logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
plus Ogłoszenia o naborze
minus Informacja o wynikach naboru
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obszaru funkcjonalnego A z 2023r.
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2023-2028
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Konsultacje społeczne
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
plus 2022 rok
plus 2023 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
minus Wybory 2023
minus Wybory ławników na kadencję 2024-2027
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
a A


URZĄD GMINY > Dane podstawowe

URZĄD GMINY W MIRCU

NAZWA GMINY

Mirzec

 

RODZAJ

gmina wiejska

LOKALIZACJA

woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki

KOD TERYT

2611032

NIP GMINY

664  213 50 93

REGON GMINY

291010330

NIP URZĘDU

664 15 17 390

REGON URZĘDU

000540050

ADRES

Mirzec Stary 9,

27-220 Mirzec

GODZINY PRACY

poniedziałek: 730 – 1700
wtorek - piątek: 730 - 1530

KASA CZYNNA

poniedziałek-piątek: 800-1300

KONTAKT

tel. 41 276 71 70, fax. 41 276 71 90

e-mail : sekretariat@mirzec.pl

ADRES PORTALU GMINY

www.mirzec.pl

ADRES STRONY BIP

www.ugmirzec.sisco.info

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UGMIRZEC

NUMER KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT PODATKÓW
I OPŁAT

26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Bank Spółdzielczy w  Wąchocku,

oddział w Mircu

NUMER KONTA BANKOWEGO
DO WPŁAT ZA ODBIÓR
ODPADÓW KOMUNALNYCH

63 8523 0004 0006 0046 2000 0020
Bank Spółdzielczy w  Wąchocku,

oddział w Mircu

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jan Zawisza
tel. 41 27-67-170

WÓJT GMINY

Mirosław Seweryn
tel. 41 27-67-170,  pokój nr 221,

e-mail: wojt@mirzec.pl

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY MIRZEC

Anna Piątek

tel. 41 27-67-173,  pokój nr 219

e-mail: zastepca.wojta@mirzec.pl

SEKRETARZ GMINY

Anna Piątek

tel. 41 27-67-173,  pokój nr 219

e-mail: zastepca.wojta@mirzec.pl

SKARBNIK GMINY

Urszula Barszcz
tel. 41 27-67-174,  pokój 203, 

e-mail: skarbnik@mirzec.pl

DANE DO FAKTUR,
RACHUNKÓW, UMÓW

GMINA MIRZEC
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
NIP: 664 213 50 93
REGON: 291010330

 

Ilość odwiedzin: 38943
Nazwa dokumentu: Dane podstawowe
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Kąpała
Data wytworzenia informacji: 2003-06-02 21:24:36
Data udostępnienia informacji: 2003-06-02 21:24:36
Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-12 14:55:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner