logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
plus Ogłoszenia o naborze
minus Informacja o wynikach naboru
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obszaru funkcjonalnego A z 2023r.
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2023-2028
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Konsultacje społeczne
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
plus 2022 rok
plus 2023 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
minus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
   minus Urzędnik wyborczy
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
minus Wybory 2023
minus Wybory ławników na kadencję 2024-2027
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
a A


Spis dokumentów:
1. Urzędnik wyborczy

Załączniki do pobrania: 2018-08-20 11:08:52 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie u (138.65 kB)
2018-08-20 11:14:15 - Uchwała /XLIX/303/2018/18 z dnia 2018-03-28 w sprawie podziału gminy Mirzec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (446.24 kB)
2018-08-20 11:15:05 - Uchwała /XLIX/304/2018/18 z dnia 2018-03-28 w sprawie podziału gminy Mirzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (514.13 kB)
2018-08-20 11:23:00 - Uchwała nr XLIV/623/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału obszaru województwa świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w (1.87 MB)
2018-08-20 11:26:58 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów - Kalendarz wyborczy 2018 (315.62 kB)
2018-08-22 13:30:26 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie podziału powiatu starachowickiego na okręgi wyborcze (1.30 MB)
2018-08-23 11:53:05 - Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 23 sierpnia 2018 roku (379.11 kB)
2018-08-24 15:23:17 - Zarządzenie Nr 0050.71.2018 Wójta Gminy Mirzec z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych ora (270.22 kB)
2018-09-05 10:02:20 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. (246.25 kB)
2018-09-05 10:06:31 - Obwieszczenie Starosty Starachowickiego z dnia 21.08.2018 r. (107.09 kB)
2018-09-14 07:30:50 - Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru przewodniczącego. (234.65 kB)
2018-09-14 07:31:21 - Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego. (231.92 kB)
2018-09-14 07:32:18 - Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie określenia składu, siedziby i pełnionych dyżurów. (484.31 kB)
2018-09-19 14:27:06 - Zarządzenie Nr 0050.73.2018 Wójta Gminy Mirzec z dnia 23.08.2018r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu- 21.10.2018r. (144.88 kB)
2018-09-20 13:18:37 - Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 19.09.2018r. (641.97 kB)
2018-09-25 07:57:34 - NFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r. (204.10 kB)
2018-09-27 10:53:11 - Zarzadzenie nr 0050.82.2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych (559.83 kB)
2018-09-27 11:08:04 - Uchwała GKW 5/2018 z dnia 27.09.2018 w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Mirzec (188.29 kB)
2018-09-27 11:09:12 - Obwieszczenie GKW z dnia 27.09.2018 roku w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Mirzec (189.08 kB)
2018-09-28 08:26:16 - POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 19 września 2018 rw sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu (273.93 kB)
2018-09-28 10:25:41 - Komunikat Gminnej Komisji yborczej w sprawie losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych w gminie Mirzec (2.12 MB)
2018-09-28 14:37:26 - Uchwala nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych (350.39 kB)
2018-09-28 14:39:20 - OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Mircu zarządzonych na dzień 21 października 2018 (240.60 kB)
2018-09-28 15:02:33 - OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu z dnia 28 września 2018 r. o zaejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Mircu zarządzonych na dzień 21 października 2018 (740.60 kB)
2018-10-03 10:30:38 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie wyboru składów komisji obwodowych (2.09 MB)
2018-10-03 14:45:08 - Uchwała Nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu o przeprowadzenie głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Mirzec (182.91 kB)
2018-10-03 14:47:18 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 03.10.2018 o zarejestrowanych kandydatach na Wójta w wyborach Wójta Gminy Mirzec (154.72 kB)
2018-10-10 08:32:34 - Pełne składy komisji obwodowych (273.59 kB)
2018-10-20 09:00:43 - Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu (11.75 kB)
2018-10-29 11:43:04 - OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego (310.79 kB)
2018-10-29 11:43:47 - OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego (252.64 kB)

Ilość odwiedzin: 18589
Nazwa dokumentu: WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Kąpała
Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 11:04:01
Data udostępnienia informacji: 2018-08-20 11:04:01
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-19 10:22:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner