logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
plus Ogłoszenia o naborze
minus Informacja o wynikach naboru
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obszaru funkcjonalnego A z 2023r.
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2023-2028
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Konsultacje społeczne
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
minus WYBORY SOŁTYSÓW
   minus Sołtysi i Rady Sołeckie kadencja 2019-2024
   minus Sołtysi i Rady Sołeckie kadencja 2015-2019
   minus Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2015-2019
   minus Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - kadencja 2019-2024
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
plus 2022 rok
plus 2023 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
minus Wybory 2023
minus Wybory ławników na kadencję 2024-2027
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
a A


Sołectwo

Sołtys

Przewodniczący Rady Sołeckiej

Członkowie Rady Sołeckiej

Gadka

Markiewicz Jadwiga

Błach Sylwia

Drabik Marcin

Iwoła Marcin

Strzelec Andrzej

Błach Sylwia

Rafalski Jacek

Raczyński Henryk
Markiewicz Jadwiga

Jagodne

Sieczka Teresa

Kocia Kinga

Mech Sławomir

Barabasz Wiesława

Witkowski Sławomir

Derlatka Zofia

Makowska Bożena

Małyszyn

Stępień Iwona

Kwapień Justyna

Błach Ryszard

Kawałek Krzysztof

Koziek Paweł

Kwapień Justyna

Okrutna Iwona

Sikora Tadeusz

Mirzec I

Stompor Marian

Dudek Alicja

Barszcz Zofia

Derlatka Justyna

Doroszyński Zdzisław

Dudek Alicja

Pyzowski Andrzej

Stompor Marian

Wiśnios Agnieszka

Mirzec II

Piotr Kruk

Wysocka Barbara

Wysocka Barbara

Rokita Halina

Poński Józef

Stachowicz Marek

Szary Kazimierz

Pocheć Renata

Kruk Piotr

Osiny

Stompór Roman

Sobczyk Roman

Gwóźdź Justyna

Sobczyk Roman

Gibała Marcin

Piętak Anna

Stachowicz Dariusz

Bielecka Agnieszka

Stompór Roman

Ostrożanka

Chojnacki Tadeusz

Przygoda Łukasz

Przygoda Łukasz

Marlica Andrzej

Chojnacki Mariusz

Nachyła Edyta

Myszka Zofia

Bernacka Zofia

Chojnacki Tadeusz

Trąbowiec

Seweryn Stanisław

Rosińska Bogumiła

Rosińska Bogusława

Rosińska Bożena

Matysek Andrzej

Strycharska Elżbieta

Książek Zofia

Czechowska Jadwiga

Seweryn Stanisław

Tychów Nowy

Matysek Jadwiga

Borowiec Irena

Pacek Jolanta

Jóźwicka Jolanta

Pomorski Henryk

Podgórski Henryk

Kamiński Ireneusz

Matysek Jadwiga

Borowiec Irena

Tychów Stary

Myszka Jan

Sobczyk Tadeusz

Kępiński Krzysztof

Niewczas Ryszard

Pacek Sylwester

Płusa Michał

Rokita Grzegorz

Sobczyk Tadeusz

Myszka Jan

Ilość odwiedzin: 7666
Nazwa dokumentu: Sołtysi i Rady Sołeckie kadencja 2015-2019
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator: Robert Janus
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator: Robert Janus
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Szara-Słyk
Data wytworzenia informacji: 2011-05-19 08:57:16
Data udostępnienia informacji: 2011-05-19 08:57:16
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-20 12:25:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner