logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Mirzec
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Dane teleadresowe
plus Majątek Gminy
plus Struktura organizacyjna
plus Oświata
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec
plus Służba zdrowia
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Wyniki kontroli
plus Rejestr Petycji
minus Centralny rejestr umów i porozumień
minus Rejestr Instytucji Kultury Gminy Mirzec
plus Bezpłatne porady prawne
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
plus Ogłoszenia o naborze
minus Informacja o wynikach naboru
 WŁADZE GMINY
plus Wójt Gminy
plus Zastępca Wójta
plus Rada Gminy - Kadencja 2006 - 2010
plus Rada Gminy - Kadencja 2010 - 2014
plus Rada Gminy - Kadencja 2014 - 2018
plus Rada Gminy - Kadencja 2018 - 2023
plus Sekretarz Gminy
plus Skarbnik Gminy
plus Sołectwa Gminy Mirzec
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mirzec
plus Sprawozdania finansowe
plus Budżet
minus Dług publiczny
minus Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mirzec
plus Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
plus Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec
minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część obszaru funkcjonalnego A z 2023r.
minus GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2016-2022
minus STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIRZEC NA LATA 2023-2028
minus Gospodarka Nieruchomościami
plus Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Dla Gminy Mirzec na lata 2013-2032
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Konsultacje społeczne
plus Rolnictwo
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2013-2020
minus Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus RAPORT O STANIE GMINY
 INNE
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Udzielanie informacji publicznej na wniosek
plus WYBORY SOŁTYSÓW
plus Program Integracji Społecznej
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
minus Inicjatywy lokalne
minus Rewitalizacja
plus Rewitalizacja II
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mirzec na lata 2016-2023
minus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań- 2021
plus Informacje Urzędu Gminy
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Spis Rolny 2020
plus Plan Postępowań o udzielenie zamówień
 Zamówienia publiczne do 30 000 Euro
plus 2016 rok
plus 2017 rok
plus 2018 rok
plus 2019 rok
minus ROK 2020
   plus STYCZEŃ 2020
   plus Luty 2020
   plus Marzec 2020
   plus KWIECIEŃ 2020r.
   plus Maj 2020
   plus Czerwiec 2020
   minus LIPIEC
      minus "Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”
      minus Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
      minus „ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Gadka”
      minus „ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Jagodne”
      minus „ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec I”
      minus „ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Mirzec II
      minus „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
      minus „ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Ostrożanka”
      minus „ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Małyszyn”
      minus „ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Tychów Stary”
      minus „ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Osiny”
      minus „ Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Trębowiec”
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi pn. : „Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie sołectw Gminy Mirzec”.
      minus Wykonanie dokumentacji projektowej na realizacje budowy oświetlenia na terenie gminy Mirzec
      minus Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny Część I- Budynek OSP w Osinach, Część II-Budynek OSP w Jagodnym”.
      minus „Konserwacja rowu przydrożnego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Tychów Nowy na długości 1100 mb”
   plus Sierpień 2020
   plus Wrzesień 2020
   plus Październik 2020
   plus LISTOPAD 2020
   plus Grudzień 2020
 Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN
plus 2021 ROK
plus 2022 rok
plus 2023 rok
 Wybory
minus Wybory przedterminowe - 21 luty 2016 r.
minus Referendum 2015
plus WYBORY PREZYDENCKIE 2015r.
minus WYBORY SEJM SENAT 2015
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2015
minus Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
minus Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
plus WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 2019
minus WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Prezydenckie 2020 rok
minus Wybory 2023
minus Wybory ławników na kadencję 2024-2027
 Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Ankiety dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Wybór Wykonawcy
minus Zarządzenie Nr 0050.70.2020 z dnia 2020-10-22 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kompleksowym opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Uchwała XXXI/206/2020 z dnia 27.11.2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
minus Konsultacje społeczne PROJEKTU Strategii Rozwoju Gminy Gminy Mirzec na lata 2021-2030+
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
a A


Załączniki do pobrania: 2020-07-02 14:34:56 - Zapytanie ofertowe (6.08 MB)
2020-07-02 14:35:21 - Załacznik Nr 1-Formularz ofertowy (110.50 kB)
2020-07-02 14:36:12 - Załacznik Nr 2- Oświadczenie art.22 (100.50 kB)
2020-07-02 14:36:50 - Załącznik Nr 3- Oświadczenie o braku podstaw... (86.00 kB)
2020-07-02 14:37:25 - Załacznik Nr 4- Oswiadczenie o braku powiązań (86.50 kB)
2020-07-02 14:37:52 - Załącznik Nr 5- Wykaz osób (100.00 kB)
2020-07-02 14:38:29 - Załacznik Nr 6- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień (96.00 kB)
2020-07-02 14:39:05 - Załącznik Nr 7-Zobowiązanie (97.00 kB)
2020-07-02 14:39:37 - Załącznik Nr 8-Wzór umowy (183.00 kB)
2020-07-08 09:05:16 - Informacja o zmianie ogłoszenia i zmienione ogłoszenie (2.39 MB)
2020-07-08 09:06:27 - Poprawiony- Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (108.50 kB)
2020-07-09 11:28:38 - Informacja o unieważnieniu postępowania (68.97 kB)
2020-07-09 11:30:10 - nowe Zapytanie ofertowe (2.30 MB)
2020-07-09 11:30:58 - Załacznik Nr 1 - Formularz ofertowy (110.00 kB)
2020-07-09 11:32:19 - Załacznik Nr 2- Oświadczenie art.22 (100.50 kB)
2020-07-09 11:33:19 - Załącznik Nr 3- Oświadczenie o braku podstaw... (86.00 kB)
2020-07-09 11:33:45 - Załacznik Nr 4- Oswiadczenie o braku powiązań (86.50 kB)
2020-07-09 11:34:13 - Załącznik Nr 5- Wykaz osób (100.00 kB)
2020-07-09 11:34:52 - Załacznik Nr 6- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień (96.00 kB)
2020-07-09 11:35:12 - Załącznik Nr 7-Zobowiązanie (97.00 kB)
2020-07-09 11:35:39 - Załącznik Nr 8-Wzór umowy (183.00 kB)
2020-07-31 13:45:51 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (448.91 kB)

Ilość odwiedzin: 4563
Nazwa dokumentu: "Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym”
Podmiot udostępniający: Magdalena Maśny-Stompor
Osoba, która wytworzyła informację: Agata Mundzik
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Mundzik
Osoba, która wprowadzała dane: Agata Mundzik
Data wytworzenia informacji: 2020-07-02 14:32:18
Data udostępnienia informacji: 2020-07-02 14:32:18
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-31 13:45:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner