logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
plus Ogłoszenia o naborze
minus Informacja o wynikach naboru
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obszaru funkcjonalnego A z 2023r.
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2023-2028
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Konsultacje społeczne
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
minus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
   minus Zarządzenie Nr 0050.68.2016 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z orgaqnizacjami pozarządowymi " Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok."
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
plus 2022 rok
plus 2023 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
minus Wybory 2023
minus Wybory ławników na kadencję 2024-2027
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
a A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 0050.68.2016 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z orgaqnizacjami pozarządowymi " Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok."

Załączniki do pobrania: 2014-03-18 12:13:56 - Zarządzenie nr 0050.18.2014 (1.46 MB)
2014-03-18 12:15:02 - wzór oferty (230.50 kB)
2014-03-18 12:15:33 - wzór umowy (97.00 kB)
2014-03-18 12:15:50 - sprawozdanie (174.00 kB)
2014-04-01 13:40:05 - Sprawozdanie z realizacji programu za 2013 rok (1.02 MB)
2015-03-04 13:00:54 - Sprawozdanie z realizacji programu za 2014 rok (1.43 MB)
2015-03-12 13:08:36 - Zarządzenie nr 0050.15.2015 (2.17 MB)
2015-04-13 15:16:12 - Nabór do Komisji Konkursowej - 2015 rok (474.32 kB)
2015-04-20 13:09:25 - Zarzadzenie Nr 0050.28.2015 Wójta Gminy Mirzec z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert ... (1.32 MB)
2015-04-22 10:30:02 - Informacja o wynikach z rozpatrzenia ofert w związku z zakończonym naborem knokursowym na realizację zadań publicznych... (696.09 kB)
2015-10-20 14:21:53 - Ogłoszenie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (22.53 MB)
2015-11-23 11:04:47 - Informacja o wyniku konsultacji społecznych (620.12 kB)
2016-03-15 15:08:15 - Sprawozdanie z realizacji programu za 2015 rok (1.84 MB)
2016-04-08 14:09:47 - Zarządzenie Nr 0050.23.2016 Wójta Gminy Mirzec - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2016 rok (2.38 MB)
2016-04-08 14:11:53 - Wzór oferty realizacji zadania publicznego (152.44 kB)
2016-04-08 14:14:00 - Wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego (88.76 kB)
2016-04-08 14:14:57 - Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (180.67 kB)
2016-04-25 12:22:42 - Nabór do Komisji Konkursowej na 2016 rok (491.05 kB)
2016-05-13 15:08:53 - Zarządzenie Nr 0050.30.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej (1.13 MB)
2016-05-17 14:33:06 - Informacja o wynikach z rozpatrzenia ofert 2016 rok (455.93 kB)
2016-08-24 12:58:30 - Ogłoszenie Wójta Gminy Mirzec dotyczące oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. (896.88 kB)
2016-11-08 15:08:56 - Informacja o wyniku konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok. (326.50 kB)
2017-03-08 14:33:18 - Sprawozdanie z realizacji programu za 2016 rok (890.14 kB)
2017-05-09 13:02:18 - Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Mirzec - ogłoszenie otwartego konkursu ofert w 2017 roku (1.20 MB)
2017-05-09 13:02:49 - Wzór oferty realizacji zadania publicznego (67.99 kB)
2017-05-09 13:03:51 - Wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego (45.39 kB)
2017-05-09 13:05:24 - Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (46.72 kB)
2017-05-09 13:05:54 - Nabór do Komisji Konkursowej na 2017 rok (245.20 kB)
2017-06-06 11:34:05 - Zarządzenie Nr 0050.36.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej (523.07 kB)
2017-06-08 12:04:26 - Informacja o wynikach z rozpatrzenia ofert 2017 rok (408.36 kB)
2017-10-25 15:41:48 - Ogłoszenie Wójta Gminy Mirzec dot. oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. (645.95 kB)
2017-10-25 15:34:17 - Zarządzenie Nr 0050.80/2017 z dnia25.10.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkuru ofert (887.44 kB)
2017-10-25 15:25:43 - Wzór oferty zał. nr 1 (61.75 kB)
2017-10-25 15:26:10 - Wzór umowy zał.3 (54.75 kB)
2017-10-25 15:26:33 - Wzór sprawozdania zał. nr 5 (47.92 kB)
2017-10-26 10:04:14 - Zarządzenie Nr 0050.81.2017 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Wsółpracyz organizacjami pozarządowymi na 2018 rok (3.64 MB)
2017-10-26 10:03:08 - Formularz konsultacji do Zarzadzenia Nr 0050.81.2017 (33.00 kB)
2017-11-13 13:18:28 - Informacja o wyniku konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy na 2018 rok. (503.96 kB)
2017-11-17 15:19:36 - Zarządzenie Nr 0050.87.2017 Wójta Gminy Mirzec z dnia 17.11.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej. (378.64 kB)
2017-11-20 13:01:31 - Informacja o wynikach z rozpatrzenia ofert (168.50 kB)
2018-02-08 10:39:14 - Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Mirzec z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę Mirzec do realizacji organizac (1011.68 kB)
2018-02-08 10:53:08 - Formularz oferty realizacji zadania publicznego (61.50 kB)
2018-02-08 10:54:23 - Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego (47.70 kB)
2018-02-08 10:54:52 - Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym (26.00 kB)
2018-02-08 10:56:01 - Wzór zaktualizowanego harmonogramu i opisu działań (41.00 kB)
2018-02-08 10:56:37 - Wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów (25.62 kB)
2018-02-09 09:02:10 - Wzór umowy (165.50 kB)
2018-02-14 14:53:50 - Nabór do Komisji Konkursowej na 2018 rok (406.15 kB)
2018-03-06 14:18:31 - Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Mirzec w sprawie powołania komisji konkursowej (251.61 kB)
2018-03-08 13:53:35 - Informacja o wynikach z rozpatrzenia ofert (426.78 kB)
2018-03-13 10:01:23 - Sprawozdanie z realizacji programu za 2017 (1.02 MB)
2018-08-31 15:34:53 - Ogłoszenie Wójta Gminy Mirzec dot. oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - tryb art. 19a (3.34 MB)
2018-09-11 15:16:40 - Informacja z dnia 10.09.2018r. o braku uwag do oferty (127.88 kB)
2018-10-11 13:39:57 - Zarządzenie Nr 0050.84.2018 Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Wsółpracyz organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (985.15 kB)
2018-10-11 13:40:45 - Formularz konsultacji do Zarzadzenia Nr 0050.84.2018 (512.99 kB)
2018-10-11 13:41:27 - Projekt Uchwały na 2019 rok (386.74 kB)
2018-10-11 13:42:58 - Projekt Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi (1.97 MB)
2018-10-31 13:59:55 - Informacja o wyniku konsultacji społecznych (335.42 kB)
2018-10-31 14:02:59 - Zarządzenie Nr 0050.88.2018 Wójta Gminy Mirzec z dnia 31.10.2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. (452.85 kB)
2018-10-31 14:03:43 - Formularz konsultacji do Zarządzenia Nr 0050.88.2018 (188.16 kB)
2018-10-31 14:04:06 - Projekt Uchwały na 2019 r. (162.66 kB)
2018-10-31 14:05:05 - Projekt Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi (1.89 MB)
2018-11-19 10:03:58 - Informacja o wyniku konsultacji społecznych (408.32 kB)
2019-02-27 15:14:21 - Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Mirzec z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę Mirzec do realizacji organiza (1.10 MB)
2019-02-27 15:15:02 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (43.50 kB)
2019-02-27 15:15:41 - Wzór oferty (273.00 kB)
2019-02-27 15:15:20 - Ramowy wzór umowy (166.00 kB)
2019-02-27 15:16:05 - Wzór sprawozdania (192.50 kB)
2019-02-27 15:16:24 - Wzor_zaktualizowanej_kalkulacji_kosztow_2019 (25.66 kB)
2019-02-27 15:16:40 - Wzor_zaktualizowanego_harmonogramu_i_opisu_dzialan_2019 (41.50 kB)
2019-02-28 13:42:50 - Sprawozdanie z realizacji programu za 2018 rok (1.10 MB)
2019-03-07 13:37:23 - Nabór do Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na 2019r. (578.91 kB)
2019-03-27 14:59:25 - Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Mirzec w sprawie powołania komisji konkursowej (149.50 kB)
2019-04-04 09:40:54 - Informacja o wynikach z rozpatrzenia ofert na 2019 rok w ramach Rocznego Programu Współpracy gminy Mirzec (429.01 kB)
2019-10-09 15:23:57 - Zarządzenie Nr 0050.91.2019 Wójta Gminy Mirzec z dnia 09.10.2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. (720.32 kB)
2019-10-09 15:26:42 - Formularz konsultacji do Zarządzenia Nr 0050.91.2019 (33.50 kB)
2019-10-09 15:27:12 - Projekt Uchwały na 2020 r. (281.90 kB)
2019-10-09 15:27:57 - Projekt Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok (99.50 kB)
2019-10-29 15:21:49 - Informacja o wyniku konsultacji społecznych (541.21 kB)
2019-11-28 13:20:35 - Wykaz stowarzyszeń działających na terenie gminy Mirzec (370.13 kB)
2020-01-29 13:56:15 - Zarządzenie Nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Mirzec z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę Mirzec do realizacji (1.65 MB)
2020-01-29 14:01:06 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (0.00 B)
2020-01-29 14:01:49 - Wzór oferty (51.74 kB)
2020-01-29 14:02:13 - Ramowy wzór umowy (55.81 kB)
2020-01-29 14:02:24 - Wzór sprawozdania (36.04 kB)
2020-01-30 18:16:49 - Wzór_zaktualizowanej_kalkulacji_kosztów (0.00 B)
2020-01-30 18:18:28 - Wzor_zaktualizowanego_harmonogramu_i_rezultatów_2020 (0.00 B)
2020-02-07 13:48:57 - Nabór do Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na 2020r. (322.13 kB)
2020-02-07 13:49:55 - Klauzula informacyjna- załącznik do Ogłoszenia o naborze do Komisji Konkursowej (326.76 kB)
2020-02-25 12:32:25 - Zarządzenie Nr 0050.16.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert (156.68 kB)
2020-03-05 11:55:12 - Informacja o wynikach z rozpatrzenia ofert na 2020 rok w ramach Rocznego Programu Współpracy gminy Mirzec (676.60 kB)
2020-05-12 13:15:46 - Sprawozdanie z realizacji programu za 2019 rok (1.84 MB)
2020-10-22 12:11:36 - Zarządzenie Nr 0050.69.2020 Wójta Gminy Mirzec z dnia 22.10.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. (835.08 kB)
2020-10-22 14:41:04 - Zał. nr 2 do zarządzenia_ Formularz konsultacji RPW na 2021 (186.57 kB)
2020-10-22 14:41:27 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych_RPW (286.30 kB)
2020-11-12 13:17:59 - Informacja o wyniku konsultacji społecznych (435.35 kB)
2021-03-12 11:59:42 - Sprawozdanie z realizacji programu za 2020 rok (406.91 kB)
2021-03-12 14:57:41 - Zarządzenie Nr 0050.20.2021 Wójta Gminy Mirzec z dnia 12 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę Mirzec do realizacji (1.83 MB)
2021-03-12 14:58:45 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (43.00 kB)
2021-03-12 14:59:24 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (53.34 kB)
2021-03-12 14:59:59 - UMOWA O REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO (64.38 kB)
2021-03-12 15:01:24 - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO (41.88 kB)
2021-03-12 15:01:51 - AKTUALIZACJA PLANU I HARMONOGRAMU (42.50 kB)
2021-03-12 15:02:28 - AKTUALIZACJA KALKULACJI PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW (59.00 kB)
2021-03-25 14:27:09 - Sprawozdanie z realizacji programu za 2020 rok (1.75 MB)
2021-03-26 11:41:13 - Nabór do Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na 2021r. (569.55 kB)
2021-04-09 14:14:57 - Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Mirzec w sprawie powołania komisji konkursowej (174.82 kB)
2021-04-21 13:39:28 - Informacja o wynikach z rozpatrzenia ofert na 2021 rok w ramach Rocznego Programu Współpracy gminy Mirzec (745.93 kB)
2021-10-21 15:25:46 - Zarządzenie Nr 0050.68.2021 Wójta Gminy Mirzec z dnia 20.10.2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. (3.83 MB)
2021-10-21 15:26:33 - Formularz konsultacji do Zarządzenia Nr 0050.68.2021 (35.00 kB)
2021-11-16 15:07:08 - Informacja o wyniku konsultacji społecznych (1.24 MB)
2022-02-08 14:38:25 - Zarządzenie Nr 0050.8.2022 Wójta Gminy Mirzec z dnia 8 lutego 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę Mirzec do realizacji (607.88 kB)
2022-02-08 14:39:50 - OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO (53.38 kB)
2022-02-08 14:40:15 - Klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych (43.00 kB)
2022-02-08 14:40:51 - UMOWA-O-REALIZACJE-ZADANIA-PUBLICZNEGO (64.38 kB)
2022-02-08 14:41:08 - SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO (42.70 kB)
2022-02-08 14:41:30 - AKTUALIZACJA_KALKULACJI_PRZEWIDYWANYCH_KOSZTOW (59.00 kB)
2022-02-08 14:41:49 - AKTUALIZACJA_PLANU_I_HARMONOGRAMU (42.50 kB)
2022-03-10 15:37:21 - Nabór do Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na 2022r.. (362.55 kB)
2022-03-23 15:20:11 - Zarządzenie Nr 0050.24.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert (407.03 kB)
2022-03-24 09:03:22 - Oświadczenie (248.18 kB)
2022-03-24 14:09:30 - Wyniki rozpatrzenia ofert (595.43 kB)
2022-06-28 13:14:27 - Sprawozdanie z realizacji programu za 2021 rok (4.14 MB)
2022-10-27 15:30:52 - Zarządzenie Nr 0050.74.2022 Wójta Gminy Mirzec z dnia 27.10.2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. (3.44 MB)
2022-10-27 15:31:31 - Formularz konsultacji do Zarządzenia Nr 0050.74.2022 (181.27 kB)
2022-11-18 15:25:31 - Informacja o wyniku konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy na 2023 rok (654.11 kB)
2023-02-20 08:30:04 - Sprawozdanie z realizacji Programu za 2022 rok (1.64 MB)
2023-03-10 11:24:28 - Zarządzenie Nr 0050.23.2023 Wójta Gminy Mirzec z dnia 10 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę Mirzec do realizacji (3.58 MB)
2023-03-10 11:24:44 - OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO (48.50 kB)
2023-03-10 11:25:04 - Klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych (44.00 kB)
2023-03-10 11:25:25 - UMOWA-O-REALIZACJE-ZADANIA-PUBLICZNEGO (55.44 kB)
2023-03-10 11:25:41 - SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO (37.47 kB)
2023-03-10 11:26:11 - AKTUALIZACJA_KALKULACJI_PRZEWIDYWANYCH_KOSZTOW (59.00 kB)
2023-03-10 11:27:09 - AKTUALIZACJA_PLANU_I_HARMONOGRAMU (42.50 kB)
2023-03-24 13:13:30 - Ogłoszenie- Nabór do Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert (463.42 kB)
2023-04-04 14:51:36 - Zarządzenie Nr 0050.28.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert (311.77 kB)
2023-04-04 15:01:46 - Oświadczenie (212.14 kB)
2023-04-04 15:08:22 - Zarządzenie Nr 0050.29.2023 zmieniające w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę Mirzec do realizacji (310.66 kB)
2023-05-26 13:34:14 - Informacja o wynikach z rozpatrzenia ofert na 2023 rok w ramach Rocznego Programu Współpracy gminy Mirzec (422.41 kB)

Ilość odwiedzin: 41808
Nazwa dokumentu: Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Nosowicz- Kijewska
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Nosowicz- Kijewska
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Kąpała
Data wytworzenia informacji: 2014-03-18 12:06:54
Data udostępnienia informacji: 2014-03-18 12:06:54
Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-26 13:34:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner