logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
plus Ogłoszenia o naborze
minus Informacja o wynikach naboru
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obszaru funkcjonalnego A z 2023r.
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2023-2028
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Konsultacje społeczne
minus Rolnictwo
   minus Dane kontaktowe do lecznic weterynaryjnych
   minus Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych
   minus Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry
   minus Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF)
   minus Komunikat ARR ws dopłat do materiału siewnego
   minus Ramowe zasady współpracy Biogazowni w Starachowicach - Bioelektrownie Świętokrzyskie MK Sp. z o.o. z mieszkańcami gminy Mirzec
   minus Szacowanie skutków klęsk żywiołowych - 2013
   minus Szacowanie skutków klęsk żywiołowych - 2014
   minus Informacja ARiMR dla poszkodowanych rolników w przypadku wystąpienia siły wyższej.
   minus LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
   minus Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter de minimis w rolnictwie
   minus Lista odmian zalecanych do uprawy w woj. Świętokrzyskim na 2016r.
   minus Komunikat dotyczący zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej
   minus Komunikat ARiMR dotyczący zgłaszania przemieszczania trzody chlewnej
   minus Apel do społeczeństwa o nie wypalanie traw i pozostałości roślinnych
   minus Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku
   minus Informacja dotycząca "Programu azotanowego"
   minus Wskazówki dla rolników w przypadku uboju zwierząt poza rzeźnią
   minus Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny oraz przy prowadzeniu "Rzeźni rolniczej"
   minus Wirus grypy ptaków (HPAI)
   minus Dane kontaktowe do lecznic weterynaryjnych
   minus Teren Gminy Mirzec objęty jako obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny u zwierząt.
   minus Nowe obwody łowieckie obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2022r.
   minus ASF-afrykański pomór świń
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
plus 2022 rok
plus 2023 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
minus Wybory 2023
minus Wybory ławników na kadencję 2024-2027
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
a A


PRAWO LOKALNE > Rolnictwo

Spis dokumentów:
1. Dane kontaktowe do lecznic weterynaryjnych
2. Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych
3. Procedury dotyczace odszkodowania za szkody wyrzadzone przez bobry
4. Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF)
5. Komunikat ARR ws dopłat do materiału siewnego
6. Ramowe zasady współpracy Biogazowni w Starachowicach - Bioelektrownie Świętokrzyskie MK Sp. z o.o. z mieszkańcami gminy Mirzec
7. Szacowanie skutków klęsk żywiołowych - 2013
8. Szacowanie skutków klęsk żywiołowych - 2014
9. Informacja ARiMR dla poszkodowanych rolników w przypadku wystąpienia siły wyższej.
10. LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
11. Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter de minimis w rolnictwie
12. Lista odmian zalecanych do uprawy w woj. Świętokrzyskim na 2016r.
13. Komunikat dotyczący zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej
14. Komunikat ARiMR dotyczący zgłaszania przemieszczania trzody chlewnej
15. Apel do społeczeństwa o nie wypalanie traw i pozostałości roślinnych
16. Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku
17. Informacja dotycząca "Programu azotanowego"
18. Wskazówki dla rolników w przypadku uboju zwierząt poza rzeźnią
19. Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny oraz przy prowadzeniu "Rzeźni rolniczej"
20. Wirus grypy ptaków (HPAI)
21. Dane kontaktowe do lecznic weterynaryjnych
22. Teren Gminy Mirzec objęty jako obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny u zwierząt.
23. Nowe obwody łowieckie obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2022r.
24. ASF-afrykański pomór świń

Ilość odwiedzin: 8981
Nazwa dokumentu: Rolnictwo
Osoba, która wytworzyła informację: Milena Jaworska
Osoba, która odpowiada za treść: Milena Jaworska
Osoba, która wprowadzała dane: Milena Jaworska
Data wytworzenia informacji: 2012-09-18 14:22:20
Data udostępnienia informacji: 2012-09-18 14:22:20
Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-29 12:26:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner