logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
minus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
minus Budżet
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2006 rok
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2007 rok
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2008 rok
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2009 rok
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2010 rok
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2011 rok
   minus Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2011 rok
   minus Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2012 rok
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2012 rok
   minus Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2013 rok
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2013 rok
   minus Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2014 rok i Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2020
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2014 rok
   minus Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2015 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2020
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2015 rok
   minus Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2016 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016-2020
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2016 rok
   plus Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
   minus Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2017 rok
   minus Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2024
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2018 rok
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2019 rok
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2020 rok
   plus Budżet Gminy Mirzec na 2021 rok
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Konsultacje społeczne
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


PRAWO LOKALNE > Budżet

Spis dokumentów:
1. Budżet Gminy Mirzec na 2006 rok
2. Budżet Gminy Mirzec na 2007 rok
3. Budżet Gminy Mirzec na 2008 rok
4. Budżet Gminy Mirzec na 2009 rok
5. Budżet Gminy Mirzec na 2010 rok
6. Budżet Gminy Mirzec na 2011 rok
7. Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2011 rok
8. Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2012 rok
9. Budżet Gminy Mirzec na 2012 rok
10. Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2013 rok
11. Budżet Gminy Mirzec na 2013 rok
12. Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2014 rok i Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2020
13. Budżet Gminy Mirzec na 2014 rok
14. Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2015 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2020
15. Budżet Gminy Mirzec na 2015 rok
16. Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2016 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016-2020
17. Budżet Gminy Mirzec na 2016 rok
18. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
19. Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023
20. Budżet Gminy Mirzec na 2017 rok
21. Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2024
22. Budżet Gminy Mirzec na 2018 rok
Sprawozdania z wykonania budżetu
23. Budżet Gminy Mirzec na 2019 rok
24. Budżet Gminy Mirzec na 2020 rok
25. Budżet Gminy Mirzec na 2021 rok

Ilość odwiedzin: 48165
Nazwa dokumentu: Budżet
Skrócony opis: Projekt budżetu Gminy Mirzec na 2013 rok
Podmiot udostępniający: Wanda Węgrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Węgrzyn Węgrzyn
Osoba, która odpowiada za treść: Skarbnik Wanda Wegrzyn
Osoba, która wprowadzała dane: Adamczyk Małgorzata
Data wytworzenia informacji: 2012-11-20 09:16:00
Data udostępnienia informacji: 2012-11-20 09:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-02 15:04:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner