logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
minus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
minus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   minus Zastepca Przewodniczącego Rady Gminy
   minus Radni Rady Gminy
   minus Transmisje Sesji Rady Gminy
   minus INTERPELACJE I ZAPYTANIA
   minus Imienny wykaz głosowań nad projektami uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy w Mircu.
   minus PLANY PRACY RADY GMINY I STAŁYCH KOMISJI
   minus Protokoły z sesji Rady Gminy w Mircu
   plus Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Konsultacje społeczne
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
plus ROK 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-12-28 14:49:17 - Interpelacje Radnego Mieczysława Strycharskiego od nr 1 do nr 4 (1.25 MB)
2019-01-15 07:41:37 - Interpelacja nr 5 - Radnego Piotra Kruka (233.01 kB)
2019-01-15 07:43:01 - Interpelacja nr 6 - Radnego Piotra Kruka (374.60 kB)
2019-01-15 07:44:16 - Zapytanie nr 7 - Radnego Piotra Kruka (640.95 kB)
2019-01-17 13:42:19 - Zapytanie nr 8 - Radnego Piotra Kruka (272.86 kB)
2019-01-29 13:17:06 - Interpelacja nr 9 - Radnego Sylwestra Spadło (217.42 kB)
2019-01-28 16:17:57 - Interpelacja nr 10 - Radnego Sylwestra Spadło (1.00 MB)
2019-01-28 14:24:55 - Interpelacja nr 11 - Radnego Piotra Kruka (285.13 kB)
2019-01-28 14:26:25 - Interpelacja nr 12 - Radnego Jana Zawiszy (209.88 kB)
2019-02-08 09:13:31 - Interpelacja nr 13 - Radnego Sylwestra Spadło (289.18 kB)
2019-02-12 08:19:49 - Załącznik do interpelacji nr 13 (119.94 kB)
2019-02-08 09:14:03 - Interpelacja nr 14 - Radnego Sylwestra Spadło (230.29 kB)
2019-02-11 14:57:05 - Interpelacja nr 15 - Radnej Teresy Sieczki (200.98 kB)
2019-02-11 14:57:55 - Interpelacja nr 16 - Radnej Sylwii Błach (233.58 kB)
2019-02-18 08:13:06 - Interpelacja nr 17 - Radnej Sylwii Błach (373.21 kB)
2019-02-11 14:59:18 - Interpelacja nr 18 - Radnej Sylwii Błach (253.42 kB)
2019-02-14 08:14:32 - Interpelacja nr 19 - Radnego Piotra Kruka (242.18 kB)
2019-02-08 09:14:38 - Interpelacja nr 20 - Radnego Piotra Kruka (404.98 kB)
2019-02-14 12:41:11 - Interpelacja nr 22 - Radnej Anny Kawalec (363.68 kB)
2019-02-25 08:44:50 - Interpelacja nr 21 - Radnego Piotra Kruka (1.14 MB)
2019-02-22 11:25:52 - Interpelacja nr 23 - Radnego Piotra Kruka (1.13 MB)
2019-02-25 12:41:10 - Interpelacja nr 23 część II - Radnego Piotra Kruka (1.25 MB)
2019-02-25 08:47:04 - Interpelacja nr 24 - Radnego Mariana Stompora (364.91 kB)
2019-02-25 08:47:54 - Interpelacja nr 25 - Radnego Mariana Stompora (370.22 kB)
2019-02-26 10:59:16 - Interpelacja nr 26 - Radnego Mariana Stompora (190.18 kB)
2019-02-25 09:03:12 - Interpelacja nr 27 - Radnego Mariana Stompora (358.21 kB)
2019-03-01 07:43:35 - Interpelacja nr 28 - Radnego Sylwestra Spadło (329.64 kB)
2019-03-04 10:01:28 - Interpelacja nr 29 - Radnej Sylwii Błach (352.66 kB)
2019-03-15 12:21:27 - Interpelacja nr 30- Radnej Sylwii Błach (298.19 kB)
2019-04-16 12:03:25 - Część II do odp. na interpelacje nr 30 (126.60 kB)
2019-03-21 13:32:01 - Interpelacja nr 31 - Radnego Piotra Kruka (1.08 MB)
2019-03-22 08:43:15 - Interpelacja nr 32 - Radnego Mieczysława Strycharskiego (205.65 kB)
2019-04-01 10:30:31 - Interpelacja nr 33 - Radnej Teresy Sieczki (178.00 kB)
2019-07-09 12:05:50 - Część II do odpowiedzi na interpelacje nr 33 (17.11 kB)
2019-03-27 08:41:44 - Interpelacja nr 34 - Radnej Sylwii Błach (259.46 kB)
2019-04-02 14:48:59 - Interpelacja nr 35 - Radnego Piotra Kruka (485.45 kB)
2019-04-16 09:42:24 - Część II do odpowiedzi na interpelacje nr 35 (153.78 kB)
2019-04-01 10:31:24 - Interpelacja nr 36 - Radnego Mirosława Niewczasa (354.66 kB)
2019-04-01 10:31:59 - Interpelacja nr 37 - Radnego Mirosława Niewczasa (319.73 kB)
2019-04-12 15:11:58 - Interpelacja nr 38 - Radnej Anny Kawalec (230.19 kB)
2019-04-10 15:09:42 - Interpelacja nr 39 - Radnej Sylwii Błach (181.94 kB)
2019-04-10 15:10:30 - Interpelacja nr 40 - Radnej Anny Kawalec (197.84 kB)
2019-04-15 10:56:45 - Interpelacja nr 41 - Radnej Anny Kawalec (237.83 kB)
2019-04-30 11:21:04 - Interpelacja nr 42 - Radnego Mieczysława Strycharskiego (183.38 kB)
2019-05-15 08:27:25 - Część II do odpowiedzi na interpelacje nr 42 (235.02 kB)
2019-04-30 11:26:02 - Interpelacja nr 43 - Radnego Mirosława Niewczasa (235.08 kB)
2019-04-30 11:46:02 - Interpelacja nr 44 - Radnego Mirosława Niewczasa (299.24 kB)
2019-05-07 14:07:51 - Interpelacja nr 45 - Radnego Radosława Gralca (180.72 kB)
2019-05-06 09:20:30 - Interpelacja nr 46 - Radnego Radosława Gralca (185.78 kB)
2019-05-06 10:16:21 - Interpelacja nr 47 - Radnego Radosława Gralca (205.28 kB)
2019-05-06 10:16:54 - Interpelacja nr 48 - Radnego Radosława Gralca (184.62 kB)
2019-05-06 10:18:03 - Interpelacja nr 49 - Radnego Radosława Gralca (180.35 kB)
2019-05-07 14:08:39 - Interpelacja nr 50 - Radnego Radosława Gralca (275.61 kB)
2019-05-14 13:31:34 - Interpelacja nr 51 - Radnego Mieczysława Strycharskiego (302.77 kB)
2019-06-03 14:42:09 - Interpelacja nr 52 - Radnej Agnieszki Idzik-Napiórkowskiej (3.61 MB)
2019-05-29 15:12:43 - Interpelacja nr 53 - Radnego Sylwestra Spadło (481.00 kB)
2019-06-03 15:10:42 - Interpelacja nr 54 - Radnej Teresy Sieczki (308.58 kB)
2019-06-07 15:20:29 - Interpelacja nr 55 - Radnego Mariana Stompora (184.49 kB)
2019-07-01 08:22:56 - Interpelacja nr 56- Radnego Marcina Drabika (83.19 kB)
2019-07-01 08:27:16 - Interpelacja nr 57- Radnego Marcina Drabika (108.75 kB)
2019-07-08 12:38:26 - Interpelacja nr 58- Radnego Piotra Kruka (241.43 kB)
2019-07-05 08:06:35 - Interpelacja nr 59- Radnego Sylwestra Spadło (21.74 kB)
2019-07-08 13:01:51 - Część II do odpowiedzi na interpelacje nr 58 (39.67 kB)
2019-12-31 12:35:07 - II odpowiedzi na interpelację nr 58- Radnego Piotra Kruka (347.62 kB)
2019-07-08 12:48:32 - Interpelacja nr 60 - Radnego Sylwestra Spadło (36.20 kB)
2019-07-12 13:07:06 - Część II do odpowiedzi na interpelacje nr 60 (1.82 MB)
2019-07-08 12:44:52 - Interpelacja nr 61- Radnego Mariana Stompora (54.04 kB)
2019-08-12 14:27:39 - Część II do odpowiedzi na interpelację nr 61 M. Stompora (864.71 kB)
2019-07-08 13:16:58 - Interpelacja nr 62 - Radnej Teresy Sieczki (29.68 kB)
2019-08-12 14:28:37 - Część II do odpowiedzi na interpelację nr 62 T. Sieczki (1.52 MB)
2019-07-08 13:21:27 - Interpelacja nr 63 - Radnej Teresy Sieczki (30.23 kB)
2019-07-24 10:34:07 - Część II do odpowiedzi na interpelację nr 63 T. Sieczka (673.60 kB)
2019-07-09 11:08:56 - Interpelacja nr 64- Radnego Piotra Kruka (12.81 MB)
2019-07-08 13:25:53 - Interpelacja nr 65 - Radnego Piotra Kruka (51.95 kB)
2019-08-12 14:29:00 - Część II do odpowiedzi na interpelację nr 65 P. Kruka (846.25 kB)
2019-07-08 13:31:44 - Interpelacja nr 66- Radnego Radosława Gralca (23.82 kB)
2019-07-15 11:21:33 - Interpelacja nr 67- Radnego Radosława Gralca (1.05 MB)
2019-07-11 12:34:55 - Interpelacja nr 68- Radnego Radosława Gralca (657.96 kB)
2019-07-08 12:29:50 - Interpelacja nr 69- Radnego Radosława Gralca (16.95 kB)
2019-07-08 12:22:29 - Interpelacja nr 70- Radnego Radosława Gralca (17.91 kB)
2019-07-22 16:17:33 - Interpelacja nr 71- Radnej Sylwii Błach (1.04 MB)
2019-07-25 11:07:00 - Interpelacja nr 72- Radnej Sylwii Błach (1.87 MB)
2019-07-22 16:18:16 - Interpelacja nr 73- Radnego Marcina Gwoździa (1.10 MB)
2019-07-22 16:18:34 - Interpelacja nr 74 -Radnego Marcina Gwoździa (1.23 MB)
2019-07-25 09:55:25 - Interpelacja nr 75 -Radnej Anny Kawalec (2.96 MB)
2019-08-13 10:53:13 - Część II do odpowiedzi na interpelację nr 75 A. Kawalec (899.50 kB)
2019-08-08 13:32:56 - Interpelacja nr 76 - Radnej Anny Kawalec (1.09 MB)
2019-07-25 12:17:34 - Interpelacja nr 77- Radnego Jana Zawiszy (1.95 MB)
2019-08-09 14:53:49 - Interpelacja nr 78 - Radnego Marcina Gwoździa (1.12 MB)
2019-08-26 09:26:32 - Interpelacja nr 79 - Radnego Marcina Gwoździa (736.16 kB)
2019-08-26 09:27:01 - Interpelacja nr 80 - Radnego Marcina Drabika (554.88 kB)
2019-08-28 08:00:26 - Interpelacja nr 81 - Radnego Marcina Drabika (1.61 MB)
2019-09-23 13:47:36 - II część odpowiedzi na interpelację nr 81 Marcina Drabika (669.91 kB)
2019-09-04 08:16:57 - Interpelacja nr 82- Radnego Radosława Gralca (1.08 MB)
2019-09-04 08:17:21 - Interpelacja nr 83- Radnego Radosława Gralca (3.01 MB)
2019-10-28 16:02:01 - II część odpowiedzi na interpelację nr 83- Radnego Radosława Gralca (304.16 kB)
2019-09-04 08:20:04 - Interpelacja nr 84- Radnego Radosława Gralca (1.06 MB)
2019-09-04 08:20:22 - Interpelacja nr 85- Radnego Radosława Gralca (1.04 MB)
2019-09-04 08:22:11 - Interpelacja nr 86- Radnego Radosława Gralca (1.07 MB)
2019-09-20 07:51:35 - Interpelacja nr 87 - Radnego Marcina Drabika (1.13 MB)
2019-09-17 11:23:05 - Interpelacja nr 88- Radnego Stanisława Seweryna (2.73 MB)
2019-10-01 09:19:22 - II część na Interpelację nr 88- Radnego Stanisława Seweryna (1.47 MB)
2019-09-17 11:54:42 - Interpelacja nr 89 - Radnego Sylwestra Spadło (2.29 MB)
2019-09-17 11:23:41 - Interpelacja nr 90- Radnej Anny Kawalec (1.62 MB)
2019-10-01 09:17:17 - II część odpowiedzi na Interpelację nr 90- Radnej Anny Kawalec (682.94 kB)
2019-09-17 11:24:03 - Interpelacja nr 91- Radnej Anny Kawalec (1.03 MB)
2019-09-20 07:52:14 - Interpelacja nr 92- Radnego Mieczysława Strycharskiego (1.64 MB)
2019-09-23 14:34:03 - Interpelacja nr 93- Radnego Mieczysława Strycharskiego (1.63 MB)
2019-09-26 11:56:15 - Interpelacja nr 94 - Radnego Marcina Gwoździa (1.08 MB)
2019-09-20 11:09:16 - Interpelacja nr 95 - Radnego Marcina Gwoździa (1.12 MB)
2019-10-03 14:48:40 - Interpelacja nr 96- Radnego Mieczysława Strycharskiego (549.79 kB)
2019-10-31 11:02:19 - Interpelacja nr 97 - Radnego Sylwestra Spadło (527.28 kB)
2019-10-24 14:23:37 - Interpelacja nr 98 - Radnego Sylwestra Spadło (502.13 kB)
2019-10-24 14:24:09 - Interpelacja nr 99 - Radnego Sylwestra Spadło (537.68 kB)
2019-11-28 14:09:10 - Interpelacja nr 100- Radnego Sylwestra Spadło (571.31 kB)
2019-11-27 14:52:20 - Interpelacja nr 101- Radnego Stanisława Seweryna (513.04 kB)
2019-11-18 13:39:15 - Interpelacja nr 102- Radnego Stanisława Seweryna (315.60 kB)
2019-11-28 11:49:07 - Interpelacja nr 103- Radnej Anny Kawalec (688.47 kB)
2019-12-19 08:10:28 - II część odpowiedzi na Interpelację nr 103- Radnej Anny Kawalec (351.38 kB)
2019-12-04 15:09:29 - Interpelacja nr 104- Radnej Sylwii Błach (780.96 kB)
2019-11-28 11:49:38 - Interpelacja nr 105- Radnej Sylwii Błach (571.35 kB)
2019-11-28 11:49:57 - Interpelacja nr 106- Radnej Sylwii Błach (686.39 kB)
2019-12-10 14:04:45 - II część odpowiedzi na Interpelację nr 106 - Radnej Sylwii Błach (325.66 kB)
2020-03-18 10:59:07 - III część odpowiedzi na interpelację nr 106 - radnej Sylwii Błach (191.51 kB)
2019-12-04 15:12:42 - Interpelacja nr 107- Radnego Piotra Kruka (2.76 MB)
2019-12-13 11:29:08 - Interpelacja nr 108- Radnego Mieczysława Strycharskiego (592.67 kB)
2020-01-13 12:41:36 - II część odpowiedzi do interpelację nr 108- Radnego Mieczysława Strycharskiego (227.00 kB)
2019-12-04 15:10:35 - Interpelacja nr 109- Radnego Mieczysława Strycharskiego (595.76 kB)
2019-11-29 14:36:31 - Interpelacja nr 110- Radnej Teresy Sieczki (713.79 kB)
2019-12-19 08:10:50 - II część odpowiedzi na Interpelację nr 110- Radnej Teresy Sieczki (620.03 kB)
2019-12-04 12:53:50 - Interpelacja nr 111 - Radnego Mirosława Niewczasa (885.84 kB)
2019-12-23 15:50:24 - II cz. odp. na Interpelację nr 111 - Radnego Mirosława Niewczasa (336.94 kB)
2019-12-13 11:29:35 - Interpelacja nr 112 - Radnego Mirosława Niewczasa (465.49 kB)
2019-12-06 07:58:34 - Interpelacja nr 113 - Radnego Mirosława Niewczasa (605.04 kB)
2019-12-04 12:53:00 - Interpelacja nr 114- Radnej Sylwii Błach (483.49 kB)
2019-12-27 15:28:09 - Interpelacja nr 115- Radnego Piotra Kruka (3.44 MB)
2019-12-23 15:49:56 - Interpelacja nr 116- Radnego Piotra Kruka (544.68 kB)
2019-12-19 08:19:11 - Interpelacja nr 117 -Radnego Marcina Gwoździa (431.89 kB)
2019-12-27 08:40:23 - Interpelacja nr 118 -Radnego Marcina Gwoździa (530.68 kB)
2020-01-13 12:42:03 - II część odpowiedzi do interpelację nr 118- Radnego Marcina Gwoździa (226.91 kB)
2019-12-27 08:40:52 - Interpelacja nr 121 - Radnego Jana Zawiszy (611.78 kB)
2019-12-31 12:35:43 - Interpelacja nr 122- Radnego Piotra Kruka (750.36 kB)
2020-02-11 08:36:07 - II część odpowiedzi na Interpelację nr 122- Radnego Piotra Kruka (487.58 kB)
2019-12-27 13:07:22 - Interpelacja nr 123 - Radnego Marcina Drabika (744.67 kB)
2020-01-17 08:36:17 - II część odpowiedzi na Interpelację nr 123 - Radnego Marcina Drabika (510.05 kB)
2019-12-27 08:41:33 - Interpelacja nr 124 - Radnego Marcina Drabika (541.34 kB)
2020-01-09 09:35:08 - Interpelacja nr 125- Radnego Piotra Kruka (736.30 kB)
2020-02-03 15:07:34 - Interpelacja nr 126- Radnej Anny Kawalec (326.20 kB)
2020-02-03 15:07:58 - Interpelacja nr 127- Radnej Anny Kawalec (332.48 kB)
2020-01-30 15:24:28 - Interpelacja nr 128- Radnej Anny Kawalec (335.60 kB)
2020-02-03 15:08:33 - Interpelacja nr 129- Radnej Teresy Sieczki (867.10 kB)
2020-02-14 15:22:06 - Interpelacja nr 130- Radnego Piotra Kruka (1.56 MB)
2020-02-12 13:44:00 - Interpelacja nr 131- Radnego Piotra Kruka (988.88 kB)
2020-02-28 12:57:35 - II część odpowiedzi na Interpelację nr 131- Radnego Piotra Kruka (253.98 kB)
2020-02-13 08:07:47 - Interpelacja nr 132- Radnego Piotra Kruka (717.03 kB)
2020-02-21 11:17:05 - II część odpowiedzi na interpelację nr 132- Radnego Piotra Kruka (112.89 kB)
2020-02-13 11:57:20 - Interpelacja nr 133- Radnego Jana Zawiszy (426.03 kB)
2020-02-26 15:29:32 - Interpelacja nr 134- Radnego Piotra Kruka (393.77 kB)
2020-02-14 13:37:51 - Interpelacja nr 135- radnego Marcina Gwoździa (358.53 kB)
2020-02-28 09:00:39 - Interpelacja nr 136 - Radnej Sylwii Błach (451.62 kB)
2020-02-25 11:09:22 - Interpelacja nr 137 - Radnego Jana Zawiszy (208.97 kB)
2020-02-18 10:43:22 - Interpelacja nr 138- Radnego Mieczysława Strycharskiego (328.20 kB)
2020-02-28 09:02:00 - Interpelacja nr 139 - Radnego Mieczysława Strycharskiego (104.94 kB)
2020-03-04 11:13:07 - Interpelacja nr 140- Radnego Marcina Gwoździa (520.53 kB)
2020-04-03 08:30:36 - II część odpowiedzi na interpelację nr 140 - Radnego Marcina Gwoździa (197.87 kB)
2020-03-04 11:14:56 - Interpelacja nr 141- Radnego Mariana Stompora (516.36 kB)
2020-03-18 10:11:53 - II część odpowiedzi na interpelację nr 141 - Radnego Mariana Stompora (284.53 kB)
2020-03-10 09:02:09 - Interpelacja Nr 142 - Radnej Sylwii Błach (639.05 kB)
2020-03-26 09:02:49 - II część odpowiedzi na interpelację nr 142 - Radnej Sylwii Błach (277.12 kB)
2020-03-23 13:58:58 - Interpelacja nr 143 - Radnego Piotra Kruka (1.08 MB)
2020-04-20 10:14:47 - Interpelacja nr 144 - radnej Sylwii Błach (401.38 kB)
2020-03-18 10:05:05 - Interpelacja nr 145 - Radnej Sylwii Błach (499.52 kB)
2020-03-27 13:13:49 - Interpelacja nr 146 - Radnego Piotra Kruka (1.38 MB)
2020-03-25 12:43:23 - Interpelacja nr 147 - Radnego Marcina Gwoździa (568.06 kB)
2020-04-16 11:43:21 - II część odpowiedzi na interpelację nr 147 - Radnego Marcina Gwoździa (261.28 kB)
2020-04-07 09:01:09 - Interpelacja nr 148 - Radnej Teresy Sieczki (519.66 kB)
2020-05-04 10:59:51 - II część odpowiedzi na interpelację nr 148 - radnej Teresy Sieczki (313.27 kB)
2020-04-03 08:27:17 - Interpelacja nr 149 - Radnego Piotra Kruka (711.77 kB)
2020-04-16 11:42:23 - Interpelacja nr 150 - Radnego Marcina Gwoździa (357.56 kB)
2020-04-16 12:00:14 - Interpelacja nr 151 Radnego Marcina Gwoździa (687.06 kB)
2020-05-11 14:20:30 - II część odpowiedzi na interpelację nr 151 - Radnego Marcina Gwoździa (239.99 kB)
2020-04-15 15:03:09 - Interpelacja nr 152 - Radnej Sylwii Błach (437.51 kB)
2020-06-16 09:19:08 - Interpelacja Nr 153 - radnej Sylwii Błach (489.15 kB)
2020-05-19 08:27:46 - Interpelacja nr 154 - radnej Teresy Sieczki (327.18 kB)
2020-05-13 12:50:01 - Interpelacja nr 155- radnego Marcina Gwoździa (334.76 kB)
2020-05-14 12:09:51 - Interpelacja nr 156 - radnej Anny Kawalec (486.17 kB)
2020-06-01 07:58:07 - II cz. odp. na interpelację nr 156 - radnej Anny Kawalec (267.12 kB)
2020-05-19 08:29:12 - Interpelacja nr 157 - radnej Anny Kawalec (460.39 kB)
2020-05-26 08:08:40 - Interpelacja nr 158 - radnego Marcina Gwoździa (482.79 kB)
2020-05-22 08:17:21 - Interpelacja nr 159 - radnego Piotra Kruka (1.40 MB)
2020-05-19 14:12:56 - Interpelacja nr 160 - radnego Marcina Gwoździa (788.07 kB)
2020-06-01 11:17:44 - II część odpowiedzi na interpelację nr 160 - radnego Marcina Gwoździa (484.06 kB)
2020-06-16 09:39:54 - III część odpowiedzi na interpelację nr 160 - radnego Marcina Gwoździa (266.72 kB)
2020-06-09 08:15:08 - Interpelacja nr 161 - radnego Sylwestra Spadło (374.88 kB)
2020-06-09 08:19:29 - Interpelacja nr 162 - radnego Marcina Drabika (324.00 kB)
2020-06-10 11:17:54 - Interpelacja nr 163 - radnego Marcina Drabika (363.17 kB)
2020-06-09 08:22:55 - Interpelacja nr 164 - radnego Marcina Drabika (314.30 kB)
2020-06-23 10:38:03 - Interpelacja nr 165 - radnego Jana Zawiszy (347.05 kB)
2020-06-09 08:40:12 - Interpelacja Nr 166 - radnej Sylwii Błach (818.83 kB)
2020-06-09 08:29:24 - Interpelacja nr 167 - radnego Jana Zawiszy (323.99 kB)
2020-06-18 13:15:54 - Interpelacja nr 168 - radnego Radosława Gralca (663.07 kB)
2020-09-23 13:00:28 - II cz. odp. na interpelację nr 168 - radnego Radosława Gralca (226.23 kB)
2020-07-01 14:05:07 - Interpelacja nr 169 - radnej Agnieszki Idzik - Napiórkowskiej (338.57 kB)
2020-07-01 14:07:23 - Interpelacja nr 170 - radnej Agnieszki Idzik - Napiórkowskiej (346.93 kB)
2020-06-26 14:18:32 - Interpelacja nr 171 - radnej Agnieszki Idzik - Napiórkowska (354.79 kB)
2020-06-26 14:19:05 - Interpelacja nr 172 - radnej Teresy Sieczki (318.93 kB)
2020-06-26 14:20:01 - Interpelacja nr 173 - radnej Teresy Sieczki (384.28 kB)
2020-06-26 14:20:26 - Interpelacja nr 174 - radnej Teresy Sieczki (349.42 kB)
2020-07-14 13:54:47 - Interpelacja nr 175 - radnej Sylwii Błach (511.87 kB)
2020-08-05 10:00:51 - II cz. odp. na interpelację nr 175 - radnej Sylwii Błach (286.01 kB)
2020-07-01 14:08:57 - Interpelacja nr 176 - radnej Anny Kawalec (501.76 kB)
2020-07-14 10:18:19 - II cz. odp. na interpelację nr 176 - radnej Anny Kawalec (707.86 kB)
2020-07-14 12:23:48 - Interpelacja nr 177 - radnej Anny Kawalec (349.34 kB)
2020-07-01 14:09:45 - Interpelacja nr 178 - radnej Anny Kawalec (767.80 kB)
2020-07-07 12:38:33 - Interpelacja nr 179 - radnego Jana Zawiszy (460.99 kB)
2020-07-16 08:20:00 - Interpelacja nr 180 - radnego Marcina Gwoździa (405.96 kB)
2020-07-20 10:36:06 - Interpelacja nr 181 - radnego Radosława Gralca (4.01 MB)
2020-08-17 11:14:15 - II cz. odp. na interpelację nr 181 - radnego Radosława Gralca (243.10 kB)
2020-08-11 08:27:31 - Interpelacja nr 182 - radnego Mieczysława Strycharskiego (397.27 kB)
2020-10-13 10:36:15 - II cz. odp. na interpelację nr 182 radnego Mieczysława Strycharskiego (35.87 kB)
2020-08-11 08:30:33 - Interpelacja nr 183 - radnego Mieczysława Strycharskiego (332.26 kB)
2020-08-05 10:03:14 - Interpelacja nr 184 - radnego Mieczysława Strycharskiego (341.61 kB)
2020-08-19 10:41:36 - Interpelacja nr 185 - radnego Mieczysława Strycharskiego (317.22 kB)
2020-09-07 14:04:20 - Interpelacja nr 186 - radnego Sylwestra Spadło (432.74 kB)
2020-09-07 14:09:16 - Interpelacja nr 187 - radnej Teresy Sieczki (315.38 kB)
2020-09-14 09:16:58 - Interpelacja nr 188 - radnego Sylwestra Spadło (408.74 kB)
2020-09-24 08:14:30 - Interpelacja nr 189 - radnej Sylwii Błach (879.89 kB)
2020-09-09 12:14:34 - Interpelacja nr 190 - radnego Marcina Gwoździa (383.49 kB)
2020-09-11 09:08:40 - Interpelacja nr 191 - radnego Piotra Kruka (472.43 kB)
2020-11-03 08:27:38 - II cz. odp. na interpelację nr 191 - radnego Piotra Kruka (174.38 kB)
2020-09-24 14:13:38 - Interpelacja nr 192 - radnego Piotra Kruka (2.41 MB)
2020-10-28 13:27:02 - II cz. odp. na interpelację nr 192 - radnego Piotra Kruka (424.12 kB)
2020-09-23 12:56:50 - Interpelacja nr 193 - radnego Marcina Drabika (373.03 kB)
2020-09-22 13:50:02 - Interpelacja nr 194 - radnego Marcina Drabika (515.13 kB)
2020-09-22 13:50:28 - Interpelacja nr 195 - radnego Marcina Drabika (310.74 kB)
2020-10-13 10:36:56 - II cz. odp. na interpelację nr 195 radnego Marcina Drabika (51.15 kB)
2020-09-22 13:51:01 - Interpelacja nr 196 - radnego Marcina Drabika (541.48 kB)
2020-10-13 10:37:11 - II cz. odp. na interpelację nr 196 radnego Marcina Drabika (80.20 kB)
2020-09-24 11:55:13 - Interpelacja nr 197 - radnej Teresy Sieczki (471.02 kB)
2020-09-24 11:56:30 - Interpelacja nr 198 - radnego Piotra Kruka (6.28 MB)
2020-10-19 10:23:54 - II część odpowiedzi na interpelację nr 198 - radnego Piotra Kruka (626.14 kB)
2020-09-24 11:57:53 - Interpelacja nr 199 - radnego Sylwestra Spadło (404.71 kB)
2020-11-20 11:15:08 - II cz. odp. na interpelację nr 199 - radnego Sylwestra Spadło (263.16 kB)
2020-09-24 10:35:30 - Interpelacja nr 200 - radnej Sylwii Błach (536.72 kB)
2020-09-24 14:07:43 - Interpelacja nr 201 - radnej Sylwii Błach (1.02 MB)
2020-10-13 10:37:44 - II cz. odp. na interpelację nr 201 radnej Sylwii Błach (42.49 kB)
2020-09-24 14:01:34 - Interpelacja nr 202 - radnej Sylwii Błach (888.31 kB)
2020-10-13 10:37:59 - II cz. odp. na interpelację nr 202 radnej Sylwii Błach (49.13 kB)
2020-10-23 10:50:19 - Interpelacja nr 203- radnego Piotra Kruka (4.38 MB)
2020-10-23 10:51:03 - Interpelacja nr 204 - radnej Sylwii Błach (553.40 kB)
2020-10-28 13:25:25 - Interpelacja nr 205 - radnej Sylwii Błach (499.09 kB)
2020-10-19 12:33:30 - Interpelacja nr 206 - radnego Jana Zawiszy (442.69 kB)
2020-11-04 10:06:11 - Interpelacja nr 207 - radnego Piotra Kruka (776.56 kB)
2020-11-23 10:50:54 - Interpelacja nr 208 - radnej Teresy Sieczki (466.47 kB)
2020-12-02 11:37:48 - II cz. odp. na interpelację nr 208 - radnej Teresy Sieczki (34.00 kB)
2020-12-02 08:04:30 - Interpelacja nr 209 - radnego Piotra Kruka (474.61 kB)
2021-01-07 14:22:30 - II cz. odp. na interpelację nr 209 - radnego Piotra Kruka (334.24 kB)
2020-11-23 10:52:32 - Interpelacja nr 210 - radnego Marcina Gwoździa (514.54 kB)
2020-12-02 11:38:50 - II cz. odp. na interpelację nr 210 - radnego Marcina Gwoździa (36.50 kB)
2020-12-03 12:32:14 - Interpelacja nr 211 - radnego Marcina Gwoździa (416.78 kB)
2020-12-16 10:52:34 - Interpelacja nr 212 - radnego Piotra Kruka (1.02 MB)
2020-12-29 13:54:06 - II cz. odp. na interpelację nr 212 - radnego Piotra Kruka (181.77 kB)
2020-12-16 10:53:05 - Interpelacja nr 213 - radnego Piotra Kruka (385.92 kB)
2020-12-29 13:55:16 - Interpelacja nr 214 - radnej Sylwii Błach (581.97 kB)
2020-12-29 13:56:10 - Interpelacja nr 215 - radnego Mieczysława Strycharskiego (315.42 kB)
2021-01-04 14:01:23 - Interpelacja nr 216 - radnego Stanisława Seweryna (318.82 kB)
2021-01-12 07:56:05 - Interpelacja nr 217 - radnego Sylwestra Spadło (507.68 kB)
2021-01-28 10:12:27 - Interpelacja nr 218 - radnego Sylwestra Spadło (391.38 kB)
2021-01-28 10:23:07 - Interpelacja nr 219 - radnego Mariana Stompora (317.11 kB)
2021-01-28 10:25:57 - Interpelacja nr 220 - radnej Teresy Sieczki (465.49 kB)
2021-02-10 10:33:14 - II cz. odp. na interpelację nr 220 - radnej Teresy Sieczki (48.99 kB)
2021-01-28 10:28:21 - Interpelacja nr 221 - radnego Sylwestra Spadło (554.78 kB)
2021-02-10 10:36:13 - II cz. odp. na interpelację nr 221 - radnego Sylwestra Spadło (53.98 kB)
2021-02-10 10:27:43 - Interpelacja nr 222- radnego Piotra Kruka (794.52 kB)
2021-02-04 09:50:59 - Interpelacja nr 223 - radnego Piotra Kruka (546.94 kB)
2021-02-10 10:28:40 - Interpelacja nr 224 - radnego Piotra Kruka (2.76 MB)
2021-02-10 10:29:22 - Interpelacja nr 225 - radnego Piotra Kruka (757.20 kB)
2021-02-10 10:31:26 - Interpelacja nr 226 - radnego Sylwestra Spadło (344.55 kB)
2021-02-01 13:24:15 - Interpelacja nr 227 - radnego Piotra Kruka (454.47 kB)
2021-05-19 11:11:33 - II. cz. odp. na interpelację nr 227 - radnego Piotra Kruka (209.50 kB)
2021-02-10 14:18:20 - Interpelacja nr 228 - radnego Piotra Kruka (3.77 MB)
2021-02-10 10:32:18 - Interpelacja nr 229 - radnego Mieczysława Strycharskiego (635.44 kB)
2021-02-10 10:32:38 - Interpelacja nr 230 - radnego Mieczysława Strycharskiego (687.34 kB)
2021-02-10 10:38:01 - Interpelacja nr 231 - radnego Mieczysława Strycharskiego (462.14 kB)
2021-02-10 10:38:51 - Interpelacja nr 232 - radnego Mieczysława Strycharskiego (400.68 kB)
2021-02-12 12:18:12 - Interpelacja nr 233 - radnego Piotra Kruka (1003.26 kB)
2021-02-10 10:39:23 - Interpelacja nr 234 - radnego Sylwestra Spadło (403.22 kB)
2021-02-18 09:57:12 - Interpelacja nr 235 - radnego Sylwestra Spadło i radnego Marcina Gwoździa (459.32 kB)
2021-02-18 10:00:01 - Interpelacja nr 236 - radnego Sylwestra Spadło (535.75 kB)
2021-02-25 15:05:03 - II cz. odp. na interpelację nr 236 - radnego Sylwestra Spadło (54.68 kB)
2021-02-19 10:18:56 - Interpelacja nr 237 - radnego Marcina Gwoździa (666.72 kB)
2021-03-17 13:00:27 - II cz. odp. na interpelację nr 237 - radnego Marcina Gwoździa (216.55 kB)
2021-02-23 12:07:25 - Interpelacja nr 238 - radnej Sylwii Błach (493.91 kB)
2021-03-11 13:51:29 - Interpelacja nr 239 - radnej Anny Kawalec (396.33 kB)
2021-03-11 14:43:38 - Interpelacja nr 240 - radnego Sylwestra Spadło (367.04 kB)
2021-03-17 13:02:39 - Interpelacja nr 241 - radnej Sylwii Błach (1.01 MB)
2021-03-24 12:20:49 - Interpelacja nr 242 - radnej Sylwii Błach (512.14 kB)
2021-03-24 12:21:17 - Interpelacja nr 243 - radnego Sylwestra Spadło (436.27 kB)
2021-03-25 14:13:40 - Interpelacja nr 244 - radnego Piotra Kruka (3.03 MB)
2021-04-02 13:12:48 - II część odpowiedzi na interpelację nr 244 radnego Piotra Kruka (57.86 kB)
2021-04-02 13:13:23 - Interpelacja nr 245 - radnej Sylwii Błach (867.37 kB)
2021-04-30 15:04:18 - Interpelacja nr 246 - radnego Piotra Kruka (900.75 kB)
2021-05-12 11:30:41 - Interpelacja nr 247 - radnej Sylwii Błach (925.22 kB)
2021-05-31 09:04:27 - II cz. odp. na interpelację nr 247 - radnej Sylwii Błach (33.83 kB)
2021-05-12 11:29:44 - Interpelacja nr 248 - radnego Piotra Kruka (1.17 MB)
2021-05-11 12:35:53 - Interpelacja nr 249 - radnego Sylwestra Spadło i radnego Marcina Gwoździa (494.15 kB)
2021-05-31 09:05:44 - Interpelacja nr 250- radnego Piotra Kruka (868.80 kB)
2021-05-31 09:07:48 - Interpelacja nr 251 - radnego Kazimierza Kozła (438.65 kB)
2021-05-31 09:08:29 - Interpelacja nr 252 - radnego Kazimierza Kozła (394.02 kB)
2021-06-18 14:15:30 - Interpelacja nr 253 - radnego Marcina Gwoździa (610.26 kB)
2021-06-29 13:04:53 - II cz. odp. na interpelację nr 253 - radnego Marcina Gwoździa (39.22 kB)
2021-06-22 08:44:52 - Interpelacja nr 254 - radnego Marcina Gwoździa (350.42 kB)
2021-06-25 08:59:47 - Interpelacja nr 255 - radnego Mieczysława Strycharskiego (354.34 kB)
2021-06-24 12:46:08 - Interpelacja nr 256 - radnego Mieczysława Strycharskiego (343.73 kB)
2021-06-25 11:36:30 - Interpelacja nr 257 - radnego Piotra Kruka (3.47 MB)
2021-07-09 10:24:51 - Interpelacja nr 258 - radnego Radosława Gralca (312.00 kB)
2021-07-09 10:21:56 - Interpelacja nr 259 - radnego Mieczysława Strycharskiego (315.07 kB)
2021-07-21 13:38:39 - Interpelacja nr 260 - radnej Teresy Sieczki (529.18 kB)
2021-08-10 09:26:01 - II cz. odp. na interpelację nr 260 - radnej Teresy Sieczki (36.02 kB)
2021-07-09 10:25:23 - Interpelacja nr 261 - radnego Sylwestra Spadło (392.18 kB)
2021-07-19 08:15:30 - Interpelacja nr 262 - radnej Anny Kawalec (521.58 kB)
2021-08-10 09:27:07 - II cz. odp. na interpelację nr 262 - radnej Anny Kawalec (37.47 kB)
2021-08-12 12:34:53 - Interpelacja nr 263 - radnego Mieczysława Strycharskiego (326.96 kB)
2021-08-17 15:15:48 - II cz. odpow. na interpelację nr 263- radnego Mieczysława Strycharskiego (521.77 kB)
2021-08-12 12:35:20 - Interpelacja nr 264 - radnej Sylwii Błach (591.46 kB)
2021-08-12 12:35:46 - II cz. odp. na interpelację nr 264 - radnej Sylwii Błach (78.01 kB)
2021-08-18 13:59:50 - Interpelacja nr 265 - radnego Mieczysława Strycharskiego (819.92 kB)
2021-08-30 13:29:41 - Interpelacja nr 266 - radnego Piotra Kruka (395.03 kB)
2021-09-13 12:55:12 - II cz. odp. na interpelację nr 266 - radnego Piotra Kruka (451.66 kB)
2021-08-30 13:38:57 - Interpelacja nr 267 - radnego Sylwestra Spadło (368.49 kB)
2021-09-13 14:30:26 - Interpelacja nr 268 - radnego Piotra Kruka (2.36 MB)
2021-11-02 14:02:15 - Interpelacja nr 269 - radnego Piotra Kruka (1.74 MB)
2021-10-08 13:07:31 - Interpelacja nr 270 - radnego Sylwestra Spadło (359.37 kB)
2021-11-02 14:02:54 - Interpelacja nr 271 - radnego Marcina Gwoździa (373.13 kB)
2021-11-02 14:03:11 - Interpelacja nr 272 - radnego Marcina Gwoździa (372.44 kB)
2021-11-02 14:03:43 - Interpelacja nr 273 - radnego Piotra Kruka (3.41 MB)
2021-11-02 14:04:14 - Interpelacja nr 274 - radnej Teresy Sieczki (322.84 kB)
2021-11-02 14:04:32 - Interpelacja nr 275 - radnej Teresy Sieczki (465.62 kB)
2021-11-02 14:04:53 - Interpelacja nr 276 - radnej Teresy Sieczki (469.35 kB)
2021-11-16 12:54:24 - Interpelacja nr 277 - radnego Piotra Kruka (3.42 MB)
2021-11-25 10:57:18 - Interpelacja nr 278 - radnego Piotra Kruka (1.31 MB)
2021-11-25 10:59:18 - Interpelacja nr 279 - radnego Mieczysława Strycharskiego (341.04 kB)

Ilość odwiedzin: 43446
Nazwa dokumentu: INTERPELACJE I ZAPYTANIA
Podmiot udostępniający: Rada Gminy w Mircu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Raczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Raczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Raczyńska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-28 13:55:38
Data udostępnienia informacji: 2018-12-28 13:55:38
Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-25 10:59:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner