logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
minus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
minus Podatki i opłaty lokalne
   minus Uchwała Nr XXXVI/197/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
   minus Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy z 15 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
   minus Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy z 15 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
   minus Druki Deklaracji i Informacji podatkowych
   minus Pomoc "de minimis"
   minus Uchwały i informacje w sprawie podatków i opłat na 2019 rok
   minus Uchwały i informacje w sprawie podatków i opłat na 2020 rok
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Konsultacje społeczne
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XXXVI/197/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2. Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy z 15 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
3. Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy z 15 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
4. Druki Deklaracji i Informacji podatkowych
5. Pomoc "de minimis"
6. Uchwały i informacje w sprawie podatków i opłat na 2019 rok
7. Uchwały i informacje w sprawie podatków i opłat na 2020 rok

Załączniki do pobrania: 2009-11-19 15:07:55 - Informacja o podatku rolnym na 2010 rok (21.00 kB)
2009-11-19 15:11:06 - Informacja o podatku leśnym na rok 2010 (20.50 kB)
2009-11-19 15:15:53 - Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok (43.00 kB)
2009-11-20 11:05:49 - Informacja w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok (20.00 kB)
2009-11-20 11:09:44 - Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mirzec (26.00 kB)
2010-12-30 08:22:31 - Informacja w sprawie podatku rolnego na 2011 rok (26.00 kB)
2010-12-30 08:25:49 - Informacja w sprawie opłaty targowej na 2011 rok (22.50 kB)
2010-12-30 08:28:26 - Informacja w sprawie wprowadzonych zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok (23.00 kB)
2010-12-30 08:31:08 - Informacja o opłacie od posiadania psów na 2011 rok (27.50 kB)
2010-12-30 08:32:59 - Informacja w sprawie podatku leśnego na 2011 rok (25.50 kB)
2011-12-06 14:44:12 - Uchwała Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2012 (32.50 kB)
2011-12-06 14:49:42 - Uchwała RG w dnia 30 listopada 2011r.w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (36.00 kB)
2011-12-06 15:03:31 - Uchwała RG w Mircu z dnia 30 listopada 2011r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (54.50 kB)
2011-12-06 15:07:47 - Uchwała RG w Mircu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (25.00 kB)
2011-12-06 15:11:23 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Mircu -wzory deklaracji Nr XV/78/2011 z dnia 30 listopada 2011r (70.00 kB)
2011-12-06 15:16:02 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XV/78/2011 z dnia 30 listopada 2011r -wzór deklaracji (128.50 kB)
2011-12-06 15:17:24 - Informacja w sprawie: podatku leśnego na 2012 rok (26.00 kB)
2011-12-06 15:18:25 - Informacja o opłacie od posiadania psów na 2012 rok (27.50 kB)
2011-12-06 15:20:11 - Informacja w sprawie: wprowadzonych zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mirzec na 2012 rok (23.00 kB)
2011-12-06 15:21:04 - Informacja w sprawie opłaty targowej na rok podatkowy 2012 (22.50 kB)
2012-12-11 10:00:56 - Uchwała Nr XXVII/155/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skuu żyta na rok podatkowy 2013 (32.50 kB)
2012-12-11 10:02:24 - Uchwała Nr XXVII/156/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (80.00 kB)
2012-12-11 10:05:02 - Uchwała Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (63.00 kB)
2012-12-11 10:06:25 - Uchwała Nr XXVII/158/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mirzec (29.00 kB)
2012-12-11 11:03:07 - Informacja w sprawie podatku leśnego na 2013 rok (26.00 kB)
2012-12-11 11:03:52 - Informacja w sprawie opłaty targowej na rok podatkowy 2013 (22.50 kB)
2012-12-11 11:04:41 - Informacja o opłacie od posiadania psów na rok 2013 (27.50 kB)
2013-11-20 08:47:16 - Uchwała Nr XXXVIII/240/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (63.50 kB)
2013-11-20 08:48:48 - Uchwała Nr XXXVIII/239/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (38.50 kB)
2014-01-07 09:27:49 - Uchwała Nr XXXIX/244/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2 (30.50 kB)
2014-01-07 09:29:16 - Informacja w sprawie opłaty targowej na rok podatkowy 2014 (23.00 kB)
2014-01-07 09:30:22 - Informacja o opłacie od posiadania psów na 2014 rok (27.50 kB)
2014-01-07 09:31:08 - Informacja w sprawie: podatku leśnego na 2014 rok. (27.00 kB)
2014-12-16 13:25:38 - Uchwała Nr III/5/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2015. (34.00 kB)
2014-12-16 13:26:48 - Uchwała Nr III/6/2014 Rady gminy w Mircu z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (37.00 kB)
2014-12-16 13:30:11 - Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminyw Mircu z dnia 15 grudnia w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (80.50 kB)
2014-12-16 13:31:01 - Informacja o podatku leśnym na 2015 rok (29.00 kB)
2014-12-16 13:31:54 - Informacja o opłacie od posiadania psów na 2015 rok (28.00 kB)
2015-12-07 13:50:50 - Uchwała Nr XVI/99/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2016 (34.50 kB)
2015-12-07 13:52:12 - Uchwała Nr XVI/100/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (40.00 kB)
2015-12-07 13:53:57 - Uchwała Nr XVI/101/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych (80.50 kB)
2015-12-07 13:55:48 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/101/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (12.92 kB)
2015-12-07 13:56:09 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/101/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (11.87 kB)
2015-12-07 13:56:34 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/101/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (12.52 kB)
2015-12-07 13:58:42 - Uchwała Nr XVI/102/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego (32.00 kB)
2015-12-07 13:59:38 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/102/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego (23.00 kB)
2015-12-07 14:00:35 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/102/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego (204.50 kB)
2015-12-07 14:01:10 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/102/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego (29.61 kB)
2015-12-07 14:02:32 - Uchwała Nr XVI/103/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (28.50 kB)
2015-12-07 14:05:14 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/103/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (23.00 kB)
2015-12-07 14:05:29 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/103/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (87.50 kB)
2015-12-07 14:05:55 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/103/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (183.00 kB)
2015-12-07 14:07:06 - Uchwała Nr XVI/104/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku leśnego (30.00 kB)
2015-12-07 14:08:06 - Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/104/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku leśnego (23.50 kB)
2015-12-07 14:08:34 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/104/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku leśnego (25.38 kB)
2015-12-07 14:09:09 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/104/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku leśnego (120.50 kB)
2015-12-07 14:14:58 - Informacja o opłacie od posiadania psów na 2016 rok (28.00 kB)
2015-12-07 14:15:56 - Informacja o podatku leśnym na 2016 rok (29.50 kB)
2016-12-14 10:22:23 - UCHWAŁA NR XXIX/187/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym (34.00 kB)
2016-12-14 10:24:46 - UCHWAŁA NR XXIX/ 188 / 2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (40.50 kB)
2016-12-14 10:26:29 - Indormacja w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok (29.00 kB)
2016-12-14 10:27:21 - Informacja w sprawie podatku leśnego na 2017 rok (29.50 kB)
2016-12-14 10:28:14 - Informacja o opłacie od posiadania psów na 2017 rok (28.00 kB)
2018-04-10 10:32:28 - UCHWAŁA NR XLV/262/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (41.00 kB)
2018-04-10 10:35:44 - UCHWAŁA NR XLV/262/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym (35.00 kB)
2018-04-10 11:21:56 - Indormacja w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok (29.00 kB)
2018-04-10 11:22:39 - Informacja w sprawie podatku leśnego na 2018 rok (30.00 kB)
2018-04-10 11:23:15 - Informacja o opłacie od posiadania psów na 2018 rok (29.50 kB)

Ilość odwiedzin: 28364
Nazwa dokumentu: Podatki i opłaty lokalne
Podmiot udostępniający: Wanda Węgrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Wanda Węgrzyn
Osoba, która odpowiada za treść: Wanda Węgrzyn
Osoba, która wprowadzała dane: Adamczyk Małgorzata
Data wytworzenia informacji: 2009-11-19 09:03:38
Data udostępnienia informacji: 2009-11-19 09:03:38
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-10 11:23:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner