logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
plus Ogłoszenia o naborze
minus Informacja o wynikach naboru
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obszaru funkcjonalnego A z 2023r.
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2023-2028
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Konsultacje społeczne
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
plus 2022 rok
plus 2023 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
minus Wybory Prezydenckie 2020 rok
   minus Wybory Prezydenckie - 28.06.2020
   minus Wybory Prezydenckie - 10.05.2020
minus Wybory 2023
minus Wybory ławników na kadencję 2024-2027
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
a A


Spis dokumentów:
1. Wybory Prezydenckie - 28.06.2020
2. Wybory Prezydenckie - 10.05.2020

Informacje dotyczące wyborów w dniu 28 czerwca 2020 r. znajdują się w zakładce Wybory Prezydenckie- 28.06.2020

 

 

Informacje PKW - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

 

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r.

Pomocne linki:

Głosowanie korespondencyjne:

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwum:

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje

1. Zarejestrowane Komitety Wyborcze w wyborach Prezydenta RP

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/komitety

2. Obwodowe Komisje Wyborcze

Zgodnie z Kalendarzem Wyborczym dla wyborów Prezydenta RP do dnia 10 kwietnia 2020 r. pełnomocnicy komitetów wyborczych oraz wyborcy mogą zgłaszać kandydatów na członków OKW w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne - pok 102.

W terminie do 19 kwietnia 2020r. właściwi Komisarze Wyborczy powołają składy OKW

1.) Uchwała PKW- Zasady powoływania OKW - plik do pobrania w załączniku (https://ugmirzec.sisco.info/zalaczniki/2238/39711_20200217_154216_12-03-2020_08-14-14.pdf)


2. )Wzór druku zgłoszenia członka OKW - plik do pobrania w załączniku (https://ugmirzec.sisco.info/zalaczniki/2238/39711_20200217_154233_12-03-2020_08-14-38.pdf)

 

3.Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w załączniku

(https://ugmirzec.sisco.info/zalaczniki/2238/39711_20200212_111745_12-03-2020_08-15-25.pdf)

 

4.Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35796

 

5.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami.

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35807

5. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Załączniki do pobrania: 2020-02-19 09:52:39 - Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (243.67 kB)
2020-02-21 15:10:45 - Zarządzenie 0050.15.2020 w sprawie wyznaczenia miejsc w celu bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych (384.39 kB)
2020-03-10 13:06:47 - Zarządzenie nr 0050.19.2020 Wójta Gminy Mirzec w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (152.55 kB)
2020-03-12 09:15:25 - Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (137.99 kB)
2020-03-12 09:14:14 - Uchwała PKW- Zasady powoływania OKW (160.11 kB)
2020-03-12 09:14:38 - Wzór druku zgłoszenia członka OKW (226.07 kB)
2020-03-12 09:34:47 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (32.80 kB)
2020-03-12 09:35:44 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (116.00 kB)
2020-03-17 11:58:59 - Zarządzenie nr 0050.22.2020 Wójta Gminy Mirzec z dnia 09 marca 2020 r.w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Mirzec (646.11 kB)
2020-03-31 15:42:16 - Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (206.05 kB)
2020-03-31 15:44:16 - Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (104.23 kB)
2020-04-14 10:47:31 - Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych (1.25 MB)
2020-04-14 13:40:41 - Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych (215.83 kB)
2020-04-16 08:15:06 - Informacja Komisarza Wyborczego IV w Kielcach o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do Obwodowych Komisji Wyborczych (340.12 kB)
2020-04-17 14:33:01 - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 R. o kandydaturach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (82.22 kB)
2020-04-22 12:12:21 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (1021.03 kB)
2020-06-05 10:32:39 - Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (234.31 kB)
2020-06-05 15:21:14 - Zarządzenie nr 0050.37.2020 w sprawie wyznaczenia miejsc w celu bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych (379.92 kB)

Ilość odwiedzin: 13484
Nazwa dokumentu: Wybory Prezydenckie 2020 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Kąpała
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Kąpała
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Kąpała
Data wytworzenia informacji: 2020-02-17 08:22:43
Data udostępnienia informacji: 2020-02-17 08:22:43
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-30 11:25:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner