logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
plus Ogłoszenia o naborze
minus Informacja o wynikach naboru
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obszaru funkcjonalnego A z 2023r.
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2023-2028
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Konsultacje społeczne
   minus Zarządzenie Nr 0050.77.2012 z dnia 12 listopada 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 0050.55.2013 Wójta Gminy Mirzec z dnia 13 września 2013r.w sprawie:przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirzec
   plus Ogłoszenie Wójta Gminy Mirzec
   minus Formularz konsultacji społecznych
   minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020 -tekst jedn.
   minus Informacja Wójta Gminy Mirzec
   minus Zarządzenie Nr 0050.64.2013 Wójta Gminy Mirzec z dnia 29 października 2013r. w sprawie przeprowadznia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Mirzec oraz podmiotami w
   minus Zarządzenie Nr 0050.63.2014 Wójta Gminy Mirzec z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Mirzec oraz podmiota
   minus Zarządzenie Nr 0050.89.2015 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z orgaqnizacjami pozarządowymi " Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok."
   minus Formularz konsultacyjny Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok.
   minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirzec na lata 2016-2022
   minus Zarządzenie Nr 0050.68.2016 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z orgaqnizacjami pozarządowymi " Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok."
   minus Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Wójta Gminy Mirzec z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
   minus Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Tychów Nowy w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tychów Nowy
   minus Zarządzenie Nr 0050.79.2021 Wójta Gminy Mirzec z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych:
   minus Zarządzenie Nr 0050.7.2022 Wójta Gminy Mirzec z dnia 7 lutego 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących:
   plus Zarządzenie Nr 0050.32.2022 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Mirzec konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutów Sołectw Gminy Mirzec
   minus Zarządzenie Nr 0050.52.2022 Wójta Gminy Mirzec z dnia 20 lipca 2022roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości: "Mirzec Stary- część
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
plus 2022 rok
plus 2023 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
minus Wybory 2023
minus Wybory ławników na kadencję 2024-2027
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
a A


PRAWO LOKALNE > Konsultacje społeczne

Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 0050.77.2012 z dnia 12 listopada 2012 r.
Zarządzenie Nr 0050.77.2012 Wójta Gminy Mirzec z dnia 12 listopada 2012 r.
2. Zarządzenie Nr 0050.55.2013 Wójta Gminy Mirzec z dnia 13 września 2013r.w sprawie:przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mirzec
3. Ogłoszenie Wójta Gminy Mirzec
4. Formularz konsultacji społecznych
5. Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020 -tekst jedn.
6. Informacja Wójta Gminy Mirzec
7. Zarządzenie Nr 0050.64.2013 Wójta Gminy Mirzec z dnia 29 października 2013r. w sprawie przeprowadznia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Mirzec oraz podmiotami w
8. Zarządzenie Nr 0050.63.2014 Wójta Gminy Mirzec z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Mirzec oraz podmiota
9. Zarządzenie Nr 0050.89.2015 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z orgaqnizacjami pozarządowymi " Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok."
10. Formularz konsultacyjny Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok.
11. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirzec na lata 2016-2022
12. Zarządzenie Nr 0050.68.2016 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z orgaqnizacjami pozarządowymi " Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok."
13. Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Wójta Gminy Mirzec z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
14. Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Tychów Nowy w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tychów Nowy
15. Zarządzenie Nr 0050.79.2021 Wójta Gminy Mirzec z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych:
projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”
16. Zarządzenie Nr 0050.7.2022 Wójta Gminy Mirzec z dnia 7 lutego 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących:
projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirzec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
17. Zarządzenie Nr 0050.32.2022 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Mirzec konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutów Sołectw Gminy Mirzec
18. Zarządzenie Nr 0050.52.2022 Wójta Gminy Mirzec z dnia 20 lipca 2022roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości: "Mirzec Stary- część

Załączniki do pobrania: 2012-03-26 14:47:39 - Zarządzenie Nr 0050.16.2012 Wójta Gminy Mirzec z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust.3 u (2.31 MB)
2012-03-26 14:50:56 - Zarządzenie Nr 0050.15.2012 Wójta Gminy Mirzec z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirzec projektu uchwały Rady Gminy w Mircu w sprawie (2.20 MB)
2015-11-23 11:01:26 - Informacja o wyniku konsultacji społecznych. (620.12 kB)
2016-11-08 15:11:52 - Informacja o wyniku konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok (326.50 kB)
2017-03-17 15:07:32 - Konsultacje społeczne w sprawie budowy biosk ogólnodostępnych przy Szkołach Podsatwowych w Osinach i w Gadce. (1.69 MB)
2018-10-11 14:00:37 - Zarządzenie Nr 0050.84.2018 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust.3 (985.15 kB)
2018-11-30 10:04:49 - Zarządzenie nr 0050.88.2018 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenie ponownych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 (452.85 kB)
2021-05-21 10:28:40 - Informacja z przeprowadzonej konsultacji społecznej dotyczącej projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirzec (944.92 kB)
2021-06-09 12:10:11 - Informacja o wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Tychów Nowy w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tychów Nowy (307.21 kB)

Ilość odwiedzin: 11977
Nazwa dokumentu: Konsultacje społeczne
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Mirzec
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Szara-Słyk
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Szara-Słyk
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Kąpała
Data wytworzenia informacji: 2012-03-26 14:29:21
Data udostępnienia informacji: 2012-03-26 14:29:21
Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-09 12:10:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner