logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
plus Ogłoszenia o naborze
minus Informacja o wynikach naboru
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obszaru funkcjonalnego A z 2023r.
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2023-2028
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Konsultacje społeczne
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
plus 2022 rok
plus 2023 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
minus Wybory 2023
minus Wybory ławników na kadencję 2024-2027
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
a A


Wybory przedterminowe Wójta Gminy Mirzec, zarządzone na dzień 21 lutego 2016 r.

 Wzory dokumentów – WYBORY PRZEDTERMINOWE

 

Załączniki do pobrania: 2015-12-30 08:05:42 - Zawiadminienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydata na wójta tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu (1.16 MB)
2015-12-30 08:25:20 - Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej zamierzającego zgłaszać kandydata na Wójta (872.28 kB)
2015-12-30 08:26:07 - Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej (820.49 kB)
2015-12-30 08:30:46 - Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzajacego zgłaszać kandydata na wójta tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu (880.18 kB)
2015-12-30 08:33:19 - Oświadczenie - 1 (392.01 kB)
2015-12-30 08:34:48 - Oświadczenie - 2 (351.35 kB)
2015-12-30 08:36:01 - Oświadczenie - 3 (379.26 kB)
2015-12-30 08:39:29 - Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Mirzec zarządzonych na dzień 21 lutego 2016r. (757.23 kB)
2015-12-30 08:41:48 - Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Mirzec zarządzonych na dzień 21 lutego 2016r. (754.40 kB)
2015-12-30 09:26:13 - Komunikat Komisarz Wyborczego w Kielcach I z dnia 29 grudnia 2015 r. o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu w przedterminowyc (552.63 kB)
2015-12-30 09:28:28 - Komunikat Komisarz Wyborczego w Kielcach I z dnia 29 grudnia 2015 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Mirzec, z (435.73 kB)
2016-01-05 10:10:41 - Zarządzenie nr 0050.103.2015 Wójta Gminy Mirzec z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń związanych z przedterminowymi wyborami Wójta G (858.46 kB)
2016-01-05 10:14:28 - Zarządzenie nr 0050.1.2016 Wójta Gminy Mirzec z dnia 05 stycznia 2016 roku w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w przedterminowych wyborach W (427.83 kB)
2016-01-11 11:18:09 - Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 31 grudnia 2015 roku o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu (3.48 MB)
2016-01-12 13:38:23 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu (761.07 kB)
2016-01-15 08:45:06 - Obwieszczenie Wójta Gminy Mirzec z dnia 14 stycznia 2016 roku dotyczące obwodów głosowania (1.01 MB)
2016-01-18 15:27:20 - Uchwała Nr 1/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu. (388.39 kB)
2016-01-18 15:25:43 - Uchwała Nr 2/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie:wyboru zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu. (354.23 kB)
2016-01-18 15:29:26 - Uchwała Nr 3/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie: określenia składu, siedziby i pełnionych dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu. (705.60 kB)
2016-01-22 09:27:28 - Informacja o zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych (461.67 kB)
2016-01-27 12:30:18 - Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu z dnia 26 stycznia 2016 roku o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Mirzec (409.00 kB)
2016-01-28 08:20:57 - Uchwała Nr 4/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie sporządzenia listy zarejestrowanych kandydatów na wójta w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Mirzec (771.51 kB)
2016-01-29 10:03:05 - Uchwała Nr 5/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu z dnia 28.01.2016r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Mirzec dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów Wójt (2.42 MB)
2016-02-03 15:20:26 - Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o terminie I posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych (445.20 kB)
2016-02-04 08:56:57 - Uchwała Nr 6/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu z dnia 03 lutego 2016 roku w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Mirzec, zarządzonych n (403.77 kB)
2016-02-10 10:05:01 - Wzór zaświadczenia - mąż zaufania (43.00 kB)
2016-02-09 07:54:48 - Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w Mircu (1.65 MB)
2016-02-19 15:19:14 - Informacja o pełnieniu dyżuru Urzędu Gminy (489.33 kB)
2016-02-22 07:53:41 - Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Mirzec (1.84 MB)
2016-02-22 07:57:49 - Uchwała Nr 7/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu z dnia 22 lutego 2016r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Mirzec w dniu 06 marca 2016 roklu (434.84 kB)
2016-03-07 07:57:38 - Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Mirzec (1.42 MB)
2016-03-09 15:22:38 - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 7 marca 2016r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Mirzec (667.22 kB)
2016-03-09 15:26:00 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 9 marca 2016r.w sprawie zwołania sesji Rady Gminy w Mircu w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Mirzec wybranego w przedterminowych w (1.00 MB)

Ilość odwiedzin: 26705
Nazwa dokumentu: Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Kąpała
Data wytworzenia informacji: 2015-12-30 07:53:43
Data udostępnienia informacji: 2015-12-30 07:53:43
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-19 10:20:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner