata Raczyńska 2023-01-03 13:44:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2023-01-03 13:05:31
PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI Małgorzata Raczyńska 2023-01-03 12:53:00
w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy w Mircu na 2023 rok Małgorzata Raczyńska 2023-01-03 12:46:49
Informacja o przystąpieniu Gminy Mirzec do zakupu paliwa stałego od dnia 1 stycznia 2023r. Łukasz Zaręba 2023-01-03 10:56:14
Dostęp do Informacji Publicznej Anna Piątek 2023-01-03 10:10:37
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2023-01-02 12:26:23
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2022-12-30 13:53:36
Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Katarzyna Kąpała 2022-12-30 11:24:44
Dostawa artykułów biurowych do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Katarzyna Kąpała 2022-12-30 11:24:22
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Katarzyna Kąpała 2022-12-30 11:23:54
Informacja o wynikach naboru Katarzyna Kąpała 2022-12-30 10:45:03
Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Katarzyna Kąpała 2022-12-29 12:51:46
Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Katarzyna Kąpała 2022-12-29 12:32:51
„Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2023-2024” Agnieszka Kukla 2022-12-29 12:02:37
„Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec w latach 2023-2024” Agnieszka Kukla 2022-12-29 12:01:18
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2022-12-29 11:15:45
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2022-12-29 10:50:01
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-12-28 11:16:25
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-12-28 11:15:07
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-12-28 11:14:12
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-12-28 11:12:32
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Katarzyna Kąpała 2022-12-21 15:33:55
Dostawa artykułów biurowych do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Katarzyna Kąpała 2022-12-21 15:33:33
Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Katarzyna Kąpała 2022-12-21 15:33:10
Dostawa artykułów biurowych do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Katarzyna Kąpała 2022-12-21 15:32:18
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Katarzyna Kąpała 2022-12-21 15:31:53
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Michał Makowski 2022-12-21 14:58:35
Zarządzenia - 2022 rok Anna Piątek 2022-12-20 09:58:07
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Michał Makowski 2022-12-19 14:31:37
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Michał Makowski 2022-12-19 14:28:30
Wyłapanie, transport, przyjęcie do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Mirzec w 2023 roku Michał Makowski 2022-12-16 14:34:53
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych z miejsc publicznych położonych na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Michał Makowski 2022-12-16 14:33:51
Najem i serwis przenośnej kabiny sanitarnej Łukasz Zaręba 2022-12-16 13:39:04
Najem i serwis przenośnej kabiny sanitarnej Łukasz Zaręba 2022-12-16 13:28:47
Najem i serwis przenośnej kabiny sanitarnej Łukasz Zaręba 2022-12-16 13:28:20
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych (papier) z budynku Urzędu Gminy w Mircu wraz z  zapewnieniem na okres realizacji zamówienia 2 szt. pojemników o poj. 1,1m3 do segregacji papi Łukasz Zaręba 2022-12-16 13:27:05
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych (papier) z budynku Urzędu Gminy w Mircu wraz z  zapewnieniem na okres realizacji zamówienia 2 szt. pojemników o poj. 1,1m3 do segregacji papi Łukasz Zaręba 2022-12-16 13:24:53
Sprzątanie punktów przystankowych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z koszy ulicznych w obrębie przystanku oraz z koszy znajdujących się przy tablicach informacyjnych na Łukasz Zaręba 2022-12-16 13:12:56
Sprzątanie punktów przystankowych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z koszy ulicznych w obrębie przystanku oraz z koszy znajdujących się przy tablicach informacyjnych na Łukasz Zaręba 2022-12-16 13:10:40
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z placówek oświatowych na terenie Gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2022-12-16 13:07:03
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z placówek oświatowych na terenie Gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2022-12-16 13:00:50
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z kontenera KP-7 znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy w Mircu. Łukasz Zaręba 2022-12-16 12:59:35
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z kontenera KP-7 znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy w Mircu. Łukasz Zaręba 2022-12-16 12:59:16
Wyłapanie, transport, przyjęcie do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Mirzec w 2023 roku Michał Makowski 2022-12-15 14:36:54
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych z miejsc publicznych położonych na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Michał Makowski 2022-12-15 14:36:05
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 Michał Makowski 2022-12-15 13:47:38
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z placówek oświatowych na terenie Gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2022-12-14 14:00:02
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z placówek oświatowych na terenie Gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2022-12-14 13:59:35
Sprzątanie punktów przystankowych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z koszy ulicznych w obrębie przystanku oraz z koszy znajdujących się przy tablicach informacyjnych na Łukasz Zaręba 2022-12-14 13:58:46
Sprzątanie punktów przystankowych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z koszy ulicznych w obrębie przystanku oraz z koszy znajdujących się przy tablicach informacyjnych na Łukasz Zaręba 2022-12-14 13:58:26
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych (papier) z budynku Urzędu Gminy w Mircu wraz z  zapewnieniem na okres realizacji zamówienia 2 szt. pojemników o poj. 1,1m3 do segregacji papi Łukasz Zaręba 2022-12-14 13:57:25
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych (papier) z budynku Urzędu Gminy w Mircu wraz z  zapewnieniem na okres realizacji zamówienia 2 szt. pojemników o poj. 1,1m3 do segregacji papi Łukasz Zaręba 2022-12-14 13:56:58
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z kontenera KP-7 znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy w Mircu. Łukasz Zaręba 2022-12-14 13:49:16
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z kontenera KP-7 znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy w Mircu. Łukasz Zaręba 2022-12-14 13:42:16
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z kontenera KP-7 znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy w Mircu. Łukasz Zaręba 2022-12-14 13:38:10
Najem i serwis przenośnej kabiny sanitarnej Łukasz Zaręba 2022-12-14 13:36:34
Najem i serwis przenośnej kabiny sanitarnej Łukasz Zaręba 2022-12-14 13:35:44
Zarządzenia - 2022 rok Anna Piątek 2022-12-13 14:57:32
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Michał Makowski 2022-12-12 13:37:38
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Michał Makowski 2022-12-12 13:34:49
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Michał Makowski 2022-12-12 13:33:18
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Michał Makowski 2022-12-12 13:27:50
Świadczenie usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirzec Mirosław Grzesik 2022-12-12 10:19:43
Świadczenie usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirzec Mirosław Grzesik 2022-12-12 10:19:19
Wyłapanie, transport, przyjęcie do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Mirzec w 2023 roku Michał Makowski 2022-12-08 14:44:26
Wyłapanie, transport, przyjęcie do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Mirzec w 2023 roku Michał Makowski 2022-12-08 14:42:24
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych z miejsc publicznych położonych na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Michał Makowski 2022-12-08 14:32:44
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych z miejsc publicznych położonych na terenie Gminy Mirzec w 2023 roku Michał Makowski 2022-12-08 14:31:40
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-12-08 14:29:20
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-12-07 13:36:10
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-12-07 13:35:26
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-12-07 13:34:35
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-12-07 13:31:14
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-12-07 13:30:18
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-12-07 13:26:23
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-12-07 13:18:46
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-12-07 13:18:12
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-12-07 13:17:39
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-12-07 13:17:05
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-12-07 13:12:11
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-12-07 13:11:20
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-12-07 13:10:04
Najem i serwis przenośnej kabiny sanitarnej Łukasz Zaręba 2022-12-07 10:12:52
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z placówek oświatowych na terenie Gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2022-12-07 10:07:21
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z placówek oświatowych na terenie Gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2022-12-07 10:05:55
Sprzątanie punktów przystankowych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z koszy ulicznych w obrębie przystanku oraz z koszy znajdujących się przy tablicach informacyjnych na Łukasz Zaręba 2022-12-07 09:50:13
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych (papier) z budynku Urzędu Gminy w Mircu wraz z  zapewnieniem na okres realizacji zamówienia 2 szt. pojemników o poj. 1,1m3 do segregacji papi Łukasz Zaręba 2022-12-07 09:28:19
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych (papier) z budynku Urzędu Gminy w Mircu wraz z  zapewnieniem na okres realizacji zamówienia 2 szt. pojemników o poj. 1,1m3 do segregacji papi Łukasz Zaręba 2022-12-07 09:24:05
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z kontenera KP-7 znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy w Mircu. Łukasz Zaręba 2022-12-07 09:18:05
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z kontenera KP-7 znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy w Mircu. Łukasz Zaręba 2022-12-07 09:11:22
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z kontenera KP-7 znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy w Mircu. Łukasz Zaręba 2022-12-07 09:08:07
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z kontenera KP-7 znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy w Mircu. Łukasz Zaręba 2022-12-07 08:59:49
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z kontenera KP-7 znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy w Mircu. Łukasz Zaręba 2022-12-07 08:59:24
„Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Mircu” w ramach projektu Cyfrowa Gmina” Magdalena Podsiadło 2022-12-05 12:19:55
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2022-12-01 11:04:06
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2022-12-01 10:40:26
Świadczenie usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirzec Mirosław Grzesik 2022-11-29 14:58:23
Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 (II etap) Sławomir Płaneta 2022-11-28 10:30:52
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 (II etap)” Sławomir Płaneta 2022-11-28 10:11:11
Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka Sławomir Płaneta 2022-11-28 10:07:00
„Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Mircu” w ramach projektu Cyfrowa Gmina” Magdalena Podsiadło 2022-11-24 15:10:02
„Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Mircu” w ramach projektu Cyfrowa Gmina” Magdalena Podsiadło 2022-11-24 10:07:47
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-11-22 15:33:25
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-11-22 13:03:59
„Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Mircu” w ramach projektu Cyfrowa Gmina” Agnieszka Kukla 2022-11-21 14:59:35
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2022-11-18 15:25:35
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2022-11-18 15:25:02
„Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Mircu” w ramach projektu Cyfrowa Gmina” Magdalena Podsiadło 2022-11-18 15:19:33
Zarządzenia - 2022 rok Magdalena Szara-Słyk 2022-11-18 08:03:25
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 (II etap)” Sławomir Płaneta 2022-11-17 11:57:17
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-11-16 15:05:29
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-11-16 14:56:26
Wyłożenie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego cześć obszaru funkcjonalnego A Katarzyna Kąpała 2022-11-15 13:26:44
Wyłożenie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego cześć obszaru funkcjonalnego A Katarzyna Kąpała 2022-11-15 13:26:26
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-11-15 13:20:46
Wyłożenie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego cześć obszaru funkcjonalnego A Katarzyna Kąpała 2022-11-15 13:03:03
Wyłożenie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego cześć obszaru funkcjonalnego A Katarzyna Kąpała 2022-11-15 12:52:04
Wyłożenie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego cześć obszaru funkcjonalnego A Katarzyna Kąpała 2022-11-15 12:49:54
Wyłożenie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego cześć obszaru funkcjonalnego A Milena Jaworska 2022-11-15 12:06:46
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2022-11-10 15:02:15
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-11-10 14:01:17
Zakup wyposażenia kardiologicznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu” - Aparat USG Agnieszka Kukla 2022-11-09 15:22:52
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Katarzyna Kąpała 2022-11-09 13:30:04
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Katarzyna Kąpała 2022-11-09 13:26:45
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-11-09 10:40:25
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-11-09 10:39:59
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-11-09 10:39:51
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-11-09 10:39:08
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-11-09 10:35:47
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-11-09 09:46:35
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-11-09 09:45:41
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-11-09 09:43:24
Zakup wyposażenia kardiologicznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu” - Aparat USG Agnieszka Kukla 2022-11-08 15:22:20
Zakup wyposażenia kardiologicznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu” - Aparat USG Agnieszka Kukla 2022-11-08 13:54:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mirzec Milena Jaworska 2022-11-08 12:53:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o powtórnym wyłożeniu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2022-11-08 07:55:07
Zakup wyposażenia kardiologicznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu” - Aparat USG Agnieszka Kukla 2022-11-07 15:27:11
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-11-07 13:53:39
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-11-04 15:00:03
Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka Sławomir Płaneta 2022-11-03 13:06:02
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2022-11-02 15:19:43
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 347016T Jagodne Kolonia” (ZRID) Sławomir Płaneta 2022-11-02 13:01:48
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat” (ZRID) Sławomir Płaneta 2022-11-02 12:50:31
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem” Sławomir Płaneta 2022-11-02 12:46:21
Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 (II etap) Sławomir Płaneta 2022-11-02 12:36:19
Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 (II etap) Sławomir Płaneta 2022-11-02 10:03:00
Zakup wyposażenia kardiologicznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu Agnieszka Kukla 2022-10-28 15:33:11
Zakup wyposażenia kardiologicznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu Agnieszka Kukla 2022-10-28 15:06:26
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2022-10-28 12:08:48
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-10-27 15:32:28
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2022-10-27 15:31:37
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Katarzyna Kąpała 2022-10-27 15:15:50
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Katarzyna Kąpała 2022-10-27 15:12:47
Informacja o wynikach naboru Katarzyna Kąpała 2022-10-27 15:11:59
Zakup wyposażenia kardiologicznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu Agnieszka Kukla 2022-10-27 15:11:05
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Katarzyna Kąpała 2022-10-27 15:09:54
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki” Michał Makowski 2022-10-27 14:30:44
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat” (ZRID) Sławomir Płaneta 2022-10-27 10:51:40
Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 (II etap) Sławomir Płaneta 2022-10-26 13:55:12
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki” Michał Makowski 2022-10-26 13:27:55
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-10-26 13:19:15
Sprawozdania budżetowe za 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-10-26 12:39:45
Sprawozdania budżetowe za 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-10-26 12:38:51
Sprawozdania budżetowe za 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-10-26 12:37:51
Sprawozdania budżetowe za 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-10-26 12:36:56
Sprawozdania budżetowe za 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-10-26 12:35:49
Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 (II etap) Sławomir Płaneta 2022-10-25 15:22:49
Zakup wyposażenia kardiologicznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu Magdalena Podsiadło 2022-10-25 15:09:51
Zakup wyposażenia kardiologicznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu Magdalena Podsiadło 2022-10-25 15:05:33
Zakup wyposażenia kardiologicznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu Magdalena Podsiadło 2022-10-25 15:03:04
„Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 347011 T z drogą wojewódzką nr 744 w miejscowości Mirzec-Majorat” Sławomir Płaneta 2022-10-25 14:43:15
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 347027T Tychów Stary” Sławomir Płaneta 2022-10-25 14:39:51
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-10-25 13:04:18
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-10-25 13:04:06
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-10-25 12:59:37
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-10-25 12:58:49
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-10-25 12:57:33
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-10-25 12:56:23
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 347016T Jagodne Kolonia” (ZRID) Sławomir Płaneta 2022-10-24 10:36:36
Budowa masztu flagowego Agnieszka Kukla 2022-10-21 14:56:24
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-10-21 12:36:59
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-10-21 12:34:37
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-10-21 12:32:40
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem” Sławomir Płaneta 2022-10-21 11:05:39
Dostęp do Informacji Publicznej Anna Piątek 2022-10-20 15:27:02
Zarządzenia - 2022 rok Magdalena Szara-Słyk 2022-10-20 15:09:52
Budowa masztu flagowego Agnieszka Kukla 2022-10-20 14:30:41
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat” Sławomir Płaneta 2022-10-20 14:08:38
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki” Michał Makowski 2022-10-19 10:37:26
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki” Michał Makowski 2022-10-19 10:36:48
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki” Michał Makowski 2022-10-19 10:35:35
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki” Michał Makowski 2022-10-19 10:35:10
Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki Michał Makowski 2022-10-19 10:25:37
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki” Michał Makowski 2022-10-19 09:11:52
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki” Michał Makowski 2022-10-17 15:18:16
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki” Michał Makowski 2022-10-17 15:15:38
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Katarzyna Kąpała 2022-10-17 12:17:29
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 347016T Jagodne Kolonia” Sławomir Płaneta 2022-10-17 12:03:47
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki” Michał Makowski 2022-10-14 13:49:46
Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki Michał Makowski 2022-10-14 13:48:43
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 347016T Jagodne Kolonia” Sławomir Płaneta 2022-10-13 12:33:33
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2022-10-12 14:47:57
Sołectwa Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2022-10-11 14:11:40
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-10-10 13:23:43
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-10-07 14:44:03
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-10-07 14:42:45
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-10-07 14:40:44
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 347027T Tychów Stary” Sławomir Płaneta 2022-10-07 14:23:45
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-10-07 14:23:32
Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki Michał Makowski 2022-10-07 10:44:54
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki” Michał Makowski 2022-10-07 10:33:34
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki” Michał Makowski 2022-10-07 10:32:23
Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki Michał Makowski 2022-10-07 10:25:39
Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki Michał Makowski 2022-10-07 10:25:05
Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki Michał Makowski 2022-10-07 10:24:29
Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki Michał Makowski 2022-10-07 10:24:07
Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki Michał Makowski 2022-10-07 10:23:34
Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki Michał Makowski 2022-10-07 10:19:34
Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki Michał Makowski 2022-10-07 10:19:02
Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki Michał Makowski 2022-10-07 10:17:43
Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki Michał Makowski 2022-10-07 10:16:54
Październik Michał Makowski 2022-10-07 10:10:31
opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 347016T Jagodne Kolonia” Sławomir Płaneta 2022-10-06 10:58:15
Budowa postumentu w formie niskiego cokołu dla rzeźby z brązu przedstawiającej postać statuaryczną Jadwigi Prendowskiej realizowanego w ramach projektu „Spotkaj się z Prendowską” Magdalena Podsiadło 2022-10-05 15:36:19
Budowa postumentu w formie niskiego cokołu dla rzeźby z brązu przedstawiającej postać statuaryczną Jadwigi Prendowskiej realizowanego w ramach projektu „Spotkaj się z Prendowską” Magdalena Podsiadło 2022-10-05 15:34:52
„Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 347011 T z drogą wojewódzką nr 744 w miejscowości Mirzec-Majorat” Agnieszka Kukla 2022-10-05 15:18:57
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 347028T Ostrożanka pod lasem Agnieszka Kukla 2022-10-05 13:17:32
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 347024T Mirzec Majorat III Agnieszka Kukla 2022-10-05 13:16:28
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-10-05 12:47:27
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-10-04 15:33:51
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Małyszyn Sławomir Płaneta 2022-10-04 14:53:26
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-10-04 13:22:48
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-10-04 13:22:01
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-10-04 13:21:29
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-10-04 13:20:45
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-10-04 13:19:02
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” (IV etap) na odcinku o długości 473 mb Sławomir Płaneta 2022-10-03 15:27:14
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” (IV etap) na odcinku o długości 473 mb Sławomir Płaneta 2022-10-03 15:24:04
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2022-10-03 12:00:24
„Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 347011 T z drogą wojewódzką nr 744 w miejscowości Mirzec-Majorat” Sławomir Płaneta 2022-09-28 12:35:27
„Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 347011 T z drogą wojewódzką nr 744 w miejscowości Mirzec-Majorat” w km 27+2 Sławomir Płaneta 2022-09-28 12:33:39
„Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 347011 T z drogą wojewódzką nr 744 w miejscowości Mirzec-Majorat” w km 27+2 Sławomir Płaneta 2022-09-28 12:32:55
„Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek” Magdalena Podsiadło 2022-09-27 12:48:33
Rozbudowa parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu Sławomir Płaneta 2022-09-27 09:03:47
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 347028T Ostrożanka pod lasem Agnieszka Kukla 2022-09-26 12:25:46
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 347024T Mirzec Majorat III Agnieszka Kukla 2022-09-26 12:25:01
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-09-26 10:30:24
Rok 2022 Katarzyna Rybaniec 2022-09-26 09:54:12
„Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek” Magdalena Podsiadło 2022-09-23 14:42:03
„Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek” Magdalena Podsiadło 2022-09-23 14:39:14
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-09-22 14:20:02
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-09-22 14:12:42
Rozbudowa parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu Sławomir Płaneta 2022-09-22 12:11:55
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2022-09-22 11:23:49
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-09-22 11:20:26
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-09-22 10:04:19
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-09-22 08:52:34
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-09-22 08:00:06
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Małyszyn Sławomir Płaneta 2022-09-20 14:37:53
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Małyszyn Sławomir Płaneta 2022-09-20 10:01:28
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 347024T Mirzec Majorat III Agnieszka Kukla 2022-09-16 14:50:29
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 347028T Ostrożanka pod lasem Agnieszka Kukla 2022-09-16 14:49:29
Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach Łukasz Zaręba 2022-09-15 13:12:34
Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2022-09-15 13:10:11
Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach Łukasz Zaręba 2022-09-15 13:03:04
Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2022-09-15 13:01:30
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Małyszyn Sławomir Płaneta 2022-09-14 15:14:21
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 347024T Mirzec Majorat III Agnieszka Kukla 2022-09-13 09:44:43
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 347024T Mirzec Majorat III Agnieszka Kukla 2022-09-13 09:44:14
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-09-12 10:24:08
Dostęp do Informacji Publicznej Anna Piątek 2022-09-09 15:24:23
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” (IV etap) na odcinku o długości 473 mb Sławomir Płaneta 2022-09-08 14:56:23
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2022r. Małgorzata Raczyńska 2022-09-08 10:18:38
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-09-07 14:57:47
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2022-09-07 14:53:28
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” (IV etap) na odcinku o długości 473 mb Sławomir Płaneta 2022-09-07 13:48:34
Petycja ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy Małgorzata Raczyńska 2022-09-07 12:12:56
Petycja Fundacji im. Nikoli Tesli Małgorzata Raczyńska 2022-09-07 11:37:12
Petycja w sprawie naprawy uchwał antysmogowych Małgorzata Raczyńska 2022-09-07 11:33:01
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-09-07 11:23:18
Teren Gminy Mirzec objęty jako obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny u zwierząt. Milena Jaworska 2022-09-07 08:18:52
Wrzesień Agnieszka Kukla 2022-09-06 15:07:59
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2022-09-06 13:44:57
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-09-05 13:17:16
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap” Agnieszka Kukla 2022-09-05 12:35:19
Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap Agnieszka Kukla 2022-09-05 11:46:54
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIRZEC ZA I-PÓŁROCZE 2022 ROKU Katarzyna Rybaniec 2022-09-02 13:29:40
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2022-09-02 13:19:49
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2022-09-02 13:16:53
Sprawozdania budżetowe za 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-09-02 13:15:09
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2022-09-02 13:14:32
Sprawozdania budżetowe za 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-09-02 13:11:58
Sprawozdania budżetowe za 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-09-02 13:10:21
Sprawozdania budżetowe za 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-09-02 13:09:25
Sprawozdania budżetowe za 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-09-02 13:08:04
Sprawozdania budżetowe za 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-09-02 13:07:22
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap” Sławomir Płaneta 2022-09-02 12:32:42
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2022-09-02 11:21:32
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2022-09-02 11:15:49
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-09-02 10:49:33
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2022-09-02 08:50:23
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2022-09-02 08:42:54
„Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek” Magdalena Podsiadło 2022-09-01 15:30:07
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2022-09-01 14:59:21
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2022-09-01 14:56:27
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2022-09-01 14:54:21
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mirzec I Małgorzata Raczyńska 2022-09-01 14:11:37
„Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek” Magdalena Podsiadło 2022-09-01 12:24:45
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2022-09-01 09:37:31
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru funkcjonalnego A na terenie gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2022-09-01 09:29:02
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” (IV etap) na odcinku o długości 473 mb Sławomir Płaneta 2022-08-31 15:05:29
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” (IV etap) na odcinku o długości 473 mb Sławomir Płaneta 2022-08-31 14:51:43
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP w Mircu Agata Mundzik 2022-08-29 11:52:48
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w ZSP w Jagodnem Agata Mundzik 2022-08-29 11:50:36
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP w Tychowie Starym Agata Mundzik 2022-08-29 11:50:09
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w SP w Mircu Agata Mundzik 2022-08-29 11:49:38
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki w Przedszkolu w Mircu Agata Mundzik 2022-08-29 11:49:03
Dostawa ciepłych posiłków do SP w Trębowcu Agata Mundzik 2022-08-29 11:19:53
Dostawa ciepłych posiłków do SP w Małyszynie Agata Mundzik 2022-08-29 11:19:21
Dostawa ciepłych posiłków do SP w Tychowie Nowym Agata Mundzik 2022-08-29 11:16:13
Dostawa ciepłych posiłków do SP w Osinach Agata Mundzik 2022-08-29 11:15:34
Dostawa ciepłych posiłków do SP w Gadce Agata Mundzik 2022-08-29 11:13:40
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-08-26 11:37:24
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-08-26 11:35:45
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-08-26 11:33:36
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-08-26 11:31:51
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-08-26 11:28:22
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-08-26 11:26:50
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-08-26 11:25:09
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-08-26 10:19:55
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-08-26 10:19:17
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-08-26 10:18:38
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-08-26 10:10:07
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-08-26 10:09:34
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-08-26 10:08:58
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap” Sławomir Płaneta 2022-08-25 10:14:19
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap” Sławomir Płaneta 2022-08-25 10:12:01
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap” Sławomir Płaneta 2022-08-25 10:11:26
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap” Sławomir Płaneta 2022-08-25 09:40:23
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-08-24 14:53:54
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-08-24 14:51:51
Zarządzenie Nr 0050.52.2022 Wójta Gminy Mirzec z dnia 20 lipca 2022roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości: "Mirzec Stary- część Katarzyna Kąpała 2022-08-24 13:02:12
2022 Małgorzata Raczyńska 2022-08-23 11:48:27
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Katarzyna Kąpała 2022-08-22 19:03:30
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Katarzyna Kąpała 2022-08-22 19:02:29
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-08-19 14:44:45
Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap Sławomir Płaneta 2022-08-19 12:45:30
Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap Sławomir Płaneta 2022-08-19 10:07:27
„Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek” Sławomir Płaneta 2022-08-18 13:19:13
„Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek” Sławomir Płaneta 2022-08-18 12:24:18
Dostawa ciepłych posiłków do SP w Małyszynie Agata Mundzik 2022-08-11 14:20:28
Dostawa ciepłych posiłków do SP w Trębowcu Agata Mundzik 2022-08-11 14:20:15
Dostawa ciepłych posiłków do SP w Tychowie Nowym Agata Mundzik 2022-08-11 14:19:59
Dostawa ciepłych posiłków do SP w Osinach Agata Mundzik 2022-08-11 14:19:35
Dostawa ciepłych posiłków do SP w Gadce Agata Mundzik 2022-08-11 14:18:21
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej Agata Mundzik 2022-08-11 13:36:48
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki w Przedszkolu w Mircu Agata Mundzik 2022-08-11 13:35:29
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej Agata Mundzik 2022-08-11 13:35:22
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej Agata Mundzik 2022-08-11 13:32:38
Nabór na wolne stanowiska pracy Katarzyna Kąpała 2022-08-11 11:18:05
Nabór na wolne stanowiska pracy Katarzyna Kąpała 2022-08-11 11:17:18
Nabór na wolne stanowiska pracy Katarzyna Kąpała 2022-08-11 11:15:11
Informacja o wynikach naboru Magdalena Szara-Słyk 2022-08-11 10:35:33
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAGODNEM w terminie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Agata Mundzik 2022-08-09 13:01:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Michał Makowski 2022-08-05 15:14:17
„Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek” Magdalena Podsiadło 2022-08-04 12:37:03
„Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek” Magdalena Podsiadło 2022-08-04 12:36:01
Zarządzenia - 2022 rok Anna Piątek 2022-08-04 10:49:01
Zarządzenia - 2022 rok Anna Piątek 2022-08-04 10:48:41
Zarządzenia - 2022 rok Anna Piątek 2022-08-04 10:46:39
Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap Magdalena Podsiadło 2022-08-03 13:51:59
Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap Magdalena Podsiadło 2022-08-03 13:27:17
Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap Magdalena Podsiadło 2022-08-01 14:12:01
Zarządzenia - 2022 rok Magdalena Szara-Słyk 2022-08-01 13:24:37
Zarządzenia - 2022 rok Magdalena Szara-Słyk 2022-08-01 13:09:44
Dostęp do Informacji Publicznej Anna Piątek 2022-07-29 10:13:07
Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap Sławomir Płaneta 2022-07-28 13:39:02
Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap Sławomir Płaneta 2022-07-28 10:06:13
Rejestr działalności regulowanej/Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Łukasz Zaręba 2022-07-22 14:22:27
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-22 12:44:54
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-07-22 11:27:06
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 15:06:47
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 15:01:28
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 11:23:45
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 11:19:41
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 11:18:52
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 11:17:00
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 11:16:13
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 11:13:39
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 11:08:51
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 11:05:39
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 11:04:52
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 11:03:38
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 11:02:16
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 11:00:11
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 10:59:07
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 10:56:37
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 10:54:01
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 10:52:34
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 10:36:52
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 10:35:59
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 10:35:07
Obwieszczenie Dyr. Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu podstępowania administracyjnego dot. wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 29 marca 2022r. znak: WA.ZUZ.4.4210.3.142.2020 oraz wydania poz Milena Jaworska 2022-07-21 10:18:29
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 10:18:24
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 10:13:05
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 10:10:01
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 10:08:10
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 10:06:32
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 10:02:57
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 10:01:12
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 09:57:33
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 09:53:56
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 09:51:35
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 09:49:09
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 09:48:20
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Katarzyna Rybaniec 2022-07-21 09:45:46
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-07-19 15:07:40
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-07-14 11:08:51
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-07-14 11:08:27
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2022-07-14 11:07:53
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2022-07-13 11:47:30
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Katarzyna Kąpała 2022-07-13 11:31:14
Katarzyna Kąpała 2022-07-13 11:28:07
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Agnieszka Kukla 2022-07-11 11:33:44
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2022-07-08 15:07:07
Rejestr działalności regulowanej/Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Łukasz Zaręba 2022-07-08 14:39:35
„Budowa boiska rekreacyjnego wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw w sołectwie Małyszyn ” Magdalena Podsiadło 2022-07-08 14:30:42
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Agnieszka Kukla 2022-07-08 12:59:32
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Agnieszka Kukla 2022-07-08 12:57:38
Zarządzenia - 2022 rok Magdalena Szara-Słyk 2022-07-08 11:16:29
Zarządzenia - 2022 rok Magdalena Szara-Słyk 2022-07-08 08:19:23
Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem Sławomir Płaneta 2022-07-07 09:02:33
Zarządzenia - 2022 rok Magdalena Szara-Słyk 2022-07-05 11:59:16
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-07-04 14:47:08
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2022-07-04 14:23:46
Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem Sławomir Płaneta 2022-06-30 14:26:26
zmian w budżecie Gminy Mirzec w 2022 roku Małgorzata Raczyńska 2022-06-30 13:42:40
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2022-06-30 13:35:22
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2022-06-28 13:14:39
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Mircu Magdalena Szara-Słyk 2022-06-24 14:53:34
Zarządzenia - 2022 rok Magdalena Szara-Słyk 2022-06-24 14:49:17
„Budowa boiska rekreacyjnego wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw w sołectwie Małyszyn ” Sławomir Płaneta 2022-06-24 12:29:05
„Budowa boiska rekreacyjnego wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw w sołectwie Małyszyn ” Sławomir Płaneta 2022-06-24 12:27:27
„Budowa boiska rekreacyjnego wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw w sołectwie Małyszyn ” Sławomir Płaneta 2022-06-24 08:05:25
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Agnieszka Kukla 2022-06-24 08:00:40
„Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym” Sławomir Płaneta 2022-06-23 14:45:56
Przeprowadzenie diagnozy/audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina Katarzyna Kąpała 2022-06-23 14:33:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2022-06-23 14:26:30
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem” Magdalena Podsiadło 2022-06-23 14:00:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2022-06-23 13:52:51
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Agnieszka Kukla 2022-06-23 13:07:30
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Agnieszka Kukla 2022-06-23 13:06:13
RAPORT O STANIE GMINY Katarzyna Kąpała 2022-06-22 15:13:31
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Agnieszka Kukla 2022-06-22 14:29:07
„Budowa boiska rekreacyjnego wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw w sołectwie Małyszyn ” Magdalena Podsiadło 2022-06-21 11:21:37
Przeprowadzenie diagnozy/audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina Katarzyna Kąpała 2022-06-20 15:19:28
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2022-06-20 13:44:21
„Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym” Sławomir Płaneta 2022-06-20 12:38:14
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej Magdalena Podsiadło 2022-06-15 14:18:44
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Agnieszka Kukla 2022-06-15 13:27:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2022-06-14 14:58:03
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-06-14 12:54:55
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Agnieszka Kukla 2022-06-14 12:09:25
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Agnieszka Kukla 2022-06-14 12:06:54
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-06-10 14:40:36
Inicjatywy lokalne Katarzyna Kąpała 2022-06-10 10:37:33
Przeprowadzenie diagnozy/audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina Katarzyna Kąpała 2022-06-10 09:01:00
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Agnieszka Kukla 2022-06-09 13:10:08
Dostęp do Informacji Publicznej Anna Piątek 2022-06-09 08:15:32
„Budowa boiska rekreacyjnego wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw w sołectwie Małyszyn ” Magdalena Podsiadło 2022-06-07 12:42:13
Teresa Ewa Sieczka Małgorzata Raczyńska 2022-06-07 10:53:31
Teresa Ewa Sieczka Małgorzata Raczyńska 2022-06-07 10:51:43
Sylwester Robert Spadło Małgorzata Raczyńska 2022-06-07 10:51:29
Stanisław Daniel Seweryn Małgorzata Raczyńska 2022-06-07 10:51:11
Sylwia Błach Małgorzata Raczyńska 2022-06-07 10:50:56
Radosław Jan Gralec Małgorzata Raczyńska 2022-06-07 10:50:44
Piotr Kruk Małgorzata Raczyńska 2022-06-07 10:50:29
Marian Tadeusz Stompor Małgorzata Raczyńska 2022-06-07 10:50:13
Mirosław Niewczas Małgorzata Raczyńska 2022-06-07 10:49:58
Marcin Grzegorz Gwóźdź Małgorzata Raczyńska 2022-06-07 10:49:44
Marcin Drabik Małgorzata Raczyńska 2022-06-07 10:49:32
Kazimierz Tadeusz Kozieł Małgorzata Raczyńska 2022-06-07 10:49:15
Anna Justyna Kawalec Małgorzata Raczyńska 2022-06-07 10:49:02
Agnieszka Ilona Idzik-Napiórkowska Małgorzata Raczyńska 2022-06-07 10:48:41
Agnieszka Ilona Idzik-Napiórkowska Małgorzata Raczyńska 2022-06-07 10:45:28
Mieczysław Józef Strycharski Małgorzata Raczyńska 2022-06-07 10:45:02
„Budowa boiska rekreacyjnego wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw w sołectwie Małyszyn ” Magdalena Podsiadło 2022-06-07 10:02:38
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka” Sławomir Płaneta 2022-06-07 10:00:18
Marcin Drabik Małgorzata Raczyńska 2022-06-07 09:11:24
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Agnieszka Kukla 2022-06-03 13:24:34
RAPORT O STANIE GMINY Katarzyna Kąpała 2022-06-02 15:04:31
Oświadczenia majątkowe Katarzyna Kąpała 2022-06-02 14:45:33
Oświadczenia majątkowe Zastepcy Wójta Katarzyna Kąpała 2022-06-02 14:43:40
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok Katarzyna Kąpała 2022-06-02 14:43:09
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Katarzyna Kąpała 2022-06-02 14:41:53
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Katarzyna Kąpała 2022-06-02 14:36:32
Oświadczenia majatkowe za 2013 rok Katarzyna Kąpała 2022-06-02 14:36:23
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Agnieszka Kukla 2022-06-02 14:04:00
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży pożarnej z terenu Gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2022-06-01 14:54:58
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-06-01 11:20:57
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-06-01 10:49:42
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mirzec, obejmującego część obszaru funkcjonalnego A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Katarzyna Kąpała 2022-06-01 10:39:50
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mirzec, obejmującego część obszaru funkcjonalnego A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Katarzyna Kąpała 2022-06-01 10:39:21
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mirzec, obejmującego część obszaru funkcjonalnego A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Katarzyna Kąpała 2022-06-01 09:52:22
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mirzec, obejmującego część obszaru funkcjonalnego A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Katarzyna Kąpała 2022-06-01 09:12:17
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2022r. Małgorzata Raczyńska 2022-05-31 14:23:37
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2022-05-31 14:08:18
Informacja o wynikach naboru Magdalena Szara-Słyk 2022-05-31 10:26:24
Zarządzenie Nr 0050.32.2022 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Mirzec konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutów Sołectw Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2022-05-30 16:22:07
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2022-05-30 14:20:04
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka” Sławomir Płaneta 2022-05-26 14:04:17
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-05-26 10:09:26
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Agnieszka Kukla 2022-05-25 12:08:36
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Agnieszka Kukla 2022-05-25 11:59:31
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Agnieszka Kukla 2022-05-25 11:53:09
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Nowym Agnieszka Kukla 2022-05-25 11:50:36
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-05-24 11:17:02
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-05-24 11:11:00
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-05-24 11:09:55
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-05-24 11:04:41
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-05-24 10:53:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec, obejmującego część obszaru funkcjonalnego A wraz z pr Katarzyna Kąpała 2022-05-23 19:37:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec, obejmującego część obszaru funkcjonalnego A wraz z pr Katarzyna Kąpała 2022-05-23 19:22:39
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-05-20 23:00:31
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-05-20 15:22:39
Teren Gminy Mirzec objęty jako obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny u zwierząt. Milena Jaworska 2022-05-20 14:02:37
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat Agnieszka Kukla 2022-05-20 08:44:21
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majora Agnieszka Kukla 2022-05-20 08:40:43
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Agnieszka Kukla 2022-05-20 08:37:36
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka” Sławomir Płaneta 2022-05-19 12:18:48
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka” Sławomir Płaneta 2022-05-19 12:17:30
Informacja o wynikach naboru Katarzyna Kąpała 2022-05-18 15:35:58
II konkurs-Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu Katarzyna Kąpała 2022-05-18 15:03:03
Jan Adam Zawisza Katarzyna Kąpała 2022-05-18 12:12:08
Oświadczenie majatkowe Wójta za 2013 rok Katarzyna Kąpała 2022-05-18 12:09:53
Zarządzenia - 2013 rok Katarzyna Kąpała 2022-05-18 12:09:29
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody Agnieszka Kukla 2022-05-13 15:02:34
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody Agnieszka Kukla 2022-05-13 14:56:23
Publiczna Szkoła Podstawowa w Trębowcu Katarzyna Kąpała 2022-05-12 14:58:00
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2022-05-12 14:57:15
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2022-05-12 14:55:32
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-05-12 14:49:34
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-05-12 12:27:40
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-05-11 09:15:24
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. księgowości budżetowej Katarzyna Kąpała 2022-05-10 14:27:20
Obwieszczenie Starosty Starachowickiego znak BK.673.4.2022.ŻW z dnia maja 2022 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Sławomir Płaneta 2022-05-09 08:54:19
Obwieszczenie Starosty Starachowickiego znak BK.673.4.2022.ŻW z dnia maja 2022 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Sławomir Płaneta 2022-05-09 08:50:36
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2022-05-06 15:12:03
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2022-05-06 14:39:40
Zarządzenia - 2022 rok Magdalena Szara-Słyk 2022-05-06 14:31:19
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majora Agnieszka Kukla 2022-05-06 11:16:25
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majora Agnieszka Kukla 2022-05-06 11:14:05
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Agnieszka Kukla 2022-05-06 11:12:40
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2022-05-04 13:53:53
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2022-05-04 13:10:14
Rok 2021 Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 12:56:58
Rok 2022 Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 12:56:22
Rok 2021 Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 12:53:53
2021 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 12:47:09
Sprawozdania finansowe za 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 12:43:51
Sprawozdania finansowe za 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 12:43:27
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 12:33:18
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 12:32:10
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 12:29:24
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 12:24:58
2021 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 12:20:06
2021 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 12:17:36
2021 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 12:14:23
2021 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 12:07:34
2021 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 11:51:24
2021 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 11:48:11
Bezpłatne porady prawne- 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-05-04 11:43:15
2021 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 11:41:16
2021 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 11:36:56
2021 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 11:29:44
2021 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 11:23:09
2021 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 11:19:15
2021 Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 11:07:36
Sprawozdania finansowe za 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 10:59:00
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 09:23:39
Rok 2021 Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 09:06:28
Rok 2021 Adamczyk Małgorzata 2022-05-04 09:03:33
Sprawozdania finansowe za 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-02 15:00:46
Sprawozdania finansowe - budżetowe za 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-02 14:47:26
Sprawozdania finansowe - budżetowe za 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-02 14:47:10
Sprawozdania finansowe - budżetowe za 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-05-02 14:46:55
Rok 2021 Adamczyk Małgorzata 2022-05-02 14:40:25
Rok 2020 Adamczyk Małgorzata 2022-05-02 14:40:09
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat Agnieszka Kukla 2022-05-02 11:43:22
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2022-04-29 14:19:21
Nowe obwody łowieckie obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2022r. Milena Jaworska 2022-04-29 12:25:26
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody Agnieszka Kukla 2022-04-28 08:49:26
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majora Agnieszka Kukla 2022-04-27 15:29:31
Ogłoszenie o sprzedaży używanego samochodu pożarniczego MAGIRUS - DEUTZ 170 rok produkcji 1971 Katarzyna Kąpała 2022-04-27 14:48:34
Dostawa roślin, kwiatów jednorocznych wraz z usługą obsadzenia rabat, donic w miejscowości Mirzec Mirosław Grzesik 2022-04-26 08:25:44
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu Katarzyna Kąpała 2022-04-25 12:46:52
Dostawa roślin, kwiatów jednorocznych wraz z usługą obsadzenia rabat, donic w miejscowości Mirzec Sławomir Płaneta 2022-04-22 14:45:21
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-04-20 09:44:38
Zarządzenie Nr 0050.32.2022 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Mirzec konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutów Sołectw Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2022-04-19 15:30:44
Zarządzenie Nr 0050.32.2022 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Mirzec konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutów Sołectw Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2022-04-19 15:26:03
Zarządzenie Nr 0050.32.2022 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Mirzec konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutów Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2022-04-19 15:21:13
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-04-19 15:05:11
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-04-15 10:20:49
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-04-13 17:01:28
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347006T - Krupów przez wieś” Sławomir Płaneta 2022-04-13 15:10:36
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347006T - Krupów przez wieś” Sławomir Płaneta 2022-04-13 15:10:01
Ogłoszenie o sprzedaży używanego samochodu pożarniczego MAGIRUS - DEUTZ 170 rok produkcji 1971 Katarzyna Kąpała 2022-04-12 15:15:29
Remont drogi gminnej nr 347006T - Krupów przez wieś Sławomir Płaneta 2022-04-12 13:17:04
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-04-12 12:23:07
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk” Sławomir Płaneta 2022-04-11 13:00:35
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-04-08 13:41:48
Dostęp do Informacji Publicznej Anna Piątek 2022-04-08 13:38:13
Dostęp do Informacji Publicznej Anna Piątek 2022-04-08 13:35:44
Budowa oświetlenia drogowego w skład którego wchodzi realizacja następujących zadań:1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody. 2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny M Agnieszka Kukla 2022-04-07 15:19:54
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Katarzyna Kąpała 2022-04-07 12:31:42
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu Katarzyna Kąpała 2022-04-07 12:07:34
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osinach oraz na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Mircu Katarzyna Kąpała 2022-04-07 12:01:34
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Mircu Katarzyna Kąpała 2022-04-07 12:01:23
Ogłoszenie o naborze Nr 1/2013 na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Katarzyna Kąpała 2022-04-07 12:01:05
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO PODINSPEKTORA/ DS. GOSPODARKI ODPADAMI w Urzędzie Gminy w Mircu Katarzyna Kąpała 2022-04-07 12:00:52
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA ds. Gospodarki Odpadami Katarzyna Kąpała 2022-04-07 12:00:36
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu Katarzyna Kąpała 2022-04-07 11:59:03
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu Katarzyna Kąpała 2022-04-07 11:56:30
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-04-07 10:41:24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej nr 347006T - Krupów przez wieś” Sławomir Płaneta 2022-04-06 15:36:43
Budowa oświetlenia drogowego w skład którego wchodzi realizacja następujących zadań:1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody. 2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny M Agnieszka Kukla 2022-04-05 13:27:12
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-04-04 15:57:07
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-04-04 12:44:02
Budowa oświetlenia drogowego w skład którego wchodzi realizacja następujących zadań:1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody. 2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny M Agnieszka Kukla 2022-04-01 12:10:18
Inicjatywy lokalne Katarzyna Kąpała 2022-03-31 15:04:59
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawę sprzętu cyfrowego i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu konwersja cyfrowa domów kultury nr umowy 119/2021/KCDK- zadania nr 2,3,4,5 Katarzyna Kąpała 2022-03-31 07:40:20
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-03-30 14:35:29
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-03-30 14:33:34
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat” (ZRID) Sławomir Płaneta 2022-03-30 09:56:55
Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy” Sławomir Płaneta 2022-03-30 09:50:15
Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy” Sławomir Płaneta 2022-03-30 09:48:52
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Katarzyna Kąpała 2022-03-29 15:34:22
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk” Sławomir Płaneta 2022-03-29 11:48:53
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2022-03-29 10:58:45
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-03-29 10:58:09
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-03-29 10:55:30
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2022-03-29 10:36:52
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2022-03-29 10:35:59
Budowa oświetlenia drogowego w skład którego wchodzi realizacja następujących zadań:1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody. 2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny M Katarzyna Kąpała 2022-03-28 14:36:52
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową od Magdalena Podsiadło 2022-03-28 14:29:57
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2022-03-25 15:08:47
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-03-25 14:55:25
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-03-25 14:37:30
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2022-03-24 14:09:36
Remont drogi gminnej nr 347006T - Krupów przez wieś Sławomir Płaneta 2022-03-24 13:40:57
Remont drogi gminnej nr 347006T - Krupów przez wieś Sławomir Płaneta 2022-03-24 10:06:11
Remont drogi gminnej nr 347006T - Krupów przez wieś Sławomir Płaneta 2022-03-24 10:05:42
Remont drogi gminnej nr 347006T - Krupów przez wieś Sławomir Płaneta 2022-03-24 10:01:49
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2022-03-24 09:03:28
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2022-03-23 15:20:16
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-03-23 15:19:09
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat” (ZRID) Sławomir Płaneta 2022-03-23 11:32:04
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok Katarzyna Kąpała 2022-03-21 15:20:30
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2022-03-21 15:11:04
Remont drogi gminnej nr 347028T Ostrożanka pod lasem na długości 310 mb Sławomir Płaneta 2022-03-18 14:37:28
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-03-18 14:28:51
Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy” Sławomir Płaneta 2022-03-18 10:47:30
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary” w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach p Sławomir Płaneta 2022-03-18 09:33:07
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-03-18 08:06:25
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawę sprzętu cyfrowego i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu konwersja cyfrowa domów kultury nr umowy 119/2021/KCDK- zadania nr 2,3,4,5 Katarzyna Kąpała 2022-03-17 13:41:38
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawę sprzętu cyfrowego i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu konwersja cyfrowa domów kultury nr umowy 119/2021/KCDK Katarzyna Kąpała 2022-03-17 13:41:28
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawę sprzętu cyfrowego i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu konwersja cyfrowa domów kultury nr umowy 119/2021/KCDK- zadania nr 2,3,4,5 Katarzyna Kąpała 2022-03-17 13:40:57
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawę sprzętu cyfrowego i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu konwersja cyfrowa domów kultury nr umowy 119/2021/KCDK Katarzyna Kąpała 2022-03-17 13:20:31
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat” (ZRID) Sławomir Płaneta 2022-03-15 15:10:16
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok Dominika Dzik 2022-03-15 13:13:24
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok Dominika Dzik 2022-03-15 13:02:41
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok Dominika Dzik 2022-03-15 13:01:34
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Magdalena Podsiadło 2022-03-11 14:25:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 20 stycznia 2022r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Milena Jaworska 2022-03-11 13:35:21
Remont drogi gminnej nr 347028T Ostrożanka pod lasem na długości 310 mb Sławomir Płaneta 2022-03-11 10:37:13
Remont drogi gminnej nr 347028T Ostrożanka pod lasem na długości 310 mb Sławomir Płaneta 2022-03-11 10:36:53
Remont drogi gminnej nr 347028T Ostrożanka pod lasem na długości 310 mb Sławomir Płaneta 2022-03-11 10:31:03
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2022-03-10 15:37:26
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-03-10 15:13:54
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-03-10 15:12:31
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2022-03-10 15:03:40
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-03-10 14:56:08
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-03-10 14:51:54
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-03-10 14:47:04
Urząd Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2022-03-10 14:39:14
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2022-03-10 14:30:22
Dług publiczny Adamczyk Małgorzata 2022-03-10 14:21:34
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-03-10 13:27:28
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową od Magdalena Podsiadło 2022-03-09 15:03:11
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2022 roku - aktualizacja na dzień 09.03.2022 r. Sławomir Płaneta 2022-03-09 13:10:31
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary” w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach p Sławomir Płaneta 2022-03-09 12:46:40
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową od Magdalena Podsiadło 2022-03-09 10:10:12
Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+ Magdalena Szara-Słyk 2022-03-07 14:55:45
Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+ Magdalena Szara-Słyk 2022-03-07 14:55:02
Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+ Magdalena Szara-Słyk 2022-03-07 14:54:04
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-03-07 09:04:09
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-03-07 09:00:33
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-03-07 08:56:13
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-03-07 08:46:47
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2022-03-07 08:36:17
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-03-04 11:47:49
Remont drogi gminnej nr 347028T Ostrożanka pod lasem na długości 310 mb Sławomir Płaneta 2022-03-04 11:10:34
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-03-03 15:06:04
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2022-03-03 12:55:27
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową od Magdalena Podsiadło 2022-03-03 11:18:28
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu” Sławomir Płaneta 2022-03-03 08:57:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 20 stycznia 2022r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Milena Jaworska 2022-03-02 14:18:03
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-03-02 11:54:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-03-02 11:49:28
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-03-02 11:44:45
Zarządzenia - 2022 rok Magdalena Szara-Słyk 2022-03-01 13:13:43
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-02-24 15:03:23
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową od Magdalena Podsiadło 2022-02-24 14:44:12
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-02-24 14:28:28
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-02-22 14:45:04
Teren Gminy Mirzec objęty jako obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny u zwierząt. Milena Jaworska 2022-02-22 14:08:15
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary” w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach p Sławomir Płaneta 2022-02-22 13:19:10
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu” Sławomir Płaneta 2022-02-22 13:16:09
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2022 roku Sławomir Płaneta 2022-02-22 09:09:49
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2022 roku Sławomir Płaneta 2022-02-16 14:40:54
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2022-02-16 14:30:53
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2022-02-16 13:47:09
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2022-02-16 13:46:39
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2022-02-16 13:45:03
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2022-02-16 13:44:12
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2022-02-16 13:40:28
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2022-02-16 13:39:54
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-02-15 12:07:48
„Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2022 roku Sławomir Płaneta 2022-02-15 11:56:57
Dostęp do Informacji Publicznej Anna Piątek 2022-02-14 15:18:32
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary” w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach p Sławomir Płaneta 2022-02-14 14:04:06
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary” w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach p Sławomir Płaneta 2022-02-14 14:00:16
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-02-14 12:44:05
„Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2022 roku Sławomir Płaneta 2022-02-14 11:42:46
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Magdalena Podsiadło 2022-02-10 10:24:49
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Magdalena Podsiadło 2022-02-10 09:03:57
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Magdalena Podsiadło 2022-02-10 09:03:32
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-02-09 14:38:37
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Małyszyn” Sławomir Płaneta 2022-02-09 13:18:56
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2022 roku Sławomir Płaneta 2022-02-09 12:26:39
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-02-09 09:40:53
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2022-02-08 14:41:55
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-02-08 14:36:59
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadań pn.: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 347028T Mirzec Majorat III (odcinek dł. ok 380 m. droga 744 – Mirzec Majorat). Budowa oświet Magdalena Podsiadło 2022-02-08 12:39:44
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2022-02-04 15:09:02
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Magdalena Podsiadło 2022-02-04 14:24:56
Rozporządzenie nr 3/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2022r. zmieniającego Rozporządzenie nr 2/2022 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagroże Milena Jaworska 2022-02-04 14:09:12
Rozporządzenie nr 3/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2022r. zmieniającego Rozporządzenie nr 2/2022 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagroże Milena Jaworska 2022-02-04 14:08:26
Rozporządzenie nr 3/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia zmieniającego Rozporządzenie nr 2/2022 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wys Milena Jaworska 2022-02-04 14:05:21
Rozporządzenie nr 3/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia zmieniającego Rozporządzenie nr 2/2022 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wys Milena Jaworska 2022-02-04 14:04:33
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadań pn.: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 347028T Mirzec Majorat III (odcinek dł. ok 380 m. droga 744 – Mirzec Majorat). Budowa oświet Magdalena Podsiadło 2022-02-04 11:57:25
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Małyszyn” Sławomir Płaneta 2022-02-02 10:40:39
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Milena Jaworska 2022-02-01 14:06:52
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2022-02-01 12:51:34
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-02-01 12:46:44
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas I publicznych szkół podsatwowych prowadzonych przez Gminę Mirzec, ustalenia liczby punktów za każde z tyc Małgorzata Raczyńska 2022-02-01 12:40:57
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2022 rok Małgorzata Raczyńska 2022-02-01 12:36:31
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-02-01 12:26:10
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-02-01 12:14:06
Zarządzenia - 2022 rok Magdalena Szara-Słyk 2022-02-01 09:47:28
Zarządzenia - 2022 rok Magdalena Szara-Słyk 2022-02-01 09:45:00
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-01-31 16:01:12
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-01-31 15:32:12
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2022-01-31 14:08:30
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2022 roku Sławomir Płaneta 2022-01-31 11:37:51
Zarządzenia - 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-01-31 11:04:32
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2022-01-31 09:48:12
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadań pn.: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 347028T Mirzec Majorat III (odcinek dł. ok 380 m. droga 744 – Mirzec Majorat). Budowa oświet Magdalena Podsiadło 2022-01-28 09:13:49
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadań pn.: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 347028T Mirzec Majorat III (odcinek dł. ok 380 m. droga 744 – Mirzec Majorat). Budowa oświet Magdalena Podsiadło 2022-01-28 09:12:37
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadań pn.: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 347028T Mirzec Majorat III (odcinek dł. ok 380 m. droga 744 – Mirzec Majorat). Budowa oświet Magdalena Podsiadło 2022-01-28 09:08:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 20 stycznia 2021r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Milena Jaworska 2022-01-27 12:18:44
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-01-26 14:15:07
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-01-26 14:11:27
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Małyszyn” Sławomir Płaneta 2022-01-26 12:34:31
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Małyszyn” Sławomir Płaneta 2022-01-26 12:31:15
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Małyszyn” Sławomir Płaneta 2022-01-26 12:28:50
Bezpłatne porady prawne- 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-01-26 09:18:17
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2022 roku Sławomir Płaneta 2022-01-25 15:18:51
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2022 roku Sławomir Płaneta 2022-01-25 15:17:13
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Magdalena Podsiadło 2022-01-21 14:04:41
Zarządzenia - 2022 rok Magdalena Szara-Słyk 2022-01-20 14:36:26
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Magdalena Podsiadło 2022-01-20 12:58:40
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Magdalena Podsiadło 2022-01-20 09:05:34
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Magdalena Podsiadło 2022-01-17 15:26:48
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Magdalena Podsiadło 2022-01-17 15:17:43
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Magdalena Podsiadło 2022-01-17 15:12:57
Zarządzenia - 2022 rok Magdalena Szara-Słyk 2022-01-14 11:20:00
Zarządzenia - 2022 rok Magdalena Szara-Słyk 2022-01-14 11:00:51
Zarządzenia-2022 rok Magdalena Szara-Słyk 2022-01-14 10:53:19
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Magdalena Podsiadło 2022-01-14 09:40:38
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Magdalena Podsiadło 2022-01-14 09:33:19
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Magdalena Podsiadło 2022-01-14 08:47:54
Wykonanie wraz z dostawą gadżetów promocyjnych gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2022-01-11 09:59:32
Bezpłatne porady prawne- 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-01-11 09:46:22
Bezpłatne porady prawne- 2022 rok Katarzyna Kąpała 2022-01-11 09:02:04
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Magdalena Podsiadło 2022-01-07 15:24:29
Przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy w Mircu oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Mirzec Agata Mundzik 2022-01-07 08:42:11
Przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy w Mircu oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Mirzec Agata Mundzik 2022-01-07 08:39:18
2021 ROK Agata Mundzik 2022-01-07 08:30:45
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2022-01-05 12:02:13
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2022-01-05 08:46:53
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2022-01-04 13:52:35
ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2022-01-03 11:31:12
Dostęp do Informacji Publicznej Anna Piątek 2021-12-31 15:26:06
Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+ Katarzyna Kąpała 2021-12-30 15:40:13
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-12-30 15:35:57
Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+ Katarzyna Kąpała 2021-12-30 15:31:40
Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+ Katarzyna Kąpała 2021-12-30 15:25:09
Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+ Katarzyna Kąpała 2021-12-30 15:21:44
Konsultacje PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+ Katarzyna Kąpała 2021-12-30 15:18:16
Wykonanie wraz z dostawą gadżetów promocyjnych gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2021-12-30 14:59:49
Konsultacje PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+ Katarzyna Kąpała 2021-12-30 13:25:46
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+ Katarzyna Kąpała 2021-12-30 11:46:46
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-12-29 14:34:10
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-12-29 14:32:30
Wykonanie wraz z dostawą gadżetów promocyjnych gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2021-12-29 10:51:25
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2021-12-29 10:21:53
PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI Małgorzata Raczyńska 2021-12-29 10:20:15
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2022 roku Katarzyna Kąpała 2021-12-28 15:22:43
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2022 roku Katarzyna Kąpała 2021-12-27 13:48:03
Zarządzenie Nr 0050.79.2021 Wójta Gminy Mirzec z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych: Michał Makowski 2021-12-23 13:12:54
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-12-23 09:59:07
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-12-22 15:10:38
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Agnieszka Kukla 2021-12-22 14:02:18
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-12-22 13:00:23
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-12-22 10:43:49
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-12-22 10:36:54
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-12-21 14:46:29
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Magdalena Podsiadło 2021-12-21 09:21:27
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2021-12-20 13:11:51
Wyłapanie, transport, przyjęcie do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Mirzec w 2022 roku Michał Makowski 2021-12-20 11:26:59
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat. I i II), z miejsc publicznych położony Michał Makowski 2021-12-20 11:25:46
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z placówek oświatowych na terenie Gminy Mirzec. Łukasz Zaręba 2021-12-20 11:14:44
Sprzątanie punktów przystankowych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z koszy ulicznych w obrębie przystanku oraz z koszy znajdujących się przy tablicach informacyjnych na Łukasz Zaręba 2021-12-20 11:12:57
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych (papier) z budynku Urzędu Gminy w Mircu wraz z zapewnieniem na okres realizacji zamówienia 2 szt. pojemników o poj. 1,1m3 do segregacji papi Łukasz Zaręba 2021-12-20 11:10:59
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z kontenera KP-7 znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy w Mircu. Łukasz Zaręba 2021-12-20 11:08:20
Najem i serwis przenośnej kabiny sanitarnej Łukasz Zaręba 2021-12-20 11:04:40
Wyłapanie, transport, przyjęcie do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Mirzec w 2022 roku Michał Makowski 2021-12-17 14:04:49
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat. I i II), z miejsc publicznych położony Michał Makowski 2021-12-17 14:02:59
Najem i serwis przenośnej kabiny sanitarnej Łukasz Zaręba 2021-12-17 12:49:06
Najem i serwis przenośnej kabiny sanitarnej Łukasz Zaręba 2021-12-17 12:36:58
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z placówek oświatowych na terenie Gminy Mirzec. Łukasz Zaręba 2021-12-17 11:19:22
Sprzątanie punktów przystankowych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z koszy ulicznych w obrębie przystanku oraz z koszy znajdujących się przy tablicach informacyjnych na Łukasz Zaręba 2021-12-17 11:15:06
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych (papier) z budynku Urzędu Gminy w Mircu wraz z zapewnieniem na okres realizacji zamówienia 2 szt. pojemników o poj. 1,1m3 do segregacji papi Łukasz Zaręba 2021-12-17 11:10:27
Odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z kontenera KP-7 znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy w Mircu. Łukasz Zaręba 2021-12-17 11:03:24
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-12-17 10:28:40
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-12-16 13:49:32
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2022 roku Katarzyna Kąpała 2021-12-16 09:34:44
Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2022 roku Katarzyna Kąpała 2021-12-16 09:34:19
Dostawa artykułów biurowych do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2022 roku Katarzyna Kąpała 2021-12-16 09:33:47
Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2021-12-15 14:29:56
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Magdalena Podsiadło 2021-12-15 13:13:42
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Magdalena Podsiadło 2021-12-15 13:10:03
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2022 roku Katarzyna Kąpała 2021-12-14 15:08:23
Dostawa artykułów biurowych do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2022 roku Katarzyna Kąpała 2021-12-14 15:07:11
Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2022 roku Katarzyna Kąpała 2021-12-14 15:05:43
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Agnieszka Kukla 2021-12-14 14:00:36
Wyłapanie, transport, przyjęcie do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Mirzec w 2022 roku Michał Makowski 2021-12-10 14:03:26
Wyłapanie, transport, przyjęcie do schroniska i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Mirzec w 2022 roku Michał Makowski 2021-12-10 14:00:45
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat. I i II), z miejsc publicznych położony Michał Makowski 2021-12-10 13:57:26
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat. I i II), z miejsc publicznych położony Michał Makowski 2021-12-10 13:56:05
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat. I i II), z miejsc publicznych położony Michał Makowski 2021-12-10 13:52:26
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat. I i II), z miejsc publicznych położony Michał Makowski 2021-12-10 13:50:29
Usuwanie Michał Makowski 2021-12-10 13:45:21
zap ofertowe Łukasz Zaręba 2021-12-10 13:35:48
Spis kart informacyjnych Łukasz Zaręba 2021-12-10 13:30:44
Obwieszczenie z dnia 26.11.2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2021-12-10 13:14:48
Statut Katarzyna Kąpała 2021-12-10 13:12:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-12-10 12:45:19
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-12-10 09:24:07
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Agnieszka Kukla 2021-12-09 15:20:57
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-12-07 11:19:19
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-12-03 15:42:35
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2021-12-03 10:47:33
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2021-12-03 10:44:06
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2021-12-02 15:16:17
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Mircu w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2021-12-02 14:26:15
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2021 – 2028 Małgorzata Raczyńska 2021-12-02 14:15:21
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2021-12-02 14:12:06
„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” Agnieszka Kukla 2021-12-02 13:34:35
Dane kontaktowe do lecznic weterynaryjnych Katarzyna Kąpała 2021-11-29 10:46:51
„Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 347019T z drogą wojewódzką nr 744 w miejscowości Mirzec-Podborki” Sławomir Płaneta 2021-11-29 09:11:18
"Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Małyszynie Dolnym" Sławomir Płaneta 2021-11-29 09:06:42
Część II - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny” Sławomir Płaneta 2021-11-29 09:02:31
Część I - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny” Sławomir Płaneta 2021-11-29 08:52:19
Część I - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny” Sławomir Płaneta 2021-11-29 08:49:44
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-11-25 10:59:27
„Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 347019T z drogą wojewódzką nr 744 w miejscowości Mirzec-Podborki” Sławomir Płaneta 2021-11-22 15:17:17
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-11-19 17:30:00
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-11-19 15:00:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Michał Makowski 2021-11-19 11:12:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Michał Makowski 2021-11-19 11:11:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wydaniu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Michał Makowski 2021-11-19 11:11:46
"Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Małyszynie Dolnym" Sławomir Płaneta 2021-11-19 10:51:22
Część II - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny” Sławomir Płaneta 2021-11-18 13:28:36
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-11-18 12:36:58
Część I - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny” Sławomir Płaneta 2021-11-18 11:19:17
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2021-11-17 12:01:04
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2022 rok Adamczyk Małgorzata 2021-11-17 11:51:18
Budżet Adamczyk Małgorzata 2021-11-17 11:35:53
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2021-11-16 15:07:14
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-11-16 12:54:36
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-11-16 10:01:17
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-11-15 14:41:21
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-11-09 14:57:51
Część I - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny” Sławomir Płaneta 2021-11-05 14:13:35
Część II - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny ” (unieważnienione) Sławomir Płaneta 2021-11-05 14:08:54
Część II - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny ” Sławomir Płaneta 2021-11-05 14:08:11
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Agnieszka Kukla 2021-11-05 09:55:16
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Agnieszka Kukla 2021-11-05 09:48:04
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-11-05 08:58:40
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-11-05 08:58:02
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-11-04 15:15:53
Część I - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny” Sławomir Płaneta 2021-11-04 14:02:32
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2021-11-04 11:56:41
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2021-11-03 14:14:49
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2021-11-03 12:31:27
„Zakup wraz z dostawą i montażem 8 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2021-11-02 14:30:05
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-11-02 14:05:01
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-11-02 14:02:33
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Mirosław Grzesik 2021-10-29 14:42:27
Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2021-10-29 14:37:12
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Mirosław Grzesik 2021-10-29 14:30:43
Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2021-10-29 12:07:25
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-10-29 08:29:45
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok Katarzyna Kąpała 2021-10-28 13:18:01
Publiczne Przedszkole w Mircu Katarzyna Kąpała 2021-10-28 12:59:18
Szkoła Podstawowa w Gadce Katarzyna Kąpała 2021-10-28 12:58:13
Część I - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny” Sławomir Płaneta 2021-10-28 10:30:40
Część I - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny” Sławomir Płaneta 2021-10-28 10:29:30
Część I - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny” Sławomir Płaneta 2021-10-28 10:29:02
Część I - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny” Sławomir Płaneta 2021-10-28 10:28:26
Część I - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny” Sławomir Płaneta 2021-10-28 10:13:22
Część I - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny” Sławomir Płaneta 2021-10-28 10:11:49
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie gminy Mirzec w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023r.” Sławomir Płaneta 2021-10-27 14:31:25
Część II - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny ” Sławomir Płaneta 2021-10-27 14:08:40
Część I - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 347014T z drogą wojewódzką nr 744 w sołectwie Osiny” Sławomir Płaneta 2021-10-27 14:04:52
Urząd Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2021-10-27 10:28:01
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-10-27 10:17:03
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-10-26 15:17:41
„Zakup wraz z dostawą i montażem 8 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2021-10-26 11:23:30
Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2021-10-25 14:59:31
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-10-25 14:27:22
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2021-10-21 15:26:44
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-10-21 15:24:22
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Agnieszka Kukla 2021-10-21 14:49:40
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Agnieszka Kukla 2021-10-21 10:08:47
„Zakup wraz z dostawą i montażem 8 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2021-10-20 12:32:26
„Zakup wraz z dostawą i montażem 8 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2021-10-20 12:31:24
„Zakup wraz z dostawą i montażem 8 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2021-10-20 12:30:42
„Zakup wraz z dostawą i montażem 8 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2021-10-20 12:30:05
Zakup traktora komunalnego wraz ze sprzętem towarzyszącym Sławomir Płaneta 2021-10-18 15:09:28
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024r.” za lata 2017 – 2018 Michał Makowski 2021-10-18 10:45:01
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Agnieszka Kukla 2021-10-18 09:06:17
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-10-14 14:39:58
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-10-13 14:32:10
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-10-13 14:31:54
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-10-13 12:41:33
Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2021-10-13 12:27:05
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2021-10-12 15:13:39
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-10-12 15:03:25
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-10-12 15:01:33
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-10-11 10:56:34
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Mirosław Grzesik 2021-10-11 08:38:22
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-10-08 13:07:38
Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2021-10-07 15:21:32
Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2021-10-07 12:18:08
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-10-07 12:11:00
Zakup traktora komunalnego wraz ze sprzętem towarzyszącym Sławomir Płaneta 2021-10-07 11:16:18
Zakup traktora komunalnego wraz ze sprzętem towarzyszącym Sławomir Płaneta 2021-10-07 10:09:05
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-10-05 13:38:13
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2021-10-05 08:57:25
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Mirosław Grzesik 2021-10-01 14:32:41
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Mirosław Grzesik 2021-10-01 14:22:55
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Mirosław Grzesik 2021-10-01 13:45:07
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Magdalena Podsiadło 2021-10-01 10:43:50
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-09-30 15:26:28
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-09-30 15:20:23
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem” Magdalena Podsiadło 2021-09-30 12:21:09
Budowa parkingu w okolicach drogi gminnej 347033T w miejscowości Gadka Sławomir Płaneta 2021-09-30 12:06:54
Budowa parkingu w okolicach drogi gminnej 347033T w miejscowości Gadka Sławomir Płaneta 2021-09-30 12:05:49
Budowa parkingu w okolicach drogi gminnej 347033T w miejscowości Gadka Sławomir Płaneta 2021-09-30 10:08:52
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa parkingu w okolicach drogi gminnej 347033T w miejscowości Gadka” Sławomir Płaneta 2021-09-30 10:02:47
Rok 2021 Adamczyk Małgorzata 2021-09-29 10:32:43
Zakup traktora komunalnego wraz ze sprzętem towarzyszącym Sławomir Płaneta 2021-09-27 14:54:43
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem” Magdalena Podsiadło 2021-09-27 14:17:15
„Utwardzenie terenu gminnego w Mircu-Podkowalowie” Sławomir Płaneta 2021-09-27 11:13:06
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy (III etap)” na odcinku o długości 500 mb. Sławomir Płaneta 2021-09-27 11:08:31
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy (III etap)” Sławomir Płaneta 2021-09-27 11:04:55
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-09-24 15:16:44
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-09-24 15:14:57
„Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem” Magdalena Podsiadło 2021-09-24 13:31:09
Dostawa wyposażenia (urządzenia i sprzęt) dla organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków wraz z robotami remontowo-adaptacyjnymi Agnieszka Kukla 2021-09-24 13:27:14
Zakup traktora komunalnego wraz ze sprzętem towarzyszącym Sławomir Płaneta 2021-09-23 12:50:55
Zakup traktora komunalnego wraz ze sprzętem towarzyszącym Sławomir Płaneta 2021-09-23 10:05:01
Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2021-09-23 09:00:04
Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2021-09-23 08:07:22
Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2021-09-23 08:04:17
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Magdalena Podsiadło 2021-09-22 15:00:13
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Magdalena Podsiadło 2021-09-22 14:54:04
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny – Mokra Niwa Magdalena Podsiadło 2021-09-22 14:40:47
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa parkingu w okolicach drogi gminnej 347033T w miejscowości Gadka” Sławomir Płaneta 2021-09-22 13:41:23
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2021-09-22 11:53:08
Budowa parkingu w okolicach drogi gminnej 347033T w miejscowości Gadka Sławomir Płaneta 2021-09-22 11:51:23
Budowa parkingu w okolicach drogi gminnej 347033T w miejscowości Gadka Sławomir Płaneta 2021-09-22 10:04:02
Zakup traktora komunalnego wraz ze sprzętem towarzyszącym Sławomir Płaneta 2021-09-20 13:36:07
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-09-20 09:00:53
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-09-13 14:30:44
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-09-13 12:55:32
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-09-13 11:29:38
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-09-13 11:26:43
Dostawa wyposażenia (urządzenia i sprzęt) dla organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków wraz z robotami remontowo-adaptacyjnymi Magdalena Podsiadło 2021-09-10 14:00:29
„Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem” Magdalena Podsiadło 2021-09-10 13:59:27
Dostawa wyposażenia (urządzenia i sprzęt) dla organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków wraz z robotami remontowo-adaptacyjnymi Magdalena Podsiadło 2021-09-10 12:03:06
„Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem” Magdalena Podsiadło 2021-09-10 10:05:10
Zakup traktora komunalnego wraz ze sprzętem towarzyszącym Sławomir Płaneta 2021-09-10 09:49:36
Zakup traktora komunalnego wraz ze sprzętem towarzyszącym Sławomir Płaneta 2021-09-10 09:47:26
Zakup traktora komunalnego wraz ze sprzętem towarzyszącym Sławomir Płaneta 2021-09-09 12:46:08
Zakup traktora komunalnego wraz ze sprzętem towarzyszącym Sławomir Płaneta 2021-09-09 10:02:39
„Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem” Magdalena Podsiadło 2021-09-07 15:29:37
„Utwardzenie terenu gminnego w Mircu-Podkowalowie” Sławomir Płaneta 2021-09-07 12:46:31
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-09-07 12:31:20
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-09-07 11:12:34
„Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem” Magdalena Podsiadło 2021-09-07 10:53:55
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-09-06 13:22:33
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy (III etap)” na odcinku o długości 500 mb. Sławomir Płaneta 2021-09-06 10:46:00
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2021-09-03 11:15:00
„Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem” Magdalena Podsiadło 2021-09-02 11:48:00
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy (III etap)” Sławomir Płaneta 2021-09-01 13:39:57
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap” Sławomir Płaneta 2021-08-30 14:41:54
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-08-30 13:39:12
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-08-30 11:32:54
Zakup traktora komunalnego wraz ze sprzętem towarzyszącym Sławomir Płaneta 2021-08-30 08:16:55
Sprawozdania finansowe za 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-08-27 07:43:17
Zakup traktora komunalnego wraz ze sprzętem towarzyszącym Sławomir Płaneta 2021-08-26 15:13:19
Zakup traktora komunalnego wraz ze sprzętem towarzyszącym Sławomir Płaneta 2021-08-26 10:01:58
Dostawa produktów spożywczych do stołówki przedszkolnej w Przedszkolu w Mircu Agata Mundzik 2021-08-26 09:06:07
Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w SP Tychów Stary Agata Mundzik 2021-08-26 09:05:37
Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w SP Mirzec Agata Mundzik 2021-08-26 09:04:53
Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w ZSP w Jagodnem Agata Mundzik 2021-08-26 09:03:35
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-08-25 08:29:57
Zapytanie ofertowe na dowóz posiłków do SP w Tychowie Nowym Agata Mundzik 2021-08-24 13:50:00
Zapytanie cenowe na dowóz posiłków do SP w Gadce Agata Mundzik 2021-08-24 13:47:29
Zapytanie ofertowe na dowóz posiłków do SP w Tychowie Nowym Agata Mundzik 2021-08-24 13:46:51
Zapytanie ofertowe na dowóz posiłków do SP w Trębowcu Agata Mundzik 2021-08-24 13:46:26
Zapytanie ofertowe na dowóz posiłków do SP w Osinach Agata Mundzik 2021-08-24 13:45:45
Zapytanie ofertowe na dowóz posiłków do SP w Małyszynie Agata Mundzik 2021-08-24 13:45:04
Zapytanie cenowe na dowóz posiłków do SP w Gadce Agata Mundzik 2021-08-24 13:43:35
Decyzja WA.RTZ.70.159.2021/5 zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Łukasz Zaręba 2021-08-24 10:53:33
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-08-24 10:41:05
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-08-24 10:28:14
Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II Sławomir Płaneta 2021-08-23 13:28:06
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap” Sławomir Płaneta 2021-08-19 13:03:41
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-08-19 09:19:05
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-08-19 09:17:17
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2021-08-18 13:59:57
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-08-18 11:08:25
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2021-08-17 15:16:37
Dostawa wyposażenia (urządzenia i sprzęt) dla organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków wraz z robotami remontowo-adaptacyjnymi Sławomir Płaneta 2021-08-13 10:50:56
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-08-12 12:35:53
Zapytanie ofertowe na dowóz posiłków do SP w Małyszynie Agata Mundzik 2021-08-11 09:18:51
Zapytanie ofertowe na dowóz posiłków do SP w Małyszynie Agata Mundzik 2021-08-11 09:11:53
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-08-10 09:27:16
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/69/2019 RG w Mircu z dnia 26.04.2019 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar funkcjonalny A Małgorzata Raczyńska 2021-08-09 10:56:02
Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II Agnieszka Kukla 2021-08-06 12:54:02
Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II Agnieszka Kukla 2021-08-06 10:16:03
Urząd Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2021-08-05 09:35:07
Dostawa wyposażenia (urządzenia i sprzęt) dla organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków wraz z robotami remontowo-adaptacyjnymi Magdalena Podsiadło 2021-08-04 14:54:26
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/69/2019 RG w Mircu z dnia 26.04.2019 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar funkcjonalny A Małgorzata Raczyńska 2021-08-04 13:52:32
Dostawa wyposażenia (urządzenia i sprzęt) dla organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków wraz z robotami remontowo-adaptacyjnymi Magdalena Podsiadło 2021-08-04 10:04:28
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-08-03 12:44:32
Dostawa wyposażenia (urządzenia i sprzęt) dla organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków wraz z robotami remontowo-adaptacyjnymi Magdalena Podsiadło 2021-07-30 14:37:16
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-29 11:34:38
Rejestr działalności regulowanej/Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Łukasz Zaręba 2021-07-28 10:40:49
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2021-07-27 14:28:20
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2021-07-27 14:08:44
Urząd Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2021-07-26 12:36:50
Urząd Gminy Mirzec Adamczyk Małgorzata 2021-07-26 12:34:05
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-26 12:21:52
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-07-26 08:46:36
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-26 08:30:15
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-07-21 13:39:04
"Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II” Sławomir Płaneta 2021-07-21 12:39:01
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2021-07-20 14:38:34
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-07-19 08:15:39
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-07-16 08:14:55
"Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II” Sławomir Płaneta 2021-07-14 08:45:06
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II” Sławomir Płaneta 2021-07-14 08:32:00
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach Magdalena Podsiadło 2021-07-12 13:34:33
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2021-07-09 12:57:51
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-07-09 10:25:30
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 11:16:32
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 11:14:26
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 11:13:00
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 11:12:30
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 11:08:10
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 11:03:21
Publiczne Przedszkole w Mircu Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 11:01:27
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:59:47
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:59:38
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:54:03
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:52:59
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:49:03
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:44:44
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:36:45
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:32:30
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:31:57
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:27:26
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:24:38
Sprawozdania finansowe za 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:21:56
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:20:13
Szkoła Podstawowa Gadka Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:20:06
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:19:56
Szkoła Podstawowa Mirzec Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:19:43
Sprawozdania finansowe Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:18:25
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:17:57
Urząd Gminy w Mircu Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:17:37
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:16:57
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:16:45
Szkoła Podstawowa Gadka Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:16:34
Szkoła Podstawowa Mirzec Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:16:23
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:09:58
Urząd Gminy w Mircu Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:04:20
2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 10:03:18
Sprawozdania finansowe Adamczyk Małgorzata 2021-07-07 09:51:58
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2021-07-02 09:29:36
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-07-02 09:05:09
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-07-02 09:01:47
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-07-01 15:04:41
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-01 11:45:02
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-07-01 11:38:38
Jan Adam Zawisza Małgorzata Raczyńska 2021-06-30 13:00:03
Teresa Ewa Sieczka Małgorzata Raczyńska 2021-06-30 12:57:58
Sylwester Robert Spadło Małgorzata Raczyńska 2021-06-30 12:57:34
Stanisław Daniel Seweryn Małgorzata Raczyńska 2021-06-30 12:57:13
Sylwia Błach Małgorzata Raczyńska 2021-06-30 12:56:49
Radosław Jan Gralec Małgorzata Raczyńska 2021-06-30 12:56:31
Piotr Kruk Małgorzata Raczyńska 2021-06-30 12:56:11
Marian Tadeusz Stompor Małgorzata Raczyńska 2021-06-30 12:55:53
Mirosław Niewczas Małgorzata Raczyńska 2021-06-30 12:55:34
Marcin Grzegorz Gwóźdź Małgorzata Raczyńska 2021-06-30 12:55:12
Kazimierz Tadeusz Kozieł Małgorzata Raczyńska 2021-06-30 12:54:10
Anna Justyna Kawalec Małgorzata Raczyńska 2021-06-30 12:53:46
Agnieszka Ilona Idzik-Napiórkowska Małgorzata Raczyńska 2021-06-30 12:53:20
Mieczysław Józef Strycharski Małgorzata Raczyńska 2021-06-30 12:52:32
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2021-06-30 10:01:11
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2021-06-30 09:32:54
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-06-29 14:38:28
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-06-29 13:05:39
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia nis Agnieszka Kukla 2021-06-29 12:48:50
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-06-25 11:36:40
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-06-25 09:00:04
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-06-24 15:27:30
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-06-24 14:22:02
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-06-24 12:46:18
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach Magdalena Podsiadło 2021-06-23 15:10:56
Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2021-06-23 11:31:11
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach Sławomir Płaneta 2021-06-23 10:03:05
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-06-22 08:45:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-06-18 14:15:38
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach Magdalena Podsiadło 2021-06-17 15:08:36
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku w Gadce na potrzeby utworzenia żłobka w ramach zadania „Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka” Magdalena Podsiadło 2021-06-16 15:09:49
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-06-15 07:57:17
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach Magdalena Podsiadło 2021-06-14 13:58:14
Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2021-06-11 15:14:13
Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2021-06-11 15:13:50
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-06-11 14:49:23
Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2021-06-11 12:02:57
Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2021-06-11 07:58:59
Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2021-06-11 07:52:51
Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2021-06-11 07:51:31
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku w Gadce na potrzeby utworzenia żłobka w ramach zadania „Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka” Magdalena Podsiadło 2021-06-10 09:58:41
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku w Gadce na potrzeby utworzenia żłobka w ramach zadania „Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka” Magdalena Podsiadło 2021-06-10 09:55:12
Petycja nr 1- Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Katarzyna Kąpała 2021-06-09 13:30:17
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-06-09 13:22:10
Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Tychów Nowy w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tychów Nowy Katarzyna Kąpała 2021-06-09 12:11:25
Konsultacje społeczne Katarzyna Kąpała 2021-06-09 12:10:36
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku w Gadce na potrzeby utworzenia żłobka w ramach zadania „Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka” Magdalena Podsiadło 2021-06-08 12:20:31
Plan Postępowań o udzielenie zamówień Magdalena Podsiadło 2021-06-08 11:31:47
Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2021-06-08 10:24:27
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-06-08 10:09:17
Urząd Gminy Mirzec Dominika Dzik 2021-06-08 10:08:34
Urząd Gminy Mirzec Dominika Dzik 2021-06-08 10:08:11
Urząd Gminy Mirzec Dominika Dzik 2021-06-08 10:07:47
Urząd Gminy Mirzec Dominika Dzik 2021-06-08 10:07:17
Urząd Gminy Mirzec Dominika Dzik 2021-06-08 10:06:55
Urząd Gminy Mirzec Dominika Dzik 2021-06-08 10:05:38
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku w Gadce na potrzeby utworzenia żłobka w ramach zadania „Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka” Magdalena Podsiadło 2021-06-04 08:46:35
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku w Gadce na potrzeby utworzenia żłobka w ramach zadania „Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka” Magdalena Podsiadło 2021-06-04 08:45:11
RAPORT O STANIE GMINY Katarzyna Kąpała 2021-06-02 14:59:51
Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2021-06-02 14:56:46
Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2021-06-02 14:52:02
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2021-06-02 14:08:34
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku w Gadce na potrzeby utworzenia żłobka w ramach zadania „Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka” Katarzyna Kąpała 2021-06-01 15:25:33
Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2021-06-01 15:08:41
Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2021-06-01 15:07:37
Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2021-06-01 15:07:15
Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2021-06-01 15:06:24
Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2021-06-01 15:05:57
Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2021-06-01 15:05:10
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2021-06-01 10:27:46
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki Renault G230 Sławomir Płaneta 2021-05-31 15:18:40
Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2021-05-31 12:38:09
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2021-05-31 11:33:07
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-05-31 09:08:45
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-05-31 09:05:55
Oświadczenia majątkowe Katarzyna Kąpała 2021-05-28 12:31:26
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok Katarzyna Kąpała 2021-05-28 12:30:08
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok Katarzyna Kąpała 2021-05-28 12:29:17
Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Katarzyna Kąpała 2021-05-28 12:18:53
Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2021-05-26 15:27:44
Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2021-05-26 15:02:12
Opracowania dokumentacji technicznej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych z miejscowości Mirzec Poddąbrowa od dro Sławomir Płaneta 2021-05-26 15:01:02
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-05-26 12:37:03
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II” Sławomir Płaneta 2021-05-25 13:55:29
Inicjatywy lokalne Katarzyna Kąpała 2021-05-25 11:52:26
Wirus grypy ptaków (HPAI) Milena Miernik 2021-05-25 09:13:23
"Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II” Sławomir Płaneta 2021-05-24 13:58:36
Harmonogram odbioru odpadów- 2020r. Łukasz Zaręba 2021-05-24 13:42:08
"Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II” Sławomir Płaneta 2021-05-24 10:06:22
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-05-21 15:11:47
Informacja o wynikach naboru Magdalena Szara-Słyk 2021-05-21 14:53:09
Konsultacje społeczne Milena Miernik 2021-05-21 10:28:55
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec Milena Miernik 2021-05-21 10:24:11
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-05-20 14:52:06
Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2021-05-20 14:13:34
Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2021-05-20 14:12:42
Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2021-05-20 14:08:11
Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2021-05-20 14:06:37
Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2021-05-20 14:04:33
Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2021-05-20 13:59:37
Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2021-05-20 13:57:37
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-05-20 12:54:11
"Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II” Sławomir Płaneta 2021-05-20 07:44:44
"Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II” Sławomir Płaneta 2021-05-19 14:53:44
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-05-19 13:50:13
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-05-19 11:16:40
2021 rok Dominika Dzik 2021-05-19 11:06:50
2021 rok Dominika Dzik 2021-05-19 11:04:55
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok Dominika Dzik 2021-05-19 10:53:25
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok Dominika Dzik 2021-05-19 10:50:18
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. administracyjno- informatycznych w Referacie Ogólnoorganizacyjnym Katarzyna Kąpała 2021-05-19 10:41:58
"Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II” Sławomir Płaneta 2021-05-19 09:40:28
"Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II” Sławomir Płaneta 2021-05-19 09:39:50
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-18 08:58:23
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-05-17 15:27:56
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-14 14:50:35
Centralny rejestr umów i porozumień Anna Piątek 2021-05-14 12:42:32
"Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II” Sławomir Płaneta 2021-05-14 12:31:31
"Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II” Sławomir Płaneta 2021-05-14 12:26:46
"Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II” Sławomir Płaneta 2021-05-14 12:22:51
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2021-05-14 11:09:47
opracowania dokumentacji technicznej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych z miejscowości Mirzec Poddąbrowa od dro Sławomir Płaneta 2021-05-12 15:31:30
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-05-12 11:31:05
Opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania pn.: „Budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych z miejscowości Mirzec Poddąbrowa od drogi powiatowej N Agnieszka Kukla 2021-05-11 13:37:15
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-05-11 12:36:04
Opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania pn.: „Budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych z miejscowości Mirzec Poddąbrowa od drogi powiatowej N Sławomir Płaneta 2021-05-10 14:50:27
"Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II” Sławomir Płaneta 2021-05-10 14:38:06
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-05-10 13:31:36
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-05-07 16:10:31
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:34:02
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:33:36
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:33:11
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:32:55
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:32:38
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:32:16
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:29:11
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:28:13
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:26:59
Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024”, za lata 2019 - 2020 Michał Makowski 2021-05-07 14:24:15
Dostawa roślin, kwiatów jednorocznych wraz z usługą obsadzenia rabat, donic w miejscowości Mirzec Magdalena Podsiadło 2021-05-06 09:55:05
Projekt studium II wyłożenie Michał Makowski 2021-05-06 09:49:10
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania Michał Makowski 2021-05-06 09:47:55
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowqego planu zagosp[odarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Michał Makowski 2021-05-06 09:44:15
Wniosek - zawiadomienie Urzędu Górniczego w Kielcach o zamiarze podjęcia wydobywania piasków / żwirów przez osobę fizyczną Michał Makowski 2021-05-06 09:32:39
Wniosek - zawiadomienie Urzędu Górniczego w Kielcach o zamiarze podjęcia wydobywania piasków / żwirów przez osobę fizyczną Michał Makowski 2021-05-06 09:29:24
Wniosek - zawiadomienie Urzędu Górniczego w Kielcach o zamiarze podjęcia wydobywania piasków / żwirów przez osobę fizyczną Michał Makowski 2021-05-06 09:28:21
Wniosek - zawiadomienie Urzędu Górniczego w Kielcach o zamiarze podjęcia wydobywania piasków / żwirów przez osobę fizyczną Michał Makowski 2021-05-06 09:15:41
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. administracyjno- informatycznych w Referacie Ogólnoorganizacyjnym Katarzyna Kąpała 2021-05-05 15:19:50
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2021-05-05 09:59:50
Wirus grypy ptaków (HPAI) Milena Miernik 2021-05-04 12:30:53
Zasady dotyczące prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności selektywnego zbierania odpadów Łukasz Zaręba 2021-05-04 10:05:14
Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2021-04-30 15:20:17
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2021-04-30 15:16:53
Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2021-04-30 15:13:27
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-04-30 15:04:28
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2021-04-30 14:48:36
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-04-27 14:16:44
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 15:17:06
Opracowanie ekspertyzy technicznej dot. piwnic w zakresie zawilgocenia ścian i podłóg w budynku Klubu Wiejskiego „NIWY” w Tychowie Nowym Magdalena Podsiadło 2021-04-26 15:13:44
KWIECIEŃ Magdalena Podsiadło 2021-04-26 15:11:04
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 12:23:21
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:54:08
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:49:12
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:26:53
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:22:46
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:20:33
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:19:40
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:19:06
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:17:41
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:16:05
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:15:30
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:12:12
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:12:00
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:11:38
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2021-04-26 11:11:04
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-04-26 10:21:09
Opracowanie ekspertyzy technicznej dot. piwnic w zakresie zawilgocenia ścian i podłóg w budynku Klubu Wiejskiego „NIWY” w Tychowie Nowym Magdalena Podsiadło 2021-04-23 15:24:27
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia nis Agnieszka Kukla 2021-04-22 15:20:16
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie gminy Mirzec w okresie od 01.05.2021 r. do 31.12.2021r.” Sławomir Płaneta 2021-04-22 09:58:01
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia nis Agnieszka Kukla 2021-04-22 09:48:42
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2021-04-21 13:39:33
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-04-19 13:30:01
Opracowanie ekspertyzy technicznej dot. piwnic w zakresie zawilgocenia ścian i podłóg w budynku Klubu Wiejskiego „NIWY” w Tychowie Nowym Magdalena Podsiadło 2021-04-19 12:51:08
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia nis Magdalena Podsiadło 2021-04-15 13:00:14
Raport o stanie dostępności Katarzyna Kąpała 2021-04-15 09:41:45
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2021-04-15 08:20:25
Opracowanie ekspertyzy technicznej dot. piwnic w zakresie zawilgocenia ścian i podłóg w budynku Klubu Wiejskiego „NIWY” w Tychowie Nowym Magdalena Podsiadło 2021-04-13 15:13:17
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia nis Agnieszka Kukla 2021-04-13 11:29:44
Petycja nr 1- Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Katarzyna Kąpała 2021-04-12 12:08:52
Petycja nr 1- Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Katarzyna Kąpała 2021-04-12 10:39:33
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/69/2019 RG w Mircu z dnia 26.04.2019 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar funkcjonalny A Małgorzata Raczyńska 2021-04-12 09:55:16
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2021-04-09 14:15:04
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-04-09 14:14:03
Kwiecień 2021 Magdalena Podsiadło 2021-04-09 13:36:20
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie gminy Mirzec w okresie od 01.05.2021 r. do 31.12.2021r.” Sławomir Płaneta 2021-04-09 12:25:50
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie gminy Mirzec w okresie od 01.05.2021 r. do 31.12.2021r.” Sławomir Płaneta 2021-04-09 10:04:03
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2021-04-09 09:26:07
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia nis Agnieszka Kukla 2021-04-09 08:45:51
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia nis Agnieszka Kukla 2021-04-09 08:23:54
Inicjatywy lokalne Katarzyna Kąpała 2021-04-06 12:16:08
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2021-04-02 13:13:31
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia nis Sławomir Płaneta 2021-04-02 09:39:16
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-04-01 13:03:27
Pomoc "de minimis" Katarzyna Kąpała 2021-03-30 15:16:18
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne Łukasz Zaręba 2021-03-30 09:42:18
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2021-03-29 14:37:36
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2021-03-29 14:17:13
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia nis Agnieszka Kukla 2021-03-29 14:07:06
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2021-03-26 11:41:18
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2021-03-25 14:27:15
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-03-25 14:13:52
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-25 13:06:08
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-03-24 12:21:25
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Szkoła Podstawowa w Małyszynie Katarzyna Kąpała 2021-03-23 12:30:44
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2021-03-19 15:02:01
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-19 11:57:28
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2021-03-19 11:39:27
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-19 10:44:53
opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny-Mokra Niwa” Magdalena Podsiadło 2021-03-18 15:22:15
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach następujących zadań.:1. Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem.2.Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodne Agnieszka Kukla 2021-03-18 14:11:32
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Szkoła Podstawowa w Mircu Katarzyna Kąpała 2021-03-17 13:59:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-03-17 13:02:51
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-17 11:14:43
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-17 11:12:57
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-17 10:07:51
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-17 09:51:35
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-17 09:48:04
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-17 09:45:16
opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny-Mokra Niwa” Magdalena Podsiadło 2021-03-16 14:21:02
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-16 13:12:02
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-16 12:55:40
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pokrycia deficytu” Sławomir Płaneta 2021-03-16 12:50:18
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach następujących zadań.:1. Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem.2.Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodne Agnieszka Kukla 2021-03-16 09:29:31
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach następujących zadań.:1. Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem.2.Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodne Agnieszka Kukla 2021-03-16 09:04:58
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach następujących zadań.:1. Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem.2.Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodne Agnieszka Kukla 2021-03-16 09:02:51
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach następujących zadań.:1. Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem.2.Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodne Agnieszka Kukla 2021-03-16 08:51:59
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2021-03-12 15:02:46
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-03-12 14:56:43
Inicjatywy lokalne Katarzyna Kąpała 2021-03-12 14:38:11
„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” współfinansowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia nis Agnieszka Kukla 2021-03-12 12:41:22
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2021-03-12 11:59:59
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-03-12 10:50:05
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-03-11 14:43:45
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-03-11 13:51:48
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2021-03-09 12:14:07
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I” Michał Makowski 2021-03-08 15:29:41
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych Łukasz Zaręba 2021-03-08 11:01:38
Petycja nr 1- w sprawie referendum ludowego Katarzyna Kąpała 2021-03-05 14:26:41
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2021-03-05 13:29:29
Informacja o miejscu zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Łukasz Zaręba 2021-03-05 12:52:11
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2021-03-05 12:13:41
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I” Michał Makowski 2021-03-05 08:53:30
Petycja nr 1- w sprawie Rządu Ludowego Katarzyna Kąpała 2021-03-05 08:26:54
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-03-03 14:19:43
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej En Małgorzata Raczyńska 2021-03-03 10:49:23
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2021-03-03 10:39:40
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dr. woj. nr 744 na odcinku Tychów Stary - Starac Magdalena Szara-Słyk 2021-03-01 13:41:01
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dr. woj. nr 744 na odcinku Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwo Magdalena Szara-Słyk 2021-03-01 13:34:04
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-03-01 13:29:47
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Magdalena Szara-Słyk 2021-03-01 13:25:21
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2021-03-01 12:51:25
Obwieszczenie Dyr. Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania do wydania poz. wodnoprawnych- Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej 744 w kierunku wsi Trębowiec Krupów - Michał Makowski 2021-02-26 14:27:21
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania do wydania pozwoleń wodnoprawnych- Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębow Michał Makowski 2021-02-26 14:26:05
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania do wydania pozwoleń wodnoprawnych dla realizacji inwestycji: "Przebudowa drogi wewnetrznej odchodzącej od drogi wojwódzkiej nr Michał Makowski 2021-02-26 14:24:36
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania do wydania pozwoleń wodnoprawnych dla realizacji inwestycji: Michał Makowski 2021-02-26 14:23:24
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-26 14:16:23
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-25 15:05:36
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I” Michał Makowski 2021-02-25 14:11:56
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I” Michał Makowski 2021-02-25 14:11:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I” Michał Makowski 2021-02-25 14:07:46
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-02-25 13:44:08
Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku (zaktualizowany na dzień 24.02.2021 r.) Sławomir Płaneta 2021-02-24 12:17:22
Plan Postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku (zaktualizowany na dzień 24.02.2021 r.) Sławomir Płaneta 2021-02-24 12:06:50
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-23 12:07:34
Bezpłatne porady prawne -2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-02-23 11:58:37
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-22 13:28:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Michał Makowski 2021-02-19 14:49:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Michał Makowski 2021-02-19 14:48:06
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-19 10:19:05
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Milena Miernik 2021-02-19 08:16:25
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-02-18 12:46:22
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-18 10:00:22
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0568T Małyszyn Górny – Małyszyn Stary Agnieszka Kukla 2021-02-17 12:42:17
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0568T Małyszyn Górny – Małyszyn Stary Agnieszka Kukla 2021-02-17 12:39:30
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0568T Małyszyn Górny – Małyszyn Stary Agnieszka Kukla 2021-02-17 12:37:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Michał Makowski 2021-02-16 15:31:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o zakończonym postępowaniu dowodowym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Michał Makowski 2021-02-16 15:30:57
Inicjatywy lokalne Katarzyna Kąpała 2021-02-15 15:24:32
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:19:31
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:18:42
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:16:49
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:14:48
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:14:30
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:08:15
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:05:28
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:04:34
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:03:59
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:03:33
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:02:41
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 13:00:12
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 12:59:49
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 12:58:23
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 12:55:04
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 12:50:21
Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I Michał Makowski 2021-02-15 12:49:02
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-12 12:20:10
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-12 12:16:12
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-10 14:19:25
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-10 10:39:32
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-10 10:38:10
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osinach Katarzyna Kąpała 2021-02-10 07:58:52
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-02-09 11:29:28
Zarządzenie nr 0050.12.20121 Wójta Gminy Mirzec z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mirzec II w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Michał Makowski 2021-02-09 07:53:05
Zarządzenie nr 0050.12.20121 Wójta Gminy Mirzec z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mirzec II w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Michał Makowski 2021-02-09 07:52:44
Zarządzenie nr 0050.12.20121 Wójta Gminy Mirzec z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mirzec II w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Michał Makowski 2021-02-09 07:51:56
Zarządzenie nr 0050.12.20121 Wójta Gminy Mirzec z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mirzec II w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Michał Makowski 2021-02-09 07:48:29
Zarządzenie nr 0050.12.20121 Wójta Gminy Mirzec z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mirzec II w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mariola Mołdawa 2021-02-09 07:44:18
Zarządzenie nr 0050.12.20121 Wójta Gminy Mirzec z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mirzec II w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mariola Mołdawa 2021-02-09 07:42:36
"Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-02-08 14:44:28
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-02-08 14:40:39
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-02-08 14:35:52
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-02-08 14:34:56
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0568T Małyszyn Górny – Małyszyn Stary Agnieszka Kukla 2021-02-08 12:29:47
Dług publiczny Adamczyk Małgorzata 2021-02-04 11:41:52
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2021 rok Adamczyk Małgorzata 2021-02-04 11:34:23
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-04 09:51:32
Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych dla projektu: pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny”, Magdalena Maśny-Stompor 2021-02-03 13:49:59
Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych oraz plakatów promocyjnych dla projektu: pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące zadania: Nr 1 -Budowę boisk Magdalena Maśny-Stompor 2021-02-03 13:48:14
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-02-03 13:01:32
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2021-02-02 15:33:20
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2021-02-02 15:23:22
Bezpłatne porady prawne- 2020 rok Katarzyna Kąpała 2021-02-02 15:19:21
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2021-02-02 15:18:10
Bezpłatne porady prawne -2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-02-02 15:14:03
"Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-02-02 11:57:29
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirzec na lata 2021 - 2023 Małgorzata Raczyńska 2021-02-02 11:35:36
w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Starachowickiego Małgorzata Raczyńska 2021-02-02 11:23:41
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2021-02-02 11:18:29
Zarządzenia - 2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-02-02 10:24:36
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2021-02-02 10:23:24
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2021-02-02 10:23:08
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2021-02-02 10:17:28
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2021-02-01 15:12:06
Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych oraz plakatów promocyjnych dla projektu: pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - etap II obejmujące zadania: Nr 1 -Budowę boisk Magdalena Maśny-Stompor 2021-02-01 14:43:36
Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych dla projektu: pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny”, Magdalena Maśny-Stompor 2021-02-01 14:42:05
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-02-01 13:24:40
Bezpłatne porady prawne -2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-02-01 08:00:31
„Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-01-29 08:18:52
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-28 13:00:56
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-01-28 10:28:47
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-01-28 10:26:06
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-01-28 10:23:16
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-01-28 10:12:36
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Milena Miernik 2021-01-27 15:30:42
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Milena Miernik 2021-01-27 10:47:56
Konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Mirzec w 2012 roku Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:24:25
Pytanie i odpowiedź do SIWZ -"Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2015 roku" Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:24:13
Remont drogi gminnej Nr 347021 T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat polegający na naprawie zniszczonej drogi wraz z odwodnieniem Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:24:04
Zawiadomienie o wyborze oferty Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:23:55
DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MIRZEC DO SZKÓŁ : zadanie 1. Dowóz dzieci z terenu gminy Mirzec do Gimnazjum w Mircu zadanie 2. Dowóz dzieci z terenu gminy Mirzec do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:23:47
Przebudowa i rozbudowa budynku byłej Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Twórczości Ludowej w Osinach – dostawa i wyposażenie w sprzęt i meble Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:23:39
Ogłoszenie o przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:23:29
Rozbudowa remizy OSP w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:23:18
Budowa placów zabaw na terenie gminy Mirzec przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Gadce i w Małyszynie w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:23:03
Dokumentacja techniczna dla projektu Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:22:52
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI SZKOLNYCH Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:22:45
Remont drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk (długość odcinka - 0,55 km) Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:22:34
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonie 2011-2012 Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:22:25
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach; 2011 – 2012, 2012-2013, 2013-2014 Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:22:18
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach; 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:22:11
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Mirzec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2015 roku. Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:22:05
Konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Mirzec w 2011 roku Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:21:42
Budowa i uzupełnienie linii napowietrznej oświetlenia drogowego w Gminie Mirzec. Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:21:11
ogłoszenie o udzieleniu umowy Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:21:03
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Trębowcu Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:20:52
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec. Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:20:44
Ogłoszenia o zamówieniu 256668 - 2010 Termorenowacja PZOZ w Mircu i termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Mircu Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:20:36
Zagospodarowanie terenu wraz z budową boisk sportowych, obiektów małej architektury i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:20:04
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:19:50
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:19:41
Pytania i odpowiedzi do SIWZ na "Udzielenia kredytu długoterminowego bezgotówkowego" Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:19:34
Sprostowanie do SIWZ na udzielenie kredytu Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:18:46
Pytania i odpowiedzi do SIWZ na "Udzielenia kredytu długoterminowego bezgotówkowego" Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:18:36
Zmiana w do Specyfikacji Istostnych Warunków Zamówienia na udzielenie kredytu Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:18:27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 164576-2010 w portalu UZP Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:18:18
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego dotyczącego udzielenia kredytu długoterminowego Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:18:02
Ogłoszenie o przetargu na "Udzielenie kredytu długoterminowego bezgotówkowego" Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:17:50
Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ - "Udzielenia kredytu długoterminowego" Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:17:37
zawiadimienie o wyborze oferty Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:17:28
zawiadomienie o wyborze oferty Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:16:59
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:16:51
Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na termorenowację budynku PZOZ w Mircu wraz z zagospodarowaniem terenu i termomodernizację budynku Świetlicy ś Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:16:42
Przebudowa i rozbudowa budynku byłej Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Twórczości Ludowej w Osinach Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:14:43
Ogłoszenie o przetargu na "Udzielenie kredytu długoterminowego bezgotówkowego" Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:14:33
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego dotyczącego udzielenia kredytu długoterminowego Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:14:22
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:14:11
Ogłoszenie o przetargu na "Udzielenie kredytu długoterminowego bezgotówkowego" Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:14:01
sprostowanie SIWZ i zmiana terminu składania ofert w przetargu na zadanie inwestycyjne" Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Osinach wraz ze zmiana sposobu użytkowania na cen Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:13:52
Pytania i odpowiedzi do SIWZ -Centrum Twórczości Ludowej w Osinach Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:13:21
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ - Centrum Twórczości Ludowej w Osinach Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:13:12
Przebudowa i rozbudowa budynku byłej Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Twórczości Ludowej w Osinach Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:12:59
2015 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:11:36
Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2014 rok. Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:06:28
Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2010-2014 Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:06:14
Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2013 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:06:02
Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2012 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:05:52
Plany pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2011 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:05:41
Protokoły z Sesji Rady Gminy Mirzec Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:05:26
Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2006-2010 Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:05:07
Projekty Uchwał Rady Gminy Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:03:23
Zarządzenia - 2012 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:02:21
Zarządzenia -2011 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:02:03
Zarządzenia - 2010 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:01:37
Zarządzenia - 2009 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:01:25
Zarządzenia - 2008 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:01:10
Zarządzenia - 2006 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:00:55
Zarządzenia - 2005 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:00:46
Zarządzenia - 2007 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-27 08:00:37
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-01-26 14:47:28
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-01-26 14:25:47
RAPORT O STANIE GMINY Magdalena Szara-Słyk 2021-01-26 10:16:06
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-26 10:05:14
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-26 08:58:45
Przeglądy techniczne i konserwacja kserokopiarek w Urzędzie Gminy w Mircu oraz w pozostałych jednostkach Agata Mundzik 2021-01-26 08:51:19
Organizacja Urzędu Katarzyna Kąpała 2021-01-22 13:34:40
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-22 12:03:00
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-22 12:02:18
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-01-21 09:38:42
Dane teleadresowe Katarzyna Kąpała 2021-01-21 09:37:22
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2021-01-21 09:35:20
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2021-01-21 09:32:42
PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI Małgorzata Raczyńska 2021-01-20 10:16:18
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Milena Miernik 2021-01-19 15:53:48
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Milena Miernik 2021-01-19 15:49:44
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Milena Miernik 2021-01-19 15:48:43
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-01-19 14:23:21
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-01-19 14:22:44
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-01-19 14:22:14
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-01-19 14:21:31
„Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec” w 2021 roku Sławomir Płaneta 2021-01-19 14:20:56
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Milena Miernik 2021-01-19 12:06:10
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-18 15:29:15
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Milena Miernik 2021-01-18 15:25:32
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-18 14:09:09
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-18 13:56:22
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2021-01-15 13:10:53
Zarządzenia - 2021 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-15 10:12:50
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-14 10:48:41
Zarządzenia - 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-14 10:43:02
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2021-01-13 13:54:56
Zapytanie cenowe Agata Mundzik 2021-01-13 12:19:20
Zapytanie cenowe Agata Mundzik 2021-01-13 12:18:18
STYCZEŃ Agata Mundzik 2021-01-13 12:09:32
STYCZEŃ Agata Mundzik 2021-01-13 11:56:56
Bezpłatne porady prawne -2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-12 13:26:34
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2021-01-12 13:24:30
Bezpłatne porady prawne -2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-12 13:18:14
Bezpłatne porady prawne -2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-12 13:17:23
Bezpłatne porady prawne -2021 rok Katarzyna Kąpała 2021-01-12 13:17:13
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2021-01-12 11:34:38
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-01-12 07:56:22
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2021-01-11 14:08:31
Redakcja Biuletynu Katarzyna Kąpała 2021-01-11 12:54:16
Redakcja Biuletynu Katarzyna Kąpała 2021-01-11 12:53:11
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Milena Miernik 2021-01-11 09:33:37
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Katarzyna Kąpała 2021-01-11 09:32:44
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Katarzyna Kąpała 2021-01-11 09:32:18
Opracowanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec" Milena Miernik 2021-01-11 09:28:55
2021 ROK Katarzyna Kąpała 2021-01-11 08:31:20
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2021-01-08 08:20:18
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 14:26:55
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2021 rok Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 10:22:51
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2021 rok Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 10:20:58
PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 10:20:08
PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 09:36:50
PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 09:36:10
PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 09:35:48
PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 09:34:53
PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 09:33:33
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 09:24:31
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Mircu na 2021 rok Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 09:21:31
w sprawie zuchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2021 rok Małgorzata Raczyńska 2021-01-07 09:14:46
Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2021-01-04 14:49:07
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-01-04 14:01:42
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2021-01-04 14:01:31
Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2021-01-04 11:25:08
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-01-04 10:33:53
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2021-01-04 10:21:18
Dostawa artykułów biurowych do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-30 09:39:28
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-30 09:39:06
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2020-12-30 09:37:42
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-12-29 13:56:35
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-12-29 13:55:26
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-12-29 13:54:44
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2020-12-29 13:46:45
Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-28 14:09:26
Dostawa artykułów biurowych do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-28 14:08:53
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-28 14:08:19
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2020-12-23 09:00:42
„Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” Magdalena Maśny-Stompor 2020-12-22 15:07:58
Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-22 14:14:50
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2020-12-22 13:56:35
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-22 13:54:41
Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-21 15:24:38
Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-21 15:24:17
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-12-18 13:15:36
Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-18 13:14:53
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2020-12-18 07:41:10
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-18 07:40:06
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2020-12-17 14:36:29
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2020-12-17 14:33:39
ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w jednostkach organizacyjnych Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2020-12-17 11:57:47
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-12-16 13:33:56
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-12-16 13:16:54
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2020 – 2027 Małgorzata Raczyńska 2020-12-16 10:56:23
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2020-12-16 10:54:00
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-12-16 10:53:13
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Magdalena Maśny-Stompor 2020-12-16 09:24:05
„Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” Magdalena Maśny-Stompor 2020-12-15 14:43:45
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-15 11:52:31
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-15 11:44:42
Dostawa środków czystości (artykułów chemicznych) do jednostek na terenie Gminy Mirzec w 2021 roku Katarzyna Kąpała 2020-12-15 11:41:26
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro Katarzyna Kąpała 2020-12-15 11:34:44
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-12-14 15:08:53
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-12-14 15:07:21
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-12-14 12:40:55
ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w jednostkach organizacyjnych Gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2020-12-14 08:59:14
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2020-12-10 15:23:16
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirzec Michał Makowski 2020-12-10 15:20:25
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirze Michał Makowski 2020-12-10 15:19:01
Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych (ubocznych produktów zwierzęcych kat I i II), z miejsc publicznych Gminy Mirze Michał Makowski 2020-12-10 15:17:57
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-10 15:09:12
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-10 15:08:36
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-10 15:08:23
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-10 15:06:53
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-10 15:05:48
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-10 15:04:15
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-10 15:02:07
Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Mirzec w roku 2021 i 2022. Michał Makowski 2020-12-10 15:01:46
Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb Sławomir Płaneta 2020-12-10 09:44:17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb” Sławomir Płaneta 2020-12-10 09:43:18
Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb Sławomir Płaneta 2020-12-10 09:24:52
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-12-09 15:27:24
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-12-09 15:25:45
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-12-09 15:20:38
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Agnieszka Kukla 2020-12-09 15:06:24
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec” Agnieszka Kukla 2020-12-09 13:20:25
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Agnieszka Kukla 2020-12-09 12:39:01
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Agnieszka Kukla 2020-12-09 12:32:38
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Agnieszka Kukla 2020-12-08 12:53:28
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec” Agnieszka Kukla 2020-12-04 11:05:33
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2020-12-04 08:54:04
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich Małgorzata Raczyńska 2020-12-04 08:21:46
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2020-12-03 13:30:00
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJACEGO NA TERENIE GMINY MIRZEC Agnieszka Kukla 2020-12-03 13:13:41
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-12-03 12:32:30
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-12-02 14:47:51
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-12-02 14:43:21
Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+ Katarzyna Kąpała 2020-12-02 12:29:16
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-12-02 11:39:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb” Sławomir Płaneta 2020-12-02 10:38:27
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-12-02 08:04:53
Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Mirzec Łukasz Zaręba 2020-11-30 10:44:12
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-11-30 10:33:42
„Remont drogi dojazdowej położonej na dz. nr ewid. gr. 181 w miejscowości Ostrożanka” na odcinku o długości 120 mb Sławomir Płaneta 2020-11-27 15:18:19
Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb Sławomir Płaneta 2020-11-27 13:35:25
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Magdalena Maśny-Stompor 2020-11-27 12:12:00
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb” Sławomir Płaneta 2020-11-24 12:29:29
„Remont drogi dojazdowej położonej na dz. nr ewid. gr. 181 w miejscowości Ostrożanka” na odcinku o długości 120 mb Sławomir Płaneta 2020-11-24 10:55:58
„Remont drogi dojazdowej położonej na dz. nr ewid. gr. 181 w miejscowości Ostrożanka” na odcinku o długości 120 mb Sławomir Płaneta 2020-11-24 10:54:57
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Agnieszka Kukla 2020-11-23 11:35:41
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-11-23 10:52:40
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-11-23 10:52:00
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-11-23 10:51:11
Informacja o osiągniętych przez Gminę Mirzec poziomach odzysku Łukasz Zaręba 2020-11-20 15:30:25
Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb Sławomir Płaneta 2020-11-20 12:23:29
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-11-20 11:40:13
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-11-20 11:16:49
„Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” Magdalena Maśny-Stompor 2020-11-18 13:33:23
„Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu poprzez budowę wewnętrznej instalacji gazowej.” Magdalena Maśny-Stompor 2020-11-17 12:32:48
LISTOPAD 2020 Magdalena Maśny-Stompor 2020-11-17 12:30:30
„Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu poprzez budowę wewnętrznej instalacji gazowej.” Magdalena Maśny-Stompor 2020-11-13 10:19:43
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2020-11-12 13:18:13
„Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu poprzez budowę wewnętrznej instalacji gazowej.” Magdalena Maśny-Stompor 2020-11-12 12:01:04
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-11-12 11:45:53
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-11-12 11:40:04
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-11-12 11:34:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Michał Makowski 2020-11-09 15:22:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Michał Makowski 2020-11-09 15:21:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Michał Makowski 2020-11-09 15:21:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Michał Makowski 2020-11-09 15:19:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Michał Makowski 2020-11-09 15:17:47
„Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny” Magdalena Maśny-Stompor 2020-11-09 14:55:41
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-11-06 15:19:59
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-11-06 15:15:57
Kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca gospodarki finansowej Gminy Mirzec za 2019 rok i inne wybrane okresy. Anna Piątek 2020-11-04 14:45:19
Wyniki kontroli Anna Piątek 2020-11-04 14:40:31
Wyniki kontroli Anna Piątek 2020-11-04 14:39:28
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Magdalena Maśny-Stompor 2020-11-04 13:52:31
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-11-04 12:14:59
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2020-11-04 10:55:21
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-11-04 10:06:23
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2020-11-04 10:05:06
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II” Sławomir Płaneta 2020-11-03 11:14:34
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-11-03 08:33:23
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2020-10-30 14:49:34
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-10-30 08:49:03
„Razem Bezpieczniej” – „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” – Część III – Dostawa wraz z montażem barierek ochronnych U-11a (szczebelkowych) oraz w Sławomir Płaneta 2020-10-29 09:31:43
„Razem Bezpieczniej” – „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” – Część III – Dostawa wraz z montażem barierek ochronnych U-11a (szczebelkowych) oraz w Sławomir Płaneta 2020-10-29 09:30:56
„Razem Bezpieczniej” – „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” – Część III – Dostawa wraz z montażem barierek ochronnych U-11a (szczebelkowych) oraz w Sławomir Płaneta 2020-10-29 09:29:56
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-10-28 13:42:40
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-10-28 13:26:03
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-10-27 14:40:05
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-10-26 14:22:54
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2020-10-23 13:41:43
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-10-23 10:51:23
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2020-10-22 14:41:33
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2020-10-22 12:11:51
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2020-10-22 12:10:26
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-10-22 12:09:02
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-10-22 09:35:25
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II” Sławomir Płaneta 2020-10-21 13:02:52
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II” Sławomir Płaneta 2020-10-21 12:48:07
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II” Sławomir Płaneta 2020-10-21 10:11:18
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-10-21 10:04:44
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2020-10-20 10:40:54
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2020-10-19 14:00:56
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2020-10-19 13:53:02
"Przebudowa drogi dojazdowej położonej na działce nr 460/2 w Małyszynie Dolnym" na odcinku o długości 170 mb Sławomir Płaneta 2020-10-19 12:41:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-10-19 12:33:53
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-10-19 10:25:54
"Przebudowa drogi dojazdowej położonej na działce nr 460/2 w Małyszynie Dolnym" na odcinku o długości 170 mb Sławomir Płaneta 2020-10-16 10:31:29
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-10-16 07:52:39
Pomoc "de minimis" Katarzyna Kąpała 2020-10-15 15:10:42
Pomoc "de minimis" Katarzyna Kąpała 2020-10-15 15:09:58
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-10-15 14:36:47
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-10-15 14:33:00
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-10-15 13:56:44
Kompleksowe opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+” Katarzyna Kąpała 2020-10-15 12:30:50
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Katarzyna Kąpała 2020-10-13 10:42:13
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II” Sławomir Płaneta 2020-10-13 10:11:41
„Razem Bezpieczniej” – „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” – Część II – Dostawa wraz z montażem znaków pionowych Sławomir Płaneta 2020-10-13 10:00:41
„Razem Bezpieczniej” – „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” – Część I – Utwardzenie terenu w okolicach OSP Gadka Sławomir Płaneta 2020-10-13 09:24:20
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-10-12 14:41:16
„Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach” Sławomir Płaneta 2020-10-12 13:27:57
„Razem Bezpieczniej” – „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” – Część III – Dostawa wraz z montażem barierek ochronnych U-11a (szczebelkowych) oraz w Sławomir Płaneta 2020-10-09 12:58:00
„Razem Bezpieczniej” – „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” – Część II – Dostawa wraz z montażem znaków pionowych Sławomir Płaneta 2020-10-09 10:50:22
„Razem Bezpieczniej” – „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” – Część I – Utwardzenie terenu w okolicach OSP Gadka Sławomir Płaneta 2020-10-09 09:13:41
Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w wymiarze 176 godzin w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Agata Mundzik 2020-10-08 14:56:40
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II” Sławomir Płaneta 2020-10-08 12:04:13
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2020-10-08 10:33:23
„Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach” Sławomir Płaneta 2020-10-07 14:37:10
„Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach” Sławomir Płaneta 2020-10-07 14:33:49
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-10-02 08:26:46
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” na odcinku o długości 500 mb (II etap) Sławomir Płaneta 2020-10-01 13:11:10
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” na odcinku o długości 500 mb (II etap) Sławomir Płaneta 2020-10-01 13:06:31
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2020-10-01 10:06:53
Pomoc "de minimis" Katarzyna Kąpała 2020-09-30 15:19:28
„Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach” Sławomir Płaneta 2020-09-30 14:53:34
Kompleksowe opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+” Katarzyna Kąpała 2020-09-30 14:35:47
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-09-30 10:57:57
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2020r Małgorzata Raczyńska 2020-09-29 10:59:18
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-09-29 10:06:45
Budowa rowu melioracyjnego w sołectwie Tychów Nowy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0565 T w Tychowie Nowym na wysokości posesji 157,158,159” Sławomir Płaneta 2020-09-29 08:04:26
Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach Sławomir Płaneta 2020-09-25 14:52:01
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-24 14:16:26
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-24 14:08:10
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-24 12:40:12
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-24 12:38:50
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-24 11:58:10
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-24 11:57:06
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-24 11:55:35
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-24 10:35:45
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-24 08:16:56
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” na odcinku o długości 500 mb (II etap) Sławomir Płaneta 2020-09-24 08:05:03
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-23 13:20:43
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-23 12:57:59
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy” na odcinku o długości 500 mb (II etap) Sławomir Płaneta 2020-09-23 12:00:12
Kompleksowe opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+” Katarzyna Kąpała 2020-09-22 14:20:20
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-22 13:51:08
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-22 13:50:36
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-22 13:50:10
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec Krupów – etap II” Sławomir Płaneta 2020-09-22 13:47:42
Zakup wraz z montażem 5 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-09-22 13:41:38
Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Agnieszka Kukla 2020-09-21 08:36:00
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Magdalena Podsiadło 2020-09-18 15:31:56
Spis Rolny 2020 Milena Miernik 2020-09-18 12:04:52
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-09-18 11:14:03
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2020-09-17 14:13:59
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2020-09-17 14:02:56
Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Agnieszka Kukla 2020-09-17 13:45:42
Spis Rolny 2020 Milena Miernik 2020-09-16 13:36:23
Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach Sławomir Płaneta 2020-09-16 12:56:10
Budowa rowu melioracyjnego w sołectwie Tychów Nowy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0565 T w Tychowie Nowym na wysokości posesji 157,158,159” Sławomir Płaneta 2020-09-15 10:59:53
Zakup wraz z montażem 5 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-09-14 12:25:43
Zakup wraz z montażem 5 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-09-14 12:20:38
Zakup wraz z montażem 5 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Mirzec Sławomir Płaneta 2020-09-14 10:23:30
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-14 09:17:55
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec Krupów – etap II” Sławomir Płaneta 2020-09-14 09:13:59
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec Krupów – etap II” Sławomir Płaneta 2020-09-14 09:05:35
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Magdalena Maśny-Stompor 2020-09-14 08:39:24
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec Krupów – etap II” Sławomir Płaneta 2020-09-14 07:31:59
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-11 09:08:55
Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Magdalena Maśny-Stompor 2020-09-11 09:08:52
Dane podstawowe Katarzyna Kąpała 2020-09-10 14:10:03
Sołectwo Jagodne Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:52:36
Sołectwo Małyszyn Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:52:05
Sołectwo Tychów Nowy Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:51:35
Sołectwo Trębowiec Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:51:04
Sołectwo Mirzec II Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:50:19
Sołectwo Mirzec I Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:49:43
Sołectwo Tychów Stary Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:47:14
Sołectwo Osiny Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:46:53
Sołectwo Ostrożanka Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:46:24
Sołectwo Gadka Katarzyna Kąpała 2020-09-10 11:45:38
Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec Krupów – etap II” Sławomir Płaneta 2020-09-09 13:44:11
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-09 12:14:47
Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach Sławomir Płaneta 2020-09-09 08:25:40
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-09-08 13:22:42
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-09-08 13:09:33
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2020-09-08 12:37:09
Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach Sławomir Płaneta 2020-09-07 15:16:07
„Budowa rowu melioracyjnego w sołectwie Tychów Nowy” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0565 T w Tychowie Nowym na wysokości posesji 157,158,159 Sławomir Płaneta 2020-09-07 14:10:12
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-09-07 14:09:40
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Starachowicach i objęcie nowych udziałów poprzez wniesienie wkładu niepieniężne Małgorzata Raczyńska 2020-09-07 09:21:02
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Mircu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych o Małgorzata Raczyńska 2020-09-07 09:19:42
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Starachowicach i objęcie nowych udziałów przez Gminę Mirzec i pokrycie ich gotó Małgorzata Raczyńska 2020-09-07 09:09:48
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Starachowicach i objęcie nowych udziałów przez Gminę Mirzec i pokrycie ich gotó Małgorzata Raczyńska 2020-09-07 09:08:38
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2020-09-07 08:41:17
Informacja półroczna i roczna z wykonania budżetu 2020 r. Adamczyk Małgorzata 2020-09-04 13:35:37
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-09-04 11:25:51
Informacja półroczna i roczna z wykonania budżetu 2020 r. Adamczyk Małgorzata 2020-09-03 11:56:31
Sprawozdania półroczne i roczne 2020 r. Adamczyk Małgorzata 2020-09-03 11:54:07
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-09-03 11:47:28
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-09-03 11:32:51
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-09-03 11:18:46
„Budowa rowu melioracyjnego w sołectwie Tychów Nowy” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0565 T w Tychowie Nowym na wysokości posesji 157,158,159 Sławomir Płaneta 2020-09-02 10:46:38
”Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu poprzez budowę wewnętrznej instalacji gazowej.”– dokumentacja projektowa. Magdalena Maśny-Stompor 2020-09-01 14:57:03
”Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu poprzez budowę wewnętrznej instalacji gazowej.”– dokumentacja projektowa. Magdalena Maśny-Stompor 2020-09-01 10:29:49
„Budowa rowu melioracyjnego w sołectwie Tychów Nowy” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0565 T w Tychowie Nowym na wysokości posesji 157, 158, 1 Sławomir Płaneta 2020-08-26 14:27:32
”Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu poprzez budowę wewnętrznej instalacji gazowej.”– dokumentacja projektowa. Magdalena Maśny-Stompor 2020-08-26 12:18:59
Pomoc "de minimis" Magdalena Szara-Słyk 2020-08-25 09:27:40
Konserwacja rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Tychów Nowy na długości 1100 mb Sławomir Płaneta 2020-08-24 14:34:41
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2020-08-24 12:18:49
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2020-08-24 12:15:51
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-08-20 08:47:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2020-08-19 14:26:16
Konserwacja rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Tychów Nowy na długości 1100 mb Sławomir Płaneta 2020-08-19 12:48:43
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-08-19 10:41:48
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Część I- Budynek OSP w Osinach, Część II-Budynek OSP w Jagodnym”. Magdalena Maśny-Stompor 2020-08-17 12:16:30
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizacje budowy oświetlenia na terenie gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2020-08-17 12:14:56
Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Magdalena Maśny-Stompor 2020-08-17 11:47:26
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-08-17 11:15:05
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Część I- Budynek OSP w Osinach, Część II-Budynek OSP w Jagodnym”. Magdalena Maśny-Stompor 2020-08-14 15:18:43
„Konserwacja rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Tychów Nowy na długości 1100 mb” Sławomir Płaneta 2020-08-11 12:50:57
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-08-11 08:31:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-08-11 08:28:05
Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Magdalena Podsiadło 2020-08-10 14:56:23
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023” Sławomir Płaneta 2020-08-07 12:38:37
„Konserwacja rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Tychów Nowy na długości 1100 mb” Sławomir Płaneta 2020-08-07 11:06:52
Oświadczenie majątkowowe za 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-08-07 09:20:58
Oświadczenia majątkowe Magdalena Szara-Słyk 2020-08-07 09:11:36
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-08-07 09:05:50
Przebudowa łazienki z dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych oraz naprawa i wykończenie ścian i sufitów w salach w ramach proje-26-0129/19 pn. „Wsparcie rodziny – sukcesem gminy Magdalena Podsiadło 2020-08-06 11:58:32
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-08-05 10:03:24
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-08-05 10:02:17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi pn. : „Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectw Gminy Mirzec”. Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-31 15:13:41
Przebudowa łazienki z dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych oraz naprawa i wykończenie ścian i sufitów w salach w ramach proje-26-0129/19 pn. „Wsparcie rodziny – sukcesem gminy Magdalena Podsiadło 2020-07-31 14:21:58
"Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Agata Mundzik 2020-07-31 13:45:59
Zapytanie ofertowe: "Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Agata Mundzik 2020-07-31 13:44:12
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-07-31 13:01:06
Zarządzenia - 2020 rok Magdalena Szara-Słyk 2020-07-31 12:53:32
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi pn. : „Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectw Gminy Mirzec”. Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-31 10:49:41
Wykonanie dokumentacji projektowej na realizacje budowy oświetlenia na terenie gminy Mirzec Magdalena Podsiadło 2020-07-31 10:48:27
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Małyszyn” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-30 14:37:34
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-30 14:34:57
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Osiny” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-30 14:32:40
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Trębowiec” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-30 14:30:32
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Trębowiec” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-30 13:14:02
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Osiny” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-30 13:12:45
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-30 13:11:24
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Małyszyn” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-30 13:09:56
Klub Dziecięcy "BĄCZEK" w Tychowie Starym Agata Mundzik 2020-07-30 12:59:42
Placówka Wsparcia Dziennego (PWD) Agata Mundzik 2020-07-30 12:51:56
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Część I- Budynek OSP w Osinach, Część II-Budynek OSP w Jagodnym”. Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-30 11:35:28
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-29 14:24:12
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Ostrożanka” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-29 09:12:44
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec II Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-28 08:26:13
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2020-07-27 14:22:40
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-24 15:13:58
Nabór na wolne stanowisko pracy Katarzyna Kąpała 2020-07-24 08:59:37
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-07-23 14:40:51
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Osiny” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-23 13:50:18
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-07-23 10:53:53
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Małyszyn” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-23 10:27:34
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-07-22 13:33:53
Placówka Wsparcia Dziennego (PWD) Katarzyna Kąpała 2020-07-22 10:17:44
: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc str Magdalena Podsiadło 2020-07-21 15:07:06
: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc str Magdalena Podsiadło 2020-07-21 15:05:49
Sprawozdania półroczne i roczne 2019 r. Adamczyk Małgorzata 2020-07-21 11:56:19
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-07-21 11:53:05
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec II Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-20 14:35:52
Klub Dziecięcy "BĄCZEK" w Tychowie Starym Agata Mundzik 2020-07-20 14:30:53
Klub Dziecięcy "BĄCZEK" w Tychowie Starym Agata Mundzik 2020-07-20 14:29:18
Klub Dziecięcy "BĄCZEK" w Tychowie Starym Agata Mundzik 2020-07-20 14:22:52
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-07-20 10:36:16
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-07-20 09:16:49
Placówka Wsparcia Dziennego (PWD) Katarzyna Kąpała 2020-07-20 09:15:48
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-17 14:15:12
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Gadka” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-17 14:13:01
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Jagodne” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-17 14:10:31
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2020-07-17 13:35:52
LIPIEC Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-17 13:00:22
LIPIEC Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-17 12:58:24
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-17 10:48:45
Placówka Wsparcia Dziennego (PWD) Katarzyna Kąpała 2020-07-16 15:28:03
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-07-16 08:20:20
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Gadka” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-15 11:48:27
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023” Sławomir Płaneta 2020-07-15 11:02:54
Placówka Wsparcia Dziennego (PWD) Katarzyna Kąpała 2020-07-14 14:11:51
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 13:55:59
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Jagodne” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-14 12:43:42
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 12:24:57
Jan Adam Zawisza Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:41:56
Teresa Ewa Sieczka Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:36:00
Sylwester Robert Spadło Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:35:29
Stanisław Daniel Seweryn Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:34:58
Sylwia Błach Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:34:26
Radosław Jan Gralec Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:34:06
Piotr Kruk Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:33:26
Marian Tadeusz Stompor Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:33:03
Mirosław Niewczas Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:32:06
Mieczysław Józef Strycharski Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:29:44
Marcin Grzegorz Gwóźdź Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:28:56
Marcin Drabik Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:27:36
Kazimierz Tadeusz Kozieł Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:27:00
Anna Justyna Kawalec Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:26:23
Agnieszka Ilona Idzik-Napiórkowska Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:25:45
Mieczysław Józef Strycharski Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:23:37
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-07-14 10:18:50
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym” Magdalena Podsiadło 2020-07-14 10:14:28
Konkurs na OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach pro Magdalena Podsiadło 2020-07-14 09:30:08
Konkurs na OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach pro Magdalena Podsiadło 2020-07-14 09:28:48
Konkurs na OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach pro Magdalena Podsiadło 2020-07-14 09:27:49
Konkurs na OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach pro Magdalena Podsiadło 2020-07-13 15:30:13
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023” Sławomir Płaneta 2020-07-13 10:52:24
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Magdalena Podsiadło 2020-07-13 10:51:47
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Magdalena Podsiadło 2020-07-10 15:18:42
Ogłoszenia o naborze Katarzyna Kąpała 2020-07-09 14:05:44
Zapytanie ofertowe: "Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Agata Mundzik 2020-07-09 11:47:52
"Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Agata Mundzik 2020-07-09 11:35:52
"Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Agata Mundzik 2020-07-09 11:20:30
"Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Agata Mundzik 2020-07-09 11:19:16
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-08 14:44:23
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-08 14:38:00
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-07-08 13:09:28
Zapytanie ofertowe: "Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Katarzyna Kąpała 2020-07-08 11:09:11
"Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-08 09:06:36
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-07-07 12:38:50
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2020-07-07 11:05:37
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023 Sławomir Płaneta 2020-07-07 10:51:19
„Remont dróg gminnych oraz dojazdowych na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2020-07-07 10:43:23
„ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Gadka” Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-07 08:29:26
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-07-06 13:16:27
Uchwały Rady Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-07-06 13:09:55
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-07-06 13:04:10
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II Magdalena Maśny-Stompor 2020-07-06 12:17:25
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Anna Piątek 2020-07-06 08:18:57
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Magdalena Podsiadło 2020-07-03 14:43:47
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Magdalena Podsiadło 2020-07-03 14:28:43
Klub Dziecięcy "BĄCZEK" w Tychowie Starym Katarzyna Kąpała 2020-07-03 13:43:37
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Mirzec w sezonach: 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023 Sławomir Płaneta 2020-07-03 10:48:30
Konkurs na OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach pro Magdalena Podsiadło 2020-07-02 15:00:48
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-07-01 14:10:07
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-07-01 14:08:13
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-07-01 14:06:12
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2020-07-01 12:24:08
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2020-07-01 12:20:29
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Anna Piątek 2020-07-01 10:13:31
: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc str Magdalena Podsiadło 2020-06-30 14:57:25
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-30 11:25:09
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-30 10:44:15
„Remont dróg gminnych oraz dojazdowych na terenie Gminy Mirzec” Sławomir Płaneta 2020-06-30 10:43:34
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2020-06-30 09:39:45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia wyjasniającego do decyzji na żądanie strony Michał Makowski 2020-06-29 14:10:47
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia wyjasniającego do decyzji na żądanie strony Michał Makowski 2020-06-29 14:02:06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydaniu postanowienia wyjasniającego do decyzji na żądanie strony Michał Makowski 2020-06-29 14:01:08
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-26 15:34:59
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-26 14:20:41
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-06-25 10:31:33
Konkurs na OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach pro Magdalena Podsiadło 2020-06-24 15:14:27
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-24 08:22:14
Informacja o wynikach naboru Katarzyna Kąpała 2020-06-23 16:28:20
Nabór na wolne stanowiska pracy Katarzyna Kąpała 2020-06-23 16:26:55
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-23 10:40:12
Dostęp do Informacji Publicznej Katarzyna Kąpała 2020-06-22 08:39:17
Centralny rejestr umów i porozumień Katarzyna Kąpała 2020-06-22 08:35:38
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II Magdalena Podsiadło 2020-06-19 13:07:00
Wykonanie oznakowania poziomego na drodze gminnej nr 347011T oraz na parkingu przed budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy w Mircu Sławomir Płaneta 2020-06-18 14:04:01
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-18 13:16:05
Spis Rolny 2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-17 12:34:06
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-17 12:33:53
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-17 12:32:29
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-17 12:29:09
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-06-17 11:04:04
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-17 09:35:23
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-17 09:17:02
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-16 09:40:52
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-16 09:22:36
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 330 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych” Sławomir Płaneta 2020-06-16 08:52:49
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-15 22:13:12
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II Magdalena Podsiadło 2020-06-15 15:30:50
Spis Rolny 2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-15 12:21:22
Spis Rolny 2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-15 12:14:57
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-13 10:20:41
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-13 10:18:21
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-12 18:35:04
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-12 17:01:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Michał Makowski 2020-06-12 14:06:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Podduchowne - Korzonek – E Michał Makowski 2020-06-12 14:05:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowie drogi gminnej nr 347007T Podduchowne - Korzonek – Michał Makowski 2020-06-12 14:03:35
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II Magdalena Podsiadło 2020-06-12 14:01:48
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2020-06-10 12:44:42
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-10 12:30:14
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-10 12:27:56
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-10 11:18:39
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 330 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych” Sławomir Płaneta 2020-06-10 11:05:23
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-09 15:18:27
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-09 15:09:06
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-09 14:54:31
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-09 14:52:44
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-09 14:51:41
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-09 14:38:11
Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-09 14:36:46
Petycja nr 1-w interesie publicznym- Stop zagrożeniu zdrowia i życia Katarzyna Kąpała 2020-06-09 09:17:14
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-09 08:40:29
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-09 08:29:52
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-09 08:23:04
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-09 08:20:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-09 08:19:43
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-09 08:15:16
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-08 14:57:34
Spis Rolny 2020 Katarzyna Kąpała 2020-06-08 14:56:53
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 330 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych” Sławomir Płaneta 2020-06-08 13:50:46
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 330 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych” Sławomir Płaneta 2020-06-08 13:49:43
„Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec – Krupów” Sławomir Płaneta 2020-06-08 13:00:28
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec – Krupów” (I etap) Sławomir Płaneta 2020-06-08 12:52:38
Wykonanie oznakowania poziomego na drodze gminnej nr 347011T oraz na parkingu przed budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy w Mircu Sławomir Płaneta 2020-06-08 11:29:47
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 15:21:19
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 15:20:44
Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy za 2015 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:59:05
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2014 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:58:57
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2013 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:58:51
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2012 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:58:43
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2011 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:58:35
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2010 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:58:27
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:58:21
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:58:14
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:58:07
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:58:01
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:57:54
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:57:47
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:57:39
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 11:29:18
Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy za 2015 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:37:35
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2014 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:37:27
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2013 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:37:18
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2012 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:37:10
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2011 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:36:59
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2010 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:36:52
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:36:46
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:36:34
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:36:25
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:36:19
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:36:03
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:35:54
Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:35:47
Wybory Prezydenckie 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-06-05 10:33:47
Petycja nr 1-w interesie publicznym- Stop zagrożeniu zdrowia i życia Katarzyna Kąpała 2020-06-03 12:24:36
RAPORT O STANIE GMINY MIRZEC ZA 2019 ROK Magdalena Szara-Słyk 2020-06-02 14:02:44
„Koszenie traw i chwastów przy drogach gminnych oraz drogach powiatowych na terenie Gminy Mirzec w latach 2020-2021” Sławomir Płaneta 2020-06-02 13:51:14
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II Magdalena Podsiadło 2020-06-01 15:14:04
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-01 11:17:53
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-06-01 07:58:50
„Zakup, dostawa i montaż mebli w ramach zadania, pn. „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec.” Magdalena Podsiadło 2020-05-29 14:42:05
Konkurs na OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach pro Magdalena Podsiadło 2020-05-29 14:37:57
Inicjatywy lokalne Magdalena Szara-Słyk 2020-05-29 13:18:24
Kwartalne informacje z wykonania budżetu Gminy Mirzec na 2019 rok Adamczyk Małgorzata 2020-05-29 13:08:13
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec na 2020 rok Adamczyk Małgorzata 2020-05-29 12:15:27
Konkurs na OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach pro Katarzyna Kąpała 2020-05-28 15:48:35
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2020-05-28 10:21:36
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2020-05-28 10:21:20
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2020-05-28 10:21:03
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2020-05-28 10:20:34
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-26 08:09:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2020-05-25 14:43:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2020-05-25 14:42:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Michał Makowski 2020-05-25 14:18:46
„Zakup, dostawa i montaż mebli w ramach zadania, pn. „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec.” Magdalena Podsiadło 2020-05-22 15:27:11
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-22 15:23:13
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-22 15:20:03
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-22 08:18:07
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-21 13:09:08
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-21 13:08:50
Harmonogram odbioru odpadów- 2019r. Łukasz Zaręba 2020-05-20 12:40:37
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2020-05-20 12:35:18
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-19 14:13:05
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec – Krupów” (I etap) Sławomir Płaneta 2020-05-19 10:59:48
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-19 08:29:21
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-19 08:28:18
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2020-05-18 14:50:04
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2020-05-18 14:40:47
Bezpłatne porady prawne Katarzyna Kąpała 2020-05-18 12:13:29
„Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec – Krupów” Sławomir Płaneta 2020-05-15 13:34:07
Konkurs na OPRACOWANIE Kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno – urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu w ramach pro Magdalena Podsiadło 2020-05-15 08:22:58
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-14 12:10:03
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-13 12:50:40
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Mirzec w okresie od 01.05.2020r. do 30.04.2021r. Sławomir Płaneta 2020-05-13 07:56:30
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Katarzyna Kąpała 2020-05-12 13:15:52
„Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec – Krupów” (I etap) Sławomir Płaneta 2020-05-12 11:28:00
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-11 14:21:48
Zakup, dostawa i montaż mebli w ramach zadania, pn. „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec.” Magdalena Podsiadło 2020-05-07 12:59:30
Zakup, dostawa i montaż mebli w ramach zadania, pn. „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec.” Magdalena Podsiadło 2020-05-07 12:58:58
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec Małgorzata Raczyńska 2020-05-07 10:09:48
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścici Małgorzata Raczyńska 2020-05-07 10:07:39
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścici Małgorzata Raczyńska 2020-05-07 10:07:27
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścici Małgorzata Raczyńska 2020-05-07 10:06:32
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścici Małgorzata Raczyńska 2020-05-07 10:06:00
Zakup, dostawa i montaż mebli w ramach zadania, pn. „Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec.” Magdalena Podsiadło 2020-05-06 15:04:51
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-06 12:32:07
Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Mirzec Łukasz Zaręba 2020-05-06 09:29:45
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirzec” Magdalena Maśny-Stompor 2020-05-05 13:34:12
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-05 13:23:15
Zarządzenia - 2020 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-05 12:59:38
Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu Małgorzata Raczyńska 2020-05-05 08:58:01
Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu. Małgorzata Raczyńska 2020-05-04 13:21:47
Raczyński Czesław Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:23:26
Zagajny Ireneusz Jacek Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:23:08
Stompór Roman Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:22:52
Seweryn Mirosław Piotr Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:22:30
Sobczyk Tadeusz Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:22:13
Pomorski Andrzej Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:21:05
Myszka Jan Jerzy Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:20:48
Kruk Jan Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:20:31
Kozieł Kazimierz Tadeusz Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:20:11
Raczyński Jan Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:19:20
Idzik-Napiórkowska Agnieszka Ilona Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:19:04
Driański Marcin Łukasz Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:18:44
Derlatka Antoni Jan Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:18:21
Rokita Piotr Jacek Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:18:02
Gralec Robert Paweł Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:17:26
Komisje Rady Gminy Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:16:40
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:16:23
Przewodniczący Rady Gminy Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:15:46
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:14:52
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:14:45
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:14:36
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:14:29
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:14:23
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:14:09
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:13:57
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:13:50
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:13:23
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:13:14
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:12:42
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:12:34
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:12:28
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:12:21
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:12:13
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:11:45
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:11:39
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:11:30
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:11:23
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:11:16
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:11:01
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:10:54
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:10:47
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:10:39
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:10:33
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:10:23
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:10:16
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:10:09
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:10:03
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:09:54
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:09:44
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:09:37
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:09:30
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:09:23
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:09:16
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:09:05
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:08:57
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:08:50
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:08:44
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:08:37
Oświadczenie majątkowe radnej za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:08:26
Oświadczenie majątkowe radnej za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:06:16
Oświadczenie majątkowe radnej za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:06:08
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:06:01
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:05:44
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:05:29
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:05:22
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:05:15
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:05:08
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:04:57
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:04:46
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:04:39
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:04:33
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:04:24
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:04:10
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:03:56
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:03:30
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:03:08
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:02:39
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:01:57
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:01:50
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:01:41
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:01:26
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:01:18
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:01:09
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:00:54
INTERPELACJE I ZAPYTANIA Małgorzata Raczyńska 2020-05-04 11:00:50
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:00:38
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:00:31
Oświadczenie majątkowe radnego za 2006 rok. Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:00:20
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:00:09
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 11:00:01
Oświadczenie majątkowe radnego za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:59:53
Oświadczenie majątkowe radnego za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:59:46
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:59:22
Oświadczenie majatkowe Wójta za 2012 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:46:13
Oświadczenie majatkowe Wójta za 2011 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:46:06
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2010 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:45:55
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2009 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:45:49
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2008 rok Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:45:36
Katarzyna Kąpała 2020-05-04 10:45:29
Oświadczenie majątkowe Wójta za 2006 rok Katarzyna Kąpała