logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
minus Ogłoszenia o naborze
   plus Archiwum naborów
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małyszynie.
   minus Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym
   minus Ogłoszenie konkursuna kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jagodnem
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu Gminy i elektronicznego zarządzania dokumentacją w Referacie Ogólnoorganizacyjny
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun/Opiekunka dziecięca w Klubie Dziecięcym
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. administracyjno- informatycznych w Referacie Ogólnoorganizacyjnym
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu
   minus II konkurs-Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu
   minus Ogłoszenie o konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osinach
   minus Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Mircu
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. księgowości budżetowej
   minus Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trębowcu
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun/Opiekunka dziecięca w Klubie Dziecięcym
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
   minus Regulamin naboru
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent w Referacie Finansowym
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Mircu
   plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w referacie Inwestycji
   minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
   minus Informacje z oceny formalnej ofert złożonych w naborze na wolne stanowisko urzędnicze
   minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu.
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze- Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu
minus Informacja o wynikach naboru
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obszaru funkcjonalnego A z 2023r.
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2023-2028
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Konsultacje społeczne
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
plus 2022 rok
plus 2023 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
minus Wybory 2023
minus Wybory ławników na kadencję 2024-2027
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
a A


URZĄD GMINY > Ogłoszenia o naborze

Spis dokumentów:
1. Archiwum naborów
2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małyszynie.
3. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym
4. Ogłoszenie konkursuna kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jagodnem
5. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
6. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym
7. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu Gminy i elektronicznego zarządzania dokumentacją w Referacie Ogólnoorganizacyjny
8. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym
9. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
10. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu
11. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu
12. Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun/Opiekunka dziecięca w Klubie Dziecięcym
13. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. administracyjno- informatycznych w Referacie Ogólnoorganizacyjnym
14. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu
15. II konkurs-Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu
16. Ogłoszenie o konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osinach
17. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Mircu
18. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. księgowości budżetowej
19. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trębowcu
20. Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun/Opiekunka dziecięca w Klubie Dziecięcym
21. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
22. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
23. Regulamin naboru
24. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Mircu Referent w Referacie Finansowym
25. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Mircu
26. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
27. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor w referacie Inwestycji
28. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
29. Informacje z oceny formalnej ofert złożonych w naborze na wolne stanowisko urzędnicze
30. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu.
31. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze- Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu

Ilość odwiedzin: 37049
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia o naborze
Osoba, która wytworzyła informację: Wójt Gminy
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Kąpała
Data wytworzenia informacji: 2007-03-14 10:08:37
Data udostępnienia informacji: 2007-03-14 10:08:37
Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-07 09:35:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner